NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde"

Transkript

1 NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde Sag nr Notatet er udarbejdet den 15. juni 2011 af Lotte Pia Uttrup.

2 Sag 371_2 Rekvirent Roskilde Kommune, Køgevej 80, 4000 Roskilde. Baggrund Beboerne i to lejemål er bekymret for sundhedsfare pga. skimmelsvamp i deres lejemål. Formål Undersøgelsen har til formål, at afklare om der i begge lejemål er risiko for sundhedsfare som følge af problemer med skimmelsvamp. Undersøgelsen har også til formål at afdække andre åbenlyse problematiske forhold som f.eks. flugtveje. Ejendommen og relevante fakta Ejendommen er en mindre ejendom i 1½ plan, opført i 1953 og ombygget i Ejendommen er sammenbygget med en mindre erhvervsejendom på ca. 450 m 2. I stueetagen er der et boliglejemål på ca. 63 m 2 samt et erhvervslejemål (frisørsalon). På 1. sal er der yderligere et boliglejemål på ca. 51 m 2. Undersøgelsen er foretaget i boliglejemålene i stueetagen og på 1. sal. I forbindelse med undersøgelsen blev der udleveret: planskitser over de to lejemål i ejendommen BBR-meddelelse. Orienterende undersøgelser Efter aftale med Kim Berg Petersen fra Roskilde kommune blev undersøgelsen foretaget den 26. april 2011 af bygningsingeniør Lotte Pia Uttrup. Stueetagen (tv.) Ved undersøgelsen var lejeren, Irene Jensen, til stede. Ved undersøgelsen blev følgende oplyst: Irene Jensen overtog lejemålet for ca. 1½ år siden der har siden indflytningen været problemer med gentagende vandskader i køkkenet og i teknikrummet i umiddelbar nærhed af køkkenet senest i efteråret 2010 har der været en stor vandskade i køkkenet der er ikke foretaget mekanisk affugtning efter vandskade og køkkenskabe har ikke været demonteret Irene Jensen oplever fortsatte problemer med synlig skimmel i køkkenskabene fødevarer og løsøre i køkkenskabene er løbende kasseret pga. skimmel/mug-angreb familie og venner til Irene Jensen klager over muglugt i tøj efter besøg. Ved undersøgelsen kunne jeg konstatere følgende i stueetagen: synlig skimmel på indervæggen ved bunden af køkkenskabene (anslået omfang 0,25 m x 0,50 m) synlig skimmel i bunden af køkkenskabene synlig skimmel i højskabet med varmtvandsbeholder (anslået omfang ca. 0,10 m x 0,40 m) Side 2 af 9

3 Sag 371_2 bagbeklædning i køkkenskabe er med skjolder efter vandskade, stærkt delamineret og buler ud dette gælder også overskabe partielt forhøjet fugt i indervæggen ved køkkenskabene og i bagbeklædningen i overskabe ca. 16 C i køkkengulvet forhøjet fugt i køkkengulvet med laminatgulv. Til påvisning af skimmelvækst og levedygtig skimmelforekomst udtog jeg i alt 3 prøver på henholdsvis indervæggen i højskabet, på indervæggen ved køkkenskabene og i bunden af et køkkenskab. Derudover kunne jeg konstatere følgende forhold i samme lejemål: Badeværelset den mekaniske ventilator på badeværelset er med begrænset sugeeffekt (kan ikke fastholde et stykke A4-papir) ingen udeluftventil i vinduet på badeværelset der er ingen ventilationsspalte under døren til badeværelset badeværelsesdørens åbningsbredde er ca. 63 cm (meget smal). Døre og vinduer Det er alene vinduet på badeværelset og hoveddøren der kan åbnes for udluftning og gennemtræk i lejemålet. Vinduet i soveværelset og i stuen er faste vinduer dvs. uden mulighed for at åbne vinduerne. Der er alene flugtvej via hoveddøren. Døren til teknikrummet forekommer ikke at være en branddør eller en flugtvej. Køkkenet med vandskade i hele væggen bag skabe og komfur Synlig skimmel på indervæggen bag køkkenelementer og på bagbeklædningen i køkkenskabet - vandskade Side 3 af 9

4 Sag 371_2 Stærkt forhøjet fugt i væggen med synlig skimmel (>100 digits med Gann Hydromette UNI 1) Stærkt forhøjet fugt i bagbeklædningen i overskabet (>25% træfugt med Tramex kapacitetsfugtmåler) Forhøjet fugt i laminatgulvet (>20% træfugt med Tramex kapacitetsfugtmåler) Synlig skimmel på væggen mellem højskabet og badeværelset gammel vandskade fra varmtvandsbeholder 1. sal Ved undersøgelsen var begge lejere, Nanna Høgh Jensen og Jakob Wenzell Jensen, til stede. Ved undersøgelsen blev følgende oplyst: parret overtog lejemålet for ca. 2 år siden og har opsagt lejemålet pr. 1. juni 2011 pga. familieforøgelse lejemålet er overtaget med trærist i bunden af brusenichen i badeværelset bunden af brusenichen er generel svær at gøre ren. Ved undersøgelsen kunne jeg konstatere følgende i badeværelset på 1. sal: badeværelset er indrettet i et skabslignende rum på ca. 0,75x1,15 m og et lofthøjde på under 2 m. Den frie afstand under loftlampen er betydeligt lavere gulvet er beklædt med vinyl og væggene er malerbehandlet væv opsat på lette vægge (formentlig trævægge eller tilsvarende) hele gulvets areal er der udlagt en stor tung trærist gulvet under træristen er en stor lunke, med gulvafløbet som højeste punkt under og på træristen er der stærkt misfarvet af snavs, bakterie- og skimmelvækst i hele gulvets areal og på bunden af væggene, dvs. i et omfang på mindst 1 m 2. umiddelbart ingen forhøjet fugt i væggene indtil gangen og indtil stuen naturligt aftræk i badeværelset ingen ventilationsspalte under døren til badeværelset. Side 4 af 9

5 Sag 371_2 Til påvisning af skimmelvækst og levedygtig skimmelforekomst udtog jeg i alt 2 prøver på vinylen på væggen ved træristen. Derudover kunne jeg konstatere følgende andre forhold: toilettet er indrettet i et andet rum overfor badeværelset, rumhøjde under 2 m (se bilag 6) toilettet er uden ventilation, hverken naturligt aftræk eller mekanisk ventilation toilettet er indrettet uden vindue hoveddøren til lejemålet er ikke en branddør hoveddørens bredde er ca. 72 cm der er indrettet te-køkken i gangarealet mellem soveværelset og stuen. Døren til badeværelset Lofthøjden i badeværelset er under 2 m Træristen som gulv i badeværelset Stærkt skimmel- og bakterieangrebet gulv under træristen og på risten Side 5 af 9

6 Sag 371_2 Prøverne blev udtaget på vinylen på væggen under blandingsbatteriet Toiletrummet overfor badeværelset På bilag 2 er markeret hvor i lejemålene jeg har udtaget prøverne. På bilag 1 er beskrevet, hvilke fugtmåleinstrumenter jeg har brugt ved undersøgelsen. Mikrobielle prøver Undersøgelsesmetoden og grænseværdierne for prøverne beskrevet i appendiks, bilag 1. Mycometer-test Jeg bruger mycometer-test til at undersøge om der foregår skimmelvækst på den aktuelle bygningsdel eller overflade. Følgende sted har jeg udtaget mycometer-test: Test nr. Rum Konstruktionsdel Analysesvar Bemærkninger My. 2 My. 4 Stueetagen, køkken 1. sal, badevær. På indervæggen i højskabet C = massiv skimmelvækst Myco-værdi = På indervæggen m vinyl, ca. 10 cm over træristen B = moderat skimmelvækst Myco-værdi = 272 Analysesvaret for mycometer-testene er vedlagt som bilag 3. Bactiquant-test Jeg bruger bactiquant-test til at undersøge om der foregår bakterievækst på den aktuelle bygningsdel eller overflade. Følgende sted har jeg udtaget bactiquant-test: Test nr. Rum Konstruktionsdel Analysesvar Bemærkninger Ba sal, badevær. På indervæggen m vinyl, ca. 10 cm over træristen C = massiv bakterievækst Bacti-værdi > Analysesvaret for bactiquant-testen er vedlagt som bilag 4. Aftryksplader Jeg bruger aftryksplader til at bestemme, hvilke og hvor mange skimmelsvampearter, der kan påvises på den aktuelle bygningsdel eller overflade. Side 6 af 9

7 Sag 371_2 Følgende steder har jeg taget aftryksplader: Plade nr. Prøvested Konstruktionsdel Dyrkningssvar Pl. 1 Pl. 3 Stueetagen, køkken Stueetagen, køkken Andel fugtskadesvampe Bemærkninger På væggen i højskabet Massiv forekomst* ~100 % Synlig skimmel I bunden af køkkenskab Massiv forekomst* ~100 % Synlig skimmel * Der er påvist en eller to dominerende forekomster af skimmelsvampekulturer. Dyrkningssvarene for aftrykspladerne er vedlagt som bilag 5. Vurdering og konklusion Der er risiko for sundhedsfare ved ophold i begge lejemål som følge af skimmelsvamp. Begge lejemål overholder ikke BR95 eller BRS98 på flere punkter, særligt omkring vådrum, brand og flugtveje. Lejemålet i stueetagen Undersøgelsen har vist, at der i stueetagen er synligt angreb på indervæggen mellem køkkenet og hallen samt forhøjet fugt i indervæggen og i køkkengulvet. Undersøgelsen har også vist, at der er skimmelsvamp i højskabet efter tidligere utæt varmtvandsbeholder. Muglugten i lejemålet tilskrives den forhøjede fugt i lejemålet. Med de udtagne prøver er der påvist henholdsvis massiv skimmelvækst og massiv forekomst af levedygtige skimmelsvampe. Af dyrkningssvarene fremgår det, at der er påvist massiv og dominerende forekomst af de bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe som Aspergillus niger og Penicillium sp., hvilket dokumenterer at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Omfanget af skimmelvækst vurderes at berøre mindst halvdelen af indervæggens areal samt mindst halvdelen af gulvarealet (mindst m 2 ). Omfanget er uacceptabelt og kan give anledning til svære helbredsgener. Den forhøjede fugt i indervæggen og i køkkenskabene og de påviste skimmelsvampe skyldes mangelfuld udbedret vandskade fra skotrenden mellem lejemålet og hallen. Den forhøjede fugt i køkkengulvet kan tilskrives mangelfuldt udbedret vandskade men det kan ikke udelukkes, at der også kan være et problem med opstigende grundfugt. Dette bør undersøges nærmere. Jeg understreger, at uhensigtsmæssig adfærd fra lejer ikke kan forklare hverken muglugt, forhøjet fugt eller de påviste skimmelsvampe i lejemålet. Øvrige forhold Lejemålet er oplyst indrettet som bolig i Lejemålet overholder hverken BR95 og BRS98 på flere punkter. Der er bl.a. ingen flugtmulighed via vinduer men alene via hoveddøren til begge lejemål. Såvel hoveddøren og bagdøren til lejemålet opfylder ikke gældende brandkrav. Risikovurdering Med udgangspunkt i omfanget af flader med forhøjet fugt, synlig skimmelvækst og de påviste skimmelforekomster er der nærliggende risiko for sundhedsfare med stor risiko for helbredsgener for personer som opholder sig lejemålet. Den nærliggende risiko for sundhedsfare vurderer jeg til at være i niveau 1 jf. vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind overfor fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum. Jeg henviser til bilag 7 om risiko for gener ved ophold i lejemålet. Risiko for sundhedsfare gælder også for personer som ikke lider af astma og allergi. Jeg fraråder beboelse i lejemålet indtil køkkenet er blevet saneret for skimmelsvamp. Side 7 af 9

8 Sag 371_2 Lejemålet på 1. sal Undersøgelsen har vist, at der er massiv bakterievækst med mere end enheder og moderat skimmelvækst i badeværelset. Den påviste bakterievækst og skimmelvækst skyldes mangelfuld rengøring og afvanding af badevand. Badeværelset er dog ikke indrettet jf. BR95 eller BRS98, og træristen er svært vanskelig at rengøre og når ikke at tørre mellem badningerne. Badeværelset er indrettet uden vindue og uden mulighed for udluftning via det naturlige aftræk. Risikovurdering Med udgangspunkt i omfanget af flader med forhøjet fugt, synlig skimmelvækst og de påviste skimmelforekomster er der nærliggende risiko for sundhedsfare med stor risiko for helbredsgener for personer som opholder sig lejemålet. Den nærliggende risiko for sundhedsfare vurderer jeg til at være i niveau 1 jf. vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind overfor fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum. Øvrige forhold Lejemålet er oplyst indrettet som bolig i Lejemålet overholder hverken BR95 og BRS98 på flere punkter. Der er bl.a. ingen flugtmulighed via vinduer men alene via hoveddøren til begge lejemål. Toilettet er indrettet i et rum uden ventilation, hverken via oplukkeligt vindue eller aftræk til det fri. Hoveddøren til lejemålet opfylder ikke gældende brandkrav. Anbefalinger Lejemålet i stueetagen Jeg anbefaler denne handlingsplan med følgende overordnede tiltag: beboeren i stueetagen genhuses i egnet bolig inden løsøret flyttes over i genhusningen og tages i brug skal det enten kasseres, støvsuges og aftørres eller rengøres ved maskinvask. Alternativt skal løsøret renses på et renseri det skal sikres, at årsagen til vandskaden er elimineret og udbedret lejemålet affugtes for restfugt og saneres for skimmelsvamp tiltag for opfyldelse af brandkrav og flugtveje gennemgribende slutrengøring for at fjernes samtlige luftbårne skimmelsvampesporer i hele lejemålet afrensningen og slutrengøringen kontrolleres af uvildig byggeteknisk rådgiver som LPU Rådgivende Ingeniør. Lejemålet på 1. sal Jeg anbefaler denne handlingsplan med følgende overordnede tiltag: eventuel nyindflyttet lejer bør genhuses i egnet bolig lejemålet bør ombygget så gældende regler efterleves dette gælder brandkrav, vådrum, toilet og redningsveje. Skimmelsaneringen bør gennemføres snarest muligt. Skimmelafrensningen sker ved brug af tørdamp efter MicroClean-metoden eventuel i kombination med desinfektionsmidler som f.eks. BioWash fra Kefa eller tilsvarende. Uanset produkt skal samtlige leverandøranvisninger følges. De udførende skal gøre brug af værnemidler som anvist i BAR-anvisning for håndværkere. Side 8 af 9

9 Sag 371_2 Skimmelafrensningen og slutrengøringen bør foretages af entreprenører med ekspertise på dette område som f.eks. ABVAC, Dansk Industri og Skadeservice, Dansk Bygningskontrol eller tilsvarende. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece om helbredsgener og skimmelsvampe. Pjecen kan findes på Bilag 1. appendix til dette notat 2. planskitse med analysesvar 3. analysesvar for mycometer-test 4. analysesvar for bactiquant-test 5. dyrkningssvar for aftryksplader 6. snitskitse, toiletrum 1. sal 7. risikovurdering, uddrag fra SBI-anvisning 205. Side 9 af 9

10 Appendiks til notat Undersøgelsen Undersøgelsen sker på baggrund af vores byggetekniske erfaringer og By og Byg Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (2003) og By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (2003). Vurdering Vi understreger, at undersøgelsen ikke alene er vurderet ud fra forekomsten af bakterie- og skimmelvækst og skimmelsvampe, men er en del af en samlet vurdering af byggetekniske forhold og -tilstande, fugtforhold, svampearter og omfanget af både skimmelvæksten og skimmelsvampeangrebet. Handlingsplan og anbefalinger Bygningsdele der er inficeret af skimmelvækst skal enten afrenses eller udskiftes. Sker dette ikke er der fortsat risiko for vækst af skimmel og fortsat risiko for påvirkninger fra skimmelsvampe i indeklimaet. Vi understreger, at årsagen til fugt- eller skimmelskaderne skal elimineres senest i forbindelse med skadesudbedringen. Hvis ikke årsagen bliver elimineret, opstår der igen problemer med fugtskader i og på konstruktionerne. Rådgiver under renoveringsarbejder Vi anbefaler, at LPU Rådgivende Ingeniør beskriver, følger og kontrollerer fugt- og skimmel-renoveringen. Vores tilsyn sikrer, at anbefalingerne i undersøgelsen bliver fulgt og sker bl.a. med tilsyn af renoveringen og med kontrolprøver af afrensede bygningsdele. Måleinstrumenter og registreringer Fugtmålinger i murværk og beton Ved undersøgelsen har vi anvendt en kapacitetsfugtmåler af fabrikatet Tramex til orienterende måling af aktuelle fugtniveauer på konstruktioner i beton og murværk. Målingerne er opdelt i henholdsvis ingen forhøjede fugtniveauer, lettere forhøjede fugtniveauer og forhøjede fugtniveauer i skalaen fra 0-100, hvor skalaen fra 0-30 er acceptabelt og målinger over 70 er uacceptabelt. Målinger i beton og murværk supplerer vi ved målinger med instrumentet Gann Hydromette UNI I. Målinger i kernen af f.eks. terrændæk eller betonelementer bores huller á Ø14 mm, og der anvendes et fugtspyd med kappe på. Målingen registreres ved hjælp af multiinstrumentet Testo 635. Fugtmålinger i træ og pladebeklædninger som gips etc. Til fugtmålinger i træ og gips bruger vi en stikbensføler af mærket Delmhorst J-2000/SC. Træ måles i % træfugt og afhængig af træsorten er træfugten fra 0-14 % acceptabelt medens træfugt over 20 % er uacceptabelt. Dataloggere Med dataloggere af typen Testo 175-H2 registrerer vi rumluftens temperatur og luftfugtighed hvert 10. minut i 1-2 uger. Hygrometer Øjebliksmåling af rumluftens luftfugtighed og temperatur måles ved en hygrometer Testo 608-H2. Fugtaftegninger Fugtaftegninger er visuelle spor af tidligere vandskader og misfarvninger, og kan skjule f.eks. synligt angreb af skimmelsvamp. Luftkvalitet Muglugt i luftkvaliteten er tegn på bakterie- eller skimmelvækst og er uacceptabelt i indemiljøet. Oplever vi muglugt bliver det beskrevet i notatet. Rengøringsstandard og indretning Rengøringsstandarden bliver vurderet ud fra et indeklimateknisk synspunkt. Er der ingen bemærkninger i notatet anser vi ikke rengøringskvaliteten for et problem. Mikrobielle prøver Bygnings- og fugtrelaterede bakterier og skimmelsvampe er et symptom på et fugtproblem. Der er tre anerkendte metoder til at udtage prøver på udvalgte konstruktionsoverflader: Aftryksplader Aftryksplader er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium kan konstateres, hvilke slægte/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte konstruktions-overflade. Dyrkningspladerne indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika for at begrænse eventuel bakterievækst). En uvildig mikrobiolog inkuberer efter prøveudtagningen prøvepladerne i ca. en uge. Dyrkningssvar Af et dyrkningssvar ses forekomster af levedygtige svampesporer i den enkelte prøve. Forekomsten er ikke et udtryk for, hvad der visuelt kan ses i den aktuelle bygning. I dyrkningssvarene nævnes skimmelsvampene ved slægtsnavn (f.eks. Cladosporium). I enkelte tilfælde BILAG 1

11 artsbestemmes svampen også (f.eks. Cladosporium sphaerospermum, hvor sphaerospermum er artsnavnet). I øvrige tilfælde er efterfølges slægtsnavnet af enten sp. eller spp., som angiver at der er henholdsvis én eller flere arter af den pågældende slægt i prøven. Dyrkningssvarene deles op i kategorierne: ingen vækst, ringe vækst, moderat vækst og massiv vækst (jf. By og Byg Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvamp (2003) ). Kategorierne er defineret som: Ingen forekomst, dvs. 0 kolonier på den enkelte prøve. Ringe forekomst, dvs. fra 1 til 10 kolonier på den enkelte prøve. En mængde af svampesporer, der er acceptabel. Moderat forekomst, dvs. fra 11 til 50 kolonier på den enkelte prøve. Denne mængde anses for at være uacceptabel når det drejer som om en følgeskade efter en vandskade eller et fugtproblem. Forekomsten anses for acceptabel når der er tale om ophobet støv eller snavs. Massiv forekomst, dvs. mere end 50 kolonier på den enkelte prøve. Denne forekomst anses altid for at være uacceptabel når det drejer sig om en følgeskade efter en vandskade eller et fugt-problem. Forekomsten anses for acceptabel når der er tale om ophobet støv eller snavs. Når der ikke er tale om bygningsrelaterede fugt- og vandskadesvampe, er der tale om normalt udendørs forekommende skimmelsvampe som f.eks. Alternaria, Cladosporium sp. og almindelig snavs som f.eks. mucor. Særligt biologisk aktive skimmelsvampe, SBAS Kan der i prøverne påvises én eller flere kolonier af enten Aspergillus versicolor, Chaetomium spp, Fusarium, Memnoiella, Penicillium expansum, Stachybotrys chartarum eller Trichoderma viride (harziaum) bør det undersøgte rum ikke tages i brug inden en sanering er foretaget. Dette gælder også selv om de skimmelangrebne områder er mindre end 1 m 2. Dette skyldes at disse skimmelsvampe afgiver giftstoffer (mykotoksiner), som er mistænkt for at kunne påvirke immunforsvaret. Mycometer-test Mycometertest-metoden er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte konstruktionsoverflade. Testmetoden er baseret på måling af et enzym, der er til stede i svampe-biomassen, og fortæller ikke hvilke skimmelsvampeslægte og -arter der er. Efter prøveudtagningen analyseres testen på vores laboratorium. Enzym-mængden bestemmes efter tilsætning af en syntetisk substans i et flourometer. Det målte tal er direkte proportionalt med mængden af skimmelsvampe. Analysesvar Analysesvaret angives i Mycometer-niveauer: A = Mycometer-tal 25: Niveauet for skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau og er acceptabelt B = 25 < Mycometer-tal 450: Niveauet for skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes vækst af skimmelsvamp, men kan også skyldes ophobning af svampesporer pga. f.eks. ringe rengøringsstandard C = Mycometer-tal > 450: Niveauet af skimmelsvamp er væsentligt over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes skimmelvækst, og er uacceptabelt. BactiQuant-test Som mycometer-testen er BactiQuant-test-metoden også en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser i hvilken udstrækning der foregår bakterievækst på den undersøgte konstruktionsoverflade. Testmetoden er baseret på måling af et enzym, der er til stede i biomassen, og fortæller ikke hvilke bakterieslægte og -arter der er. Efter prøveudtagningen analyseres testen på vores laboratorium. Bakterieenzym-mængden bestemmes efter tilsætning af en syntetisk substans i et flourometer. Det målte tal er direkte proportionalt med mængden af bakterier. Analysesvar Analysesvaret angives i Bactiquant-værdier: A = Bactiquant-værdi 20: Niveauet af bakterier er ikke over normalt baggrundsniveau og er acceptabelt B = 20 < Bactiquant-værdi 350: Niveauet af bakterier er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes vækst af bakterier, men kan også skyldes ophobning af bakterier eller snavs f.eks. pga. ringe rengøringsstandard C = Bactiquant-værdi > 350: Niveauet af bakterier er væsentligt over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes bakterievækst, og er uacceptabelt.

12 NOTE: Prøveudtagningssted ///// Synlig skimmel eller bakterievækst Mikrobielle prøver: My X Mycometer-test nr. x Ba X Bactiquant-test nr. x Pl X Aftryksplade nr. x Mikrobielle dyrknings- og analysesvar: Ingen til ringe vækst/forekomst Myco- og Bacti-niveau A Moderat vækst/forekomst - Myco- og Bacti-niveau B Massiv vækst/forekomst Myco- og Bacti-niveau C Vester Kirkevej 7A, Roskilde Fugtteknisk undersøgelse LPU 6. juni 2011 sag 371_2 BILAG 2

13 Roskilde kommune Køgevej Roskilde Att.: Kim B. Petersen Haslev den 27. april 2011 MycoMeter-test - Analysesvar Lokalitet: Vester Kirkevej 7A Sag nr.: 371_2 Prøver udtaget af: LPU Rekv.nr.: Bemærkninger: Prøveudtagningsdato: 26. april 2011 Test Lokalitet Afrensning Resultat nr.: Rum Bygningsdel Prøvested Før Efter Myco-værdi A B C Køkken, Indervæg (v. plads til 2 I bunden af væggen x x stueetagen opvaskemaskine) 4 Bad, 1. sal Indervæg På væg af vinyl under bl.batteri x 272 x A Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. MycoMeter-værdi < 25. B Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes ophobning af svampesporer eller snavs men kan i enkelte tilfælde skyldes vækst af skimmelsvamp. 25 < MycoMeter-værdi < 450 C Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau og skyldes massiv vækst af skimmelsvamp. MycoMeterværdi > 450. Analysen er udført af: Certificerings nr. DK005MR

14 Roskilde kommune Køgevej Roskilde Att.: Kim B. Petersen Haslev den 27. april 2011 BactiQuant - Analysesvar Lokalitet: Vester Kirkevej 7A, Roskilde Sag nr.: 371_1 Prøver udtaget af: LPU Rekv.nr.: Bemærkninger: Prøveudtagningsdato: 26. april 2011 Test Lokalitet Afrensning Resultat nr.: Rum Bygningsdel Prøvested Før Efter Bacti-værdi A B C 5 Bad, 1. sal Indervæg På væggen af vinyl under blandingsbatteri x >6.000 x Med analysen tager vi udgangspunkt i følgende erfaringsniveauer: A Niveauet af bakterier er ikke over normalt baggrundsniveau. BactiQuant-værdi < 20. B Niveauet af bakterier er over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes ophobning af bakterier eller snavs, men kan i enkelte tilfælde skyldes vækst af bakterier. 20 < BactiQuant-værdi < 350 C Niveauet af bakterier er langt over normalt baggrundsniveau og skyldes massiv vækst af bakterier. BactiQuant-værdi > 350. Analyse af test udført: Certificerings nr. DK005MR

15 Roskilde Kommune Køgevej Roskilde Att.: Kim Berg Petersen Haslev den 2. maj 2011 Dyrkningssvar (V8-agar) Lokalitet: Vester kirkevej 7A, Roskilde Sag nr.: 371_2 Prøver udtaget af: LPU Rekv.nr.: Bemærkninger: Prøveudtagningsdato: 26. april 2011 Pl. 1 Lokale Bygningsdel/prøvested Køkken (stueetage) t Indervæg/på væg i højskab Forekomst (CFU) Antal Identifikation af kolonier skimmelsvampe >50 Mucor sp. Massiv forekomst >50 Penicillium illi sp. Pl. 3 Køkken stueetage skab / i bunden af skab Massiv forekomst >50 Aspergillus niger 35 Absidia corymbifera Ingen forekomst = 0 kolonier (CFU) Ringe forekomst = 1 11 kolonier (CFU) Moderat forekomst = kolonier (CFU) Massiv forekomst > 50 kolonier (CFU) * Der er påvist forekomst af en særlig biologisk aktiv skimmelsvamp (SBAS)

16

17 Rettelsesblad til By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. 1. udgave 2003 Ændringerne er markeret med fede typer. På side 33 skal første pind i punktopstillingen erstattes med nedenstående. Ved udskiftning af vinduer bør man sørge for ventilation af specielt kælder samt køkken, bad og soveværelse i alle lejligheder. Der bør være et luftskifte på minimum to gange i timen indtil bygningen er udtørret. På side 35 erstattes tabel 2 af nedenstående. Risikokategori *) <0,25 m 2 0,25 3 m 2 >3 m 2 Ophold i rum på m 2 med vækst Kortvarigt ophold med gennemgående trafik, fx trapper og gange med vækst Forhøjet fugt i indervæg og bag køkkenskabe samt i køkkengulv med laminat. Ophold i rum over fx krybekældre med vækst, med opadgående luftstrøm til opholdsrummet Ophold i rum grænsende op til skjulte kon struktioner med vækst, hvorfra der er passage til rummet Kortvarigt ophold i fx lagerrum, kælder og loft med vækst Ophold i rum grænsende op til skjulte, luk 0 0(1) 1(2) kede konstruktioner med vækst og med ventilation til det fri, fx hulrum i vægge og etageadskillelser eller tagrum *) 0: Ingen risiko for raske mennesker. Vedligehold igangsættes dvs. fugtkilde fjernes, renovering af skimmelsvampe kan vente. 1: Svag risiko for raske mennesker. Vedligehold igangsættes, renovering af skimmelsvampe udføres, når konstruktionerne er tørre. 2: Middel risiko. Vedligehold og renovering bør gennemføres snarest. 3: Stor risiko. Vedligehold og renovering bør straks gennemføres, berørte rum evakueres. NB! Forekomst af Stachybotrys, Chaetomium eller Trichoderma i opholdsrum er altid kategori 3, uanset, hvor stort et areal der er angrebet. Forekomst af disse svampe i andre rum vurderes særskilt. Risikovurdering, Vester Kirkevej 7A, st. LPU sag 371_2 BILAG 7

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014 Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Udført for Fredericia Kommune 30. april 2014 A. Indledning - formål

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 22. maj 2014 Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. juni 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere