Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab"

Transkript

1 for Edison Park Herlev Boligselskab - Hjemmeside: Side 1 af 6

2 Forord En boligafdeling med mange beboere er et miniature samfund, hvor man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, idet man bliver fælles om mange ting f.eks. legepladser, grønne områder m.m. I ethvert samfund opstiller man regler, love m.m., som vi almindelige borgere må rette os efter og leve med. Det må derfor også være naturligt i en boligafdeling at opstille visse regler for at beskytte beboerne og bebyggelsen for hermed også at være med til at skabe et godt klima blandt beboerne, idet dette skaber tryghed og tilfredshed, dersom alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Man må ligeledes huske, at det er beboerne, der ved en beboervalgt bestyrelse selv driver afdelingen, selv er med til at vedtage årsbudgettet og derved sammen har indflydelse på, hvorledes afdelingen skal virke indadtil og udadtil. HUSK: at hærværk i bebyggelsen skal vi selv betale at et godt klima blandt beboerne er meget værd at holde øje med hvad jeres børn laver at overholde de beboervedtagne ordensregler Ændringer i boligen Ønsker man at foretage ændringer i sin bolig, henvises der til det beboervedtagne råderetskatalog. Bad og toilet Toilet: Bleer, vat, avispapir og lignende må ikke skylles ud i toilettet, da disse ting sætter sig fast i faldstammer og kloakker. Utætheder: Eventuelle utætheder på rørinstallationer skal straks meldes til ejendomskontoret, når de er konstateret af hensyn til eventuelle vandskader. Altaner Der må ikke bores i altanens metal eller ydervæg. Der må ikke hænges altankasser op på altanen. Der må ikke hænges tøj til tørre over altankanten. Det er ikke tilladt at tørre tøj på altanen over brystningshøjde. Det er ikke tilladt at banke tæpper, dyner og lignende udover altanen. Det er ikke tilladt at male altanen. Der må ikke opmagasineres ting, såsom kasser m.m. på altanen, som er synlige udefra. - Hjemmeside: Side 2 af 6

3 Haver Haverne, der hører til stuelejlighederne, skal holdes i orden. Man skal selv sørge for at hækkene bliver klippet samt fjernelse af haveaffald. Der må ikke sættes hegn op. Passes haven ikke, vil man modtage et brev med opfordring til at vedligeholde haven, virker dette ikke efter 2 opfordringer vil haven blive ordnet af gartner på beboers regning. Grill Der må grilles på altaner, terrasser og i haver med el- eller gasgrill. Såfremt der er oprettet særlige områder til grill på fællesarealerne, skal de benyttes. Antenner og paraboler Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler på altaner eller lofter uden tilladelse fra afdelingen. Tilslutning til hybridnettet må kun foretages med de originale kabler og stik, der er udleveret til hver enkelt bolig. Se råderetskatalog. Affald Der henvises til afsnittet Kildesortering. Forsikringer Afdelingen har de normale forsikringer for vandskade m. m., samt en kollektiv forsikring for vinduer, skader anmeldes til driftslederen. Vandskade på indbo, som følge af f.eks. rørsprængninger, dækkes ikke af afdelingen, men kun af beboerens egen husstandsforsikring. Opgangene Der må ikke henstilles fodtøj og andre ejendele på trapperne udenfor dørene til lejlighederne af hensyn til den almindelige orden samt trapperengøringen. Der må ikke henstilles cykler, barnevogne m.m. på gange, trappen eller under denne. Der henvises til cykelkælder og cykelstativer. Navneskilte til døre må kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af afdelingen. Spraymaling og tegning må naturligvis ikke finde sted på indgangsdøre og på væggene i opgangene. Dersom det opdages, hvem der har gjort noget sådant, vil disse blive draget til ansvar herfor. Leg og boldspil: Fodbold og andet boldspil må spilles på plænerne, dog ikke med direkte retning mod ejendommens mure og vinduer. Al boldspil skal ophøre kl Hjemmeside: Side 3 af 6

4 Beplantningen: Det er ikke tilladt at lege eller løbe igennem beplantningen, der er omkring ejendommen. Brug af maskiner Boremaskiner m.m. til brug i lejligheden må benyttes således: Mandag til fredag i tiden fra kl til kl Lørdag i tiden fra kl til kl Søndag i tiden fra kl til kl Radio, fjernsyn samt anden musikudøvelse skal dæmpes efter kl Det henstilles, at man ved brugen af foran nævnte ting tager fornødent hensyn til øvrige beboere. Skal man have fest, bør man tale med de beboere, det kan komme til at berøre. Husdyrhold Der må gerne holdes 2 husdyr pr. husstand. Dog kræves en skriftlig tilladelse. Ansøgningsskemaet kan fås hos ejendomskontoret eller på s hjemmeside. Tilladelse skal foreligge, inden husdyrene anskaffes. Der kan indhentes tilladelse til 2 hunde, 2 katte eller én hund og én kat. Der må ikke holdes hunderacer som er forbudt efter, den til enhver tid gældende hundelov med ændringer. Der må desuden ikke holdes dyrearter som er forbudt efter, den til enhver tid gældende dyreværnslov med ændringer og tilhørende bekendtgørelser. Følgende regler skal overholdes: 1. Husdyr skal føres i snor på afdelingens område 2. Husdyr må ikke besørge på afdelingens område. Er uheldet ude, er ejeren forpligtet til omgående at gøre rent efter dyret 3. Hunde må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj 4. Det er ikke tilladt at have fremmede dyr i pleje 5. Luftning af husdyr i sandkasser, på legepladser, græsplæner, altaner og parkeringspladser er ikke tilladt 6. Hunde må ikke bindes til træer eller lignende. 7. Overtrædelse vil omgående medføre påtale og kan medfører, at tilladelsen til husdyrhold inddrages Det er ikke tilladt at fodre duer, katte m.m. af hensyn til eventuel rotteplage. - Hjemmeside: Side 4 af 6

5 Parkering og kørsel Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted udenfor de afmærkede parkeringsbåse. Campingvogne og trailere må max. parkeres i 48 timer. Uindregistrerede motorkøretøjer og lastbiler må ikke henstilles og parkeres i boligområdet. Vis altid hensyn ved kørsel i boligområderne. Kildesortering Affaldet sorteres i følgende dele: 1. Aviser - reklamer - ugeblade og andet papir. 2. Pap - bølgepap - karton (ikke kartoner til mælke-, juice- og vinprodukter m.v.). 3. Rene flasker uden propper, glas og glasskår (ikke energisparepærer, lysstofrør, porcelæn o. lign). OBS! Ingen låg eller kapsler. 4. Rene skyllede konservesdåser, kapsler og låg samt øldåser, mindre metalrester m.m. 5. Energisparepærer og lysstofrør. 6. Olie og kemikalieaffald. 7. Olie og vandbaserede malingrester lægges i de dertil indrettede beholdere i affaldshusene. 8. Storskrald, møbler m.v. afhentes efter aftale med ejendomskontoret. 9. Kasserede kanyler og medicinrester afleveres på apoteket. Grønt affald Dette affald lægges i den dertil indrettede beholder i affaldshusene. Kompostérbart grønt organisk affald som er bl.a.: Madrester, men ikke knogler/ben og kød- og fiskerester Brød og kagerester Frugt og grøntsager af enhver art, kaffefiltre med grums Kornprodukter Nødde-, og æggeskaller Blomsteraffald Blomstergødning uden emballage Dyrestrøelse m.v. - Hjemmeside: Side 5 af 6

6 Frugtskrald Grene i småstykker Kartofler, sovs og andre rester Olie og fedt fra madlavning Potteplanter uden potte Te og tebreve Restaffald som efter indsamling transporters til Vestforbrænding, kan blandt andet omfatte følgende: Kød- og fiskerester samt benrester Bleer, hygiejnebind og folie (plast, aluminium) Plastic, gummi, læder og tøj Vådt papir og støvsugerposer El-pærer men ikke energisparepærer og lysstofrør Porcelæn, blyanter, børster og kamme Engangsservice og husholdningsfilm Aske m.m. fra askebæger Kartoner fra mælk, juice o. lign. Kuglepenne, ledninger, legetøj og lerurtepotter Papemballage (vådt og snavset) Plaster, forbinding m.m. Sko, skumplast, snor og stearinlys Tekstiler, tuber, tyggegummi, vat og vatpinde Emballage og sikkert mange, mange andre ting - Hjemmeside: Side 6 af 6

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere