Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier"

Transkript

1 Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

2 Sorgenfrivang II Side 5 af 32 Ordensreglement Sorgenfrivang II består af 3 højhuse med 428 boliger. I højhusene bor vi mange mennesker sammen og tæt på hinanden. Vi er børn, unge, voksne og gamle, og vi er forskellige i vor opfattelse af, hvordan vi bedst lever sammen uden at genere hinanden. Samtidig skulle vi gerne alle sammen have mulighed for den livsform vi foretrækker. Derfor er det nødvendigt med nogle færdselsregler eller ordensregler for Sorgenfrivang II. Lejeloven siger, at lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der er gældende for ejendommen og sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Lejeren skal sørge for, at pligter der påhviler lejeren, og iagttages af de personer for hvis handlinger lejeren er ansvarlig. Lejeloven og ordensregler kan forekomme den enkelte lejer uvedkommende og overflødige. Naturligvis overholder vi alle sammen begge. I det daglige er der nok heller ingen, der konstant husker på, at vi har noget der hedder en omkostningsbestemt husleje. Derfor skal ikke alene de faste udgifter (skatter, afgifter, varme o.s.v.) betales af os selv. Vi skal også betale alle udgifter til vedligeholdelse og rengøring i højhusene og på vores arealer ved bebyggelsen. Derfor er det vigtigt, at huske os selv og børnene på, at jo mindre der er at gøre rent og reparere efter beskadigelse jo billigere bor vi her. Indenfor i lejlighederne gælder følgende regler: Vinduer Alle vinduer i højhusene er børnesikrede. Børnesikringen forhindrer, at vinduet ved udluftning kan åbnes mere end nødvendigt. Bebyggelsen har tegnet kollektiv glasforsikring for alle vinduer. Skader anmeldes på ejendomskontoret eller i receptionen, som sørger for reparation. Gulve Ejendomskontoret skal rådføres, inden gulvene gives nogen form for efterbehandling. Bad og toilet Af hensyn til andre beboere må der ikke bades mellem kl og Rensning af afløbsrør er besværligt og dyrt. Vær derfor forsigtig med hvad, man skyller ud i håndvask og toilet. Bleer, vat og lignende må ikke kastes i toiletkummen, da det kan tilstoppe afløbsrør. Vandhaner og cisterner Utætte rør, vandhaner og cisterner kan, udover at medføre et stort og dyrt vandspild, forårsage vandskader på selve bebyggelsen og skal derfor straks meddeles på ejendomskontoret eller i receptionen. Defekte vandhaner kan ligeledes støje, så de generer andre beboere.

3 Sorgenfrivang II Side 6 af 32 Reparationer, der skyldes slid eller ælde, udføres for Sorgenfrivang II s regning. Henvendelse herom skal ske på ejendomskontoret Antenner Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med korrekte kabler og stik. Ejendomskontoret kan rådgive herom. Der må ikke opsættes parabolantenner andre steder end på altaner. Parabolen må ikke være højere oppe end gelænderet. Køleskabe, el-komfurer og ventilation Fabrikanternes anvisninger skal overholdes. Drift af de tekniske installationer betales af beboerne, og det samme gælder skader, som skyldes forkert betjening, misbrug og uheld. Reparationer, der skyldes slid eller ælde, udføres på Sorgenfrivang II s regning Til el-komfurer må kun benyttes køkkentøj med plansleben bund, hvis størrelse svarer til den benyttede kogeplade. Anvendelse af forkert køkkentøj kan medføre ødelæggelse af kogepladerne. Ventilationsventilerne til bebyggelsens udsugningsanlæg skal med jævne mellemrum renses, da man ellers ikke vil opnå den fulde udnyttelse. Enhver fejl eller uregelmæssighed ved de tekniske installationer skal omgående meldes på ejendomskontoret eller i receptionen. Vaske- og opvaskemaskiner Opvaskemaskiner og/eller vaskemaskiner må kun installeres efter skriftlig tilladelse fra DAB, og må ikke benyttes mellem kl og For at undgå utætte slanger eller pakninger, skal man lade udføre serviceeftersyn, som fabrikanten foreskriver. Eventuelle skader, der skyldes forsømmelse fra lejerens side, kan medføre erstatningsansvar. Vandskader eller andre skader skal omgående meldes på ejendomskontoret eller i receptionen. Radiatorer (frostvejr) Radiatorerne må ikke lukkes helt i vinterperioden, da dette kan medføre frostsprængninger. Rejser man fra lejligheden, skal man inden afrejsen sikre sig, at ingen radiatorer er helt lukkede.

4 Sorgenfrivang II Side 7 af 32 Maskiner Symaskiner og andre maskiner, der kan genere omkringboende, skal anbringes på støjdæmpende underlag. Slagboremaskiner og lignende må kun bruges mandag til fredag mellem kl og Lørdag må der bores i tidsrummet mellem kl og kl På søn- og helligdage må der ikke bores. Slagboremaskine udlånes gratis i receptionen. Tørretumbler og andre støjende maskiner må kun benyttes på hverdage mellem kl og Musik m.v. Radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager, forstærkeranlæg m.v. og musikinstrumenter må ikke spille så højt, at naboerne bliver generet af det. Fester man sent, skal man sikre sig, at de omkringboende er informeret om den sene musik og/eller dans. Støjende ophold på reposer og i indgangspartier er forbudt. Husdyr Beboerne i Sorgenfrivang II må holde mindre husdyr (ikke hunde), der ikke er til gene for naboer, og som udelukkende opholder sig inden for hjemmets fire vægge. Uden for lejligheden gælder følgende: Affald og affaldsskakt Af hygiejniske grunde skal alt affald være godt indpakket, når det kastes i skakten. Dette gælder også tomme konservesdåser og lignende, både når det kastes i skakten og når det lægges i affaldsposer i skralderummet. Flasker, syltetøjsglas og andre hårde genstande må ikke kastes i skakten, men skal bæres ned i skralderummet og lægges i diverse kasser. Hvis man taber affald ved skakten, skal man selv omgående sørge for at fjerne det. Større kasserede ting henstilles i skralderummet til bortkørsel. Altaner, terrasser og trappereposer Der må ikke anbringes noget udvendig på altan eller facade. Blomster kan anbringes indvendig på altanen, men under pladehøjde og således at blomster og planter holdes inden for altanens åbning.

5 Sorgenfrivang II Side 8 af 32 Solsejl og markiser skal opsættes på betryggende måde og holdes i forsvarlig stand. Altanerne må kun bruges til tørretøj, hvis tøjet ikke kan ses udefra - d.v.s. det skal være under gelænderhøjde. Reposerne er et fællesareal og der må ikke henstilles noget. Rengøring af altaner påhviler lejerne. Vis hensyn til underboen. Der må ikke komme noget udover altanen, da det lander hos underboen det gælder vand og affald af enhver art. Det er ikke tilladt, at lave mad på grill på altanerne, terrasserne eller fællesarealerne mod Grønnevej. Fyrværkeri af enhver art må under ingen omstændigheder afbrændes fra altaner, trappereposer eller selskabslokalerne og haven til disse. Stuelejlighedernes terrasser må ikke bruges som pulterrum eller til tøjtørring. Tryksager til omdeling må ikke frit henstilles noget sted, hverken ude eller inde, på Sorgenfrivang II s arealer. Fordring af dyr er forbudt. Tæppebankning Tæpper, møbler m.v. må ikke bankes på altanerne, trappeafsatser eller fra vinduer. Tæppebankning og lignende må kun foregå på de opstillede bankestativer. Leg og boldspil Børnene må ikke lege i indgangspartierne, på trappegange, i gangene i stuen, i kældre eller andre steder i højhusene. Dette kan være til gene for beboerne og farligt for børnene. Leg og rulleskøjteløb i gangene og indgangspartierne er specielt generende for beboerne i stueetagen og absolut forbudt. Det er ikke tilladt, at tegne eller male på træ- og murværk eller på anden måde beskadige inventar, bygninger og disses omgivelser. Børn må ikke lege med bue og pil, luftbøsser, salonrifler og andet farligt legetøj i og ved bebyggelsen. Om aftenen må leg ikke blive så støjende, at den generer beboerne, der gerne vil nyde aftenen i fred og ro på deres altaner.

6 Sorgenfrivang II Side 9 af 32 Barnevogne, cykler, knallerter og legeredskaber Barnevogne må ikke til stadighed stilles i indgangspartierne eller på trappeafsatserne, men kun i barnevognsrummene i kælderen. Cykler, knallerter og legeredskaber må ikke stilles udenfor stativerne i indgangsarealerne eller på trappeafsatserne. Når cykler og knallerter stilles udenfor husene, skal de anbringes i cykelstativerne, så de ikke står i vejen for passage til og fra indgangsdørene. Indkøbsvogne må ikke henstilles i og ved bebyggelsen. Hensynsløs kørsel på stierne er ikke tilladt. Færdsel og parkering Af hensyn til beboernes og gæsters sikkerhed skal der køres langsomt og forsigtigt på arealerne omkring højhusene. Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de afmærkede parkeringspladser. Parkering i indgangsarealerne og ud for indgangsdøre er forbudt. Motorkøretøjer, der ikke er forsynet med nummerplader, må ikke parkeres på Sorgenfrivang II s arealer. Facader Den enkelte beboer må ikke selv ændre på husenes karakter og udseende ved farvevalg, over- og inddækning af altaner og terrasser eller ved opsætning af stakitter. Ejendomskontoret Ejendomskontoret er beliggende overfor vaskeriet. Ejendomskontoret har kontortid: Mandag fredag kl Onsdag tillige.kl (Lørdag lukket)

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere