Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut"

Transkript

1 Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

2 Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence for the Built Environment

3 Det normale har vide grænser

4 Men ikke alt kan accepteres

5 Årsager kan være banale

6 Skimmelsvampevækst på træ Relativ luftfugtighed (%) uger For koldt 4-8 uger For varmt 80 > 8 uger 75 For tørt Temperatur ( C)

7 Beregning af skimmelsvampeindeks Metoden er beskrevet i en artikel fra 1999 af Hukka, A. & Viitanen, H.A. : A mathematical model of mould growth on wooden material i tidsskriftet Wood Science and Technology. Vol. 33, pp

8 Metodens karakteristika Er baseret på forsøg med ubehandlet træarterne fyr gran i kvaliteterne ovntørret ovntørret, savet overflade Forsøgsserier med konstant klima (< 12 uger) Forsøgsserier med varierende klima (6-24 uger) Forsøg er udført i temperaturområdet 5-40 C C Forsøg er udført for 75 % < RF< 100 %

9 Metodens karakteristika Er udviklet på forsøg med små forsøgsemner (7 x 15 x 50 mm) Indeholder empiriske elementer (fx vækstmodellen) Antager lineær vækst for M < 1 Skimmelsvampeindeks kan aftage i tørre perioder Er ikke skimmelsvampespecifik Minimum fugt og temperaturforhold er lavere for skimmelsvampevækst end for trænedbrydende svampe Kobler RF, temperatur og tid

10 Skimmelsvampeindeks (Mould Index) Indeks Beskrivelse ingen vækst nogen vækst konstateret vha. mikroskop moderat vækst konstateret vha. mikroskop (dækker mere end 10 % af overfladen) nogen vækst kan ses visuelt visuelt bestemt dækning af mere end 10 % visuelt bestemt dækning af mere end 50 % visuelt bestemt dækning 100 %

11 Beregningsksempel - tagkrydsfiner Tagkonstruktion MATCH fugt- og temperaturberegninger Bølgeplader af fibercement, ventilerede (Z = 0,5 GPa m 2 s/kg ) 18 mm krydsfiner (Z = 1,8 GPa m 2 s/kg for RF > 98%, Z = 7,2 GPa m 2 s/kg RF < 98 %) 300 mm rockwool (Z = 1,9 GPa m 2 s/kg) 0,1 mm PE dampspærre, Z =250 GPa m 2 s/kg) 12 mm gipsplade (Z = 0, 5 GPa m 2 s/kg) Tagfladen er nordvendt og dens hældning er 50 grader.

12 RF 0,1 mm PE-folie 0,1 mm PE folie Relativ fugtighed [%] År Yderste 2 mm Inderste 2 mm

13 RF 0,1/256 mm PE-folie 0, mm PE folie Relativ fugtighed [%] År Yderste 2 mm Inderste 2 mm

14 Skimmelsvampeindeks 6 0,1 mm PE folie 5 Skimmelsvampeindeks År Yderste 2 mm Inderste 2 mm

15 Skimmelsvampeindeks 6 Yderste 2 mm Skimmelsvampeindeks År 0,1 mm 0,1 mm / 2 0,1 mm / 4 0,1 mm / 8 0,1 mm / 16 0,1 mm / 32 0,1 mm / 64 0,1 mm / 128 0,1 mm / 256

16 Skimmelsvampeindeks 6 Inderste 2 mm Skimmelsvampeindeks År 0,1 mm 0,1 mm / 2 0,1 mm / 4 0,1 mm / 8 0,1 mm / 16 0,1 mm / 32 0,1 mm / 64 0,1 mm / 128 0,1 mm / 256

17 Tyske erfaringer I Tyskland har man også problemer med skimmelsvamp Skimmelsvampevækst giver ret til nedslag i huslejen fx 5 % - fugtskjolder og skimmelpletter i badeværelset 20 % - betydelig skimmelsvampevækst i dagligstue, soveværelse og bad

18 Tyske erfaringer - årsagstræ Oswald, 2003 For stor fugtproduktion i rummet Forkert brug af rummet Bygningsmæssige fugtkilder: utætheder, byggefugt RF i rumluften for høj Forkert luftudveksling med tilstødende rum Forkerte / mangelfulde ventilationsmuligheder De røde felter angiver tilstande hvor brugeren har ansvar Skimmelsva mpe på bygningsdel e Fugt fra rumluft: RF på bygningsdel ens overflade over 80 % Overfladet emperatur en for lav For lavt luftskifte Rum For lav utilstræk- rumtemkeligperatur opvarmet For ringe opvarm- Varmeudning af veksling overflader på overflader forhindret For ringe varmeisolering af bygningsdel Lufttæthed ændret; nye vinduer Forkert udluftning Opvarmningskilde mangler, er forkert dimensioneret eller defekt Utilstrækkelig opvarmning Forkert møblering / indretning Nødvendig indretning forkert planlagt Bygningsdel udført med mangelfuld isolering, kuldebro Varmeisolering forringet af fugtforhold Vandindtrængning udefra Utætheder Kondensvand i bygningsdel Diffusionsteknisk set forkert opbygning Kondensation af fugt i gennemstrømmende luft, luftutætheder Vand i bygningsdel en Vand fra bygningen s indre Utætheder i vådrum Utætte installationer og andre vandskader Uhensigtsmæssig omgang med vand Indbygning af for våde byggematerialer Byggefugt Bygning taget for tidlig i anvendelse Udtørring forhindret på grund af brugen

19 For stor fugtproduktion i rummet Forkert brug af rummet Bygningsmæssige fugtkilder: utætheder, byggefugt RF i rumluften for høj Forkert luftudveksling med tilstødende rum Forkerte / mangelfulde ventilationsmuligheder For lavt luftskifte Lufttæthed ændret; nye vinduer Forkert udluftning Skimmelsva mpe på bygningsdel e Fugt fra rumluft: RF på bygningsdel ens overflade over 80 % Overfladet emperatur en for lav For ringe opvarmning af overflader For ringe varmeisolering af bygningsdel Varmeudveksling på overflader forhindret Rum utilstrækkeligt opvarmet For lav rumtemperatur Opvarmningskilde mangler, er forkert dimensioneret eller defekt Utilstrækkelig opvarmning Forkert møblering / indretning Nødvendig indretning forkert planlagt Bygningsdel udført med mangelfuld isolering, kuldebro Varmeisolering forringet af fugtforhold

20 Vand i bygningsdel en Vandindtrængning udefra Kondensvand i bygningsdel Vand fra bygningen s indre Byggefugt Utætheder Diffusionsteknisk set forkert opbygning Kondensation af fugt i gennemstrømmende luft, luftutætheder Utætheder i vådrum Utætte installationer og andre vandskader Uhensigtsmæssig omgang med vand Indbygning af for våde byggematerialer Bygning taget for tidlig i anvendelse Udtørring forhindret på grund af brugen

21 Fugtens variation Fugtindhold (masse-%) Beklædning Isolering bag vindspærre Konstruktionstræ

22 Rumklimaklasser Rumklimaklasse 1: 0-5 g/m 3 Tørre lagerhaller Træningshaller uden tilskuere Rumklimaklasse 2: 5-10 g/m 3 Beboelsesbygninger Kontorer Skoler Institutioner Industribygninger uden fugtproduktion Rumklimaklasse 3: mere end 10 g/m 3 Svømmehaller Fugtig industri Bade- og omklædningsrum i idrætsanlæg etc. 25 Gram vand per m 3 luft pct. RF C

23 Vand i materialer Sorptionskurven udtrykker sammenhængen mellem relativ luftfugtighed og vandindhold i et porøst materiale Vandindhold (kg/kg) 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 0,5 1 Relativ luftfugtighed

24 Fugtproduktion i boliger Etageboliger mek. udsugn. Enfamiliehuse mek. udsugn. Enfamiliehuse naturlig vent. Antal boliger Fugttilførsel 90 % -fraktil g/m 3 2,8 2,8 3,8 123 boliger opført SBI-Rapport 213

25 Fugtproduktion i boliger Stue Soverum Fugttilførsel 90 % -fraktil g/m 3 3,8 4,9 150 naturligt ventilerede enfamiliehuse opført SBI-Rapport 236

26 Udeluftens vandindhold i TRY Gramvand per m 3 luft c max c mid +4 c mid c min 0 jan apr jul okt jan

27 Nye energikrav - hvad er ændringerne? Der skal afleveres en energiberegning sammen med ansøgningen om byggetilladelse Nybyggeriet skal overholde en energirammebestemmelse Der er specifikke energikrav til tilbygninger og større ombygninger Der stilles tæthedskrav til byggeriet Der er nu defineret to klasser for lavenergibyggeri Nyt byggeri skal energimærkes, inden det må tages i brug

28 Energiramme Energirammen omfatter samlet tilført energi til Opvarmning Ventilation Køling Varmt brugsvand Belysning (kun for ikke-boliger) Der anvendes en faktor 2,5 ved sammenvejning af el med hhv. gas, olie og fjernvarme

29 Bygningsreglementets energirammer Nybyggeri Boliger uden mekanisk udsugning ( /A) kwh/m 2 per år Boliger med mekanisk udsugning ( /A + 130(q-0,3)) kwh/m 2 per år Andre bygninger end boliger ( /A) kwh/m 2 per år Lavenergibygning klasse 2 ( /A) kwh/m 2 per år Lavenergibygning klasse 1 ( /A) kwh/m 2 per år

30 Energiforforbrug [kwh/m 2 år] Boliger Andre bygninger Lavenergibygning klasse 2 Lavenergibygning klasse 1 Passivhaus (ekskl. varmt brugsvand) Areal [m 2 ]

31 Nye energikravs betydning for skimmelsvampevækst U-værdi W/m 2 K Væg, tung Væg, let Gulv uden gulvvarme Gulv med gulvvarme Tag Vinduer Tagvinduer og ovenlys BR-82 BR-95 BR ,35 0,30 0,20 0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 0,15 0,30 0,20 0,12 0,20 0,15 0,15 2,9 1,8 1,5 1,8

32 Bygningsreglementernes tæthedskrav Luftskiftet gennem utætheder må ikke overstige 1,5 l/s per m 2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa Kommunalbestyrelsen kan stille krav om dokumentation af luftskiftet Er der foretaget prøvning af luftskiftet, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energiforbruget ved ventilation. Foreligger dokumentation ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa. Billede: altompassivhuse.dk

33 Forsøg med træelementer i fugtforsøgshus

34 Isoleringstykkelsens betydning

35 Nye energikrav og skimmelsvampevækst Særregel for tunge konstruktioner ophævet: bedre konkurrenceevne for lette konstruktioner Mindre risiko for skimmelsvampevækst: Lavere U-værdier: højere indvendige overfladetemperaturer - Krav til linietab: reduktion af kuldebroer og dermed højere indvendige overfladetemperaturer Tæthedskravene kan, hvis de håndhæves, betyde reduktion af utæthederne og mindre risiko for skimmelsvampevækst

36 Ventilations betydning for indeluftens RF ν inde =ν ude + n = 0,5 h -1 G = 460 g/h V = 230 m 3 T ude = -1,1 C, RF ude = 90 % ν u = 4 g/m 3 T inde = 20 C G nv RF indendørs 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,5 1 1,5 Luftskifte n [h -1 ]

37 Kondensation Opstår når fugtig luft afkøles til en temperatur der er lavere end dugpunktet Kan forekomme ved: Luft der strømmer ud gennem konstruktionen Luft der ventilerer kolde beklædninger og tagdækninger Vanddamp der diffunderer gennem konstruktionen Konstruktionsdele i skygge (fordampning i solside; fx tagflader)

38 Kritisk RF ved afkøling af luft Gram vand per m 3 luft pct. RF C

39 Kuldebroer

40 Krybekælder - RH i luften ved ventilation ν inde =ν ude + G = 50 g/h V = 65 m 3 G nv T ude = 20 C, RF ude = 80 % ν u = 14 g/m 3 T inde = 17, 18 og 20 C Relativ fugtighed 105% 100% 95% 90% 85% 80% Luftskifte 17 C 18 C 19 C

41 Krybekældre BYG-ERFA Erfaringsblad (19) : Ved opførelse af nyt byggeri med kraftigt isolerede dæk kan det derfor ikke anbefales at anvende udeluftventilerede krybekældre. I stedet anbefales at anvende enten terrændæk eller krybekældre med isoleret fundament og bunddæk samt en beskeden tilførsel af udeluft

42 Hvorledes skal der reageres i tilfælde af skimmelsvamp Anbefal hurtig reaktion for at vise at problemet tages alvorligt Undgå overreaktion Pjece fra Sundhedsstyrelsen Overvej at benytte onkeltesten : Ville jeg lade min onkel bo her?

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE?

BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE? BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE? IDA BYGNINGSFYSIK 9. MARTS 2015 SØREN AGGERHOLM SBI Indlæggets indhold Proces og tidsplan for BR15 Energirammer for nybyggeri Energirammer for eksisterende

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Vejledning i bygningstermografi. December 2014

Vejledning i bygningstermografi. December 2014 Vejledning i bygningstermografi December 2014 December 2014 Forord Vejledningen tager udgangspunkt i DS/EN 13187 suppleret med viden fra andre relevante standarder, anvisninger og krav, samt erfaring

Læs mere

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Indeklima & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Program Danske lovkrav Erfaringer

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere