Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut"

Transkript

1 Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Netværksmøde i gruppen Lavenergibygningers Indeklima 13. maj 2014

2 Disposition DS 3033 De 10 udvalgte indeklimaråd Teknologi

3 Disposition DS 3033 De 10 udvalgte indeklimaråd Teknologi

4 Klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

5 Formålet med en indeklimastandard at give mulighed for at stille målbare krav til indeklimaet at tilskynde til at højne indeklimaets kvalitet at øge folkesundheden

6 Standardens opbygning Omfatter: boliger skoler og daginstitutioner kontorer Indeholder flere kvalitetsklasser (midterste klasse svarer til bygningsreglementets krav)

7 Følsomme grupper Der findes i befolkningen grupper, som er særligt følsomme, fx allergikere og astmatikere. Disse grupper vil generelt trives bedre, jo bedre indeklimaet er, men selv den højeste kvalitetsklasse, jf. denne standard, vil ikke i alle tilfælde sikre trivslen for alle særligt følsomme personer. Hertil er listen over parametre for begrænset, ligesom kravene til de udvalgte parametre skulle være meget skrappe, hvilket ville gøre klasseinddelingen urealistisk til daglig brug

8 Kvalitetsklasser Når der er tale om gener, afspejler de fem klasser forskellige grader af, hvor mange eller hvor udtalte generne er, mens der for egentlige helbredseffekter skelnes mellem forskellige risikoniveauer eller grader af beskyttelse.

9 De fem kvalitetsklasser Klasse A ++ Det fremragende indeklima Den bedste klasse, som indebærer, at de termiske forhold er komfortable året rundt, og der er gode muligheder for individuelle indstillinger. Luftens indhold af uønskede forureninger er lav, selv i situationer, hvor forureningskilderne er større end normalt. Lys- og lydforhold er gode og med gode muligheder for individuelle reguleringer. Klasse A + Det gode indeklima klart bedre end minimumskravene i bygningsreglementet I forhold til den bedste klasse vil der i sjældne tilfælde kunne forekomme gener som fx træk eller lyd- og lugtgener.

10 De fem kvalitetsklasser Klasse A Det gode, tilfredsstillende indeklima svarende til kravet i bygningsreglementet Det gode, tilfredsstillende indeklima svarer til kravene i bygningsreglementet. Der kan lejlighedsvis forekomme gener, fx i form af for høje temperaturer på varme dage eller lugt. Klasse B Indeklima dårligere end minimumskravene i bygningsreglementet En del af brugerne kan opleve gener fx på varme/kolde dage eller lugt. Klasse C Det ringe indeklima Den ringeste af de fem klasser. Der er en vis risiko for negative helbredseffekter og sikkerhedsmarginen er begrænset. Betydelige gener kan forekomme hos store dele af de brugere, der opholder sig i et indeklima af denne klasse.

11 Krav til klassifikationssystem Robust! Ingen brugerindflydelse Ingen effekt af årstid Valgte faktorer skal have betydning for Indeklimaet og/eller Sensoriske gener/symptomer/præstation/sygdom Ikke for dyrt (ca. 5 timer )

12 Bruttoliste over indeklimaparametre 1. Termiske forhold Lufttemperatur operativ temperatur lufthastighed strålingstemperaturasymmetri 2. Luftkvalitet Radon PM 2,5 Ozon CO2 CO NO2 Sedimenteret støv Formaldehyd Benzen Phtalater Bromerede flammehæmmere pestisider 3. Lyd lydtrykniveau luftlydisolation trinlyd Efterklangstid 4. Lys Udsyn Dagslysfaktor (vinduesareal/gulvareal) Lysstyrke Lyskontrast 5 Fugt og biologiske parametre Relativ luftfugtighed Absolut vandindhold i luften Vandindhold i byggematerialer Temperaturen af byggematerialer Hundeallergener og katteallergener Husstøvmider Synlig fugt/skimmelsvamp Skjult fugt/skimmelsvamp

13 Kriterier for udvælgelse Hyppighed, typiske niveauer samt den tidslige variation Effekt på mennesker (sensoriske, symptomer, præstation, sygdom/død) Tid før effekten opstår Evidens (inkl. dosis-respons) Målbarhed Samfundseffekt

14 Valgte parametre Luftskifte (målt) CO 2 (beregnet fra luftskiftet og personbelastning) Termiske forhold, herunder lufthastighed (vurdering) Radon (målt) Formaldehyd (målt) Partikler (vurdering) Fugt/skimmel (vurdering/måling) Dagslys (måling) Akustiske forhold (måling) ikke boliger

15 Boliger Parametre/værdier: A ++ A + A B C Ventilationsrate: (l/s m 2 ) 0,30 1) 0,30 1) 0,30 0,2 <0,2 Termiske forhold: -Tætte vinduer -Vinduer med dobbelt glas -Luftvarme uden andre varmegivere -Store solbeskinnede vinduer uden solafskærmning -Rumbaseret justerbar termostatbaseret temperaturstyring -Varmekilder under alle vinduer, herunder også gulvvarme,med en rudehøjde større end. Ved ruder med U-værdi lavere end 1,2 W/m 2 K, dog større end 2) Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Intet krav Nej Ja Intet krav Intet krav Ja Intet krav Intet krav Intet krav Intet krav Intet krav Intet krav Intet krav Intet krav Intet krav Intet krav Radon: (Bq/m 3 ) >200 Formaldehyd: (mg/m 3 ) 0,1 0,1 0,1 0,2 >0,2 Partikler: - emhætte over komfur - brændeovn i opholdsrum Ved forurenet udeluft: - aktiv tilførsel af filtreret udeluft Ja Nej Ja, over 0,30 l/s m 2 Ja Ja, hvis den opfylder partikelkrav 3) Ja, over 0,30 l/s m 2 Ja Intet krav Intet krav Ja Intet krav Intet krav Intet krav Intet krav Intet krav Fugt/skimmelsvamp: Vådrum Beboelsesrum Lofts- og kælderrum Indhold af svampesporer i støvblandet luftprøve, enzymaktivitet Ved indre trækonstruktioner i bygningen, % 5) -Vinterhalvåret (oktober april) -Sommerhalåret (maj-september) Ingen tegn Ingen tegn Ingen tegn 4) Lavt niveau < 10 < 13 Ingen tegn 4) Ingen tegn Ingen tegn 4 ) Lavt niveau < 10 < 13 Tegn på fugt/ skimmelsvamp < 400 cm 2 Ingen tegn 4) Tegn på fugt/ skimmelsvamp < cm 2 Lavt niveau < 10 < 13 Tegn på fugt/ skimmelsvamp < cm 2 Tegn på fugt/ skimmelsvamp < cm 2 Tegn på fugt/ skimmelsvamp > cm 2 Middelniveau Tegn på fugt/ skimmelsvamp > cm 2 Tegn på fugt/ skimmelsvamp > cm 2 Tegn på fugt/ skimmelsvamp > Højt niveau > 20 > 22 Dagslys: -Dagslysadgang, glasareal /gulvareal, % 6) - Udsyn, rudernes lystransmittans, LT >25 7) >0,80 9) 15 7) >0,75 9) 10 8) >0,60 10) 7 >0,50 < 7 <0,5

16 Disposition DS 3033 De 10 udvalgte indeklimaråd Teknologi

17 De 10 udvalgte indeklimaråd Rådet for Sundt Indeklima Luft ud flere gange dagligt (5 10 min. pr. gang) - og når der er særlige behov. Indreguler ventilationen og vedligehold ventilationssystemerne. Tør ikke dit tøj i boligen. Luft grundigt ud efter badet. Hav en jævn og passende temperatur i alle rum. Få udbedret vandskader omgående. Anvend få og sundhedsmærkede rengøringsmidler. Ryg IKKE indendørs. Indret rengøringsvenligt, gør jævnligt rent. Gør hovedrent en gang om året

18 Disposition DS 3033 De 10 udvalgte indeklimaråd Teknologi

19 Præsentation ved Cisbo s netværksmøder 13. maj 2014 Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Geo Clausen, DTU Hvilke løsninger kan forbedre Indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

20

21 Billede fra Miljøstyrelsens informationskampagne Luk luften ind

22

23 Luft ud flere gange dagligt (5 10 min. pr. gang) - og når der er særlige behov

24

25 Indreguler ventilationen og vedligehold ventilationssystemerne

26

27 Tør dit tøj udendørs

28

29 Tør af og luft grundigt ud efter badet

30

31 Hav en jævn og passende temperatur i alle rum

32

33 Få udbedret vandskader omgående

34

35 Anvend få og sundhedsmærkede rengøringsmidler

36

37 Ryg IKKE indendørs

38

39

40 Indret rengøringsvenligt, gør jævnligt rent

41

42 Gør hovedrent en gang om året

43 Ti udvalgte indeklimaråd Luft ud flere gange dagligt (5 10 min. pr. gang) - og når der er særlige behov Indreguler ventilationen og vedligehold ventilationssystemerne Tør dit tøj udendørs Tør af og luft grundigt ud efter badet Hav en jævn og passende temperatur i alle rum Få udbedret vandskader omgående Anvend få og sundhedsmærkede rengøringsmidler Ryg IKKE indendørs Indret rengøringsvenligt, gør jævnligt rent Gør hovedrent en gang om året

44

45

46 Konklusioner Vi har de gode råd til en fornuftig bolighygiejnisk adfærd klar. Men vi mangler viden om hvordan vi får en bedre efterlevelse. Vi lever tilsyneladende i en tid hvor bevidstheden om værdien af en sundt indeklima øges - samtidigt med at handlingsberedskabet til fordel for indeklimaet mindskes. Der er brug for tekniske og arkitektoniske fix: Udefrakommende partikelforurening kan give øget forekomst af hjertekar sygdomme. Det er muligt at mindske eksponeringen i boligen med ventilationstekniske virkemidler. Lavt udeluftskifte øger tilsyneladende risikoen for at få astma og allergi, desuden er et lavt udeluftskifte særligt problematisk for folk med astma og allergi. Balanceret mekanisk ventilation giver øget udeluftskifte.

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Indeklimaklassificering

Indeklimaklassificering Indeklimaklassificering Firkanten I 1, 2630 Taastrup Konsulent Lasse Michaelsen / BK Consult / 19.09.2011 1 af 14 Beskrivelse af ejendommen Gadenavn Firkanten I 1 Postnr. og by 2630 Taastrup Kommune Høje

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Indeklima. Bygningsreglement 2010

Indeklima. Bygningsreglement 2010 Indeklima Bygningsreglement 2010 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell

AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell Gør noget ved indeklimaet AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell Oplægsholder: Seniorkonsulent Finn Stabell Tlf. : 3010 9612 Mail: fst@alectia.com DR 3.11. 2010 Indeklima Temperatur Lufthastighed/træk Lys/belysning

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Indeklima & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Program Danske lovkrav Erfaringer

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering

Boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering Rapport over analyse af Boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering Udarbejdet af Rune Korsholm Andersen og Jørn Toftum Center for Indeklima og Energi Institut

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere