Svagsynshjælp Optisk Elektronisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svagsynshjælp Optisk Elektronisk"

Transkript

1 Optisk Elektronisk

2 Indhold Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på synscentralen? Hvornår skal man have special optik? Forskellige former for svagsynsoptik Lupper Lupbriller Luplineal Kikkerter Kikkertbrille Filterglas Elektroniske synshjælpemidler Elektronisk lup e-bog læser og ipad Læseapparater - CCTV Oplæsningsapparat Læsning på computer Daisy afspiller Diktafon Taleprogram til mobil Nøglefinder Synscentraler, adresser og telefonnumre Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Henrik Holton Optometrist, F.A.A.O. Forsideillustration: Vivi Barsted Layout: Appetizer Fotos: Torben Klint Udlånt sortiment: Lys og Lup

3 Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, information og rettidig behandling så blindhed undgås

4 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Man kan få rådgivning fra landets synscentraler (se fortegnelsen på side 24) og økonomisk støtte til synshjælpemidler, når man er svagsynet eller har alvorligt synshandicap, dvs. hvis Synet på det bedste øje med veltilpasset brille er 6/18 eller dårligere. Synsbrøken 6/18 (= 0,3) betyder, at hvad den normalt seende kan se på 18 meters afstand, kan den svagsynede først se på 6 meters afstand. Eller hvis synsfeltet, når begge øjne bruges, er indsnævret til 20 grader eller mindre. Eller hvis det halve af synsfeltet på begge øjne er bortfaldet (hemianopsi). Derudover kan man komme i betragtning til bevilling af optiske hjælpemidler, hvis man har en medicinsk-optisk defineret øjenlidelse. Bemærk: Der ydes ikke tilskud, hvis behovet alene skyldes Langsynethed eller nærsynethed op til +/ dioptrier (se herom på side 7) Bygningsfejl under 5 dioptrier For børn indtil 10 år gælder dog, at der ydes tilskud til briller og kontaktlinser, hvor styrken er større end + 7 dioptrier. 4

5 Hvad er optiske hjælpemidler? Optiske hjælpemidler omfatter briller, kontaktlinser, svagsynsoptik (kikkerter, lupper, kikkertbriller, lupbriller) samt enkelte andre hjælpemidler (synsfeltudvidere, natkikkerter). Hvorledes foregår sagsforløbet på synscentralen? Ved den første henvendelse om rådgivning orienteres patienten om mulighederne og det videre forløb. Inden for en uge modtager patienten en samtykkeerklæring, som returneres til synscentralen. Samtykket drejer sig om tilladelse til at indhente oplysninger fra øjenlæge og i nogle tilfælde at indhente tilsagn i kommunen. For at fremme ekspeditionen kan det være en god idé selv at få kopi af øjenlægens/øjenafdelingens journaler og sende dem til synscentralen. Når synscentralen har modtaget de øjenlægelige oplysninger, normalt inden for 1-4 uger, vil der typisk gå 1-2 uger, før patienten modtager information om det videre forløb ved en samtale om de aktuelle behov efterfulgt af en undersøgelse af en optiker. Besøget må påregnes at tage 1-2 timer. Dette danner udgangspunkt for en faglig vurdering af den hjælp, der kan ydes. Det sker typisk i samråd mellem patienten, synskonsulent, optiker og muligvis øjenlægekonsulent. Men det vil være patientens ønsker, der lægges til grund for synscentralens forslag til løsning med synshjælpemidler samt eventuel instruktion i brugen heraf. Patienten træffer selv sin afgørelse om, hvad den pågældende måtte ønske at ansøge om eller få iværksat indenfor de lovgivningsmæssige rammer. 5

6 Synscentralens konsulenter tager også på hjemmebesøg, når det skønnes nødvendigt. Her medbringes sædvanligvis et større udvalg af synshjælpemidler. Synscentralen samarbejder med og henviser til en række optikere i kommunerne, som udmåler og tilpasser det relevante svagsynshjælpemiddel. Disse optikere vil som oftest fremgå af synscentralens hjemmeside. Kennedy Centret landsdækkende center for diagnostik og rehabilitering af synshandicap Øjenklinikken afprøver og tilpasser optiske hjælpemidler Kennedy Centret tilbyder rådgivning og behandling af sjældne arvelige øjensygdomme som fx nethindesygdom (bl.a. ritinitis pigmentosa), synsnervesvind, grøn stær, synshandicap hos for tidligt fødte børn o.m.fl. Efter henvisning fra øjenafdelinger, øjenlæger og synscentraler udleveres synshjælpemidler. Figur 1 Prismebrille 6

7 Hvornår skal man have special optik? Behovet for special optik er afhængigt af, hvor stor synsnedsættelsen er, og hvad behovet for læsning og andet nærarbejde er. Hvis man går ude hele dagen og næsten aldrig læser, har man kun sjældent behov for svagsynsoptik. Hvis man derimod ofte læser i bøger med lille tekst, trænger behovet for svagsynsoptik sig på. Hvis man kun har en relativ lille synsnedsættelse, er det ofte nok at få nogle stærke læsebriller. Normalt leverer optikere kun brilleglas på op til +4 dioptrier i addition*), men svagsynsoptik kan gå meget højere op i styrken. Hvis styrken skal være stor, bliver læseafstanden lille, og man kan ikke dreje øjnene nok ind mod det, der skal læses. Derfor bliver stærke læsebriller fremstillet med prismer, der mindsker behovet for at dreje øjnene ind (prismebriller, Fig. 1). Forskellige former for svagsynsoptik Der findes mange forskellige former for optik, der kan forstørre tingene. Optiske hjælpemidler kan inddeles i to hovedtyper de, der hjælper til at se på tæt hold især læsning og de, der hjælper til at se på afstand. *) Dioptri udtrykker brillestyrken og angiver, hvor langt bagved (+glas) eller foran (- glas) brilleglasset, billedet dannes. Dannes billedet 1 m bag glasset, er styrken 1 dioptri. Dannes billedet ½ m bag glasset, er styrken 2 dioptrier. Dioptri = 1 divideret med billedafstanden i meter 7

8 Lupper Almindelige lupper (Fig. 2) kan anvendes som håndholdte lupper, med eller uden indbygget lys, og påhæftningslupper, der er fastklemte på eller bygget sammen med forskellige lyskilder. De fleste synshæmmede ønsker at få en stærk lup med et stort synsfelt, men dette kan desværre ikke altid lade sig gøre. Optikken i lupperne bevirker, at man får et mindre synsfelt, når man har brug for en stærkere forstørrelse. Derfor skal luppernes styrke og størrelse afprøves overfor hver enkelt patient, så man opnår den bedste sammenhæng mellem styrke og Figur 2 Lupper 8

9 Læselup med indbygget lys størrelse. Ved fx 15 ganges forstørrelse har glasset kun en diameter på ca. 2 cm, mens glasset har en størrelse på ca. 12 cm ved 2 ganges forstørrelse. Der er eksperimenteret med luppens facon, så der fås lupper, som er meget forskellige. Lupperne kan enten være fastmonterede eller bærbare. Nogle lupper er så små, at man kan have dem i lommen og bruge dem mange steder som f. eks. i butikker o.m.a. 9

10 Lupbriller Lupbriller (Fig. 3) er i princippet det samme som lupper, men indbygget i brillestel. Derfor er de enkelte lupbriller tilpasset individuelt. Da forstørrelsen i lupbriller ofte er stor, giver det en meget lille læseafstand. Læseafstanden er ofte helt ned til 5 cm, hvilket gør det svært at bruge begge øjne. Optikeren blænder derfor det dårligste øje med et mørkt eller uigennemsigtigt glas. Når vi læser, ligger teksten normalt stille, så vi ofte må bevæge hovedet for at læse avis f.eks. Men når man skal læse med lupbrille, skal hovedet holdes stille, og teksten bevæges foran brillerne. Fordelen ved lupbrillerne er, at de er bærbare og kan anvendes alle steder, og at man har hænderne frie til at holde ting. Figur 3 Lupbrille 10

11 Figur 4 A Luplineal Luplineal Et umådeligt praktisk synshjæpemiddel ved læsning er en lineal, der fungerer som lup i hele sin længde. Ved at lægge linealen over den linje, man ønsker at læse, fremhæves denne i sin fulde længe (Fig. 4 A), således at man undgår fejllæsning som følge af utilsigtede linjeskift, som tilfældet let bliver, hvis man benytter en almindelig lup. Læsning Figur 4 B er især let på et fast underlag som bord eller pult (Fig. 4 B), men med lidt øvelse går det også fint ved håndholdte bøger. 11

12 Kikkerter Den monokulære kikkert bruges i de tilfælde, hvor man kun har syn på et øje (Fig. 5 A). Den kan også bruges i tilfælde, hvor synet på det ene øje er meget bedre end synet på det andet øje. Her kan det være forstyrrende at bruge en binokulær kikkert, så også synet på det dårlige øje bliver forstørret. Der er også en del, specielt unge svagsynede, der ofte bruger en monokulær kikkert, fordi den lettere kan bruges diskret og ikke fylder så meget at gå med i lommen, så man altid kan have den med sig. Hvis man har omtrent det samme syn på begge øjne, giver den binokulære kikkert (Fig. 5 B) et mere roligt billede, fordi man derved kan an- Figur 5 A B Monokulær kikkert Binokulær kikkert 12

13 Figur 6 Kikkertbrille vende sit samsyn til at stabilisere billedet. De fylder fysisk mere end monokulære kikkerter, selv om der er kommet mange små og stærkt forstørrende binokulære kikkerter i handelen. De her nævnte kikkerter kan købes i almindelige butikker og kræver ikke individuel tilpasning. Den svagsynede må, ligesom personer med normalt syn, vælge den, der føles mest behagelig. Kikkertbrillen Det er også muligt at bygge en kikkert med en forstørrelse på 2-4 gange ind i en brille, en såkaldt kikkertbrille (Fig. 6), så man kan anvende den, når man skal sidde stille og se på noget på afstand som 13

14 for eksempel på TV, i teater, i biograf, i et auditorium osv. Kikkertbriller fremstilles hos specialuddannede optikere og skal tilpasses den enkelte patient. Der skal tages hensyn til patientens almindelige brillestyrke, hovedfacon og pupilafstand, så den kan kun bruges af den person, som den er tilpasset til. Kikkertbrillen kan ikke anvendes til orientering udendørs p.g.a. det lille synsfelt. Filterglas En del patienter med øjensygdomme oplever en generende lysoverfølsomhed. Denne kan afhjælpes med filterglas (Fig. 7), der filtrerer en Figur 7 Filterglas 14

15 del af de generende stråler væk. Det er oftest filterglas i farveskalaen gul til orange, der gavner patienter med nethindelidelser. Filterglassene bevirker, at patienten oplever bedre kontrastsyn og mindre lysfølsomhed. Man kan ikke måle sig til, hvilken farve på glasset, der er den bedste, men bruger patientens vurdering af komfort, for at sikre den optimale filterfunktion. For nogle patienter kan der være forskel på hvilket filterglas, der er bedst under kraftige lysforhold, diset lys eller for eksempel indendørs, og derfor kan det for den enkelte patient være nødvendigt at skifte mellem flere forskellige filterbriller. 15

16 Elektroniske synshjælpemidler Der findes i dag et stort udbud af elektroniske synshjælpemidler, og derfor kan det ofte være svært at finde frem til det hjælpemiddel, der passer bedst til ens behov. Et godt råd er derfor altid at kontakte en af landets synscentraler, hvor man kan få råd og vejledning om de forskellige synshjælpemidlers muligheder (se fortegnelsen over synscentraler bagerst i brochuren). De mest almindelige elektroniske synshjælpemidler omfatter: Figur 8 Elektronisk lup 16

17 Elektronisk lup En digital lup (Fig. 8) ligner ved første øjekast en almindelig lup. Den er rektangulær med et ergonomisk håndtag, men den stærke linse, som vi kender fra almindelige lupper, er udskiftet med et avanceret kamera, der overfører motivet til luppens skærm. Ved et let tryk på en knap kan forstørrelsen varieres. Billedet står knivskarpt og kan ses i almindelig farvegengivelse, i sort/hvid eller hvid/sort. Luppen har en frysefunktion, så man kan få billedet til at blive på skærmen også selv om, man fjerner luppen fra motivet. Dermed lettes læsning af køreplaner, prisskilte, etiketter m.m. Figur 9 e-bog læser 17

18 e-bog læser og ipad Er kommet for at blive, men er aktuelt ikke afprøvet officielt af synscentraler som hjælpemiddel og defineres derfor endnu ikke som et sådant. En e-bog læser (Fig. 9) er et apparat, der sædvanligvis består af en 7-9 tommer skærm, hvor man kan downloade op til flere hundrede elektroniske bøger og tekster. En fordel ved e-bogen er, at skriften kan forstørres. Nogle e-bog-apparater har tekst-til-tale funktion, så teksten gengives med syntetisk tale. En ipad (Fig. 10) er en e-bog læser med en teknologi, der kan sammenlignes med en traditionel computer blandt andet med internetadgang. På en ipad er det muligt at tilkoble punktskriftsdisplay, så den indbyggede skærmlæser kan gengive tekst både med syntetisk tale og punktskrift. Figur 10 ipad 18

19 Figur 11 CCTV NB: Da hverken e-bog læser eller ipad endnu er officielt godkendt som hjælpemidler, kan der ikke ansøges om tilskud til disse i henhold til Servicelovens 112. Læseapparater CCTV (Closed Circuit Tele Vision) Et CCTV (Fig. 11) er et hjælpemiddel, der tildeles patienter, som ikke er i stand til at læse komfortabelt med briller eller lup. Et CCTV består af en skærm, der er forbundet til et kamera, hvis objektiv er rettet mod et justerbart bord under skærmen. Ved at lægge en tekst på det justerbare bord, projiceres bogstaverne op på skærmen. Via en justerbar knap, kan tekstens størrelse ændres, indtil den 19

20 kan læses. Da bordet under kameraet kan flyttes både sideværts og op og ned, er det muligt at følge en linje fra venstre mod højre. Endvidere kan tekst og baggrund ændres. Har man fx problemer med at se sorte bogstaver på hvid baggrund, kan teksten vises, så bogstaverne fremstår hvide på sort baggrund. Der findes forskellige typer CCTV. I samråd med en synskonsulent afprøves det apparat, der passer bedst til ens behov. Oplæsningsapparat Til den meget svagsynede, som ikke er i stand til at benytte CCTV, fordi dette forekommer at være teknisk vanskeligt at betjene, kan et oplæsningsapparat (Fig. 12) være et nyttigt hjælpemiddel til at forstå indholdet af litteratur, hvor illustrationer og grafer ikke er betydende for opfattelsen. Ved at lægge bogen ind under læseapparatet og bevæge den Figur 12 linje for linje nedover, aflæser en skanner indholdet, som afkodes til brug for gengivelse i digital tale. Det kræver lidt tilvænning i begyndelsen, men derefter vil det fungere ret ubesværet. Oplæsningsapparat 20

21 Figur 13 Læsning på computer Zoom-tekst Har man besvær med at læse s eller tekster på internettet, er det muligt at indstille en almindelig computer således, at bogstaverne forstørres. Dette har mange med nedsat syn glæde af, men ofte kan det være en fordel at få bevilget og installeret et egentligt forstørrelsesprogram som Zoom-tekst på sin computer. Zoom-tekst adskiller sig fra det standard forstørrelsesprogram, der findes på computeren: Zoom-tekst (Fig. 13) er programmeret, så bogstaverne står klart og skarpt uden sløring selv ved meget stor forstørrelse. Også ikoner og musemarkør (curser) forstørres. 21

22 Zoom-tekst kan tilpasses, så fx en fylder hele skærmen om nødvendigt. Hvis øjnene trættes efter længere tids læsning, fås Zoomtekst som program med tale, så teksten læses op - forudsat computeren forsynes med højttaler. Er det slet ikke muligt at læse noget på skærmen, kan man få bevilget et skærmlæseprogram Jaws, som gør det muligt at betjene computeren udelukkende ved hjælp af tale. Daisy afspiller En Daisy-afspiller (Fig. 14) er nutidens kassettebåndoptager og er et fantastisk hjælpemiddel til personer, der har svært ved at bruge andre synshjælpemidler. Daisy-afspilleren afspiller CD er i stedet for kassettebånd, hvilket derfor gør det muligt at have en hel bog liggende på en enkelt CD. Ved tryk på en knap kan der springes rundt mellem de Figur 14 Daisy-afspiller 22

23 Figur 15 Diktafon forskellige kapitler, ligesom Daisy-afspilleren kan huske, hvor langt man er kommet i læsningen, når der holdes pause. Daisy-afspilleren kan også afspille musik-cd er og MP3. En Daisy-afspiller fylder ikke meget og kan derfor transporteres i en håndtaske. Der findes flere typer Daisy-afspillere med forskellige funktionsmuligheder. Diktafon En diktafon (Fig. 15) er et hjælpemiddel, som mange med stærkt nedsat syn har stor glæde af. Har man brug for at huske et telefonnummer, aftale med sin frisør eller hvilke madvarer, der skal indkøbes, indtales dette blot på diktafonen, som nemt kan afspilles, når der er brug for det. Der findes et stort sortiment af diktafoner, så man ved afprøvning bør kunne finde en model, der passer til behovet. 23

24 Taleprogram til mobiltelefon Til såkaldte smartphones (Fig. 16) (iphone, htc m.fl.) leveres program, som kan læse tekst op, så som SMS-beskeder, telefonnumre m.m. Synskonsulenten kan konsulteres herom. Figur 16 Programmet er et hjælpemiddel på lige fod med de øvrige elektroniske hjælpemidler og kan bevilges i henhold til Servicelovens 112. Nøglefinder Smartphone De fleste har sikkert oplevet ikke at kunne finde deres nøgle eller tegnebog, når de skal forlade hjemmet. Nøglefinder (Fig. 17) er et hjælpemiddel, der hurtigt kan finde frem til f.eks. en bortkommet nøgle, også selv om den har forputtet sig ned bag nogle sofahynder. Der er naturligvis ikke tale om et synshjælpemiddel i gængs forstand - men når nu nøglen eller tegnebogen er ude af syne, så er det noget af en lettelse på kort tid at få øjenkontakt med de genstande uden hvilke, man ikke kan forlade sit hjem. 24

25 Figur 17 Nøglefinder LOC8TOR LITE Nøglefinder fungerer ved, at en lille chip monteres på nøglen. Har nøglen forputtet sig, skal man blot tænde for søgeren. Jo tættere man kommer på nøglen, jo hurtigere lydsignaler sender søgeren. Uanset hvilken form for svagsynshjælpemiddel man har brug for, er det altid tilrådeligt, at rådføre sig med en synskonsulent på en synscentral. Adresser på landets synscentraler er anført på side OBS! En oversigt over det brede sortiment, der findes inden for synshjælpemidler samt prisen på disse, kan ses på og 25

26 Synscentraler Se adresserne i de forskellige områder på de næste sider

27

28 Synscentraler Region Hovedstaden 1 Allerød Egedal (delvist dækker den del, der tidligere var Stenløse og Ølstykke ) Fredensborg Frederikssund Halsnæs Furesø (delvist dækker den del, der tidligere var Farum Kommune) Gribskov Helsingør Hillerød (driftskommune) Hørsholm Rudersdal (delvist dækker den del, der tidligere var Birkerød Kommune) Kommunikationscentret Skansevej 2 D 3400 Hillerød Tlf Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Egedal (delvist dækker den del, der tidligere var Ledøje-Smørum Kommune) Furesø (delvist dækker den del, der tidligere var Værløse Kommune) Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Lyngby-Taarbæk Rudersdal (delvist dækker den del, der tidligere var Søllerød Kommune) Rødovre Tårnby Vallensbæk Kommunikationscentret Region Hovedstaden Rygårds Allé Hellerup Tlf.: Fax: regionh.dk Drives af Region Hovedstaden 3 Frederiksberg (driftskommune) Synskonsulent Betina Øbo Træffes hver onsdag kl Tlf

29 4 København (driftskommune) Hjælpemiddelcentret Hans Knudsens Plads København Ø Tlf kl Ansøgning om svagsynshjælpemidler: Borgere under 65 år Handicapcenter København Thorasvej København NV Tlf Borgere over 65 år Fælles tlf. nr. alle Lokalområdekontorer: Tlf Lokalområdekontor Amager Amagerbrogade 150, 1. sal 2300 København S Lokalområdekontor Bispebjerg/Nørrebro Lygten 2 C, 3. sal 2400 København NV kk.dk Lokalområdekontor Indre by/østerbro Serridslevvej 2 A 2100 København Ø Lokalområdekontor Vanløse/Brønshøj-Husum Indertoften 10, 2. sal 2720 Vanløse Lokalområdekontor Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby Gl. Køge Landevej 3 5.v, 2500 Valby Børn og voksne: CSV s Brønshøj afdeling Bystævneparken 20 A 2700 Brønshøj Tlf.: Voksne: Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) CSV s Amagerafdeling: Frankrigsgade København S Tlf.: Bornholms Regionskommune (driftskommune) Kommunikationscentret Sveasvej Rønne Tlf kl brk.dk Region Sjælland 6 Greve Køge Lejre Roskilde (driftskommune) Solrød Stevns 29

30 Synscentraler Center for Specialundervisning en Elisagårdsvej Roskilde Tlf Holbæk Kalundborg Odsherred Ringsted Slagelse (driftskommune) Sorø CSU, Slagelse. en Norgesvej Slagelse Tlf Fax Faxe Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg (driftskommune) Synscentralen Færgegårdsvej 15 H 4760 Vordingborg Tlf Region Syd 9 Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Synsafdeling Heden Odense C Tlf regionsyddanmark.dk Drives af Region Syddanmark 30

31 10 Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa (driftskommune) Center for Hjælpemidler og Kommunikation Plantagevej 4 B Bov, 6330 Padborg Tlf Billund Esbjerg (driftskommune) Fanø Varde Vejen Børn: Ribe Rådhus PPR - Synskonsulenterne Giørtz Plads 6760 Ribe Tlf. skolekonsulent: Tlf. småbørns- og specialkonsulent: Voksne: Hjælpemiddelcentralen Høgevej Esbjerg Tlf Kolding Vejle Center for Kommunikation og Hjælpemidler Vestre Engvej Vejle Tlf Fredericia Fredericia Kommune Hjælpemiddelafsnittet Vesterballevej Fredericia Tlf Region Midtjylland 14 Aarhus Hedensted Horsens Odder Samsø Skanderborg Silkeborg (it og børn voksne se område 16) 31

32 Synscentraler Center for Syn og Hjælpemidler P.P. Ørumsgade 11 bygning Aarhus C Tlf Drives af Aarhus Kommune 15 Favrskov Norddjurs Randers (driftskommune) Syddjurs Synssamarbejde Midt Biografgade 3, plan Randers C Tlf Silkeborg (voksne it og børn se område 14) Voksne: Hjælpemiddelsektionen Silkeborg Kommune Lyngbygade Silkeborg Tlf (kl ) Drives af Silkeborg Kommune 17 Herning (driftskommune) Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer Center for Kommunikation Synsafdelingen Brahmsvej Herning Tlf Skive Viborg CKU-Syn Røddingvej 11B 8800 Viborg Tlf dk Drives af Skive og Viborg 32

33 Region Nordjylland 19 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Institut for Syn og Hørelse Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Drives af Region Nordjylland Landsdækkende tilbud Børn og multihandicappede: Synscenter Refsnæs Kystvejen 112 C, 4400 Kalundborg Tlf , Drives af Region Sjælland Unge og voksne: Instituttet for Blinde og Svagsynede Rymarksvej 1, 2900 Hellerup Tlf , Drives af Københavns Kommune Kennedy Centret Landsdækkende center for diagnostik og rehabilitering af synshandicap Kennedy Centret Øjenklinikken Gl. Landevej Glostrup Tlf kennedy.dk Kennedy Centret Øjenklinikken Rymarksvej Hellerup Tlf

34 Øjenforeningens formål: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, oplysning og rettidig behandling Kontingentoplysninger Der er flg. kontingentmuligheder for medlemskab af Øjenforeningen. Årsmedlemskab Enkeltmedlem kr. Par kr. Firma-medlem kr. Bankkonto Giro Brug vores hjemmeside: Der er mange nyttige oplysninger på Øjenforeningens hjemmeside, herunder oplysning om øjensygdomme, symptomer og behandling, adresser på praktiserende øjenlæger o.m.a.

35 En tanke på eftertiden......kunne også gælde Øjenforeningen som kæmper for at bevare synet for alle Øjenforeningen er som almennyttig forening fritaget for skat af arv Øjenforeningen Sjælland USF B Ny Kongensgade København V Jeg ønsker at få tilsendt brochure om testamentariske gaver Jeg ønsker advokatbistand betalt af Øjenforeningen Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Jeg ønsker at blive medlem af Øjenforeningen Navn: Fødselsår: Adresse: Postnr.: By:

36 Ny Kongensgade København V Telefon Fax Mail: Bankkonto Giro BORDING pro

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk Optisk Elektronisk Indhold 4 5 5 7 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 24 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på synscentralen?

Læs mere

Indhold. Appendix Hvad forstås ved synsstyrke? Hvad forstås ved forstørrelse? Hvad kan hjælpe? Synscentraler, adresser og telefonnumre

Indhold. Appendix Hvad forstås ved synsstyrke? Hvad forstås ved forstørrelse? Hvad kan hjælpe? Synscentraler, adresser og telefonnumre Indhold 4 5 5 7 7 8 10 10 12 12 14 15 16 19 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på synscentralen? Hvornår skal man have special

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere