ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB"

Transkript

1 Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte ordensregler, der er gældende for afd. 4 Oxholmsvej. 2. Grønne områder. Beboerne må være nænsomme overfor plæner og beplantning, og være interesseret i at der ikke sker hærværk eller anden skade på de udendørs anlæg og bygninger. I øvrigt står alle anlæg under beboernes beskyttelse. 3. Hoveddør &Trapper. Hoveddøren skal holdes LUKKET så vidt det er muligt. Trappevask: Et eksternt rengøringsfirma forestår trappevasken og udgiften er indeholdt i huslejen. Fodtøj, pakker o.l. må ikke henstilles på trappegangen. Leg på trappegangen må ikke finde sted. 4. Altaner. Afløb på altaner bedes rengjort jævnligt så forstoppelse og vandskader undgås. Ophængningsbeslag til altankasser skal behandles så rustafsmitning på altanernes forside undgås, dette gælder også læskærme. Tørring af tøj må ikke foregå på altanen (dog kan mindre ophængning foregå under altankantens højde). Vanding af altankasser skal foregå med forsigtighed af hensyn til underboen. Bankning af tæpper må ikke foregå fra vinduer eller altan. 5. Vaskemaskiner. 1

2 Der kan efter meddelelse/ansøgning gives tilladelse til opsætning af vaskemaskine i lejligheden efter nærmere fastsatte retningslinier. Retningslinierne vil blive tilsendt ved meddelelse/ansøgning. 6. Bad og toilet. I toilettet må intet komme, der kan tilstoppe afløbet, avispapir, engangsbleer, hygiejnebind, vat eller lignende må ikke kastes i toiletterne. Utæthed eller tilstopning i vand-, fjernvarme - eller afløbssystemet skal omgående meddeles til viceværten. Utætte vandhaner eller cisterner medfører et stort merforbrug af vand, og skal hurtigst muligt meddeles viceværten. Er vandhaner, cisterner m.v. slidt op, anmeldes dette, og fornyelsen betales af boligselskabet. 7. Vaskeriet. Vaskeriet er til fælles afbenyttelse for afdelingens beboere. Vaskeriet er aflåst alle døgnets timer. Adgang til vaskeriet kan kun lade sig gøre ved, at beboerne benytter vaskekortet i kortboks, der sidder til venstre for indgangsdøren til vaskeriet. Vaskeriet er pengeløst og fungerer udelukkende ved vaskekort (kontokort/brik) og opkræves overhuslejen. Vaskeriet er åbent : Mandag, tirsdag, onsdag fra kl til kl Torsdag fra kl til kl Fredag, lørdag, Søndag fra kl til kl Kun voksne må betjene vaskemaskinerne, og i egen interesse bedes beboerne rengøre maskinerne efter endt brug. Rygning er ikke tilladt i vaskeriet. Beboerne må være opmærksomme på, at dørene til vaskeriet lukkes kl og kl afbrydes ELFORSYNINGEN TIL LYS OG MASKINER. VASKEPRISER: De til enhver tid gældende vaskepriser er opslået på skilt i vaskeriet. 8. Leg, ophold m.v. Leg bør foregå på legepladserne, fodboldspil skal foregå på pladsen ved siden af containerpladsen. Leg på veje og parkeringspladser er ikke tilladt. 2

3 9. Husdyr. Det er ikke tilladt at holde hus- og krybdyr, ved overtrædelse kan lejemålet opsiges. 10. Værktøjsmaskiner. Værktøjsmaskiner samt andet unødig støj fra håndværktøj må ikke benyttes efter kl Radio, musik m.v. Benyttelse af radio, fjernsyn, båndoptager samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer bør der vises særlig hensyn til naboerne ved at dæmpe ned, så man ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. Opmærksomheden henledes på, at der ikke larmes efter kl I særlige tilfælde, bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter dette tidspunkt. 12. Kælderdøre. Kælderdørene er forsynet med låse, som er aflåst døgnets 24 timer, låsen kan ikke slås fra og må ikke hindres i at smække. Branddørene i kælderen skal altid være lukkede. 13. Cykler og barnevogne. Cykler og barnevogne SKAL anbringes i de dertil beregnede rum, nedgangen til kælderen i gavlen SKAL benyttes af cykler og barnevogne. 14. Brugelige ting. Altanmøbler som ikke kan være i kælderrummet der tilhører lejligheden, kan i kortere tidsrum opbevares i barnevognsrummet, effekterne SKAL være tydeligt mærket med navn og adresse. Henstillede effekter uden navn og adresse kan uden varsel fjernes af viceværten. Barnevogne har fortrinsret til rummet. 15. Køkkenaffald. 3

4 Der er indrettet 4 affaldshuse hvor alt husholdningsaffald skal afleveres i opstillede containere Affaldet bør altid være indpakket og lukket omhyggeligt i plastposer af hygiejnemæssige grunde. 16. Aviser, glas/flasker og batterier I de 4 affaldshuse er opstillet container for aviser/blade, og kasse for batterier hvor disse fraktioner skal afleveres. Flasker/glas skal afleveres/lægges i container der står placeres ved affaldshusene. 17. Storskrald. Større ting, som gamle møbler, gulvtæpper m.v. Keramik, stentøj, vinduesglas, papkasser, plastdunke, flamingokasser, alt andet som ikke er genanvendelige ting, SKAL ALTID afleveres til storskrald i den indhegnede gård på containerpladsen i sække eller poser. HUSK ALTID: Affaldet SKAL sorteres sådan, at afleverer man en pose, eller en papkasse med f.eks. kasseret tøj må den ikke indeholde andre ting. Åbningstider: Se udsendt information og/ eller på skilt ved storskraldsplads. Der henvises til udsendt information, samt de til enhver tid gældende regler fra Vordingborg Kommune. HUSK: Der er altid mulighed for, at aflevere storskrald på kommunens genbrugsplads. 18. Parkering og motorkørsel. Parkeringspladserne hørende til en boligafdeling, er forbeholdt vedkommende afdelings boligtager og disses lejlighedsvise gæster, og andre med lejlighedsvis ærinde hos en boligtager. En boligafdelings parkeringspladser må således ikke uden særlig aftale herom benyttes af andre afdelingers boligtagere. Råder en bolighusstand over flere motorkøretøjer, må vedkommende boligtager rette sig efter et sådan påbud i parkeringsbegrænsning, som boligselskabet måtte meddele ham/hende. Parkering af biler og motorcykler må ikke finde sted på boligområderne, uden for de etablerede parkeringspladser. Lastvogne, campingvogne samt anhængervogne og andre køretøjer end indregistrerede biler og motorcykler må ikke henstilles i boligområdet, og uden særlig tilladelse fra boligselskabet heller ikke på afdelingens parkeringspladser. Det samme gælder for biler, hvis bruttobelastning ved henstillen overstiger 1300 kg. Dog har campingvogne tilladelse til, at parkere for på- og aflæsning i indtil 2 dage før og 2 dage efter ens personlige ferier. 4

5 Det er tilladt for beboere m/garager at parkere foran egen garage. 19. Nøgler. Såfremt ekstra nøgle opbevares af viceværten og man må have assistance ved oplåsning eller udlevering af nøgle udenfor normal arbejdstid, skal der betales ekstra for dette. Beløbet er pr kr. 250,00 og reguleres i takt med lønudviklingen. Administrationen vil i hvert tilfælde opkræve beløbet over førstkommende huslejeopkrævning. 20. Klager. Klager skal være skriftlige og rettes til boligselskabets kontor med anførsel om hvem, og hvad der klages over, samt underskrift. 21. Fortolkning. I tilfælde af tvivl om fortolkning af ovennævnte paragraffer har boligselskabets bestyrelse alene den endelige afgørelse. Revideret den

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 - omdelt marts 2013 AFD. 26 KJÆRSLUND VIBY J Indhold Generelt om afdelingen... 3 1. Affald... 4 2. Affaldsposer... 4 3. Afløb... 4 4. Altaner... 5 5. Antenneanlæg... 5 6. Badeværelser...

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere