Historik for vandskade i værelse(r) mod gade Absalonsgade 24, 4. tv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historik for vandskade i værelse(r) mod gade Absalonsgade 24, 4. tv."

Transkript

1 Historik for vandskade i værelse(r) mod gade Absalonsgade 24, 4. tv. Bemærk: Første skade i begge værelser mod gade. Efterfølgende skader indtil maj 2002 kun i værelse mod gade, der vender ind mod Absalonsgade 26. i maj 2002 er vandskade i spisestue dukket op et nyt sted. Vandskaden giver sig udslag i vandgennemtrængning i loft og fyldningspanel. Der er på intet tidspunkt konstateret vandskade hos overboen. Jens Harrild (JH), arkitekt og tilsynsførende fra Byens Tegnestue. Klaus Hansen (KH), entreprenør fra entreprenørfirmaet Claus E. Gregersen (CEG) Martin Lindeberg (ML), entreprenør fra entreprenørfirmaet Claus E. Gregersen (CEG) Forår 2001: Vandskade konstateret første gang. Utallige samtaler med KH og JH. Skaden skulle nu være udbedret. Efterår 2001: Vandskaden dukket op for anden gang. Igen utallige samtaler med KH og JH. Skaden skulle nu være udbedret. Aftalt med KH, at maler kommer og udbedrer loft og fyldningspanel om et par måneder, når det er tørret op. Uge 2/2002: Kontaktet KH for udbedring af loft og fyldningspanel. Han sender en maler ud og måler fugt snarest. Uge 4/2002: Vandskade dukket op for tredje gang. Maler ankom samme dag som vandskade dukkede op. Kontaktet KH og JH. Uge 7/2002: Lift har været opsat, og vandskaden skulle være udbedret iflg. KH : Vandskaden er dukket op for fjerde gang på trods af, at håndværkere lige har brugt 2 dage på udbedring. Kontaktet KH, som er forundret. Kontaktet JH for at få ham til at tage affære. JH lovede, at tage fat i KH. Diskuterede mulighed for at entrere med anden håndværker iht. AB92 med JH. JH oplyste, at der stadig er tilbageholdt penge, så muligheden foreligger : Kontaktet JH for at få en status, da der ikke er sket noget siden JH oplyste, at han havde snakket med KH, men at hele CEG i denne uge var på skitur i Canada med hjemkomst onsdag uge 10. JH beklagede, at han ikke havde rykket CEG inden de tog på ferie. JH oplyste, at det så ud til at kunne blive en større økonomisk sag. Ultimo uge 10: Stillads opsat : Kontaktet JH ang. status for udbedringer. Der har åbenbart været et par møder med CEG, senest i sidste uge. CEG er altså stadig på banen mht. stillads etc. Gjorde JH opmærksom på, facaden nu er overskidt af duer pga. stilladset : Efter nattens regn, er der nu kommet vand igennem panelet tættest mod opgangen i spisestuen. Vindueskarmen er fyldt med sand. Panelet er flækket, og der er nu skjolder på loftet næsten ud til stukken : Konstateret, at der er løbet vand igennem panelet i soveværelset. Vindueskarm har været våd.

2 : Kontaktet KH og informeret ham om de nye vandproblemer. KH oplyser, at de er ved at lave en handlingsplan med JH. Det påregnes, at der opsættes mere stillads og at arbejdet påbegyndes Oplyste KH, at det ikke var acceptabelt, da der ikke er nogen i lejligheden onsdag til søndag i denne uge. KH lovede, at foranledige en midlertidig tætning evt. med presenninger. Kontaktet JH og informeret om de nye vandskader. Ligeledes informeret om min samtale med KH. Har oplyst JH, at det ikke vil være acceptabelt kun at fuge revner ud i de ødelagte paneler. Som minimum bør alle paneler skiftes, så der ikke er indesluttet fugt bag panelerne. Spurgte JH om hvem der stiller garanti for, at evt. fugtskader ikke udvikler sig til råd og svamp i fremtiden. JH mente, at det var dækket af 5-års garantien. Ligeledes bad jeg om en stillingtagen til hvem, der erstatter evt. ødelagt inventar, hvis dette bliver aktuelt : Kontaktet JH for status og informeret ham om, at en tagsten er blæst ned. JH oplyste, at CEG har lavet en prøve på inddækning, som JH har beset. JH skriver et notat vedr. besigtigelsen til CEG : Kontaktet JH og KH og informeret dem om, at skjolderne på spisestueloftet ser ud til at være blevet større : Konstateret, at dagens regn har resulteret i, at der nu kommer vand ind gennem loftet i værelse mod gade/opgang. Vandet trænger id ca. 2 m fra væg mod gade og 1 m fra væg mod opgang : Kontaktet KH og informeret ham om, at der nu efter gårsdagens og nattens regn kommer vand ind i spisestuen. KH oplyste, at han sender folk ud d.d. for at afdække. KH oplyste ligeledes, at de påregner, at begynde rep. af tag primo uge 28. Kontaktet JHs ferieafløser Gustav Valentiner og informeret ham om ovenstående : Nattens regn har igen fået vandet til at trænge igennem loftet samt ved vindueskarmen i soveværelset. På trods af at der har været tagarbejder i den forløbne uge. Kontaktet KH, som lovede at sende tømrer for afdækning med presenninger. Tømreren ankom kl. 7:30 og dækkede af. Tømreren er hyret fra et fremmed firma af CEG og oplyste, at de havde repareret skader på deres allerede udførte arbejde pga. at blikkenslageren havde trådt igennem flere steder. Tømreren oplyste ligeledes, at han ikke kunne sige, at have udbedret taget før tagpappet var checket. Dette er ikke gjort. Tømrere oplyste i sidste uge, at taget var lagt helt forkert. Snakket med KH og forelagt ham ovenstående. Han beklager og henviser i øvrigt til Martin Lindeberg, som er ansvarlig for tømrerne. Snakket med JH og forelagt han ovenstående. Mødtes med JH i lejligheden og fremviste dagens vandskader samt den foregående vandskade, der opstod under hans ferie : Kontaktet af Jan Holbæk 1. tv., der oplyser, at der nu trænger vand ind i spisestuen. Jan Holbæk vil kontakte JH. Kontaktet KH, der oplyser, at Martin Lindeberg (ansvarlig for tømrer) er på ferie, men at Ole? er afløser. KH ringede tilbage op oplyste, at Ole p.t. havde 2 mand på stedet, der dog var gået i ly for regnen. KH lovede, at Ole ville ringe tilbage med status. Dette skete aldrig : Snakket med Martin Lindeberg fra CEG vedr. stillads mod gade. ML lovede, at facaden vil blive rengjort ifm. nedtagning : Stillads mod gade nedtaget. Facade ikke rengjort. Meddelt dette til ML, som lovede at følge op.

3 : Sendt kommentarer til JH vedr. hans statusbrev af : Konstateret, at der igen trænger vand ind de sædvanlige steder. Informeret ML og Gustav Valentiner fra Byens Tegnestue. Har i øvrigt fået oplyst, at der er vandintrængning på 5. th. ML vil sørge for afdækning hurtigst muligt. Stillads opsættes iflg. ML. Sendt fax til JH : 1 fag stillads opsat foran soveværelsesvindue : Endnu et fag stillads opsat mod gade. Der er nu stillads foran alle vinduer til venstre mod gade : Vandintrængen i værelse mod gade/opgang efter 2 nætters regn. Ligeledes vandindtrængen hos 5. th. samt på repos mellem 4 og 5 på køkkentrappe. Kontaktet ML, der oplyser, at KH nu er på sagen igen. Kontaktet KH, der oplyser, at han beklager og hurtigst muligt vil sende en mand til at checke afdækninger. Fax til JH : Vandindtrængen i værelse mod gade/opgang efter nattens regn. Fortsat masser af vand på køkkentrappe. Der er nu også konstateret vandindtrængen i emhætten. Vandet løber på ydersiden af galvaniseret tilgangsrør. Kontaktet ML, KH og Hans Jørgen Hansen. ML og Hans Jørgen ringede tilbage og meddelte, at ISS skadeservice var rekvireret. ISS Checkede afdækninger, og fik stoppet vandet i emhætten. Øvrigt vand ikke stoppet : Fax til JH. KH ringede kl og beklagede. Kontaktede KH for at få en status. KH oplyste, at man påregnede at have færdiglagt tegl i indeværende uge. KH havde selv beset taget i dag og nævnte, at han havde set et par små huller i inddækninger mod gade. KH oplyste, at CEG naturligvis ville udbedre gulvskader i køkken. KH nævnte desuden selv, at paneler i begge værelser mod gade skulle udskiftes af snedker, når taget engang var tæt : Brev fra Gustav Valentiner : Stillads nu rejst på hele facade mod gade : Vandskade efter flere dages regn. Skade i spisestue resulteret i vandpytter på gulv grunde vandet har løber ud under loft mod stuk. Vandskade i soveværelse dukket op igen. Kontaktet KH og Hans Jørgen Hansen uden held. Måtte selv kontakte ISS for afdækning af tag. ISS oplyser, at afdækninger er yderst mangelfulde : Blev kontaktet af KH, der igen beklagede : Brev til JH og Irene Dahl.

4 : Møde m. Dorte, JH, KH og Hans Jørgen Hansen : Vandindtrængen i værelse mod gade/opgang. Muligvis smeltet fygesne : Fax til JH og Irene Dahl : Vandindtrængen i værelse mod gård på loft, ved altandørpanel samt mellem og på inderside af vinduer i altandør. Kontaktet Hans Jørgen Hansen og KM samt ISS Skadeservice. ISS konstaterede, at afdækninger lå forkert. Vandet løb under og ikke over presenningerne. KH lovede, at kontakte håndværkere med henblik på morgenmøde Fax til Irene Dahl og JH. Marts 2003: Stillads nedtaget. Taget færdigmeldt. Primo september 2003: Møde m. KH og ML vedr. udbedringer af vandskader. ML opmålte, og KH oplyste, at vi ville blive kontaktet vedr. taksatorvurdering : Modtaget brev fra Jagtvejens VVS, der oplyser, at deres taksator forgæves har forsøgt at kontakte os pr. telefon. Han har åbenbart ikke set sig i stand til at indtale en besked på telefonsvareren. Kontaktet taksatoren Leif Vamdrup fra Nord Forsikring og aftalt besigtigelse kl. 17:00. Leif Vamdrup kontakter Jagtvejens VVS, der kontakter CEG : Gennemgang af skader m. taksator fra Jagtvejens VVS forsikringsselskab samt KH : Skaderne besigtiget med maler sendt fra Jagtvejens forsikringsselskab via taksator. Maler mente ikke, at udskiftning af paneler var nødvendig, dog er svampeundersøgelser ikke afklaret. Lofter skulle skrabes rene, spartles, have væv og males. Mail til Irene, JH og bestyrelse : Samtale m. KH. Forsikringsselskabet sender selv håndværkere. Der forsøges arrangeret møde i næste uge med forsikringsmand, tømrer og svampemand for udtagelse af svampeprøver. Svampemand rekvireres af CEG eller forsikringsselskab fra Svampeinstituttet iht. aftale m. JH. Videre udbedring afventer resultater af prøver. KH oplyste, at CEG, overfor forsikringsselskabet, at lofterne pudses af en murer og altså ikke kun spartles af maleren. Det vides ikke, om forsikringsselskabet er enig heri. Status sendt til alle : Aftalt møde med en arkitekt Jønsson, der er forsikringsselskabets repræsentant og samtidig svampemand. Han medbringer en tømrer kl. 16: : Besøg af svampemand, snedker og malermester alle fra forsikringsselskabet samt Glenn. Svampemanden målte og konkluderede, at der ikke skulle undersøges yderligere. Svampemand udarbejder rapport til forsikringsselskabet. Beskeden til malermesteren var, at han kunne påbegynde udbedringen af skaderne. Mail til Irene Dahl og JH hvorvidt maler kan starte nu eller om vi skal afvente rapporten.

5 Januar 2004: Skader udbedret.

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 30.09.13 datea restancer

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl.

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011 Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Tilstede: Lars Christian Pedersen (administrator), Flemming Skaarup, Martin Egemark Clausen, Mathilde Hostrup, Palle Hostrup,

Læs mere

IBSTRUPPARKEN III Marts 2012

IBSTRUPPARKEN III Marts 2012 IBSTRUPPARKEN III Marts 2012 Årsberetning til generalforsamling 2012 Ejendommen 1. Afleveringsforretning Ejendommens renoveringsprojekt er nu ved at være tilendebragt. Byggeriet blev afsluttet før tiden,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere