Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56."

Transkript

1 Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

2

3 Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr. Info Bilag 2007 Bilag G Usaglig påstande 4 1. Vi kan ikke finde en tilladelse til at starte byggeri op fra den tidligere bestyrelse Vi kan ikke se hvorledes huset påtænkes opført, og med hvilken materialer, facadetegninger, grundrids over husets placering på grund osv. 4 Ad.1. Det fremgår af sagsmappen at byggetilladelsen af er tilstede. Se note 1. Sagen bilag i. 4 Ad.2.Alene ud fra ordensregler og vedtægter er dette ikke et krav men et påfundet fra Tonnys side. 4 Ad.3. at, sagsøgte mangler hjemmel til at kræve at sagsøger indleverer en målfast tegning, 4 Ad.4. at, det savner mening at kræve sagsøger at skulle indlevere en målfast tegning yderligere, når denne allerede har opnå et byggetilladelse jf. bilag AC og 0 og sagens bilag i. Der ud ses byggetilladelse også i bilag 12 samt bilag 15. I alt 5 gange ses det før sagen indledes, at der er refereret til 5 gange at der er byggetilladelse i sagen. 4 Ad.5. at. Sagsøgte i øvrigt har modtaget en målfast tegning fra sagsøgerne, if. sagens bilag F. 4 Ad.6. Sagsøgtes advokat undlod at fortælle at der i byggemappen forelå byggetilladelse af Ad.7. at, sagsøgte har stillet strenger krav til sagsøgers bygningstegninger end til bygnings tegningerne for sagsøgers ca.100 øvrige medlemmer, 5 Ad 8. at, bestyrelsen har udøvet majoritetsmisbrug 5 Ad 9. at, der er sket krænkelse af den foreningsretlige lighedsgrundsætning 5 Ad.10 Væsentlighedskriteriet er ikke overholdt - idet der forelå byggetilladelse - hvorfor lovligheden af bestyrelsens disposition var ugyldig Bilag y 6 Påtale 6 Kredsformanden hvad mener du skrev jeg dengang 8 Sagsøgtes advokat skriver omkring bilag y 9 Påstande som ikke holder i bilag y Den sokkel der er ved at blive lavet er opmålt til 79 kvm, hvilket langt overskrider det tilladte Hvorfor denne straks skal reduceres til det tilladte. 10

4 Ad.1. Udgangspunktet er den indleveret tegning (bilag F) - Formanden skriver at vores hus er et EBK SØHOLM og det fremgår at huset størrelse er på 55,5, kvm. Det tyder på, at han har set tegningen altså den indleverede og godkendte tegning Det tyder også på - at han har læst det er på 55,5kvm. For ellers vil han jo ikke have vist hvor stort huset var. (FAKTIUM er, at formanden har læst det oppe i højre hjørne på omtalte skitsetegning Din øgning of grundhøjden, kan medføre alvorlige vandskader på nabo grundene og bygninger, nu og fremover. Disse skader vil Du blive holdt personligt skades ansvarlig overfor Middelhøjden på grunden beregnes ud fra nabogrundens niveau, og det er derfra maks. Højden måles til taghøjde mede mere Hækken ud mod vejen, ser ud til at være for høj, højden måles fra vejniveau og tager ikke hensyn til det ekstra lag jord det er lagt på inde på grunden. Dette bedes også bragt i orden Foreningens vedtægter og ordensregler skal overholdes, og da det er lejekontrakt med kommunen samt kredsen, der giver os mulighed for at have koloni-haveforeningen, er det bestyrelsens krav at disse regler overholdes inkl. Valg af materialer, byggestørrelser med mere Vi henviser fil foreningens ordensregler og vedtægter, appellerer vi til at disse overholdes inkl. opdyrkningen af 25 % af grunden, med spiselige afgrøder 11 Usaglig påstand i bilag y 12 b. Din øgning of grundhøjden, kan medføre alvorlige vandskader på nabo grundene og bygninger, nu og fremover. Disse skader vil Du blive holdt personligt skades ansvarlig overfor. 12 a. Jeg har ikke forøget grunden så når formanden gøre mig ansvarlig for vandskader er dette et blot et udtryk for chikane. 12 c. Middelhøjden på grunden beregnes ud fra nabogrundens niveau, og det er derfra maks. Højden måles til taghøjde mede mere a. Selve det at formanden blot skriver om hvorvidt højden måles er ikke korekt. Der er heller ikke noget om det i vores vedtægter og i øvrigt har syn og skønsmanden også gennemhullet dette argument. 12 d. Hækken ud mod vejen, ser ud til at være for høj, højden måles fra vejniveau og tager ikke hensyn til det ekstra lag jord det er lagt på inde på grunden. Dette bedes også bragt i orden. 12 a. Det er en påstand. Men den er selvfølgelig ikke for høj. Ud fra at man i haveforeningen har regler herom som klart foreskriver at højden må kasimalt udgør 1,5 meter burde alle holde denne. 45 haver har hække på over 2,5 meter. Ikke fordi min er for høj snarre tværdimod så foreligger der her en anklage hvor bestyrelsen skyder med kanoner og har absolut glemt de 45 andre tilfælde af overtrædelse af denne regel. 12

5 e. Foreningens vedtægter og ordensregler skal overholdes. 12 a. - og det er bestyrelsens krav -at disse regler overholdes 12 b. inkl. Valg af materialer, byggestørrelser med mere. 12 i. Formanden slår her fast: at vedtægterne og ordensreglerne skal holdes. 12 ii. Jeg går ud fra det gælder alle haver i HF Strandparken. 12 iii. Kravet som bestyrelsen angiver- står ingen steder i hverken vedtægter eller ordensregler. 12 f. Vi henviser fil foreningens ordensregler og vedtægter, appellerer vi til at disse overholdes inkl. opdyrkningen af 25 % af grunden, med spiselige afgrøder 12 a. Der henvises til ordensregler og vedtægter hvor henne står der noget omkring byggeri? 12 b. De 25 % er overholdt i have Påstanden om usaglighed magtmisbrug m.v Det påbeges; at bestyrelsen ved at pålægge os udfører opgaver som ikke er hjemmel i hverken ordensreglerne eller foreningsvedtægten har udsat os for magtmisbrug Bestyrelsen har handlet imod ligsprincippet derved at pålægge os alene opgaver som andre medlemmer ikke har fået påtale om Bestyrelsen har handlet efter skøn. Da disse skøn er usaglige er selve påtalen af ugyldig Tonny bekræfter der er en tilladelse -Bilag Tonny bekræfter byggetilladelse bilag Byggetilladelse

6 Side 01 Kredsformanden blev informeret Kredsformanden blev informeret Vedr. Info. Til Kredsformanden Hans Larsen. Hans som jeg har fået at vide vil Du komme til et møde hos formanden kommende torsdag den Klokken Formålet med det møde er at samle hele bestyrelsen og så os i have 56 for at finde en løsning siger formanden. Mødet i sig selv er for så vidt godt nok men det retfærdiggør ikke at jeg har stillet nogle spørgsmål som jeg har krav på at få skriftligt. Jeg har derfor opsat en tjek af liste på de spørgsmål der skal svares på skriftligt uanset mødet eller ej. Såfremt dette Ikke imødekommes må jeg bede dig om at rette henvendelse til aveforbundet idet jeg via dem nu ved at du kan søge juridisk assistance her blandt andet hos advokat Ejvind Kramme Herlev Hovedgade 1, i Herlev. Det her er en meget alvorlig sag for bestyrelsen som meget nemt kan ende i en retssag. Som det s tydeligt fremgår er der sket mange fejl fra bestyrelsens side i denne her sag. Jeg er stadigvæk positiv for så vidt angår en dialog i mellem os dog friholder det ikke bestyrelsen at svare skriftligt i de af mig stillede spørgsmål. Såfremt det viser sig at bestyrelsen har forhalet og misbrugt sit mandat til at repræsentere os havelejere skal jeg anmode kredsen om at behandle sagen som jeg anser for magt misbrug imod os lejere i det her føler at vi til enhver tid blot har handlet inden for regler og vedtægter for kolonihaven. Med venlig hilsen Palle Flebo-Hansen

7 Side Bilag 2007 Bilag G Bilag 2007 Bilag G

8 Side Bilag 2007 Bilag G Sagsøgtes tekst i sagen: Min skrivelse til kredsformanden Denne tegning godkendte den siddende bestyrelse heri blandt Tonny Mogens og Conni fra den gamle bestyrelse de er også med i den nye bestyrelse, eller lad os sige 5 ud af den gamle bestyrelse har altså godkendt dette en gang før. På den indleverede skitsetegning fremgår det at det er en Søholm spec. Ligesom Bebygget areal er på 55,5 m.2. samt Overdækket 28,4m.2. Note: Dette bilag blev fremlagt som bilag F i sagen.

9 Side Usaglig påstande Usaglig påstande Tonny påstår 1. Vi kan ikke finde en tilladelse til at starte byggeri op fra den tidligere bestyrelse. 2. Vi kan ikke se hvorledes huset påtænkes opført, og med hvilken materialer, facadetegninger, grundrids over husets placering på grund osv. Min afvisning Ad.1. Det fremgår af sagsmappen at byggetilladelsen af er tilstede i. Se note 1. Sagen bilag i. Ad.2.Alene ud fra ordensregler og vedtægter er dette ikke et krav men et påfundet fra Tonnys side. Ad.3. at, sagsøgte mangler hjemmel til at kræve at sagsøger indleverer en målfast tegning, Ad.4. at, det savner mening at kræve sagsøger at skulle indlevere en målfast tegning yderligere, når denne allerede har opnå et byggetilladelse jf. bilag AC og 0 og sagens bilag i. Der ud ses byggetilladelse også i bilag 12 samt bilag 15. I alt 5 gange ses det før sagen indledes, at der er refereret til 5 gange at der er byggetilladelse i sagen. Ad.5. at. Sagsøgte i øvrigt har modtaget en målfast tegning fra sagsøgerne, if. sagens bilag F. Grov fejl fra sagsøgtes advokat

10 Side Usaglig påstande Ad.6. Sagsøgtes advokat undlod at fortælle at der i byggemappen forelå byggetilladelse af Ad.7. at, sagsøgte har stillet strenger krav til sagsøgers bygningstegninger end til bygnings tegningerne for sagsøgers ca.100 øvrige medlemmer, Ad 8. at, bestyrelsen har udøvet majoritetsmisbrug Ad 9. at, der er sket krænkelse af den foreningsretlige lighedsgrundsætning Ad.10 Væsentlighedskriteriet er ikke overholdt - idet der forelå byggetilladelse - hvorfor lovligheden af bestyrelsens disposition var ugyldig.

11 Side Bilag y Bilag y Påtale

12 Side Bilag y

13 Side 08 Kredsformanden hvad mener du skrev jeg dengang Kredsformanden hvad mener du skrev jeg dengang

14 Side 09 Sagsøgtes advokat skriver omkring bilag y Sagsøgtes advokat skriver omkring bilag y

15 Side 10 Påstande som ikke holder i bilag y Påstande som ikke holder i bilag y Formanden skriver: 1. Den sokkel der er ved at blive lavet er opmålt til 79 kvm, hvilket langt overskrider det tilladte. 2. Hvorfor denne straks skal reduceres til det tilladte. Mine augmenter Ad.1. Udgangspunktet er den indleveret tegning (bilag F) - Formanden skriver at vores hus er et EBK SØHOLM og det fremgår at huset størrelse er på 55,5, kvm. Det tyder på, at han har set tegningen altså den indleverede og godkendte tegning. 1. Det tyder også på - at han har læst det er på 55,5kvm. For ellers vil han jo ikke have vist hvor stort huset var. (FAKTIUM er, at formanden har læst det oppe i højre hjørne på omtalte skitsetegning. 2. Formanden har valgt IKKE at læse og skrive det som der står idet jeg gør gældende, at her står der også noget mere. NEMLIG; overdækket 28,4 m2. Formanden skriver også 3. Din øgning of grundhøjden, kan medføre alvorlige vandskader på nabo grundene og bygninger, nu og fremover. Disse skader vil Du blive holdt personligt skades ansvarlig overfor. 4. Middelhøjden på grunden beregnes ud fra nabogrundens niveau, og det er derfra maks. Højden måles til taghøjde mede mere.

16 Side 11 Påstande som ikke holder i bilag y 5. Hækken ud mod vejen, ser ud til at være for høj, højden måles fra vejniveau og tager ikke hensyn til det ekstra lag jord det er lagt på inde på grunden. Dette bedes også bragt i orden. 6. Foreningens vedtægter og ordensregler skal overholdes, og da det er lejekontrakt med kommunen samt kredsen, der giver os mulighed for at have kolonihaveforeningen, er det bestyrelsens krav at disse regler overholdes inkl. Valg af materialer, byggestørrelser med mere. 7. Vi henviser fil foreningens ordensregler og vedtægter, appellerer vi til at disse overholdes inkl. opdyrkningen af 25 % af grunden, med spiselige afgrøder

17 Side 12 Usaglig påstand i bilag y Usaglig påstand i bilag y a. Bestyrelsen pålægger mig at reducere mit fundament. Dette har bestyrelsen ingen hjemme til i det jeg må have fundamenter hvor jeg vil. b. Din øgning of grundhøjden, kan medføre alvorlige vandskader på nabo grundene og bygninger, nu og fremover. Disse skader vil Du blive holdt personligt skades ansvarlig overfor. a. Jeg har ikke forøget grunden så når formanden gøre mig ansvarlig for vandskader er dette et blot et udtryk for chikane. c. Middelhøjden på grunden beregnes ud fra nabogrundens niveau, og det er derfra maks. Højden måles til taghøjde mede mere. - a. Selve det at formanden blot skriver om hvorvidt højden måles er ikke korekt. Der er heller ikke noget om det i vores vedtægter og i øvrigt har syn og skønsmanden også gennemhullet dette argument. d. Hækken ud mod vejen, ser ud til at være for høj, højden måles fra vejniveau og tager ikke hensyn til det ekstra lag jord det er lagt på inde på grunden. Dette bedes også bragt i orden. a. Det er en påstand. Men den er selvfølgelig ikke for høj. Ud fra at man i haveforeningen har regler herom som klart foreskriver at højden må kasimalt udgør 1,5 meter burde alle holde denne. 45 haver har hække på over 2,5 meter. Ikke fordi min er for høj snarre tværdimod så foreligger der her en anklage hvor bestyrelsen skyder med kanoner og har absolut glemt de 45 andre tilfælde af overtrædelse af denne regel. e. Foreningens vedtægter og ordensregler skal overholdes. a. - og det er bestyrelsens krav -at disse regler overholdes b. inkl. Valg af materialer, byggestørrelser med mere. i. Formanden slår her fast: at vedtægterne og ordensreglerne skal holdes. ii. Jeg går ud fra det gælder alle haver i HF Strandparken. iii. Kravet som bestyrelsen angiver- står ingen steder i hverken vedtægter eller ordensregler. f. Vi henviser fil foreningens ordensregler og vedtægter, appellerer vi til at disse overholdes inkl. opdyrkningen af 25 % af grunden, med spiselige afgrøder a. Der henvises til ordensregler og vedtægter hvor henne står der noget omkring byggeri? b. De 25 % er overholdt i have 56.

18 Side 13 Påstanden om usaglighed magtmisbrug m.v. (bilag y) Påstanden om usaglighed magtmisbrug m.v. (bilag y) - Det påbeges; at bestyrelsen ved at pålægge os udfører opgaver som ikke er hjemmel i hverken ordensreglerne eller foreningsvedtægten har udsat os for magtmisbrug. - Bestyrelsen har handlet imod ligsprincippet derved at pålægge os alene opgaver som andre medlemmer ikke har fået påtale om. - Bestyrelsen har handlet efter skøn. Da disse skøn er usaglige er selve påtalen af ugyldig.

19 Side Tonny bekræfter der er en tilladelse -Bilag Tonny bekræfter der er en tilladelse -Bilag 12

20 Side Tonny bekræfter byggetilladelse bilag Tonny bekræfter byggetilladelse bilag 15 Tonny Bekræfter den, at der byggetilladelse.

21 Side 16 Tonnys kommentar Tonnys kommentar

22 Side 17 Tonnys kommentar Den, har Tonny skrevet på selve den byggetilladelse daværende formand for bestyrelsen gav os i have 56. Derfor må det som absolut minimum her kunne bekræftes at: 1. Der forelå en byggetilladelse At Tonny kendte til byggetilladelsen 3. At Tonny har ført alle bag lyset ved at sige, at der ikke lå en byggetilladelse. 4. At haveforeningens advokat bevist har ført en sag hvor han ført sagen frem på at der ikke var givet en byggetilladelse.

23 Side 18 Advokatens rolle Advokatens rolle

24 Side 19 Byggetilladelse Byggetilladelse i Note 1

25 Side 20 Byggetilladelse

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale, Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev

Læs mere

Jeg ser frem til at se jeres optagelser, ligesom jeg gerne kommentere disse. Jeg behøver ingen forberedelsestid, efter at have set optagelserne.

Jeg ser frem til at se jeres optagelser, ligesom jeg gerne kommentere disse. Jeg behøver ingen forberedelsestid, efter at have set optagelserne. Fra: Nils Giversen [mailto:nils.giversen@monday.dk] Sendt: 1. marts 2012 14:54 Til: me@zales.dk Emne: optagelser Kære Morten Egelund Tak for interviewet i morges. Vi aftalte at vise dig de optagelser,

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Møllehøj Information August 2012

Møllehøj Information August 2012 Møllehøj Information August 2012 33. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Kasserer Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Bestyrelsessuppleant Redaktør Ansvarshavende Blad

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

KAN MAN GØRE FORSKEL

KAN MAN GØRE FORSKEL 1 KAN MAN GØRE FORSKEL Som advokat for Kolonihaveforbundet har advokat Kramme i år 2012 ført op til 32 retssager (os bekendt). Nu rejser spørgsmålet sig om de 32 sager egentligt kunne og burde være rejst.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Fremlæggelse af sag 23. afd. nr. B-2308-14 19, juni 2015

Fremlæggelse af sag 23. afd. nr. B-2308-14 19, juni 2015 Fremlæggelse af sag 23. afd. nr. B-2308-14 19, juni 2015 Formålet med denne retssag er, at jeg bliver frifundet for at have fremsat injurerende ting om Henrik Mølgaard uden at bevise, at de rigtige. Men

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere