1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER"

Transkript

1 BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt tilbud om pris og arbejdets varighed 4. Accept af aftalen 5. Ændringer skal accepteres skriftligt 6. I større sager afholdes byggemøder 7. Arbejdet færdigmeldes over for kunden 8. Kunden orienteres om efterfølgende vedligehold 9. Slutregning modtages indenfor én måned efter aflevering Det handler om kommunikation En kundeundersøgelse, som Dansk Byggeri har gennemført, viser, at kunderne lægger vægt på god kommunikation med virksomheden. Kunderne vil have klar besked om, hvad der skal udføres, hvornår det sker og til hvilken pris. Dansk Byggeri har derfor i samarbejde med Forbrugerrådet udviklet et servicekoncept. Vores virksomhed har valgt at tilslutte sig dette servicekoncept og gøre det til en del af vores forretningsgrundlag. Servicekonceptet er en hjælp til at sikre præcise aftaler mellem kunden og virksomheden om det forestående arbejdes udførelse, pris og varighed. Servicekonceptet er en rettesnor for og en huskeliste om, hvordan en byggeopgave kan gennemføres fra den første kontakt til arbejdet afleveres.

2 1. Møde hos kunden En kunde, der kontakter os, kan forvente, at der maksimalt vil gå en til tre uger, før vi aflægger besøg for at vurdere det arbejde, der ønskes udført. Dette første møde vil i de fleste tilfælde danne grundlag for det forslag til en aftale, som vi efterfølgende udarbejder. 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven Vi skal have oplysninger om dine ønsker for at kunne give en pris på arbejdet og for at kunne vurdere, hvor lang tid, arbejdet vil tage. Inden vi kommer, skal du derfor gøre dig klart, hvad der skal udføres, og eventuelt hvilke materialer der ønskes anvendt. Det er en god ide at benytte huskelisten bag i denne folder. Hvis arbejdet er vanskeligt at beskrive, kan du gøre rede for dine ønsker til det færdige resultat. Vi vil så kunne rådgive om mulighederne for at nå det ønskede resultat. Det er også vigtigt, at du fortæller os om særlige hensyn, du ønsker, vi skal tage. Det kan være alt fra hensyn til planter i haven til, at du ikke ønsker rygning i hjemmet. TOTALENTREPRISE Skal vi udarbejde tegninger og beskrivelser og også stå for koordineringen af alle fagfolk, udføres arbejdet i totalentreprise. Vælger du at lade arbejdet udføre i totalentreprise skal du kun træffe aftaler med og afregne over for én virksomhed. HOVEDENTREPRISE Hvis opgaven betyder, at flere forskellige slags fagfolk skal inddrages (en opgave kan fx omfatte murerarbejde, tømrer- snedkerarbejde, vvs-arbejde, el-arbejde og malerarbejde) er det vigtigt, at du gør dig klart, om du selv eller vi skal rekvirere den nødvendige assistance og koordinere arbejdet mellem de forskellige håndværkere. Vælger du at lade os have ansvaret for alt arbejde i forbindelse med en tilbygning, vil de andre fagfolk være vores underentreprenører. Det vil i så fald være os, du skal træffe aftaler med og afregne over for. Omkostningerne i forbindelse med byggestyringen indgår i vores tilbud. FAGENTREPRISER Vælger du selv at lave aftaler med de enkelte håndværkere, er det samtidig også dig, der står for koordineringen af byggeriet. Du skal så selv træffe aftaler med de enkelte virksomheder, koordinere arbejdet, og du skal betale de enkelte virksomheder særskilt. 3. Skriftligt tilbud om pris og arbejdets varighed Efter det første møde vil du inden for tre uger modtage et skriftligt pristilbud og en oversigt over arbejdets varighed. Du kan få at vide, hvornår håndværkeren begynder arbejdet, og hvornår det forventes afsluttet. Hvis du ønsker arbejdet færdigt til en bestemt dato eller ikke ønsker arbejdet udført på bestemte dage, bedes du oplyse herom.

3 Ved større byggeopgaver fremsender vi a conto regninger en gang om måneden. Prisen for arbejdet kan angives på tre måder: REGNINGSARBEJDE Arbejde, der udføres i regning, skal honoreres efter forbrugt tid også kørsel, værkstedstimer etc. og forbrugte materialer. Såfremt du helst vil have arbejdet udført i regning, er det en god ide at få oplyst, hvad en svend og en lærling koster i timen. OVERSLAG Et overslag er ikke en fast pris, men derimod et kvalificeret skøn over, hvad arbejdet forventes at koste. Et overslag er ikke bindende. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du overhovedet vil have arbejdet udført, kan et overslag give dig en god fornemmelse af den prismæssige side af sagen. Der kan desuden være tilfælde, hvor vi som håndværkere ikke kan give en eksakt pris på arbejdet. Det kan være tilfældet ved renoveringer i ældre bygninger, hvor der kan være tvivl om skjulte konstruktioners tilstand. Får du et overslag, har du dog krav på, at vi giver dig besked, hvis overslaget overskrides væsentligt. FAST PRIS/TILBUD Hvis du ønsker en fast pris for arbejdets udførelse, kan vi udarbejde et tilbud. I så fald skal du være opmærksom på, at prisen kun dækker de arbejder, der er nævnt i tilbudet. Beder du os om at lave noget, der ikke står i tilbudet, skal du betale ekstra for det. Uanset hvilken prisform der aftales, er det altid en god idé, at aftalen er skriftlig. Dermed har både du og vi sikkerhed for, hvad der er aftalt. Vær i øvrigt opmærksom på, at du kun kan være sikker på, at der er tale om en fast pris, hvis der øverst på papiret står Tilbud, og vær opmærksom på, om det af tilbudet fremgår, hvor længe det er gældende (typisk fra en til tre måneder). Ønsker du ikke at anvende vores virksomhed, bedes du give en tilbagemelding herom. 4. Accept af aftalen Det er for begge parter en god idé, at der foreligger en skriftlig accept af aftalen. Aftalen vil indeholde en præcis beskrivelse af arbejdet. Desuden vil aftalen indeholde en overordnet tidsplan, der som minimum giver en oversigt over, hvilke arbejder der udføres på hvilket tidspunkt, samt en relativt præcis materialebeskrivelse. Det bør eksempelvis beskrives, om der er tale om en almindelig dør eller en fyldningsdør, om grebene skal være af plast eller messing osv. 5. Ændringer skal accepteres skriftligt Hvis der under byggeriet skal ændres i aftalen, fordi du ønsker lavet noget ekstra, eller du ønsker andre materialer end først aftalt, benytter vi såkaldte aftalesedler, hvor ændringer registreres. En aftaleseddel accepteres skriftligt af både os og dig, så begge parter har dokumentation for enten tillæg eller fradrag i regningen.

4 Vi bruger også aftalesedler, hvis der aftales væsentlige ændringer i tidsplanen. 6. I større sager afholdes byggemøder I økonomisk større eller teknisk komplicerede byggeprojekter, der strækker sig over mere end en måned, er det en god idé at afholde regelmæssige byggemøder. På byggemøderne kan vi orientere om byggeriets stade i forhold til tidsplanen, og du kan fremlægge eventuelle ønsker til ændringer af byggeriet. Er det nødvendigt at afholde byggemøder, er det en god idé at gøre det én gang om ugen samt sørge for, at der bliver skrevet referat, som begge parter accepterer ved næste byggemøde. 7. Arbejdet færdigmeldes over for kunden Det færdige arbejde gennemgås sammen med kunden. Vi kontakter dig for at aftale tidspunktet for afleveringen. I forbindelse med arbejdets aflevering udleverer vi evt. garantibeviser og orienterer om virksomhedens reklamationspolitik. Er der mangler ved arbejdet, udarbejdes der en mangelliste, som du får kopi af. Samtidig aftales det, hvornår manglerne skal udbedres. Opdager du først manglerne et stykke tid efter, arbejdet er afsluttet, skal du straks kontakte os. Hvis ikke sagen kan klares pr. telefon, kan vi aftale et møde, hvor vi kan besigtige manglen og ved samme lejlighed aftale hvordan og hvornår, manglen kan blive udbedret. 8. Kunden orienteres om vedligehold Når arbejdet afleveres vil vi informere dig om, hvordan du vedligeholder byggeriet og de komponenter der indgår, så byggeriet kan holde i mange år frem. 9. Slutafregning modtages inden for en måned Inden for en måned efter arbejdet er afleveret, vil vi sende dig en slutafregning hvis ikke andet er aftalt. Betalingsfristen vil fremgå af slutregningen. HUSKELISTE Denne liste er en oversigt over de spørgsmål, der bør overvejes, når der rettes henvendelse til en håndværker. Hermed mindskes risikoen for, at der opstår problemer eller misforståelser i forbindelse med byggesagen. Arbejdet Hvilket arbejde vil du have udført? Hvilke håndværkere er nødvendige? Skal du eller en håndværker koordinere? Økonomien Har du en økonomisk ramme for projektet? Ønsker du fast pris, overslag eller arbejdet udført efter regning?

5 Hvor meget arbejde vil du evt. selv udføre? Tidsplanen Hvornår ønsker du arbejdet færdigt? Skal arbejdet være færdigt til en bestemt dato? - eller dele af arbejdet? Materialerne Hvilke produkter ønsker du? Hvor opbevares de anvendte materialer? Forhold under arbejdets udførelse Kan håndværkerne benytte husets toilet? Kan der holdes pauser og spises frokost i huset? Er der adgang til byggestrøm og vand? Kommunikation / kontakt Hvordan kan håndværkeren få fat på dig? Hvem er kontaktperson hos dig? Hvem er kontaktperson i virksomheden? Andet Er det nødvendigt at orientere det selskab, hvori ejendommen er forsikret, om ombygningen? Er det nødvendigt med byggetilladelse? Hvem foretager oprydning indendørs / udendørs / betaling herfor? Skal der tages særlige hensyn til udendørs? - indendørs hensyn må der fx ikke ryges? - støvhensyn, fx pga. helbred, små børn etc.? Har du hund, kat eller andre husdyr? Sikkerhed for godt håndværk Det vil være en god ide at undersøge, hvorvidt din håndværker er tilknyttet en garantiordning, så du som bygherre har en garanti for det udførte arbejde. Hvis virksomheden eksempelvis er medlem af Dansk Byggeri, betyder det, at arbejdet der udføres for private kunder, er omfattet af BYG GARANTIORDNING. Den indbefatter bl.a. en fem-årig garanti, der dækker kundernes tab (op til kr pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Byggeriets Ankenævn. Læs mere herom på

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere