Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v."

Transkript

1 Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Afbud: Pernille Agerbæk Punkt 1 Gæster: Kasper Serritzlew Grønholt, YouSee. Jan Hartmann og Dennis Finderup fra Dansk Kabel TV skulle også have deltaget, men pga en kommunikationsfejl kom de ikke. Kasper S. Grønholt fremlagde stort set det samme som Søren Freddy Olsen, d. 21. januar. På dette møde skulle vi have klarhed over, om den bredbåndsaftale vi har indgået med Comx for et år siden, kan fortsætte under Dansk Kabel TV, som har opkøbt Comx og ejet af YouSee. Hvis dette kan lade sig gøre, kan vi få web.tv. Afventer tilbagemelding fra Kasper S. Grønholt. Punkt 2: Pernille Agerbæk orienterer Pernille deltager ikke denne gang. Punkt 3: Godkendelse af referat nr. 31 Godkendt Punkt 4: Henvendelser: I kontorvagten D Beboer er utilfreds med det antal chipnøgler, der er blevet udleveret og mener, at 2 beboere fra 3- værelset lejligheder har fået forskellige antal chipnøgler. Mener, at beboerne i stueetagen er mere udsatte for indbrud efter opsætning af videoovervågning ved indgangspartierne og dørlåse, hvorfor han ønsker lås på terrassedør. De omtalte beboere har begge skrevet under på udlevering af det samme antal chipnøgler. Det bliver dyrt, hvis afdelingen skal betale for låsene. Vi mener, at hver enkelt beboer selv må sørge for sikre sig mod indbrud. Når/hvis hele bebyggelsen skal have en renovering som blok 9, kommer der låse på terrassedørene. Afstemning af dette formentlig i En beboer henvender sig, fordi der har været en ukendt beboer i tom lejlighed over familien. Der var nogle, der på et tidspunkt prøvede at låse sig ind i deres lejlighed. De ringede omgående til politiet, som var hurtigt fremme. Ros til politiet. Denne er givet videre. Klager endvidere over lugtgener fra bl.a. kloak og madlugt. Vi har undersøgt: det har formentig været en håndværker, der havde nøglen til lejligheden og overnattede der. Låsen blev udskiftet ny lejer er nu flyttet ind. Der har adskillige gange været håndværker på besøg, som ikke har kunnet lugte noget unormalt. Har undersøgt alle muligheder for, hvor en evt. lugt kunne komme fra. Der er intet at finde.

2 Vi må være klar over, at vi bor i skuffer og derfor engang i mellem kan lugte, hvis naboerne laver mad etc. D. 10. marts Beboer klager over vedligeholdelsen af nyttehaverne og over, at der er sat en hætte på låsen ud til cafékøkkenet, idet han mener, at det er en brandvej. Der er ingen bestyrelse til at varetage nyttehaverne. Vi får adresserne af ejendomskontoret til brugerne af nyttehaverne og skriver til dem, at de skal samle en bestyrelse. Vi holder det første møde. Retningslinjerne bliver vedlagt. Disse skal muligvis ændres. Afd.bestyrelsen skal godkende ændringerne. Beboeren har tidligere få at vide, at brandtilsynet for nylig har været ude og godkende alle brandveje i Gadehjørnet. Cafékøkkenet er ikke en brandvej. Mail: D. 5. og 17. marts, beboer klager over ulovlig parkering på p-pladser og ulovlig adfærd af bestyrelsesmedlemmer. Ole Nielsen har gennemgået vores p-pladser med repræsentanter fra færdselspolitiet. Vores skiltning og opstregning er ikke længere gældende ifølge færdselsloven. Det vil koste ca t.kr. 150 at få den skiltning, som der kræves. Der er dog ingen garanti for, at politiet vil komme oftere end nu, hvorfor vi har besluttet, at ønsker beboeren dette gennemført, må han stille det som forslag til det kommende ordinære beboermøde. Yderligere bemærkninger er taget ad notam. D. 9. marts: Beboer klager over manglende navneskilte på dørtelefonerne, manglende brugsanvisning, huller i græsplænerne og træstykker liggende efter stormene. Igen kan vi fortælle, at der ikke er navneskilte af driftsmæssige årsager. Vi må gå ud fra, at vi kan oplyse vores gæster om, hvor de skal trykke for at få fat i den rigtige. Vi har rykket for at få omdelt en brugsanvisning. For ikke at ødelægge græsplænerne er der ikke blevet kørt jord ind til at dække hullerne og fjerne træstykkerne. Arbejdet er nu i gang. Hvis man er bange for at falde i hullerne, kan man holde sig til gangstierne. D. 14. marts: Beboer ønsker at få stillet et kælderlokale til rådighed som hobbyværksted. Det kan vi ikke give til en enkelt beboer. D. 17. marts: Ole Nielsen: Orientering om, at han har bedt Willis sørge for, at der bliver omdelt en mangelliste til alle beboer ang. dørtelefonerne. D. 18. marts: Pernille Agerbæk vil gerne vide, hvor meget vi kan give til en evt. pavillon, der skal bruges som musikklub/øvelokale. Vi vil gerne se et tilbud, før vi kommer med et bud. Cathrine Lindvig spørger om, de må flytte GHG-dagen s aktiviteter til HTI s område.

3 Hvis formalia er i orden for de ansatte, er det i orden for vores skyld. Indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcentret d. 24. april. Vi spørger Leif Loll Jørgensen om, han deltager på vegne af Gadehavegård. Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål a. Kvindeklub måske hvor der er prøvekøkken nu. Maria Hertz arbejder på at finde penge til at få flyttet prøvekøkkenet. Vi vil give max. kr Tilbud fra håndværker lyder på kr ,00 ekskl. moms, kr ,75 incl. moms. b. Fra SU-mødet og henvendelse fra beboer. Vi sender brev til nyttehave brugerne om at stifte en bestyrelse. c. Status på U-Turn. Der arbejdes på at få klubben åbnet snarest muligt. d. Repræsentantskabsmøde d. 20. marts. Ibrahim, Fazilet og Pia deltager. Hvis Alice har mulighed for det, kommer hun senere. Pia har fået fuldmagt af både Jesper og Alice. e. Landskonference d juni. Ole og Pernille bliver spurgt om, de og nogle medarbejdere vil med. De får besked nu om datoerne og yderligere besked, når endelig invitation fra Domea kommer. f. Orientering om mødet hos lokalpolitiet: Det var et møde i fortsættelse af Trygge opmærksomsheds fællesskaber mhp det videre samarbejde. Det aftales, at vi skal mødes ca. 1 x årligt. Lokalbetjentene vil bestræbe sig på at besøge Gadehaveklubben, ejendomskontoret, institutionerne og os i kontorvagten ca. 1 x mdl. g. Orientering om mødet i kommunen vedr. projektet Ud af Mørket : Navnet skal laves om til et mere positivt. Vi skal afholde en workshop for beboerne i selskabslokalet med ÅF lightning og Gemeinscharf. HTK Rune Bæklund Fløe er vært. HTK har fået kr mill. til Gadehave området, dvs. Gadehavegård, Olufsborg, Hallandsparken, vejen over mod City2 og Hallandsparken mhp bedre lysforhold, attraktive områder osv. Workshoppen er mhp at få leget med forskellige former for lys til ude områderne. Der bliver serveret en bid mad i forbindelse med arrangementet. h. Orientering om beboerinddragelses i 0-energi projekt. Det første møde forløb godt. Deltagerne har nu haft mulighed for at sende deres spørgsmål til Brian Hartman Nielsen. Mødet d. 19. marts blev aflyst pga manglende svar fra ingeniører. Næste møde er onsdag d. 2. april. i. Status på fælles hjemmeside. Rico Rosenkrans, Inverto har sendt udkast til ny hjemmeside. Vi bryder os ikke om den røde farve, vil gerne have en anden. Vil hellere mødes og se hans fremvisning, det giver et bedre indtryk af, hvordan siden bliver. Pris kr , incl. 10 sider færdigskrevet og 3 mdr.s hotline Punkt 6: Arrangementer Når vi afholder arrangementer skal vi sørge for, at der bliver ryddet op. Lene/Tina sørger for, at opvaskemaskinen i anretter køkkenet er tændt, borde og stole skal stilles på plads. 2-3 bliver og hjælper med oprydningen. Arbejder på at få arrangeret workshop om lys d. 12. maj i samarbejde med Mennesker Mødes. HTK er vært.

4 Der skal være tilmeldingsfrist af hensyn til bestilling af mad. Beboerne deltager gratis i arrangementet. Fået 3 tilbud på buskørsel til Knuthenborg Safaripark d. 23. august. Fazilet finder gruppepriser hos Knuthenborg Safaripark. Fået kontakt til gospelkor. De vender tilbage med tilbud på en optræden i november. Vi skal prøve at få Dennis Knudsen Styleteam herud. Deres priser ligger fra kr Der skal hentes tilbud på øl-smagning. Punkt 7: Status Gadespejlet og GHG-nyt Gadespejlet har deadline d. 10. april, udkommer ultimo april. Da Gadespejlet udkommer i april springer vi GHG-nyt over. Måske skal det først udkomme igen efter sommerferien, da vi også skal have lavet en årsrapport til det ordinære beboermøde. Punkt 8: Kontorvagter og nye mødedatoer: Se under vigtige datoer. Punkt 9: Eventuelt Ingen emner.

5 Vigtige datoer: Kontorvagter: Mandag d. 24. marts kl : Fazilet og Pia Mandag d. 7. april kl : Alice og Ibrahim Mandag d. 21. april: LUKKET, 2. PÅSKEDAG Mandag d. 5. maj kl : Jesper og Pia Repræsentantsskabsmøde Torsdag d. 20. marts kl Beboerinddragelsesmøde (0-energi-projekt) Onsdag d. 2. april kl Bestyrelsesmøde: Torsdag d. 24. april kl. 19 SU- + budgetmøde: Tirsdag d. 29. april kl Referent: Pia v. Benzon

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleante: Alice Jensen Afbud: Kirsten Mouritzen og John v. Benzon

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Valg af dirigent og referent Valg af stemmetællere Orientering om situationen med Udlejer Orientering om situationen med Henning Lang Valg af

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Mandag den 11. marts 2013 kl. 19.30 i Fælleshuset på Kølen Fremmøde: 26 huse repræsenteret, 2 fuldmagter. Dvs. 28 huse var repræsenteret. 1, Valg af dirigent og referent Birger

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere