SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: Den Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / S.S.) Tilstede ved skønsmødet: (Hvis andre end sagens parter deltager anføres i hvilken relation de deltager). (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 2 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagudhænget bliver opfugtet. 2. Side på tag mod terrassen/balkon mangler inddækning. 3. Der mangler tagrende på taget ved kvisten/balkonen. 4. Der mangler inddækning ved tag/gavl mod syd/øst. 5. Skotrender mangler undertag. 6. Ved syn- og skønsforretningen oplyste KL, at en murer havde oplyst, at tagfladen mod vest på nordkarnappen var lagt forkert, hvorfor dette er medtaget som ekstra punkt. Klagers påstand: Ad. 1. Håndværker har oplyst, at undertaget ikke er ført korrekt til tagfod/tagrende, hvorved vandet løber ned i tagudhæng i stedet for tagrenden. Ad. 2. Håndværker har oplyst, at der ikke er udført inddækning langs værn/træbeklædning på balkonen, hvorved træværk og underlag opfugtes unødvendigt med medfører rådskader. Ad. 3. Håndværker har oplyst, at der ikke er monteret tagrender til venstre og til højre for kviste ved balkonen mod syd. Vand løber ned og opfugter beklædningen. Ad. 4. Håndværker har oplyst, at der ikke er udført inddækning ved tegltaget mod nordøst og sydøst på nordkarnappen. Ad. 5. KL s håndværker har konstateret, at undertag ved skotrender er udført uden langsliggende undertag og det desuden blot er ført op i skotrender, hvorved afvanding sker langs lægten på siden af skotrenden og videre til bagsiden af undertaget ved enden af klemlisten.

3 3 Ad. 6. Håndværkeren har oplyst, at tagstenene på vestsiden af nordkarnappen ikke ligger korrekt, idet de er trukket, hvorved der ikke er det korrekte overlæg. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ad. 1. Har vedkendt sig forholdet. Ad. 2. Har vedkendt sig forholdet. Ad. 3. Har vedkendt sig forholdet. Ad. 4. Har vedkendt sig forholdet. Ad. 5. BS har afvist forholdet, idet taget/skotrenderne kun kan besigtiges via stillads, hvilket ikke er en del af et huseftersyn. Ad. 6. BS er først blevet præsenteret for forholdet ved syn- og skønsforretningen, men kunne da se, at tagstene lå lidt anderledes på nordøstkarnappen vest. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Overskyet tørt. Øvrige forhold:

4 4 Ad. 1 Tagudhænget bliver opfugtet Ad. 1. Ved besigtigelse fra terræn, balkon og vinduer i tagetage kan det flere steder konstateres, at undertaget ikke er afsluttet korrekt. Der er ikke udført en korrekt tagfod, som undertaget skulle være fastgjort til og via fodblik lede vand fra undertaget til tagrenden. Flere steder ses undertaget blot løst i tagudhænget, eller f.eks. mod nord løst afsluttet i tagrenden. Se billede Den manglende korrekte afslutning af undertaget kan medføre opfugtning, vandskade ved murkronen/murværk samt ekstra opfugtning af træværk i tagudhæng, og forholdet bør udbedres. Forholdet burde være bemærket i tilstandsrapporten med karakteren K3, og følgende tekst og note: Undertaget ses flere steder ikke korrekt afsluttet i tagrende, idet der er synligt/løst undertag ved tagrende mod nord, i tagudhæng mod syd og over kvist på balkon. Note: Forholdet medfører risiko for opfugtning af underliggende murværk/tagudhæng. Demontering af de 2 nederste rækker tagsten, montering af ny tagfod med vindbræt og fuglegitter. Påmontering af tegl. Skønnede omkostn. jf. tilbud kr ,- Stillads kr ,- Ingen, idet undertagets levetid ikke forøges. BS firma har tilbudt kr ,-

5 5 Ad. 2 Side på tag mod terrassen/balkon mangler inddækning. Ad. 2. Ved besigtigelse fra balkonen kan det ses, at tagstenene løber langs værnet på balkonen, uden at der er etableret en inddækning mellem tagsten og beklædningen, se billede 8 9. Forholdet bevirker, at undertaget og beklædningen opfugtes unødvendigt ved bl.a. slagregn og tøbrud og kan medføre rådskader m.m. i træbeklædningen. Forholdet burde være nævnt i tilstandsrapporten med karakteren K3 og følgende tekst og note: Der er ikke udført inddækning mellem tag og siderne/værn på balkonen. Note: Forholdet medfører unødvendig opfugtning af træbeklædning og undertag. Pladebeklædning afmonteres og tilskæres, og der monteres ny inddækning, som føres til bagsiden. Pladebeklædning genmonteres. Skønnede omkostninger kr ,- jf. tilbud, ekskl. evt. stillads. BS firma har tilbudt kr ,-

6 6 Ad. 3 Der mangler tagrende på taget ved kvisten/balkonen Ad. 3. Ved besigtigelse på balkonen kan det ses, at et mindre stykke af tagfladen til venstre og til højre for kviste afvandes direkte på balkonen og rækværk, uden tagrende Se billede Forholdet bevirker, at træbeklædningen m.m. opfugtes og nedbrydes og vil kræve forøget vedligeholdelse. Forholdet burde være nævnt i tilstandsrapporten med karakteren K3 og følgende tekst og note: Der er ikke monteret tagrender på de 3 første rækker tagsten på begge sider af kvisten. Note: Forholdet medfører, at vandet løber ned af beklædningen og opfugter og nedbryder denne. Montering af 2 mindre Tagrender skønnes til kr ,- ekskl. evt. stillads BS firma har tilbudt kr ,-

7 7 Ad. 4 Der mangler inddækning ved tag/gavl mod syd/øst Ad. 4. På begge sider af nordøst karnappen er der ikke udført korrekt inddækning, og mod sydøst er den delvis sluppet/revnet, se billede Forholdet bevirker, at der kan trænge vand ind i de bagvedliggende konstruktioner ved bl.a. slagregn og tøbrud. Der bør udføres en zinkinddækning. Forholdet burde være nævnt i tilstandsrapporten med karakteren K3 og følgende tekst og note: Der er revnet og løst puds ved inddækningen på nordøst karnappen ind mod hovedbygningen under skotrende syd og ved hjørnekvisten. Note: Forholdet giver risiko for fugt/vandindtrængen i de bagvedliggende konstruktioner ved bl.a. slagregn og tøbrud. Indfræsning og montering af korrekt zinkinddækning ud i 2. bølge/hel sten skønnes til kr ,- ekskl. evt. stillads. BS firma har tilbudt kr ,-

8 8 Ad. 5 Skotrender mangler undertag. Ad. 5. Ved besigtigelsen af skotrenden mod sydøst kan det fra terræn ses, at afslutningen mod tagfladen på nordøst karnappen ikke er udført korrekt. Se billede Der er ført bly ind mellem tagsten til højre, og ved nedløbsstuds til venstre ses foldet ikke korrekt afsluttet undertag. Disse ikke korrekte udførte arbejder indikerer, at det er usikkert, hvordan vandet kan løbe i området, og forholdet bør ændres. KL s håndværkere har bl.a. løftet tagsten ved skotrenden og det kan så konstateres, at skotrenderne er udført uden langsliggende undertag, samt at undertaget er ført op i skotrenden, hvorved afvanding sker langs lægten på siden af skotrender og videre til bagsiden af undertaget ved enden af klemlisterne se bilag i sagen. Det skønnes nødvendigt at udskifte skotrenderne. BS burde have kommenteret afslutningen af skotrenden i tilstandsrappporten, f.eks. med karakteren K3 og følgende tekst og note: Afslutning af skotrenden mod sydøst skønnes ikke udført korrekt, idet der bl.a. ses bly mellem tagsten og overlæg m.m. generelt skønnes for små. Note: Der skønnes risiko for overløb af regnvand til undertag m.m. og unødvendig opfugtning af underliggende konstruktioner. At hele skotrende/undertagskonstruktion ikke er udført korrekt, og der er risiko for vandindtrængen er en skjult konstruktion for BS, idet der ikke skal udføres destruktive indgreb, f.eks. løft af tagsten m.m., jf. betænkningen.

9 9 Såfremt forholdet kun skulle have været udbedret ved skotrendeafslutningen ved nye/supplerende inddækninger/erstatningsbly m.m. skønnes omkostningerne til kr ,- ekskl. evt. stillads KL s håndværker har vidst, at begge skotrender skal ændres, og der foreligger tilbud på kr ,- ekskl. stillads Ingen, idet bl.a. undertages levetid ikke forøges.

10 10 Ad. 6 Tagsten ligger ikke korrekt Ad. 6. Ved besigtigelse fra hjørnekvistvinduer mod øst kan det ses, at tagstenene på den nordvestlige del af nordøst karnappen er trukne, dvs. de ikke har de korrekte overlæg, hvorved der er større risiko for vandindtrængning til de underliggende konstruktioner ved bl.a. slagregn og tøbrud, se billede Tagfladen bør lægges om. BS burde have kommenteret forholdet i tilstandsrapporten, f.eks. med karakteren K1 og følgende tekst og note: Tagsten på tagfladen på nordvest siden af nordøst karnappen er ikke lagt helt korrekt, idet de er trukket, så overlag er mindre end anbefalet fra producenten. Note: Der er undertag og ses ikke tegn på skade efter nu 15 år, hvorfor der ikke skønnes nærliggende risiko herfor. Omlægning af tagfladen, inkl. nye lægter skønnes til kr ,- ekskl. stillads Ingen, idet f.eks. levetid af undertag ikke forøges.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726

Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726 Svenstrupvej 9 2700 Brønshøj Telefon: 38 74 29 72 Mobil: 21 24 22 36 Mail: erik@brandt.mail.dk Bankkonto: 3186-642 33 88 SE 83 21 36 12 J.nr.: 10.464 Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed Vesterbrogade

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere