Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. (formand)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)"

Transkript

1 Referat 20. oktober 2014, kl i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen 1941 Ringsted Bys Boligselskab Ringsted Boligselskab Ringsted Grundejerforening Håndværker- og industriforeningen Nyt medlem Lasse Andersen Poul Ulrich Larsen Ejgil Risager Parcelhuse Svend Erik Brande Torkil Bro Flemming Henriksen Janne Hansen Ole Winther Thomas Schmidt Tarek Elawad (sekretær)

2 2 Referat Fraværende: Afbud fra: Solveig Christensen, Poul Ulrich Larsen, Flemming Hansen. Ikke mødet Lasse Andersen. 1. Godkendelse af sidste referat Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Der blev dog opfordret til at vi både d.d. og fremover har et punkt Eventuelt. Dette blev aftalt. 3. Konvertering af Søndervangsområdet fra individuel varmeproduktion til fjernvarmeforsyning Forundersøgelse af området Der blev vist et oversigtskort over hele Søndervangs område. Området bestående af Søndervang med sidevejene Syrenvej (delvis), Gyvelvej, Tjørnevej, Acacievej, Hybenvej, Avnbøgevej samt den nordlige ende af

3 3 Referat sidevejene Askevej, Grannvej og hele Bøgevej, Ligustervænget og Elmevej er alle varmeforsynet med egen individuel varmeproduktion baseret på hovedsagelig kedler med enten naturgasfyr eller oliefyr. Der er 280 boliger i alt og ifølge BBR registrering er der: 177 ejendomme på naturgas, som kan konverteres fra naturgas til fjernvarme, hvis der betales kompensation til gasselskabet. Der ud over er der registret: 57 med oliefyr, 10 med varmepumpe, 3 med elvarme (brændeovne), 9 med ingen angivelse. De manglende 24 boliger skyldes at visse boliger er rækkehuse. Gennem de sidste par år har et stigende antal beboer i området spurgt til muligheden for fjernvarmeforsyning. Årsagen har typisk været at de har vurderet at deres gasfyr eller oliefyr er ved at være udtjent eller det nu eller på sigt vurderes at være for meget arbejde med at bruge træpiller. Da Søndervang området har i dag status som gasområde, vil et nyt projektforslag efter Varmeforsyningsloven medføre en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgassen og fjernvarmen. Søndervang og Søndre Park områder har både naturgas- og fjernvarmeledninger. Eriksvej som er en sidevej i Søndervang er forsynet i dag med fjernvarme. Og der er allerede en hovedledning i Søndre parkvej som er beregnet for at forsyne Søndre park område og det nye kommende forsyningsområde ved Søndervang. Ringsted fjernvarme har lige udskiftet den gamle transmissionsledning ca. 1,6 km fra Mellembroerne og helt ned til Søndervang. Denne ledning havde i årevis en flaskehals som forhindrede en optimal fjernvarmeforsyning af hele Søndervang-Søndre Parkvej områder. Ringsted fjernvarme vil i forår 2015 igangsætte en forundersøgelse af området, som kan belyse om muligheder og konsekvenser. På dette grundlag vurderes om der skal fortsættes med udarbejdelse af projektforslaget. Finansiering Som en del af forundersøgelsen, planlægges undersøgelse af modeller for finansiering af den normale brugerbetaling. Behov for yderligere halmkedelkapacitet n beslutningen og tilladelsen i 2008 om opførelse af et nyt halmvarmeværk på maksimalt 17 MW, er der sket en løbende tilslutning af nye fjernvarmeforbrugere.

4 4 Referat Samtidig er markedsprisen på el faldet så meget, at der produceres stadig mindre kraftvarme. Samlet set betyder det at der produceres stadig mere varme på gaskedlerne, når de enkelte år reguleres for graddage. Af omkostningsmæssige årsager og hensynet til ønsket om reduceret afhængig af den stadig vanskeligere tilgængelige naturgas, - vurderes det fornuftigt nu at planlægge med en udbygning med en ekstra halmkedel. Ved en konvertering af Søndervangsområdet vil behovet for kedelkapacitet øges yderligere. Da marginalprisen på et nyt kedelanlæg falder med stigen kedelstørrelse, vil det give en produktionsøkonomisk fordel, hvis vi kan etablere en halmkedel, som også skal dække behovet i Søndervang. Afdækning af muligheder og konsekvenser ved en yderligere halmkedel er derfor tænkt at forløbe tidsmæssigt sammen med afklaringen af mulig konvertering af Søndervangområdet til fjernvarme. Der var tilslutning til igangsættelse af alle 3undersøgelser. 4. Afkølingsproblematik og serviceordning I. Besparelser ved bedre afkøling Der blev giver en forklaring af fordelene ved god afkøling (lav returtemperatur fra forbrugerne). Konsekvenserne er: Mindre vandmængder der skal cirkuleres og lavere pumpeomkostninger. Større varmekapacitet i fjernvarmesystemet. Mindre varmetab fra returledningen på fjernvarmenettet. Væsentlig bedre mulighed for at øge virkningsgraderne på varmekedlerne. Der var forståelse for målsætningen om at tilstræbe lavere returtemperatur fra forbrugerne. II. Pålagte sparekrav for alle fjernvarmeforsyninger Alle fjernvarmeforsyninger i Danmark er blevet pålagt øget sparekrav. Kravet er nu 3,25 % af produktion.

5 5 Referat Besparelserne kan opnås ved diverse tiltag som hver i sær giver et antal tabellagte kwh i besparelse. Disse besparelser kan medregne i sin besparelse, når man har udført og dokumenteret at aktiviteten er gennemført. En af de tiltag som giver point (kwh) er gennemgang af brugerinstallationer. Jo mere man rådgiver om jo flere point kan man hente. Her skal man finde en balance som afspejler den faglige baggrund og primær interesse vi har og så målet om at samle point. III. Udskiftning til fjernaflæste målere Vores mulighed for at give en mere målrettet rådgivning, som også giver besparelser på vores produktion (lavere returtemperatur) øges nu betydeligt i forbindelse med færdiggørelsen af udskiftningen til fjernaflæste målere. Kombinationen af ovenstående I, II og III gør, at Fjernvarmeforsyningen vurderer at det nu er fornuftigt at etablere en serviceordning, hvor vi både opnår de pålagte besparelser og samtidig lettere kan opnå mulige besparelser på vores produktion. Valg af princip for Serviceordning Dansk Fjernvarmeforeningens Serviceordning Der blev orienteret om erfaringer fra Ålborg og Roskilde ved anvendelse af Dansk Fjernvarmes koncept kaldet Fjernvarmens Serviceordning. Kort gengivet har erfaringen, tilslutningen til ordningen og resultat været mindre godt og ikke tilfredsstillende. Ikke fortalt på mødet: Ordningen som normalt gennemføres i samarbejde med VVS-installatører er tidligere præsenteret for Ringsteds VVS-firmaer uden at ordningen blev funder interessant fra firmaernes side. Serviceordning model Ringsted Der blev orienteret om overvejelser af en serviceordning Model Ringsted. Modellen går i princippet ud på: I. Vi finder en passende faglig områdeafgrænsning for den vejledning som ydes under denne serviceordning. F.eks. fjernvarmekomponenter og rørisolering - men ikke husisolering. II. Vi vælger at uddanne eget personale eller udbyde denne serviceydelse. III. Vi beregner omkostningen ved at gennemføre serviceydelsen for vores forbrugere.

6 6 Referat IV. Vi fastlægger en hyppighed for servicebesøg (hver 5., 6. eller? år) V. Den beregnede omkostning omregnes til et bidrag, som opkræves sammen med varmeregningen. VI. Betalingen og serviceydelsen skal nok ikke være frivillig men pålagt. VII. Der kommer kun en rapport med et eksemplar til Forsyningen og et til den pågældende forbruger. Rapporten har klare anbefalinger. VIII. Den tilbudte service tænkes ikke at omfatte håndværksmæssige ydelser. Forbrugeren må indhente tilbud hos håndværkere. IX. Vi tænkes at påvirke byens VVS-firmaer mod bedre uddannelse til fjernvarmeinstallationer. Der blev fra forbrugerrepræsentanterne udtryk ønske om at såfremt man vælger at gennemføre en serviceordning, da bør man benytte den viden man får om dårlige installationer (via fjernaflæsningen) og gå noget målrettet på disse (tagen de lavest hængende frugter først). Der var tilslutning til at der arbejdes videre med forslag til en serviceordning, som lægger sig op af principperne i ovenstående punkter. Endeligt forslag til ordning fremlægges for brugerrådets kommentarer. 5. Forslag til budget 2015 for Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S Janne Hansen gennemgik forslag til de 2 budgetter, som forelægges for bestyrelsen for de 2 selskaber om en uge. Der var tilfredshed med budgetterne.

7 7 Referat 6. Evt. 50 års jubilæum for Ringsted Fjernvarme Der var spørgsmål til om der blev udsendt separat indbydelse til brugerrådets medlemmer. Dette er ikke tilfældet. Invitationen og programmet er publiceret i dagspressen af flere omgange. Jubilæet markeres sammen med afholdelse af Forsyningens Dag, hvor der vises rundt på følgende destinationer: Ringsted Halmvarmeværk Ringsted Kraftvarmeværk Ringsted Centralrenseanlæg Ringsted Havemølle vandværk.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Fejlfyldte Fjernvarmeanlæg under AffaldVarme Aarhus

Fejlfyldte Fjernvarmeanlæg under AffaldVarme Aarhus Fejlfyldte Fjernvarmeanlæg under AffaldVarme Aarhus Bachelorprojekt Udarbejdet af Ida Marie Bundgaard December 2013 Titelblad Forfatter Ida Marie Bundgaard Studienummer 2507072 Rapportens titel Uddannelse

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Side 1 af 7 Generalforsamling Referat af generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 26. september 2013, kl. 19.30 i Farum Park Sport og Konferencecenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B1: Energiselskabernes energispareaktiviteter December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere