Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer MBBL-REF: Version: 2.4 Status: Godkendt Dato: 24. november 2015

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 Første udkast S&D-KFC Tilføjet systembeskrivelser og opdaterede systemsammenhænge efter workshop Klargøring til review Kommentarer og systembeskrivelser fra gruppearbejde indsat Opsamling på reviewkommentarer og klargøring til endelig godkendelse Tilretning ifht. kommentarer modtaget på afsluttende workshop onsdag d. 10/ a Enkelte redaktionelle rettelser, beskrivelse af løsninger i kapitel 6 S&D-KFC S&D-KFC S&D-KFC S&D-KFC MLI-MBBL Godkendt af GD2 styregruppe MBBL MLI Udkast til en version 2.0 af målarkitekturen med tilpasninger i henhold til revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer mv. S&D-KH Klargjort til behandling i PL-forum S&D-KH Godkendt af styregruppen MBBL THJ Ændringer accepteret i version fra 26. september 2015 med projekternes tilbagemelding omkring services og hændelser. Udbygget med resultater fra DLS-kvalitetssikring pr. 14. oktober S&D-KH Register projekternes tilføjelser er indsat i dokumentet MBBL EMU Generel kvalitetssikring samt udvidelse med services og hændelser fra Danske Stednavne samt hændelser fra GeoDanmark. S&D-KH Godkendt i styregruppen GST THJ - 2 af 35 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE PROCES LÆSEVEJLEDNING SYSTEMOVERBLIK SYSTEMOVERBLIK GRUNDDATA SYSTEMER SYSTEMER TIL FOLKE- OG VIRKSOMHEDSREGISTRERING MÅLARKITEKTURENS GRUNDDATASYSTEMER SYSTEMSAMMENHÆNGE MÅLARKITEKTURENS SERVICES SERVICES I RELATION TIL ADRESSEREGISTER Adresseservice (AWS 5.0) Hændelser Ajourføringsservices SERVICES I RELATION TIL DAGI Administrative geografiske inddelinger service Hændelser DAGI Ajourføringsservices SERVICES I RELATION TIL DANSKE STEDNAVNE Navngivne steder service Hændelser Ajourføringsservices SERVICES I RELATION TIL CPR CPR Services CPR Ajourføringsservice SERVICES I RELATION TIL CVR CVR Services Ajourføringsservice TVÆRGÅENDE SERVICES ØVRIGE GRUNDDATA I DATAFORDELEREN NUVÆRENDE SYSTEMER SYSTEMSAMMENHÆNGE SYSTEMER INTEGRATIONER/KOPIERINGER LØSNINGER FREM MOD MÅLARKITEKTUREN INTERIMSLØSNING ADRESSE CPR OVERGANGSLØSNING FORANDRINGEN FORANDRINGEN MARKERET PÅ NUVÆRENDE SYSTEMSAMMENHÆNGE FORANDRING MARKERET PÅ FREMTIDIGE SYSTEMSAMMENHÆNGE af 35 - MBBL-REF:

4 BILAG 1 AWS SUITENS SERVICES af 35 - MBBL-REF:

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over de systemer, der indgår i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation (As-Is) hhv. i målbilledet (To-Be). Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af grunddataprogrammet, og de systemer der er tæt relateret hertil eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de nuværende grunddata. 1.2 Metode Metodemæssigt arbejdes der omkring systemer med forskellige beskrivelser: Systemoverblik Systemoverblikket indeholder et grafisk overblik over de systemer, som indgår i delprogram 2 med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af grunddataprogrammet, og af de systemer der er tæt relateret hertil eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de nuværende grunddata. Systemsammenhænge En grafisk fremstilling af sammenhænge mellem de forskellige systemer, som indgår i delprogrammets scope med en beskrivelse af de forskellige snitflader. Målarkitekturens systemer En grafisk fremstilling af de væsentligste systemer i målarkitekturen med dertil hørende beskrivelse. 1.3 Proces Etablering af systemoverblik og systemsammenhænge er gennemført i følgende trin i perioden fra d. 7/1 til d. 11/4 2013: 1. Bilaterale møder med aftaleparterne Med udgangspunkt i arbejdet i for-analyseprojekterne etableres et først bud på systemoverblik for områderne: Navngiven vej og adresse, Stednavne, Administrative inddelinger og Adresseanvendelse workshop afholdt onsdag d. 6. februar 2013 Adresseprogram: Processer, begreber og systemer. Systemoverblikket blev verificeret. Delprogrammets sekretariat præsenterede udkast til systemoverblik og systemsammenhænge, og der gennemførtes en dialog om disse med præcisering af forskellige detaljer. I grupper blev der arbejdet med beskrivelse af systemsammenhænge. Deltagere: MBBL, GST, CPR/CVR/SKAT 3. Dokumentation og bearbejdning af 1. workshops resultater. Resultaterne fra 1. workshop blev dokumenteret og bearbejdet af delprogrammets sekretariat workshop afholdt onsdag d. 20. marts 2013 Godkendelse af Systemdokument. Det udsendte systemdokument med tilhørende review-kommentarer blev behandlet, - 5 af 35 - MBBL-REF:

6 med det formål at opnå enighed om disse mellem delprogrammet og de forskellige aftalepartnere. Deltagere: MBBL, GST, CPR/CVR/SKAT 5. Indarbejdelse i målarkitektur. De nu godkendte systemdiagrammer blev indarbejdet i målarkitektur dokumentet af delprogrammets sekretariat. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Systemoverblik Indeholder et overbliksbillede af forandringen set i helikopterperspektiv. Kapitlet opridser de involverede systemer og beskriver forandringen i hovedtræk. Kapitel 3 Målarkitekturens systemer Indeholder en beskrivelse af de enkelte systemer og sammenhænge i målarkitekturen. Kapitel 4 Målarkitekturens services Indeholder en beskrivelse af de services som forventes udstillet i målarkitekturen. Kapitel 5 Nuværende systemer Indeholder en beskrivelse af det nuværende systemlandskab og sammenhænge mellem systemerne. Kapitel 6 Løsninger frem mod målarkitekturen Indeholder en beskrivelse af de midlertidige løsninger der skal anvendes på vej frem mod målarkitekturen. - 6 af 35 - MBBL-REF:

7 2. Systemoverblik 2.1 Systemoverblik Nedenstående figur giver et overblik over de væsentligste systemer i målarkitekturen. Figur 1. Systemoverblik. Hovedtrækkene i forandringen som afspejles i målarkitekturen er: Adresser Der etableres et adresseregister med autoritative grunddata på adresseområdet der skal genbruges i offentlige it-løsninger og processer. - 7 af 35 - MBBL-REF:

8 CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR, SKAT og Danmarks Statistik tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder overføres til det nye Adresseregister fra CPR-VEJ (som udfases efter en overgangsperiode). Administrative geografiske inddelinger Der etableres et nyt DAGI-system (DAGISYS) til at registrere og ajourføre administrative inddelinger som autoritative grunddata. Stednavne Der etableres et nyt Stednavne-system (SDSYS) til at håndtere stednavne som autoritative grunddata. DSSYS skal gøre det muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. Adgang til grunddata Grunddata om adresser, administrative geografiske inddelinger og stednavne distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. I afsnit 7 er forandringen illustreret på de detaljerede systemsammenhængsdiagrammer fra afsnit 3 og Grunddata systemer Adresseregisteret (DAR, Danmarks Adresseregister) er grunddataregister for samtlige autoritative vejnavne og adresser, som kan bruges af myndigheder, borgere og virksomheder. Ajourføring af adresserne sker via åbne snitflader. Videregivelse af adresser sker via datafordeleren. Der udvikles også en klient til opdatering af adresser og endvidere etableres der løsninger til dialog og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som Adresseservice gennem Datafordeleren, som en videreudvikling af den nuværende Adresse Web Service (AWS). DAGISYS udvikles som grunddataregister for lagring og ajourføring af Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI). Ajourføring af data sker gennem indberetningsportaler, uploadfunktionalitet, ekstern editor (via Adresseregister-klient) samt en intern editor. DAGI-data udstilles gennem services via Datafordeleren. Danske Stednavne (DS) udvikles som grunddataregister for at kunne administrere, transformere og lagre stednavne. Systemet vil integrere andre grunddata således at der i visse tilfælde skabes objektrelation til stednavne, hvorved de arver den geografiske placering fra andre grunddataregistre. Der udvikles også en klient til opdatering af stednavne og der etableres løsninger til import, indberetning og fejlhåndtering. Grunddata udstilles som services for Navngivne steder gennem Datafordeleren. Matriklen består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. - 8 af 35 - MBBL-REF:

9 BBR 2.0 indeholder udelukkende oplysninger om Bygninger og Boliger og ikke adresser. Ejendomsbegrebet Bestemt Fast Ejendom er implementeret i BBR 2.0. Ajourføring af oplysninger om bygninger og boliger sker via åbne snitflade, og videregivelse af data sker via Datafordeleren. GeoDanmark indgår i Datafordeleren på linje med de øvrige grunddataregistre. GeoDanmark indgår i det geografiske grundlag for en række objekttyper. GeoDanmark er etableret og vedligeholdes af staten og kommunerne jf. en særlig aftale herom. 2.3 Systemer til folke- og virksomhedsregistrering CPR tilrettes til at anvende de autoritative adresser som grundlag for folkeregistreringen, dvs. til angivelsen af de enkelte personers danske opholdsadresse. Ophold på dansk adresse opdateres gennem ajourføringsservice og skal udstilles gennem CPR services i Datafordeleren. CVR tilrettes til at anvende de autoritative adresser mv. som grundlag for virksomhedsregistreringen, for juridiske enheder og produktionsenheder. Adresseanvendelsen opdateres gennem løsningerne til virksomhedsregistrering. Oplysningerne udstilles gennem CVR services i Datafordeleren. SKAT s Erhvervssystem tilrettes til at anvende de autoritative adresser som grundlag for primærregistreringen af visse virksomhedstyper. Adresseanvendelse opdateres gennem ES Intern administration og udstilles gennem CVR services i Datafordeleren (via synkronisering mellem ES og CVR). Danmarks Statistiks Erhvervsstatistikregister tilrettes til at anvende de autoritative adresser som grundlag for primærregistreringen af visse virksomhedstyper. Adresseanvendelse opdateres gennem DST klient og udstilles gennem CVR services i Datafordeleren (via synkronisering mellem DST-ESR og CVR). - 9 af 35 - MBBL-REF:

10 3. Målarkitekturens grunddatasystemer 3.1 Systemsammenhænge Figur 2. Målarkitekturens systemsammenhænge 1. Ovenstående figur er en detaljering af systemoverblikket med fokus på systemsammenhænge. Der er i målarkitekturen etableret en infrastruktur, som sikrer at oplysninger om adresser, stednavne og administrative inddelinger registreres i autoritative registre (Adresseregisteret, DSSYS og DAGISYS). CPR, CVR, SKAT og Danmarks Statistik tager de autoritative adresser i brug til registreringer af personer og virksomheders adresseanvendelse (fx dansk opholdsadresse og virksomhedsadresser). Målarkitekturen er et målbillede hvor tekniske detaljer er udeladt, senere i forbindelse med udarbejdelse af løsningsarkitekturen skal der tages stilling til den nøjagtige tekniske udformning ud fra retningslinjer fra hhv. Datafordeleren og Grunddataprogrammet. Målarkitekturen overholder to hovedprincipper: 1 Nederst til venstre mangler figuren en Gadepostnummerklient, hvormed Post Danmark kan ajourføre oplysninger om gadepostnumre (husnummerintervaller) i København K og V, samt Frederiksberg C af 35 - MBBL-REF:

11 Al udstilling foregår via Datafordeleren Dataford eleren er et væsentligt element i målarkitekturen. Datafordelerens ansvar er at udstille fællesoffentlige grunddata og tilhørende hændelser om personer, virksomheder, faste ejendomme, adresser og geografi. Disse data og hændelser udstilles gennem datafordelerens udstillingsservices, som i målarkitekturen er den eneste adgang til de fællesoffentlige grunddata. Eneste undtagelse er at ajourføringsservices naturligvis kan læse de grunddata, de er ansvarlige for at vedligeholde, mens de skal anvende datafordelerens udstillingsservices, når de skal læse grunddata uden for deres eget ansvarsområde, f.eks. i forbindelse med validering af forretningsregler. Al opdatering foregår via ajourføringsservices Grunddata vedligeholdes gennem et sæt af dedikerede ajourføringsservices, som sikrer overholdelse af de gældende forretningsregler i grunddataregistrene. Herunder er de enkelte systemer i målarkitekturen kort beskrevet. Adresseregistret Indeholder alle autoritative adresser i N5 kvalitet 2, samt vejnavne. Ajourføring af adresserne sker via åbne snitflader. Videregivelse af adresser sker via datafordeleren. Adresseklienten Den primære klient for kommunerne til ajourføring af adresser og vejnavne. Adresseklienten håndterer også præsentation af baggrundskort til at understøtte den geografiske registrering af adresser og vejnavne. Adressevælgeren Et utal af systemer, applikationer, hjemmesider m.fl. indeholder en funktionalitet hvor en bruger skal indtaste en adresse. Adressevælgeren er en programstump der muliggør at disse applikationer mv. udsøger og vælger en valid adresse fra adresseregistret efterhånden som brugeren angiver/indtaster adressen. Gadepostnummerklient Simpel ajourføringsklient, hvormed Post Danmark kan ajourføre oplysninger om hvormed Post Danmark kan ajourføre oplysninger om gadepostnumre (i form af husnummerintervaller) i København K og V, samt Frederiksberg C. BBR 2.0 Indeholder udelukkende oplysninger om Bygninger og Boliger og ikke adresser. Ejendomsbegrebet Bestemt Fast Ejendom er implementeret i BBR 2.0. Ajourføring af oplysninger om bygninger og boliger sker via åbne snitflade, og videregivelse af data sker via Datafordeleren. 2 Betegnelsen N5 (niveau 5) stammer fra foranalysen til adresseprogrammet. Betegnelsen omfatter autoritative adresser, dvs. som er fastsat af adressemyndigheden og som er forsynet med såvel kommunekode vejkode, husnummer og evt. etage og dør, geografiske koordinater OG en stabil, unik nøgle(uuid), der følger adressen i hele dens livscyklus af 35 - MBBL-REF:

12 Det centrale personregister (CPR) Indeholder persondata, der har fællesoffentlig interesse i Danmark og Grønland. En personadresse (dansk ophold) vil være en relation mellem en person i CPR, og en autoritativ adresse fra Adresseregistret. CPR administrerer ikke mere vej- og distriktsoplysninger. CPR-anvendere CPR kunder der modtager personadresser (dansk ophold) fra Datafordeleren. CPR-ajourførere De myndigheder m.v. der har adgang til at ajourføre i CPR. De vil kunne foretage opdatering gennem services til CPR. N5-adresser skal understøttes. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister. En virksomhedsadresseanvendelse vil være en relation mellem en virksomhed eller en produktionsenhed og en autoritativ adresse fra Adresseregistret. Der vil fortsat være synkronisering mellem CVR og hhv. ES og DST- ESR, sådan at N5-adresser er understøttet. Det skal afklares hvad der skal ske med P2 3 i denne sammenhæng. CVR-ajourførere Registranter af CVR data (f.eks.: selvbetjeningsløsninger, myndighedsregistreringer). N5-adresser skal understøttes. CVR-anvendere Aftagere af CVR data (CVR abonnenter, andre myndigheder, publicerings kanaler). N5- adresser skal understøttes. Digital flytteløsning (opdateret løsning) En løsning der skal gøre det nemmere at melde flytning. Løsningen skal benytte N5- adresser fra Adresseregisteret og link til melding af manglende adresser skal indarbejdes. Danmarks Statistik (DST-ESR) Der skal ændres i kommunikationen mellem DST-ESR og ERSTs registreringssystemer, herunder CVR, så der kan understøttes adresser på N5 niveau fra ERST til DST og omvendt. Der skal her ses på den nuværende kommunikation mellem DST-ESR og CVR via P2 4, der omfatter alle typer af data, så ændringen kommer til at omfatte en totalomlægning af den nuværende kommunikation, dvs. ikke kun på adresser. ES Der skal ændres i kommunikationen mellem ES og ERSTs registreringssystemer, herunder CVR, så der kan sendes adresser på N5 niveau fra ERST til SKAT og omvendt. Der skal her ses på den nuværende kommunikation mellem ES og CVR via P2, der omfatter 3 En løsning der håndtere dataudveksling med ansvarlige dataleverandører: SKAT, DST og AT 4 En løsning der håndtere dataudveksling med ansvarlige dataleverandører: SKAT, DST og AT - 12 af 35 - MBBL-REF:

13 alle typer af data, så ændringen kommer til at omfatte en totalomlægning af den nuværende kommunikation, dvs. ikke kun på adresser. ES-ajourfører En systemløsning for SKATs sagsbehandlere til at registrere adresseoplysninger skal ændres, så der overgås til at registrere adresse på N5 niveau. Det kræver ændringer i de programmer i ES, der styrer adresseregistreringen i relevante brugergrænseflader. Det skal sikres, at de eksisterende adresser synkroniseres (datavaskes) i nødvendigt omfang, herunder også de adresser, der ikke fremgår af CVR og de adresser på virksomheder, der ikke har et CVR-nr. Fejlmeldeklient/dialogklient/indberetningsportal Klienter der skal gøre det muligt for borgere samt brugere af adresser at indberette fejl ved adresser. Derudover skal klienterne understøtte en dialogproces i forbindelse med fastsættelse af adresser. GeoDanmark GeoDanmark-databasen indgår i Datafordeleren på linje med de øvrige grunddataregistre. GeoDanmark indgår i det geografiske grundlag for en række objekttyper. GeoDanmark er etableret og vedligeholdes af staten og landets kommuner. Matriklen Består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. Administrative inddelinger (DAGISYS) Udvikles til at kunne lagre og ajourføre administrative inddelinger. Stednavne (DSSYS) Udvikles til at kunne administrere, transformere og lagre stednavne. Systemet vil integrere andre grunddata, på den måde at der i visse tilfælde skabes objektrelation til stednavne, således at de arver den geografiske placering fra andre grunddataregistre. DAGISYS- og DSSYS-import 5 Udvikles for import af automatiske opdateringer fra eksterne systemer. Inden der kan importeres data er det nødvendigt at indgå en aftale med GST om transformationen fra det eksterne system til DAGISYS/DSSYS. Importen kan ske ved at DAGISYS/DSSYS trækker data fra et eksternt register eller ved at det eksterne register skubber data frem til DAGISYS/DSSYS. DAGISYS- og DSSYS-klienter 6 Udvikles for at opdateringer kan ske gennem en portal. Det sikrer at organisationer, myndigheder uden systemer kan indtaste nye oplysninger. Der vil være en historik knyttet til alle indmeldinger. 5 Denne import-funktionalitet udvikles som to selvstændige komponenter for DAGI hhv. DS 6 Disse klienter udvikles separat for DAGI hhv. DS - 13 af 35 - MBBL-REF:

14 4. Målarkitekturens services I målarkitekturen forventes det at der udstilles services gennem Datafordeleren fra Adresseregisteret og SDSYS, samt services omkring adresseanvendelse fra CPR og CVR. Ligeledes stiller målarkitekturen en række krav til øvrige grunddatasystemer omkring services der skal være tilgængelige for at målarkitekturen kan opfyldes. 4.1 Services i relation til Adresseregister Adresseservice (AWS 5.0) Danmarks Adresseregister udstiller i forhold til kritisk vej følgende udstillingsservices: Nr. Service Beskrivelse S.1 Hent husnummer Alle husnumre med evt. relationer til BBR samt med informationer i henhold til udstillingsmodellen S.2 Hent adresse Alle Adresser med relationer til Navngiven- Vej, Husnummer og evt. Bygning (hvis Adressen er beliggende i anden Bygning end udpeget af Adgangspunktet) med informationer i henhold til informationsmodellen. S.3 Hent navngiven vej Alle NavngivenVeje med informationer i henhold til informationsmodellen S.4 Hent kommunedel af navngiven vej Alle NavngivenVejKommunedel med informationer i henhold til informationsmodellen. S.5 Hent postnummer Alle postdistrikter med nummer og navn udstilles her. Disse data tilhører autoritativt Grunddataregister (DAGI) men lovmæssigt Grunddataregister (DAR). Grunddataregister (DAR) udstiller derfor på vegne af Grunddataregister (DAGI). S.6 Hent Supplerende bynavn Alle SupplerendeBynavn med relation til supplerende bynavn inddeling og med informationer i henhold til DAGI informationsmodellen af 35 - MBBL-REF:

15 S.7 KommunedelAfNavngivenVejHentAktuel Anvendes til at hente de forekomster af forretningsobjekterne Navngiven vej, Kommunedel af navngiven vej og Kommune, der er ændret efter et angivet registreringstidspunkt. Metoden henter kun forekomster med gældende og historisk virkningstid. (Designet til CPR) S.8 AdresseHentAktuel Anvendes til at hente de forekomster af forretningsobjekterne Adresse, inklusiv de relaterede forretningsobjekter Husnummer, Postnummer, Kommuneinddeling, Afstemningsområde, Sogneinddeling og Meninghedsafstemningsområde, der er ændret efter et angivet registreringstidspunkt. Metoden henter kun forekomster med gældende og historisk virkningstid (Designet til CPR) AWS Suitens funktionalitet, der som helhed skal på datafordeleren ultimo 2017, er beskrevet i bilag 1: Hændelser Danmarks adresser udstiller følgende hændelser: Hændelse Adresse Husnummer Navngiven vej Kommunedel af navngiven vej Beskrivelse Oprettelse, ændring og nedlæggelse af en adresse resulterer i en hændelse. Ændringshændelse aktiveres ved ændring af en eller flere af de attributer, som er indeholdt i resultatet fra Hent Adresse Oprettelse, ændring og nedlæggelse af et husnummer resulterer i en hændelse. Ændringshændelse aktiveres ved ændring af en eller flere af de attributer, som er indeholdt i resultatet fra Hent Husnummer Oprettelse, ændring og nedlæggelse af et Navngiven vej resulterer i en hændelse. Ændringshændelse aktiveres ved ændring af en eller flere af de attributer, som er indeholdt i resultatet fra Hent Navngiven vej Oprettelse, ændring og nedlæggelse af et Kommunedel af navngiven vej resulterer i en hændelse. Ændringshændelse aktiveres ved ændring af en eller flere af de attributer, som er indeholdt i resultatet fra Hent Kommunedel af navngiven vej - 15 af 35 - MBBL-REF:

16 Hændelse Supplerende bynavn Postnummer Beskrivelse Oprettelse, ændring og nedlæggelse af Supplerende bynavn resulterer i en hændelse. Ændringshændelse aktiveres ved ændring af en eller flere af de attributer, som er indeholdt i resultatet fra Hent Supplerende bynavn Oprettelse, ændring og nedlæggelse af Postnummer resulterer i en hændelse. Ændringshændelse aktiveres ved ændring af en eller flere af de attributer, som er indeholdt i resultatet fra Hent Postnummer Ajourføringsservices Danmarks adresseregister udstiller følgende ajourføringsservices til brug for de øvrige Grunddataregistre: Ajourføringsservice Opret adresse Opdater adresse Fortryd nedlæggelse af adresse Hent adresse Opret adgangspunkt Opdater adgangspunkt Fortryd nedlæggelse af adgangspunkt Hent adgangspunkt Beskrivelse Anvendes når der skal oprettes en Adresse med tilhørende informationer i henhold til informationsmodellen; samt kobler Adresse til en NavngivenVej, et Husnummer og et Adgangspunkt repræsenteret ved et Husnummer.. Her tilbydes den samme funktionalitet som i Opret adresse bare med opdater og nedlæg funktionalitet. Anvendes til at genaktivere en Adresse som er Nedlagt. For detaljer henvises til Hent Adresse (Udstillingsservice), som dog skal tilpasses anvendelsen for ajourføringsservices. Anvendes når der skal oprettes et nyt Husnummer til anvendelse ved adressefastsættelse. Her tilbydes den samme funktionalitet som i Opret adgangspunkt bare med opdater og nedlæg funktionalitet. Anvendes til at genaktivere et nedlagt Husnummer. For detaljer henvises til Hent Husnummer (Udstillingsservice), som dog skal tilpasses anvendelsen for ajourføringsservices. 4.2 Services i relation til DAGI Administrative geografiske inddelinger service Målarkitekturens processer benytter følgende: Søgning på administrative geografiske inddelinger I processen med at udarbejde en dataleverancespecifikation for udstilling af DAGI-data på Datafordeleren er identificeret følgende services: - 16 af 35 - MBBL-REF:

17 Nr. Service Beskrivelse S.1- s.7 WFS Der specificeres forskellige WFS-services, som giver adgang til DAGI-inddelingerne som vektordata. Vektorkort kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Der specificeres 4 services for kombinationer af enkeltgeometriobjekter og multigeometriobjekter data med historik og data uden historik (aktuelle data) Hver service indeholder alle DAGI-inddelingerne i skalaen 1: Herudover specificeres 3 services, som udstiller DAGIinddelingerne i skalaerne: 1: /1: /1: , som multigeometriobjekter uden historisk (kun aktuelle data). Data indeholder alle tilgængelige attributter jf. DAGI s udstillingsdatamodel. S.8 WMS Der specificeres en WMS-service, som giver adgang til DAGIinddelingerne i rasterformat. Rasterkortet kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Servicen udstiller alle DAGI-inddelingerne i 4 forskellige skalaer: 1:10.000/1: /1: /1: Inddelingerne er registreret som multigeometrier. Der er ikke historik i denne service. s.9 REST At finde de nærmeste DAGI-inddelinger til et punkt, som kan være beliggende indenfor eller udenfor DAGI-inddelingernes afgrænsning. Liste indeholdende nærmeste DAGI-inddelinger med navn, id og myndighedskode (kommunekode, sognekode ) hvor denne eksisterer. Listen skal indeholde oplysninger for nærmeste Kommuner Sogn Postdistrikt Afstemningsområde Politikreds Politikreds Opstillingskreds Region S.10 Fildownload Via denne service kan DAGI-data hentes til brug i egne systemer. Brugerne får mulighed for at Downloade DAGI-data i forskellige formater (SHP, TAB, MDB, DXF) at Downloade DAGI-data landsdækkende. at Downloade DAGI-data over foruddefinerede områder eksempelvis en region af 35 - MBBL-REF:

18 4.2.2 Hændelser Hver af de 15 DAGI-objekttyper (listet herunder) kombineres med tre forskellige objekthandlinger, Create, Update og Delete, hvilket giver i alt 45 beskedtyper for DAGI. Beskedtyperne Update kombineres tillige med en liste med attributter, som det vil være muligt at filtrere på. DAGI-objekttyper Afstemningsområde Danmark Kommuneinddeling Landsdel Menighedsrådsafstemningsområde Opstillingskreds Politikreds Postnummerinddeling Regionsinddeling Retskreds Samlepostnummer Sogneinddeling Storkreds SupplerendeBynavn Valglandsdel DAGI Ajourføringsservices DAGI udstiller følgende ajourføringsservices til brug Adresseregister klient: Ajourføringsservice Ajourføring af supplerende bynavn Ajourføring af Gadepostnummer Beskrivelse Ajourføringsservicen udvikles med det formål at give adressemyndigheden (kommunerne) adgang til redigering af supplerende bynavne via adresseregister-klienten. Det er adressemyndigheden, der er ansvarlig for fastlæggelse og afgrænsning af de supplerende bynavne, som lagres i DAGI-systemet. Gadepostnummer-servicen udvikles med det formål at give adressemyndigheden (kommunerne) adgang til redigering af gadepostnummerinddelingen via adresseregister-klienten. Ajourføringsservicen anvendes kun til udvidelse af en gadepostnummerinddeling ved tildeling af nye adresser til gadepostnummeret. 4.3 Services i relation til Danske Stednavne Navngivne steder service Målarkitekturens processer benytter følgende: Søgning på eksisterende navngivne steder Fra foranalysen er der yderligere givet et bud på følgende: - 18 af 35 - MBBL-REF:

19 Nr. Service Beskrivelse S.1 Navngivet sted: Behandlede stednavne S.2 Navngivet sted: Ubehandlede stednavne WFS som udstiller alle behandlede stednavne umiddelbart efter de er afsluttede. Oplysningerne kan trækkes direkte ind i administrative forvaltninger. WFS som udstiller alle ubehandlede stednavne umiddelbart efter de er indberettet af kendte kilder gennem Indberetningsportalen. Oplysningerne kan trækkes direkte ind i administrative forvaltninger. S.3 Download Via denne service kan DS-data hentes til brug i egne systemer. Brugerne får mulighed for at Downloade Stednavne i forskellige formater (SHP, TAB, MDB, DXF) at Downloade Stednavne landsdækkende. at Downloade Stednavne over foruddefinerede områder eksempelvis en region Hændelser Danske Stednavne udstiller en hændelser hver hver gang der oprettes eller nedlægges et af nedenstående objekttyper samt når der foretages en ændring af geometri eller stavemåde. Danske Stednavne objekttyper AndenTopografiPunkt AndenTopografiFlade Bebyggelse Farvand Friluftsbad FærgerutePunkt Havnebassin Landskabsform Naturareal Navigationsanlæg Restriktionsareal UbearbejdetNavnPunkt UbearbejdetNavnLinje UbearbejdetNavnFlade UrentFarvand Fortidsminde Jernbane Rute Standsningssted Sø Terrænkontur Vandløb Vej Bygning Begravelsesplads Idrætsanlæg Lufthavn Campingplads - 19 af 35 - MBBL-REF:

20 Danske Stednavne objekttyper Seværdighed Ajourføringsservices Danske Stednavne udstiller ikke ajourføringsservices. 4.4 Services i relation til CPR CPR Services Findes der ophold på adresse Udstilling af ophold dansk adresse i relevante CPR-services CPR Ajourføringsservice Registrer ophold dansk adresse Registrer ændret ophold dansk adresse Registrer ophør af ophold dansk adresse 4.5 Services i relation til CVR CVR Services Udstilling af virksomhedsadresseanvendelse i relevante CVR-services Ajourføringsservice Registrer virksomheds adresseanvendelse Opdater virksomheds adresseanvendelse Korriger virksomheds adresseanvendelse 4.6 Tværgående services Søgning på alt navngivet Videreudvikling af GST service Vis stedet 4.7 Øvrige grunddata i Datafordeleren Følgende andre services og hændelser er vigtige for Adresseprogrammet: Services: Søgning på GeoDanmark-vejmidter Søgning på GeoDanmark-objekt (fx vejmidter) Søgning på Bygning Søgning på Teknisk anlæg Søgning på Enhed Søgning på Jordstykke - 20 af 35 - MBBL-REF:

21 Hændelser: Bygning (GeoDanmark) Teknisk anlæg (GeoDanmark) Vejmidte (GeoDanmark) - 21 af 35 - MBBL-REF:

22 5. Nuværende systemer 5.1 Systemsammenhænge Figur 3. Nuværende systemsammenhænge. De nuværende systemsammenhænge 7 er præget af delt ansvar for adresser (fx CPR-VEJ i CPRsystemet) og en lang række punkt-til-punkt integrationer med lokale kopier af adressegrunddata. I det følgende beskrives systemerne og deres integrationer. 5.2 Systemer Adresseanvendere Adresser anvendes af en lang række private og offentlige aktører, fx beredskabet, postvæsenet, taxi og anden distributør virksomhed og varetagelse af kommunale opgaver i hjemmet. Adresseinfo.dk Adresseinfo indeholder oplysninger om adresser. Hjemmesiden indeholder generel information om det danske adressesystem og om betydningen af synlige og korrekte adresser, tekniske oplysninger om adressedata, om standarder, datakvalitet og ajour- 7 Teksten og figuren illustrerer as-is situationen sådan som den så ud primo 2013, hvor dokumentet oprindeligt blev udarbejdet af 35 - MBBL-REF:

23 føring og om adgang til de offentlige adressedata samt oplysninger om kommunernes opgaver og ansvar som adressemyndighed. BBR 1.5/1.6 BBR indeholder grunddata om alle bygninger, boliger og adresser. Registret ajourføres af kommunerne primært i forbindelse med byggesager. MBBL har det overordnede ansvar for datakvaliteten, og lovgiver om registepoliti indhold samt udstikker regler og vejledning for ajourføring. BBR version 1.5 forventes til april 2013, og version 1.6 forventes i slutningen af BBR-Kommuneklient (adressedelen) BBR-Kommuneklient benyttes af kommunerne til blandt andet at ajourføre adresserne i BBR. Adressernes koordinater kan ikke ajourføres gennem BBR-Kommuneklienten. CPR Det centrale personregister (CPR) indeholder persondata, der har fællesoffentlig interesse i Danmark og Grønland. CPR/CPR-VEJ anvendere Siden 1968 har CPR s vejregister dannet grundlag for administration af adresser i Danmark. CPR s vejregister administreres af kommunerne, og distribueres til offentlige/private myndigheder og virksomheder via CPR-kontoret, der er et kontor under Økonomi- og Indenrigsministeriet. CPR-ajourførere En række myndigheder m.v. har adgang til at ajourføre data i CPR. Kommuner, statsamter, sogne, borgere, skattemyndigheder m.v. kan således direkte ajourføre CPRdata. CPR-klient (CPR-VEJ delen) Der er udviklet en række services til opdatering og søgning af CPR-data. Desuden administrerer CPR-kontoret en klient, der kan anvendes til opdatering. Kommunerne vedligeholder CPR s vejregister gennem denne klient. CSR-P CSR-P er SKATs centrale personregister over alle personer med et CPR-nr. Systemet bruges til håndtering af SKATs skatteopkrævning for personer og er stamregister for øvrige systemer hos SKAT. CSR-P indeholder en totalkopi af CPR, herunder CPR-vej. CVR Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister. CVR-ajourfører Brugergrænseflader og interfaces der opretter, ajourfører og viser grunddata i CVR inkl. adresser på N3 form. F.eks.: Virk.dk/WebReg CVR-anvender Fx webservices til distribution af data (CVR-Online), publicering af CVR-data på CVR.dk mv. DAGI En bred vifte af offentlige myndigheder og private virksomheder anvender administrative inddelinger af 35 - MBBL-REF:

24 DAGI & STEDNAVNE ANV Rejseplanen og 112 er eksempler på anvendere af stednavne og administrative inddelinger enten direkte fra SNSOR eller fra Kortforsyningen Digital flytteløsning En løsning der skal gøre det nemmere at melde flytning. DIVA Den digitale opslagstavle (DIVA) publicerer kommunernes oplysninger om beliggenheden af nye vejnavne så anvendere af adresser kan få adgang til dem tidligt. Danmarks Statistik ESR er DST s virksomhedsregistreringssystem, der indeholder grunddata og specifikke statistikoplysninger om virksomhederne. DST opdaterer her de virksomhedstyper/oplysninger som de er dataleverandører på. ES ES (Erhvervssystemet) er SKAT s virksomhedsregistreringssystem, der indeholder grunddata og specifikke skatteoplysninger om virksomhederne (fx hvem der er momsregistret), og er stamregister for øvrige systemer hos SKAT. Data bruges som grundlag for skatteopkrævning. Data fra ES, herunder adresser udstilles for ERST til brug for registrering og ajourføring af virksomhedsdata via ERSTs registreringsløsninger. Data udstilles (leveres) desuden til visse offentlige eller halvoffentlige virksomheder, fx ATP. ES-ajourfører De fleste registreringer af virksomhedernes grunddata, herunder adresser bliver udført og overført til ES fra ERST s systemer, men SKAT s sagsbehandlere kan selv foretage registrering, herunder også af adresser herunder specielle adresser, der kun ligger i ES, og adresser der bliver overført til CVR. Ved adresseregistrering benyttes kopidata af CPR-vej (kopi af adresser fra SKAT s CSR-P, der får data fra CPR), dvs. adresseregistrering på niveau 3 (N3). ESR ESR (Ejendomsstamregisteret) består af en registerdel og en ejendomsskattedel. Registerdelen indeholder den mest komplette og ajourførte fortegnelse over landets faste ejendomme og deres ejere. ESR ajourføres løbende med oplysninger fra KMS (jordstykker), Tinglysningsretten (ejerlejligheder og ejerskifter) samt den kommunale administration (bygninger på fremmed grund og ejerskifter). FIP Første version af en kortbaseret indberetningsløsning til indberetning af fejl og mangler. Den kan benyttes af alle og understøtter NemId. Understøtter en generel struktureret indmelding af fx geometri. Indeholder et enkelt sagsbehandlingsmodul og udstilling af indmeldte data via WFS/WMS. Der er lagt op til at kunne definer flere domæner fx stednavne, administrative inddelinger osv. for specialfunktionalitet. FOT (GeoDanmark) Indeholder fælles geografiske referenceobjekter fx vejmidte herunder også den topografiske kommunegrænse, som er et DAGI tema. FOT-klient FOT-klienten er udviklet til løbende sagsorienteret opdatering af FOT-data, især med henblik på anvendelse i kommunerne af 35 - MBBL-REF:

25 Kortforsyningen GST s distributionsinfrastuktur for GST kortprodukter (WMS) samt fx FOT-data, stednavne, administrative inddelinger. Download og WFS Matriklen Matriklen består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. OIS, herunder AWS 3.0 OIS er en statslig database der videregiver en lang række oplysninger om ejendomme i DK, herunder adresser Derudover videregives adresserne via Adresse WebServices (AWS) 3.0. OIS distributører OIS leverer ejendomsoplysninger videre til en række distributører - OIS distributører - på baggrund af en kontrakt. Distributører er private og offentlige virksomheder, som abonnerer på masseudtræk af data med henblik på forædling og/eller videresalg. RAP-X, GIS o.l. Kommunerne skal registrere koordinater på adresserne. Denne ajourføring understøtter den nuværende BBR-kommuneklient ikke. Kommunerne benytter derfor forskellige øvrige systermer som fx RAP-X eller diverse GIS til at indberette og ajourføre adressernes koordinater. SNSOR Indeholder en række temaer som en del af GST grunddatasamling herunder vejnavne. Vedligeholdes af GST på baggrund af aktiv indhentning af oplysninger. Søkort Ved Søkort forstås en samling af hydrografiske informationer, som er uundværlige for søfarende i de danske farvande. Søkort indeholder ud over farvandsinformationer: havnelodser og andre publikationer. Søkort indgår ikke i andre systemer. 5.3 Integrationer/kopieringer Herunder følger en kort gennemgang af integrationer/kopieringer fra de nuværende systemsammenhænge. Integration (figur ref.) A1 A2 A3 A5 Beskrivelse Kommunernes opdatering af adresser, dog excl. Adressepunkt. Online N5 Kommunernes opdatering af adressepunkt via BBR snitfladen. Online eller offline (som batch) N5 BBRs overførsel af ændringsdata for adresser. Dagligt via OISXML dokumenter. Udveksling af BBRs adressedata via services (WMS/WFS). Daglig opdatering N5-25 af 35 - MBBL-REF:

26 Integration (figur ref.) A6 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C4 C5 C6 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 Beskrivelse Udstilling af kommunernes oplysninger om nye vejnavne (pdf o.l.) via online services. Overførsel af CPR-VEJ ajourføringsudtræk til BBR adresse. Dagligt i (format?) Overførsel af opdateringer i adressedata til KMS/KF. Online OIOXML Nær realtid N5 Overførsel af opdateringer i BBR-adresse til ESR. Online Nær realtid N4 Overførsel af matrikelkoordinat til BBR-adresse (som foreløbig adressepunkt). Online Service SOAP Kopi af FOT til brug i SNSOR til kobling til FOT-geometri. Alle FOT-data kopieres til Kortforsyningen Stednavne og administrative kopieres til Kortforsyningen FIP benytter kortforsyningens WMS/WFS tjenester til at understøtte indberetningen. Leverancer direkte fra SNSOR til visse anvendere. Leverance til DST af bypolygoner, som er en objekttype i SNSOR. I SNSOR lyttes på nye vejnavne for at opdatere vejnavnetemaet i SNSOR. Oprettelse af CVR adresser, valideres mod lokal kopi af CPR-VEJ. Lokal kopi opdateres ud fra daglig delta-fil. Adresser er i N3 format. CVR opdateres med personadresser fra CPR, via WebService og daglig delta-fil. Adresser er i N3 format. DST opretter og ajourfører grunddata i CVR, inkl. adresser i N3 format, på offentlige virksomheder via P2 protokol. DST modtager også data fra CVR. SKAT opretter og ajourfører grunddata i CVR inkl. adresser i N3 format på visse virksomheder via P2 protokol. Der modtages også data den anden vej. Oprettelse, ajourføring og udstilling af CVR-grunddata(virksomhedsregistrering) inklusive adresser på N3 form, via WebService og fil-overførsel. CSR-P opdateres med CPRs vejregister ES opdateres med en kopi af CPRs vejregister + personadresserne. SKATs egen klientløsning til oprettelse og ajourføring af adresser. SKAT opretter og ajourfører grunddata i CVR inkl. adresser i N3 format på visse virksomheder via Webservice. Der modtages også data den anden vej. Kommunerne opdaterer CPRs vejregister OIS leverer oplysninger om adresser til den digitale flytteløsning. DST opdateres med CPRs vejregister CSR-P opdateres med personadresser fra CPR - 26 af 35 - MBBL-REF:

27 6. Løsninger frem mod målarkitekturen På adresseområdet etableres der en interimsløsning og en CPR overgangsløsning, der formentlig rækker ud over programmets levetid. 6.1 Interimsløsning Adresse Figur 4. Interimløsninger for Adresse. I interimløsningen skal adresseklient og dialogklient sikre, at kommunerne tidligt i delprogramprocessen får adgang til et enkelt og effektivt værktøj, der kan anvendes til at fastsætte supplerende adresser til erhvervsvirksomheder mv. AWS 4.0 skal sikre at brugerne af adressedata så tidligt som kan tilbydes bedre data og services. AWS 4.0 kan, sammen med Kortforsyningen, benyttes indtil Datafordeleren og AWS 5.0 er i drift. 6.2 CPR overgangsløsning Figur 5. CPR overgangsløsning. I CPR s overgangsløsning tilbydes dataudtræk og tjenester som svarer til CPR og CPR Vej - 27 af 35 - MBBL-REF:

28 7. Forandringen 7.1 Forandringen markeret på nuværende systemsammenhænge Nedenstående figur illustrerer de systemer som udgår i forbindelse med forandringen. Figur 6. Systemer der udgår som følge af forandringen af 35 - MBBL-REF:

29 7.2 Forandring markeret på fremtidige systemsammenhænge Nedenstående figur illustrerer nye systemer/registre i forbindelse med forandringen. Figur 7. Nye systemer/registreringer som følge af forandringen af 35 - MBBL-REF:

30 Bilag 1 AWS Suitens services Nærværende bilag 1 rummer den funktionalitet, som svarer til AWS Suitens nuværende tilpasset de nye datatyper fra DAR 1.0 s datamodel. Denne funktionalitet etableres på datafordeleren i slutningen af 2017, når AWS Suiten som helhed flyttes til datafordeleren. WMS og WFS services Nr. Service Beskrivelse WFS Navngiven vej WFS Adresse adgangspunkt WFS Adresse vejpunkt Der specificeres forskellige WFS-services, som giver adgang til navngiven vej som vektordata. Vektorkort kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Der specificeres 3 services Med historik Uden historik (aktuelle data) INSPIRE Data indeholder alle tilgængelige attributter jf. DAR s udstillingsdatamodel. Der specificeres forskellige WFS-services, som giver adgang til adressens adgangspunkt som vektordata. Vektorkort kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Der specificeres 3 services Med historik Uden historik (aktuelle data) INSPIRE Data indeholder alle tilgængelige attributter jf. DAR s udstillingsdatamodel. Der specificeres forskellige WFS-services, som giver adgang til adressens vejpunkt som vektordata. Vektorkort kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Der specificeres 3 services Med historik Uden historik (aktuelle data) INSPIRE Data indeholder alle tilgængelige attributter jf. DAR s udstillingsdatamodel af 35 - MBBL-REF:

31 Nr. Service Beskrivelse WFS Husnummer WFS Husnummer adgangspunkt WFS Husnummer vejpunkt WFS Husnummer WMS Navngiven vej Der specificeres forskellige WFS-services, som giver adgang til husnummer som vektordata. Vektorkort kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Der specificeres 3 services Med historik Uden historik (aktuelle data) INSPIRE Data indeholder alle tilgængelige attributter jf. DAR s udstillingsdatamodel. Der specificeres forskellige WFS-services, som giver adgang til husnummerets adgangspunkt som vektordata. Vektorkort kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Der specificeres 3 services Med historik Uden historik (aktuelle data) INSPIRE Data indeholder alle tilgængelige attributter jf. DAR s udstillingsdatamodel. Der specificeres forskellige WFS-services, som giver adgang til husnummerets vejpunkt som vektordata. Vektorkort kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Der specificeres 3 services Med historik Uden historik (aktuelle data) INSPIRE Data indeholder alle tilgængelige attributter jf. DAR s udstillingsdatamodel. Der specificeres forskellige WFS-services, som giver adgang til husnummer som vektordata. Vektorkort kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Der specificeres 3 services Med historik Uden historik (aktuelle data) INSPIRE Data indeholder alle tilgængelige attributter jf. DAR s udstillingsdatamodel. Der specificeres en WMS-service, som giver adgang til navngiven vej i rasterformat. Rasterkortet kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Med historik Uden historik (aktuelle data) INSPIRE - 31 af 35 - MBBL-REF:

32 Nr. Service Beskrivelse WMS Husnummer Der specificeres en WMS-service, som giver adgang til navngiven vej i rasterformat. Rasterkortet kan indlejres i egne applikationer og desktop GIS. Med historik Uden historik (aktuelle data) INSPIRE REST services Nogen af nedenstående services erstattes - hvis muligt - med de aktuelle grunddataregistres tilsvarende services. Nr. Service Beskrivelse Adressesøgning Adressesøgning baseret på en lang række søgeparametre Adresseopslag Adresse autocomplete Husnummer søgning Husnummeropslag Husnummer autocomplete Husnummerets adgangspunkt reverse geokodning Husnummerets vejpunkt reverse geokodning Vejnavne søgning Vejnavneopslag Vejnavne autocomplete Navngiven vej søgning Navngiven vej opslag Navngiven vej autocomplete Navngiven vej reverse geokodning Kommunal del af navngiven vej søgning Kommunal del af navngiven vej opslag Kommunal del af navngiven vej autocomplete Adresseopslag efter id Autocomplete af adresser Husnummer søgning baseret på en lang række søgeparametre Husnummeropslag efter id Autocomplete af husnumre Reverse geokodening af husnumre baseret på adgangspunkt Reverse geokodening af husnumre baseret på vejpunkt Søgning på unikke vejnavne Opslag af unik vejnavn Autocomplete på unikt vejnavn Navngiven vejsøgning baseret på en lang række søgeparametre Navngiven vej opslag efter id Autocomplete på navngiven vej Reverse geokodning af navngiven vej baseret på vejområde Kommunal del af navngiven vej søgning baseret på en lang række søgeparametre Opslag af kommunal del af navngiven vej baseret på id Autocomplete på kommunal del af navngiven vej - 32 af 35 - MBBL-REF:

33 Nr. Service Beskrivelse Postnummer søgning Postnummer opslag Postnummer autocomplete Postnummer reverse geokodning Supplerende bynavn søgning Supplerende bynavn opslag Supplerende bynavn autocomplete Supplerende bynavn reverse geokodning Sammensat autocomplete Kommune søgning Kommune opslag Kommune autocomplete Kommune reverse geokodning Region søgning Region opslag Region autocomplete Region reverse geokodning Sogn søgning Sogn opslag Sogn autocomplete Sogn reverse geokodning Afstemningsområde søgning Afstemningsområde opslag Afstemningsområde autocomplete Afstemningsområde reverse geokodning Menighedsrådsafstemningsområde søgning Menighedsrådsafstemningsområde opslag Postnummersøgning baseret på en lang række søgeparametre Postnummer opslag efter id Autocomplete på postnummer Reverse geokodning af postnummer Supplerende bynavnsøgning baseret på en lang række søgeparametre Supplerende bynavn opslag efter id Autocomplete på supplerende bynavn Reverse geokodning af supplerende bynavn Autocomplete til indtastning af adresser eller husnumre baseret på en kombination af autocomplete på vejnavne, husnumre og adresser Kommunesøgning baseret på en række søgeparametre Kommune opslag efter id Autocomplete på kommune Reverse geokodning af kommune Regionsøgning baseret på en række søgeparametre Region opslag efter id Autocomplete på region Reverse geokodning af region Sognesøgning baseret på en række søgeparametre Sogn opslag efter id Autocomplete på sogn Reverse geokodning af sogn Afstemningsområdeesøgning baseret på en række søgeparametre Afstemningsområde opslag efter id Autocomplete på afstemningsområde Reverse geokodning af afstemningsområde Menighedsrådsafstemningsområdeesøgning baseret på en række søgeparametre Menighedsrådsafstemningsområde opslag efter id - 33 af 35 - MBBL-REF:

34 Nr. Service Beskrivelse Menighedsrådsafstemningsområde autocomplete Menighedsrådsafstemningsområde reverse geokodning Politikreds søgning Politikreds opslag Politikreds autocomplete Politikreds reverse geokodning Politikreds søgning Politikreds opslag Politikreds autocomplete Politikreds reverse geokodning Opstillingskreds søgning Opstillingskreds opslag Opstillingskreds autocomplete Opstillingskreds reverse geokodning Storkreds søgning Storkreds opslag Storkreds autocomplete Storkreds reverse geokodning Valglandsdel søgning Valglandsdel opslag Valglandsdel autocomplete Valglandsdel reverse geokodning Ejerlavs søgning Ejerlavs opslag Ejerlavs autocomplete Ejerlavs reverse geokodning Jordstykke søgning Jordstykke opslag Autocomplete på Menighedsrådsafstemningsområde Reverse geokodning af Menighedsrådsafstemningsområde Politikredsesøgning baseret på en række søgeparametre Politikreds opslag efter id Autocomplete på Politikreds Reverse geokodning af Politikreds Politikredsesøgning baseret på en række søgeparametre Politikreds opslag efter id Autocomplete på politikreds Reverse geokodning af politikreds Opstillingskredssøgning baseret på en række søgeparametre Opstillingskreds opslag efter id Autocomplete på opstillingskreds Reverse geokodning af opstillingskreds Storkredssøgning baseret på en række søgeparametre Storkreds opslag efter id Autocomplete på Storkreds Reverse geokodning af storkreds Valglandsdelsøgning baseret på en række søgeparametre Valglandsdel opslag efter id Autocomplete på valglandsdel Reverse geokodning af valglandsdel Ejerlavssøgning baseret på en række søgeparametre Ejerlavsopslag efter id Autocomplete på ejerlav Reverse geokodning af ejerlav Jordstykkesøgning baseret på en række søgeparametre Jordstykkesopslag efter id - 34 af 35 - MBBL-REF:

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ GD2, Adresseprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner, derefter tre

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF Danmarks digitale råstof Gode grunddata på vej I Danmark råder vi over et fantastisk råstof, når det kommer til informationer og data. Vores lange tradition for pålidelig

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014 Plan for grunddataforbedringer februar-april GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer februar-april Version:

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version:

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere