Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

2 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer på 1. sal og 1 plads/værelse i stueplan indrettet til en handicappet beboer. Der er ingen elevator i bygningen. 2 familier deler et badeværelse. Handicapværelset har egne badefaciliteter. 2 rum er indrettet med køjeseng og ¾ seng. 1 rum er indrettet med ¾ seng og babyseng 1 rum er indrettet med enkelt voksenseng Handicaprummet er indrettet med enkelt seng. Barneseng/tremmeseng flyttes efter behov. De 4 af værelserne der ligger på 1. sal. har tilknyttet fælles børne/legerum Alle værelser har fjernsyn, musikanlæg og safety boks. Beboerne får egen nøgle til værelserne, som i bo perioden anses som personlige rum kvindernes privatliv respekteres højt. Sikkerheden er høj. Der er overvågningskameraer, sluse og kaldeanlæg. Indhegnet have hvor der er legefaciliteter, havemøbler og cykelskur. Alle besøg skal være aftalte på forhånd og foregår i samtalerummet. Såfremt der kommer håndværkere eller lign. i huset varsles kvinderne forinden. 2. Målsætning Den overordnede målsætning 2.1 Den overordnede At tilbyde kvinder et sikkert ophold uden vold. målsætning for krisecenter-tilbuddets Formål: virksomhed Som selvejende institution at hjælpe kvinder og børn, hvor kvinder er / har været udsat for vold i familien. Hjælpen ydes til kvinden og hendes børn bl.a. i form af sikkert ophold, rådgivning, behandling, hjælp til selvhjælp samt rådgivning / behandling til kvinden og hendes netværk. Tilbuddet bygger på anonymitet og diskretion i anerkendelse af kvindens ret til egne valg. At forbygge vold både på det individuelle og det samfundsmæssige plan, ved at udbrede oplysning om og synliggøre forekomsten af vold i familie- og parforhold. Målsætning: At kvinderne tager ansvaret for eget liv. Side 1

3 3. Ydelser Ydelser der tilbydes kvinder og børn 3.1 Ydelser og tilbud der Ydelser og tilbud er offentliggjort på Tilbudsportalen samt tilbydes kvinder og Haderslev krisecenters hjemmeside børn på krisecenter samt på Haderslev kommunes hjemmeside. For at tilgodese kvindernes forskellige behov, tilbydes der individuelt tilrettelagt støtte, omsorg og rådgivning. Der anvendes anerkendende og involverende socialpædagogisk metoder med respekt for den enkelte borgeres ret til at bestemme i eget liv. Der tilbydes krisebehandling, rådgivning og samtaler for kvinder og børn. Metodens redskaber. Fysisk sikkerhed med det formål at skabe ro for beboerne, så de kan indgå i gruppesamtaler, individuelle samtaler. Socialpædagogiske aktiviteter for børn. Metodens systematik. Samtaler og aktiviteter iværksættes ud fra beboernes individuelle behov. Målet er at sætte kvinder og børn i stand til at leve et liv uden vold. Delmål er at afdække personlige ressourcer og dermed afklaring af familiens ønsker for et fremtidigt liv uden vold. Heri indgår overvejelser ang. arbejdssituation, økonomi, netværksdannelse, boligforhold samt evt. støtteforanstaltninger i forhold til børn. Metodens effekt. Metoden igangsætter en proces hen imod et liv uden vold. Dagligdagen Der holdes morgenmøde hver dag kl hvor alle voksne i huset deltager. Børnene bliver passet af en pædagog imens. På morgenmødet planlægges dagen for den enkelte beboer f.eks. lægebesøg, kontakt til sagsbehandler. Der lægges plan for rengøring hvor og madlavning som foregår på skift. Børn/unge: Er kvindernes ansvar. Der tilbydes aflastning ved f.eks. møder i og ud af huset Haderslev Krisecenter tilbyder fælles børnemøde, individuelle samtaler med børn samt organiseret leg med børn. Afhængig af familiens trusselsituation, vurderes det hvorvidt børn kan deltage i deres sædvanlige institutionstilbud. Side 2

4 Det kan forekomme at børn tilbydes undervisning på krisecenteret, hvis de er fraværende fra eget skoletilbud i længere tid. Krisecenteret personale har efter servicelovens 153 underretningspligt til handlekommunen, hvis de får kendskab til eller grund til at antage: At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11, At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold eller At et barn eller en ung under 18 år er udsat for vold eller andre overgreb. I de tilfælde hvor Haderslev kommune er handlekommune, sendes underretningen til Børne- og Familieservice, Gåskærgade 26, Betaling Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn 4.1 Opholds- og kost- Prisen pr. døgn for ophold på Haderslev krisecenter for Betaling for kvinder og brugerne er i 2012: kr. 85,- pr. voksen. børn, der opholder sig på Haderslev Krisecenter Kosten betales af kvinderne selv. 5. Henvendelser Procedurer for borgerhenvendelse 5.1 Procedure for henvendelse og ophold Haderslev Krisecenter har døgnåbent. Kvinderne tilbydes anonymitet i henvendelsen, som kan foregå ved telefonisk eller ved personlig henvendelse fra kvinden selv, gennem læge, politi, familie eller kommuner. Ved henvendelse vurderes om kvinden er fysisk eller psykisk voldsramt. Det afgørende er kvindens angstniveau for voldsmanden samt trusselsniveauet. I samtalen rådgives også om Haderslev Krisecenters tilbud og ydelser. Hvis henvendelserne sker om natten, får kvinden tilbud om overnatning. Vurdering, råd og vejledning samt info om Haderslev krisecenters ydelser og struktur sker den efterfølgende dag ved en personlig samtale. Hvis Haderslev krisecenter ikke har ledige pladser, henvises til andre krisecentre. Vold karakteriseres ved: Fysisk, psykisk, materiel, økonomisk, elektronisk, seksuel og/eller social isolation (manden forhindrer kvinden i at have social kontakt til andre) Der tilbydes sikkert ophold i en periode på max 3 måneder i et trygt og stabilt miljø. Side 3

5 6. Faciliteter Fællesfaciliteter 6.1 Fællesfaciliteter på På Haderslev Krisecenter er der fælles køkkenfaciliteter, krisecentret spisestue. Opholdsstue samt samtalerum. Der er børneopholdsrum for henholdsvis små og større børn. 7. Personalepolitik Målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse 7.1 Personalepolitik, herunder målsætning for Derudover en 37 timers pædagog, 20 timers kontorassi- Der er ansat en fuldtids leder på Haderslev krisecenter. kompetenceniveau og efteruddannelsstent, 30 timers husassistent samt en vikar. Der er udarbejdet en personalepolitik for Haderslev krisecenter (som der henvises til). (link) Haderslev krisecenter drives ved hjælp af en del frivillig arbejdskraft. De frivillige er organiseret i vagtgrupper med en koordinator for hver gruppe. Vagter for de frivillige: Hverdage (mandag fredag) fra kl og Alle ugens dage fra kl Weekend (lørdag søndag) fra kl Ansættelse af frivillige Alle frivillige, der får kontakt med nye interesserede frivillige, kan fortælle dem, at de kan ringe eller maile til krisecenteret og lave en aftale om samtale. For at kunne blive frivillig vagt på Haderslev Krisecenter, skal man være kvinde og til samtale med lederen, der informerer om, hvad Haderslev Krisecenter er og hvordan der arbejdes. Herefter skal den frivillige fortælle om sig selv. - hvorfor har hun interesse i at blive frivillig her? - lidt om egen baggrund? - hvad er hendes styrke og svaghed? - hvad er hendes kendskab til vold og misbrug? - hvad er hendes viden, erfaring og tilgang til børn? Efter samtalen tager lederen stilling til om den frivillige kan begynde på Haderslev Krisecenter. Introduktion Den frivillige skal være med på vagt som "føl" minimum 3 gange hos en erfaren frivillig. På disse vagter skal oplæringsmappen gennemgås, så den nye frivillige bliver i stand til at tage ansvar for huset og kender vilkårene. Side 4

6 Hvis ikke den frivillige føler sig tryg og vidende nok efter 3 gange, må hun være "føl", indtil hun er parat til at være selvstændig vagt. Frivillige kan altid kontakte en anden frivillig i tvivlsspørgsmål eller hun kan kontakte lederen. Når den frivillige er "færdigudlært", kontakter hun koordinatoren i sin gruppe. Når den frivillige har været i gang et stykke tid, bliver hun indkaldt til 2 introduktionskurser, som hun skal deltage i. De vil finde sted 2 gange 2 timer sammen med de nyeste ankomne frivillige. Kurset afholdes af lederen og hun får skriftlig besked. For at fastholde og dygtiggøre de frivillige, tilbydes der hvert år flere fællesarrangementer og kurser, som bestyrelsen gerne ser at mange deltager i. Lederen giver supervision til de frivillige efter behov. Afskedigelse: Man kan som frivillig blive "afskediget", hvis man ikke overholder sin tavshedspligt eller overtræder husets værdigrundlag. "Afskedigelsen" besluttes af lederen i samarbejde med bestyrelsen. Alle opgaver foregår i samarbejde med de ansatte og ud fra de rammer og mål, ledelsen af krisecentret har fastlagt. 8. Fremtidig indsats Indsats 8.1 Den fremtidige indsats Der er ikke planlagt ændringer i forhold til den aktuelle indsats. 9. Værdigrundlag Indsatsens værdier og normer 9.1 Værdier og normer Alle mennesker er værdifulde. Alle mennesker uanset race, religion, kultur, alder, køn, social status og livsvilkår ligeværdige og har en værdifuld rolle i samfundet. Alle mennesker har nogle grundlæggende behov, der skal opfyldes for at kunne udvikle sig. Mennesket har brug for kærlighed, tryghed, omsorg, respekt, tilgivelse og stimulering for at udvikle sig optimalt. Mangel på disse grundlæggende elementer kan medføre, at mennesket ikke udvikler kompetencer til at handle, træffe Side 5

7 valg og tage ansvar for eget liv. Derudover kan det betyde, at mennesket ikke udvikler selvværd, selvtillid, empati, forståelse og respekt for andres liv. I mødet med kvinder og børn, er det en nødvendighed, at mødet sket i en åben og respektfuld dialog. Ud fra den enkeltes situation og vilkår, er det opgaven at yde støtte og hjælp efter behov. Støtten ydes med det formål, at kvinderne lærer at mærke og fremføre egne behov og føre beslutninger ud i livet. På Haderslev Krisecenter lægges der vægt på, at have en kultur hvor alle kan udtrykke sig frit. 10. Brugerindflydelse Brugerindflydelse og beboerråd 10.1 Brugerindflydelse og Det er ikke muligt at danne et beboerråd på grund af en husmøder forholdsvis hyppig udskiftning blandt beboerne og manglende psykisk overskud til at involvere sig. For at sikre kvindernes medbestemmelse og indflydelse på det fælles liv i huset holdes daglige husmøder. Her drøftes alle forhold i gruppen som indflydelse på fællesskabet i huset. Godkendt af Udvalget for Ældre og Handicappede den 3. december 2012 Side 6

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere