Beboerpjece Fagbo afd. 16 Ladefogedvej 2 84

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerpjece Fagbo afd. 16 Ladefogedvej 2 84"

Transkript

1 Beboerpjece Fagbo afd. 16 Ladefogedvej 2 84 Marts 2008

2 Pjecens indhold: Velkommen til afdeling side 2 Afdelingsbestyrelsen... side 2 Varmemester... side 3 Indvendig vedligeholdelse... side 3 Vaskehuset... side 3 Fælleshuset... side 5 Arrangementer... side 6 Nabohensyn... side 6 Brug af støjende redskaber... side 7 Fællesarealer... side 7 For- og baghaver... side 7 Affaldssortering... side 9 Pulterrum... side 9 Husdyrhold... side 9 Trafik... side 10 Grundejerforeningen Ny Skejby... side 10 1

3 Velkommen til afdeling 16 Med denne pjece vil afdelingsbestyrelsen for afd. 16 byde alle nye beboere velkommen til Ladefogedvej. Vi vil i det følgende fortælle om de tilbud, der findes i afdelingen. Herudover vil vi redegøre for de tilføjelser til FAGBO s ordensreglement, som er gældende her i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens beboere. Bestyrelsen består af en formand, 2 ordinære medlemmer samt 2 suppleanter. Vi har i afdelingen tradition for, at alle valgte indgår på lige fod i bestyrelsesarbejdet. Navne og adresser på bestyrelsen kan ses på opslag i rammen udenfor indgangen til vaskehuset. Afdelingsbestyrelsen repræsenterer afdelingen i repræsentantskabet, som er boligforeningens øverste myndighed. Derudover hører det med til bestyrelsens arbejde at medvirke ved fastlæggelsen af afdelingens budget, at varetage beboernes interesser i forhold til boligforeningens administration, samt at tilgodese at ordensreglerne overholdes. Afdelingsbestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden. Møderne er i den første ½ time åbne for beboere, som har noget, de gerne vil diskutere med bestyrelsen. Datoerne for bestyrelsesmøderne kan ses i referat fra det foregående møde. Referaterne fra bestyrelsesmøderne omdeles til beboerne. Opslag vedrørende arrangementer bliver sat op i portene og i vaskehuset. De følgende retningslinier skal ses som tilføjelser til Fagbo s generelle reglement. 2

4 Varmemester Vores varmester, Poul, har kontor i nr. 42 (ved vaskehuset). Han kan træffes på kontoret mandag, onsdag og fredag kl og kl , eller du kan lægge en besked til ham på tlf I træffetiden kan købes vaskekort. Derudover kan boremaskine med slagbor lejes for 10 kr. pr døgn. I tilfælde af skader i boligen, skal Poul kontaktes, hvorefter han vurderer, om der skal tilkaldes en håndværker. Hvis der i en weekend opstår skader, som skal udbedres med det samme, da skaden bliver større ved at vente (så som et sprængt vandrør), kontakt da et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne har lister over de håndværkere afdelingen benytter og vil være behjælpelig med at tilkalde den fornødne hjælp. Hvis en beboer selv tilkalder en håndværker, kan man ikke regne med, at Fagbo betaler regningen. Indvendig vedligeholdelse Vi har i afdelingen tilsluttes os B-ordningen. Det betyder at opsparing til vedligeholdelse sker på en konto knyttet til den enkelte lejlighed, og at lejeren kan hæve penge til maling og lign. til maling af lejligheden fra denne konto. Se nærmere i pjecen Vedligeholdelse og ordensregler under punkt 3 B-ordning. Indestående på vedligeholdelseskontoen fremgår af huslejekvitteringen. Vaskehuset Vi deler vaskehus med afd. 22, som ligger på den anden side af Ladefogedvej. Reglementet for vaskehuset gælder derfor også for denne afdeling. Vaskehuset indeholder 3 vaskemaskiner, 2 tørretumlere samt en strygerulle. 3

5 Vasketider kan reserveres ved hjælp af tavlerne i vaskehuset. Der kan reserveret 2½ time af gangen med start fra kl Maskinerne kan ikke reserveres efter kl Vaskeriet er et blødvandsanlæg, og vi vil kraftigt opfordre til, at du på din vaskepulver emballage undersøger, hvor meget vaskepulver, der skal bruges til blødt vand. Der benyttes kontantkort til betaling. Disse kan købes hos varmemesteren i kontortiden og i Skejbycentrets kiosk. Priser på vask og tørring er slået op i vaskeriet. Afdelingen står for den grundige rengøring i vaskehuset. Men man gør selvfølgelig rent efter sig selv; tørrer spildt sæbe, vand m.m. op og griber kosten, når det er nødvendigt. Husk også at rense fnugfilteret i tørretumleren efter brug. Vaskehusreglement Vasketider mellem kl og kan reserveres på tavlerne. Såfremt du ikke har påbegyndt vasken 30 minutter efter start på det reserverede tidspunkt, bortfalder reservationen. Tørretumbler kan bruges fra ½ time efter start på vasketid til ½ time efter vasketiden er slut. Man kan også reservere en tørretumler alene. Da er reservationstiden ½ time efter start på vasketid til ½ time efter vasketiden er slut. Udenfor tidsrummet kan ret til fortsat brug af en vaskemaskine kun opretholdes, hvis du er til stede, når vasken er slut. En ikke reserveret vaskemaskine kan frit benyttes, hvis du ikke bryder ind i en efterfølgende reserveret vasketid. Efter hver vask skal maskinerne rengøres udvendigt og gulvet fejes. Farvning af tøj i vaskemaskinerne er ikke tilladt. Tobaksrygning i vaskehuset er forbudt. Da afd. 22 må holde husdyr, skal det præciseres, at husdyr ikke må medtages i vaskeriet. 4

6 Fælleshuset Afdelingen har et fælleshus, som kan lejes til fester. Derudover kan det lånes til aktiviteter, der er åbne for alle beboere, som gymnastik, fællesspisning, bordtennis (bord forefindes), loppemarked, osv. Fælleshuset har køkken med opvaskemaskine, badeværelse samt møbler og service til omkring 40 personer. Nøgle og reservation af fælleshuset I rammen udenfor indgangen til vaskehuset kan du se, hvem du skal henvende dig til, hvis du skal låne nøglen eller reservere fælleshuset. Lokalerne kan kun lejes af afdelingens beboere. Pris Pris og lejebetingelser fremgår af lejekontrakten. Inventar Rengøringsartikler: Lejeren skal selv sørge for karklude, viskestykker, gulvklude, opvaskemiddel osv. Der findes støvsuger, kost, gulvmoppe og spande. Kaffemaskine: Brug en kop kaffebønner til en kandefuld. Der findes filtre under køkkenbordet til højre for vasken. Det er en god ide at lade en halv kande vand løbe igennem kaffemaskinen, inden der brygges kaffe, da maskinen kan have stået urørt i lang tid. Opvaskemaskinen: Der findes opvasketabletter under vasken. Sæt maskinen på programmet universal plus. En vask tager ca. en time. Rengøring Fælleshuset efterlades rengjort i alle rum. Dette gælder ved såvel leje som ved lån: Gulve vaskes. Borde og stole tørres af og stables. 5

7 Ovnen tørres af. Køleskabet tørres af. Køler og fryser efterlades med åbentstående dør. Opvaskemaskinen tømmes og al service sættes rengjort på plads. Kaffefilter fjernes. Termokander skylles med kogende vand. Toilet, håndvask og spejl rengøres. Radiatorer stilles på 1 i den kolde tid og el-apparater slukkes. Kaffemaskine og elkedel tages ud af stikkontakten. Husk at tømme køleskab og fryser. Støj Af hensyn til fælleshusets naboer, må der ikke spilles musik for åbne døre og vinduer, og efter kl må der kun spilles dæmpet musik. Der må ikke være støjende adfærd udenfor fælleshuset. Flag Afdelingens flagstang står udenfor fælleshuset. Flaget ligger i forgangen til fælleshuset; og det kan lånes, når man har lyst til at flage. Arrangementer Vi har i afdelingen ingen traditioner, men er du interesseret i at lave et fællesarrangement for afdelingens beboere, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, som kan give dig tips og vejledning og evt. økonomisk støtte. Nabohensyn Vi synes at det er dejligt at bo afdeling 16. Men vi bor tæt, og for at det skal blive ved med at være dejligt, er det meget vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden. Måske kan du lide høj musik, men det er ikke sikkert, at dine naboer har samme musiksmag som dig. Derfor: vis hensyn og skru ikke 6

8 så højt op for musikken. Særligt vigtigt er det tage hensyn om aftenen og om natten. Dine naboer har måske små børn, der skal sove og måske skal de selv tidligt op om morgenen og har derfor brug for nattesøvn. Om sommeren, hvor døre og vinduer ofte er åbne, er det ligeledes vigtigt, at du skruer ned for musikken. Hvis du skal holde fest, kan det være en god idé at orientere dine naboer og evt. under - overboere nogle dage i forvejen. Det kan være med til at hæve tolerancetærsklen. Brug af støjende redskaber Brug af støjende redskaber såsom motoriseret græsslåmaskine eller hækkeklipper, boremaskine ect. er tilladt i følgende tidsrum: Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Fællesarealer Mellem blokkene er der fællesarealer med borde- bænkesæt. Her er der også plads til legepladser, som ikke er etableret i øjeblikket. For- og baghaver De haver, der hører med til stuelejlighederne, skal holdes pæne og velholdte. Dette betyder som minimum, at: Græsset skal slås jævnligt i vækstsæsonen Hækken skal klippes mindst 2 gange om året (inden 1. august og inden 1. november) Hækken må max. være 1,80 m høj og ikke så bred at den generer for gående på stier Hækplanterne skal holdes fri for ukrudt Fri jord- og grusarealer skal holdes fri for ukrudt Forhaverne skal holdes ryddelige 7

9 Efter 1. august og ca. 1. november besigtiger afdelingsbestyrelsen haverne, og da skal haverne være velholdte, græsset slået og hækkene klippet. Ved mangelfuld vedligeholdelse af haverne kan afdelingen hyre en professionel gartner for lejerens regning (opkræves over huslejen). Der gives naturligvis en chance for at udbedre manglerne. Beplantning Beplantning må ikke være til skade for bygningerne. Det påhviler lejere med have at sikre, at dette ikke sker. Vær særlig opmærksom på om klatreplanter som fx. vin i din have vokser ind under eternitbeklædningen. Herved kan beklædningen beskadiges. Hegn Det er i de vestvendte haver tilladt at opsætte hegn omkring terrassen. Hegn må males i sort. Andre farver er ikke tilladt. Hegnet må maksimalt være 1,80 m højt. Hegnet skal vedligeholdes med maling ect. I skellet mellem haverne må der ikke opsættes faste hegn f.eks. plankeværk eller trådhegn. I forhaverne må der ikke opsættes nogen form for hegn. Hvis der findes hegn i andre farver end sort, skal de males sort ved fraflytning. Træværk på gangbro holdes fri for alger, skrammer mm og males sort. Træværk omkring døren ved indgangsparti holdes fri for alger, snavs, skrammer med mere og males sort. Hos bestyrelsen forefindes algefjerner, sort maling og pensler som kan lånes af beboerne. Haveredskaber I cykelskurene findes plæneklippere og haveredskaber til udlån. Der er kost, hakke, rive, skovl, spade og græskant-skærer - men ikke 8

10 nødvendigvis en af hver i hvert cykelskur. Trillebør og tromle findes i storskraldsrummet. Her er ligeledes en vinduespudserstige. Husk at sætte lånte redskaber samt trillebør, tromle og stige på plads efter brug, samt at låse dem fast med wiren. Affaldssortering Der er to affalds-øer ved hver af de to indkørsler til parkeringspladsen. Disse er til husholdningsaffald og til papir og pap. I storskraldsrummet er der flaske- og glascontainer, elektronikcontainer, kasse til maleraffald, spande til batterier, spraydåser og lavenergipærer. Stort affald (f.eks. møbler) kan stilles i storskraldsrummet. I parkeringspladsens vestlige ende (nærmest Randersvej) er der kompostkasse til haveaffald, grønne planter og lignende. Der må ikke lægges jord og ikke-komposterbart materiale som plast og keramik i kompostkassen. Ved siden af kompostkassen er en grøn beholder til småt brændbart affald. Heri må lægges alt brændbart, som er under 1 meter langt. Husk, der er også låger i siderne af kassen. Pulterrum Til hver lejlighed hører et pulterrum. Blokken tættest på Randersvej har pulterrum i kælderen under fælleshuset, mens de øvrige lejligheder har pulterrum i de sortmalede træbygninger mellem blokkene. Der skal altid være fri adgang til alle pulterrum. I kælderrummene må der grundet brandfaren ikke opbevares benzin og andre brænd- eller eksplosionsfarlige væsker og materialer. Kældergangen må ikke benyttes til opbevaring. Husdyrhold Her i afdelingen må vi ikke holde husdyr. Dog må man have besøg 9

11 af eller passe hunde i maks. 3 dage om måneden. Det er en forudsætning, at hundene er stille, lydige og altid føres i snor. Hunde må ikke luftes på boligforeningens område, herunder i haver. Tilladelsen til at have besøg af eller passe hunde gælder ikke hunde, der går ind under betegnelsen muskelhunde. Trafik Husk at tage hensyn til legende børn! Knallerter skal trækkes fra parkeringspladsen til cykelskurene. Det er forbudt at parkere campingvogne, trailere og ikke indregistrerede biler på parkeringspladsen. Vær desuden opmærksom på, at flisebelægningen ikke består af kørefliser; undgå derfor bilkørsel på flisebelagte arealer. Grundejerforeningen Ny Skejby Vi er medlem af grundejerforeningen Ny Skejby, der dækker området fra Skejbyvej i nord til Skejbygårdsvej i syd og Randersvej i vest til busvejen i øst. Grundejerforeningen har opsat bordebænkesæt, fodboldmål, spande til hundel, anlagt Petanquebaner ect. Da vores afdeling er medlem af grundejerforeningen, kan vi frit benytte disse faciliteter. Der er planer om at gøre området endnu mere attraktivt, bl.a. ved opsætning af flere boldnet og ved navngivning af stierne i området. Er du interesseret i at vide mere om grundejerforeningen, kan du læse mere på foreningens hjemmeside Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen Fagbo, afd. 16; marts

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

«Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ

«Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 15. april 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 - omdelt marts 2013 AFD. 26 KJÆRSLUND VIBY J Indhold Generelt om afdelingen... 3 1. Affald... 4 2. Affaldsposer... 4 3. Afløb... 4 4. Altaner... 5 5. Antenneanlæg... 5 6. Badeværelser...

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Ordensreglerne er vedtaget på et afdelingsmøde den 11. marts 2009 Bebyggelsen er opført i 1981 og omfatter nr. 24-44. Afdelingen består af 10 boligblokke indeholdende

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere