PRISLISTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISLISTE 15.04.2015"

Transkript

1 PRISLISTE

2 Salg af materialer fra Lønggården, Sorø Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 3,00 kr/ton Størrelse (mm) Rumvægt (kg/m 3 ) (kr/ton) Søsand Vasket sand Stenmel Stenmel Faldunderlagsgrus ) Betongrus Vaskede perlesten Vaskede ærtesten Vaskede nøddesten Stigrus Støbemix med ærtesten Stabilt grus, kval. II DS/EN Pynteskærver, forskellige farver/størrelser Pyntesten Harpet muldjord i Big-Bags - Tillæg: afregnes efter vægt som øvrige materialer. Kan afhentes på Lønggården, - eller leveres (for levering: Indhent tilbud) ): Certificeret af Bureau Veritas i.h.t. EN 1177 Salg af genbrugsmaterialer fra Lønggården, Sorø 130 pr. Big-Bag (kr/m³) Barkflis, fyr 315 Vedflis 315

3 Salg af materialer fra Kaldred Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 3,00 kr/ton Størrelse (mm) Rumvægt (kg/m 3 ) (kr/ton) Vasket sand, klasse A ) Vasket sand, klasse E ) Vasket sand, klasse A ) Betonsand, tørharpet, klasse P ) Vaskede perlesten, klasse P ) Vaskede perlesten, klasse P ) Skærver klasse P ) Skærver klasse P ) Skærver klasse M ) Vaskede ærtesten, klasse P ) Vaskede nøddesten klasse P ) Rørgrus Stenmel Stenmel Betongrus, filtergrus ) Betongrus med stenmel Støbemix med ærtesten Grusfyld DS/EN Stigrus, delvis knust Stabilt grus, kval. II DS/EN #) o) Bundsikringsgrus, kørestabilt DS/EN Harpet muld Muldjord #): Certificeret af Bureau Veritas i.h.t. DS/EN ): Overholder Banenorm BN o) Overholder Banenorm BN2-19-1

4 Salg af materialer fra Munke Bjergby/Veddevej Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 5,00 kr/m 3 Størrelse (mm) (kr/m 3 ) Rørgrus Betongrus DS Filtergrus Sandfyld DS/EN 13285, Kv. II 50 Harpet sandfyld DS/EN 13285, Kv. II 58 Harpet muldjord 130 Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 3,00 kr/ton Salg af materialer fra Parnasvej (kr/ton) BSG DS/EN U<7 50 Kørestabilt 0/90 70

5 AFFALD Modtagelse af affald Usorteret affald (kr/ton) Blandet byggeaffald Storskrald Brændbart affald, småt 900 Brændbart affald, stort til neddeling Forsorteret affald Fraktioner (kr/ton) Rent PVC Bildæk Ren gips 925 Ren beton 130 Beton/tegl 200 Beton/asfalt 150 Asfalt 100 Arm. beton 200 Rent træ (ikke trykimprægneret) 600 Træstød og rødder 600 Creosotbehandlede jernbanesveller/trykimpregneret træ Haveaffald (grene, blade m.m.) 600 Autoruder 800 Forkert sorteret affald Sorteringstillæg pr. læs Forkert sorteret affald kan efter konkret vurdering tillægges et gebyr for sortering. kr pr. læs

6 Modtagebetingelser for affald Al affald indvejes på vores godkendte brovægt. Affaldet kategoriseres efter besigtigelse. Mandskabet på modtagepladsen kan ved aflæsning ændre denne kategorisering. Kunden skal dokumentere, at affaldet ikke er olieeller kemikalieforurenet. Kunden skal give oplysning om affaldets oprindelse: Virksomhedstype og hjemstedskommune. BYGGEAFFALD: HAVEAFFALD: STORSKRALD: BRÆNDBART AFFALD: BROKKER OG ASFALT GENERELT: Blandet affald fra byggeri og nedrivning. Sorteret el. usorteret. Blade, grene, stød - evt. blandet med jord. Sorteret el. usorteret. Blandet affald fra virksomheder og private, bl.a. indeholdende møbeleffekter og hårde hvidevarer. Må ikke indeholde elektronik affald. Brændbart affald af enhver art - eventuelt til nedknusning. Rene brokker af beton, opdelt i følgende fraktioner: Armeret beton Beton Beton og tegl Beton og asfalt Asfalt Affald må hverken indeholde asbest/tagplader, PCB, olie/kemikalier eller madvarer

7 Salgs & leveringsbetingelser Kørsel og levering af materialer: erne er incl. råstofafgift, hvor andet ikke er angivet. r leveres i løst mål på bil, eller efter vejeseddel. Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer behæftede med mangler begrænses til varens værdi incl. transportomkostninger. Øvrige krav kan ikke gøres gældende. Reklamationer: Reklamation vedrørende angivelse på fakturaer må fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse. Køber skal straks ved modtagelsen sikre sig, at varen er mangelfri, og evt. reklamationer over mangler og/eller mængder skal fremsættes skriftligt inden 6 dage fra følgesedlens dato. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for produktansvar, skal skriftlig reklamation ske straks efter, at manglen er eller burde have været opdaget. Ved berettiget og rettidig reklamation kan køber forlange ombytning af den mangelfulde vare uden beregning. Herudover kan køber ikke gøre krav gældende overfor Sorø Container Transport. Sorø Container Transport kan således ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt. Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at leverede varer er mangelfri og i øvrigt overholder de stillede krav. Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale forligger, må køber ikke disponere over reklamerede parti eller dele heraf. Force Majeure: Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse som følge af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som sælger ikke kunne tage i betragtning ved købets indgåelse, herunder myndighedsrestiktioner, krig, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Foreligger der force majeure udsættes leveringstiden således uden ansvar for sælger i et tidsrum, der svarer til den tid hindringen har haft virkning. Generelt: er på bortkørsel og leverancer er ekskl. dieselolietillæg og moms. Alle oplyste priser er baseret på dags dato gældende oliepris på verdensmarkedet incl. moms. Der forbeholdes ret til, at fakturere olietillæg, såfremt der er stigninger på over 2 % på dags dato gældende oliepris. erne er dagspriser med sædvanlige forbehold for prisstigninger på grusgravsmaterialer, tipafgift, oliesituationen og øvrige politiske/økonomiske indgreb, vi i dag ikke har kendskab til. Ved videresalg henholder vi os til primær leverandørens Salgs og Leveringsbetingelser. Bortkørsel af jord, hvor andet ikke er angivet vil ske på fastmål (5 ax SV 16 m3 = 32 ton / 6 ax SV 17 m3 = 34 ton / 7 ax SV 19 m3 = 38 ton / 7 ax kærre 18 m3 = 36 ton / 6 ax kærre 16 m3 = 32 ton / 4 ax solo 9 m3 = 18 ton). erne er baseret på hele dage, minimum kl Ved kørsel under 3 timer beregnes timeløn og eventuelt udlæg. Max. Læsse/losse tid er 10 minutter for kærre/sættevogne og 5 minutter for solobiler, herefter beregnes ventetid. Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsforhøjelser. Sorø Container Transport tilbud gælder i 30 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget Sorø Container Transport skriftlige tilbud, og kun denne er bindende. Betalingsbetingelser og morarenter: Forudsætning for køb på konto er, at kunden kan debitorforsikres. Såfremt andet ikke er aftalt, forfalder det udfakturerede beløb til øjeblikkelig betaling (netto kontant). Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes uden særskilt påkrav, rente fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned. Den manglende rettidige betaling gælder såfremt arbejdet er bestilt og udføres af entreprenør eller håndværker, følgende: Fra tidsrummet for betalingsmisholdelsens konstatering er Sorø Container Transport berettiget til uden videre varsel, at fremsætte betalingskrav direkte over for bygherre. Når bygherre har honoreret kravet fremsendes kreditnota direkte til entreprenør eller håndværker.

8 Åbningstider Lønggårdens Grusgrav Hverdage Tlf.: Modtageranlæg Administration Kaldred Grusgrav Hverdage Tlf.: Fredag Parnasvej Hverdage Tlf.: Fredag Munkebjergby Grusgrav Hverdage Tlf.: Fredag

RÅSTOFFER OMRÅDE ØST Prisliste 1. januar 2015

RÅSTOFFER OMRÅDE ØST Prisliste 1. januar 2015 RÅSTOFFER OMRÅDE ØST Prisliste 1. januar 2015 2 REERSLEV GRUSGRAV & GENBRUG 8 PEDERSEJE STENVÆRK & GENBRUG 10 IGELSØ GRUSGRAV 12 MUNKE BJERGBY GRUSGRAV 13 NYRAND GRUSGRAV & GENBRUG 14 LØNG STENINDUSTRI

Læs mere

Grusgravsafdelingen. Prisliste 1. august 2006. www.kudsk-dahl.dk

Grusgravsafdelingen. Prisliste 1. august 2006. www.kudsk-dahl.dk Grusgravsafdelingen Prisliste 1. august 2006 www.kudsk-dahl.dk Beafdeling Direktør Jørn Kudsk 73 82 10 04 Kontor, be Udsigtsvejen 24, 6510 Gram 73 82 10 00 Bestilling be/mørtel: Kørselsdisponent Hans Høirup

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER

SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER for Minaltan.dk A/S 29 81 38 25 Marøgelhøj 11 8520 Lystrup (I det følgende benævnt minaltan.dk ) 1. Generelt 1.1. Nedenstående betingelser gælder for alle

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere