Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010"

Transkript

1 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup (LK) Afbud: Frank B. Hansen (FH), Jonas Jensen (JJ), Pul Rasmussen (PR) 1 Godkendelse / ændring til dagsorden 4.10 Telte Godkendt 2 Referat 2.1 Godkendelse af referat nr. 3 (AK) Godkendt. 2.2 Opfølgning referat nr. 3 (AK) Trykbeholder i varmecentralen i SA (R2P4.4) Angående de store røde trykbeholder i varmecentralen i SA med underdimensionerede ventiler så pågår korrektion af dette. PR fortæller, at man har glemt at notere, at disse ventiler skulle skiftes når 3. sal s lejlighederne var færdige. PR følger op XX Smadret rude og fremudleje af butik (R2P5.1) OF bedes skrive til XX at de skal se at få skiftet den smadrede rude i butikken. OF anbefaler følgende: at fremudleje alene sker tidsbegrænset, for f.eks. 5 årig periode, dog længst så længe XX er andelshavere: d.v.s. fremlejemålet skal ophøre senest ved andelsovergang til ny andelshaver. Bestyrelsen godkender fremudleje på disse betingelser udstukket af OF. Bestyrelsen skal godkende eventuel fremlejetager. OF bedes orientere XX herom XX fugt eller ikke fugt, det er spørgsmålet (R3P3.1) PR og BN har besigtiget lejligheden og målt fugten i væggene. Der er ikke fugt over det tilladte, men PR stiller spørgsmålstegn ved arbejdet der er blevet udført ifm. sænkning af loftet i lejligheden. PR har bedt en maler kigge på det.

2 2.2.4 Behandling af ydergavle Bellahøjvej 136 og 142 (R3P4.3) Frank: Behandling af fuger og ydergavle Bellahøjvej 136 og 142? Der er bestilt lift Reparation af rist i vej udfor Sandbygårdsvej26 (R3P4.3) Lars: Risten i vejen ud for Sandbygårdsvej 26 er sunket og trænger til reparation. 3 Beboerhenvendelser 3.1 XX klage over XX, nedkast fra altan Håndbog tilrettes så der kommer til at stå at man ikke må kaste noget ud fra altanen og GN skriver til beboer. 3.2 XX Skimmelsvamp i fuger AST betaler for udskiftning af fuge af håndværker. Begrundelser: skaden er sket inden for de første 5 år som er mangeludbedringsperioden og vi har tidligere haft en sag (også ny taglejlighed) hvor fugen også blev skiftet for AST regning. Herefter må beboerne selv betale. GN ringer til andelshaver og siger at PR har bestilt håndværker. PR skal bestille håndværker. 4 Oplæg fra bestyrelsen 4.1 Orientering (Alle) Frank: Renovering af veje: Har intet hørt fra Grundejerforeningen. PR bedes tage kontakt til Jørn Thulin for at få afklaret hvad status er. Altaner: Ønske om møde fremsat af XX. De bad om aktindsigt. Det fik de. Deres jurist kiggede på regnskabet (som ikke var endeligt) og dette affødte en række spørgsmål. OF orienterede mig om, at jeg skulle bede juristen tage kontakt til ham. Dette er ikke sket. Gruppen er desuden blevet bedt om at liste de forhold der skulle berettige at de skulle have penge tilbage. Dette er ikke sket. Jeg har tilkendegivet overfor gruppen (eller medlemmer fra gruppen), at jeg ikke Side 2 af 6

3 umiddelbart mener, at Strunge skal have det beløb der er øremærket til uforudsete udgifter. Jeg har altid lagt vægt på, når jeg har talt med en eller flere fra gruppen at beslutninger skulle trykprøves hos OF. Se i øvrigt mail sendt til XX søndag den 1. august med bcc til bestyrelsen. Set i lyset af min oplevelse med XX ønsker jeg ikke længere at bruge min tid på at mødes med gruppen. Vi havde på bestyrelsen en snak om vi skulle have et møde eller ej. LK og AZ vil gerne snakke med 2 personer, hvis de har nogle konkrete punkter de vil diskutere jfr. Mails. LK skriver til Frank og orienter om at de (LK & AZ) gerne vil afholde mødet. Der er kommet tilbud på stof til altaner er modtaget. Et helt stykke koster 2180,- Sidestykker koster alene 675,- og et stykke til langsiden koster alene 1250,-. Vi kender ingen priser på plexiglas. PR kan evt. indhente tilbud på dette såfremt det denne løsning bestyrelsen vedtager. Jeg har bedt PR om at undersøge om der er et problem med at vand der løber af altanerne ifm. regnvejr underminerer fliserne nedenfor altanen. På bestyrelsesmødet har vi besluttet at PR skal indhente endnu et tilbud. Vi har ligeledes besluttet at droppe plexiglas, da vi frygter det med tiden vil blive mat og krakeleret. Hvis der senere kommer en forespørgsel tager vi den der. Skimmelsvamp (p. 3.2): Det er naturligvis en sag Poul skal håndtere. Han kan efterfølgende orientere bestyrelsen. Renovering af hjørnealtaner: Vi har fået tilbud på renovering af 2 af de 3 hjørnealtaner. Priserne ligger på mellem 3- og kr.! Skal arbejdet sættes i gang og skal vi vælge det billigste? Bestyrelsen har taget en beslutning (se punkt 4.4). Vurderingsseddel: Er varmeprisen hævet med 10% som PR beder LK om i mail fra 21/7? Side 3 af 6

4 Skadedyrsbekæmpelse XX: Jeg har nu talt med andelshaveren XX. Han har talt med hende der fremlejer hans lejlighed. Hun har ringet til skadedyrsfirmaet fordi der var møl i lejligheden. Det er lader til at være skadedyrsfirmaet der egenhændigt har besluttet at de skulle ind i de omkringliggende lejligheder fordi utøjet iflg. Dem spreder sig via rørføringer. Der er også en AST-ansat inde i billedet som man har snakket med. Umiddelbart passer den beskrivelse jeg har fået på Torben. Torben har sagt at bestyrelsen skulle ind over hvilket jo også er korrekt. Jeg har svært ved at se, at vi kan gøre krav gældende overfor beboerne, da det langt hen ad vejen lader til at være skadedyrsfirmaet, der på egen hånd, har bredt arbejdet ud til at dække 2 opgange. Beviserne mangler for, hvem der har sagt hvad, til hvem. Erik: Der mangler mursten v. SA 26og 28, v. tagrende. PR bedes tage hånd om det ved at tage kontakt til E&P. Altangennemgang XX. Man prøver nu at komme ind 5. gang. EW har skrevet et brev til beboer, hvor man gør opmærksom på at rådgiver opgiver besigtigelse og ansvar, hvis man ikke kommer ind. Beboer må selv tage ansvar hvis besigtigelse ikke sker. Henrik: Foreslår at arrangere førstehjælp/brandkursus en søndag for bestyrelsen. Der er interesse og Henrik går videre med sagen. Vores elektriker er blevet opkøbt af et Finsk firma. Skal vi beholde ham? Nej. HF skal finde en anden og orientere PR. AZ skriver opslag til opslagstavler i opgange og døre til vaskekældre. Der skal navn og adresse på alle vaskemaskiner inden en bestemt dato/periode ellers vil maskinerne blive fjernet. Bidragssatsen på vores lån er blevet hævet til 0,45% og vi kan ikke gøre noget ved det! Side 4 af 6

5 4.2 Forventninger til samarbejde med OF Vi har gennemgået de indkomne forventninger. 4.3 Brug af altaner (effekter og afdækning) LK skriver den endelige tekst vedr. altaner til omdeling til beboere med altan, Håndbog samt hjemmesiden. PR skal kopiere og runddele. 4.4 Renovering af hjørnealtaner GN skriver til OF og spørger ang. rettigheder til altaner. Vi beslutter at vi siger god for budgetforslag nr. 2 men afventer svar fra OF før vi giver endeligt tilsagn. 4.5 Regler for økonomisk støtte til beboerarrangementer AST kan støtter generelle aktiviteter for hele foreningen eller gårdvis. 4.6 Bestyrelsespostkasse / mail Vi sætter den på stand by. 4.7 Udvalg vedr. cykelparkering Møder kan afholdes på kontoret. Ingen betragtninger eller indfaldsvinkler fra bestyrelsen. Gruppen kan komme med forslag så vil bestyrelsen komme ind over med hensyn til rådgiver, arkitekter, tegninger m.v. 4.8 Ønske om møde fra beboergruppe vedr. altanøkonomi Se under orientering Frank. LK sørger for at arrangerer møde. 4.9 Forsikring Pia R. hos OF skal indhente endnu et tilbud fra et forsikringsselskab Telte Skal vi købe nogle telte, som man kan leje? Nej Kan man låne/leje det eksisterende? Nej, det er til generelle AST arrangementer. Side 5 af 6

6 4.11 MUS for Torben, Brian og Poul. Orientering. 5 Håndbog for AST s andelshavere Udsat til næste møde. 6 Orientering / Eventuelt Anne Kathrine Henriksen 11. august 2010 Side 6 af 6

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010 Til stede: Afbud: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Frank B. Hansen (FH), Jonas Jensen (JJ), Gitte Nørgaard

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Til stede: Frank B. Hansen (FH), Anders Zitawi (AZ), Henrik Andersen (HA), Anne Kathrine Henriksen (AK), Michael Olsen (MO), Tina Milton (TM), Peter

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 30.09.13 datea restancer

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 7/12 2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 7/12 2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 7/12 2014 Afholdes: Dato: 7. december 2014 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Martin (lejl.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere