Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen Afdeling /05/09 Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl Til stede: Karen, Sanne, Ejvind, John, Jon, Anders, Preben og Jan. Desuden deltog 2 gæster i mødet. Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent. Ordstyrer: Sanne, Referent: Jan Ad dagsordenens pkt. 2: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden. Indkaldelse og dagsorden godkendt uden kommentarer. Ad dagsordenens pkt. 3: Godkendelse af referat fra sidste møde d Referatet godkendt uden kommentarer. Ad dagsordenens pkt. 4: Meddelelser. 4.1 Der har igen været vandskade i blok 4. For tredje gang skyldes også denne vandskade sjusk fra den håndværker, der har lagt nyt tagpap på og i samme forbindelse lagt flere nye afløbsrør fra det flade tag. Disse afløbsrør var altså fortsat ikke sat ordentligt fast, ligesom der heller ikke var ryddet op i loftrummet, hvilket betød at det flød med mere eller mindre fyldte spande, vandfyldte presenninger o.lign. Håndværkeren har øjensynligt et mere end almindeligt tålmodigt forsikringsselskab, der efter det oplyste har accepteret at betale for de skader, der nu igen er påført beboerne. Det er selvfølgelig ikke godt nok, og bestyrelsen er enig i at kontakte Lejerbos driftsafdeling for at få klarhed over de procedurer, der gælder for udførelsen og især for tilsyn og godkendelse af større arbejdsopgaver. Der ønskes et ansvar placeret også for at undgå at samme håndværker hyres til flere opgaver i Lejerbo. Bestyrelsen beklager dybt de ulemper, som de ramte lejere har været udsat for. 4.2 Der er fremkommet et tilbud fra vor huselektriker Løvenkjær på installering af nye TV-kabler og kommunikationskabler m.v. Ref side 1 af 5

2 Tilbuddet er fremsendt efter et møde mellem Løvenkjær, Preben og Jan, hvis formål var at afklare de problemstillinger nye kommunikationskabler skal løse. Det drejer sig ikke alene om kablerne, men også om installering af nye antenneforstærkere. Der er enighed om at indhente mindst to yderligere tilbud. Der er enighed om kun at satse på TV dækning, idet trådløs bredbånd til kommunikation (internet/ip telefoni) nu er så langt fremme, at det vil være spild af penge at investere i kabler til dette også. 4.3 Bådlauget har succes og har fremsat ønske om også at kunne bruge det kajareal (og vandareal), hvor pontonbroen tidligere lå. Det er bekræftet og vi kan snarligt forvente lidt flere både i kanalen. 4.4 Københavns kommune, Vej og Park er blevet rykket om et svar på status om, hvornår vores del af Strandgade overgår fra privat fællesvej til kommunal vej. Svaret blæser fortsat i vinden! Sanne spørger til de manglende hastighedsbegrænsningsskilte (20KM) ved broen og de tilsvarende ophævelsesskilte, der nu i meget lang tid har manglet. Preben spørger kommunen. 4.5 Den årlige markvandring er planlagt til d. 4 maj. kl Ingen andre end Jan og Preben kan deltage på dette tidspunkt. Preben undersøger om tidspunktet kan flyttes til kl i stedet, således John også kan deltage. Ad dagsordenens pkt. 5: Nyt fra varmemesteren. 5.1 Bestyrelsen testede igen under dette møde den nye funktion på hvorfra opdaterede kontooversigter, budgetter og regnskaber kan downloades. Nogle af de tidligere fejl ved kontooversigten er rettet, men der er fortsat ikke dato på kontooversigten, og der er heller ikke sammentællinger af de enkelte underkonti indenfor hver hovedkonto. Et problem der burde være let at løse. Ved gennemgang af denne måneds kontooversigt kan der ikke konstateres alarmerende afvigelser fra det vedtagne budget, med undtagelse af få konti bl.a. udgifterne til nyt vaskeri. I den forbindelse vil Preben undersøge årsagen til et meget stort beløb, der er anført som disponeret (sikkert en fejl). 5.2 ØKO 2000 rapporten blev omdelt i en ny og forbedret version. Der er ingen tilføjelser i forhold til det under sidste mødes referat nævnte. Ref side 2 af 5

3 5.3 Der er nye beboere i nr. 37.st.th. (Jan aflægger besøg). Alle havebænke og borde er nu mærket med Lejerbo i ryglænet. Der foretages desuden mærkning af samtlige bordbjælker (ikke synligt - under bordet). 5.4 Risten til den store grill er forsvundet, muligvis er den tabt i vandet under tømning for aske. Preben undersøger prisen på en ny rist. Alternativt overvejes det at købe et antal almindelige kuglegrill (ikke Weber) af en rimelig kvalitet men til en pris, der ikke giver de store ærgrelser, såfremt de forsvinder fra området. 5.5 På foranledning af spørgsmål fra Preben, drøftes om beboernes individuelle vedligeholdelseskonti kan bruges til f.eks. opsætning af fliser over køkkenbordene. Der er en række problemstillinger, der skal afklares, hvorfor det aftales at Preben spørger sagkundskaben i forvaltningen/driftsafdelingen. Tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Ad dagsordenens pkt. 6: Nyt fra arbejdsgrupperne. 6.1 Der er fortsat ikke kommet noget svar på, hvad status er på byggesjusksagen. 6.2 Der er heller ingen status på sagen om nye indgangspartier. 6.3 Der er fortsat aktivitet i forbindelse med indhentning af konkrete tilbud fra leverandører til køkkener i 3 udvalgte lejligheder. Resultatet forventes snarest, men beror på en yderligere forhandling med leverandørerne. De først indkomne priser levede ikke op til forventningerne. På foranledning af ovenstående nedslående resultater og den manglende leveringsdygtighed fra såvel rådgiver som driftsafdeling, skriver Jan til forvaltningen og beder om et snarligt møde, hvor der skal ligge klare aftaler om øjeblikkelig handling i specielt de 2 førstnævnte sager, der nu snart kan fejre 3 års jubilæum. Bestyrelsen har kort sagt nu mistet tålmodigheden med driftsafdelingen i LB. Ad dagsordenens pkt. 7: Opfølgning fra sidste møde Husordenen er nu klar i en A5 udgave. Preben sørger for trykning evt. via LB. Jan skriver følgebrev og husordenen udsendes herefter sammen med skrivelser om registrering af katte og fjernelse af ting og sager i opgangene. Ref side 3 af 5

4 Ad dagsordenens pkt. 8: Nyt P-selskab. Vores P-selskab har i første omgang sat nej til at indgå ny aftale. Jan forhandler videre med det nuværende P-selskab om at afdelingen får del i P-afgifterne. Såfremt vores nuværende selskab ikke vil være med opsiges aftalen og ny aftale indgås med samme selskab som en række andre LB afdelinger benytter, og hvorfra der tilbagebetales 10% af P-afgifterne til afdelingen. Ad dagsordenens pkt. 9: Indkøb af inventar til det nye bestyrelses/festlokale. Bestyrelsen besluttede at indkøbe borde og 12 stole til det nye lokale. Preben bestiller. Samlet pris ca. Kr ,- Beløbet er budgetteret. Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt. 9.1 Jon oplyste, at han har bedt Anette Pontoppidan om at overtage administrationen af festlokalet. Bestyrelsen tog dette til efterretning og hilser Anette velkommen som ny festlokalebestyrer. Hjemmesidens kontaktdata ændres i forhold hertil. Det opsparede overskud på driften af festlokalet indsættes på den konto John bestyrer og som bruges til nyanskaffelser med videre i fælleslokalerne. Regnskabet for festlokalet følger regnskabsåret d.v.s. 1. juli til 30. juni. 9.2 Preben indkøber 3 stk. Emotion papir(håndklæde)holdere til festlokalets toiletter. Der tjekkes om der er papirkurve ellers nyindkøbes ligeledes 3 stk. 9.3 Der arrangeres ikke loppemarked eller sommerfest i år. 9.4 Der klages over projektøren fra det nye skuespilhus, der lyser lige ind i nogle af lejlighedernes soverum. Jan sørger for at det bliver påtalt motorcykler har holdt parkeret ved indgangen til blok 4 (langs kajen). Preben prøver af finde ud af hvem ejeren er og vil oplyse den pågældende om at motorcykler kun må holde på de dertil indrettede pladser i gården eller alternativt i henhold til gældende parkeringsregler på Strandgade. 9.6 Nogle beboere vil gerne kunne benytte cykelkældrene til reparationer og ønsker kroge til ophæng af cykler og gerne et bord. Der er enighed om at borde vil tage for megen plads op i cykelkældrene, og at værkstedet i Ref side 4 af 5

5 blok 3 er til rådighed også for reparation af cykler. Adgang ved henvendelse til Preben. 9.7 Opsætning af lavenergiarmaturer i kældrene blev kort drøftet. Det aftales at se på problemet ved en senere lejlighed, da løsningen ikke bare er at opsætte sparepærer. Næste ordinære møde er d. 26. maj 2009 kl Mødet hævet kl Referat udfærdiget d Jan Hyttel Ref side 5 af 5

Referat af. 27. marts 2007 kl. 19.30

Referat af. 27. marts 2007 kl. 19.30 Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 10/04/07 Referat af bestyrelsesmødet 27. marts 2007 kl. 19.30 Til stede: John, Jon, Preben, Ejvind, Jes og Jan. Der var afbud fra Sanne og Anders. Ad dagsordenens pkt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere