Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997"

Transkript

1 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden Registeret indeholder oplysninger om afregning mellem amterne, Københavns og Frederiksberg kommuner og ydere under sygesikringen, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer etc. Sundhedsstyrelsens register opdateres månedligt. Med udgangspunkt i dette register er det muligt at analysere befolkningens brug af forskellige sygesikringsydelser inden for de enkelte specialer samt eventuelle geografiske forskelle i forbrugsmønsteret. Samtidig åbner registeret mulighed for - ved samkørsel med andre af Sundhedsstyrelsens registre (f.eks. Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret) - at få et bedre billede af patienters samlede sygdomsforløb. I det følgende er valgt at fokusere på de ydelser under sygesikringen, som de fleste danskere modtager, nemlig kontakt til alment praktiserende læge I alt havde personer med bopæl i Danmark 30,9 mio. kontakter til en alment praktiserende læge i 1997, hvilket er en stigning på 3,3 pct. i forhold til 1996, hvor antallet af kontakter var 29,9 mio. Ved kontakt forstås konsultation, telefonkonsultation eller besøg. Børn under 16 år fik i løbet af 1996 eget sygesikringsbevis, og brugen af barnets eget cpr-nummer ved kontakt til praktiserende læge øgedes i løbet af året således, at det i januar 1997 kun var ca. 2,6 pct. af alle kontakter, der havde børnemarkering, dvs. hvor afregningen skete under den voksne ledsagers cpr-nummer. Procenten faldt yderligere i løbet af 1997, så der i januar 1998 var under 1 pct. kontakter med børnemarkering. Da 1996 fungerede som indkøringsfase for denne nye procedure, er det valgt at gruppere de 0-15 årige i én aldersgruppe i de følgende tabeller. For sammenlignelighedens skyld gør dette sig også gældende for 1997-tallene. Der var i afregningsuger i Sygesikringen i forhold til 52 uger i Det er givet, at en del af den observerede stigning fra 1996 til 1997 kan henledes hertil. Derfor er der i Tabel 2.1 også anført en justeret total for 1997, dvs. hvor det faktiske antal kontakter for 1997 er divideret med 53 og ganget med 52, for at få et bedre sammenligningsgrundlag mellem de to år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 2 nr

2 2 Tabel 2.1 viser antallet af kontakter for forskellige aldersgrupper i de enkelte amter i 1997, sammenlignet med Ved opgørelsen er de sikredes bopælsamt lagt til grund for den geografiske afgrænsning. Tabel 2.1: Antal kontakter (i 1.000) hos praktiserende læge, fordelt på alder og amt, Københavns Kom Frederiksberg Kom Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt justeret 1) Pct.vis fordeling 13,2 3,0 12,0 14,0 12,8 13,6 11,0 20,4 100,0 Hele landet Pct.vis ændring ,7 4,3-1,7 1,1 0,6 6,1 3,9 4,5 3,4 Pct.vis ændring (justeret) 6,6 2,4-3,5-0,9-1,3 4,1 2,0 2,5 1,4 Det er naturligt nok områderne med flest indbyggere, København Kommune og Københavns, Fyns, Århus og Nordjyllands amter, der har det største antal kontakter. Der er sket en ændring i den procentvise fordeling af antallet af kontakter for de forskellige aldersgrupper fra 1996 til 1997, både når der sammenlignes med de faktiske og de justerede tal for Gruppen af 0-15 årige har væsentlig flere kontakter i 1997 i forhold til 1996, mens gruppen af årige har færre. Dette kan primært forklares ved den ovennævnte ændrede - og nu mere nøjagtige - registrering af børns kontakter til praktiserende læge. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 2 nr

3 3 Tabel 2.2 viser antallet af kontakter pr. indbygger i 1997 i de forskellige aldersgrupper, fordelt på amter. Tabellerne 2.3a-2.3c opdeler kontakter på hhv. konsultationer, telefonkonsultationer og besøg pr. indbygger fordelt på aldersgrupper og amter i Der er som i Tabel 2.1 anført justerede tal for 1997 i de nedenstående tabeller for at give et bedre sammenligningsgrundlag mellem 1996 og Tabel 2.2: Antal kontakter pr. indbygger hos praktiserende læge, fordelt på alder og amt. Københavns Kom. 4,5 3,3 4,4 4,8 5,2 6,2 7,2 10,6 5,6 Frederiksberg Kom. 5,0 3,7 4,4 4,9 4,9 5,5 6,8 10,0 5,8 Københavns Amt 4,3 3,7 4,8 5,3 5,1 5,8 7,0 10,4 5,8 Frederiksborg Amt 4,6 3,8 5,2 5,5 5,3 5,9 7,3 11,0 5,9 Roskilde Amt 4,5 4,0 5,2 5,5 5,4 6,2 7,7 11,4 5,9 Vestsjællands Amt 3,9 4,0 5,3 5,5 5,4 6,1 7,1 10,6 5,9 Storstrøms Amt 3,9 3,8 4,9 5,4 5,2 5,8 7,0 10,0 5,8 Bornholms Amt 3,4 3,5 4,8 5,1 4,9 5,9 7,4 10,8 5,8 Fyns Amt 3,9 3,5 4,6 5,0 4,9 5,7 6,9 10,0 5,5 Sønderjyllands Amt 4,0 4,0 5,5 5,9 5,6 6,6 8,2 12,4 6,3 Ribe Amt 4,0 4,1 5,7 6,0 5,5 6,5 7,7 11,7 6,1 Vejle Amt 4,1 3,7 5,1 5,3 5,2 6,1 7,5 11,6 5,9 Ringkjøbing Amt 3,7 3,8 5,1 5,4 5,1 5,9 7,0 11,0 5,6 Århus Amt 3,9 3,8 5,1 5,5 5,6 6,6 8,1 12,6 6,1 Viborg Amt 3,7 3,7 5,0 5,1 4,9 5,7 6,8 10,9 5,6 Nordjyllands Amt 3,9 3,7 5,1 5,4 5,4 6,1 7,4 11,1 5, ,1 3,7 5,0 5,3 5,3 6,1 7,3 11,0 5, justeret 1) 4,0 3,7 4,9 5,2 5,2 6,0 7,2 10,8 5, ,8 3,5 4,9 5,4 5,2 6,0 7,1 10,5 5,7 Tabel 2.2 viser, at Sønderjyllands, Ribe og Århus amter for alle aldersgrupper ligger mere end 5 pct. højere end landsgennemsnittet, når man ser på antallet af kontakter pr. indbygger. Fyns Amt ligger lavere end landsgennemsnittet for alle aldersgrupper. Det ses desuden af Tabel 2.2, at der fortrinsvis er sket en vækst i antallet af kontakter pr. indbygger for hele landet fra 1996 til 1997 for de yngste og de ældste. De årige har til gengæld et fald i antallet af kontakter pr. indbygger. Dette gælder både når man anvender de faktiske og de justerede tal for 1997 i sammenligning med Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 2 nr

4 4 Tabel 2.3a-2.3c viser hhv. antallet af konsultationer, telefonkonsultationer og besøg pr. indbygger hos praktiserende læge i 1997, og sammenligner tallet for hele landet med tallene fra Tabel 2.3a: Antal konsultationer pr. indbygger hos praktiserende læge, fordelt på alder og amt og Københavns Kom. 2,8 2,3 2,6 2,8 3,1 3,5 4,1 5,0 3,2 Frederiksberg Kom. 3,0 2,5 2,6 2,8 2,8 3,0 3,8 4,6 3,2 Københavns Amt 2,8 2,5 3,0 3,1 2,9 3,3 3,9 4,6 3,2 Frederiksborg Amt 2,8 2,5 3,1 3,1 2,9 3,1 3,7 4,4 3,2 Roskilde Amt 2,8 2,6 3,1 3,1 2,8 3,1 3,7 4,2 3,1 Vestsjællands Amt 2,7 2,8 3,3 3,2 3,0 3,3 3,6 4,3 3,2 Storstrøms Amt 2,6 2,6 3,1 3,2 2,9 3,2 3,6 4,0 3,1 Bornholms Amt 2,6 2,7 3,4 3,3 3,0 3,6 4,0 5,3 3,5 Fyns Amt 2,5 2,4 3,0 3,0 2,8 3,1 3,6 4,2 3,1 Sønderjyllands Amt 2,8 2,7 3,4 3,4 3,0 3,4 3,8 4,5 3,3 Ribe Amt 2,8 2,8 3,5 3,4 2,9 3,3 3,7 4,5 3,3 Vejle Amt 2,4 2,4 3,0 2,9 2,6 3,0 3,4 4,1 2,9 Ringkøbing Amt 2,4 2,7 3,2 3,1 2,8 3,2 3,5 4,3 3,1 Århus Amt 2,3 2,4 2,9 3,0 2,8 3,1 3,5 4,1 3,0 Viborg Amt 2,4 2,6 3,1 3,0 2,7 3,0 3,3 4,0 3,0 Nordjyllands Amt 2,6 2,6 3,2 3,1 3,0 3,2 3,7 4,5 3, ,6 2,5 3,0 3,1 2,9 3,2 3,7 4,4 3, justeret 1) 2,6 2,5 2,9 3,0 2,8 3,1 3,6 4,3 3, ,5 2,4 3,0 3,1 2,8 3,2 3,6 4,2 3,1 Den største stigning i antallet af konsultationer pr. indbygger ses hos den ældste befolkningsgruppe, der også ligger væsentligt over tallet for hele landet.. For landet som helhed ses ingen stor ændring i fordelingen på aldersgrupper sammenlignet med I Vejle, Århus og Viborg amter ses et lavere antal konsultationer pr. indbygger end for landet som helhed. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 2 nr

5 5 Tabel 2.3b: Antal telefonkonsultationer pr. indbygger hos praktiserende læge, fordelt på alder og amt og Københavns Kom. 1,3 1,0 1,7 1,8 2,0 2,5 2,8 4,5 2,2 Frederiksberg Kom. 1,6 1,2 1,8 2,0 2,0 2,3 2,8 4,5 2,4 Københavns Amt 1,4 1,1 1,8 2,2 2,1 2,4 2,9 4,9 2,3 Frederiksborg Amt 1,6 1,3 2,1 2,3 2,4 2,7 3,4 5,5 2,6 Roskilde Amt 1,6 1,3 2,1 2,4 2,5 3,0 3,8 6,1 2,6 Vestsjællands Amt 1,2 1,2 2,0 2,2 2,4 2,7 3,3 5,3 2,5 Storstrøms Amt 1,2 1,1 1,8 2,2 2,3 2,6 3,2 5,0 2,5 Bornholms Amt 0,9 0,8 1,4 1,8 1,9 2,3 3,2 5,0 2,2 Fyns Amt 1,3 1,0 1,6 2,0 2,1 2,5 3,0 4,8 2,3 Sønderjyllands Amt 1,3 1,2 2,0 2,4 2,6 3,2 4,1 6,6 2,8 Ribe Amt 1,1 1,2 2,2 2,6 2,5 3,1 3,8 6,3 2,7 Vejle Amt 1,6 1,3 2,1 2,4 2,5 3,0 3,7 6,3 2,8 Ringkøbing Amt 1,2 1,1 1,9 2,2 2,2 2,6 3,2 5,3 2,3 Århus Amt 1,5 1,3 2,1 2,4 2,7 3,3 4,2 7,0 2,9 Viborg Amt 1,2 1,1 1,8 2,1 2,1 2,6 3,3 5,7 2,4 Nordjyllands Amt 1,3 1,1 1,9 2,2 2,3 2,7 3,4 5,5 2, ,4 1,2 1,9 2,2 2,3 2,8 3,4 5,5 2, justeret 1) 1,3 1,1 1,9 2,2 2,3 2,7 3,3 5,4 2, ,2 1,0 1,9 2,2 2,2 2,7 3,2 5,2 2,4 Igen ses den største ændring i forhold til fordelingen i 1996 i gruppen af over 60-årige. Der ses bort fra stigningen hos de 0-15 årige, da denne kan skyldes ændret registreringspraksis fra Københavns Kommune og Bornholms Amt ligger med 2,2 telefonkonsultationer lavest i forhold til tallet for hele landet, mens Sønderjyllands, Århus og Vejle amter ligger højere end landet som helhed. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 2 nr

6 6 Tabel 2.3c: Antal besøg pr. indbygger hos praktiserende læge, fordelt på alder og amt og Københavns Kom. 0,38 0,09 0,07 0,10 0,13 0,18 0,31 1,06 0,27 Frederiksberg Kom. 0,30 0,07 0,06 0,07 0,08 0,12 0,21 0,81 0,23 Københavns Amt 0,17 0,05 0,06 0,07 0,08 0,11 0,22 0,92 0,20 Frederiksborg Amt 0,12 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,22 1,08 0,19 Roskilde Amt 0,08 0,04 0,05 0,05 0,06 0,09 0,21 1,10 0,16 Vestsjællands Amt 0,06 0,03 0,05 0,06 0,06 0,09 0,21 0,92 0,17 Storstrøms Amt 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,19 0,91 0,17 Bornholms Amt 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,13 0,48 0,09 Fyns Amt 0,07 0,03 0,04 0,06 0,07 0,11 0,24 1,02 0,19 Sønderjyllands Amt 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 0,23 1,29 0,19 Ribe Amt 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,08 0,20 0,96 0,15 Vejle Amt 0,11 0,05 0,06 0,08 0,09 0,15 0,30 1,22 0,23 Ringkjøbing Amt 0,09 0,05 0,06 0,09 0,10 0,16 0,31 1,37 0,24 Århus Amt 0,12 0,05 0,06 0,09 0,11 0,17 0,37 1,48 0,26 Viborg Amt 0,05 0,03 0,04 0,05 0,07 0,11 0,23 1,28 0,22 Nordjyllands Amt 0,04 0,02 0,04 0,05 0,08 0,12 0,26 1,13 0, ,11 0,04 0,05 0,07 0,08 0,12 0,25 1,11 0, justeret 1) 0,11 0,04 0,05 0,07 0,08 0,12 0,25 1,09 0, ,11 0,04 0,06 0,07 0,08 0,12 0,26 1,11 0,21 Der er ikke sket nogen væsentlig ændring i fordelingen af besøg på de enkelte aldersgrupper i 1997 i forhold til Bornholms Amt færrest besøg pr. indbygger Københavns Kommune og Århus Amt ligger - med hhv. 0,27 og 0,26 besøg pr. indbygger - noget over tallet for hele landet, mens Bornholms Amt med 0,09 ligger meget lavt i forhold til antallet af besøg for landet som helhed. Nedenfor viser Tabel 2.4 og 2.5 fordelingen af antallet af kontakter til praktiserende læge for henholdsvis kvinder og mænd i 1997, og sammenligner med Der er ikke angivet tal for aldersgruppen 0-15 år for 1996, idet ovennævnte børnemarkering umuliggør opdeling på køn for denne aldersgruppe. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 2 nr

7 7 Tabel 2.4: Antal kontakter pr. kvinde hos praktiserende læge, fordelt på alder og amt og Københavns Kom. 4,1 4,5 6,2 6,9 6,5 7,6 8,1 10,9 7,0 Frederiksberg Kom. 4,5 5,1 6,2 6,9 6,1 6,6 7,5 10,4 7,1 Københavns Amt 4,0 5,0 7,2 7,3 6,5 7,2 8,0 11,2 7,0 Frederiksborg Amt 4,2 5,2 7,7 7,7 6,8 7,3 8,4 11,8 7,2 Roskilde Amt 4,1 5,5 7,7 7,6 6,9 7,9 8,9 12,1 7,3 Vestsjællands Amt 3,6 5,3 7,7 7,4 6,8 7,6 8,0 11,2 7,1 Storstrøms Amt 3,7 5,1 7,2 7,2 6,5 7,0 7,9 10,6 7,0 Bornholms Amt 3,4 4,7 7,1 6,8 6,0 6,9 8,0 11,2 6,8 Fyns Amt 3,1 4,6 6,6 6,7 6,2 7,1 7,7 10,5 6,5 Sønderjyllands Amt 3,6 5,3 7,9 7,9 7,1 8,2 9,2 13,0 7,6 Ribe Amt 3,7 5,3 8,1 8,2 7,0 8,0 8,7 12,2 7,4 Vejle Amt 3,7 4,9 7,3 7,2 6,6 7,6 8,5 12,2 7,2 Ringkøbing Amt 3,5 4,9 7,1 7,1 6,2 7,1 7,9 11,4 6,7 Århus Amt 3,6 5,1 7,4 7,6 7,2 8,3 9,2 13,2 7,5 Viborg Amt 3,5 4,9 7,0 6,7 6,1 6,9 7,8 11,5 6,7 Nordjyllands Amt 3,3 4,9 7,3 7,3 6,8 7,5 8,5 11,6 7, ,7 5,0 7,1 7,3 6,7 7,5 8,3 11,6 7, justeret 1) 3,6 4,9 7,0 7,2 6,5 7,3 8,2 11,3 7, ,6 7,1 7,4 6,5 7,4 8,0 11,1 7,7 I faktiske tal er antallet af kontakter pr. kvinde i 1997 samlet set faldet med 0,6 i forhold til 1996, men der ses en lille stigning indenfor flere aldersgrupper. Sammenlignes med det justerede tal for 1997 er stigningen for alle aldersgrupper samlet på 0,7. Antallet af kontakter pr. kvinde i Fyns Amt, er lavere end resten af landet, mens der i Sønderjyllands Amt med 7,6 kontakter pr. kvinde ses det højeste antal. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 2 nr

8 8 Tabel 2.5: Antal kontakter pr. mand hos praktiserende læge, fordelt på alder og amt og Københavns Kom. 4,1 2,1 2,4 3,0 4,0 4,8 6,2 9,1 4,0 Frederiksberg Kom. 4,6 2,2 2,5 3,1 3,6 4,2 5,8 8,8 4,2 Københavns Amt 4,0 2,3 2,6 3,3 3,6 4,4 5,8 9,1 4,3 Frederiksborg Amt 4,2 2,6 2,9 3,4 3,8 4,5 6,1 9,8 4,4 Roskilde Amt 4,2 2,6 2,8 3,4 3,8 4,6 6,4 10,2 4,4 Vestsjællands Amt 3,6 2,6 3,1 3,7 4,1 4,7 6,2 9,5 4,5 Storstrøms Amt 3,6 2,4 2,9 3,6 3,9 4,7 6,0 9,0 4,5 Bornholms Amt 3,3 2,5 2,8 3,5 4,0 4,8 6,6 9,9 4,6 Fyns Amt 3,1 2,3 2,8 3,4 3,7 4,4 5,9 9,2 4,1 Sønderjyllands Amt 3,6 2,6 3,2 4,0 4,2 5,1 7,0 11,3 4,8 Ribe Amt 3,6 2,8 3,5 3,9 4,1 5,0 6,6 10,6 4,7 Vejle Amt 3,7 2,5 3,0 3,5 3,9 4,8 6,3 10,5 4,5 Ringkøbing Amt 3,5 2,8 3,4 3,8 4,0 4,8 6,1 10,1 4,5 Århus Amt 3,6 2,5 2,9 3,5 4,1 4,9 6,9 11,4 4,5 Viborg Amt 3,5 2,6 3,2 3,6 3,7 4,4 5,8 10,0 4,4 Nordjyllands Amt 3,3 2,5 3,1 3,6 4,0 4,7 6,3 10,1 4, ,7 2,5 2,9 3,5 3,9 4,7 6,3 9,9 4, justeret 1) 3,6 2,4 2,8 3,4 3,8 4,6 6,1 9,7 4, ,3 2,8 3,5 3,8 4,5 6,0 9,5 4,4 Kvinder går oftere til lægen end mænd For alle aldersgrupper gælder, at kvinder har flere kontakter end mænd. Dette ses tydeligt på antallet af kontakter for landet som helhed (faktiske tal), hvor kvinder har 7,1 kontakter, mens mænd har 4,4, og det er også tydeligt ved sammenligning af de enkelte aldersgrupper. F.eks. er det gennemsnitlige antal kontakter i 1997 for kvinder i alderen år ca. 7, mens antallet for mænd i samme aldersgruppe er ca. 3. Det er først ved 70 års alderen, at antallet af kontakter for kvinder og mænd nærmer sig samme niveau. For kvinder sker der en stigning på mere end 40 pct. i antallet af kontakter fra gruppen af årige til de årige, hvorefter der sker et fald på 11 pct. fra gruppen af årige til de årige. Herefter stiger antallet igen til 11,6 i gennemsnit for aldersgruppen 70 år og derover. En tilsvarende adfærd kan ikke genfindes for mænd. Her ses i stedet en konstant stigning i antallet af kontakter med patientens alder, fra 2,5 til 9,9 kontakter pr. mand, med den største stigning på næsten 60 pct. fra aldersgruppen årige til aldersgruppen 70 år og derover. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 2 nr

9 9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Årgang 2 nr

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 2000

Skadestuernes virksomhed 2000 Skadestuernes virksomhed 2000 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Skadestuestatistik 2000 Siden 1. januar 1995 har alle landets

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 1998

Skadestuernes virksomhed 1998 Skadestuernes virksomhed 1998 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Skadestuestatistik 1998 Siden 1. januar 1995 har alle landets skadestuer

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper A NALYSE Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2005. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 10

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2005. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 10 KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 14. november 2017 PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter Hovedbudskaber Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. Det er 75. pct. færre

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999.

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Folketallets beægelser i Odense Kommune i 1999. Nr. 3 marts 2000 Folketallet steg i løbet af 1999 med 32 personer

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Folkeskolens vidtgående specialundervisning 1985-2001 FORORD...2 UDVIKLINGEN I DEN VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING...4 Metode... 4 Tabel 1 Antal børn og unge i alderen 6-16 år. Danmarks Statistiks folketælling

Læs mere

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 9

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 9 KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre?

Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre? Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre? Kontaktperson: Fuldmægtig Kirsten Frederiksen lokal 6210 Baggrund Sundhedsstyrelsen udsendte i 1994 en redegørelse vedrørende diabetesbehandlingen

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2003 2004:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Version 1. september 2005

Epidemiologi og Biostatistik Version 1. september 2005 ! "!#$ $ %%&' (! # % $ %%* +,$ -. /0* 2 / 3 4/ 2 $ 2! $!!! 4 5!/2 -! 5.!/!. 2! -! (! / 4 3!4 3 4 " -! 2!/! 2 & / ' 5 6 +,!7! / $ 2! /4 + / - (! 4 2 /2 + 2 4! $ 4'! + 4 4!! 8 8!2 / // 6 MPH Introduktionsmodul

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5. Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet 5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5.2 Alternativ behandling Ola Ekholm 5.3 Brug af medicin Ulrik Hesse 5.4

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere