KFUM-Spejderne i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KFUM-Spejderne i Danmark"

Transkript

1 - Huskeliste, tips og ideer når I skal i gang med at forbedre de fysiske forhold 1. udgave september 2001

2 Forord:...3 Økonomi:....4 Myndighedsbehandling:...8 Hyttens indretning:...9 Hyttens sammensætning:...10 Jura:...12 Hyttegrund/Lejrplads:...14 Efterskrift:...15 Litteraturliste:...16 Ordforklaring:...16 Nyttige web-adresser:...16 side 2

3 Forord: Korpset har nedsat et udvalg, der har til formål at rådgive grupperne i spørgsmål i forbindelse med såvel nybyggeri som vedligeholdelse af bygninger og grunde/lejrpladser. Nærværende checkliste skal betragtes som tips og ideer og kan ikke regnes for at dække enhver mulig omstændighed i forbindelse med et byggeri. Jeres erfaringer er værdifulde del dem med andre. Alle opfordres til at komme med ideer til forbedring af checklisten. Indlæg kan sendes til Korpskontoret. Mange grupper har på et eller andet tidspunkt ønsker om at forbedre deres lokalesituation. Det fremgår af de mange spejderhuse og lejrbygninger, der står rundt om i landet at, mange af dem har bygget. Inden I eventuelt går i gang med byggeplaner, er det vigtigt, at I gør jer en række overvejelser: Det første er naturligvis at finde ud af, om I har behov for at bygge eget hus, eller om I eventuelt kan dele med andre, eventuelt kan leje jer ind hos andre. Der er måske mulighed for at arbejde sammen med andre korps i jeres lokalområde, eller der er mulighed for at indgå i et samarbejde med andre organisationer, f.eks. idrætsorganisationer, ungdomsklubber eller lignende. Husk på, at kvaliteten i spejderarbejdet ikke afhænger af lokalerne. Der kan drives fremragende spejderarbejde i gamle, fugtskadede lokaler; men det er naturligvis dejligt at være i egne, velholdte lokaler til sit daglige arbejde. Det er også vigtigt at gøre jer klart, om I har ressourcer til at bygge (evt. sammen med andre), og hvad jeres behov er. Da spejderliv er friluftsliv, kunne det være, at I i stedet for et hus inde i byen skal finde mulighed for et hus udenfor. Evt. blot en åben plads med et lille hus eller et skur på, eller Måske kan man klare sig uden at have et lokale til hver enhed. Hvert rum kan måske have flere funktioner (spejdere - ulve - bævere - rovere) ved grundig overvejelse af udformningen af inventaret. Vent med at tegne til I har overvejet behovet. Når der først er lavet en tegning, kan den komme til at binde utroligt meget. Derfor opstil ønskerne og diskuter, indtil I er sikre på, hvad behovet er, og tegn så. side 3

4 Økonomi: Behovsundersøgelse Lav en undersøgelse hos alle enheder, hvad de har brug for. Er det ét stort fællesrum eller er det måske patruljelokaler, eller er det begge dele. Hvad er behovet for opbevaring? (depotrum) Har I brug for et stort Grovværksted? måske til at tørre telte? bygge kanoer el. a. Se i øvrigt afsnit vedr. hyttens indretning. Overvej: Har vi brug for det? hvor fint skal det være? Prioritér jeres ønsker. Minimums - eller ønskehus. Få alle jeres ønsker med i planlægningen af ønskehuset, og gør jer klart, hvordan I kan skære ned i budgettet, altså hvad I kan undvære. Udvidelsesmuligheder. Selv om I måske får bygget jeres ønskehus, vil gruppen måske vokse, så der ikke længere er plads nok, eller der opstår nye behov, ønsker og muligheder om år. Budget. Det er vigtigt, at I får lagt et realistisk budget, både for byggeriet og for den senere drift af lokalerne/huset. Anlægsbudget: som skal indeholde både udgifter og indtægter. Udgifter Grund, køb eller leje. Hvis I har aftale om leje af grund, så sørg for at få en lejekontrakt, helst så lang løbetid som muligt. I skal regne med, at når lejekontrakten udløber, skal I måske starte forfra. Ved leje af kommunen, kan det evt. lade sig gøre at leje for 49 eller 99 år. Lejekontrakt. I har brug for en skriftlig aftale. Den nuværende ejer af grunden beholder måske ikke grunden evigt. Løbetid. Ved låneoptagelse må I regne med, at lånet skal være afviklet inden for kontraktens løbetid. Projekt. Arkitekter har lært noget om at kombinere ønsker og muligheder i bygningen, og at kombinere bygningen med terrænet. Udgiften til arkitekten (hvis der er en udgift) vil nok tjene sig ind igen i bedre brugsværdi i huset. Landinspektør, hvis der skal udmatrikuleres, samt afsætning af hus. Byggestyring. Det er vigtigt, at I har et byggeudvalg til at tage sig af planlægning og gennemførelse af byggeriet. Men det er næsten endnu vigtigere, at I har en person, der kan deltage i byggemøder også i arbejdstiden og dermed møde håndværkerne, når de har brug for det. (Naturligvis forudsat, at byggeriet foregår i almindelig arbejdstid). Det behøver ikke være en arkitekt; men en person, der kan organisere, og som har bemyndigelse til at træffe beslutninger. Vær opmærksom på at det kan være ansvarspådragende at have viden. Rådgiverhonorar. Hvis I skal bruge arkitekt og ingeniør til lave forprojekt, skitseprojekt, tegninger m.v. kan I få udgifter til det Husk, at tegninger skal trykkes til udbudsmaterialet. Rådgiveren har en ansvarsforsikring, der dækker hvis der viser sig fejl i forbindelse med projektet. Tilladelser. I kan få at vide på kommunen, hvad prisen er. side 4

5 Tilslutningsafgifter, både vand, kloak, elektricitet og telefon. Der kan også være tale om obligatorisk tilslutning til f.eks. fællesantenne, selv om I ikke regner med at bruge det. Licitation, gerne indbudt. Det vil være naturligt at tale med de håndværkere, I har forbindelse med enten i lederstab, grupperåd eller i forældrekreds. Husk, at hvis I laver en licitation, så skal der være lavet et byggeprojekt, så alle tegninger og beskrivelser er dækkende for det arbejde, der skal gøres. Forsikringer, undersøg om korpsets forsikringer dækker. Hvis I bruger frivillig arbejdskraft, bliver I derved arbejdsgivere, og skal tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. All Risks forsikringen er ikke lovpligtig; men kan spare for mange ærgrelser senere hen. Uforudsete udgifter, min. 10%. Der vil ofte vise sig udgifter, som end ikke den dygtigste arkitekt husker eller tænker på. Vejret kan være skyld i mangt og meget i den retning Vejrligsforanstaltninger er bygherrens hovedpine. Det skal med i projektbeskrivelsen. Betalingsplan: Der skal lægges plan for, i hvilken takt regningerne skal betales, og på hvilket tidspunkt. Indtægter: Det er vigtigt, at indtægterne og udgifterne balancerer, så man af jeres anlægsbudget kan se, at I kan fremskaffe de penge, der er brug for til byggeriet. Desuden er det vigtigt, at det fremgår af budgettet, hvor meget I selv yder. Hvis I f.eks. allerede ejer grunden der skal bygges på, skal I tage den med på indtægtssiden (og naturligvis på udgiftssiden, for grunden har jo sin værdi) Brug den offentlige vurderings tal. Hvis I udfører arbejde selv, eller får gratis arbejdskraft, skal den tages med som en indtægt. Det er tit en betingelse for tilskud fra kommune, amt, eller Lokale- og Anlægsfonden at I selv skal skaffe lige så meget som de giver. Derfor er det vigtigt, at alt det I selv yder, kommer med i budgettet. Grund. Hvis I selv ejer grunden i forvejen, er her tale om en indtægt på lige fod med de penge, I selv har sparet sammen til byggeriet. Eget arbejde. I det omfang, I regner med eget arbejde, enten fra grupperådsmedlemmer, ledere, spejdere eller forældre, skal dette arbejde sættes til værdi. Det er nemlig en del af den kapital, I har skaffet. Gratis materialer, eller store rabatter skal på samme måde tages med som en indtægt. Til gengæld skal materialer tages med i udgiftssiden til normalpris. Tilskud fra kommunen. I skal under alle omstændigheder tale med kommunen, før I går i gang. Normalt vil det være folkeoplysningsudvalget, I skal tale med om et tilskud til etablering af lokalerne; men det kan også være kulturudvalget. Tilskud fra fonde. I kan finde en Fondshåndbog på biblioteket, som fortæller om fonde og deres regler. Find de fonde, der passer til jeres formål, og skriv en ansøgning til hver fond. En fotokopieret ansøgning sendt til flere fonde er spild af porto. Friluftsrådet. Skema fås på korpskontoret, og ansøgning sendes dertil Lokale - og Anlægsfonden. Hvis de giver tilskud, er de som regel store; men de giver ikke til ordinære foreningshuse. Der kræves et detaljeret projektmateriale og tilsagn fra andre bidragsydere, f.eks. kommunen eller korpset. side 5

6 Lokale fonde. Undersøg, om der findes lokale fonde i jeres kommune, f.eks. brandkasser. Lokale fonde giver helst tilskud til lokale formål. Find frem til formanden og tal med ham/hende, før I sender ansøgningen. Skattefri gaver. Alle kan give en gave til KFUM-spejderne i Danmark, med skattefradragsret Hvis man skriver gruppens navn på det girokort, man får fra korpskontoret, får gruppen gaven. Lån fra korpset. Der kan lånes, som regel rente- og afdragsfrit i 10 år, fra enten Jens Granes Fond eller ejendomsfonden. Lokale og Anlægsfonden Søges ligesom tilskud. Kommunen. Nogle kommuner giver rente- og afdragsfrie lån i stedet for tilskud. Lånene skal så kun betales tilbage i tilfælde af salg eller gruppens opløsning Evt. andre eller realkredit. Forsøg altid først en samtale med jeres lokale pengeinstitut. Når I er færdige med anlægsbudgettet, kan I beregne jer til driftsudgifterne. Det vil normalt være en betingelse for at låne, og måske også for at få tilskud fra kommunen, at man kan se at I kan betale udgifterne, når huset er i drift. Afdrag på lån er ikke en driftsudgift; men det er alligevel penge, I skal betale hvert år. Vær opmærksom på, at afdrag stiger år for år, samtidig med, at renterne falder. Driftsbudget: Udgifter: Renter af lån Gælder kun lån, der er optaget med pant i bygningen, og hvor pengene er brugt til byggeriet. Afdrag. (ikke del af driftsudgifterne og kan derfor ikke tages med i de driftsudgifter, kommunen giver tilskud til) Vedligeholdelse, gælder kun den ordinære vedligeholdelse, ikke forbedringer. Forsikringer, som vedrører bygningen. Der skal tegnes særlig forsikring for materiel til brug ved aktiviteter, den er ikke tilskudsberettiget; men nødvendig. Telefon (Tal med folkeoplysningsudvalget. Telefonen kan være tilskudsberettiget, hvis den er en nødvendighed, for at man f.eks. kan tilkalde hjælp. Så er den en forsikring) Skatter og afgifter vedrørende huset og grunden. Lys og varme Vand, afledning og renovation. Rengøring Tilsyn Indtægter: Kommunalt tilskud Kommunen skal i henhold til folkeoplysningsloven give tilskud med mindst 65% af driftsudgifter til foreningens egne eller lejede lokaler, dog højst svarende til en udgift på 88,55 kr. pr. time lokalerne har været i brug (pr ) Mange kommuner har en lokal ordning, hvor man giver større tilskud under visse forudsætninger. Tal derfor med folkeoplysningsudvalget. Kommunen kan nægte at yde tilskud til nye lokaler eller udvidede lokaler, hvis det ikke er aftalt forud for byggeri eller udvidelse, og hvis kommunen kan anvise egnede lokaler. side 6

7 Fremlejeindtægter: Hvis I lejer huset eller dele af det ud til andre, skal lejeindtægten trækkes fra, før jeres tilskud fra kommunen beregnes. Alligevel kan det være en rigtig god ide, f.eks. at aftale med et andet spejderkorps eller med en børneinstitution eller andre, at huset kan bruges af dem. Man kunne f.eks. tænke sig, at et spejderhus blev brugt af kommunale dagplejemødre som samlingssted i dagtimerne, hvor I jo alligevel ikke bruger huset. side 7

8 Myndighedsbehandling: Sørg altid for at have alle nødvendige tilladelser inden der startes på et byggeri. Det er en god idé at kontakte kommunens tekniske forvaltning og drøfte sagen igennem, herved kan der spares mange ærgrelser og meget tid. Kommunen kan og vil ofte gerne hjælpe med ideer og forslag, når I forelægger sagen. Foreligger der byggetilladelse? Ansøgningsskema vedlægges i 2 eksemplarer: Situationsplan 1:200 eller 1:500 Plantegning(er) 1:50 eller 1:100 Kloakplan (kan evt. fremgå af plantegning) Snit 1:20 eller 1:50 med beskrivelse af materialer. Er der tinglyst fredninger eller forureninger på grunden? (få en tingbogsudskrift) Kræves der landzonetilladelse? (kan medføre lang sagsbehandlingstid) Kræves der udarbejdet ny lokalplan? (vil medføre sagsbehandlingstid på ca. 6-8 mdr.) Kloakering: Tilslutning til offentlig kloak eller eget anlæg? Fælleskloakering eller separat kloakering (evt. mulighed for nedsivning af regnvand) Samletank, minirenseanlæg, sandfilter, nedsivning. Tilslutninger: Vand El Naturgas (kan være et krav) Fjernvarme (kan være et krav) Telefon Antenne (kan være et krav) Er der fortidsminder på grunden? side 8

9 Hyttens indretning: Ved planlægning af det nye byggeri er det vigtigt at være meget opmærksom på hvilke behov gruppen reelt har. Tænk over: Placeres hytten så grunden kan udnyttes? Optimal orientering i forhold til verdenshjørner. Udnyttelse af evt. terrænforskelle. Anvend robuste materialer. Depotrum i rigeligt omfang og uden vinduer. (Tørring af telte m.v.) Pejs. Optimal udnyttelse af bygningen (patruljelokaler kan eksempelvis fremkomme ved opdeling fælleslokale) Er der behov for køjer? (kan etableres som alkover) Er der brug for et værksted? Handicaptoilet er et myndighedskrav. Materialevalg og udformning der medføre lave vedligeholdelsesudgifter. Husk det må godt lugte lidt af spejderhus side 9

10 Hyttens sammensætning: Sokkel/fundament: Undersøg jordbunden. Hvis der er løs bund, skal der mere end blot fundament til frostfri dybde. Hvis hyttegrunden er nær en sø, å eller mose, er det nødvendigt med en undersøgelse af jordbundsforholdene. Lad altid en fagmand vurdere forholdene. Ydervægge: Murer man ydervæggen op, bliver den dyrere i produktionsomkostninger end en trækonstruktion, men til gengæld billigere i vedligeholdelsesomkostninger. Modsat har en træhytte mere sjæl end en muret hytte. Laver man hytten med mange hjørner og kanter bliver omkredsen større og derved dyrere, og varmeomkostningerne forøges. Bagmur/skillevægge: Indvendig bagmur og skillevægge kan let udføres i træ eller stålkonstruktion med 2 lag gips. Risikoen for skader er ikke større end ved muret mur, men husk at stille de lodrette lægter med 40 cm afstand, så kan gipsvæggen klare et tropsmøde. Det er lettere at sætte udsmykning op på en gipsvæg end på en muret væg. Gipsskillevæggene kan lettere flyttes, hvis man ønsker at ændre indretningen. Lette skillevægge er hurtigere at varme op, hvis hytten står uden varme imellem møderne. Gipsvægge er bedre end deres ry. Tagkonstruktion: Har man lavet hytten med mange hjørner, kan det blive svært / dyrere at lave en tagkonstruktion. Skotrender er sværere at holde tætte end et lige tag. Hvis man opfører hytten med 45 graders tag, er det let senere at udvide med lokaler under taget. Man skal så huske at brandsikre etageadskillelsen selv om man ikke udnytter loftet i første omgang. Tagmaterialet kan være stål ( tænk på kondensproblemer), eternit cementsten eller teglsten. Det er igen sådan at byggeprisen er omvendt proportional med vedligeholdelses omkostningerne. Isolering: Sørg for at isolere og tætne hytten grundigt så holdes varmeomkostningerne nede. Diverse ydervægs og tagkonstruktioner skal være ventilerede, så man undgår fugtskader fra kondensvandet. Husk at der i lette ydervægge og loftkonstruktioner skal anvendes en tæt dampspærrer, og at dampspærren skal være på den varme side af isoleringen. Vinduer: Vinduer udføres i dag i træ, pvc, aluminium og den nye træ/alu løsning. Valg af materiale til vinduer er en smagssag, trævinduer skal males, pvc vinduers beslag er generelt dyre at skifte ud og aluminiumsvinduer er for dyre. Den nye træ/alu løsning er værd at overveje. Man behøver ikke vælge samme materiale til vinduer som til døre Gulve: Flisegulve kan være kolde, men er lette at renholde i forhold til tæpper. Hvis man ikke kan lide fliser overalt er linoleumsgulve, ikke novilon, også lette at renholde. side 10

11 Lofter: I en hytte kan der let komme højlydt aktivitet. Vælg et loft, der kan absorbere larmen (akustiklofter, eller et træloft med afstand mellem brædderne ( tag IKKE et rustikloft eller et glat gipsloft, larmen fra 20 ulve vil blive ulidelig. ) Døre: Indvendige døre kan let få en hårdhændet behandling af de store spejdere. Massive døre er dyrere i indkøb, men kan bedre stå for en lidt for hård behandling sammenlignet med de såkaldte celledøre. Opvarmning: Opvarmningsformen kan være olie/gas eller el. El har været en uøkonomisk varmekilde, men til en hytte der ikke bruges hver dag, kan det være en fordel at kunne varme hytten hurtigere op end med centralvarme fyr. Elvarme samarbejder også bedre med en brændeovn. Ved centralvarme er der også risiko for frostsprængninger. Solfangere vil oftest være en dårlig ide til en spejderhytte, der ikke bruges hele tiden (risiko for varmesprængninger). Sørg for at vandforsyningen ligger placeret så den ikke er svær at udskifte, og ikke bliver frostsprængt. Hytter bliver flittigst brugt om sommeren, og kan ligge ubenyttet hen i store dele af vinteren. Vær opmærksom på at vand- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriseret mester. Ovenstående gennemgang er ikke fyldestgørende. Det vil altid være en god ide at have kontakt til håndværkere og teknikere i planlægningsfasen. side 11

12 Jura: Indenfor byggeriet gælder særlig regler, der beskriver og regulerer forholdet mellem bygherre og håndværker AB92 samt mellem bygherre og rådgiver ABR. Inden byggearbejdet går i gang skal der udarbejdes et præcist udbuds- og kontraktgrundlag, der blandt andet omfatter: Projekt med detaljede tegninger. Skriftlig beskrivelse af byggeriet m.h.t. materialevalg og arbejdet udførsel. Tidsplan for byggeriet Dokumentation for jordbundsforhold. Blød bund, forurening o.lign. Når disse dokumenter er klar, kan der tages tilbud ind på byggeriet. Dette sker normalt ved: Underhåndsbud Indbudt licitation Vær opmærksom på, at såfremt der på nogen måde opnås offentlig støtte til byggearbejdet, er I underlagt Tilbudsloven (Tilbudsloven trådte i kraft 1. september 2001 og afløste dermed licitationsloven). Af Tilbudsloven fremgår det, at der normalt altid skal afholdes licitation, dog kan der indhentes underhåndsbud på delarbejder under kr Ved underhåndsbud skal der indhentes tilbud fra mindst 3 håndværkere af hver salgs; 3 tømrer, 3 murer etc. Ved såvel underhåndsbud som ved licitation skal der inviteres mindst én håndværker, der ikke bor i kommunen for hver entreprise. Ved licitation må man i princippet indbyde alle de håndværkere, man har lyst til, dog mindst 5 på hver entreprise. Når man indhenter tilbud skal man være opmærksom på følgende: Fortæl aldrig håndværkerne hvem der ellers giver tilbud. Kun ved at have tegninger, tilbudslister og beskrivelse i orden ved man, hvad tilbuddene indeholder. Hvis der er ekstern rådgiver husk, at aftale hvad dennes arbejde er. Udpeg en fast kontaktperson i Jeres byggeudvalg. (En person med faglig indsigt). Når de bedste og billigste håndværkere er fundet, skal der udarbejdes: Entreprisekontrakt Tidsplan Betalingsplan Husk at vejrligsforanstaltninger er altid bygherres ansvar- også aftalte forsinkelser på grund af vejrlig. Efter byggeriet skal man være opmærksom på: Garantiordninger side 12

13 1. års mangel afhjælpning 5. års garantieftersyn Vedligeholdelsesplaner KFUM-Spejderne i Danmark Husk altid at jo mere projektet er gennemarbejdet inden man går i gang, jo mere sikker er man på, at man får den vare man tror man har bestilt. side 13

14 Hyttegrund/Lejrplads: Spejderliv er friluftsliv så vidt muligt på naturens betingelser. Det betyder, at vi skal vise respekt for naturen og nyde dens muligheder. En permanent lejrplads må gerne bære præg af spejderaktivitetet i modsætning til steder vi besøger, hvor eksempelvis bålpladser skal sløjfes, så det ikke kan ses, at vi har været der. Vi skal overalt beskytte træer, når vi binder pionerarbejder op i dem, og vi skærer ikke i træer og buske. Der er intet nyt i det men det vigtigere i dag end for 25 år siden, fordi det ikke længere er en selvfølge for vore medlemmer. Når vi taler om vore egne grunde, vil der være visse ting, vi kan gøre for at gøre - og holde dem spændende. Anlæg og indretning af lejrplads: En spændende grund kan ikke overskues fra alle steder. Der er skjulte hjørner og områder, der ikke kan ses steder, hvor man kan gemme sig. Beplantning er en god måde til at opnå en spændende grund. Ved nyplantninger bør der plantes ret tæt (ca. 1 x 1 meter). Dette medfører, at beplantningen kommer hurtigt op. Efter nogle år skal den tyndes. Såfremt det er muligt vil et hegn på 3-5 rækker planter være tilstrækkeligt til at sikre læ. Til hegn er buske som hassel, syren og pil velegnede. Tænk over at variere beplantningen med både buske og træer samt at planter med torne ikke er velegnede til korte bukser. Skov- og Natur Styrelsen har udgivet en række publikationer, der fortæller om plantevalg renholdelse m.v. Nyplantninger bør renholdes for uønskede planter. Dette kan ske enten med håndkraft eller ved at plante en flerårig dækafgrøde. Sprøjtning med pesticider bør af hensyn til grundvandet undgås. Sprøjtning kan endvidere hæmme væksten af træer og buske. Der findes mange forskellige græsblandinger vælg en robust type græs, der kan tåle ikke at blive slået ret tit. Tænk over at beplantningen skal være smuk og rar både om 5 og om 30 år. Brug Jeres kreativitet og udnyt planternes egenskaber og muligheder. Pladsen bør opdeles således, at der bliver mulighed for en åben plads til pionerarbejder mv. en teltplads og en permanent bålplads. Et par høje træer kan være velegnede til pionering mv. Er lejrpladsen uden vandskyllende toiletter vil et lille skur, der kan flyttes når hullet fyldt, være en god ide. Vedligeholdelse: Hold beplantningen i ave, så den ikke bliver et vildnis, selvom der skal være vildnis nogle steder. Sørg for at genplante når der fældes. Der skal være brænde nok på pladsen ellers går det ud over beplantningen. Ukrudt er naturens smukke planter (det hedder i øvrigt ikke ukrudt men artsdiversitet eller vilde blomster) side 14

15 Efterskrift: Det tager 30 år at betale et nyt hus. Der er dermed god til at ærgre sig over hvis der er for mange fejl. Tag god tid til at få det planlagt godt. Husk at ingen er for store til at modtage hjælp men nogle er for små. side 15

16 Litteraturliste: 1. Grøn Guide 2. Bygningsreglement AB 92 (Almindelige betingelser for aftaler mellem byggeriets parter) 4. ABR 89 (Almindelige betingelser for teknisk rådgivning) 5. ABT93 (Almindelige betingelser for totalrådgivning 6. SBI-anvisninger. 7. TOP (Træbranchens oplysnings pjecer) 8. Folkeoplysningsloven 9. Tilbudsloven 10. Skov- og Natur Styrelsens publikationer om vildtplantninger. Ordforklaring: Totalentreprise: Aftaleform hvor en entreprenør foretager såvel projektering som udførelse. Hovedentreprise: Aftaleform hvor én entreprenør har ansvaret for udførelse af byggearbejdet og bygherren har ansvaret for projekteringen. Fagentreprise: Aftaleform hvor bygherren entrere med forskellige entreprenører til hvert fag. Bygherre: Licitation: Den juridisk ansvarlige for et byggeri. Måde at indhente priser på f.eks. byggearbejder. Der kan ved licitation indhentes tilbud fra 5-7 entreprenører på samme arbejde. Bemærk at de bydende skal have præcis de samme oplysninger, at tilbudene skal åbnes samtidigt samt at tildelingskriterierne for arbejdet skal være kendt på forhånd. Underhåndsbud: Der indhentes mindst 3 tilbud på samme arbejde uden licitation. Vejrligsforanstaltninger: Udgifter til f.eks. afdækning og frostsikring. Betales af bygherren. Nyttige web-adresser: side 16

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvidelse af Tappernøje KFUM spejdernes hytte

Projektbeskrivelse for udvidelse af Tappernøje KFUM spejdernes hytte Projektbeskrivelse for udvidelse af Tappernøje KFUM spejdernes hytte Formål At tilbygge 74m 2 på vores eksisterende spejderhytte på 45m 2. Baggrund KFUM gruppe Tappernøje blev stiftet i 1992 og har ligesiden

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Skolehavernes nye Udehus i Lersøparken

Skolehavernes nye Udehus i Lersøparken Københavns Kommune Bispebjerg lokaludvalg / bydelspuljen. Rentemestervej 76, 2. sal 2400 København NV. 27. november 2013 Skitseprojekt Skolehavernes nye Udehus i Lersøparken Karenshus, Bispebjerg Bakke

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

ANSØGNING. Ny hytte til spejderne i Brørup

ANSØGNING. Ny hytte til spejderne i Brørup ANSØGNING Ny hytte til spejderne i Brørup Indhold Spejderhytten Skovbrynet... 1 Nybygningen til spejderne i Brørup... 2 Tegninger over ny hytte... 4 Facader... 4 Tværsnit... 4 Grundplan... 5 Situationsplan...

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..!

er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..! SKJERN UDESTUER er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..! > 1 UDESTUER > VINTERHAVER > KARNAPPER TILBYGNINGER > VINDUER > DØRE er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..! 2< SKJERN UDESTUER Mere

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre Dispositionsforslag Til godkendelse hos bygherre 18-9-2013 UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Porthusgade 1, lokale 430 9000 Aalborg Bygherre 1 Boligbyggervej 52 1111 Parcelhuskvarter

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Bygningskontoret NORD A/S Dit rådgivende arkitektog ingeniørfirma Individuelle løsninger til individuelle kunder Boliger Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Arkitektforslag

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

KIRKE VÆRLØSEVEJ DAB VÆRLØSE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB

KIRKE VÆRLØSEVEJ DAB VÆRLØSE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB KIRKE VÆRLØSEVEJ DAB VÆRLØSE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB 18.12.2014 TIDSPLAN Foreløbig Proces og tidsplan (der tages forbehold for oplyste datoer) Dato: 17.12.2014 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

Læs mere

Skitse 21 Funkis hus i 2 plan Enfamiliehus på 202 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget

Skitse 21 Funkis hus i 2 plan Enfamiliehus på 202 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget Skitse 21 Funkis hus i 2 plan Enfamiliehus på 202 m² Vejle d. 19.01.2016 Eks på byggebudget Vi takker for deres interesse for vores Arkitekttegnede huse og har hermed fornøjelsen at præsenterer et tilbud

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

1/6. Situationsplan 1:1000 ORANGERI 2015 FORSLAG 15461 ORANGERI:

1/6. Situationsplan 1:1000 ORANGERI 2015 FORSLAG 15461 ORANGERI: Situationsplan 1:1000 ORANGERI: Pavillon til overvintring af frostfølsomme pottevækster, som placeres i haven og huset i sommerperioden, hvor bygningen fungerer som lyst og thepavillon PLACERING: Da husets

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Skærbæk Resumé af byggeprogram 25. april 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere