KFUM-Spejderne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KFUM-Spejderne i Danmark"

Transkript

1 - Huskeliste, tips og ideer når I skal i gang med at forbedre de fysiske forhold 1. udgave september 2001

2 Forord:...3 Økonomi:....4 Myndighedsbehandling:...8 Hyttens indretning:...9 Hyttens sammensætning:...10 Jura:...12 Hyttegrund/Lejrplads:...14 Efterskrift:...15 Litteraturliste:...16 Ordforklaring:...16 Nyttige web-adresser:...16 side 2

3 Forord: Korpset har nedsat et udvalg, der har til formål at rådgive grupperne i spørgsmål i forbindelse med såvel nybyggeri som vedligeholdelse af bygninger og grunde/lejrpladser. Nærværende checkliste skal betragtes som tips og ideer og kan ikke regnes for at dække enhver mulig omstændighed i forbindelse med et byggeri. Jeres erfaringer er værdifulde del dem med andre. Alle opfordres til at komme med ideer til forbedring af checklisten. Indlæg kan sendes til Korpskontoret. Mange grupper har på et eller andet tidspunkt ønsker om at forbedre deres lokalesituation. Det fremgår af de mange spejderhuse og lejrbygninger, der står rundt om i landet at, mange af dem har bygget. Inden I eventuelt går i gang med byggeplaner, er det vigtigt, at I gør jer en række overvejelser: Det første er naturligvis at finde ud af, om I har behov for at bygge eget hus, eller om I eventuelt kan dele med andre, eventuelt kan leje jer ind hos andre. Der er måske mulighed for at arbejde sammen med andre korps i jeres lokalområde, eller der er mulighed for at indgå i et samarbejde med andre organisationer, f.eks. idrætsorganisationer, ungdomsklubber eller lignende. Husk på, at kvaliteten i spejderarbejdet ikke afhænger af lokalerne. Der kan drives fremragende spejderarbejde i gamle, fugtskadede lokaler; men det er naturligvis dejligt at være i egne, velholdte lokaler til sit daglige arbejde. Det er også vigtigt at gøre jer klart, om I har ressourcer til at bygge (evt. sammen med andre), og hvad jeres behov er. Da spejderliv er friluftsliv, kunne det være, at I i stedet for et hus inde i byen skal finde mulighed for et hus udenfor. Evt. blot en åben plads med et lille hus eller et skur på, eller Måske kan man klare sig uden at have et lokale til hver enhed. Hvert rum kan måske have flere funktioner (spejdere - ulve - bævere - rovere) ved grundig overvejelse af udformningen af inventaret. Vent med at tegne til I har overvejet behovet. Når der først er lavet en tegning, kan den komme til at binde utroligt meget. Derfor opstil ønskerne og diskuter, indtil I er sikre på, hvad behovet er, og tegn så. side 3

4 Økonomi: Behovsundersøgelse Lav en undersøgelse hos alle enheder, hvad de har brug for. Er det ét stort fællesrum eller er det måske patruljelokaler, eller er det begge dele. Hvad er behovet for opbevaring? (depotrum) Har I brug for et stort Grovværksted? måske til at tørre telte? bygge kanoer el. a. Se i øvrigt afsnit vedr. hyttens indretning. Overvej: Har vi brug for det? hvor fint skal det være? Prioritér jeres ønsker. Minimums - eller ønskehus. Få alle jeres ønsker med i planlægningen af ønskehuset, og gør jer klart, hvordan I kan skære ned i budgettet, altså hvad I kan undvære. Udvidelsesmuligheder. Selv om I måske får bygget jeres ønskehus, vil gruppen måske vokse, så der ikke længere er plads nok, eller der opstår nye behov, ønsker og muligheder om år. Budget. Det er vigtigt, at I får lagt et realistisk budget, både for byggeriet og for den senere drift af lokalerne/huset. Anlægsbudget: som skal indeholde både udgifter og indtægter. Udgifter Grund, køb eller leje. Hvis I har aftale om leje af grund, så sørg for at få en lejekontrakt, helst så lang løbetid som muligt. I skal regne med, at når lejekontrakten udløber, skal I måske starte forfra. Ved leje af kommunen, kan det evt. lade sig gøre at leje for 49 eller 99 år. Lejekontrakt. I har brug for en skriftlig aftale. Den nuværende ejer af grunden beholder måske ikke grunden evigt. Løbetid. Ved låneoptagelse må I regne med, at lånet skal være afviklet inden for kontraktens løbetid. Projekt. Arkitekter har lært noget om at kombinere ønsker og muligheder i bygningen, og at kombinere bygningen med terrænet. Udgiften til arkitekten (hvis der er en udgift) vil nok tjene sig ind igen i bedre brugsværdi i huset. Landinspektør, hvis der skal udmatrikuleres, samt afsætning af hus. Byggestyring. Det er vigtigt, at I har et byggeudvalg til at tage sig af planlægning og gennemførelse af byggeriet. Men det er næsten endnu vigtigere, at I har en person, der kan deltage i byggemøder også i arbejdstiden og dermed møde håndværkerne, når de har brug for det. (Naturligvis forudsat, at byggeriet foregår i almindelig arbejdstid). Det behøver ikke være en arkitekt; men en person, der kan organisere, og som har bemyndigelse til at træffe beslutninger. Vær opmærksom på at det kan være ansvarspådragende at have viden. Rådgiverhonorar. Hvis I skal bruge arkitekt og ingeniør til lave forprojekt, skitseprojekt, tegninger m.v. kan I få udgifter til det Husk, at tegninger skal trykkes til udbudsmaterialet. Rådgiveren har en ansvarsforsikring, der dækker hvis der viser sig fejl i forbindelse med projektet. Tilladelser. I kan få at vide på kommunen, hvad prisen er. side 4

5 Tilslutningsafgifter, både vand, kloak, elektricitet og telefon. Der kan også være tale om obligatorisk tilslutning til f.eks. fællesantenne, selv om I ikke regner med at bruge det. Licitation, gerne indbudt. Det vil være naturligt at tale med de håndværkere, I har forbindelse med enten i lederstab, grupperåd eller i forældrekreds. Husk, at hvis I laver en licitation, så skal der være lavet et byggeprojekt, så alle tegninger og beskrivelser er dækkende for det arbejde, der skal gøres. Forsikringer, undersøg om korpsets forsikringer dækker. Hvis I bruger frivillig arbejdskraft, bliver I derved arbejdsgivere, og skal tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. All Risks forsikringen er ikke lovpligtig; men kan spare for mange ærgrelser senere hen. Uforudsete udgifter, min. 10%. Der vil ofte vise sig udgifter, som end ikke den dygtigste arkitekt husker eller tænker på. Vejret kan være skyld i mangt og meget i den retning Vejrligsforanstaltninger er bygherrens hovedpine. Det skal med i projektbeskrivelsen. Betalingsplan: Der skal lægges plan for, i hvilken takt regningerne skal betales, og på hvilket tidspunkt. Indtægter: Det er vigtigt, at indtægterne og udgifterne balancerer, så man af jeres anlægsbudget kan se, at I kan fremskaffe de penge, der er brug for til byggeriet. Desuden er det vigtigt, at det fremgår af budgettet, hvor meget I selv yder. Hvis I f.eks. allerede ejer grunden der skal bygges på, skal I tage den med på indtægtssiden (og naturligvis på udgiftssiden, for grunden har jo sin værdi) Brug den offentlige vurderings tal. Hvis I udfører arbejde selv, eller får gratis arbejdskraft, skal den tages med som en indtægt. Det er tit en betingelse for tilskud fra kommune, amt, eller Lokale- og Anlægsfonden at I selv skal skaffe lige så meget som de giver. Derfor er det vigtigt, at alt det I selv yder, kommer med i budgettet. Grund. Hvis I selv ejer grunden i forvejen, er her tale om en indtægt på lige fod med de penge, I selv har sparet sammen til byggeriet. Eget arbejde. I det omfang, I regner med eget arbejde, enten fra grupperådsmedlemmer, ledere, spejdere eller forældre, skal dette arbejde sættes til værdi. Det er nemlig en del af den kapital, I har skaffet. Gratis materialer, eller store rabatter skal på samme måde tages med som en indtægt. Til gengæld skal materialer tages med i udgiftssiden til normalpris. Tilskud fra kommunen. I skal under alle omstændigheder tale med kommunen, før I går i gang. Normalt vil det være folkeoplysningsudvalget, I skal tale med om et tilskud til etablering af lokalerne; men det kan også være kulturudvalget. Tilskud fra fonde. I kan finde en Fondshåndbog på biblioteket, som fortæller om fonde og deres regler. Find de fonde, der passer til jeres formål, og skriv en ansøgning til hver fond. En fotokopieret ansøgning sendt til flere fonde er spild af porto. Friluftsrådet. Skema fås på korpskontoret, og ansøgning sendes dertil Lokale - og Anlægsfonden. Hvis de giver tilskud, er de som regel store; men de giver ikke til ordinære foreningshuse. Der kræves et detaljeret projektmateriale og tilsagn fra andre bidragsydere, f.eks. kommunen eller korpset. side 5

6 Lokale fonde. Undersøg, om der findes lokale fonde i jeres kommune, f.eks. brandkasser. Lokale fonde giver helst tilskud til lokale formål. Find frem til formanden og tal med ham/hende, før I sender ansøgningen. Skattefri gaver. Alle kan give en gave til KFUM-spejderne i Danmark, med skattefradragsret Hvis man skriver gruppens navn på det girokort, man får fra korpskontoret, får gruppen gaven. Lån fra korpset. Der kan lånes, som regel rente- og afdragsfrit i 10 år, fra enten Jens Granes Fond eller ejendomsfonden. Lokale og Anlægsfonden Søges ligesom tilskud. Kommunen. Nogle kommuner giver rente- og afdragsfrie lån i stedet for tilskud. Lånene skal så kun betales tilbage i tilfælde af salg eller gruppens opløsning Evt. andre eller realkredit. Forsøg altid først en samtale med jeres lokale pengeinstitut. Når I er færdige med anlægsbudgettet, kan I beregne jer til driftsudgifterne. Det vil normalt være en betingelse for at låne, og måske også for at få tilskud fra kommunen, at man kan se at I kan betale udgifterne, når huset er i drift. Afdrag på lån er ikke en driftsudgift; men det er alligevel penge, I skal betale hvert år. Vær opmærksom på, at afdrag stiger år for år, samtidig med, at renterne falder. Driftsbudget: Udgifter: Renter af lån Gælder kun lån, der er optaget med pant i bygningen, og hvor pengene er brugt til byggeriet. Afdrag. (ikke del af driftsudgifterne og kan derfor ikke tages med i de driftsudgifter, kommunen giver tilskud til) Vedligeholdelse, gælder kun den ordinære vedligeholdelse, ikke forbedringer. Forsikringer, som vedrører bygningen. Der skal tegnes særlig forsikring for materiel til brug ved aktiviteter, den er ikke tilskudsberettiget; men nødvendig. Telefon (Tal med folkeoplysningsudvalget. Telefonen kan være tilskudsberettiget, hvis den er en nødvendighed, for at man f.eks. kan tilkalde hjælp. Så er den en forsikring) Skatter og afgifter vedrørende huset og grunden. Lys og varme Vand, afledning og renovation. Rengøring Tilsyn Indtægter: Kommunalt tilskud Kommunen skal i henhold til folkeoplysningsloven give tilskud med mindst 65% af driftsudgifter til foreningens egne eller lejede lokaler, dog højst svarende til en udgift på 88,55 kr. pr. time lokalerne har været i brug (pr ) Mange kommuner har en lokal ordning, hvor man giver større tilskud under visse forudsætninger. Tal derfor med folkeoplysningsudvalget. Kommunen kan nægte at yde tilskud til nye lokaler eller udvidede lokaler, hvis det ikke er aftalt forud for byggeri eller udvidelse, og hvis kommunen kan anvise egnede lokaler. side 6

7 Fremlejeindtægter: Hvis I lejer huset eller dele af det ud til andre, skal lejeindtægten trækkes fra, før jeres tilskud fra kommunen beregnes. Alligevel kan det være en rigtig god ide, f.eks. at aftale med et andet spejderkorps eller med en børneinstitution eller andre, at huset kan bruges af dem. Man kunne f.eks. tænke sig, at et spejderhus blev brugt af kommunale dagplejemødre som samlingssted i dagtimerne, hvor I jo alligevel ikke bruger huset. side 7

8 Myndighedsbehandling: Sørg altid for at have alle nødvendige tilladelser inden der startes på et byggeri. Det er en god idé at kontakte kommunens tekniske forvaltning og drøfte sagen igennem, herved kan der spares mange ærgrelser og meget tid. Kommunen kan og vil ofte gerne hjælpe med ideer og forslag, når I forelægger sagen. Foreligger der byggetilladelse? Ansøgningsskema vedlægges i 2 eksemplarer: Situationsplan 1:200 eller 1:500 Plantegning(er) 1:50 eller 1:100 Kloakplan (kan evt. fremgå af plantegning) Snit 1:20 eller 1:50 med beskrivelse af materialer. Er der tinglyst fredninger eller forureninger på grunden? (få en tingbogsudskrift) Kræves der landzonetilladelse? (kan medføre lang sagsbehandlingstid) Kræves der udarbejdet ny lokalplan? (vil medføre sagsbehandlingstid på ca. 6-8 mdr.) Kloakering: Tilslutning til offentlig kloak eller eget anlæg? Fælleskloakering eller separat kloakering (evt. mulighed for nedsivning af regnvand) Samletank, minirenseanlæg, sandfilter, nedsivning. Tilslutninger: Vand El Naturgas (kan være et krav) Fjernvarme (kan være et krav) Telefon Antenne (kan være et krav) Er der fortidsminder på grunden? side 8

9 Hyttens indretning: Ved planlægning af det nye byggeri er det vigtigt at være meget opmærksom på hvilke behov gruppen reelt har. Tænk over: Placeres hytten så grunden kan udnyttes? Optimal orientering i forhold til verdenshjørner. Udnyttelse af evt. terrænforskelle. Anvend robuste materialer. Depotrum i rigeligt omfang og uden vinduer. (Tørring af telte m.v.) Pejs. Optimal udnyttelse af bygningen (patruljelokaler kan eksempelvis fremkomme ved opdeling fælleslokale) Er der behov for køjer? (kan etableres som alkover) Er der brug for et værksted? Handicaptoilet er et myndighedskrav. Materialevalg og udformning der medføre lave vedligeholdelsesudgifter. Husk det må godt lugte lidt af spejderhus side 9

10 Hyttens sammensætning: Sokkel/fundament: Undersøg jordbunden. Hvis der er løs bund, skal der mere end blot fundament til frostfri dybde. Hvis hyttegrunden er nær en sø, å eller mose, er det nødvendigt med en undersøgelse af jordbundsforholdene. Lad altid en fagmand vurdere forholdene. Ydervægge: Murer man ydervæggen op, bliver den dyrere i produktionsomkostninger end en trækonstruktion, men til gengæld billigere i vedligeholdelsesomkostninger. Modsat har en træhytte mere sjæl end en muret hytte. Laver man hytten med mange hjørner og kanter bliver omkredsen større og derved dyrere, og varmeomkostningerne forøges. Bagmur/skillevægge: Indvendig bagmur og skillevægge kan let udføres i træ eller stålkonstruktion med 2 lag gips. Risikoen for skader er ikke større end ved muret mur, men husk at stille de lodrette lægter med 40 cm afstand, så kan gipsvæggen klare et tropsmøde. Det er lettere at sætte udsmykning op på en gipsvæg end på en muret væg. Gipsskillevæggene kan lettere flyttes, hvis man ønsker at ændre indretningen. Lette skillevægge er hurtigere at varme op, hvis hytten står uden varme imellem møderne. Gipsvægge er bedre end deres ry. Tagkonstruktion: Har man lavet hytten med mange hjørner, kan det blive svært / dyrere at lave en tagkonstruktion. Skotrender er sværere at holde tætte end et lige tag. Hvis man opfører hytten med 45 graders tag, er det let senere at udvide med lokaler under taget. Man skal så huske at brandsikre etageadskillelsen selv om man ikke udnytter loftet i første omgang. Tagmaterialet kan være stål ( tænk på kondensproblemer), eternit cementsten eller teglsten. Det er igen sådan at byggeprisen er omvendt proportional med vedligeholdelses omkostningerne. Isolering: Sørg for at isolere og tætne hytten grundigt så holdes varmeomkostningerne nede. Diverse ydervægs og tagkonstruktioner skal være ventilerede, så man undgår fugtskader fra kondensvandet. Husk at der i lette ydervægge og loftkonstruktioner skal anvendes en tæt dampspærrer, og at dampspærren skal være på den varme side af isoleringen. Vinduer: Vinduer udføres i dag i træ, pvc, aluminium og den nye træ/alu løsning. Valg af materiale til vinduer er en smagssag, trævinduer skal males, pvc vinduers beslag er generelt dyre at skifte ud og aluminiumsvinduer er for dyre. Den nye træ/alu løsning er værd at overveje. Man behøver ikke vælge samme materiale til vinduer som til døre Gulve: Flisegulve kan være kolde, men er lette at renholde i forhold til tæpper. Hvis man ikke kan lide fliser overalt er linoleumsgulve, ikke novilon, også lette at renholde. side 10

11 Lofter: I en hytte kan der let komme højlydt aktivitet. Vælg et loft, der kan absorbere larmen (akustiklofter, eller et træloft med afstand mellem brædderne ( tag IKKE et rustikloft eller et glat gipsloft, larmen fra 20 ulve vil blive ulidelig. ) Døre: Indvendige døre kan let få en hårdhændet behandling af de store spejdere. Massive døre er dyrere i indkøb, men kan bedre stå for en lidt for hård behandling sammenlignet med de såkaldte celledøre. Opvarmning: Opvarmningsformen kan være olie/gas eller el. El har været en uøkonomisk varmekilde, men til en hytte der ikke bruges hver dag, kan det være en fordel at kunne varme hytten hurtigere op end med centralvarme fyr. Elvarme samarbejder også bedre med en brændeovn. Ved centralvarme er der også risiko for frostsprængninger. Solfangere vil oftest være en dårlig ide til en spejderhytte, der ikke bruges hele tiden (risiko for varmesprængninger). Sørg for at vandforsyningen ligger placeret så den ikke er svær at udskifte, og ikke bliver frostsprængt. Hytter bliver flittigst brugt om sommeren, og kan ligge ubenyttet hen i store dele af vinteren. Vær opmærksom på at vand- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriseret mester. Ovenstående gennemgang er ikke fyldestgørende. Det vil altid være en god ide at have kontakt til håndværkere og teknikere i planlægningsfasen. side 11

12 Jura: Indenfor byggeriet gælder særlig regler, der beskriver og regulerer forholdet mellem bygherre og håndværker AB92 samt mellem bygherre og rådgiver ABR. Inden byggearbejdet går i gang skal der udarbejdes et præcist udbuds- og kontraktgrundlag, der blandt andet omfatter: Projekt med detaljede tegninger. Skriftlig beskrivelse af byggeriet m.h.t. materialevalg og arbejdet udførsel. Tidsplan for byggeriet Dokumentation for jordbundsforhold. Blød bund, forurening o.lign. Når disse dokumenter er klar, kan der tages tilbud ind på byggeriet. Dette sker normalt ved: Underhåndsbud Indbudt licitation Vær opmærksom på, at såfremt der på nogen måde opnås offentlig støtte til byggearbejdet, er I underlagt Tilbudsloven (Tilbudsloven trådte i kraft 1. september 2001 og afløste dermed licitationsloven). Af Tilbudsloven fremgår det, at der normalt altid skal afholdes licitation, dog kan der indhentes underhåndsbud på delarbejder under kr Ved underhåndsbud skal der indhentes tilbud fra mindst 3 håndværkere af hver salgs; 3 tømrer, 3 murer etc. Ved såvel underhåndsbud som ved licitation skal der inviteres mindst én håndværker, der ikke bor i kommunen for hver entreprise. Ved licitation må man i princippet indbyde alle de håndværkere, man har lyst til, dog mindst 5 på hver entreprise. Når man indhenter tilbud skal man være opmærksom på følgende: Fortæl aldrig håndværkerne hvem der ellers giver tilbud. Kun ved at have tegninger, tilbudslister og beskrivelse i orden ved man, hvad tilbuddene indeholder. Hvis der er ekstern rådgiver husk, at aftale hvad dennes arbejde er. Udpeg en fast kontaktperson i Jeres byggeudvalg. (En person med faglig indsigt). Når de bedste og billigste håndværkere er fundet, skal der udarbejdes: Entreprisekontrakt Tidsplan Betalingsplan Husk at vejrligsforanstaltninger er altid bygherres ansvar- også aftalte forsinkelser på grund af vejrlig. Efter byggeriet skal man være opmærksom på: Garantiordninger side 12

13 1. års mangel afhjælpning 5. års garantieftersyn Vedligeholdelsesplaner KFUM-Spejderne i Danmark Husk altid at jo mere projektet er gennemarbejdet inden man går i gang, jo mere sikker er man på, at man får den vare man tror man har bestilt. side 13

14 Hyttegrund/Lejrplads: Spejderliv er friluftsliv så vidt muligt på naturens betingelser. Det betyder, at vi skal vise respekt for naturen og nyde dens muligheder. En permanent lejrplads må gerne bære præg af spejderaktivitetet i modsætning til steder vi besøger, hvor eksempelvis bålpladser skal sløjfes, så det ikke kan ses, at vi har været der. Vi skal overalt beskytte træer, når vi binder pionerarbejder op i dem, og vi skærer ikke i træer og buske. Der er intet nyt i det men det vigtigere i dag end for 25 år siden, fordi det ikke længere er en selvfølge for vore medlemmer. Når vi taler om vore egne grunde, vil der være visse ting, vi kan gøre for at gøre - og holde dem spændende. Anlæg og indretning af lejrplads: En spændende grund kan ikke overskues fra alle steder. Der er skjulte hjørner og områder, der ikke kan ses steder, hvor man kan gemme sig. Beplantning er en god måde til at opnå en spændende grund. Ved nyplantninger bør der plantes ret tæt (ca. 1 x 1 meter). Dette medfører, at beplantningen kommer hurtigt op. Efter nogle år skal den tyndes. Såfremt det er muligt vil et hegn på 3-5 rækker planter være tilstrækkeligt til at sikre læ. Til hegn er buske som hassel, syren og pil velegnede. Tænk over at variere beplantningen med både buske og træer samt at planter med torne ikke er velegnede til korte bukser. Skov- og Natur Styrelsen har udgivet en række publikationer, der fortæller om plantevalg renholdelse m.v. Nyplantninger bør renholdes for uønskede planter. Dette kan ske enten med håndkraft eller ved at plante en flerårig dækafgrøde. Sprøjtning med pesticider bør af hensyn til grundvandet undgås. Sprøjtning kan endvidere hæmme væksten af træer og buske. Der findes mange forskellige græsblandinger vælg en robust type græs, der kan tåle ikke at blive slået ret tit. Tænk over at beplantningen skal være smuk og rar både om 5 og om 30 år. Brug Jeres kreativitet og udnyt planternes egenskaber og muligheder. Pladsen bør opdeles således, at der bliver mulighed for en åben plads til pionerarbejder mv. en teltplads og en permanent bålplads. Et par høje træer kan være velegnede til pionering mv. Er lejrpladsen uden vandskyllende toiletter vil et lille skur, der kan flyttes når hullet fyldt, være en god ide. Vedligeholdelse: Hold beplantningen i ave, så den ikke bliver et vildnis, selvom der skal være vildnis nogle steder. Sørg for at genplante når der fældes. Der skal være brænde nok på pladsen ellers går det ud over beplantningen. Ukrudt er naturens smukke planter (det hedder i øvrigt ikke ukrudt men artsdiversitet eller vilde blomster) side 14

15 Efterskrift: Det tager 30 år at betale et nyt hus. Der er dermed god til at ærgre sig over hvis der er for mange fejl. Tag god tid til at få det planlagt godt. Husk at ingen er for store til at modtage hjælp men nogle er for små. side 15

16 Litteraturliste: 1. Grøn Guide 2. Bygningsreglement AB 92 (Almindelige betingelser for aftaler mellem byggeriets parter) 4. ABR 89 (Almindelige betingelser for teknisk rådgivning) 5. ABT93 (Almindelige betingelser for totalrådgivning 6. SBI-anvisninger. 7. TOP (Træbranchens oplysnings pjecer) 8. Folkeoplysningsloven 9. Tilbudsloven 10. Skov- og Natur Styrelsens publikationer om vildtplantninger. Ordforklaring: Totalentreprise: Aftaleform hvor en entreprenør foretager såvel projektering som udførelse. Hovedentreprise: Aftaleform hvor én entreprenør har ansvaret for udførelse af byggearbejdet og bygherren har ansvaret for projekteringen. Fagentreprise: Aftaleform hvor bygherren entrere med forskellige entreprenører til hvert fag. Bygherre: Licitation: Den juridisk ansvarlige for et byggeri. Måde at indhente priser på f.eks. byggearbejder. Der kan ved licitation indhentes tilbud fra 5-7 entreprenører på samme arbejde. Bemærk at de bydende skal have præcis de samme oplysninger, at tilbudene skal åbnes samtidigt samt at tildelingskriterierne for arbejdet skal være kendt på forhånd. Underhåndsbud: Der indhentes mindst 3 tilbud på samme arbejde uden licitation. Vejrligsforanstaltninger: Udgifter til f.eks. afdækning og frostsikring. Betales af bygherren. Nyttige web-adresser: side 16

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..!

er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..! SKJERN UDESTUER er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..! > 1 UDESTUER > VINTERHAVER > KARNAPPER TILBYGNINGER > VINDUER > DØRE er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..! 2< SKJERN UDESTUER Mere

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE Indholdsfortegnelse. 1.0 Bygherren og projektorganisation 1 2.0 Det Aktuelle projekt 2 3.0 Bygningsmæssig status

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere