LCV-beretning, generalforsamling 26. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCV-beretning, generalforsamling 26. februar 2014"

Transkript

1 LCV-beretning, generalforsamling 26. februar højt aktivitetsniveau. 8 bestyrelsesmøder. Struktureret arbejdsform: Arbejdskalender (hvem/hvad), Prioriteringsliste (ønsker vedligehold/forbedringer) Vedligeholdelsesbudget. Sikre drift og økonomi sammen med de ansatte Byde ind med oplevelser Socialt. Konstituering holdet: Finn Poulsen (VIF), Flemming Jensen (VSB), Birte Lauridsen sekretær, Søren Rasmussen kasserer, Michael Mortensen næstformand, Frits Stjernholm fmd. Ny bestyrelse nye øjne, - hvordan, - hvorfor forandringer ikke målsætning i sig selv. Medarbejdersamtaler: Afslørede positive og tilfredse medarbejdere. Bidrog med konstruktive løsninger til fremtiden. - Gav et godt indblik af dagligdagen i LCV. Udlejningsaktiviteter: Vigende ift. 2012, med ca. 5% på selskaber hhv. ca. 10% på kr. siden = Mindre selskaber. - Der har været 50 selskaber - Øvrige arrangementer 28

2 Forårsaktivitet: LCV tog initiativ til at vedligeholde Minibanen. Grundrens, undersænkning af skruer, grundingsolie, og topbehandling. Homogen hold - God arbejdsfordeling

3 Arrangementer (LCV): Vin, kunst og fredagshygge i LCV under temaet Afrika. Christina Kjelsmark, Galleri Sønderbygaard fortalte om billeder, rejser og afrikanske motiver. Vin & Delikatessehuset, berigede vore smagsløg med afrikanske vine. LCV serverede hjemmegjort lækker Tapaz-anretning. Ca.50 deltager, Inviteret lokal udstiller John Damtoft. - Noget lignende vil vi gøre igen - Kom gerne med ønsker og gode ideer Vigtig med kunstudsmykningen i LCV. - Bidrager til hyggelig skiftende rammer. Julefrokost: Igen en succes. Bortset fra æ ræv håj hat æ hål i æ grønlangkål. Og så var vi lidt for hurtige på oprydningsholdet, - det vil vi rette op på: - Vi fornyer os i musik og mad leverandør, - fortsat som traditionel gammeldags julefrokost. Kommende arrangement: 8 års fødselsdag + færdiggilde efter stormen. Fællesspisning Elvis/Kim SHOW med Olav Lisby, Aftenarrangement, hvor indholdet også rækker til børn. Fredag den 28. marts kl i LCV

4 Lejeforhold kælderen: Hjemmeværnet opsagde i efteråret lejemålet med oprindelse i E5E.PDF Historisk. Lejer uden forpligtelser - også ved fraflytning. LCV-sekretæren s kernekompetance. Fin aflevering. FDF flytter. 1. maj 2014, flytter FDF fra 1. sal i klubhuset og overtager kælderen. - Vi imødekommer FDF-ledernes ønsker til forbedringer/anvendelighed - små investeringer til ca. 20tkr. - der etableres flugtvej (dør) i rummets sydlige ende - giver adgang til FDF s udstyr længere fremme i kælderen. - etableres bord m/ vask/varmt/kold vand og afløb, - kraftstik til ovn. Billard Klubben flytter. I forbindelse med klubhusrenoveringen overtages FDF lokalet på 1. sal af Billardklubben. Et ønske vi gerne imødekommer og som optimerer beskyttelsen af billardudstyret. Rokaden er en win-win situation for flere parter, idet vi i den sammenhæng også får mere plads i klubhusets opholdsrum.

5 Klubhusprojektet: Bestyrelsen prioriterer nu renoveringen af Klubhuset (udspring 2011) Opdateret tilbud SSJ. Tilbud fra JCN (annoncering lokalt - kapacitet). Ansøgning om tilskud Kultur/Fritid kr. imødekommet (artikel). Forudgående drøftelser med Kurt Lauridsen Samlede Projektomkostninger: Tilbud Tømremester Steen Stjernholm A/S Værdi af eget arbejde Materialeforbrug, maling etc. Total kr. incl. moms kr kr kr. Finansieringsforslag: Tilskud Kultur & Fritid, Herning Værdi af eget arbejde Kontantfinansiering Bankindestående LCV Landsbyfestkasse kr kr kr kr. Total kr. Finansiering via Fonde: Bestyrelsen har rettet henvendelse til en række fonde for at søge midler. - For øje at beskytte LCV s formue/indestående. - Vi skal være rustede til at imødegå uforudsete udgifter - bloktilskuddet beskæres fra år til år. Op ad bakke Barrieren for at søge midler hos fonde er: 1. At LCV er bloktilskudsfinansieret (finansloven)

6 2. At projektet i forvejen tilvejebringer støttekroner fra det offentlige (Kultur & Fritid) 3. At der i det aktuelle projekt er tale om renovering/vedligeholdelse LCV s bestyrelsen har på flere møder i formandsregi (VIF, VSB, LCV) anmodet om et større beløb fra Landsbyfestkassen til klubhusprojektet. Renovering af klubhuset har været et ønske fra brugerne og Landsbycentret gennem lang tid, og det har været annonceret, at overskuddet fra 2008, 2010, 2012, og 2013, skulle gå til dette formål. Fremgår af Landsbyfestkatalogerne for de pågældende år. Anmodningen i formandsregi er afprøvet på 3 møder, og afvist med begrundelsen at VIF ikke er overbevist om at LCV s bestyrelse har gjort sit arbejde godt nok ift. at søge midler hos fonde. Endelig vil VIF og VSB ikke gøre træk på Landsbyfestkontoen udover de kr. idet, der efter VSB og VIF s opfattelse skal være en solid formue i den fælles kasse, - dels til at sikre forpligtelserne ifm. landsbyfesten dels til at sikre et opstartsgrundlag til fælles projekter i byen. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at det er vigtigt at gennemføre projektet nu og at vi vil trække beløbet ud af Landsbycentrets opsparede kapital. Desuden har vi fået en aftale med Kultur & Fritid om at henføre bevillingen fra Kultur & Fritid ( kr.) til 2014.

7 Samarbejde på tværs (Landsbyfestugen, Indkøbsforeningen): Bestyrelsen har haft et ønske om, at få synliggjort, hvordan Landsbyfestugen og Indkøbsforeningen fungerer og få overblik over, hvordan økonomien er skruet sammen. Da det er ganske store beløb, som omsættes i disse to kasser, har vi også haft et ønske om, at der på lige fod med alle andre bestyrelser og udvalg aflægges et revideret regnskab, som kan være med til at give et overblik over, hvilke aktivitet der skal satses på m.v. På den måde vil det også blive synliggjort, hvilket stort og godt arbejde der bliver leveret af de involverede personer. Landsbyfestugen er i gode hænder Socialt 5***** - Stor ros til Landsbyfestudvalget. LCV har udtrykt ønske om: - Mere ensartethed i præmier og sponsorater - Mere indflydelse til involverede (tombola etc.) Forholdende har bl.a. været drøftet på formandsmøde og der er enighed om at: - Landsbyfestudvalget aflægger regnskab ultimo juni for Landsbyfestugen - For Indkøbsforeningen skal der være synlighed på regnskabet og synlighed på udlodningen LCV s bestyrelse vil gerne slå fast: - At vi har gået efter bolden - At vi anerkender det store arbejde der pågår i Landsbyfestsammenhæng - At motivet ikke har været større økonomisk output Eksempel fra den seneste julefrokost Dokumentation Anerkendelse: Vi starter julefrokosten med underskud på mad og musik svarende til kr. Julefrokosten gav et overskud på kr. Det betyder at baren har genereret et overskud på kr. LCV vil gerne anerkende bar resultatet.

8 Stormen Bodil: Landsbycentret stod ikke tilstrækkelig fast på sin ret under Bodil s hærgen. - Det gav os nogle udfordringer, som er løst på bedste vis. - Bygge til, tkr. Facade konsekvens. - Iværksatte undersøgelser om indskrænkning i ventilationssystemet. - Bestyrelsen var enige, - vi bevarer rammerne - Være konsekvent med depotindretningen. - Lykkes med ifm. oprydning og vedligehold En stor tak til det etablerede stormberedskabshold af lokale håndværker, der virkelig rykkede, så vi kunne afvikle vores julefrokost få timer efter. 15 timer efter

9 Ligeledes en stor tak til de håndværkere der smidigt løste opgaverne i uge, 5, 6 og 7. Vi blev færdige til den aftalte tid. Tak til nedbrydningsholdet, loft/gulvholdet, kassetteholdet og kratluskerne - (konverteringsholdet).

10 Tak til de mange der bidrog til en række vedligeholdelsesaktiviteter i LandsbyCentret. Et meget stærkt pensionisthold med energi, høj moral og mega social, gjorde forløbet sjovt

11 Det daglige brød Bjarne finpudser udenoms arealerne. Rejsegilde: Vi snørrede stormskadesækken ved at inviterede håndværker, hjælpere med påhæng til smørrebrød og et glas øl. Gangen var belagt med 60 glade og stolte deltager fra forløbet. Tak til sponsorer: - Astrid & Thyge for grus til parkeringspladsen - Anna & Tonny for fremvisningslærred - Solveig & Henning for indgangsmåtter - Madholdet for ny ovn Tak til de mange der støtter op om vores LandsbyCenter - Vores medarbejder Asta og Sanne - Det grønne vedholdende hold (Pensionistholdet) - Randi for arbejdet med bogholderiet Omfattende dokumentation, Registreret revisor - Tak til Ester i rollen som Kunst- og udsmykningskoordinator - Tak til Gerda, for grøn udsmykning Tak til bestyrelsen for Jeres engagement - Desværre forlader Birte bestyrelsen (orlov studie). - Ligeledes trækker Søren sig andre tillidsposter og 4 drenge der skal bakkes op om. Vi er glade for at du fortsat vil udføre ad hoc opgaver, bannere og opråb.

12 Jeg vil gerne slå fast, at uden den fantastiske lokale støtte, vil det være en meget stor udfordring at drive stedet her. LandsbyCenter Vind, er omdrejningspunktet og et unikt samlingssted for borger, sportsudøver, gæster, og lejer af vores flotte og funktionelle rammer. Det skal vi værne om. Tak for ordet.

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Årsrapport 2012. Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes!

Årsrapport 2012. Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes! Årsrapport 2012 Powerjobsøgerne Fyn præsenterer en succes! Indhold Forord... Side 3 Daglig ledelse, administration og økonomi... Side 4 Afdeling for Salg og markedsføring... Side 6 Afdeling for Event og

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Klubben v/ Hans Oluf Reimer Hansen Arrangementer Opbakningen fra vores medlemmer er det altafgørende grundlag for Nordborg Golfklub. Og vi startede sæsonen med et brag af opbakning.

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept.

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept. Referat generalforsamling den 23. februar 2015 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl. 19.30. Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere