Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference"

Transkript

1 Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015

2 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår for erhvervslivets udvikling og vækst Identificere effekter af og mulige forbedringspotentialer i kommunens eksisterende erhvervsindsats Identificere områder, hvor Favrskov Kommune kan styrke serviceringen af erhvervslivet Tilvejebringe grundlag for politiske og administrative prioriteringer indenfor erhvervsområdet 2

3 Metode Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 443 besvarelser (svarprocent på 46) Personlig opkald til 756 virksomheder 3

4 Baggrundsspørgsmål Årsag til beliggenhed i Favrskov Branche Direktør / ejer bor i Favrskov Kommune Virksomheden har i lang tid ligget i Favrskov Kommune Nærhed til stor handelsstad (Silkeborg, Viborg, Randers og Aarhus) Gode bosætningsfaciliteter (fx huspriser, børnepasning, foreningsliv). Infrastruktur (fx adgang til kvalificeret arbejdskraft, nærhed til vejnet) Virksomhedsstørrelse Handel (værksted, detail og e-handel) Bygge- og anlæg Anden serviceydelse Andet Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri Videnservice Transport Sundhed og socialvæsen Hotel og restauration Ejendomshandel og udlejning Undervisning Finansiering og forsikring Pris på erhvervsjord i Favrskov Kommune Favrskov Kommune blev anbefalet af Energiforsyning anden virksomhed Kultur og fritid (teater) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Offentlig administration, forsvar og politi Enkeltmandsvirksomhed Andet Ved ikke Skatter og afgifter (at Favrskov Kommune ikke har dækningsafgift og % 9% % 10% 20% 30% 40% 50% 6 Vil ikke oplyse Råstofudvinding Vandforsyning og renovation Forsyning 20% 1 10% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4

5 Resultater 5

6 Overordnet tilfredshed I Overordnet tilfredshed med Favrskov Kommunens indsats overfor erhvervslivet (N=443) Meget tilfreds Tilfreds 4 Hverken/ eller 3 Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6

7 Overordnet tilfredshed II Tilfredshed krydset med virksomhedernes kontakt med kommunen (Ja; n=235, Nej; n=208) Ja 9% 30% 4 Nej % 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 7

8 Tilfredshed med servicen fra Favrskov Kommune I Områder virksomhederne har været i kontakt med Favrskov Kommune (n=235) Udbetaling af sygedagpenge, løntilskud mv. Særlig beskæftigelse (fx ansættelse i fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik mv.) Byggesager (fx ansøgninger om byggetilladelser, byggesagsrådgivning mv.) Generel borgerservice (fx digital kommunikation, rottebekæmpelse, medarbejderforhold mv.) 3 2 Salg af varer og tjenesteydelser (leverandør til kommunen) Miljøsager (fx godkendelsessager, klager over miljøforhold mv.) Jobformidling / rekruttering af arbejdskraft Fysik planlægning (henvendelser vedr. lokalplaner, planforhold mv.) Trafik og veje (henvendelser vedr. kommunens eksisterende vejnet) Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Byggeopgaver som entreprenørvirksomhed, håndværker eller lign. Andet % 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 8

9 Tilfredshed med servicen fra Favrskov Kommune II Tilfredshed med servicen fra Favrskov Kommune, inddelt efter område (n=235) Salg af varer og tjenesteydelser (leverandør til kommunen) 2 5 Generel borgerservice (fx digital kommunikation, rottebekæmpelse, medarbejderforhold mv.) 20% 5 1 Særlig beskæftigelse (fx ansættelse i fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik mv.) Byggeopgaver som entreprenørvirksomhed, håndværker eller lign Byggesager (fx ansøgninger om byggetilladelser, byggesagsrådgivning mv.) Trafik og veje (henvendelser vedr. kommunens eksisterende vejnet) 4 2 Udbetaling af sygedagpenge, løntilskud mv. 1 40% 1 10% 1 Fysik planlægning (henvendelser vedr. lokalplaner, planforhold mv.) 1 39% Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere 4 30% 10% Jobformidling / rekruttering af arbejdskraft Miljøsager (fx godkendelsessager, klager over miljøforhold mv.) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 9

10 jobcentrets generelle service overfor 9% 4 2 virksomheder? Tilfredshed med sikring af virksomheders adgang til kommunens indsats Tilfredshed med kommunens 4 indsats 2 arbejdskraft? indsats for at skabe gode (N=443) tilbud til borgerne (børnepasning, folkeskolen, 2 3 attraktive boliger mv.)? udbud af erhvervsgrunde? % 2 fastholdelse af virksomheder? sagsbehandling af sygedagpengesager? 2 39% 10% 2 erhvervsudvikling (planlægning, nye erhvervsområder, lokalplaner mv.)? information om forhold der er relevante for virksomhederne? % 2 3 erhvervsskatter? 2 40% 2 tilgængelighed til relevante ledere og medarbejdere i kommunen? 20% generelle dialog med erhvervslivet? 3 3 fastholdelse og tiltrækning af nye borgere? 0% afgifter og gebyrer (miljø, forsyning, affald mv.)? 1 3 9% sagsbehandling på miljøområdet? initiativer for at tiltrække virksomheder? sagsbehandling af byggesager? jobcentrets indsats for fastholdelse af sygemeldte medarbejdere? anvendelse af private leverandører af varer og tjenesteydelser? kultur- og fritidstilbud (idrætsfaciliteter, foreninger mv.)? 0% % 3 4 9% 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke % 10

11 Betydning af kommunens indsats (N=443) fastholdelse af virksomheder? sikring af virksomheders adgang til arbejdskraft? indsats for at skabe gode information om forhold der er relevante 1 4 Betydning for virksomhederne? af kommunens indsats kultur- og fritidstilbud (idrætsfaciliteter, foreninger mv.)? generelle dialog med erhvervslivet? fastholdelse og tiltrækning af nye borgere? initiativer for at tiltrække virksomheder? tilbud til borgerne (børnepasning, folkeskolen, attraktive boliger mv.)? sagsbehandling af byggesager? erhvervsudvikling (planlægning, nye erhvervsområder, lokalplaner mv.)? tilgængelighed til relevante ledere og medarbejdere i kommunen? erhvervsskatter? anvendelse af private leverandører af varer og tjenesteydelser? afgifter og gebyrer (miljø, forsyning, affald mv.)? sagsbehandling på miljøområdet? jobcentrets generelle service overfor virksomheder? sagsbehandling af sygedagpengesager? jobcentrets indsats for fastholdelse af sygemeldte medarbejdere? udbud af erhvervsgrunde? % % 2 30% % % 20% 2 2 9% 10% 1 20% % % 20% 40% 60% 80% 100% Meget stor betydning Stor betydning Hverken/ eller Lille betydning Meget lille betydning Ved ikke 11

12 Oversigt over forskelle i tilfredshed og betydning af kommunale indsatser på de tilbud til borgerne (børnepasning, folkeskolen, attraktive boliger mv.)? enkelte anvendelse områder af private leverandører af varer og 5,00 Oversigt over forskelle i tilfredshed og betydning af kommunale indsatser på de enkelte områder tjenesteydelser? kultur- og fritidstilbud (idrætsfaciliteter, foreninger mv.)? Tilfredshed Betydning erhvervsskatter? 4,00 fastholdelse og tiltrækning af nye borgere? afgifter og gebyrer (miljø, forsyning, affald mv.)? jobcentrets generelle service overfor virksomheder? 3,00 2,00 1,00 information om forhold der er relevante for virksomhederne? tilgængelighed til relevante ledere og medarbejdere i kommunen? jobcentrets indsats for fastholdelse af sygemeldte medarbejdere? 0,00 generelle dialog med erhvervslivet? sagsbehandling af sygedagpengesager? udbud af erhvervsgrunde? sagsbehandling på miljøområdet? initiativer for at tiltrække virksomheder? sagsbehandling af byggesager? erhvervsudvikling (planlægning, nye erhvervsområder, lokalplaner mv.)? fastholdelse af virksomheder? sikring af virksomheders adgang til arbejdskraft? indsats for at skabe gode rammer for virksomhederne (infrastruktur, kollektiv trafik mv.)? 12

13 Oversigt over forskelle i tilfredshed og betydning af kommunale indsatser på de enkelte områder (N=443) Indsats Tilfredshed Betydning Forskel udbud af erhvervsgrunde? 3,21 2,87 0,34 tilbud til borgerne (børnepasning, folkeskolen, attraktive boliger mv.)? 3,61 3,35 0,26 kultur- og fritidstilbud (idrætsfaciliteter, foreninger mv.)? 3,67 3,51 0,16 information om forhold der er relevante for virksomhederne? 3,10 3,66-0,56 sagsbehandling af byggesager? 2,97 3,56-0,59 fastholdelse af virksomheder? 2,96 3,69-0,73 13

14 Forventninger og indsatser 14

15 Virksomhedernes forventninger I Virksomhedernes forventninger til 2015 krydset med tilfredshed med overordnet indsats (N=443) Meget tilfreds 40% 60% Tilfreds 9% 2 6 Hverken/ eller Utilfreds Meget utilfreds % 20% 40% 60% 80% 100% Ansætte flere medarbejdere Fastholde virksomheden med nuværende antal medarbejdere Have færre medarbejdere end i 2014 Ved ikke Vil ikke svare 15

16 Virksomhedernes forventninger II Anbefale kommunen til andre virksomheder krydset med tilfredshed med overordnet indsats (N=443) Ja 10% 3 5 Nej % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 16

17 Fokus i fremtiden De tre vigtigste områder virksomhederne mener Favrskov Kommune skal have fokus på i fremtiden Erhvervsservice (kommunen og erhvervsrådet yder god service til såvel eksisterende og nye virksomheder) 6 Iværksætteri (styrke mulighederne for iværksættere og styrke iværksætterkulturen i kommunen) 5 Infrastruktur (arbejde for udbygning af E45, etablering af en ny rute 26, letbane til Hinnerup mv.) 5 Beskæftigelsesindsatsen (forberede ledige på nye jobmuligheder og synliggøre den eksisterende arbejdskraft overfor virksomhederne) 3 Information og markedsføring (nyhedsbreve, annoncering mv.) 3 Tiltrækning af arbejdskraft (styrke tiltrækningen af arbejdskraft fra omkringliggende kommuner og udlandet) 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 17

18 Virksomhedernes bidrag til erhvervslivet i Favrskov Ved at ansætte praktikanter eller personer i fleksjob Via netværksdeltagelse Ved at omtale Favrskov Kommune som en attraktiv erhvervskommune I alt 121 konstruktive forslag til bidrag til erhvervslivet 18

19 Opsummering Generel høj tilfredshed (46 %) og endnu højere hos de som har været i kontakt med kommunen Fire områder med flest kontaktpunkter: sygedagpenge, særlig beskæftigelse, byggesager og generel borgerservice. Tilfredshed og betydning et prioriteringsværktøj De vigtigste fokusområder for kommunen i fremtiden Forventninger om vækst Bosætning og adgang til arbejdskraft helt afgørende 19

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 Inholdsfortegnelse Erhvervspolitikken for Ishøj Kommune... 3 Status for Ishøj Kommune....4 Fakta om erhvervskommunen Ishøj...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Tilfredshedsmåling marts 2015. Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder

Tilfredshedsmåling marts 2015. Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder Tilfredshedsmåling marts 2015 - Erhvervsvirksomheder Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Der er dels udsendt til de virksomheder

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere