Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013"

Transkript

1 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE, PKL

2 Formand Doris Østergaard Fra Videreuddannelsesregion Nord deltog

3 Hvad omfatter kompetence? Viden og færdigheder evne til at udføre f. eks. praktiske færdigheder Evne til at omsætte viden og færdigheder det, som de facto gøres i situationen Personlige evner og holdninger Evne til at udnytte personlige evner i praksis Professionel Samarbejder Medicinsk ekspert/lægefaglig Kommunikator Akademiker/forsker og underviser Leder/administrator/ organisator Sundhedsfremmer

4 Anvendes kompetencevurdering i praksis? Anvendes kompetencevurdering konsekvent? 1/3 af de uddannelsesgivende 1/4 af de uddannelsessøgende flest KV handler om medicinsk ekspert rollen brug for struktureret KV frem for samtaler Rapport fra CEKU 2011 region Hovedstaden, Søjnæs et al 2011 Vurderes kompetencer indenfor de 7 lægeroller ved den kompetencevurdering, der finder sted i afdelingen eller i almen praksis? 33 % slet ikke/i ringe grad 55 % i nogen grad, høj grad, meget høj grad 11 % ved ikke Enqueten 2011, 2600 yngre læger

5 Status og perspektivering SST, 2012 Hvordan sker læring og dermed kompetencevurdering? Klinisk oplæring tager udgangspunkt i arbejdssituationer ikke roller Større vægt på arbejdsbaseret læring også af ikke medicinsk ekspert roller Kompetencevurdering driver læring Kompetencevurdering og feedback er forbundne kar

6 Udfordringerne fra Status og perspektivering Den praktisk gennemførelse af kompetencevurdering angivelse af KV metoder er ikke en sikkerhed for, at de anvendes konsekvent eller korrekt specialer, som har fået assistance af personer med viden/erfaring vedr. medicinsk uddannelse er længst manglende viden om KV og feedback hos vejledere og YL en væsentlig barriere indlejring af en proaktiv, positiv kompetencevurderingskultur er en forudsætning for at kan understøtte læring Der er brug for en værktøjskasse Der er brug for at fremme struktureret anvendelse af KV i daglig praksis

7 Rapport De 7 lægeroller anbefaling til specialerne omkring brug af rollerne Beskriv kompetencer ud fra daglige arbejdsfunktioner således.. At flere roller kan læres og kompetencevurderes i samme arbejdssituation At afdelingerne kan fremme læring og kompetenceudvikling i alle roller ved at sørge for at YL varetager de relevante arbejdsopgaver At det giver mening, at definere EPA s (Entrustable professional activities) = arbejdsopgaver, der kan varetages på selvstændigt niveau At det giver mening at indføre Milestones, der monitorerer vigtige delmål på vejen til slutkompetence

8 Arbejdsgruppens opgave Udarbejde systematisk oversigt over kompetencevurderingsmetoder Til brug for specialeselskaberne i udarbejdelse af målbeskrivelser Anbefaling af metoder til vurdering af specifikke kompetencer Velbeskrevne og validerede metoder om muligt

9 En bred vifte af metoder - ingen metode kan stå alene! Struktureret observation OSATS Mini-Cex Simulation NOTTS 360 feedback Generel vurdering Kompetence Struktureret kort vejledersamtale Audit Case-baseret diskussion Refleksive rapport

10 Formål med kompetencevurdering Speciallægeanerkendelse opnås, når alle uddannelseselementer er vurderet og godkendt Summativ KV anvendes til at understøtte læring/udvikling Formativ KV erstatter en egentlig specialist eksamen Derfor skal KV skal foretages med høj kvalitet validerede metoder uddannede bedømmerne og yngre læger rammer i den kliniske hverdag

11 Trend i kompetencevurdering Mere holistisk tankegang Flere roller vurderes samtidigt Lægerollerne nu defineret ud fra arbejdssituationer KV foretages mens YL arbejder Mening med KV Flyvefærdighed, Kørekort, License to EPA

12 I rapporten beskrivelse af KVmetoderne. Definition Anvendelighed Fordele & ulemper Validitet Pålidelighed Gennemførlighed Praktiske eksempler på anvendelse

13 Rapportens opdeling af KV-metoder Direkte observation Struktur via skema / checkliste OSATS, NOTSS/ANTS, Kompetencekort, Mini-Cex osv. Helhedsvurderinger Struktur via skema / checkliste Generelle vurderinger (global skala), 360 s feedback

14 Opdeling af KV-metoder Retrospektive metoder Audit Refleksive rapporter Casebaseret diskussion KV i forbindelse med anvendelse af simulation

15 Hvorfor lige disse metoder? Evidensbaserede / velundersøgte Mange udviklet til brug i simulerede omgivelser Ikke validerede i klinisk brug Bedste praksis Vægt på praktisk anvendelse Skal kunne lade sig gøre i en klinisk hverdag! Inspiration til videreudvikling og validering Afsnit om skalaer, validering af metoder

16 Appendiks Bilag med eksempler på skemaer mm, der anvendes aktuelt Bør kvalificeres og udbygges

17 Direkte observation Hvordan i praksis? Vurdering af konsultation Mini-CEX almen medicin Vurdering af operativ teknik OSATS Retrospektiv Refleksiv metode Utilsigtet hændelse kompetencekort anæstesi Helhedsvurdering 360 s feedback Region Nord s model for alle specialer

18 Rapportens konklusioner 1 Forudsætning for øget kvalitet i KV Øget kendskab til metoderne Øget forståelse af rollen som bedømmer Due/høg perspektiv, Hvad er det rette niveau? Konsekvenshavende ( kørekort ) Øget viden om konstruktiv feedback Øget fokus på formel uddannelse af nøglepersoner til brug for implementering af KV

19 Rapportens konklusioner 2 Brug for udvikling af KV metoder Design gennemførligt inkl. tidsramme anvendelig Validering I et hensigtsmæssigt omfang Inkl. at metoden har effekt på og katalyserer læring Implementering Fx bruge de gode eksempler Translationel forskning Fra bænk til praksis

20 Rapportens konklusioner 3 Uddannelseskulturen i afdelingen Uddanne vejledere i at give konstruktiv feedback Træne YL i at modtage og udnytte feedback effektivt Forståelse af vigtighed af kvalitet i KV Prioritering af uddannelse Kontekst en travl klinisk hverdag Integration af KV i det daglige arbejde er essentiel Fokus på det ledelsesmæssige ansvar skabe rammerne alle niveauer - afdelinger, hospital, region, specialeselskab, PKL osv.

21 Kan KV gøres bedre? Kompetencevurderingsredskaber Har vi de rigtige, er antal OK? KV metoder som kan anvendes uden et væsentligt tidsforbrug er at foretrække Kan det gøres mere enkelt? En formel uddannelse af vejlederne i at anvende metoderne (evt. specialespecifik) Formativ versus summativ vurdering KV er styrende for læring

22 Kompetenceprogression = value for money FAST tracks Kvalitet Glæde Søvn DRG SLOW tracks

23 Rapportens anvendelse i Nord - overvejelser til diskussion Strategier Fokus på specialer, der ikke så langt endnu versus alle-kald Samlet indsats i forhold til validering & forskning Regionalt/nationalt Skabe viden om effekten af den samlede palet af KV ere fremfor viden om den enkelte metode Sætte fokus på implementering af KV og feedback Ledelsesstregen DRRLV muligheder for at understøtte regionalt/nationalt samarbejde Hvilken know-how kan bringes på banen? Eksperter med medicinske pædagogisk viden i region Nord Resultater fra gennemført forskning udbredes/high-lightes

24 Aktører - og ansvar i den lægelige videreuddannelse Universiteterne Lægelig Uddannelse VUS Færdighedstræning/simulation MEDU Professor mm DRRLV Den Uddannelsessøgende læge Kurser. Postgraduat klinisk lektor Hovedvejleder/ tutorlæge UAO/AMU Specialeselskaber Daglig klinisk vejleder DNRLV Uddannelseskoordinerende yngre læge Ledende overlæge Cheflæge Sundhedsstyrelsen UKO Regionerne

25 Videre forløb Rapporten præsenteres på Nationale råd juni 2013 Anbefalinger følges? Implementeringsstrategi for hvordan anvendes rapporten kan være med til at øge kvaliteten af kompetencevurdering i region Nord?

26 Slut

27 Den pragmatiske tilgang til KV metoder Sovepude, hvis specialet ingen har og skal til at revidere målbeskrivelse Stjæl og samarbejd med andre specialer og PKL kom bare i gang

28 Specialernes brug af rollerne Når kompetence beskrives ud fra eksempler, der relatere sig til daglige arbejdsfunktioner så tydeliggøres: at flere roller kan læres og kompetencevurderes i samme arbejdssituation at uddannelsesmiljøerne kan tilgodese læring og kompetenceudvikling i forhold til rollerne ved allokering af relevante arbejdsopgaver at det giver mening, at definere EPA s (Entrustable professional activities) = arbejdsopgaver, der kan varetages på selvstændigt niveau At det giver mening at indføre Milestones, der monitorerer vigtige delmål på vejen til slutkompetence.

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere