Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent."

Transkript

1 Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december København Ø Mødetidspunkt: kl Deltagere: Alex F. Rasmussen Formand Jens Corfitzen Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2) Peter Jørgensen Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1) Bendt Pedersen Bestyrelsesmedlem (afd. 1) Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem (afd. 2) Thomas Begulic Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd.1) Søren Helmer Jensen Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd. 2) Jeannette Vennerberg Repræsentantskabsmedlem (afd.2) (udeblev) Rasmus Tyrri Nielsen Repræsentantskabsmedlem (afd.1) (udeblev) Thomas Begulic Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Flemming Lundgreen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Søren Helmer Jensen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Kjeld Skelmose Sten Brygger Driftschef PAB Ejendomsmester LB Afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. 2. Orientering fra driften: Budgetkontrol Referat: Kjeld gennemgik budgettet (vedlagt referatet). Lyskilder til højhusets pulterrum Referat: det blev besluttede at udskifte pærerne i kælderrum/ pulterrum i højhuset, med de valgte pærer fra Kontakt, men først som en test, for at se holdbarheden. Status E-Flyt Referat: Steen Brygger får E-flyt til at fungere igen, snarest muligt, Sten foretager syn med papir pt. Serviceaftaler oversigt

2 Referat: Bestyrelsen og administrationen får et overblik over serviceaftalerne Lægeforeningen har tegnet i tidens løb Udsugning bad kollegieværelser Referat: Bliver løbende rengjort Håndværkermøde Referat: Det blev aftalt at indkalde håndværkerne til et møde i januar 2015 Indkaldelse til syn (Carsten eller Peter) Referat: Aftalen fastholdes og bestyrelsen er velkommen til at se flyttelejligheder efter synet er overstået. Afklaring af belysning i opgange blok A (Nyborggade 1-7) Referat: Man besluttede at lade det blive som hidtil, da omkostningen ved at lave det om, ikke vil kunne tjenes ind igen. Status økonomi vedr. brug af egne funktionærer fremfor eksterne håndværkere Referat: Man kunne tydelig se besparelserne på budgettet og bestyrelsen ville godt have, at man stadig registrerede timer på disse arbejder, til fremlæggelses på bestyrelsesmøderne. 3. Status igangværende projekter (PAB) Tilbagemelding vedr. forretningsgang der viser hvorledes beregninger ved udarbejdelse af budgetter opstår. Referat: Budgettet bliver lavet, ud fra kalkuler fra tidligere år, bestyrelsen vil gerne kunne se de % stigninger, der bliver brugt under de forskellige konti og få en redegørelse ved budgetlægning, hvordan man er kommet til de procenter der bliver anvendt Børnehaven ny belægning på legeplads Referat: man besluttede at fremsende en husleje stigning på ca kr. pr. måned til børnehaven og hvis denne accepteres, vil man sætte arbejdet i gang når vinteren er ovre Beregninger vedr. nye stigstrenge til brugsvand i blok B Status Referat: Kjeld fortalte, at det er sat i gang, ved Martin Alm. Kloakrenovering status på projekt og økonomi WiseCon fælder Referat: Kjeld har rykket forsikringen for en afregning og Steen undersøger hvor lagt man er med kloakker og Wisecon. Stikledningsanlæg status på installering afslutning aflevering Referat: Seas har afleveret anlægget og der er et par små hængepartier tilbage, beboere der har nægtet Seas adgang, kommer selv til at betale for installering af box (3000 kr.) ved fraflytning. Antenneudvalg meddelte at man nedlagde sig selv, da arbejdet er fuldført Varmecentralen status på det håndværksmæssige Referat: Varmecentralen er forsinket pga. forskellige årsager, men det er uden udgift for afd. Budgettet ser fint ud, men er overskredet pga. ekstra arbejder som er budgetteret i DV-planen i afd. 1. 2

3 Michaels ansættelse Referat: Michael er blevet fastansat pr. den 1 oktober 2014 og hans tre måneders prøvetid er gået, da han har været ansat som vikar en den periode, man vil tage principper for fremtidige ansættelser op i organisationsbestyrelsen. Nye arbejdstider for ejendomspersonalet Referat: PAB 3 mdr. varsler nye arbejdstider med møde tidspunkt kl. 7.00, fra den 1 januar. 4. Nye projekter Fra Afdelingsmødet Etablering af barnevognsskur Referat: Thomas sagde, at nok skulle undersøge mulighederne, for enten at bruge eksisterende eller lave et nyt. Opstille skilte med Privat område ved de grønne områder Referat: Det blev aftalt at Alex og Steen gennemgik området for hvor skiltene skal placeres, derefter bliver disse bestilt af Steen. Undersøge og fremkomme med forslag til lydforbedring/-dæmpning i selskabslokalet. Referat: Kjeld foreslog at man lavede en prøve med Troldtekt plader, da omkostningen er begrænset, Steen sætter i gang sammen med Kjeld. Omkostning af maling af reposer i højhus. Referat: Er med i DV-planen. Elektronisk bookingsystem til vaskeri og tørrerum i højhus Referat: Kjeld tager fat i Nina fra Servicecentralen, for undersøge mulighederne, derefter bliver dette fremlagt på et senere bestyrelsesmøde. Trafikbump på brandvej til blok D Referat: Søren og Steen blev valgt til at undersøge mulighederne og evt. lovgivning på dette område. Kontrol P- og Gæstebilletter Referat: Dette område skal gennemgås og gøres klar til næste afdelingsmøde Kollektiv råderet badeværelser Referat: Der skal nedsættes et udvalg, som skal gøre dette klar til afdelingsmødet Opstart sociale aktiviteter Referat: Flemming havde flere gode ideer, han vil lave en liste til næste bestyrelsesmøde, der blev fortalt at man har sat kr. af i budgettet 2015, til disse formål. Starttidspunkt for håndværker arbejder i blokkene Referat: Det blev vedtaget at husets håndværkere holder en arbejdstid imellem kl og i hverdagene. 3

4 5. Godkendelse af referat fra den 2. og 9. september Referat: Referaterne blev ikke godkendt. Da Kjeld havde glemt at sende dem ud, tages med til næste bestyrelsesmøde. 6. Udvalg: Grønt Udvalg: 100 meter grønt trådhegn om grønt område mellem blok A og højhus Ny hæk omkring samme område Referat: man vedtog at sætte disse to punkter i gang med det samme. Ændring af areal ved Nyborggade 9 til cykelstativer Fjerne visne planter og reorganisere pensionisthaven 5 galvaniserede låger til de grønne områder (Børnesikring) 2 galvaniserede låger ved gangareal/sti ved pensionisthaven Cykelstativer ved Nyborggade nr. 11 og nr. 9 Legeplads tilbehør Referat: Man besluttede at disse 6 punkter, venter til foråret Andet: Vedr. selskabslokalet og pasning af dette Referat: Man besluttede at Flemming varetog denne opgave, indtil man havde retningslinjerne klar til opslag hos beboerne. Hovedrengøring af opgange Referat: Man vedtog at Steen indhenter tilbud til bestyrelsen og man derefter får lagt det fast ind i DV-planen. Rengøring af kældergange og stryge- og tørrerum Referat: Denne opgave ligger i driften. Udskiftning af låse opgangsdøre (måske nyt system) Referat: Kjeld Anbefalede at man indhenter tilbud på Salto system og bestyrelsens derefter tager en beslutning om fremtidige løsninger. Udvidelse af det grønne udvalg Referat: Det grønne udvalg syntes ikke, man havde behov for at være flere i udvalget, bestyrelsen tog dette til efterretning. Ejendomsfunktionærernes private arbejde - udenfor deres arbejdstid - for beboerne. Referat: Kjeld orienterede bestyrelsen, at man som ansat ikke lavede arbejder for beboere i privat regi, da beboere kan havde svært ved at skelne imellem de forskellige roller (privat og ansat i boligselskabet). 7. Sociale aktiviteter - Status på julearrangement i selskabslokalet Referat: Der er indtil nu tilmeldt 36 personer og der er plads til 40 personer. 4

5 -økonomisk tilskud til arrangementet Referat: Bestyrelsen besluttede at give støtte, under forudsætning at man fremlægger et regnskab incl. egenbetaling fra personerne der deltager. Bestyrelsen besluttede at lave regler for mødedeltagelse af egne beboere, når man skal støtte arrangementer fremover (dette punkt bliver taget op senere). 8. Eventuelt Turnusordning Arrangering af mødeforberedelse i selskabslokalet ved vore fremtidige møder Referat: Flemming vil godt stå for dette indtil videre. Ellers intet under evt. Næste møde er aftalt til tirsdag den 13 januar 2015 kl

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Boligselskab: Lægeforeningens Boliger Mødeart: Organisations-/afdelingsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 1 og 2, Østerbro Selskabslokalet

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere