Sprogvurdering af treårige: Materiale udviklet for Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogvurdering af treårige: Materiale udviklet for Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender"

Transkript

1 Konsortiets parter Sprogvurdering af treårige: Materiale udviklet for Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender Dorthe Bleses & Hans Månsson Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Udvikling af sprogvurderingsmaterialet CVU Storkøbenhavn Udvikling af pædagogisk opfølgning Nationalt Videncenter for Læsning Mikro Værkstedet Screeningsdag, Brøndby den Organisering af udviklingsarbejdet Styregruppe Koordinationsgruppe Hans Månsson, Peter Mikkelsen, Torben Worm, Rune N. Jørgensen, Dorthe Bleses Øvrige faglige medarbejdere Nationale referencegruppe pædagogiske konsulenter, talepædagogiske) konsulenter Internationale eksperter Pædagoger/forældre i 18 Kommuner/36 dagtilbud Præsentation (1) Dilemmaer Baggrund/metodiske valg Materialet (opbygning/afprøvning) Tre spørgsmål Virker det (grundlæggende principper)? Validitet (sammenligning med andre materialer? Hvilke børn identificeres?) Perspektiver Præsentation (2) Lovgrundlag Teoretiske overvejelser Principper for det pædagogiske arbejde Konkret gennemførelse af forældresamarbejde Screening: hvordan og hvor godt? To nye oversigtsartikler (Nelson et al., 26; Law et al. 2) Stor variation i forhold til Metodiske forhold Instrument (strukturerede test, forældrerapporter ) Dimensioner (lingvistiske, adfærds- og motoriske evner ) Screenere (forældre, dagtilbudspersonale, børnelæger, logopæder ) Rammer (hjem, skole, dagtilbud, klinik, lægekonsultation ) Kvalitet (Nelson et al. + Law et al.) Sensivitet (17%-1%) Specificitet (14%-1%) 1

2 Screening: hvordan og hvor godt? Ingen gold standard! De fleste screeningsinstrumenter er ikke designet til screening Mangel på forskning Konklusion: Den relative værdi af forskellige screeningsprocedurer er uklar For tidligt at anbefale universel screening Dilemmaer Mangel på gold standard Hvilket konstruktionsprincip? Mangel på forskning Hvilke sproglige dimensioner? Mangel på evaluering af materialer Karakteristika ved tilegnelsesprocessen Individuel variation Individuelle vækstkurver Individuel variation Individuelle vækstkurver* antal ord p5 p1 p25 p5 p75 p9 p alder (mdr.) Produktivt ordforråd, fordelt på percentiler (Bleses, Vach, Wehberg, Faber og Madsen, in press) *Dale & Goodman 25 Ministerielle krav Formål med instrumentet Identificere børn med potentiel sproglig forsinkelse Værktøj til planlægning af differentieret sprogmiljø Inkludere forskellige sproglige dimensioner Individuelle anbefalinger til indsats Udførelse 3 minutter pr. barn Administreres af dagtilbudspersonalet Designet Overordnede overvejelser Forskningsbaseret Håndterbart indenfor tidsrammen (1. december 15. juni) Håndterbart for dagtilbudspersonale Bruge forældre som informanter Begrænse forbruget af ressourcer Forberedt til web-baseret implementation 2

3 Designet Grundprincipper Skæv fordeling af børn Sensitiv i den nedre del af fordelingen Elementer treårige børn typisk har tilegnet sig Pilottest i vilkårligt udvalgt population (kun ordforråd) Opgaver tilpasset sproglig dimension Undgå for stærk påvirkning af testsituation Maksimere score -pålidelighed Vanskeligt at vurdere on-line Strukturere test/spørgeskemaer med fastsatte scorer Fastsatte cut-points (percentiler) Komponenter Valg af (lingvistiske) komponenter til foreløbig version Prædiktorer af sproglig forsinkelse påvist ved andre studier (såsom studier inkluderet i Nelson et al. 26) Empiriske studier CDI-studier baseret på >6. danske børn (Bleses et al., 27; accepteret) Udvalgte items baseret på dette datasæt Eksisterende (danske) evalueringsinstrumenter Eksperter (forskere, logopæder) Sprogscreeningsprocessen Skema Screeningsinstrument Download fra Internet 1) Registreringsskema (+ forældreskema) 2) Sproglig profil 3) Handlingsark INSTRUKTIONER OBSERVATION/ SCORING 4) Baggrunds- og vejledningsmaterialer Testbatteri 7 dele Cut-points og profiler Forældreadministrerede test Forældrerapporter (checklister) Dagtilbudsadministrerede test Strukturerede test Billedelicitation Objektmanipulation Checkliste Spørgeskema (lille) I Ordforråd I Ordforråd II Konstruktioner II Konstruktioner III Udtale III Udtale IV Diskrimination IV Diskrimination V Hukommelse V Hukommelse VI VI Receptivt sprog VII Strategier Trin 1 I hver del er barnets score placeret i en graf i én af tre zoner A= +p15 B= p5-p15 C= p5 3

4 Cut-points og profiler Cut-points og profiler Trin 2 I hver del er zonerne omregnet til point A= point B= 1 point C= 2 point Samlet score Trin 3 Den samlede score placerer barnet i én af de tre profiler -3 point = Generel indsats 4-5 point = Fokuseret indsats +6 point = Særlig indsats Cut-points og profiler Tre spørgsmål TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 (1) Fungerer grundprincippet i det udviklede screeningsinstrument? Del I-VII %-5% (= C) Total score (= C 2) +6 Profil Særlig inds. (2) Er resultatet fra screeningen sammenligneligt med resultater fra referencetest? SCREENING 6%-15% (=B) Over 15% (=A) (=B 1) 4-5 (=A ) -3 Fokuseret inds. Generel inds. (3) Hvad er de lingvistiske profiler for de identificerede børn? Er sprogscreening en god idé? Er sprogscreening en god idé? 25 Forældre 5 Pædagoger Number 25 Number Entirely agrees Entirely disagree Entirely agrees Entirely disagree 4

5 ,4,35,3,25,2,15,1,5 Del V - b ens afvigelse 1 afvigelse 2-3 afvigelse 4< 11 Spørgsmål 1 Test af instrumentet (1) Fungerer grundprincippet i det udviklede screeningsinstrument? Pilottest af foreløbig version (januar/februar 27) 35 vilkårligt udvalgte børn i alderen måneder Spørgeskemaer til forældre og dagtilbudspersonale Videooptagelser af 14 screeninger (dagtilbudsdelen) Fokusgrupper Interview Referencetest (april/maj 27) 98 børn testet af blindet logopæder Normeringsstudie (maj 27) 45 (+35 på fleste dimensioner) vilkårligt udvalgte børn Konsekvenser af pilottest Hvilke opgaver/punkter fungerer? Individuelle punkter Rækkefølge ændret Udskiftet Korrelation mellem delene høj til moderat Opgaver ekskluderet Spørgeskema (af hensyn til forældre) Hukommelsesopgave UKORREKT SCORING Korrelation mellem delene I-VII (piger) Hvilke opgaver/items fungerer? I II III IV I II III IV 1. V VI VII Korrelation mellem delene høj til moderat Korrelation af punkter indenfor delscore generelt høj (VII) V VI VII

6 Grundprincip Skæv fordeling Fordeling af børn I II III IV V VI VII Drenge Fordeling af børn I de fleste dele ses en skæv fordeling af børn En lille gruppe børn scorer langt lavere end de øvrige I nogle dele (V & VI) scorer kun få børn maksimumpoint I II III IV V VI VII Piger Kønsspecifikke normer Drenge og pigers præstation forskellig i alle dele Kønsspecifikke normer (og skemaer) Kan pædagoger anvende materialet efter hensigten? Faglige forudsætninger Sprogvurderinger pr. pædagog 1 5,9 45,8 4,7 35,6 3,5 25,4 2,3 15,2 1,1 5 meget enig enig overvejende enig overvejende uenig uenig meget uenig < antal børn 6

7 Konsistens i pædagogernes scoringer Konsistens i pædagogernes scoringer Del III,45 Del IV,4,7,35,6,3,25,5 12,2,4 12,15,3,1,2,5 ens afvigelse 1 afvigelse 2-3 afvigelse 4<,1 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 (1) Fungerer grundprincippet i det udviklede screeningsinstrument? (2) Er resultatet af screeningen sammenligneligt med resultater baseret på referencetest? Ja Skæv fordeling opnået Pædagogerne kan anvende materialet Referencetest 98 testet af blindede logopæder Delvist udvalgt udsnit fra forskellige dele af befolkningen (pilottest) Børn med samlet score >=5 Børn med percentilscore under 5% i én del, med samlet score <5 1 børn med lav score under 4% 28 børn 4 referencetests Referencetest Ingen gold standard 4 referencetest udvalgt Produktivitet figurerer som ikke-opregnet Reynell -receptivt sprog (ordforråd) Sproglig Test 1 -ordforråd (superordinater) Maul -udtale/ diskrimination Viborg -ordforråd (substantiver) 7

8 Referencetest Diagnostiske metoder ofte benyttet, men Ikke evidensbaseret, ingen dokumentation eller validitetstest To er standardiseret, men uden definerede cut-points Interne korrelationer lave Reynell vs. Sproglig Test 1 vs. Viborg (ordforråd): Maul vs. Reynell/Sproglig Test 1/Viborg: Sammenligning med referencetest Korrelation af delene I-VII med hver referencetest generelt ikke høj Korrelation af delene I-VII med en samlet score af de fire referencetest bedre (bedst for piger) Reynell -receptivt sprog (ordforråd) Sproglig Test 1 -ordforråd (superordinater) Maul -udtale/ diskrimination Viborg -ordforråd (substantiver) Ordforråd Udtale Diskrimination Reception Opsamling (2) Spørgsmål (3) (2) Resultatet af screeningen sammenligneligt med resultater baseret på referencetest? (3) Hvad er de lingvistiske profiler for de udpegede børn? Kun delvist Korrelationer med separate referencetest ikke imponerende Korrelation med samlet score bedre (korresponderer med praksis) (meget høje korrelationer i et pilotstudie kun indbefattende ordforråd) Konklusion uklar Udpegede børn Udpegede børn UDPEGEDE BØRN 57 børn ~ 12.8% 32 drenge (56%) - 25 piger (44%) UDPEGEDE BØRN 57 børn ~ 12.8% 32 drenge (56%) - 25 piger (44%) Særlig indsats (= 6 point til 11 point) 26 børn ~ 5.9% 15 drenge (58%) - 11 piger (42%) 8

9 I I I Udpegede børn Generel profil for børn (+6 point) UDPEGEDE BØRN 57 børn ~ 12.8% 32 drenge (56%) - 25 piger (44%) Særlig indsats (= 6 point til 11 point) 26 børn ~ 5.9% 15 drenge (58%) - 11 piger (42%) Fokuseret indsats (= 4 og 5 point) 31 børn ~ 6.9% 17 drenge (54%) - 14 piger (46%) % of children Score =< p5 pr. del Mellem 4% og 5 % scorer lavt på tre produktive dimensioner og receptive sprogfærdigheder 5% har ingen fonologiske problemer Components Kun 3% lave scorer i kommunikative strategier II III IV I V VI VII Profiler for børn (+6 point) Profiler for børn (+6 point) % of children Ordforråd =< p5 - Øvrige dele også =< p5 II III IV V VI VII Hvordan ser profilen ud for disse børn? % of children Receptivt sprog =< p5 - Øvrige dele også =< p5 II III IV V VI VII % of children Strategier =< p5 - Øvrige dele også =< p5 II III IV V VI VII Components Components Components Produktive problemer I+II+III = 43% Produktive og receptive problemer I+II+VI = 4% I+II+III+VI = 2% (Betydeligt) færre børn har problemer med produktive dimensioner Disse børn fanges ikke medmindre receptive sprogfærdigheder og spørgsmål relateret til strategier inkluderes Opsamling (3) Konsekvenser (3) Hvad er de lingvistiske profiler for de udpegede børn? Mindst fire profiler kan identificeres Screeningsinstrumentet identificerer sandsynligvis børn, som ikke fanges i dag (receptive problemer) Direkte konsekvenser for praksis Øget generel opmærksomhed omkring sprog og dets betydning for udvikling Øget formaliseret opmærksomhed omkring specifikke børns sprogudvikling (forhåbentligt) identificeres flere børn med sproglig forsinkelse (tidligere) 9

10 Perspektiver Er screeningsinstrumentet godt nok? Formår instrumentet at udpege alle børn med sproglig forsinkelse? Longitudinale followup studier Har indføring af screeningen effekt? Effektstudier Digitalt screeningsinstrument Befolkningsbaserede studier? LOV om Dagtilbud 11: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle 3-årige børn får tilbudt en sprogvurdering. Kommunalbestyrelsen skal efter behov tilbyde sprogunderstøttende aktiviteter samt anden bistand, jf. 4, stk. 2 i denne lov og 4 og 4a i lov om folkeskolens om specialpædagogisk bistand. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilbuddet om sprogvurdering til alle familier med 3-årige børn samtidig gøre familier, der ikke anvender dagtilbud, opmærksom på muligheden for en plads i et dagtilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingerne og dagtilbuddets arbejde med at understøtte børns sprogudvikling, samt at forældre får vejledning i at understøtte deres børns sproglige udvikling. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer i forhold til sprogvurderingerne og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats i bl.a. dagtilbuddene. LOV om Dagtilbud LOV om Dagtilbud 14: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle 3-årige børn får tilbudt en sprogvurdering. Kommunalbestyrelsen skal efter behov tilbyde sprogunderstøttende aktiviteter samt anden bistand, jf. 4, stk. 2 i denne lov og 4 og 4a i lov om folkeskolens om specialpædagogisk bistand. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilbuddet om sprogvurdering til alle familier med 3-årige børn samtidig gøre familier, der ikke anvender dagtilbud, opmærksom på muligheden for en plads i et dagtilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingerne og dagtilbuddets arbejde med at understøtte børns sprogudvikling, samt at forældre får vejledning i at understøtte deres børns sproglige udvikling. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer i forhold til sprogvurderingerne og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats i bl.a. dagtilbuddene. 14: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle 3-årige børn får tilbudt en sprogvurdering. Kommunalbestyrelsen skal efter behov tilbyde sprogunderstøttende aktiviteter samt anden bistand, jf. 4, stk. 2 i denne lov og 4 og 4a i lov om folkeskolens om specialpædagogisk bistand. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilbuddet om sprogvurdering til alle familier med 3-årige børn samtidig gøre familier, der ikke anvender dagtilbud, opmærksom på muligheden for en plads i et dagtilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingerne og dagtilbuddets arbejde med at understøtte børns sprogudvikling, samt at forældre får vejledning i at understøtte deres børns sproglige udvikling. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer i forhold til sprogvurderingerne og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats i bl.a. dagtilbuddene. Den pædagogiske vejledning giver pædagogen/dagtilbudet værktøjer til faglig-pædagogisk refleksion og handling i forhold til: et læringsdifferentieret sprogarbejde i dagtilbudet et ligeværdigt samarbejde med hjemmet et ligeværdigt samarbejde med andre faggrupper og instanser (www.minff.dk) Hvorfor sprogvurdere småbørn? Formålene kan være mange, men overordnet kan de inddeles i to typer af formål: 1.Sprogvurderingen kan bruges til at underbygge iværksættelse af forskellige foranstaltninger eller til udløsning af forskellige resurser, f.eks. placering i en særlig ordning eller institution eller øget pædagogisk eller fagspecifik støtte til barnet, hjemme eller i dagtilbudet. Sprogvurderingen kan også indgå i beslutningsgrundlaget for, hvilket skoletilbud, der skal afløse barnets dagtilbud, når barnet når skolealderen. 1

11 Hvorfor sprogvurdere småbørn? 2. Sprogvurderingen kan bruges til at kvalificere den faglig eller pædagogiske indsats i forhold til barnets sproglige udvikling uanset, hvor det befinder sig dvs. i dagtilbudet og hjemme. Pædagogens sprogvurdering af det enkelte barn kan således indgå i den løbende tilrettelæggelse af den pædagogiske virksomhed i dagtilbudet, i forældresamarbejdet og det tværprofessionelle samarbejde f.eks. mellem pædagog og talepædagog. Mere overordnet kan pædagogens sprogvurdering indgå i grundlaget for årsplaner eller handleplaner for det enkelte barn og børnegruppen. Sprogvurderingen vil i de fleste tilfælde munde ud i en konstatering af, at barnets sproglige udvikling i det store hele er alderssvarende dvs. en sproglig udvikling, der nogenlunde svarer til det udviklingsniveau, de fleste børn i 3 års alderen har opnået. Der vil samtidig være en stor variation de enkelte børn imellem. De fleste børn falder ved sprogvurderingen inden for denne kategori. Men alle børn har brug for mange sproglige aktiviteter og oplevelser i dagligdagen i dagtilbudet såvel som derhjemme ligesom alle børn har brug for mange andre slags aktiviteter og oplevelser. De pædagogiske læreplaner i dagtilbud lægger netop op til at give børn mulighed for mange og forskellige former for aktiviteter og oplevelser som styrker børnenes læring og udvikling. Sprogvurderingen vil i nogle tilfælde give pædagogen anledning til større opmærksomhed og overvejelser om en mere målrettet og struktureret indsats. Denne indsats planlægges, tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med forældrene. I særlige tilfælde vil pædagogen have behov for rådgivning og vejledning fra PPR typisk den talepædagog, der er knyttet til dagtilbudet og distriktet. Uanset hvilket billede, sprogvurderingen tegner af et barn og uanset hvilken indsatsform, pædagogen skønner, at barnet har behov for, skal planlægningen og tilrettelæggelsen af den sproglige indsats i videst muligt omfang foregå i barnets vante omgivelser og i samspil med de mennesker, som barnet plejer at omgås. Læringsdifferentiering Opfølgningen i dagtilbuddet er ikke tænkt som særskilte sprogaktiviteter, der fungerer uafhængigt af dagtilbuddets hverdag i øvrigt. Opfølgningen er tænkt som en ændret pædagogisk indsats, der tager udgangspunkt i børnenes forskellige forudsætninger, der bl.a. er identificeret via sprogvurderingerne. Sprogvurderinger kan således bidrage til en højere grad af læringsdifferentieret pædagogik, således at børn med særlige behov får den opmærksomhed og de aktiviteter, der fremmer deres sproglige udvikling, og børn med særlige forudsætninger oplever, at de får tilstrækkeligt med sproglige udfordringer. Formålet er på den måde at give det pædagogiske personale et bedre grundlag for og viden om, hvordan dagtilbuddet kan arbejde med en inkluderende pædagogik for alle børn med fokus på børns sproglige udvikling. Fra bemærkningerne til Lov om Dagtilbud Læringsdifferentiering kan forstås som: Pædagogisk virksomhed, der bygger på samarbejde og medtænker børnenes forskellige forudsætninger, potentialer, behov og motiver med henblik på at nå såvel individuelle som fælles udviklingsmål. (analog til undervisnings-differentieringsbegrebet). Det betyder, at samspillet børn imellem og imellem børn og voksne i dagligdags situationer i dagtilbuddet er det naturlige afsæt for pædagogisk virksomhed. I disse situationer indgår sproget i varierende former og i aktivt samspil med andre sider af børns udvikling. 11

12 Understøttes af internationale deklarationer og aftaler fx: For at den inklusive skole skal lykkes, er det nødvendigt med tidlig identificering, vurdering og stimulering af det meget lille barn med særlige uddannelsesmæssige behov. Pasningsordninger og uddannelsesprogrammer for børn op til 6-års alderen skal udvikles og/eller reorienteres, så de understøtter fysisk, intellektuel og social udvikling og skolemodenhed. Salamanca erklæringen punkt IIE Understøttes af national lovgivning mv fx: 1. Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til, at børns læring understøttes, jf. lovens 8. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Stk. 2. Det pædagogiske personale skal sikre, at der i dagtilbuddet bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøer skal der tages hensyn til børns forskellige forudsætninger. 3. Den pædagogiske læreplan skal indeholde mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børn mulighed for at tilegne sig. Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige behov. BEK. om temaer og mål i pædagogiske læreplaner. Den pædagogiske læreplans 6 temaer Blomstermodellen Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Fra: Informationshåndbogen om pædagogiske læreplaner MI - en analog model Sproglig musikalsk logisk-matematisk spatial-visuel naturalistisk kropslig-kinæstetisk intrapersonel og interpersonel intelligens eller kompetence 12

13 Sproglig intelligens Lægges denne forståelse af MI-teorien (og de pædagogiske læreplaner) til grund for den pædagogiske virksomhed i dagtilbudet, får det betydning for den måde pædagogen skal arbejde med sprogvurdering og den efterfølgende planlægning af pædagogiske handlinger. Sproglig intelligens Hvis der zoomes ind på det enkelte intelligensmodul eller kompetenceområde, vil man kunne skelne mellem forskellige sider af det særlige område. Når det drejer sig om børns sproglige intelligens, kan der f.eks. skelnes mellem følgende sider eller kompetenceområder: Fonologi dvs. sprogets lydside (sproglyde eller fonemer) Ord og sætninger dvs. sprogets byggeklodser og bygninger Forståelse dvs. barnets færdighed til at opfatte og forstå andres udsagn Anvendelse dvs. barnets færdighed i at bruge sproget HELHED DEL Nu er det imidlertid ikke sådan, at disse fire kompetenceområder udvikles i en bestemt rækkefølge. Udviklingen finder sted mere eller mindre samtidigt i en høj grad af vekselvirkning mellem de enkelte områder, som følgende sprogmodel illustrerer: Pædagogen skal i nogle situationer kunne fokusere eller zoome ind på f.eks. sproget herunder kunne skelne mellem barnets færdighed på sprogets forskellige sider. Dette skal hun kunne, når hun f.eks. gennemfører en sprogvurdering. I andre situationer skal hun kunne se det enkelte barn og børnegruppen i et bredere perspektiv f.eks. når hun planlægger og tilrettelægger det pædagogiske arbejde på stuen. HELHED DEL Nyttige distinktioner 2 domæner dvs. dagtilbudet og hjemmet 3 virksomhedsformer dvs. 1. daglige rutiner, 2. planlagte, målrettede aktiviteter og 3. barnets egen virksomhed f.eks. leg. 4 sproglige kompetencer dvs. 1. sprogets lydside (fonologi), 2. ord og sætninger (ordforråd og syntaks), 3. sprogforståelse og 4. anvendelse af sprog. 3 indsatsformer dvs. 1. generel indsats, 2. fokuseret indsats og 3. særlig indsats. 13

14 To domæner Tre virksomhedsformer Barnet udvikler først og fremmest sit sprog igennem kommunikation med andre i sine daglige omgivelser dvs. de steder barnet befinder sig mest og bedst, hvilket for langt de fleste børns bekommende vil sige hjemme og i dagtilbudet. Disse to opholdssteder kan betragtes som de to væsentlige domæner for barnets trivsel, læring og udvikling. Med ordet domæne menes således et sted eller område, hvor barnet opholder De to domæner er på mange måder væsensforskellige. Det er vigtigt, at de to domæners egenart respekteres og udfoldes, men samtidig er det en fælles opgave for hjemmet og dagtilbudet, at barnets liv hænger sammen. Dette fordrer et positivt og aktivt samspil og samarbejde mellem de to domæner. Barnets aktiviteter i de to domæner, dagtilbudet og hjemme, kan have forskellig karakter. Det kan være nyttigt for pædagogen at kunne skelne mellem forskellige former for aktivitet eller virksomhed. I det følgende gives et signalement af tre forskellige virksomhedsformer. De tre former karakteriseres ved, hvem der er involveret og i hvilken grad, de involverede præger og styrer aktiviteten. Læren & væren Fire sproglige kompetencer Børns sprog kan inddeles i fire kompetenceområder. Inddelingen er naturligvis kunstig, fordi sproget udgør et hele, men at fokusere på særlige sider af sproget for en stund kan medvirke til at skærpe opmærksomheden om og forståelsen af barnets sproglige resurser og derved hvordan dets sproglige udvikling bedst kan imødekommes. De fire sproglige kompetenceområder er: Sprogets byggesten dvs. ord og sætninger Sprogets lyde (fonologi) Sprogforståelse Anvendelse af sprog Et eksempel Det er forår. En mor, Laila, og et barn, Sebastian, går ude i haven og taler sammen om de forskellige planter, der er skudt op af jorden. Udenfor på vejen høres en bil standse. Motoren slukkes. Mor kigger spørgende på Sebastian og siger: Hvem er mon det, der kommer. Sebastian kigger på mor og siger: Bar dommer. Han smiler. Mor siger: Ja, det kan godt være, det er far. Lad os gå ud og se efter. De går far i møde. Tre indsatsformer - Generel indsats - - Fokuseret indsats - -Særlig indsats - Denne inddeling i indsatsformer giver en håndsrækning til pædagogen i forhold til planlægning og iværksættelse af forskellige pædagogisk handlinger, der kan medvirke til at understøtte det enkelte barns og børnegruppens sproglige udvikling. (dagtilbudet) Samtidig vil pædagogen på grundlag af sprogvurderingen fagligt kunne kvalificere det videre samarbejde med forældrene med hensyn til at støtte barnets sprogtilegnelse. (hjemmet) 14

15 Sprogarbejdet i oversigt SPROGVURDERINGEN foretag sprogvurdering (forældre og pædagog) udfyld pædagogisk vurderingsark, der giver et fingerpeg om barnets behov for indsats (generel, fokuseret eller særlig) FORÆLDRESAMTALEN under samtalen udfyldes pædagogisk handlingsark i samarbejde med forældrene i den forbindelse aftales pædagogisk(e) fokusområde(r), som matcher barnets udviklingsbehov. Aftal med forældrene, hvordan hjem og dagtilbud kan holde hinanden orienteret om og hjælpe hinanden i forhold til barnets sprogudvikling. Tilbyd hjemmet vejledning efter behov. OMSÆTNING TIL PRAKSIS brug den pædagogiske vejledning og andre kilder til inspiration til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af praksis. PÅ SIGT Der vil ofte være behov for, at børn med fokuseret eller særlig indsats revurderes efter et stykke tid måske 3 måneder eller et halv år. PÆDAGOGISK HANDLINGSARK Barnets navn: Fødselsdag-/år: Samlet score fra vurderingsark (A, B eller C): Pædagogens navn: Institutionens navn: Dato: DELTEST & KOMPETENCE FORSLAG TIL HANDLING ANDRE IAGTTAGELSER DAGTILBUD HJEMME I: A, B eller C: II: A, B eller C: Andet: ORD & SÆTNINGER III: A, B eller C: IV: A, B eller C: V: A, B eller C: Andet: FONOLOGI VI: A, B eller C: Andet: FORSTÅELSE VII: A, B eller C: Andet: ANVENDELSE AFTALER OM OPFØLGNING: VEJLEDNING TIL PÆDAGOGISK HANDLINGSARK VEJLEDNING TIL PÆDAGOGISK HANDLINGSARK FØR FORÆLDRESAMTALEN: De to øverste linjer udfyldes af pædagogen. Pædagogen indskriver resultater fra de syv deltest i sprogvurderingen i kolonnen til venstre (A, B eller C). Pædagogen indskriver andre iagttagelser fra dagligdagen i kolonnen til venstre. Pædagogen har indskrevet notater om forslag til handlinger, som hun finder relevante, i kolonnerne til højre (dagtilbud og hjem) UNDER FORÆLDRESAMTALEN: Pædagogen drøfter gennemførelsen og resultatet af sprogvurderingen. Svarer de enkelte delresultater til indtrykket af barnet i dagligdagen. Var barnet koncentreret eller ukoncentreret, da det skulle løse de forskellige opgaver? Pædagogens øvrige iagttagelser drøftes og suppleres med iagttagelser, som forældrene har gjort. Pædagogens forslag til handlinger drøftes og suppleres med forældrenes forslag. Pædagogen og forældrene aftaler mere præcist, hvilke handlinger, der er mest meningsfulde og passer bedst til barnets, dets forudsætninger, behov og muligheder og i hvilket domæne, de forskellige handlinger mest hensigtsmæssigt kan iværksættes. Det aftales til sidst, hvordan der skal følges op på barnets sproglige udvikling, og hvornår det vil være hensigtsmæssigt at mødes igen. I nogle tilfælde vil der være behov for, at sprogvurderingen gentages efter i stykke tid måske 3 måneder eller et halvt år. I andre tilfælde vil der være behov for, at dagtilbudet eller forældrene kontakter PPR med henblik på en nøjere sprogvurdering. Den pædagogiske vejledning giver pædagogen/dagtilbudet værktøjer til faglig-pædagogisk refleksion og handling i forhold til: et læringsdifferentieret sprogarbejde i dagtilbudet et ligeværdigt samarbejde med hjemmet et ligeværdigt samarbejde med andre faggrupper og instanser (www.minff.dk) 15

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007 Hvad er sprogvurdering? Sig relationskompetencer Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 27 Dorthe Bleses Køge den 5. november, 27 Sprogvurderingsmaterialet

Læs mere

Sprogvurderingsdagen

Sprogvurderingsdagen Sprogvurderingsdagen Dorthe Bleses Download fra www.sdu.dk/cfb Ny Dagtilbudslov og hva så? Fredericia d. 4. oktober 2007 Præsentation Hvorfor sprogvurdering? Familieministeriets sprogvurderingsmateriale

Læs mere

Sprogvurdering af treårige

Sprogvurdering af treårige Præsentation Sprogvurdering af treårige Dorthe Bleses Download fra www.sdu.dk/cfb Hvorfor sprogvurdering? Familieministeriets sprogvurderingsmateriale Kan sprogvurderinger overhovedet hjælpe? Pædagogisk

Læs mere

Sprogvurdering af treårige - præsentation af Familieministeriets materiale

Sprogvurdering af treårige - præsentation af Familieministeriets materiale Sprogvurdering af treårige - præsentation af Familieministeriets materiale Dorthe Bleses Download fra www.sdu.dk/cfb Lederforum, København d. 8. oktober 2007 Præsentation Hvorfor sprogvurdering? Familieministeriets

Læs mere

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007 Hvad er sprogvurdering? Sig relationskompetencer Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 27 Dorthe Bleses Guldborgsund den 2. november, 27 Sprogvurderingsmaterialet

Læs mere

Børn & Sprog. og erfaringer

Børn & Sprog. og erfaringer Børn & Sprog Udvikling, foreløbige forskningsresultater og erfaringer V/Dorthe Bleses Konference: Børn og Sprog status muligheder og perspektiver Syddansk Universitet 2. oktober 2008 1 Børn og Sprog fra

Læs mere

Indføring af universel sprogscreening i DK. Sprogvurderingsmateriale til 3-årige. Præsentation. Hvad er sprogscreening? Hvorfor sprogscreening?

Indføring af universel sprogscreening i DK. Sprogvurderingsmateriale til 3-årige. Præsentation. Hvad er sprogscreening? Hvorfor sprogscreening? Indføring af universel sprogscreening i DK Sprogvurderingsmateriale til 3-årige Indføring af obligatorisk tilbud om sprogscreening (= sprogvurdering ) del af ny dagtilbudslov, der trådte i kraft august

Læs mere

Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige

Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Introduktion til Sprogvurderingsmateriale til 3-årige Svendborg Kommune 4. juni 2008 v. Kasper Østerholdt Jensen oesterholdt@sdu.dk Center for Børnesprog

Læs mere

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007 Hvad er sprogvurdering? Sig relationskompetencer Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 27 Dorthe Bleses Frederikssund Kommune den 5. december,

Læs mere

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007 Hvad er sprogvurdering? Sig relationskompetencer Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 27 Dorthe Bleses Kan downloades fra www.sdu.dk/cfb Vordingborg

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene)

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott Helsingør Kommune 17. februar 2009 IT projekter Oversigt Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering systemet (Rune) Afprøvning

Læs mere

Sprogvurdering af 3-årige

Sprogvurdering af 3-årige Sprogvurdering af 3-årige Dorthe Bleses Lejre 25.-26. november 2008 Slides må ikke anvendes/kopieres uden tilladelse fra forfatter Kursusdag Sprogvurdering: hvad, hvorfor og hvordan? Sprogvurderingsprocessen

Læs mere

Den overordnede proces. Familieministeriets sprogvurderingsmateriale. Sprogvurderingsprocessen i dagtilbuddet. Sprogvurdering: Konceptet

Den overordnede proces. Familieministeriets sprogvurderingsmateriale. Sprogvurderingsprocessen i dagtilbuddet. Sprogvurdering: Konceptet Den overordnede proces Familieministeriets sprogvurderingsmateriale Rune Nørgaard Jørgensen Fuldmægtig, Center for Børnesprog rune@sdu.dk Sprogvurderingsdag, Køge Sprogvurderingsprocessen i dagtilbuddet

Læs mere

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No Center for Child Language e-prints Working papers in LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 8-2008 Beskrivelse af proceduren omkring udvikling af

Læs mere

Præsentation. Sprogvurdering af 3-årige. Indføring af universel sprogscreening i DK. LOV om Dagtilbud. Indføring af universel sprogscreening i DK

Præsentation. Sprogvurdering af 3-årige. Indføring af universel sprogscreening i DK. LOV om Dagtilbud. Indføring af universel sprogscreening i DK Præsentation Sprogvurdering af 3-årige Dorthe Bleses Ishøj den 9.6.2008 Slides må ikke anvendes/kopieres uden tilladelse fra forfatter Introduktion til sprogvurdering Udvikling af Sprogvurderingsmateriale

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Tidlig sprogvurdering

Tidlig sprogvurdering Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen Børn og Sprogs Konference 2009 Oversigt Baggrund Om systemet Om afprøvningen Perspektiver Baggrund Center for Børnesprog Projektets parter Center for Børnesprog,

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Udregning af score teknisk bilag

Udregning af score teknisk bilag Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: BSU 53 Sagsbehandler: Lise Nørnberg Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hvad er Børn & Sprog? Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige

Hvad er Børn & Sprog? Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Hvad er Børn & Sprog? Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Mikro Værkstedet udvikler pædagogiske it-produkter til den skandinaviske undervisningsverden medudvikler af materialet Sprogvurderingsmateriale

Læs mere

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER OM DAGTILBUD - SPROGVURDERING 13. DECEMBER 2011 DISPOSITION 1. Indhold i sprogvurderingsmaterialet 2. Sprogvurderingsmaterialet teoretiske og empiriske

Læs mere

Tillægsmateriale til tosprogede

Tillægsmateriale til tosprogede Tillægsmateriale til tosprogede Vejledning Børn og Sprog Center for Børnesprog, Syddansk Universitet i samarbejde med Mikro Værkstedet A/S Indhold Generelt... 2 Tosprogethed og 4A... 3 Tillægsmateriale

Læs mere

Børn & Sprog Tillægsmateriale til tosprogede

Børn & Sprog Tillægsmateriale til tosprogede Børn & Sprog Tillægsmateriale til tosprogede V/Dorthe Bleses og Kasper Østerholdt Jensen Konference: Børn og Sprog status muligheder og perspektiver Syddansk Universitet 2. oktober 2008 1 Sammenligning

Læs mere

Fokus i præsentation. Politisk fokus på danske børns læsning

Fokus i præsentation. Politisk fokus på danske børns læsning Fokus i præsentation Baggrund Sprogtilegnelse og læsning Sprogvurderinger som kilde til ny viden om et- og tosprogede børns tilegnelse af dansk Kan Sprogvurderingsmateriale til 3-årige tillempes så det

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Indføring af universel sprogscreening i DK. Sprogvurdering af 3-årige. Præsentation. Hvad er sprogscreening? Hvorfor sprogscreening?

Indføring af universel sprogscreening i DK. Sprogvurdering af 3-årige. Præsentation. Hvad er sprogscreening? Hvorfor sprogscreening? Indføring af universel sprogscreening i DK Sprogvurdering af 3-årige Indføring af obligatorisk tilbud om sprogscreening (= sprogvurdering ) del af ny dagtilbudslov, der trådte i kraft august 27 Dorthe

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Børn & Sprog Sprogvurdering.dk et samarbejde mellem Mikro Værkstedet og Center for Børnesprog, Syddansk Universitet

Børn & Sprog Sprogvurdering.dk et samarbejde mellem Mikro Værkstedet og Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Børn & Sprog Sprogvurdering.dk g et samarbejde mellem Mikro Værkstedet og Center, Syddansk Universitet Sprogvurdering.dk og Sprogvurderingsmateriale til 3-årige v/kasper Østerholdt Jensen Center 1 Hvad

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Sprog og læseforudsætninger hos et- og tosprogede børn i danske børnehaver. Oversigt

Sprog og læseforudsætninger hos et- og tosprogede børn i danske børnehaver. Oversigt Sprog og læseforudsætninger hos et- og tosprogede børn i danske børnehaver Syddansk Universitets Børnesprogskonference, 214 Anders Højen & Dorthe Bleses Center for Børnesprog Syddansk Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune Plan for sprogvurdering af 3-årige i Struer kommune Sproget er et af de vigtigste kommunikationsredskaber imellem mennesker. Sproget giver barnet adgang til leg med andre børn. Sproget hjælper med at forstå

Læs mere

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne.

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne. Pædagogiske læringsmål I XX kommune understøtter vi forældresamtalerne digitalt gennem Rambøll Dialogprofil, som er et dialogredskab til dagtilbud. Som pædagog for barn bedes du udfylde dette skema, som

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse e Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med sprogvurderingsmaterialet...3 Sprogvurderingsmaterialet hvad er det?...6 Hvad kan sprogvurderingsmaterialet

Læs mere

0-3-åriges sproglige udvikling. Dorthe Bleses

0-3-åriges sproglige udvikling. Dorthe Bleses 0-3-åriges sproglige udvikling Dorthe Bleses Kvalitet i dagplejen (FOA), Nyborg, 19.6. 2008 Børns sprogtilegnelse Hvorfor er det vigtigt? og så sagde vi jo, at du var faren.. øv... nu igen Børn med sproglige

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet Baggrund Afledt af behandlingen af Sprog og integrationssagen

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn NOTAT God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Opsamling på mål og tegn Indledning I kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet er en af aktiviteterne at udarbejde et materiale, der kan dokumentere kvaliteten

Læs mere

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen STEAM Dorthe Bleses, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Dorthe Bleses Jarrad Lum Anders Højen Ivan Iashin

Læs mere

0-3-åriges sproglige udvikling

0-3-åriges sproglige udvikling 0-3-åriges sproglige udvikling Dorthe Bleses Næstved 6.0-7. oktober 2008 Center for Børnesprog Syddansk Universitet Center for Børnesprog Præsentation kan downloades fra www.sdu.dk/cfb dk/ bleses@sdu.dkdk

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Center for Dagtilbud 2008 Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn - Børn i daginstitution Indhold Kære Forældre... 3 Hvorfor nu sprogvurdering?... 5 Sprogvurdering hvordan foregår det?... 6 Sprogunderstøttende

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Sprogvurdering af treårige. sådan gør vi i Gentofte Kommune

Sprogvurdering af treårige. sådan gør vi i Gentofte Kommune Sprogvurdering af treårige 1 - sådan gør vi i Gentofte Kommune 2 I begyndelsen frygtede jeg det store ekstra arbejde, som man pålagde pædagogerne, men Gentofte Kommunes satsning på en digital løsning har

Læs mere

Konkret gennemgang af sprogvurderingsmateriale Center for Børnesprog. Center for Børnesprog. Center for Børnesprog. Logopædisk Intervention.

Konkret gennemgang af sprogvurderingsmateriale Center for Børnesprog. Center for Børnesprog. Center for Børnesprog. Logopædisk Intervention. Center for Børnesprog Konkret gennemgang af sprogvurderingsmateriale Fuldmægtig, Rune Nørgaard Jørgensen, Center for Børnesprog rune@sdu.dk www.social.dk (velfærdsministeriet) Sprogvurderingsprocessen

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet.

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Indledning Der er gennemført tilsyn i Børnehaven i Skolen.Com d.3. februar 2014 kl. 09-12 og efterfølgende dialog med personalet og lederen. Tilsynet er foretaget af Jette Maksten. Ved første del af tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen har i henhold til dagtilbudslovens 11 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år,

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Lære kroppens navne at kende

Lære kroppens navne at kende Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Fri for Mobberi Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Stjernehulen 6 mdr. 3 år Jannie, Marlene, Mette og Lykke Marts

Læs mere

Læs lidt mere om, hvad, hvorfor og hvordan man kan bruge TRAS

Læs lidt mere om, hvad, hvorfor og hvordan man kan bruge TRAS Læs lidt mere om, hvad, hvorfor og hvordan man kan bruge TRAS 1. Intro Tras står for Tidlig registrering af sprogudvikling. Intentionen med Tras materialet er at give pædagogerne et pædagogisk værktøj

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Hvordan bliver en læringshistorie til?

Hvordan bliver en læringshistorie til? Læringshistorier 1 Hvad er en læringshistorie? Læringshistorier er fortællinger om et barns eller flere børns læring i konkrete situationer. Læringshistorier er en metode til at dokumentere læring, som

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Formålet med mødet i aften

Formålet med mødet i aften FORLØBSSKEMA TIL ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I HOLBÆK KOMMUNE Formålet med mødet i aften At de to forskellige formål som læreplanen har står tydeligt frem for alle At vi som fagcenter giver mulighed

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere