Af en ung udvandrers dagbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af en ung udvandrers dagbog"

Transkript

1 Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over en ung mands begivenhedsrige rejse for at søge lykken i det fremmede som immigrant i USA. Bogen blev skrevet i året 1906 af den dengang 21-årige Christian Hansen, som senere med sin familie bosatte sig i Ubberud, nærmere betegnet på gården Højdenborg i Lille Ubberud, hvor hans søn, Svend Aage Hansen stadig bor. Vi gengiver her dagbogen med Christian Hansens egne ord og den tids retstavning: Torsdag den 19/ Afrejst fra København, der maatte 5 smaa Dampere til for at dreje Skibet fra Bolværket paa Grund af Modvind, og det var øsende Regnvejr, Modvind omtrent hele Tiden til Kristiania (Oslo) og høj Sø, der var flere, der var søsyge. Fredag den 20/ Knagende koldt og Snevejr, ankom til Kristiania Kl. 11½, gik i land Kl. 12½ tillige med en Kammerat fra Sjælland, gik igennem de største Gader, var oppe ved Kongeslottet og hørte Musikken spillede for Kongen. Der var ca. 20 Musikere og der var ca. 200 Mennesker og stod og hørte paa dem. Kl. ca. 7 gik vi fra Kristiania, det var et meget bevæget Skue, der var flere Tusinde Mennesker og stod inde paa Broen da vi sejlede, nogle græd og andre raabte. Der var efter hvad jeg har faaet oplyst fra paalidelig Kilde ca. 500 Rejsende med fra København, og her i Kristiania og Kristianssand skal vi have en 700, saa det bliver et godt Læs. Der var saa stærk Trængsel, da vi sejlede herfra at der var 5 Betjente til Fods og 2 til Hest til at holde styr paa Folk, og endda kunde de ikke styre dem. Der er ellers Glæde i Hjemmet her ombord, de danser oppe paa Dækket saa at det staar efter, der er to til at spille, en med Violin og en med Harmonika. Det er ellers et storartet Syn at se de norske Fjelde og Klipper, der er store Strækninger, der ligger Sne og her er meget koldt. Lørdag den 21/ Ankom til Kristianssand Kl. 7 om Morgenen, der regner lidt, vi ligger ude paa Reden, vi kan ikke komme helt ind, der kom en Damper herud fuld af Passagerer der skal med og 4 Pramme med Gods og 4 Baade med Appelsiner og Chokolade, de sælger her ombord. Der er ikke ret meget at se andet end de nøgne Klipper, Kristianssand ligger ligesom inde bag en Klippe. Afrejst fra Kristianssand Kl. godt 11, da vi havde spist til Middag blev jeg saa søsyg saa jeg maatte kaste op 5 Gange. Jeg har

2 ligget i Køjen den meste Eftermiddag, vi var næsten søsyge alle sammen. Jeg har aldrig været søsyg før, men nu har jeg rigtignok prøvet det. Søndag den 22/ Jeg stod op Kl. 7 og gik op paa Dækket, i Dag er det fint Vejr, saa jeg haaber ikke jeg skal blive søsyg i Dag. Vi kan ikke se andet end Vand til begge Sider, der er ellers Glæde i Hjemmet her ombord, de danser oppe paa begge Sider af Dækket saa det staar efter, og nede paa Mellemdækket er der en hel Del Svenskere og Nordmænd, der holder Gudstjeneste. Ved Middagstid passerer vi Orken Øerne (Orkneyøerne), men vi kunde ikke se ret meget af dem. I Dag har jeg ellers haft det godt, jeg har ikke været syg før hen ved Aften, da blev jeg saa syg, at jeg maatte kaste op 3 Gange, saa gik jeg ind paa Kamret og kravlede op i Køjen. Jeg har ingen Aftensmad faaet jeg tør ikke spise noget for saa kommer jeg til at kaste op igen. Vi lever ellers godt, det er god og kraftig Kost vi faar. Mandag den 23/ Jeg kom op Kl. 7, gik en Tur op paa Dækket men jeg kunde ikke være deroppe saa gik jeg ned og tog mig en Bitter, men saa maatte jeg kaste op, saa kravler jeg op i Køjen, blev der til omtrent Middag, saa stod jeg op og nu gaar det godt. De danser paa Dækket saa det er en Lyst at se paa. Paa Mellemdækket er der en del, der holder Gudstjeneste. Det er mest Svenskere. Ikke alle havde det lige rart på dækket Tirsdag den 24/ Jeg kom op til sædvanlig Tid, jeg er ikke godt tilpas, men det er da bedre end i Gaar, og jeg har ikke kastet op, saa jeg tænker jeg er over det Værste, nu hvor vi er omtrent midt nede i Atlanter-havet, saa der er ikke andet at se end Vand til alle Sider. Det gaar ellers glædeligt, de danser og synger saa det er en Lyst, jeg selv er ogsaa ved godt Humør. Musikken var hernede og spillede i Aften fra 8 til 9, de er 8 Mand. Musikken opholder sig ellers hos 1ste og 2den Klasse. 3die Klasse er for sig selv. Paa Mellemdækket er der en Del, der holder Gudstjeneste. Onsdag den 25/ I Dag er jeg godt tilpas men lidt forkølet, det er en Del taaget i Dag til Morgen, men ellers godt Vejr. Nu har Taagen lettet og det er Solskin og godt Vejr saa nu kan vi sagtens klare os. Musikken har været her nede og spillede fra 2 til 3. Søen er omtrent helt stille, men vi har Modvind og har haft det hele Vejen. Vi har set et Par store Hvaler i Dag, der er morsomt og se, men Tiden er lang, det kniber med at faa Tiden til at gaa. Der er nogen, der spiller Kort, andre der gaar nogle Timer, og andre ligger som vi bedst kan. Om 4 Dage tænker jeg vi er i New-York. Torsdag den 26/ I Dag blæser det ikke saa lidt og det har regnet i Formiddag saa vi maa holde os inde, men nu er det Tørvejr saa vi kan være paa Dækket. Der er enkelte, der er søsyge, ellers befinder vi os godt, nu er vi jo snart vant til Turen. Vi har lige spist til Middag, vi fik Oksesuppe, saa nu kan vi dalre til Aften. Vi lever godt og særlig nu fremhæves den Orden og Renlighed der er overalt. Kaptajnen og Doktoren kommer 2 Gange om Dagen og ser efter om der er rent og om der er nogle der er syge. Musik-

3 ken har spillet for os fra 2 til 3. Jeg har faaet hilst paa Sygeplejersken i Dag. Hun vidste nok, der var en med fra Stege, hun fortalte at hun havde og været søsyg, det har de aller fleste vist været. Det gaar ellers glædeligt, de danser med Liv og Lyst. Fredag den 27/ I Dag blæser det godt igen og det har regnet lidt lige som i Gaar, men nu er det Tørvejr og Solskin. Vi har passeret en Damper i Dag, vi var den temmelig nær, det var vist nok en Svensk efter hvad vi kunde se paa Flaget. Musikken har spillet fra 2 til 3 igen i Dag. Vi har set nogle Fisk i Dag som kaldes Flyvefisk, det er morsomt at se dem springe højt over Vandet. Jeg har sat mit Uhr 4 timer tilbage i Dag for at faa det til at passe med Tiden her. Som bekendt er Klokken i Amerika ca. 7 Timer bagefter vores i En spisesal ombord Danmark, og derfor bliver Kl. her paa Skibet sat tilbage hver Dag for at den kan passe naar vi kommer til Amerika. Jeg befinder mig ellers godt nu, jeg tror ikke, jeg bliver søsyg mere. Der er flere der er søsyge endnu, det er slemt at være søsyg. Lørdag den 28/ I Dag er det taaget til Morgen saa vi gaar kun med halv Kraft. Vi har set en stor Damper i Dag, men den var langt borte. Vi skal efter hvad jeg har hørt have passeret et meget stort Isbjerg i Nat, vi er i Golfstrømmen nu, saa nu har vi ikke saa langt til New York. Der er en Del Svenskere og Nordmænd der hører Gudstjeneste i Dag paa Mellemdækket. I Dag har vi ikke sejlet saa langt som vi plejer paa Grund af Taagen, vi har sejlet 335 engelske Mile, det højeste vi har sejlet er 363 Mile, det er ca. 91 danske Mile. Vi er naaet til New Fundlands Banken nu, men det bliver ved at være taaget. Vi har set et Isbjerg i Dag, det var ikke saa stort, men det var et storartet Syn, det var lige saa klart som Krystal. Der er et Par Stykker der er meget syge her ombord, det er Svenskere, de har Dilirium. Søndag den 29/ I Dag blæser det stærkt, og Søen gaar højt, saa højt saa Vandet sprøjter op paa Dækket, saa det er daarlig vi kan være paa Dækket. Jeg tænker vi er i New York paa Tirsdag, det er ogsaa trættende og blive ved og sejle. Det gaar jo ellers temmelig gemytligt, der er ikke saa lidt Piger med, det er mest Norske og Svenske, og de fleste af dem har faaet et Stykke Mandfolk og trække med. Det er særlig om Aftenen de spadserer, men naar Klokken er 9 kommer en af Styrmændene op og raaber Damerne til Køjs, og saa maa de jo skilles, for det er ikke tilladt at bo sammen. Det kunde heller ikke gaa hvor der er saa mange Slags Mennesker sammen. Der er jo mange ordentlige Mennesker, men der er ogsaa mange ikke saa gode Mennesker, saa hvis ikke der blev holdt streng Opsigt, saa tog Pokker ved Papirerne. Der var en Svensker der lavede Optøjer i Aftes, saa Hovmesteren maatte bruge Magt for at faa ham til at være ordentlig.

4 Mandag den 30/ I Dag er det meget fint Vejr, Solen skinner og Søen er omtrent helt stille. Vi fik udleveret et Kort i Gaar med et No. paa det. Det skal vi bære paa Brystet, naar vi gaar i Land. Det bliver noget lignende som naar der har været Dyrskue hjemme og en Ko har faaet Præmie, men vi maa jo ogsaa lade os lede som Umælende. Det er jo heller ikke saa mærkeligt, naar vi kommer en 1200 Stykker og vi ved hverken ud eller ind. Vi var nede ved Doktoren i Dag og blev undersøgt. Vi blev kun efterset paa Hænderne og Øjnene og Nakken, saa det var jo ikke saa galt. I København blev vi nu undersøgt paa samme Maade, og naar vi naar New York skal vi undersøges igen. Der var nogen der stjal min lille Pibe, mens jeg var oppe ved Doktoren, jeg havde lagt den paa et Bord nede hvor vi spiser, og da jeg kom tilbage var den væk. Godt var det, at den ikke var saa kostbar. Tirsdag den 1/ I Dag blæser det godt, men ellers er det godt Vejr. Det lynede stærkt og tordnede i Aftes og længere hen paa Natten blev det taaget, saa Skibet kunde ikke gaa saa stærkt, og de brugte Dampfløjten omtrent hele Tiden, saa jeg daarlig kunde sove. I Dag skulle vi saa naa New York, men det bliver vist ikke før i Aften. Saa skal vi se Land igen, nu er det ogsaa snart længe siden, vi sejlede fra København. Saa skal vi jo med Jernbanen, jeg skal vist rejse 4-5 Dage inden jeg naar til Kensal. Der blev lavet et meget morsomt Optog i Dag. Det var en unge Mandfolk, mest Danskere, der gik Dækket rundt med en Violinspiller i Spidsen og sang Socialist-Marchen, derefter fik de en Mand stillet op paa Hejsebommen og skulde holde Tale. De kaldte ham Borgbjerg, han havde været i Amerika før, han holdt saa en lille SocialistTale, derefter sang de Socialist-Marchen igen. Saa fik de fat i et stort graat Papir, der malede de 8 Timers Arbejdsdag paa, og saa vandrede de rundt igen og sang. Alt vist i Anledning af at det er den 1ste Maj i Dag. De bliver ved med at lave Optog,nu har de faaet 6 Mennesker med - 2 med Violin, 2 Mundharper og 2 med Fløjte, og saa gaar der en Mand foran som Dirigent, og en, der har faaet fat i et Kosteskaft og faaet bundet et rødbroget Lommetørklæde paa som Fane. Saa vandrer de Dækket rundt med Sang og Musik. Lægeundersøgelse i New York Til Slut var der en Mand fra 1ste Klasse, der fotograferer dem. Jeg kommer vist selv med paa Billedet.Vi har set en 4-Mastet Skonnert i Dag for fulde Sejl. Vi ankom til New York Kl. 9, det var et spændende smukt Syn at se Byen ved Aften, der var i Tusinder af Lys der skinnede til alle Sider. Onsdag den 2/ I Dag var vi tidligt oppe for at se Byen, men vi kunde ikke se ret meget, vi har ligget paa Reden i Nat. Det er en ualmindelig stor Havn, og der er en forfærdelig Trafik, der er en Masse Dampere og Færger, der farer frem og tilbage, og det gaar stærkt. Da vi kom i Land maatte vi aabne vores Kufferter, og de blev undersøgt, men jeg slap for at give Told, det er ikke saa galt som der bliver sagt. Saa maatte vi vente et Stykke Tid, saa blev vi sejlet til en Ø, der kaldes Kastel Garden (Castle Gardens), der skulde vi undersøges og have en anden Billet, men vi maatte vente en Tid inden vi kom i Land, der var vist over Tusinde Mennesker, der skulde til før os. Det var mest Polakker, det var et

5 næsten trist Syn at se alle de fattige og spraglede Mennesker. Da vi saa endelig kom til, blev vi først undersøgt, det var lige som de andre Gange kun flygtigt, saa fik vi Billetten byttet og stemplet, og det varede længe. Saa skulde vi finde vort Tøj igen og have en Garantiseddel, saa blev vi sejlet til Jernbanestationen. Der ventede vi igen en lille Tid, saa kom vi endelig ind i Toget og nu er Kl. ogsaa 8, saa vi har tumlet rundt hele Dagen. Det er flotte Vogne, vi kører rundt i her, vi sidder to og to i en lille Fjedersofa med Plydses Betræk, men vi skal jo også sove her. Men jeg tror ikke vi faar sovet ret meget. Torsdag den 3/ Vi kom ikke fra New York før Kl. 11, jeg har ligget paa Gulvet og sovet i Nat, og jeg har da lige godt sovet lidt. Der er ikke saa meget at se, der er meget Skov og store Bakker, der er ikke ret meget opdyrket, det meste ligger med Græs, og der er ualmindelig mange Sten, alle Husene er af Træ, og Veranda er der omtrent ved dem alle. Efterhaanden vi kommer ind i Landet bliver Jorden bedre og mere opdyrket. Man ser alle Steder baade Køer, Heste, Faar og Svin gaa ude og alle gaar de løse, men de ser ikke ret godt ud, de er magre og langhaarede de allerfleste, men de gaar vist ogsaa ude både Vinter og Sommer. Man kan se, de har god Tid på Brænde, de lader det ligge og raadne, og Stubbene graver de Jorden fra og stikker Ild i dem eller de graver dem op og bruger til Hegn. Det er nogle sjove Vogne de har, de kører med Æsler. Fredag den 4/ Jeg har ligget paa Gulvet igen i Nat og sovet helt godt. Vi kom til Chicago Kl. 8½. Saa maatte vi vente lidt, saa blev vi sorteret til de forskellige Stationer. Derefter blev vi kørt til Stationen i Droche med Gummihjul og modtaget af en Neger. Der er mange Negre her, den første Jernbanekonduktør jeg saa herovre var en Neger. Der er mange store Bygninger her i Chicago, og de fleste har flade Tage, og de er meget høje. Der er en Masse der kører med Automobil, de farer frem og tilbage i Gaderne, og det gaar stærkt. Der er flere Damer, der styrer, og jeg har set flere Negre køre med Automobil. Vi skal vente her i Byen til Kl. 6 Aften, saa jeg har tid til at gaa og se paa Byen. Jeg er blevet barberet, det kostede 15 Cent og fotograferet, det kostede 5 Cent, og jeg fik Fotografiet med det samme, men det er jo kun lille. Det er en meget stor By, Chicago. Her er ca. 2 Millioner Mennesker, med andre Ord lige saa mange som i hele Danmark. Vi var 6, der var gaaet en Tur i Byen, vi var inde og drikke Kaffe, det kostede 5 Cent, saa havde vi nær kommet for sent til Toget. De var kommet i Vognen alle sammen men vi kom da med det. Det er flinke Folk, Amerikanerne, de skal nok sørge for vi kommer af sted, men selv kunde vi jo heller ikke klare os.

6 Lørdag den 5/ Jeg har siddet oppe og sove i Nat, men jeg har ikke sovet ret godt, jeg har frosset en Del. Vi kom til Minneapolis Kl. 8½, der blev vi saa delt i forskellige Retninger igen. Nu er jeg skilt fra alle dem jeg var kendt med fra Skibet, saa nu er jeg ene det sidste Stykke. Det ser ud til at det er god Jord her udad og det er opdyrket det meste af det. Jeg saa en Mand pløje, han havde 5 Heste for, og der var en stor Harve, han havde 6 Heste for, de maa have god tid paa Heste. Jeg ankom til Kensal Kl. godt 9 og min Broder var der og tog imod mig, og vi kørte i buggy hjem, saa nu er jeg saa lykkelig og vel naaet her til Kensal. Chr. Hansen Togrejsen, som Chr. Hansen foretog fra New York til Kensal var på ca 2500 km. NB! Billederne er hentet på nettet fra Ellis Islands arkiv om datidens emigranter og har ikke direkte relation til Christian Hansen og hans rejse.

7 Hvem var Christian Hansen Christian Hansen, som skrev denne interessante dagbog, fødtes den 15. december 1884 i Magleby Sogn, Præstø Amt. Det forklarer, at han kunne få sig en god snak (på sjællandsk?) med skibets sygeplejerske, der kom fra Stege på den samme egn. Det er tydeligt, at Christian i forhold til sine samtidige havde stor lyst og mod til at rejse ud i verden og se og opleve andre steder. Det bringer ham til i første omgang til Fyn, hvor vi i folketællingen for1906 finder ham som 21-årig fodermester på Erholm Gods ved Aarup et par måneder før afrejsen til Amerika. Dagbogen er ført med en nydelig håndskrift og skrevet i et sprog, der vidner om gode skolekundskaber, et lyst hoved og et åbent sind. Vi ved ikke præcist hvor længe, Christian opholdt sig i det fremmede, eller hvornår han vendte tilbage til Danmark, men vi finder ham igen i kirkebogen for Frue Kirkes Sogn i Odense, hvor han den 6. maj 1910 bliver viet til den 5 år yngre Katrine Rasmine Andersen, som var født i Veflinge. Sammen boede de et par år i Husby Sogn ved Assens, hvor Christian var fodermester på Wedelsborg Gods. Billedet af Christian er taget på Wedelsborg. Trods hans unge alder kan man næsten fornemme den udstråling af erfaring og autoritet, der er forbundet med at bestride en ansvarsfuld stilling på en stor arbejdsplads. Senere flyttede familien til Mors, hvor de i nogle år drev et husmandssted på Frydensbrønd Mark i Lødderup Sogn, indtil de ca overtog gården, Højdenborg i Lille Ubberud, som i dag ejes af sønnen, Sv. Aage Hansen. Perioden fra 1880 frem til Første Verdenskrigs begyndelse i 1914 var de store indvandringers tid. I denne periode modtog De Forenede Stater mere end 20 millioner indvandrere, som for langt størstepartens vedkommende i løbet af kort tid formåede at skabe sig en ny tilværelse, der for enhver måtte forekomme langt mere tilfredsstillende end den, der ellers ville være udsigt til i hjemlandet. Intet under, at der derfor på immigrantskibene ofte herskede en næsten euforisk stemning af spændt forventning til at den store drøm nu meget snart ville gå i opfyldelse, og at denne stemning for nogles vedkommende gav sig udslag i musik og dans, mens andre dulmede anspændtheden med bønner og gudstjenester. Via det amerikanske indvandrerkartotek på Ellis Island, som var den officielle modtagestation for immigranter fra 1892 til nedlæggelsen i

8 1954, kan vi følge Christians ankomst til Amerika og supplere hans dagbogsberetning med nogle få yderligere oplysninger. At Christian selv skriver, at immigranterne blev sat i land på øen Castle Garden, må bero på en misforståelse. Castle Gardens, som ligger i et fort på sydspidsen af Manhattan, var for længst lukket, da Christian ankom. Men måske kan det bero på, at man hjemme i Danmark og blandt Christians rejsefæller i folkemunde stadig brugte den gamle betegnelse på det berygtede sted, hvor man kunne risikere at blive afvist og sendt hjem igen. De af vore læsere, som har besøgt USA, kender til den meget detaljerede indrejseformular, som man bliver sat til at udfylde i flyet inden landingen. Sammen med ens pas bliver formularen derefter nøje gransket af en Immigration Officer, som ofte har supplerende spørgsmål til ens bestemmelsessted og rejsens formål. Hvis ens pas ikke er af allernyeste type, tages der også fingeraftryk, og man får øjnenes irisblænde fotograferet. Da 21-årige Christian Hansen ankom til New York den 2. maj 1906 som passager på det gode skib S/S OSCAR II, blev han sat i land på øen Ellis Island, hvor han, som han selv beskriver, blev meget nøje kontrolleret, inden han fik lov at slippe gennem nåleøjet til det forjættede land. Han beskriver dog lægekontrollen som flygtig og begrænset til hænder, øjne og nakke. Vi ved fra andre beretninger, at man ikke brød sig om neglebidere, og man havde stor erfaring i at spore diverse sygdomme ved at undersøge folks øjne, heriblandt den frygtede smitsomme øjensygdom Trachoma. Og man kiggede også grundigt efter lus i håret og spor af diverse former for hududslæt. Vi sporer også hos Christian en medlidenhed med de meget fattige og lurvet klædte østlige immigranter, som han så på Ellis Island. Vi ved fra andre beretninger, at netop polske og russiske immigranter ofte var i en meget dårlig helbredstilstand, og mange derfor blev anbragt i Ellis Island s karantænestation under meget miserable forhold, indtil de kunne sendes hjem igen. Kun 1ste og 2den klasses passagerer havde individuelle rejsedokumenter. For passagererne på 3die klasse og på mellemdækket var skibets passagerliste, Passenger Manifest det officielle indrejsedokument. Det udfyldtes på rederiets kontor og var underskrevet af skibets kaptajn, som derved påtog sig det formelle ansvar for, at alle passagerernes opgivelser var korrekte. Listen var uhyre detaljeret udformet, og Immigration Officererne var også dengang meget nøjeregnende. Vi har via internettet været inde i Ellis Islands indrejsekartotek, og vi har der fundet de originale informationer, som Christian Hansen opgav til passagerlisten. Det fremgår bl. a., at Christian var steget på skibet i København, var 21 år, ugift, af dansk oprindelse og skandinavisk race! Han havde senest haft fast bopæl i Danmark. Han havde sagt ja til, at han både kunne læse og skrive! Han havde kaldt sig Farmer, hvilket var blevet rettet til Laborer (arbejder). Hans bestemmelsessted i USA var opgivet til Kensal i North Dakota, hvor han skulle bo hos broderen H. P. Hansen, og han var i besiddelse af rejsebillet dertil. Han havde opgivet, at hans bror havde betalt for hans rejse, og hans kontante beholdning var 12 $. Han havde aldrig været i fængsel, han var ikke anarkist, hans mentale og fysiske heldbredstilstand var god, og han var ikke krøbling. Den socialistiske taler, Borgbjerg, der skrives om i forbindelse med optrinet på skibet den 1. maj, er tilsyneladende ingen ringere end den Frederik Borgbjerg, som var en af Socialdemokratiets ledende politikere, og som senere blev socialminister og undervisningsminister i Staunings første regeringer. I 1906 var Borgbjerg allerede indvalgt i folketinget og medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Han var altså ikke immigrant og står heller ikke på 3die klasses passagerliste, så måske ser vi her et tidligt eksempel på en politiker-studierejse? Helge Green

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Til Amerika. Af Freja Gry Børsting

Til Amerika. Af Freja Gry Børsting Til Amerika Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2017 1 Til Amerika Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-29-3

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 Dagbog fra Tyrkiet Søndag d. 13. jan. mandag d. 14. jan. 2008 Vi mødtes oppe på Limfjordsskolen kl. 18 og gjorde os klar til at tage med svømmebussen, som kørte os til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge Historien om Den lille Færge Tøf - tøf, sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag - Fortællerunde - Ugens professor (efter efterårsferien) - Stjernestund Social læring - Massage - Klassemøde - Den varme stol - Sisi og Pipins læsebog (lektie) og opgaver

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7 32 KAPITEL 7 APG 12, 1-19. MESTERENS EFTERFØLGERE, S.80-86 Endelig helbredt! Har du nogen sinde kendt nogen, som var i vanskeligheder? Hvordan kunne du hjælpe dem? Peters venner bad og bad og bad for ham,

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Nyhedsbrev Porsgaard

Nyhedsbrev Porsgaard Nyhedsbrev Porsgaard November 2012 Dato 26 november Teater Punkter af særlig interesse: Teater Igen i år var Juelsminde skolecenter med blandt de teaterstykker, der blev udvalgt til at gå videre. Vi skulle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere