Af en ung udvandrers dagbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af en ung udvandrers dagbog"

Transkript

1 Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over en ung mands begivenhedsrige rejse for at søge lykken i det fremmede som immigrant i USA. Bogen blev skrevet i året 1906 af den dengang 21-årige Christian Hansen, som senere med sin familie bosatte sig i Ubberud, nærmere betegnet på gården Højdenborg i Lille Ubberud, hvor hans søn, Svend Aage Hansen stadig bor. Vi gengiver her dagbogen med Christian Hansens egne ord og den tids retstavning: Torsdag den 19/ Afrejst fra København, der maatte 5 smaa Dampere til for at dreje Skibet fra Bolværket paa Grund af Modvind, og det var øsende Regnvejr, Modvind omtrent hele Tiden til Kristiania (Oslo) og høj Sø, der var flere, der var søsyge. Fredag den 20/ Knagende koldt og Snevejr, ankom til Kristiania Kl. 11½, gik i land Kl. 12½ tillige med en Kammerat fra Sjælland, gik igennem de største Gader, var oppe ved Kongeslottet og hørte Musikken spillede for Kongen. Der var ca. 20 Musikere og der var ca. 200 Mennesker og stod og hørte paa dem. Kl. ca. 7 gik vi fra Kristiania, det var et meget bevæget Skue, der var flere Tusinde Mennesker og stod inde paa Broen da vi sejlede, nogle græd og andre raabte. Der var efter hvad jeg har faaet oplyst fra paalidelig Kilde ca. 500 Rejsende med fra København, og her i Kristiania og Kristianssand skal vi have en 700, saa det bliver et godt Læs. Der var saa stærk Trængsel, da vi sejlede herfra at der var 5 Betjente til Fods og 2 til Hest til at holde styr paa Folk, og endda kunde de ikke styre dem. Der er ellers Glæde i Hjemmet her ombord, de danser oppe paa Dækket saa at det staar efter, der er to til at spille, en med Violin og en med Harmonika. Det er ellers et storartet Syn at se de norske Fjelde og Klipper, der er store Strækninger, der ligger Sne og her er meget koldt. Lørdag den 21/ Ankom til Kristianssand Kl. 7 om Morgenen, der regner lidt, vi ligger ude paa Reden, vi kan ikke komme helt ind, der kom en Damper herud fuld af Passagerer der skal med og 4 Pramme med Gods og 4 Baade med Appelsiner og Chokolade, de sælger her ombord. Der er ikke ret meget at se andet end de nøgne Klipper, Kristianssand ligger ligesom inde bag en Klippe. Afrejst fra Kristianssand Kl. godt 11, da vi havde spist til Middag blev jeg saa søsyg saa jeg maatte kaste op 5 Gange. Jeg har

2 ligget i Køjen den meste Eftermiddag, vi var næsten søsyge alle sammen. Jeg har aldrig været søsyg før, men nu har jeg rigtignok prøvet det. Søndag den 22/ Jeg stod op Kl. 7 og gik op paa Dækket, i Dag er det fint Vejr, saa jeg haaber ikke jeg skal blive søsyg i Dag. Vi kan ikke se andet end Vand til begge Sider, der er ellers Glæde i Hjemmet her ombord, de danser oppe paa begge Sider af Dækket saa det staar efter, og nede paa Mellemdækket er der en hel Del Svenskere og Nordmænd, der holder Gudstjeneste. Ved Middagstid passerer vi Orken Øerne (Orkneyøerne), men vi kunde ikke se ret meget af dem. I Dag har jeg ellers haft det godt, jeg har ikke været syg før hen ved Aften, da blev jeg saa syg, at jeg maatte kaste op 3 Gange, saa gik jeg ind paa Kamret og kravlede op i Køjen. Jeg har ingen Aftensmad faaet jeg tør ikke spise noget for saa kommer jeg til at kaste op igen. Vi lever ellers godt, det er god og kraftig Kost vi faar. Mandag den 23/ Jeg kom op Kl. 7, gik en Tur op paa Dækket men jeg kunde ikke være deroppe saa gik jeg ned og tog mig en Bitter, men saa maatte jeg kaste op, saa kravler jeg op i Køjen, blev der til omtrent Middag, saa stod jeg op og nu gaar det godt. De danser paa Dækket saa det er en Lyst at se paa. Paa Mellemdækket er der en del, der holder Gudstjeneste. Det er mest Svenskere. Ikke alle havde det lige rart på dækket Tirsdag den 24/ Jeg kom op til sædvanlig Tid, jeg er ikke godt tilpas, men det er da bedre end i Gaar, og jeg har ikke kastet op, saa jeg tænker jeg er over det Værste, nu hvor vi er omtrent midt nede i Atlanter-havet, saa der er ikke andet at se end Vand til alle Sider. Det gaar ellers glædeligt, de danser og synger saa det er en Lyst, jeg selv er ogsaa ved godt Humør. Musikken var hernede og spillede i Aften fra 8 til 9, de er 8 Mand. Musikken opholder sig ellers hos 1ste og 2den Klasse. 3die Klasse er for sig selv. Paa Mellemdækket er der en Del, der holder Gudstjeneste. Onsdag den 25/ I Dag er jeg godt tilpas men lidt forkølet, det er en Del taaget i Dag til Morgen, men ellers godt Vejr. Nu har Taagen lettet og det er Solskin og godt Vejr saa nu kan vi sagtens klare os. Musikken har været her nede og spillede fra 2 til 3. Søen er omtrent helt stille, men vi har Modvind og har haft det hele Vejen. Vi har set et Par store Hvaler i Dag, der er morsomt og se, men Tiden er lang, det kniber med at faa Tiden til at gaa. Der er nogen, der spiller Kort, andre der gaar nogle Timer, og andre ligger som vi bedst kan. Om 4 Dage tænker jeg vi er i New-York. Torsdag den 26/ I Dag blæser det ikke saa lidt og det har regnet i Formiddag saa vi maa holde os inde, men nu er det Tørvejr saa vi kan være paa Dækket. Der er enkelte, der er søsyge, ellers befinder vi os godt, nu er vi jo snart vant til Turen. Vi har lige spist til Middag, vi fik Oksesuppe, saa nu kan vi dalre til Aften. Vi lever godt og særlig nu fremhæves den Orden og Renlighed der er overalt. Kaptajnen og Doktoren kommer 2 Gange om Dagen og ser efter om der er rent og om der er nogle der er syge. Musik-

3 ken har spillet for os fra 2 til 3. Jeg har faaet hilst paa Sygeplejersken i Dag. Hun vidste nok, der var en med fra Stege, hun fortalte at hun havde og været søsyg, det har de aller fleste vist været. Det gaar ellers glædeligt, de danser med Liv og Lyst. Fredag den 27/ I Dag blæser det godt igen og det har regnet lidt lige som i Gaar, men nu er det Tørvejr og Solskin. Vi har passeret en Damper i Dag, vi var den temmelig nær, det var vist nok en Svensk efter hvad vi kunde se paa Flaget. Musikken har spillet fra 2 til 3 igen i Dag. Vi har set nogle Fisk i Dag som kaldes Flyvefisk, det er morsomt at se dem springe højt over Vandet. Jeg har sat mit Uhr 4 timer tilbage i Dag for at faa det til at passe med Tiden her. Som bekendt er Klokken i Amerika ca. 7 Timer bagefter vores i En spisesal ombord Danmark, og derfor bliver Kl. her paa Skibet sat tilbage hver Dag for at den kan passe naar vi kommer til Amerika. Jeg befinder mig ellers godt nu, jeg tror ikke, jeg bliver søsyg mere. Der er flere der er søsyge endnu, det er slemt at være søsyg. Lørdag den 28/ I Dag er det taaget til Morgen saa vi gaar kun med halv Kraft. Vi har set en stor Damper i Dag, men den var langt borte. Vi skal efter hvad jeg har hørt have passeret et meget stort Isbjerg i Nat, vi er i Golfstrømmen nu, saa nu har vi ikke saa langt til New York. Der er en Del Svenskere og Nordmænd der hører Gudstjeneste i Dag paa Mellemdækket. I Dag har vi ikke sejlet saa langt som vi plejer paa Grund af Taagen, vi har sejlet 335 engelske Mile, det højeste vi har sejlet er 363 Mile, det er ca. 91 danske Mile. Vi er naaet til New Fundlands Banken nu, men det bliver ved at være taaget. Vi har set et Isbjerg i Dag, det var ikke saa stort, men det var et storartet Syn, det var lige saa klart som Krystal. Der er et Par Stykker der er meget syge her ombord, det er Svenskere, de har Dilirium. Søndag den 29/ I Dag blæser det stærkt, og Søen gaar højt, saa højt saa Vandet sprøjter op paa Dækket, saa det er daarlig vi kan være paa Dækket. Jeg tænker vi er i New York paa Tirsdag, det er ogsaa trættende og blive ved og sejle. Det gaar jo ellers temmelig gemytligt, der er ikke saa lidt Piger med, det er mest Norske og Svenske, og de fleste af dem har faaet et Stykke Mandfolk og trække med. Det er særlig om Aftenen de spadserer, men naar Klokken er 9 kommer en af Styrmændene op og raaber Damerne til Køjs, og saa maa de jo skilles, for det er ikke tilladt at bo sammen. Det kunde heller ikke gaa hvor der er saa mange Slags Mennesker sammen. Der er jo mange ordentlige Mennesker, men der er ogsaa mange ikke saa gode Mennesker, saa hvis ikke der blev holdt streng Opsigt, saa tog Pokker ved Papirerne. Der var en Svensker der lavede Optøjer i Aftes, saa Hovmesteren maatte bruge Magt for at faa ham til at være ordentlig.

4 Mandag den 30/ I Dag er det meget fint Vejr, Solen skinner og Søen er omtrent helt stille. Vi fik udleveret et Kort i Gaar med et No. paa det. Det skal vi bære paa Brystet, naar vi gaar i Land. Det bliver noget lignende som naar der har været Dyrskue hjemme og en Ko har faaet Præmie, men vi maa jo ogsaa lade os lede som Umælende. Det er jo heller ikke saa mærkeligt, naar vi kommer en 1200 Stykker og vi ved hverken ud eller ind. Vi var nede ved Doktoren i Dag og blev undersøgt. Vi blev kun efterset paa Hænderne og Øjnene og Nakken, saa det var jo ikke saa galt. I København blev vi nu undersøgt paa samme Maade, og naar vi naar New York skal vi undersøges igen. Der var nogen der stjal min lille Pibe, mens jeg var oppe ved Doktoren, jeg havde lagt den paa et Bord nede hvor vi spiser, og da jeg kom tilbage var den væk. Godt var det, at den ikke var saa kostbar. Tirsdag den 1/ I Dag blæser det godt, men ellers er det godt Vejr. Det lynede stærkt og tordnede i Aftes og længere hen paa Natten blev det taaget, saa Skibet kunde ikke gaa saa stærkt, og de brugte Dampfløjten omtrent hele Tiden, saa jeg daarlig kunde sove. I Dag skulle vi saa naa New York, men det bliver vist ikke før i Aften. Saa skal vi se Land igen, nu er det ogsaa snart længe siden, vi sejlede fra København. Saa skal vi jo med Jernbanen, jeg skal vist rejse 4-5 Dage inden jeg naar til Kensal. Der blev lavet et meget morsomt Optog i Dag. Det var en unge Mandfolk, mest Danskere, der gik Dækket rundt med en Violinspiller i Spidsen og sang Socialist-Marchen, derefter fik de en Mand stillet op paa Hejsebommen og skulde holde Tale. De kaldte ham Borgbjerg, han havde været i Amerika før, han holdt saa en lille SocialistTale, derefter sang de Socialist-Marchen igen. Saa fik de fat i et stort graat Papir, der malede de 8 Timers Arbejdsdag paa, og saa vandrede de rundt igen og sang. Alt vist i Anledning af at det er den 1ste Maj i Dag. De bliver ved med at lave Optog,nu har de faaet 6 Mennesker med - 2 med Violin, 2 Mundharper og 2 med Fløjte, og saa gaar der en Mand foran som Dirigent, og en, der har faaet fat i et Kosteskaft og faaet bundet et rødbroget Lommetørklæde paa som Fane. Saa vandrer de Dækket rundt med Sang og Musik. Lægeundersøgelse i New York Til Slut var der en Mand fra 1ste Klasse, der fotograferer dem. Jeg kommer vist selv med paa Billedet.Vi har set en 4-Mastet Skonnert i Dag for fulde Sejl. Vi ankom til New York Kl. 9, det var et spændende smukt Syn at se Byen ved Aften, der var i Tusinder af Lys der skinnede til alle Sider. Onsdag den 2/ I Dag var vi tidligt oppe for at se Byen, men vi kunde ikke se ret meget, vi har ligget paa Reden i Nat. Det er en ualmindelig stor Havn, og der er en forfærdelig Trafik, der er en Masse Dampere og Færger, der farer frem og tilbage, og det gaar stærkt. Da vi kom i Land maatte vi aabne vores Kufferter, og de blev undersøgt, men jeg slap for at give Told, det er ikke saa galt som der bliver sagt. Saa maatte vi vente et Stykke Tid, saa blev vi sejlet til en Ø, der kaldes Kastel Garden (Castle Gardens), der skulde vi undersøges og have en anden Billet, men vi maatte vente en Tid inden vi kom i Land, der var vist over Tusinde Mennesker, der skulde til før os. Det var mest Polakker, det var et

5 næsten trist Syn at se alle de fattige og spraglede Mennesker. Da vi saa endelig kom til, blev vi først undersøgt, det var lige som de andre Gange kun flygtigt, saa fik vi Billetten byttet og stemplet, og det varede længe. Saa skulde vi finde vort Tøj igen og have en Garantiseddel, saa blev vi sejlet til Jernbanestationen. Der ventede vi igen en lille Tid, saa kom vi endelig ind i Toget og nu er Kl. ogsaa 8, saa vi har tumlet rundt hele Dagen. Det er flotte Vogne, vi kører rundt i her, vi sidder to og to i en lille Fjedersofa med Plydses Betræk, men vi skal jo også sove her. Men jeg tror ikke vi faar sovet ret meget. Torsdag den 3/ Vi kom ikke fra New York før Kl. 11, jeg har ligget paa Gulvet og sovet i Nat, og jeg har da lige godt sovet lidt. Der er ikke saa meget at se, der er meget Skov og store Bakker, der er ikke ret meget opdyrket, det meste ligger med Græs, og der er ualmindelig mange Sten, alle Husene er af Træ, og Veranda er der omtrent ved dem alle. Efterhaanden vi kommer ind i Landet bliver Jorden bedre og mere opdyrket. Man ser alle Steder baade Køer, Heste, Faar og Svin gaa ude og alle gaar de løse, men de ser ikke ret godt ud, de er magre og langhaarede de allerfleste, men de gaar vist ogsaa ude både Vinter og Sommer. Man kan se, de har god Tid på Brænde, de lader det ligge og raadne, og Stubbene graver de Jorden fra og stikker Ild i dem eller de graver dem op og bruger til Hegn. Det er nogle sjove Vogne de har, de kører med Æsler. Fredag den 4/ Jeg har ligget paa Gulvet igen i Nat og sovet helt godt. Vi kom til Chicago Kl. 8½. Saa maatte vi vente lidt, saa blev vi sorteret til de forskellige Stationer. Derefter blev vi kørt til Stationen i Droche med Gummihjul og modtaget af en Neger. Der er mange Negre her, den første Jernbanekonduktør jeg saa herovre var en Neger. Der er mange store Bygninger her i Chicago, og de fleste har flade Tage, og de er meget høje. Der er en Masse der kører med Automobil, de farer frem og tilbage i Gaderne, og det gaar stærkt. Der er flere Damer, der styrer, og jeg har set flere Negre køre med Automobil. Vi skal vente her i Byen til Kl. 6 Aften, saa jeg har tid til at gaa og se paa Byen. Jeg er blevet barberet, det kostede 15 Cent og fotograferet, det kostede 5 Cent, og jeg fik Fotografiet med det samme, men det er jo kun lille. Det er en meget stor By, Chicago. Her er ca. 2 Millioner Mennesker, med andre Ord lige saa mange som i hele Danmark. Vi var 6, der var gaaet en Tur i Byen, vi var inde og drikke Kaffe, det kostede 5 Cent, saa havde vi nær kommet for sent til Toget. De var kommet i Vognen alle sammen men vi kom da med det. Det er flinke Folk, Amerikanerne, de skal nok sørge for vi kommer af sted, men selv kunde vi jo heller ikke klare os.

6 Lørdag den 5/ Jeg har siddet oppe og sove i Nat, men jeg har ikke sovet ret godt, jeg har frosset en Del. Vi kom til Minneapolis Kl. 8½, der blev vi saa delt i forskellige Retninger igen. Nu er jeg skilt fra alle dem jeg var kendt med fra Skibet, saa nu er jeg ene det sidste Stykke. Det ser ud til at det er god Jord her udad og det er opdyrket det meste af det. Jeg saa en Mand pløje, han havde 5 Heste for, og der var en stor Harve, han havde 6 Heste for, de maa have god tid paa Heste. Jeg ankom til Kensal Kl. godt 9 og min Broder var der og tog imod mig, og vi kørte i buggy hjem, saa nu er jeg saa lykkelig og vel naaet her til Kensal. Chr. Hansen Togrejsen, som Chr. Hansen foretog fra New York til Kensal var på ca 2500 km. NB! Billederne er hentet på nettet fra Ellis Islands arkiv om datidens emigranter og har ikke direkte relation til Christian Hansen og hans rejse.

7 Hvem var Christian Hansen Christian Hansen, som skrev denne interessante dagbog, fødtes den 15. december 1884 i Magleby Sogn, Præstø Amt. Det forklarer, at han kunne få sig en god snak (på sjællandsk?) med skibets sygeplejerske, der kom fra Stege på den samme egn. Det er tydeligt, at Christian i forhold til sine samtidige havde stor lyst og mod til at rejse ud i verden og se og opleve andre steder. Det bringer ham til i første omgang til Fyn, hvor vi i folketællingen for1906 finder ham som 21-årig fodermester på Erholm Gods ved Aarup et par måneder før afrejsen til Amerika. Dagbogen er ført med en nydelig håndskrift og skrevet i et sprog, der vidner om gode skolekundskaber, et lyst hoved og et åbent sind. Vi ved ikke præcist hvor længe, Christian opholdt sig i det fremmede, eller hvornår han vendte tilbage til Danmark, men vi finder ham igen i kirkebogen for Frue Kirkes Sogn i Odense, hvor han den 6. maj 1910 bliver viet til den 5 år yngre Katrine Rasmine Andersen, som var født i Veflinge. Sammen boede de et par år i Husby Sogn ved Assens, hvor Christian var fodermester på Wedelsborg Gods. Billedet af Christian er taget på Wedelsborg. Trods hans unge alder kan man næsten fornemme den udstråling af erfaring og autoritet, der er forbundet med at bestride en ansvarsfuld stilling på en stor arbejdsplads. Senere flyttede familien til Mors, hvor de i nogle år drev et husmandssted på Frydensbrønd Mark i Lødderup Sogn, indtil de ca overtog gården, Højdenborg i Lille Ubberud, som i dag ejes af sønnen, Sv. Aage Hansen. Perioden fra 1880 frem til Første Verdenskrigs begyndelse i 1914 var de store indvandringers tid. I denne periode modtog De Forenede Stater mere end 20 millioner indvandrere, som for langt størstepartens vedkommende i løbet af kort tid formåede at skabe sig en ny tilværelse, der for enhver måtte forekomme langt mere tilfredsstillende end den, der ellers ville være udsigt til i hjemlandet. Intet under, at der derfor på immigrantskibene ofte herskede en næsten euforisk stemning af spændt forventning til at den store drøm nu meget snart ville gå i opfyldelse, og at denne stemning for nogles vedkommende gav sig udslag i musik og dans, mens andre dulmede anspændtheden med bønner og gudstjenester. Via det amerikanske indvandrerkartotek på Ellis Island, som var den officielle modtagestation for immigranter fra 1892 til nedlæggelsen i

8 1954, kan vi følge Christians ankomst til Amerika og supplere hans dagbogsberetning med nogle få yderligere oplysninger. At Christian selv skriver, at immigranterne blev sat i land på øen Castle Garden, må bero på en misforståelse. Castle Gardens, som ligger i et fort på sydspidsen af Manhattan, var for længst lukket, da Christian ankom. Men måske kan det bero på, at man hjemme i Danmark og blandt Christians rejsefæller i folkemunde stadig brugte den gamle betegnelse på det berygtede sted, hvor man kunne risikere at blive afvist og sendt hjem igen. De af vore læsere, som har besøgt USA, kender til den meget detaljerede indrejseformular, som man bliver sat til at udfylde i flyet inden landingen. Sammen med ens pas bliver formularen derefter nøje gransket af en Immigration Officer, som ofte har supplerende spørgsmål til ens bestemmelsessted og rejsens formål. Hvis ens pas ikke er af allernyeste type, tages der også fingeraftryk, og man får øjnenes irisblænde fotograferet. Da 21-årige Christian Hansen ankom til New York den 2. maj 1906 som passager på det gode skib S/S OSCAR II, blev han sat i land på øen Ellis Island, hvor han, som han selv beskriver, blev meget nøje kontrolleret, inden han fik lov at slippe gennem nåleøjet til det forjættede land. Han beskriver dog lægekontrollen som flygtig og begrænset til hænder, øjne og nakke. Vi ved fra andre beretninger, at man ikke brød sig om neglebidere, og man havde stor erfaring i at spore diverse sygdomme ved at undersøge folks øjne, heriblandt den frygtede smitsomme øjensygdom Trachoma. Og man kiggede også grundigt efter lus i håret og spor af diverse former for hududslæt. Vi sporer også hos Christian en medlidenhed med de meget fattige og lurvet klædte østlige immigranter, som han så på Ellis Island. Vi ved fra andre beretninger, at netop polske og russiske immigranter ofte var i en meget dårlig helbredstilstand, og mange derfor blev anbragt i Ellis Island s karantænestation under meget miserable forhold, indtil de kunne sendes hjem igen. Kun 1ste og 2den klasses passagerer havde individuelle rejsedokumenter. For passagererne på 3die klasse og på mellemdækket var skibets passagerliste, Passenger Manifest det officielle indrejsedokument. Det udfyldtes på rederiets kontor og var underskrevet af skibets kaptajn, som derved påtog sig det formelle ansvar for, at alle passagerernes opgivelser var korrekte. Listen var uhyre detaljeret udformet, og Immigration Officererne var også dengang meget nøjeregnende. Vi har via internettet været inde i Ellis Islands indrejsekartotek, og vi har der fundet de originale informationer, som Christian Hansen opgav til passagerlisten. Det fremgår bl. a., at Christian var steget på skibet i København, var 21 år, ugift, af dansk oprindelse og skandinavisk race! Han havde senest haft fast bopæl i Danmark. Han havde sagt ja til, at han både kunne læse og skrive! Han havde kaldt sig Farmer, hvilket var blevet rettet til Laborer (arbejder). Hans bestemmelsessted i USA var opgivet til Kensal i North Dakota, hvor han skulle bo hos broderen H. P. Hansen, og han var i besiddelse af rejsebillet dertil. Han havde opgivet, at hans bror havde betalt for hans rejse, og hans kontante beholdning var 12 $. Han havde aldrig været i fængsel, han var ikke anarkist, hans mentale og fysiske heldbredstilstand var god, og han var ikke krøbling. Den socialistiske taler, Borgbjerg, der skrives om i forbindelse med optrinet på skibet den 1. maj, er tilsyneladende ingen ringere end den Frederik Borgbjerg, som var en af Socialdemokratiets ledende politikere, og som senere blev socialminister og undervisningsminister i Staunings første regeringer. I 1906 var Borgbjerg allerede indvalgt i folketinget og medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Han var altså ikke immigrant og står heller ikke på 3die klasses passagerliste, så måske ser vi her et tidligt eksempel på en politiker-studierejse? Helge Green

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Fra Vangså til Amerika

Fra Vangså til Amerika Fra Vangså til Amerika af Tage Grønkjær fortalt til Flemming Skipper Fem piger ud af en søskendeflok på ti udvandrede. En af dem måtte angiveligt ikke få naboens»ajjes«. Men han fulgte senere efter, fandt

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere