Når fattige står sammen Resultater og erfaringer fra 3F s samarbejde med landarbejdere i Ecuador

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når fattige står sammen Resultater og erfaringer fra 3F s samarbejde med landarbejdere i Ecuador"

Transkript

1 Når fattige står sammen Resultater og erfaringer fra 3F s samarbejde med landarbejdere i Ecuador

2 ecuador når fattige står sammen

3 Solidaritet betaler sig p Virker udviklingsstøtte til verdens fattige? Det spørgsmål bliver ofte stillet, og ofte kan det være svært at dokumentere langtidsholdbare fremskridt for de fattige i ulande, der har en lang række problemer at slås med. I det tilfælde, vi her præsenterer, er der ingen tvivl. Støtten til landarbejderne i Ecuador har skabt grobund for en lang række fremskridt for nogle af landets fattigste arbejdere. Med 3F s hjælp har landarbejderforbundet Fenacle mangedoblet landarbejdernes politiske og organisatoriske styrke og skabt bedre levevilkår for tusinder af fattige arbejdere og deres familier - og vel at mærke ikke kun for de organiserede arbejdere. Løn og arbejdsforhold er blevet markant forbedret, og der er sat en stopper for en række grove overgreb på arbejdernes rettigheder. Det er endda lykkedes landarbejderne at sætte tydelige fingeraftryk på landets grundlov og samfundets udvikling. De er med held begyndt kampen mod den svøbe, der hærger arbejdsmarkedet på globalt plan: uværdige og utrygge ansættelsesvilkår på grund af udlicitering og såkaldte arme-ben-firmaer. Nøgleordene har været samarbejde, visioner og - ikke mindst - solidaritet. Fenacle har inddraget fagforeninger, arbejdsgivere, ngo er, supermarkeder, politikere og mange andre i processen. Alligevel har fokus hele tiden været på medlemmerne og deres behov. 3F s rolle har været at hjælpe med at bruge støtten så effektivt som muligt. Desuden har vi stillet vores egne erfaringer til rådighed, såvel fra Danmark som fra andre ulande end Ecuador. Forholdet er ligeværdigt: Vi er ikke lærere, de er ikke elever. Eksemplet fra Ecuador viser, at 3F s partnere opnår erfaringer, som også kan bruges langt uden for deres eget lands grænser. 3F forventer at fortsætte solidariteten med landarbejderne i Ecuador i fremtiden for de midler, vi selv kan rejse. Desuden håber vi fortsat at kunne trække på deres erfaringer i vores øvrige indsats i Latinamerika. Der ligger et enormt potentiale i de fattige arbejderes egen vilje og evne til at organisere, uddanne sig og blive aktive deltagere i demokratiet. Den bedste investering i ulandene er at give de fattige arbejdere mulighed for og redskaber til at styrke deres kamp for menneskelige og anstændige vilkår. Solidaritet betaler sig. Af Steen Andersen, næstformand i 3F 3

4 ecuador når fattige står sammen Landarbejderne i Ecuador har været undertrykt i århundreder. De seneste år har de vundet indflydelse og rettigheder gennem en stærk fagforening. NYE TIDER PÅ PLANTAGEN p Mange af de bananer, vi spiser i Danmark, bliver dyrket i Ecuador. Landet er verdens førende eksportør af bananer. Omkring arbejdere beskæftiget i Det Grønne Guld, som branchen kaldes i Ecuador. Desværre er forholdene for de ansatte langt fra altid i orden. Arbejdsmiljøet er under al kritik, lønnen rækker end ikke til at brødføde familien, og krav om faglige rettigheder er blevet mødt med fyringer, vold og trusler. Landarbejderne er traditionelt en af de svageste grupper på arbejdsmarkedet og har i århundreder været undertrykt af godsejere og stærke koncerner. Det billede er så småt ved at ændre sig nu. I 2002 besluttede det danske fagforbund 3F - der dengang hed SiD - at gå ind i et samarbejde med bananarbejdernes forbund, Fenacle. Målet var at rette op på bananarbejdernes horrible forhold. Ræs mod bunden Ecuadors bananproduktion var næsten blevet fordoblet i løbet af 90 erne, og landet, og flere af de store bananselskaber, valgte at flytte produktionen fra fagligt organiserede områder i Mellemamerika til f.eks. Ecuador og Brasilien, hvor fagforeninger ikke eksisterede. Her overholdt man ikke de faglige rettigheder og omkostningerne var tilsvarende billige. Man udskiftede med andre ord fagligt organiserede plantager med uorganiserede. Ecuador var i direkte konkurrence med Mellemamerika i et ræs mod bunden, der havde de ansatte som tabere. Derfor har udviklingen i Ecuador ikke bare stor betydning for landets egne bananarbejdere, men også for deres kolleger i Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras og Guatemala. Sammen med bananarbejdernes organisationer indså SiD, at udviklingen i Ecuador var blevet en kritisk faktor for succes eller fiasko for projekterne i Mellemamerika, der gik ud på at forbedre bananarbejdernes forhold. 3F s støtte har haft til formål at styrke Fenacle, så forbundet kunne være med til at rette op på de dårlige forhold i branchen. Projektet har blandt andet udmøntet sig i undervisning i faglige rettigheder, ligestilling, arbejdsmiljø og meget andet. Samtidig har samarbejdet stået sin prøve i en række konflikter, hvor bananarbejderne har haft brug for international solidaritet. I september 2009 sluttede den del af 3F s samarbejde, som har fået støtte fra DANIDA, den danske regerings udviklingsbistand. Det skyldes, at landet ikke længere er så fattigt, at det opfylder betingelserne for denne bistand. Efter syv års samarbejde slutter projektet, og denne rapport ser nærmere på, om missionen lykkedes. Har bananarbejderne styrket deres organisation og opnået bedre vilkår? Det korte svar er ja! Arbejderne på de mange bananplantager har kæmpet sig fra en situation med systematisk undertrykkelse af deres basale rettigheder til et Ecuador, hvor lovgivningen er blevet forbedret og et stærkt fagforbund kæmper for at loven bruges til at skabe et bedre forhold. De fattige familier på plantagerne er begyndt at tro på, at de selv kan forandre forholdene. Bananarbejderne lader sig ikke længere kue. Da samarbejdet begyndte, oplevede bananarbejderne at blive overfaldet og beskudt, når de strejkede eller krævede deres ret. Der var forhindringer hele vejen gennem systemet. Når arbejderne skrev til Arbejdsministeriet for at få godkendt en ny fagforening, afviste ministeriet oftest at anerkende fagforeningen på grund af minimale procedurefejl. Arbejdsgiverne blev derimod ikke straffet for i stort omfang at bryde arbejdsmarkedslovene og reglerne om arbejdsmiljø. I dag er tusindvis af arbejdere dækket af kollektive aftaler. De får derfor højere løn, har kortere arbejdsdage og har medindflydelse. En af de vigtigste forandringer er, at loven som regel bliver 3 4

5 Resultater af samarbejdet mellem 3F og Fenacle Flere organiserede bananarbejdere, blomsterarbejdere og sukkerhøstarbejdere over nye medlemmer Øget ret til at være i fagforening Landarbejdere har lært om deres rettigheder Lov der sikrer rettighederne ved outsourcing Flere overenskomster Højere løn til landarbejdere (30-50% stigning for arbejdere medoverenskomst) Mindstelønnen er hævet Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed Flere rettigheder indført i lovgivningen Mange flere plantageejere overholder lovgivningen Mange flere landarbejdere har fået adgang til sundhedsvæsenet og pension Over børnearbejdere er tilbage i skole En bæredygtig organisation med et stærkt kollektiv Alliancepartnere i ind- og udland 5

6 ecuador når fattige står sammen overholdt dér, hvor arbejderne er fagligt organiserede. projektets formål Danske græsrødder støtter op 3F s engagement i Ecuador er blevet bakket op af aktive danske medlemmer og afdelinger, der har involveret sig i konkrete kampe for bananarbejdernes rettigheder. De har samlet penge ind, skrevet læserbreve, sendt protestudtalelser, lavet støtteaktioner og har knyttet bånd til mennesker på den anden side af jorden. Alene den forbindelse er en garanti for, at 3F s samarbejde med landarbejderne i Ecuador fortsætter. Der er stadig mange problemer og brug for forbedringer i landbruget i Ecuador, men udviklingen viser, at arbejderne på bananplantagerne ikke blot er ofre: De er i stand til selv at forandre deres forhold - ikke mindst, når de får opbakning udefra. De fattiges talerør Som resultat af Fenacles indsats de seneste syv år er antallet af medlemmer steget betragteligt. Antallet af organiserede bananarbejdere er løftet fra blot 300 til over Det er dog stadig kun en lille andel af alle bananarbejdere i landet. Fenacle satte fra begyndelsen af projektet fokus på samarbejde - ikke kun med 3F men også med andre indog udenlandske aktører. Forbundet har udviklet en frugtbar dialog med arbejdsgivere, myndigheder i ind- og udland, og indgår i stærke alliancer med sociale bevægelser, fagforeninger og internationale sammenslutninger. Det har været med til at give forbundet en unik position. Landarbejdere har sågar opnået direkte indflydelse på landets nye grundlov og regeringens politik på arbejdsmarkedsområdet. De fattige sætter deres præg på samfundsudviklingen i et omfang, der er usædvanligt for et udviklingsland. Vigtigst af alt har arbejderne på plantagerne mærket en fremgang, både hvad angår rettigheder, levevilkår og demokrati. Da samarbejdet begyndte, opstillede Fenacle og 3F en række mål: Flere fagligt organiserede bananarbejdere Flere kollektive aftaler Konkrete forbedringer for arbejderne Ligestilling Desuden besluttede Fenacle en række delmål: Kortlægning af de største plantager En ny faglig strategi 60 faglige undervisere, der kan lære folk om deres rettigheder Bedre kendskab til fagforeningen blandt bananarbejdere Større respekt for arbejdsmarkedsloven Styrket oplysningsarbejde og fortalervirksomhed Overvindelse af fordomme, bl.a. hos arbejdsgivere Bedre kendskab til erfaringer i andre lande Forbindelser til det regionale banan-netværk Colsiba i kampen mod krænkelse af rettigheder og koordinering af internationale kampagner Oprettelse af områdebaserede fagforeninger Faglig organisering af 6000 landarbejdere De fleste mål blev indfriet eller overgået Fra projektets begyndelse satte Fenacle fokus på: Børnearbejde Sundhed og sikkerhed på arbejdet Den sociale dialog Virksomhedernes samfundsmæssige ansvar (CSR) Værdigt arbejde Politik for beskæftigelse og organisering 6

7 7

8 ecuador når fattige står sammen I 2002 var det livsfarligt at være fagligt aktiv på plantager i Ecuador. Ni bananarbejdere blev skudt og såret, da en faglig konflikt blev angrebet af bevæbnede vagter. Angrebet på Los Alamos p En stor plet af størknet blod markerede indgangen til bananplantagen Los Alamos i provinsen Guayas i Ecuador. Det uhyggelige syn fortalte historien om et uskyldigt offer for et haglgevær. Den 17. maj 2002 angreb omkring 80 bevæbnede mænd en stor strejke på en af Ecuadors største bananplanter. De brasede midt om natten ind gennem den låste hovedport til plantagen i to lastbiler. De truede folk ud af deres boliger og skød, hvis der ikke blev adlydt. Ni bananarbejdere blev såret. En af dem, Mauro Romero, havde efterladt den blodige plet på vejen. Han fik dagen efter det ene ben amputeret. Andre blev tilbageholdt af de paramilitære bøller. - De sparkede døren ind og sigtede på mig med et gevær. Nogle af os slap væk, men de fangede mig og min kammerat Juanito, fortæller den 20-årige bananarbejder Gustavo Morillo - Der lød en masse skud. Mændene tvang os ned på jorden og kastede os ind i en container, hvor vi lå med hænderne over hovedet. De råbte, at de ville køre os langt væk og slå os ihjel, forklarer den unge arbejder. Besatte plantagen Lejesoldaterne besatte plantagen i flere timer, nogle iført skudsikre veste og maskinpistoler, andre i laset tøj med haglgeværer. Imens ventede bananarbejderne ved indkørslen til plantagen i håbet om, at politiet ville komme og hjælpe dem. Omkring to hundrede ubevæbnede arbejdere blokerede indgangen til plantagen. Bananarbejdernes fagforbund, Fenacle, støttede de strejkende, og fagforeningens formand, Guillermo Touma, begav sig ubevæbnet ind midt på plantagen for at prøve at tale soldaterne til fornuft. Han kontaktede indenrigsministeren for at få regeringen til at gribe ind. Alt sammen uden held. Strejken bundede i utilfredshed med dårlige arbejdsforhold, brud på arbejdsmarkedsloven, farligt arbejdsmiljø og undertrykkelse af faglige rettigheder. Det var en spontant strejke, som Fenacle med en kæmpe indsats havde fået lovliggjort gennem godkendelse af fagforeningen og indgivelse af overenskomstkrav til arbejdsministeriet. Sidst på dagen angreb og beskød lejetropperne de 200 strejkende og fordrev dem fra indgangen. Politiet anholdt 16 af skytterne og lod resten gå. De fleste arbejdere mistede både deres job og deres bolig, der lå i plantagen. Overfaldet afstedkom international fordømmelse, blandt andet på grund af Fenacles indsats. Ingen blev dog dømt for angrebet, skønt flere soldater udtalte, at plantagens ejer, Álvaro Noboa, stod bag udåden. Noboa var Ecuadors rigeste mand, indehaver af flere aviser og præsidentkandidat i Ecuador. Det var formentlig grunden til, at landets medier i lang tid mørkelagde episoden. Angrebet på de strejkende arbejdere blev kulminationen på mange års undertrykkelse af bananarbejderne i Ecuador. Men det blev også et vendepunkt. I årene efter gik Fenacle i offensiven for at forbedre bananarbejdernes vilkår og rettigheder med støtte fra SiD, der senere blev til Fagligt Fælles Forbund, 3F. 8

9 Derfor strejkede arbejderne på Los Alamos: 120 fagligt aktive var blevet fyret Der var ikke indbetalt lovpligtig socialsikring Lønnen lå under lovens mindstesats Arbejderne havde ingen beskyttelse mod sprøjtemidler Nationale bananer Ecuador er det eneste banan-eksporterende land, hvor nationale firmaer spiller en rolle på verdensmarkedet, gennem de to selskaber Noboa (Bonita banana) og Reybanpac (Favorita bananas). 9

10 ecuador når fattige står sammen Ecuador har fået en grundlov, der slår fast, at arbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger. Den gør op med fup-firmaer, som hindrer faglig organisering. Bananarbejderne spillede en central rolle i processen. Ny grundlov styrker arbejdernes rettigheder p Med et overvældende flertal vedtog Ecuadors befolkning en ny grundlov den 28. September Forfatningen betyder en markant styrkelse af lønmodtageres rettigheder. En følgelov om outsourcing og indirekte ansættelsesformer fjerner en vigtig hindring for faglig organisering, blandt andet i banansektoren: For at undgå faglig organisering har private virksomheder i Ecuador i årevis brugt det trick at opdele produktion i små fiktive firmaer. Der skal være 30 ansatte for at kunne oprette en fagforening på arbejdspladsen og kunne forhandle overenskomst. Det satte de små fup-firmaer en effektiv stopper for. Arbejdskontrakterne i de særlige underfirmaer var typisk på time-basis. Med Ecuadors nye særlov, der regulerer ansættelsesforholdene, blev denne metode forbudt. Den nye lovgivning mod undertrykken de udlicitering har fungeret som inspiration for flere fagforeninger i Mellemamerika, der nu arbejder for lignende ordninger. Det er et stigende globalt problem at outsourcing bliver brugt som middel til at hindre faglig og sociale rettigheder, der ikke mindst er udbredt i Syd- og Mellemamerika. Folkelig debat Forud for den nye forfatning og følgelovgivningen var gået flere års folkelig debat. Fenacle var en særdeles aktiv medspiller i den proces. Forbundet ønskede ifølge eget udsagn et opgør med adskillige års regeringskrise præget af korruption og udulighed. Forbundets formand, Guillermo Touma, blev i 2007 valgt til den grundlovgivende forsamling, der forfattede forslaget til den nye grundlov. Fenacle kritiserede den tidligere grundlov for at være skræddersyet til de politiske og økonomiske magthavere og give carte blanche for privatisering af sociale- og naturresurser. I stedet gik Fenacle ind i debatten om en ny forfatning for at sætte fokus på uddannelse, faglige rettigheder, ret til sundhed og kamp mod korruption. Kampagnen for Fenacles deltagelse i arbejdet med forfatningen gav forbundet mulighed for at udvide sit arbejde med støtte fra småbønder, landarbejdere, landbrugteknikere, lærere og grupper af unge. Bananarbejderne lagde vægt på, at grundloven skulle diskuteres bredt i befolkningen. Guillermo Touma inviterede andre dele af fagbevægelsen til at deltage i forarbejdet til grundloven og den nye regulering af arbejdsmarkedet. Det er første gang Ecuadors mange fattige landarbejdere sætter et så tydeligt aftryk på landets udvikling. På få år er landarbejderne gået fra at være en gruppe stort set uden indflydelse til en politisk faktor, som er svær at komme uden om. Fenacle har været den drivende kraft i den udvikling. Guillermo Toumas valgkamp blev støttet økonomisk af 3F s personalefond og flere lokale 3F-afdelinger. 10

11 De 5 store Der bliver dyrket 65 millioner ton bananer om året. 20 % kommer på det internationale marked, der domineres af fem store selskaber: Dole (USA) Chiquita (USA) Del Monte (Chile/ USA) Noboa (Ecuador) Fyffes (Irland) Forslag fra Fenacle til bedre lovgivning for arbejdsmarkedet Forbud mod prekære ansættelsesformer uden rettigheder Forbud mod ansættelse på timebasis Forbud mod arbejder som arme-og-ben-firmaer Stigning i lønnen frem mod en værdig løn Forpligtelse til kollektive kontrakter Den nye grundlov i Ecuador garanterer et gratis, universelt sundhedssystem og gratis ungdomsuddannelse giver indianere, kvinder, flygtninge, indvandrere og homoseksuelle nye rettigheder. sætter focus på landets øko-system. floder, øer og skove får deciderede rettigheder, som noget helt nyt Outsourcing Oprettelse af små enheder og udlicitering er en udbredt metode til at undgå faglig organisering i mange latinamerikanske lande. Ofte er der tale om helt fiktive firmaer, der kun eksisterer på papiret. Fidusen er, at lovene ofte fastsætter et minimumsantal, for at ansatte kan danne en fagforening i et firma for eksempel 20 eller 30. Derfor ansætter man næsten altid én mindre, end der skal til for at oprette fagforening i disse firmaer. Forbuddet mod firmaer, der kun har til formål at hindre fagforeninger, har inspireret fagbevægelsen i blandt andet Nicaragua til at foreslå lignende regler. Disse fem selskaber kontrollerer 80 % af verdensmarkedet, hvilket giver dem stor politisk magt. I 2005 truede Dole og Del Monte med at trække sig ud af Costa Rica i en strid om regeringens position i handelsaftaler med EU - og fik deres vilje. Bortset fra Fyffes har de store bananselskaber deres egne plantager. Alle henter en stor del af deres bananer fra leverandørplantager og har distributionsnetværk. - Det har været erhvervslivets strategi i Ecuador at lade arbejderne betale for den skærpede konkurrenceevne i det internationale marked med usikre arbejdsforhold og fratagelse af rettigheder. Metoden har været forskellige former for outsourcing. Guillermo Touma, formand for Fenacle. 11

12 ecuador når fattige står sammen 12

13 Landarbejderne i Fenacle har gennem syv år udviklet ofte utraditionelle alliancer i ind- og udland. Det har sat bananarbejdernes vilkår på dagsordenen mange steder i verden. Lobbyisterne p Fenacle har siden 2002 gjort sig bemærket som en aktiv fortaler for de fattige ecuadorianske landarbejdere. Det begyndte med det blodige angreb på en strejke på bananplantagen Los Alamos. Straks efter henvendte Fenacle sig direkte til USA s ambassade og den amerikanske Kongres i samarbejde med amerikansk LO s solidaritetscenter og ngo en US Leap. Baggrunden var, at USA var ved at forhandle en ny frihandelsaftale med Ecuador, og spørgsmålet om landarbejdernes rettigheder blev et varmt emne i den debat. Flere kongresmedlemmer besøgte Ecuador og mødtes med Fenacle for at sætte sig ind i forholdene og give deres mening til kende over for myndighederne i Ecuador. Den ansvarlige for arbejdsmarkedsforhold på USA s ambassade i landet fulgtes sågar med Fenacle ud til åstedet. Den internationale menneskeretsorganisation Human Rights Watch havde netop udgivet en rapport med fokus på børnearbejde i Ecuadors bananproduktion i april Den indeholdt også rigelig dokumentation af systematiske krænkelser af faglige rettigheder og giftigt arbejdsmiljø. Fenacle forstod at anvende dokumen-tationen i indsatsen for at forbedre forholdene. I FN-organet ILO indgav den globale landarbejdersammenslutning, IUF, en klage over krænkelsen af faglige rettigheder. ILO gjorde det klart over for Ecuadors regering, at de ansvarlige bag massakren på Los Alamos burde retsforfølges. Det skete aldrig, men debatten var med til at øge presset på myndighederne i Ecuador og give omtale af forholdene i vestlige medier. Fenacle forstod hurtigt værdien af udenlandsk pres på et land, hvor man ikke kunne regne med hjælp fra hverken retssystemet eller det politiske system. Til debat i EU Året efter besøgte to repræsentanter fra Fenacle Europa-Parlamentet, der satte Ecuador og arbejdernes forhold til debat og indkaldte landets EU-ambassadør for at redegøre for forholdene i bananproduktionen. Efterfølgende besøgte også flere medlemmer af Europa-Parlamentet Ecuador og holdt møder med både regeringen og Fenacle. Denne internationale dialog med de to store banan-markeder var med til at lægge et pres på Ecuadors regering og bananproducenter, når det handlede om lønmodtageres rettigheder. Samarbejde med præsident Correa Det store gennembrud kom, da Ecuador i 2006 fik ny regering og Rafael Correa blev valgt til præsident. Fagforbundet gik under valgkampen i dialog med den relativt ukendte præsidentkandidat og stillede en række krav for at give deres støtte. Det handlede først og fremmest om konkrete faglige rettigheder og forbedringer til landets indianske befolkning, som forbundet også organiserer. Correas direkte modstander ved valget var bananarbejdsgiveren Álvaro Noboa, der var kendt for sin modstand mod faglig organisering og ejer af plantagen Los Alamos. På baggrund af Rafael Correas løfter om at støtte de fattige landarbejdere med konkrete forbedringer af lovgivningen valgte Fenacle at støtte Correa og føre kampagne imod Álvaro Noboa, og rundt om i bananarbejdernes landsbyer viste 3 - Vi fik valget mellem at forlade fagforeningen eller blive fyret. Vi valgte det sidste. Clotilde Astudillo, bananarbejder

14 ecuador når fattige står sammen de en video om de væbnede overgreb på arbejdernes rettigheder, som Noboa var ansvarlig for. Løb fra løfter Det var ikke første gang, Fenacle forsøgte at påvirke den politiske proces. Da præsidentkandidaten Lucio Gutierrez i 2003 blev valgt til præsident i Ecuador, skete det også med Fenacles og resten af fagbevægelsens støtte. Men Gutierrez valgte hurtigt at finde andre alliancepartnere og førte ikke en politik, der fremmede fagbevægelsens interesser. For at minde Gutierrez om hans løfter til bananarbejderne organiserede Fenacle sammen med IUF og em række ngo er, at der blev sendt over postkort til præsidenten med krav om, at de faglige rettigheder skulle respekteres. Sådan gik det ikke i Rafael Correas tilfælde. Efter valget af Correa fortsatte Fenacle sin dialog med præsidenten og arbejdsministeriet og sikrede sig en regulering af arbejdsmarkedsloven, der udvidede arbejdernes rettigheder betragteligt. Ved valget til en grundlovgivende forsamling i september 2007 valgte Fenacle at opstille forbundsformand Guillermo Touma. Han blev valgt og bidrog til, at hele fag- og bondebevægelsen fik sat et tydeligt fingeraftryk på den nye grundlov. Det lykkedes med en sidelovgivning at få gennemført et forbud mod den type outsourcing, der havde udviklet sig til den største trussel mod den faglige organisering i landet. Ecuador har i mange år været præget af politiske kriser og korruption i skiftende regeringer. Fenacle erklærede, at de gik ind i en dialog med den nye regering i håbet om større gennemsigtighed og mere fokus på de fattige arbejderes forhold. De ustabile politiske forhold i Ecuador har i årtier gjort det svært for fagbevægelsen at få gennemført ændringer i arbejdsmarkedslovene. Nu kom chancen. Nye bånd til firmaer Også i forhold til den direkte modpart arbejdsgiverne - har Fenacle gjort sig umage for at skabe nye bånd, ikke mindst blandt de mindre producenter. - Vi valgte at gå ind i et strategisk samarbejde med små og mellemstore producenter af bananer for at sikre retfærdige priser og dermed bedre mulighed for, at arbejdernes levevilkår ikke bliver forringet, fortæller Richard Sellan fra Fenacle. Samarbejde Fenacle har bl.a. arbejdet sammen med Euroban, europæisk netværk af ngo er, der beskæftiger sig med banansektoren US Leap, amerikansk menneskeretsorganisation Human Rights Watch, menneskeretsorganisation fra USA. Banafair fair trade-organisation IFA ngo med fokus på arbejdsmiljø IUF global organisation for fagforeninger inden for fødevarer og landbrug Colsiba regionalt banan-netværk Det internationale fødevareindustri- og landarbejderforbund, IUF COOP nordisk supermarkedskæde Desuden har Fenacle samarbejdet med flere donorer og formået at skabe synergi mellem de forskellige projekter. Partnerne har været: Banafair Banana Link Solidarity Center (under amerikansk LO) ISCOD, spansk fagbevægelses solidaritets- og bistandsorganisation 3F - Vores samarbejde med Fenacle har udviklet sig meget positivt. Dialogen har gjort, at vi kunne finde løsninger på nogle konkrete problemer. Arbejdsgiverne bakker op om de tiltag, der er, og forholdet mellem parterne er meget tillidsfuldt og baserer sig på gensidig respekt. Man fornemmer, at den internationale støtte, Fenacle får, har en stor betydning for arbejdet. Det er en garanti for at forbundets arbejde bliver godt rådgivet. James Jensen, chef for socialt ansvar, frugtselskabet Reybanpack. 14

15 Aftale med Coop p I foråret 2006 indgik Fenacle en aftale med Coop Norden og 3F om, at de bananer, supermarkedskæden køber fra Ecuador, skal være produceret under ordnede forhold med ret til at være i fagforening. 3F var med til at formidle kontakten. Det lykkedes dog ikke umiddelbart at finde et firma, der både ville samarbejde med fagforbundet Fenacle og samtidig kunne leve op til Coops øvrige krav til leverancer af bananer, bl.a. kvalitetskrav. Aftalen mellem Coop og Fenacle indeholdt følgende hovedpunkter ud over de generelle krav, Coop stiller til sine leverandører: 1. Arbejdstagere og arbejdsgivere skal informeres af FENACLE om hvilke rettigheder der gælder på arbejdsmarkedet. 2. Arbejderne skal meldes ind i social- og sygesikringen fra den første dag, de er beskæftiget. 3. Tryghed i ansættelsen (varsler og godtgørelse ved afskedigelse) skal følge lovens regler. 4. Der skal oprettes sikkerhedsudvalg på plantagen med valgte repræsentanter for de ansatte. 5. Der skal være et direkte ansættelsesforhold uden mellemhandlere eller arme-benfirmaer. 6. Der må ikke være diskrimination eller børnearbejde på plantagen. 15

16 ecuador når fattige står sammen Tusinder af landarbejdere kender nu deres rettigheder og har valgt at stå sammen for bedre vilkår. Men der er lang vej endnu Et tigerspring fremad p I 2002 var blot 300 ud af Ecuadors bananarbejdere organiseret. I dag har Fenacle medlemmer, hvoraf flere af de nyeste også kommer fra blomster- og sukkerplantager. Det betyder, at organisationen er mere end 25-doblet på bare syv år. 17 arbejdsplads-fagforeninger og flere område-baserede foreninger er i dag medlemmer af forbundet. Den mindste har 72 medlemmer, den største Ser man på de potentielle medlemmer på landets plantager, er tallene knap så imponerende: Forbundet har flyttet sig fra en promille til lidt over to procent af arbejdsstyrken. Masser af plantager står stadig uden fagforening. Der er også masser af plads til udvikling inden for de firmaer, hvor bananarbejdere er blevet organiseret. De 17 firmaer har i alt ansatte. Der er en grænse for, hvor hurtigt en organisation kan vokse, for den skal kunne følge med i integrationen af nye grupper, uddanne og støtte de nye medlemmer og deres tillidsrepræsentanter. Støtter uorganiserede kolleger Fenacle har fra begyndelsen valgt, at forbundet vil informere arbejderne så bredt som muligt om deres rettigheder. Forbundet møder utallige krænkelser af arbejdstagerrettighederne, og har valgt ikke kun at hjælpe egne medlemmer, men også involverer sig i sager, hvor uorganiserede har brug for støtte. På den måde håber forbundet at kunne vise andre bananarbejderne, hvad en fagforening kan udrette og ad den vej styrke organiseringen. Den internationale støtte har gjort dette arbejde muligt. I begyndelsen kunne arbejderne kun melde sig ind i en fagforening, hvis der var stiftet en på netop deres plantage. Hvis de blev fyret fra plantagen eller fagforeningen blev opløst, mistede de dermed også deres tilknytning til Fenacle. For at dæmme op for det problem, har Fenacle dannet organisationer med udgangspunkt i de banan-producerende i provinser, hvor arbejderne også kan melde sig ind individuelt og få støtte. Den konkrete organisering foregår dog stadig hovedsageligt i fagforeninger, der er tilknyttet en bestemt arbejdsplads eller et bestemt firma. Fenacle har været god til at lære os om, hvordan vi opbygger ny organisation. Det har vi lært meget af. Den viden forsøger vi at give videre til andre medlemmer, så vi hele tiden kan forbedre os og fastholde vores organisation. Arturo Galvez, sekretær i fagforeningen Siembra Neuva Dole 16

17 Organiserede landarbejdere Dec Dec August Favorita er et af de ecuadorianske bananmærker, der sælges i Danmark. Favorita, der blandt andet kan købes i Dansk Supermarkeds butikker, stammer fra selskabet Reybanpac, der ejes af brødrene Wong. Selskabet har nu så småt åbnet op for faglig organisering blandt deres ansatte efter flere år med undertrykkelse af faglige rettigheder. Det er sket efter flere år med tillidsskabende samarbejde på konkrete områder, og forhandlinger med Fenacle. 17

18 ecuador når fattige står sammen Fenacle kom i konflikt med det danske skolesamvirke Tvind efter fyringer og undertrykkelse af hundredvis af bananarbejdere. Smidt på gaden af Tvind p - Leve blokaden! Ned med danskerne! Luisa Maria Vernán holder 4-årige Jonatan på armen, mens hun råber. Hun står blandt de forreste af 100 bananarbejdere på den panamerikanske landevej. De blokerer vejen med brændende bildæk for at protestere mod bananselskabernes opførsel i provinsen Guayas i Ecuador. En stor del af arbejderne er blevet fyret fra plantagen Rio Culebra af medlemmer af Tvinds lærergruppe, der ejer farmen. Blandt de fyrede er Luisa Marias mand, Luis Vernán. Parret og deres to børn mistede deres hjem på plantagen og måtte flytte flere hundrede kilometer for at finde arbejde. Manglede mad til børn - Vi har ikke haft mad til ungerne i flere uger. Nu har Luis heldigvis fået arbejde på en anden plantage. Men vi har stadig ikke penge til julegaver til børnene, og det gør ondt, fortæller 34-årige Maria Luisa. I foråret 2002 strejkede landarbejderne for at få udbetalt manglende løn og socialsikringsbidrag af Tvind. Strejken blev underkendt af arbejdsministeriet på grund af sen varsling, og fordi arbejderne blev beskyldt for at stjæle plantagens bananer. De strejkende gik i arbejde igen, men den 2. september 2002 blev de forhindret i at møde på arbejde af 20 væbnede vagter og et stort politiopbud. I alt blev 120 bananarbejdere smidt på gaden. Omkring 600 mennesker mistede hjem og indtægt. Luis Vernán modtog 1500 kroner i bonus for fyringen efter 10 års arbejde. - Luis arbejdede 12 timer om dagen i pakkeriet for 30 dollars (ca. 150 kr., red.) om ugen i årevis, og så bliver vi bare smidt ud, siger Maria Luisa med harme i stemmen. Solgte to plantager Tvind ejede i 2001 tre bananplantager i Ecuador. Fenacle kritiserede skolesamvirket for underbetaling, elendigt arbejdsmiljø, brug af børnearbejde og undertrykkelse af faglige rettigheder på plantagerne Santa Rita og Rio Culebra. Tvind afviste så godt som alle anklager. I 2002 solgte samvirket de to omstridte plantager. På skolesamvirkets tredje plantage La Italia, var der ligeledes problemer med udbetaling af socialsikring. Plantagens ledelse anerkendte dog arbejdernes fagforening og havde underskrevet en kollektiv overensomst. I 2005 udbetalte plantagen nogle af arbejdernes tilgodehavender. Fenacle krævede 2,6 millioner kroner i kompensation til bananarbejdere fra Tvinds plantager. Tvind betalte omkring 1,7 millioner i manglende socialsikring og kr. til fyrede arbejdere frem til Flere lokale afdelinger af SiD gik aktivt ind i kampagnen og opfordrede deres kommuner til at fjerne UFF s tøjindsamling fra gadebilledet, da UFF - Ulandshjælp fra folk til folk - blev anset som en del af Tvind. Skolesamvirket ejede også bananplantager i Belize, hvor arbejdere ligeledes klagede over undertrykkelse. Flere 3F ere besøgte arbejderne på Tvinds plantager mellem 2002 og 2006 og var med til at lægge pres på den danske organisation. Repræsentanter fra Fenacle besøgte Danmark for at kræve værdige forhold for bananarbejderne af Tvinds ledelse. I 2009 krævede Fenacle atter udbetaling af manglende social- og sygesikring fra Tvind-plantagen La Italia og fremlagde kravet over for det offentlige socialsikringsinstitut, der forvalter midlerne. Men i denne sag behøver Fenacle ikke længere hjælp fra udenlandske kolleger for at opnå resultater. Forbundet er i stand til at køre sagen selv kr. til Tvind-arbejdere I 2002 samlede Støberiklubben 97 på Valdemar Birns Jernstøberi i Holstebro kr. ind til fyrede bananarbejdere fra Tvinds plantager i Ecuador. - Det er stadig noget, folk taler meget om på virksomheden, og flere har skrevet sig på den støtteseddel, vi har hængt op på opslagstavlen. Nogle giver ti kroner, andre støtter med flere tusinde, men bare det, at folk gør noget, er vigtigt, forklarede fællestillidsmand Mogens Schütt. Indsamlingen til bananarbejderne modtog blandt andet bidrag fra SiD Lager og Pak i Århus, SiD Silkeborg BT, SiD Holstebro A og SiD Ebeltoft. Jeg arbejder, mens fly sprøjter gift over plantagen mod udyr, og vi får ingen handsker, masker eller arbejdstøj. Edwin Alvarado 29-årig bananarbejder på plantagen Rio Culebra. 18

19 Problemer på Tvinds plantager Uvarslede fyringer af i alt 145 arbejdere, der havde deltaget i strejke. Manglende kompensation for fyringer. Manglende social- og sygesikring. Sprøjtning med pesticider uden ordentlig beskyttelse. Sundhedsfarlige boliger. Manglende el og drikkevand til arbejderne. Trusler om vold mod fagligt aktive arbejdere. Brug af børnearbejde. Luisa Maria Vernán og hendes mand Luis måtte forlade deres hjem på Tvinds plantage Rio Culebra i Luis blev fyret efter mange år som bananarbejder som følge af en faglig konflikt. 19

20 ecuador når fattige står sammen Lokale 3F ere har støttet bananarbejderne i Ecuador gennem oplysning, kampagner og konkret støtte. Men de har også fået meget igen. - Vi kan lære meget af Fenacle p - Selv om Danidas støtte stopper nu, fortsætter vores samarbejde med Fenacle og bananarbejderne i Ecuador fremover. Stanley Bach er ikke i tvivl om, at bananarbejdernes forhold bliver en del af hans faglige arbejde i fremtiden. Han er formand for 3F Viborg og har siden 2000 bidraget til 3F s samarbejde med Fenacle. Det er sket gennem en baggrundsgruppe, der har deltagelse af andre lokale fagforeninger, 3F s grønne gruppe, 3F s Solidaritet og Udviklingsbistand og en tillidsmand fra Cheminova. Gruppen har stået for lokalt oplysningsarbejde i Danmark og løbende haft kontakt til bananarbejderne i Ecuador. Sund organisation - Jeg har besøgt Fenacle en enkelt gang, og vi har haft besøg af dem tre gange i Danmark. Det har været fantastisk at opleve, hvordan forbundet er blevet styrket organisatorisk og har været i stand til at spille en rolle politisk i Ecuador. Det virker som en meget sund og aktiv organisation, siger Stanley Bach. Han var i 2006 med til at støtte Fenacles formand, Guillermo Touma, med økonomiske bidrag, da han blev valgt ind i den forsamling, der skrev udkastet til Ecuadors nye grundlov. Misundelig på resultater Han mener, at det ikke kun er latinamerikanerne, der kan lære noget af deres danske partnere. Det omvendte er også tilfældet: - Vi kan lære meget af Fenacle. Jeg kan godt misunde forbundets evne til at skaffe medlemmerne vigtige resultater i det politiske system. Deres internationale lobby-arbejde over for især USA og EU har også været sublimt og meget inspirerende, siger Stanley Bach. Stanley Bach, formand for 3F Viborg. Den danske solidaritetsgruppe har løbende informeret medlemmer og offentlighed om forholdene for bananarbejdere i Ecuador. Gruppen spillede også en central rolle, da Fenacle forsøgte at presse det danske skolesamvirke, Tvind, til at sørge for ordnede forhold på deres bananplantager. De lokale fagforeninger opfordrede til boykot af Tvind og gik ind i en dansk kampagne for bananarbejderne, der blandt andet var blevet snydt for løn og pension. - Vi var med til at bringe oplysninger videre til den landsdækkende og lokale presse, og det tror jeg da spillede en rolle, da Tvind til sidst indbetalte arbejderne den pension, de havde til gode, vurderer Stanley Bach. 20

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere