Del 1: Kulturmødets historie 20 Del 2: Kulturmødet som en vare 30 Del 3: Dannelsesrejsen 39 Del 4: Hjælperejsen 49 Opsamling 60

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1: Kulturmødets historie 20 Del 2: Kulturmødet som en vare 30 Del 3: Dannelsesrejsen 39 Del 4: Hjælperejsen 49 Opsamling 60"

Transkript

1 1

2 Introduktion :Indholdsfortegnelse 3 Problemformulering 6 Ordforklaring 7 Forskningsdesign 8 Metodologi 8 Den interaktionistiske tilgang 8 Konstruktionen af feltet i en 9 postmoderne verden Billeder 11 Anvendelse af teori 12 Projektets berettigelse 13 Metode 14 Interviews 14 Dokumenter 17 Runddansen 17 Analysedesign 18 Analyse 20 Del 1: Kulturmødets historie 20 Del 2: Kulturmødet som en vare 30 Del 3: Dannelsesrejsen 39 Del 4: Hjælperejsen 49 Opsamling 60 Afslutning 62 Konklusion 62 Perspektivering 63 Litteratur 65 Abstract 68 2

3 Rejs ud som volontør og arbejd på børnehjem i Kenya, undervis børn i Indien, arbejd i fattige områder af Sydafrika eller tag på højskole og arbejd på lokale projekter i El Salvador. Du bor enten privat hos en lokal familie eller i et gæstehus sammen med andre volontører (Mellemfolkeligt Samvirke) Tag verden i hånden - bliv frivillig Er du over 18 år og har du lyst til at rejse ud og arbejde som frivillig, er der over 20 lande at vælge imellem. Du vil arbejde på et projekt i et lokalsamfund og som oftest bo hos en værtsfamilie. Dermed kommer du tæt ind på livet af den lokale befolkning og får et grundigt indblik i kulturen. (AFS Interkultur) Som volontør kommer du til at bo hos en lokal værtsfamilie. Du bliver dermed en del af en familie og får indsigt i det lokale hverdagsliv. Du vil tage del i de daglige gøremål og komme tæt på livet af din værtsfamilie. Din rolle som volontør er hovedsageligt at være observatør, suge til dig og lære om det land og den befolkning, du befinder dig hos. Du vil blive tilknyttet en lokal organisation, som Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med. Medarbejderne i organisationen er dem, der forestår nødhjælpsarbejdet i det sidste led.(folkekirkens Nødhjælp) Tag på udveksling med Dansk ICYE og få udvidet din horisont. Lær at tale et nyt sprog, kom ind under huden på en ny og anderledes kultur samtidig med, at du arbejder frivilligt. Alt dette mens du også er med til, at give en anden en chancen for at komme til Danmark og opleve den danske kultur. (ICYE) Ungdommens Røde Kors sender hvert år otte frivillige fem måneder til Uganda, hvor de arbejder sammen med Ugandisk Røde Kors, og bor og lever r i en ugandisk kultur i fem måneder. Programmets fokus er først og fremmest rettet mod kulturel og organisatorisk udveksling. Det betyder, at de frivillige bor to og to i fire forskellige byer, hvor de vil få en ugandisk hverdag, og dermed et unikt indblik i ugandisk kultur. Gennem samvær og samarbejde med de lokale ungdomsmedlemmer skal de frivillige give inspiration til og skabe opmærksomhed om det frivillige arbejde i Uganda samt styrke allerede eksisterende aktiviteter. Sammen med ugandiske frivillige udvikler og gennemfører de frivillige forskellige projekter og aktiviteter, som de også er med til at definere. Samtidig formidler de dansk og vestlig kultur på en positiv måde. (Ungdommens Røde Kors) 3

4 Introduktion Naar dette er bragt i Orden, tiltræde man med godt Mod og munter Forhåbning sin Reise. Man kan i Forveien være forvisset om, at man vil udvide sin Synskreds, berige sine Erfaringer og afkaste mangen vrang Fordom, inden man vender tilbage; at man vil føle sig styrket på Sjæl og Legem. Man vil lære at bedömme sine Medmennesker efter deres sande Værd, og ikke efter Kjole eller Rang og Formue; thi paa Reiser har man bedre end ellers Leilighed til at vurdere den sande Dygtighed og see denne staae sin Pröve i de forskjelligste Livs-Forhold, mens den Daarlige, hvis Kunst blot bestaar i at blænde, af Omstændighederne nödes til at vise sig uden maske. (Waage-Petersen 1840:22) Mennesket har altid rejst og interesseret sig for det nye og fremmede. Ovenstående tekst er fra 1840 og skrevet af Christian Waage Petersen. Dengang var det at rejse ud på en længere færd noget, der blev forbundet med dannelse, selvrealisering og et forsøg på at forstå sin omverden bedre. Dette har som sådan ikke ændret sig synderligt, men rejsen har igennem tiden antaget adskillige former. De opdagelsesrejsende har gjort sit til at forme verdenskortet, og missionærorganisationerne er fortsat, selv efter at kolonialismen slap. Siden er kommet charterrejserne, backpackerrejsen, udvekslingsrejserne og internationalt frivilligt arbejde. Citaterne fra forsiden er taget fra forskellige danske hjemmesider, der formidler kulturmøder for unge mennesker. Som beskrevet drejer det sig om ophold på 4-6 måneder i et land i Asien, Afrika eller Mellem- og Sydamerika. Opholdene koster fra til kr., og dækker alle udgifter på opholdet med enkelte undtagelser. I citaterne lægges der særligt vægt på tre ting: man får et grundigt indblik i en anden kultur, man laver frivilligt arbejde, men ikke hjælpearbejde, og man bor lokalt hos en familie eller på projektet. Dette kulturmøde er blevet meget populært blandt nyudsprungne studenter og studerende på orlov fra studiet, og programmet er i mange af organisationerne nu også udvidet til seniorer, der har overskud til at bruge et halvt år af deres pensionist tilværelse på at se verden på en måde, der samtidig gør gavn. Man kan på denne måde forene to tendenser, der i den grad præger hverdagen på den vestlige del af kloden, nemlig forbrugerisme og velgørenhed - at en såkaldt egoistisk handling har et altruistisk udbytte, og med de store oplevelser, som unge såvel som gamle, tager med sig hjem i bagagen kan vel meget passende siges at være en ren overskudsforretning; som Kampagnechef Peter Christiansen siger: - "Vi havde for første gang et overskud i 2006, og de penge går ubeskåret til vores professionelle hjælpearbejde. Det, synes vi, er en rigtig god historie; at man 4

5 både kan få en rejse og så via sin rejse hjælpe andre folk - altså, i stedet for at det er Tjæreborg, der tjener pengene." 1 De førnævnte organisationer fremhæver, at det er mødet med kulturen, der er i højsædet; et møde, som rækker dybere end almindelig backpacking og turisme, fordi man har en funktion i lokalsamfundet. Man bor hos en værtsfamilie og man arbejder på et lokalt projekt, og dette skaber ifølge organisationerne et billede af den lokale hverdag, så autentisk som muligt. Som Jacob Wachmann, formand for ICYE 2 siger, så er værtsfamilien og det frivillige arbejde midlet til at nå en dybere interkulturel forståelse, men er ikke målet i sig selv - for frivilligt arbejde kunne du jo i teorien bare lave herhjemme. Man er som udrejsende selv ansvarlig for at indholdsudfylde kulturmøder; det en tanke og en mulighed organisationerne sælger, ikke et produkt 3. Organisationen sørger dog for det praktiske og organisatoriske omkring rejsen, så de unge udelukkende skal fokusere på selve kulturmødet: Ja, altså vi har ret bevidst valgt at sælge vores ting som en pakke og det er sådan lidt at når du har betalt de kr., så har du kost, logi, flybillet, så behøver du ikke bruge mere, så er det selvfølgelig hvis du en eller anden dag bliver træt af majsgrød og vil have en burger så er det det du bruger dine ekstra penge på, det har vi gjort for at så kan folk ligesom fokusere på det med at skabe deres egen oplevelser. 4 Det vigtige bliver altså at skabe et så virkeligt kulturmøde, som muligt - hvilket ifølge organisationerne er målet med rejsen i dag. Men kigger man tilbage på kulturmøder igennem historien, så var det ofte noget, der fandt sted i forbindelse med krig eller erobring, undertvingelse eller udbytning; korstogene er et tidligt eksempel på et sådan kulturmøde. De mere fredelige af slagsen var fx mission og udbredelsen af klosterordner, og senere diplomati, handel, og udveksling af politik, viden og varer. Der var med andre ord et primært formål med rejsen, hvor kulturmødet var middel til målet. Da AFS Interkultur og ICYE opstod, så deres kulturmøde også en del anderledes ud end i dag. Dengang var der ikke brugerbetaling, og man arbejdede ikke, men gik derimod i skole. 1 Information, 23. februar Interview med Jacob Wachmann, formand for ICYE s. 2 3 Interview m. Anette Bauer, programkoordinator i AFS Interkultur s.3 4 Interview med Jacob Wachmann, formand for ICYE s. 12 5

6 Det er i lyset af de historiske kulturmøder, at jeg mener, det bliver interessant at undersøge nutidens kulturmøder. Der synes at være opstået en omvendt situation, hvor vi nu betaler for det, som før var et middel til at få et udbytte. Hvor man før rejste ud for at få et økonomisk overskud, bruger man nu sit økonomiske overskud på at rejse ud - kunne det tænkes, at der for den unge ligger et andet motiv bag kulturmødet end den interkulturelle forståelse, og hvad betyder rejsens form for opnåelsen af denne interkulturelle forståelse. Det er det, jeg har sat mig for at undersøge. Idéen til dette projekt stammer fra min egen tid som frivillig. Da jeg rejste ud efter gymnasiet var jeg drevet af et ønske om at opleve nye kulturer, komme ud af den vestlige tryghedszone og samtidig gøre rejsen meningsfuld ved at give noget tilbage til det sted jeg besøgte; hjælpe nogen, der havde brug for det, når jeg nu selv havde så meget (økonomisk) overskud, at jeg kunne rejse ud og se verden. Det var en fantastisk oplevelse, men retrospektivt har det givet stof til eftertanke. Dels fordi det fra organisationens side blev formidlet som kulturmøde, mens det i min efterfølgende formidling fremstod som hjælpearbejde fordi jeg jo havde arbejdet og hjulpet de lokale, og dels fordi det var en enormt dyr rejse, og jeg derfor ofte kom til at vurdere indholdet af rejsen og organisationen, ud fra det jeg havde betalt. Der opstod med andre ord en situation, hvor jeg kom til at vurdere kulturmødet som en vare og som en hjælperejse, men ikke kun som et kulturmøde Konflikterne mener jeg ligger i præmissen for kulturmødet. Udover det etablerede magtforhold mellem den unge, der har penge nok til at betale for at lave frivilligt arbejde, modsat værtsfamilien, som aldrig ville have råd til at gøre det samme, så ligger der også et misforhold i at møde en kultur gennem sociale institutioner som børnehjem og centre for Hiv/AIDS-smittede. At de unge så tilmed ofte sættes i ledende positioner i disse institutioner, er med til at forstyrre mit billede af et ligeligt kulturmøde. Kulturmøderne har ikke altid set sådan ud, og jeg undrer mig derfor over, hvordan man er kommet frem til denne formel for kulturmødet 2008? Det er det, jeg med dette projekt ønsker at finde ud af. Min problemformulering bliver derfor følgende: Hvordan har kulturmøderne, faciliteret af AFS Interkultur og ICYE udviklet sig fra deres begyndelse i efterkrigstiden og frem til i dag, og hvad er den overordnede konsekvens af denne udvikling? 6

7 Ordforklaring Blot for at understrege, hvor komplekse disse kulturmøder er, kommer her en liste over de forskellige alias jeg bruger til at beskrive dem. Kulturmøde: Kulturmøde bruger jeg i projektet som en gennemgående betegnelse for rejser, som dem AFS Interkultur og ICYE tilbyder. Når jeg henviser til kulturmøder, så er det specifikt møntet på brugerbetalte rejser af et halvt års varighed, som har fokus på den interkulturelle forståelse, og hvor de unge arbejder frivilligt som et middel til at opnå større indsigt i kulturen, og ikke for at hjælpe. I de forskellige del analyser vil kulturmødet også blive nævnt som dannelsesrejse eller hjælperejse, men da er det altid i form af den betydning de unge lægger i mødet. Som udgangspunkt og gennem hele analysen er det altså kulturmøder, der tales om, blot med forskellig alias. Pakkerejse: Er et begreb jeg bruger i 2. delanalyse og henviser til rejser, hvor den unge betaler et engangsbeløb, og dermed får en samlet pakke i form af flybillet, kost og logi, samt forsikring; med andre ord en pakke. Eksempelvis er Kulturmødet arrangeret af AFS Interkultur og ICYE en pakkerejse. Hjælperejse: Ordet hjælperejse bruger jeg en del i 4. analysedel, hvor det også er min overskrift. Jeg bruger ordet hjælperejser, for at indikere, at rejsens primære motiv for de unge er at hjælpe, men at det ikke nødvendigvis opfattes som nødhjælp. Jeg benytter ordet til at beskrive den betydning, som mange af de unge lægger i kulturmødet. Frivilligrejser: Når det er rejser organiseret af fx Mellemfolkeligt Samvirke og Folkekirkens Nødhjælps kalder jeg rejserne for frivilligrejser. Frivilligrejser er et bredere begreb end Kulturmøder. 7

8 Forskningsdesign Hvordan man angriber en problemstilling har selvsagt meget at sige i forhold til den konklusion man i sidste ende kan drage. Konstruktionen af feltet fortæller noget om afgrænsningen af emnet, den videnskabsteoretiske tilgang definerer, hvad man mener at kunne undersøge, valget af teori fortæller noget om de lys, med hvilke man belyser sin problemstilling, og endelig bliver den metodiske del forklaringen på, hvordan ovenstående så har udmøntet sig i praksis. Det er disse emner, jeg i dette forskningsdesign vil komme omkring. Metodologi Den interaktionistiske tilgang Jeg har i dette projekt valgt at positionere mig ud fra en interaktionistisk tilgang. Interaktionismen bliver af Nanna Mik-Meyer og Margaretha Järvinen (2005) brugt som en fælles betegnelse for de analytiske tilgange, som har det tilfælles, at de antager, at betydning af en handling eller et fænomen skabes i interaktionen mellem mennesker eller mellem mennesker og ting. Fælles for de tilgange, som interaktionismen her dækker (deriblandt konstruktivisme, poststrukturalisme, fænomenologi og hermeneutik) er, at de deler en pragmatisk tilgang til i analysen af et fænomens betydning (Mik-Meyer og Järvinen 2005:10). Der er således ikke én sand betydning af et fænomen eller et udsagn; betydning er derimod er relationelt fænomen, som konstrueres ud fra den situation og mellem de mennesker det skabes i. Den interaktionistiske begrebsramme får dermed stor indflydelse på, hvordan man som forsker kan generere og bearbejde sit arbejde, og dermed hvilket resultat man kan nå frem til. Det bliver for det første ikke relevant at tale om at afdække feltet, at nå ind bag facaden eller at skrive om, hvad kulturmøderne i virkeligheden er. Med denne videnskabsteoretiske positionering har jeg dermed afskåret mig selv fra at søge og afdække, hvad der egentlig sker på disse kulturmøder, men fokuserer i stedet på, hvad de unge italesætter kulturmøderne som, når de kommer hjem. Samtidig får arkivmateriale og dokumenter en særlig funktion. De kan i denne optik ikke være neutrale vinduer eller kilder til et mere sandt billede af fx en organisation, men kan i stedet fungere som et emne (topic), der kan være med til at skabe en mere nuanceret forståelse af organisationen (Mik-Meyer 2005:194). Og i og med at betydningen er relationel efter situation, og efter afsender 8

9 og modtager, bliver dokumenter i denne sammenhæng uløseligt bundet op på det tidspunkt og forum, de er skrevet i. Et andet element, som har stor betydning i et interaktionistisk perspektiv, er forskerens rolle i feltet. Interaktionismen går imod idéen om interviewpersonerne som containere for opbevaring af fakta og følelser (Gubrium og Holstein i Järvinen 2005:29) og intervieweren som indsamler af denne viden. Interaktionismen kritiserer også den klassiske etnografiske tilgang, hvor forskeren forventes at kunne sætte sin egen forforståelse i parentes. I stedet bliver intervieweren og forskeren i et interaktionistisk perspektiv en medsammensvoren, med andre ord en medproducent af information: Undersøgelsens materiale er formet af intervieweren og interviewpersonen i fællesskab og præget af interaktionen i selve interviewsituationen. Interviewet er et møde, hvor (mindst) to sæt af forudsætninger, holdninger og interesser brydes med hinanden. Interviewets materiale er et resultat af dette møde og derved interviewerens fælles bud på en række plausible forståelser af verden (Järvinen 2005: 29) Slutteligt medfører den interaktionistiske og konstruktivistiske tilgang også et brud med den kvantitative forskning. Hvis alt er konstrueret, og hvis betydning skabes mellem mennesker, er kontekstafhængigt og relationelt, så validerer 100 interviews ikke projektet mere end 1 interview det gør det højst mere nuanceret; et bredt spektrum af kvalitative metoder og materialer er ønskværdige i sociologien, og der findes ikke materialer eller miljøer, som er for ydmyge til at fortjene sociologiens opmærksomhed (Mik-Meyer og Järvinen 2005:11). Materialerne og miljøerne vil jeg komme nærmere ind på i næste afsnit, hvor jeg vil redegøre for konstruktionen af mit felt i et postmoderne perspektiv. Konstruktionen af feltet i en postmoderne verden Der var engang, hvor etnografi var tæt forbundet med formelle og historisk rejsebeskrivelser og afrapportering fra kolonier. Selvom man var klar over, at det var kvalitative beskrivelser, så lå der alligevel et skær af et positivistisk vidensideal det var indsamling af data og det var videreformidling af virkeligheden, som den så ud i kolonierne. Samtidig var den moderne opfattelse af feltet, at det var en afgrænset størrelse, som man dermed kunne kortlægge. Dette syn er dog sidenhen blevet udfordret fra flere sider: 9

10 The second imperative for beginning to discuss the idea of the field in anthropology follows from a now widely expresses doubt about the adequacy of traditional ethnographic methods and concepts to the intellectual and political challenges of the contemporary postcolonial world. Concern about the lack of fit between the problems raised by a mobile and changing, globalized world, on the one hand, and the resources provided by a method originally developed for studying supposedly small-scale societies, on the other has of course been evident in anthropological circles for some time (Gupta & Ferguson 1997: 3) I det postmoderne samfund har man gjort op med forestillingen om verden som sammenhængende. Verden er fragmenteret og flydende, og der er dermed ikke noget givet felt. Antropologen George Marcus påpeger, at etnografien har ændret sig fra at være single-sited til multi-sited, og at det er blevet muligt at følge forskellige løbebaner og kæde dem sammen, for på den måde at definere det studerede (Marcus 1995:95). Endvidere har studiets fokus også ændret sig. Hvor man før mente, at forskeren kunne sikre sit materiales kvalitet ved at komme så tæt på de studerede som muligt, ved at overgive sig til den anden kultur (Mik-Meyer & Järvinen), så er opfattelsen af objektet såvel som forskerens rolle i dag markant anderledes. Ifølge George Marcus bør etnografiske undersøgelser i et postmoderne samfund fokusere på cirkulation af kulturelle betydninger, objekter og identiteter i tid og rum (Marcus 1998:79). Mit felt er i dette projekt karakteriseret ved at være spredt ud over den fysiske verden såvel som den virtuelle. Feltet rummer frivillige organisationer i Danmark, såvel som i USA; det rummer dokumenter fra AFS Interkulturs arkiv, såvel som taler og andre dokumenter fra nettet. De interviewede unge er fra to forskellige organisationer, men via rejsebreve kommer også andre unge til orde. Observationer glimrer ved deres fravær, for de unge på rejse har det ikke været muligt at inddrage som en del af dette projekts felt det kan man i en klassisk etnografisk optik kun begræde; jeg vil dog hårdnakket, og med Gupta & Ferguson i ryggen, som i deres bog Anthropological Locations argumenterer for, at et ændret verdensbillede nødvendiggør en revision af måden at gå til feltarbejdet på: Like any tradition valued by a community, anthropology s fieldwork tradition will manage to secure its continuity only if it is able to change to accommodate new circumstances. For that to happen, such a tradition must be aggressively and imaginatively reinterpreted to meet the needs of the present (Gupta & Ferguson 1997: 33) 10

11 Billeder I min problemformulering spørger jeg, hvad der ligger til grund for de arrangerede kulturmøder, hvad de unges incitament for at tage af sted er, og hvad de tilsigtede såvel som utilsigtede betydninger af rejsen er. Til at svare på dette bruger jeg igennem rapporten forskellige billeder. Med anvendelsen af billeder trækker jeg på den pædagogisk antropologiske forsker Ulla Ambrosius Madsen, der i sin egen forskning gør brug af billeder. ( ) billederne fremstår som det, jeg vil kalde rene eller rå data, i det omfang det overhoved giver mening at operere med den kategori, når jeg fortsat argumenterer for, at data konstrueres og skabes af forskeren og netop ikke bliver til som rene afspejlinger af virkeligheden. Det er data, der først tilføres betydning og en særlig mening, når de reflekteres i analysen og fortolkningen. (Madsen 2007:48) Billederne er i dette projekt små, indrammede, komprimerede uddrag af empirien, skabt på baggrund af interviews og arkivmateriale. Deres formål er at formidle noget konkret om den kontekst, som de er taget fra, samtidig med at de skal kunne referere bredere. De er derudover med til at fastholde fokus på empirien, og gøre det muligt for læseren at følge argumentationsrækken, samtidig med at det efterlader læseren muligheden for selv at drage konklusioner. Billederne får på den måde en dobbeltfunktion, ganske som var de malerier. De bliver en formidlingskanal samtidig med at de bliver åbne for fortolkning. Selvom billederne på den måde bliver selvstændige dele i en samling, er der dog stadig en vis forbundenhed imellem dem. De rækker ud over deres kontekst og relaterer sig til hinanden og bliver på den måde røde tråde i det postmoderne fragmenterede felt. Men hvordan er det så lige, at det lader sig gøre? Jeg er i denne forbindelse inspireret af etnografen Paul Willis og hans idé om etnografisk fantasi. Med fantasi understreger Paul Willis en afstandstagen til nøjagtige eller præcise definitioner af fænomener: The social sciences can hope only to develop sensitizing concepts about the social world, approximate conceptions which are rough and always provisional guides to a changing and complex reality. (Willis 2000:xi). Han bruger derudover begrebet til at beskrive den etnografiske arbejdsproces, som ifølge ham består af to trin: Det første er at bringe observationsdata fra det virkelige liv, med input fra de studerede subjekter selv. Andet trin består i at eksperimentere ved at bringe data sammen med udefrakommende begreber og teori, for på den måde at få nye pointer og betydninger frem i materialet: 11

12 Experiment by bringing this into forcible contact with outside concepts, accidentally or inspirationally chosen, by trying to frame the whole with necessary complexity and to deliver analytical and illuminating points not wholly derivable from the field but vital to conceptualizing its relationships. (Willis 2000:xi) Der er ikke en enkelt vej frem til resultatet og det er i orden at bryde grænserne. Her finder jeg støtte hos Charles Wright Mills, som med sit begreb om den sociologiske fantasi (Mills 2002) også har fungeret som inspirationskilde for Paul Willis. Den sociologiske fantasi indikerer et opgør med dogmatisme, hvilket gør det muligt, empirisk såvel som teoretisk, at gå på tværs af fastlåste paradigmer, og herved åbnes der op for en undersøgelse af forbindelser mellem før afgrænsede analytiske enheder. Den sociologiske fantasi er alt andet end illusorisk, og den hviler netop på vores egentlige evne til at se en sammenhæng i tingene i stedet for at adskille, modstille og opsplitte dem. Den er en form for klarsyn, der gør, at sociologiens genstandsfelt, samfundet, ikke er spaltet i individer på den ene side og strukturer på den anden. Fænomenerne skal i stedet forenes. (Jacobsen i Mills 2002:9) I dette projekt fortæller jeg gennem billeder min historie om kulturmødets historie (Willis 2000) ved hjælp af forskellige begreber og teorier. Denne anvendelse af teori vil jeg i det følgende komme nærmere ind på. Anvendelse af teori Teorien, som bliver benyttet i dette projekt løber i to niveauer. Det øverste niveau er mit videnskabsteoretiske afsæt; det er min førnævnte positionering indenfor et interaktionistisk og socialkonstruktivistisk felt. Teorien på dette niveau danner baggrund for min indsamling af empiri; for min forståelse af feltet og vil blive uddybet i det følgende metodeafsnit. Analysen af mine billeder udgør projektets andet niveau. Billederne repræsenterer forskellige udvalgte problemstillinger i feltet; de repræsenterer emner, som har vist sig insisterende og gennemgående i empirien. Disse problemstillinger begrebsliggøres af forskellige teorier, hentet fra faglitteratur såvel som skønlitteratur. Det er svært at finde en fællesnævner for den valgte teori, idet den ikke er valgt indenfor et bestemt paradigme, men skal der endelig nævnes noget, så må det være at den valgte teori lige fra Pierre Bourdieu, over Tor Nørretranders til Stuart Hall forholder sig til 12

13 strukturer såvel som til et kreativt handlende og meningsskabende individ. Der er en anerkendelse af strukturer, men der er samtidig også en forestilling om, at aktører gennem sociale processer i større eller mindre grad kan øve indflydelse på disse. Det, jeg dog mener, er vigtigt at nævne i forbindelse med brugen af denne teori, er at formålet med brugen af teorien ikke er at bekræfte teoretikerens position. Teorien fungerer som forskellige måder at belyse billedet, for derved at få forskellige betydninger frem. Ved at sætte empirien sammen med forskellig teori, bevæger jeg mig på 2. trin af det, Paul Willis beskriver som den etnografiske arbejdsproces. Jeg forsøger derved at bringe nye betydninger frem i materialet; betydninger, som læseren derefter kan være enig såvel som uenig i. For mig er formålet med Paul Willis ord: ( ) to produce an Ah-ha effect in the reader, in the experience of the reader. Grounded imagination is essential to these moments when new understandings and possibilities are opened up in the spaces between discourse and experience, at the same time deconstructing and reshaping the taken for granted in a particular response to the shape of a phenomenon, as well as transcending dichotomies which normally separate the elements you are trying to relate. (Willis 2000:117) Projektets berettigelse Før jeg går videre til den metodiske del af forskningsdesignet, finder jeg det relevant netop at tage fat i formålet med, og berettigelsen for dette projekt. Jeg har nemlig igennem projektet mærket en vis forundring over, at jeg dog vil grave ned i et emne, som for mange virker fuldstændig uproblematisk. Når der er så mange andre emner at tage fat på, kan det virke mærkeligt at ville angribe dem, som netop har overskud til at møde andre kulturer, der hvor de er, og at ville stille spørgsmålstegn ved disse frivillige organisationer og unges intentioner. Der er med andre ord blevet luftet en vis frygt for, at jeg ville sætte de hårdt arbejdende organisationer i et dårligt lys. Derudover blev der tidligt i processen, af mine medstuderende, stillet spørgsmålstegn ved relevansen af dette projekt indenfor Internationale Udviklingsstudier. Til denne tvivl og undren vil jeg svare følgende: Hvis dette projekt er et angreb på de unge, der har været af sted, så er det lige så meget et angreb på mig selv. Projektet er opstået på baggrund af min egen undren over formålet og betydningen af disse rejser, og på baggrund af refleksioner fra min egen tid som frivillig. Projektet opstår altså i den sammenhæng lige så meget ud fra et behov for at forstå min egen handlemåde, som at forstå andres. Formen på dette projekt er ligeledes bevidst valgt med det formål at give læseren plads til egen stillingtagen: 13

14 No ethnographer should say, This is how it is, or I know better than you do about your life. The point at issue is whether understanding and human empathy are increased or not. Adding to the human dialogue is not to add better photographs or to make further unreflective Archimedean truths. It is to widen and deepen the always contingent and reflexive body of knowledge about humankind by sieving knowledge and imagination through a tight focus on the specifics and groundedness of how humans use resources for meaning-making in context. (Willis 2000:120) Hvad angår udviklingsdimensionen, så mener jeg det er yderst relevant at give disse kulturmøder et nærmere eftersyn. Der synes nemlig at være disse idéer om, at man i udviklingsstudier er ude over diskussionerne om fremstillingen og forståelsen af andre kulturer, at man med andre ord har gjort sig fri af den kolonialistiske arv og ambitiøst og målrettet arbejder på at ændre de overordnede strukturer, som hindrer den positive udvikling i syd. Det er begreber som bistandsstrukturer, Paris deklarationen, partnerskaber, logical framework approaches, mikrokreditter og udviklingsmål, der fylder i pensum og i debatten på området. Men disse strukturer og fænomener er bygget på et fundament af opfattelser omkring de implicerede parter, og som ved konstruktionen af ethvert bygningsværk er det relevant at kende fundamentet. Kulturmøderne behandlet i dette projekt vil normalt ikke betragtes som værende en del af den formelle bistandsarkitektur, men det gør dem ikke mindre relevante, idet det ofte er kulturmøder som disse, der baner vejen for de unges senere interesse indenfor bistandspolitik og udviklingsstudier igen trækker jeg på egen erfaring. Jeg håber derfor med dette projekt at kunne motivere til en bredere forståelse af feltet, som overordnet betegnes Internationale Udviklingsstudier. Metode Dette projekt er baseret på et gruppeinterview med fire unge, der netop er hjemvendt fra et halvt års kulturmøde, et interview med formanden for ICYE, to informantinterviews med ansatte i AFS Interkultur, 10 rejsebreve fra AFS hjemmeside, artikler fra AFS arkiv samt forskelligt informationsmateriale på nettet. Jeg vil i det følgende afsnit præsentere de metoder jeg har benyttet mig af, for til sidst at slutte af med min tilgang til analysen. Interviews Jeg vil her komme ind på et par af de metoder jeg har benyttet mig af i indsamlingen af empirien. Jeg har først og fremmest ved alle interviewene haft en interviewguide som udgangspunkt, som jeg mere eller mindre har holdt mig til, og har også optaget og transskriberet alle interviews. Jeg har i 14

15 informantinterviewene forsøgt at stille nogenlunde de samme spørgsmål for at sikre et grundlag for sammenligning mellem AFS Interkultur og ICYE, og har på den måde taget en forholdsvis ledende rolle. Med gruppeinterviewet har det dog været lidt anderledes. Som en del af min empiriindsamling har jeg foretaget et gruppeinterview med 4 unge, der netop var kommet hjem fra deres rejse, de tre af dem var fra AFS Interkultur, og den sidste var fra ICYE. Jeg valgte at blande dem, dels fordi jeg havde fået at vide under interviewet med programchefen fra AFS Interkultur, at organisationerne lignede hinanden meget, men også for at finde ud af, hvordan de unge fremstillede deres tur over for en/nogen, der ikke havde været af sted med den samme organisation. Mit primære formål med interviewet var at finde ud af, hvad de unge lagde mest vægt på ved kulturmødet; hvad var det de snakkede mest om, hvad var de største oplevelser ved turen, og hvilke betydninger pegede de selv på? Interviewet var konstrueret omkring tre øvelser; først skulle de unge fortælle om motivationen for at tage af sted og forventningerne før rejsen. Til det havde jeg fundet tre billeder, som jeg mente kunne symbolisere nogle forventninger af forskellig art: Et billede med en ung frivillig omringet af små børn og med storsmilende børn på skødet, et billede af en tropeø i solnedgang, og et billede af et trek op ad et bjerg. Billederne var dels inspireret af fotos fra organisationernes egne hjemmesider, men også valgt ud fra det jeg selv husker som værende en forventning, dengang jeg selv var af sted som frivillig. I 5 : Hvad med altså hvad med jeres forventninger i forhold til at skulle af sted altså nu har I fortalt lidt om hvad I tog af sted for, men før I så rejste af sted med AFS og ICYE, havde I det sådan, at I tænkte okay nu skal jeg gøre det her, det her bliver det vigtigste, det her kommer jeg til at opleve? U3: Ja, det synes jeg da, jeg havde da mange forventninger ift. at blive, det ved jeg ikke, connecte lidt med folk dernede, sådan rigtig, ja det havde jeg rigtig meget, det der billede som du viste, det var rigtig meget min forventning I: Hvilket et af billederne? U3: Det med ham fyren, der sidder med 1000 børn omkring, det var da også derfor jeg valgte at skrive at [jeg ville]arbejde med børn (Gruppeinterview Bilag 3, s.4 ) 5 De unge fra gruppeinterviewet er i projektet anonymiseret. De unge hedder i projektet U1, U2, U3 og U4, og I står for interviewer. De tre repræsentanter for hhv. ICYE og AFS Interkultur betegnes i projektet som J for Jacob Wachmann, formand for ICYE, L for Lene Godiksen, Programchef for AFS Interkultur og A for Annette Bauer, programkoordinator ligeledes fra AFS Interkultur. 15

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Omsorg uden manualer

Omsorg uden manualer Omsorg uden manualer En undersøgelse af rygestoprådgiveres praksis Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning- PAES Roskilde Universitet, 30E.1-19 Postboks 260 4000 Roskilde Steffen Hogg Christensen

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Meningsfyldte møder om norskpalæstinensisk

Meningsfyldte møder om norskpalæstinensisk Kapittel 7 Meningsfyldte møder om norskpalæstinensisk kulturudveksling Kim Boeskov Denne artikel omhandler et musikpædagogisk projekt i den palæstinensiske flygtningelejr Rashedieh i det sydlige Libanon.

Læs mere

Kosmopolisme, rejse & brugergenererede medier

Kosmopolisme, rejse & brugergenererede medier Kosmopolisme, rejse & brugergenererede medier,, d. 22.12.2009 Gruppe 3: Kim Vammen, Lisa Rahlff, Bjørn Fibiger-Jensen, Thomas Emil Christiansen, Lasse Winter, Sune Fredskild & Sara Kracht Vejleder: Michael

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Lederuddannelser i et kompleksitetsteoretisk perspektiv

Lederuddannelser i et kompleksitetsteoretisk perspektiv Kandidatafhandling - Cand.merc.(psyk) Lederuddannelser i et kompleksitetsteoretisk perspektiv Leadership development programs from a complexity theoretical perspective Ruth Gøjsen Andersen Edvard Terje

Læs mere

Nye stier for frivillige sociale organisationer

Nye stier for frivillige sociale organisationer Masterafhandling juni 2010 Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter Vejleder: Gurli Jakobsen Nye stier for frivillige sociale organisationer - Hvordan kan frivillige sociale organisationer

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det

UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det moderne Grønland? 1 2 UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Udkantsdanmark på godt og ondt

Udkantsdanmark på godt og ondt Udkantsdanmark på godt og ondt - En analyse af mediers brug af begrebet Udkantsdanmark fra maj 2010 til maj 2011 Speciale i journalistik ved Roskilde Universitet august 2012 Skrevet af Therese Svane Sode

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Christina Andersen, Jan René Strojek & Niels Horn Speciale på Kommunikation, Roskilde Universitetscenter Foråret 2006 0 0 A.

Læs mere

Af Ene Hedegaard Jonas Berg Ramesh Kingsly Premarajah &

Af Ene Hedegaard Jonas Berg Ramesh Kingsly Premarajah & 2 Af Ene Hedegaard Jonas Berg Ramesh Kingsly Premarajah & Abstract Because culture is in constant change, especially because of migration and send more different kinds of supplies through great distances,

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 1 Baggrund for projektets tilblivelse I efteråret 1998 blev jeg kontaktet af en centerchef, en overlæge og

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv

Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv Jane Schouborg Jensen (JJ62069) Vejleder: Sophie Esmann Andersen Speciale i Virksomhedskommunikation, Sommer 2009 Aarhus School of Business (Handelshøjskolen

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv.

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. 1 Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. Tak til jer, som indirekte har medvirket med udfordrende

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere