Markedsstrategi for Azorerne Afsluttende eksamensprojekt ved markedsføringsøkonomuddannelsen hos Erhvervsakademi, Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsstrategi for Azorerne Afsluttende eksamensprojekt ved markedsføringsøkonomuddannelsen hos Erhvervsakademi, Aarhus"

Transkript

1 Markedsføringsøkonomuddannelsen Vejleder, Søren Roar Hansen Markedsstrategi for Azorerne Afsluttende eksamensprojekt ved markedsføringsøkonomuddannelsen hos Erhvervsakademi, Aarhus Århus, d.19. maj år 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Problemområde Problemformulering Afgrænsning Metode Virksomhedsanalyse af Århus Charter Intern analyse Værdikæde Porteføljeanalyse Produktlivscyklus Vækst strategier Finansiel analyse Ekstern analyse Generelle miljø Markedet Århus Charters udvælgelse af ny destination Azorerne som feriedestination Markedsinformation Historie Oplevelser Klima Kultur Turisme Økonomi i Portugal og Azorerne Markedsanalyse Spørgeskema Dybdeinterview Azorerne kontra Århus Charters tjekliste Azorerne som feriedestination hos Århus Charter Segmentering, målgruppevalg og positionering Side 1 af 57

3 9.2. Indtrængningsstrategi Handlingsparametre Økonomisk beregning Driftsbudget Etableringsbudget Projektledelse Interessentanalyse Risikoanalyse Tidsplan Forandringsledelse Konklusion Kildeliste Bilag 1 Vi spør bare Bilag 2 Dybdeinterview Bilag 3 Driftsbudget beregninger Bilag 4 Interessentanalyse Bilag 5 Risikoanalyse Bilag 6 Tidsplan Bilag 7 Driftsbudget Side 2 af 57

4 1. Baggrund Som en del af min uddannelse som markedsføringsøkonom på Erhvervsakademiet Århus, har jeg på mit fjerde semester været i Praktik hos rejsebureauet, Århus Charter. Som afslutning på min uddannelse og mit praktikforløb, har jeg udarbejdet en hovedopgave, som tager afsæt i Århus Charter og min læring på Erhvervsakademiet. 2. Problemområde Århus Charter har i år valgt at oprette destinationen Tyrkiet, men sæsonstarten har ikke tydet på, at give den succes virksomheden havde håbet på. Det har vist sig, at kunderne har en vis fordom om Tyrkiet blandt andet pga. den muslimske religion og tidligere terror. Denne destination har derfor ikke solgt på lige fod med opstartsåret fra de tidligere destinationer. Det kunne derfor være interessant at finde ud af, om en anden destination ville kunne gøre det bedre end Tyrkiet. Dette med henblik på at den nye destination, kunne blive en fast destination i Århus Charters produktportefølje. 3. Problemformulering Rejsebranchen er en hård branche, hvor man som rejsebureau hele tiden skal være opmærksom på, hvad kunderne efterspørger og følge med tidens rejsetrends. Derudover skal et rejsebureau også være observant på tiltag fra konkurrenterne. Jeg vil i min hovedopgave beskrive, analyse og vurdere; Hvordan ser situationen ud for Århus Charter samt virksomhedens omverden? Vil der på baggrund af dette, være vækst potentiale for at Århus Charter opretter rejsedestinationen Azorerne. Vil det være økonomisk rentabelt? Hvordan vil Århus Charter skulle positionere sig og overfor hvilken målgruppe? Hvordan vil indtrængningsstrategien se ud for Århus Charter, og hvilke hensyn skal der tages højde for, ved oprettelse af Azorerne som kommende destination? Hvordan vil processen blive afviklet, samt hvilken indflydelse vil en forandring have på Århus Charter og dets medarbejdere? Er der et marked for Azorerne som kommende destination, og hvordan skal Århus Charter få kunderne til at interessere sig for at rejse til Azorerne? Side 3 af 57

5 4. Afgrænsning Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en enkel destination til Århus Charter, på baggrund af virksomhedens mindre og mere koncentrerede produktportefølje. Jeg har valgt at fokusere på Azorerne som kommende destination, da Azorerne flere gange har været efterspurgt af kunder hos Århus Charter. Det er derudover et anderledes produkt i forhold til Århus Charters nuværende produktportefølje. En desk research for det portugisiske marked, og en field research i form af spørgeskemaet vi spør bare udarbejdet af Århus Charter samt et dybdeinterview danner baggrund for analysen Ved markedsudvælgelsen skal der tages forbehold for de praktiske forhold på destinationen, såsom hotelfaciliteter, infrastruktur mv., som ikke kan vurderes i et tilstrækkeligt omfang. De relevante informationer i denne sammenhæng er fundet udelukkende ved desk research, da jeg ikke selv har besøgt destinationen. I analysen af Azorerne vil der blive dannet et samlet billede af de ni forskellige øer, og der vil ikke blive set på øerne individuelt. 5. Metode For at komme frem til analysens resultater, vil jeg anvende relevante teorier og modeller indenfor de sidste halvandet års fagområder på Erhvervsakademiet Århus. Derudover vil jeg benytte mig af internettet, lærebøger samt skolens databaser. De økonomiske beregninger er egne beregninger, hvor tallene er estimeret ud fra relevante kilder fundet på internettet og gennem Århus Charters kartotek. Derudover er der anvendt mundtlige datakilder i form af direktøren for Århus Charter, Ulla Stæt Andersen, samt intern viden fra mit praktikophold i virksomheden. Side 4 af 57

6 6. Virksomhedsanalyse af Århus Charter Århus Charter startede i år , og virksomheden er et mindre rejsebureau med hovedkontor i hjertet af Århus. Århus Charter er ejet af to søstre, Jette Rantala og Ulla Stæt Andersen. Virksomheden sælger rejser til danske turister og befinder sig derfor udelukkende på det danske marked. Århus Charter beskæftiger omkring 24 medarbejdere på kontoret i Århus samt ca. tre guider på hver destination. Virksomheden er delt op i en administrationsafdeling, en bookingafdeling, et bogholderi samt en salgsafdeling. Århus Charter udbyder charterrejser til Madeira, Tenerife og Fuerteventura i vinterhalvåret samt Cypern, Kreta, Mallorca, Tyrkiet, Zakynthos og Santorini i sommerhalvåret. Afrejsen er hovedsageligt fra Aarhus lufthavn, men virksomheden har også få afgange som afgår fra Aalborg lufthavn. Tyrkiet er den nyeste af Århus Charters destinationer, som har første opstart i år. Århus Charter er kendt for virksomhedens personlige betjening, hvor kunden er i højsædet samt virksomhedens afrejsested, Århus Lufthavn. Afrejsestedet er dog på det senest blevet udvidet med få afrejsegange fra Aalborg lufthavn. Århus Charter har vundet prisen for Danmarks bedste rejsebureau i årene 2001, 2005, 2008, 2009 samt en andenplads i år 2010 valgt af de ferierejsende. Det kan på den baggrund siges at Århus Charters koncept er, at sælge rejser indenfor Europa af en eller to ugers varighed med afgang fra Aarhus eller Aalborg lufthavn. Derudover yder en professionel service, hvor kunden er i centrum. Århus Charters markedsstrategi tager afsæt i Århus Charters aktuelle situation, og derfor analyseres denne som det første. Analysen vil give indsigt i Århus Charters strategiske situation, samt virksomhedens evne til at kombinere ressourcer og kompetencer med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele. Virksomhedsanalysen omfatter en intern samt en ekstern analyse, som er de to delelementer i en SWOT analyse. Den interne analyse viser virksomhedens stærke og svage sider, hvor den eksterne analyse viser Århus Charters muligheder og trusler. 1 Side 5 af 57

7 6.1. Intern analyse Den interne analyse af Århus Charter har til formål at belyse, hvor Århus Charter befinder sig i øjeblikket. Den interne analyse tager afsæt i værdikæden, en porteføljeanalyse, produktlivscyklus, vækststrategier og en finansiel analyse Værdikæde Værdikæden beskriver Århus Charters aktiviteter, der til sidst skaber produktets værdi for kunden. Århus charter er en servicevirksomhed og skiller sig ud fra en produktionsvirksomhed i virksomhedens primæraktiviteter, da Århus Charters produktion og salg sker samtidigt. Begge virksomhedstyper har dog samme støtteaktiviteter, da der forsat skal ansættes personale, udvikles nye serviceydelser og købes ind. Århus Charter er meget afhængig af sine støtteaktiviteter, eftersom virksomhedens medarbejdere skal stå for vejledning til kunderne samt formidling af gode historier og god service. Århus Charters værdikæde ses i nedennævnte figur.. Hotel Fly Busselskaber Hjemmeside Avisannoncer Tv2s tekst tv Sponsorater Personlig vejledning Salg pr. telefon Booking af rejse Fig Værdikæde for Århus Charter som servicevirksomhed Primæraktiviteter Indgående logistik er en meget vigtig aktivitet for Århus Charter. Århus Charter skal under denne aktivitet håndtere hoteller, busser og flyselskaber til destinationerne. Århus Charter skal i samarbejde med hver enkel samarbejdspartner udarbejde gode produkter til konkurrencedygtige priser. Århus Charter skal dertil komprimere de forskellige komponenter, det vil sige hotel, bus og fly, så de ender ud i et samlet produkt til kunden, en charterrejse. Side 6 af 57

8 Århus Charters markedsføringsaktivitet består af virksomhedens hjemmeside, avisannoncer, tv2 s tekst tv samt sponsorater, hvilket gør kunderne opmærksomme på bureauets eksistens. Århus Charter markedsfører sig derudover med henblik på, at kunderne vælger Århus Charter frem for konkurrenterne. Produktion og salg er ligeledes en vigtig aktivitet for Århus Charter. Den personlige vejledning er altafgørende i et salg af en rejse. En rejse er et oplevelses produkt, og kunden kan ved ordreafgivelse ikke mærke eller føle på produktet, hvilket gør salgsekspertisen væsentlig. Århus Charters medarbejdere vejleder kunden på baggrund af deres egne erfaringer fra destinationerne samt interne salgskurser. Når kunden afgiver en ordre per telefon eller ved henvendelse i butikken, skal det samlede produkt tages fra i det interne system og sendes videre til booking afdelingen. Det viser at produktion og salg sker samtidig, hvilket også har en betydning økonomisk for virksomheden. Dette uddybes senere i rapporten Støtteaktiviteter Indkøb af hoteller, fly samt busser sker af ledelsen som udvælger de enkelte komponenter på destinationen. Derefter udvælges agenterne, som skal hjælpe med at styre driften på destinationerne, mens Århus Charter befinder sig i Danmark. Teknologiudvikling er begyndt, at blive et vigtigt punkt for Århus Charter, i takt med at flere danskere vælger at købe deres rejse via internettet. Derfor er Århus Charter i færd med at optimere deres interne bookingsystem. De menneskelige ressourcer bliver prioriteret højt i virksomheden. Virksomheden sørger for at motivere medarbejderne igennem salgskonkurrencer i løbet af ugerne, samt ved afholdelse af løbende salgskurser. Infrastrukturen i Århus Charter er overordnet styret af ledelsen, men hver medarbejder har ansvar for sine egne arbejdsopgaver. Virksomheden skal fungere optimalt, selv når ledelsen ikke er til stede i virksomheden Porteføljeanalyse Århus Charters produkter har jeg valgt at analysere ved hjælp af Bostonmodellen. Herved vil jeg definere, hvilke produkter der henholdsvis tjener virksomheden penge, og hvilke der ikke gør. Hver destination vurderes på baggrund af markedsandel og markedsvækst. Side 7 af 57

9 Markedsandelen er set fra Århus Charters synspunkt. Boston modellen for Århus Charter er vist i nedenstående model. Fuerteventura, Cypern Zakynthos, Santorini, Madeira Kreta, Mallorca, Tenerife Tyrkiet Fig Boston model De destinationer som har en stor markedsandel og en lav markedsvækst er Kreta, Mallorca og Tenerife. Disse destinationer har været charterdestinationer i mange år og er mange danskeres favorit. Derfor vil der altid være et marked for disse, hvilket betegnes som cashcows for Århus Charter. Destinationerne Zakynthos, Santorini, Madeira har en middel markedsandel og en middel markedsvækst. Disse kan derfor ikke sætte i en bestemt kategori, men befinder sig derimod i midten af modellen. Fuerteventura og Cypern er spørgsmålstegn hos Århus Charter for tiden. De har en høj markedsvækst mens markedsandelen er mindre. Kunderne finder for tiden disse destinationer interessante. Tyrkiet som den sidste destination, har ikke formået at give den optimale succes for Århus Charter. Destinationen har en relativ lav markedsandel og en lav markedsvækst. Dette kan skyldes for lav en markedsindsats fra Århus Charters side og derudover folks holdning til Tyrkiet. Derfor skal Århus Charter se tiden an og evt. udfase destinationen. Fælles gør sig gældende, at destinationernes vækst kan variere en del efter trenden i branchen og kundernes købsadfærd, hvilket senere hen i rapporten vil blive uddybet. Side 8 af 57

10 Produktlivscyklus Produktlivscyklussen også betegnet PLC kurven vil tegne et billede af, hvor Århus Charter befinder sig i deres livscyklus med den nuværende produktportefølje. Århus Charter har eksisteret i mange år, og en del af rejsedestinationer har virksomheden haft i mange år. De har en solid kundedatabase, og er en indarbejdet virksomhed på markedet. Århus Charter befinder sig derfor i modningsfasen i PLC kurven. Virksomheden kan risikere at ende ud i nedgangsfasen, som er den efterfølgende fase efter modning. Derfor er det vigtigt for virksomheden, løbende at opdaterer deres produkt portefølje efter kundernes behov. Modellen er vist nedenfor. Fig produktlivscyklus Overstående graf viser de fire faser i en virksomheds produktlivscyklus, og Århus Charters placering heri Vækst strategier Ansoffs vækstmatrice 2 vil kunne give et indblik i, hvor Århus Charter kan finde deres fremtidige vækst. Århus Charter skal arbejde med produktudvikling, hvilket vil sige nye produkter til det nuværende marked. De skal udvikle deres produktportefølje, og se om der er nye destinationer, som kan frembringe Århus Charter vækst. Århus Charter kunne også vælge at markedsudvikle sig, f.eks. ved at udbyde weekendrejser til storbyer. Dette vil være udenfor Århus Charters 2 International markedsføring s. 87 fig. 4.3 Ansoffs vækstmatrix Side 9 af 57

11 koncept, som det ser ud i øjeblikket, og vil være en større proces for Århus Charter, samt kræve en større kapacitet Finansiel analyse Som tidligere nævnt, har Århus Charter sin produktion og salg på samme tid. Det gør, at Århus Charter har valgt en bestemt finansieringsmåde, hvad angår betaling af hoteller og fly. Virksomheden har sine udgifter før sine indtægter. 90 % af virksomhedens hoteller er betalt inden rejserne er solgt, hvilket betegner garanti hoteller, der giver kunderne sikkerhed for en rejse. Derimod er de resterende 10 % hoteller allotment hoteller, som bestilles af Århus Charter på baggrund af efterspørgsel. Disse hoteller kan ved ordremodtagelse ikke bekræftes ledige, og skal først godkendes af bookingafdelingen. Bookingafdelingen hos Århus Charter kontakter hotellejerne på destinationen med henblik på en reservation. Denne finansieringsmåde er en risikabel finansierings måde, hvilket gør, at man som rejsebureau skal have styr på sit lager flow samt rejsemarkedet. Århus Charter har opsat mål for hver måned, med hvor mange rejser de skal have solgt. Endvidere holder virksomheden løbende øje med, hvor mange ledige rejser, der er tilbage på de enkelte destinationer. Århus Charter får solgt 98 % af alle deres rejser. Kunderne behøver ikke ved ordreafgivelse betale det fulde beløb af rejsen, men kan nøjes med at betale et depositum. Det resterende beløb skal betales senest en måned inden afrejse. Dette gør igen, at Århus Charters indtægter kommer væsentlig senere end udgifterne, og virksomheden skal derfor have styr på sit cash management flow. Dog skal det pointeres, at kunderne betaler for en ydelse, som de endnu ikke har fået leveret. Dertil ligger der mange forventninger store som små, hvilket gør arbejdet inden og under et salg meget væsentligt. Århus Charter har aldrig haft et underskud og endte ud med et overskud i år 2010 omkring 6 millioner Ekstern analyse Den eksterne analyse ser på, hvordan Århus Charter står stillet i forhold til sine omgivelser, samt hvordan virksomheden agere i det samfund, det befinder sig i. 3 Dansk branche analyse, analyse over Danmarks 181 største rejsebureauer Side 10 af 57

12 Generelle miljø Det generelle miljø Århus Charter befinder sig i kan analyseres ved udarbejdelse af en pest analyse. Derefter kan tendenserne og væksten i branchen analyseres Pest analyse Pest analysen vil give et billede af Århus Charters makroverden, som dannes ved en analyse af de politiske, økonomiske og demokratiske, sociale og kulturelle samt tekniske og miljøfaktorer. Politisk og lovgivningsmæssig omverden Under den politiske og lovgivningsmæssige omverden skal Århus Charter, have styr på de forskellige love der er relevante, når man driver et rejsebureau. Disse love gælder reglerne i markedsføringsloven når Århus Charter skal markedsføre sig. Derudover er det konkurrenceloven, angående virksomhedens ret overfor konkurrenterne. Ikke mindst købeloven og aftaleloven ved køb af hoteller og flypladser, samt medarbejder ansættelser. Der gælder særlige regler, når Århus Charter skal have ansatte i udlandet. Blandt andet hvad gælder opholdstilladelse og betaling af skat. Derudover skal Århus Charter være sikre på, at deres kunder har sikkerhed, når de sendes af sted til rejsemålene. Det gælder både flysikkerhed men også bus og hotelsikkerhed. Økonomisk og demografisk omverden Den økonomiske omverden har en stor betydning for Århus Charter, eftersom virksomheden sælger et luksusprodukt som kan være det første, forbrugerne vil spare på i krise tider. Finanskrisen samt arbejdsløshed, er derfor en faktor som påvirker virksomheden en del. De danske forbrugere er begyndt at spare mere op på længere sigt til at bruge pengene på en ordentlig rejse med hele familien, hvor der ikke bliver sparet på noget. Hvis den nuværende regerings forslag angående afskaffelsen af efterlønnen træder i kraft, kan det have stor betydning for de danske forbrugeres økonomi, eftersom de vil have færre penge mellem hænderne. Nogle forbrugere vil muligvis selv begynde at spare penge op til alderdommen. Derved kan rejserne blive sparet væk. Den demografiske omverden hvad angår hvor folk er bosatte, har ligeledes stor relevans for Århus Charter, eftersom virksomheden har valgt, kun at have afgange fra Aarhus lufthavn samt Aalborg lufthavn. Side 11 af 57

13 Befolkningsstørrelse og vækst kan på længere sigt have en stor relevans for Århus Charter. Der fødes færre børn end tidligere, hvilket på længere sigt vil gøre Århus Charters kundesegment mindre. Fødselstallet 4 i år 2011 i Danmark er det laveste i de sidste 20 år. I modsætning til dette, er Aarhus by, den hurtigst voksende by 5, hvilket vil gøre Århus Charters kundesegment større. Sociale og kulturel omverden Den sociale og kulturelle omverden har relevans for Århus Charter, eftersom udtrykket at rejse er en del af den danske kulturarv. Som H.C. Andersen sagde at rejse er at leve. Det er en primær kulturel værdi, som varer ved fra generation til generation. Den kulturelle omverden som den er i dag, har øget folks rejselyst. De danske forbrugere vil meget gerne rejse til destinationer, som skiller sig meget ud fra den danske kultur, og giver en oplevelse. Teknologisk og miljø omverden Nu til dags tænkes der meget over forurening, og danskerne er begyndt at blive mere miljøbeviste. Århus Charter påvirkes, eftersom de arbejder med fly og bustransport, som er større transportmidler, der afgiver større mængder Co2. Derfor er det vigtig for Århus Charter, at få fyldt deres flysæder op, og derved udnytte ressourcerne til dets maksimale. Mangel på olie og ustabile energiomkostninger, kan give forhøjede priser, som derved ligeledes påvirker Århus Charter og priserne på de udbydende rejser. Derudover kan forandringer i regeringers rolle af beskyttelse af omverden, gøre danske forbrugere utrygge ved at rejse, og derved forbliver de danske turister i Danmark. Dette kan gøre at Århus Charter mister indtægter. Ydermere vil en større international interesse, påvirke danskernes rejselyst, og derved påvirke Århus Charter positivt. Set i et teknologisk perspektiv er danskerne begyndt at bruge internet til næsten alt. Derfor er markedet for danske forbrugere, som køber rejser over internettet også stigende, og Århus Charter skal følge med denne tendens Side 12 af 57

14 Tendenser i rejsebranchen Hvor man som turist vælger at rejse hen er meget afhængig af, hvor man befinder sig i livet. Tendensen er, at ældre med penge rejser længere væk og gerne flere gange om året. Formålet med rejsen for de ældre er oftest, at de kan dyrke deres interesserer såsom golf. Økonomien har ikke den store betydning for dette segment. Ældre med en del penge tager oftest på charterferie. De rejser gerne af længere varighed end en uge. Det unge segment vil gerne selv arrangere sin rejse, og er meget villige til at møde fremmede mennesker med anden kulturel baggrund. De anvender gerne rejseformen couch turisme, hvor de overnatter gratis på en sofa hos private rundt om i verden. Ellers rejser de gerne som backpacker og får afprøvet diverse grænseoverskridende aktiviteter. Segmentet familier med børn tager oftest i sommerhus et sted i Danmark, på campingferie eller på charterferier. At rejse forbinder de fleste danskere med ultimativ livskvalitet, og derfor er der mange som trods finanskrisen ikke har sløjfet rejsebudgettet. Når man rejser, har man mulighed for, at koble af fra en ellers meget stresset og fortravlet hverdag, som mange danskere besidder. Finanskrisen har på den baggrund, ikke fået danskerne til at stoppe med at købe rejser, men har ændret danskernes forbrugsmønster. Således at vi i dag ser kritisk på, hvad de får for deres rejsepenge. Danskerne er begyndt at værdsætte oplevelsesværdien ved at rejse, og vil hellere rejse til mere unikke og eksotiske rejsemål, som mange europæiske feriedestinationer har svært ved at opfylde. Dertil vil de danske rejsende opleve en hel anden kultur end den danske. Oplevelserne kan være alt lige fra åndelige eller kulturelle fordybelses projekter. Derudover kan det også være personlige udfordringer indenfor interesseområder f.eks. at bestige et bestemt bjerg, køre selv ferie igennem flere af USA s stater eller opleve store naturoplevelser som safari etc. Der er en tendens til at de rejsendes krav til nytteværdi, indhold og oplevelse stiger. Forbrugerne vil have alle detaljerne om destinationen, og kan ikke kun nøjes med sikringen af rejsen. De rejsende skal have kvalificeret rådgivning, med oplysninger om hvad prisen inkludere af udsigt, beliggenhed, mad, service etc. Derudover betyder hotellet på destinationen forsat en del for den luksusbevidste dansker. Mange vælger gerne steder, hvor de har været før, men til Side 13 af 57

15 gengæld på et andet hotel, for at give et andet præg på ferien. Endvidere er der en tendens til, at folk gerne vil foretage sig noget aktivt, når de holder ferie i udlandet. Der er i høj grad efterspørgsel efter aktiviteter på rejsemålene. Dette inkluderer også gode restauranter samt kulturelle seværdigheder. Mange rejsende vælger i dag at rejse, i stedet for at bruge pengene eksempelvis på store fødselsdags eller sølvbryllupsfester. De samler i stedet den nærmeste familie og vennekreds og rejser på ferie sammen. Det sociale aspekt ved at rejse, er blevet en større del af en rejseoplevelse end det har været tidligere. Forbrugsvilligheden 6 i år 2011 tyder på, at de danske forbrugere tilvælger en ekstra stjerne på hotellet eller forlænger rejsen, for at give rejsen en ekstra tillægsværdi. Derudover vil de kommende rejsende blandt andet bestå af familier, som rejser på tværs af generationer, hvor f.eks. bedsteforældrene tager børnebørnene med. Et vigtigt element i rejsen er, at den er unik. Trækfugle mentaliteten, som der tidligere har været tendens til, hvor alle rejser de samme steder hen, er ikke så populært længere. Forbrugerne i dag vil hellere opleve noget unikt, hvor ingen i vennekredsen har været før. Danskerne iscenesætter sig både i en mere bevidst og ubevist grad ved valg af rejseform. Således kan de herefter skrive på facebook, hvor de har været, og hvad de har oplevet. Med det sagt, vil der altid være et marked for charterrejser, eftersom der altid vil være nogen, der elsker at rejse på ferie, hvor alt er planlagt for dem. Dette henvender sig specielt til segmentet familier med mindre børn og ældre. Dog ud fra overstående trend i branchen, tyder det på at charterrejser, vil blive mindre populært i år 2011, og derfor er det utrolig vigtigt for charterbureauer, at finde nye interessante markedsområder, så de derfor ikke mister indtjening Rejsebranchens vækst Rejsebranchen har været ramt af finanskrisen i år 2009, ligesom så mange andre brancher. Rejsebranchen registrerede den største nedtur 7 nogensinde, men formåede dog at tjene penge alligevel. Dette skyldes blandt andet, at branchen er fritaget for store investeringer i form af fast ejendom, flyvemaskiner og mangeårige uopsigelige kontrakter. Derudover havde 6 Artikel: vi vil selv og det skal vaere unikt 7 Dansk branche analyse, analyse over Danmarks 181 største rejsebureauer Side 14 af 57

16 rejsebranchen allerede i det tidlige efterår fokus på, hvor stor krisen ville blive, og mange rejsebureauer tog derfor konsekvensen øjeblikkeligt, og tilpassede deres organisation til en efterspørgsel der var procent lavere. Dog ses det af nedenstående figur, en nedtur for rejsebranchen på 10,1 procent i år 2009, som aldrig har været set før. Selv kriseårene med 11. september, Irak invasion, Afghanistan krig, SARS og fugleinfluenza, endte aldrig så galt som i år Fig vækst i omsætning år Hvis man isolerer charterbureauer og udelukkende ser på charterbureauernes overskud i forhold til andre rejsebrancher, ses det tydeligt, at disse bureauer påtager sig de største afvigelser. Dette skyldes at charterbureauer tager en stor risiko. De forpligter sig ofte til at chartre hele fly i en hel sæson, samt tager selv bøvlet med at få fyldt flyene op. Rejsebranchens overskudsgrad er faldet fra 2,3 procent i år 2007 til 1,8 procent i år 2008 og 1,3 procent i år Dette kan ses af nedenstående graf. Fig Rejsebranchens overskudsgrad år o Dansk branche analyse, analyse over Danmarks 181 største rejsebureauer Side 15 af 57

17 Ligeledes ses det ud fra overstående graf, at omsætningen har været faldende for charterrejer de seneste år, hvilket kan skyldes rejsetrenden i det danske samfund Markedet Århus Charter arbejder på business to konsumer markedet, eftersom de sælger deres ydelse direkte til slutbrugeren Konkurrence analyse Århus Charter befinder sig i snæver konkurrence, da virksomheden er i konkurrence med andre rejsebureauer som yder samme produkt, hvilket vil sige charterrejser. Århus Charter er i snæver konkurrence med Star Tour, My Travel Danmark og Bravo Tours, som befinder sig på de samme destinationssteder som Århus Charter. Århus Charter har en markedsniche 10, da de befinder sig på et afgrænset område i markedet, hvor de har en gunstig position. Virksomheden befinder sig på et marked, som er præget af store og dominerende udbydere. Århus Charter prøver at differentiere sig fra mængden, ved at have afrejse fra Aalborg og Aarhus lufthavn, samt udvælge destinationer hvor andre bureauer ikke befinder sig. Dette er dog svært, eftersom mange af bureauerne bliver inspireret af hinanden. Hvis en rejsedestination går godt, efterspørger kunderne denne, og derved vil flere rejsebureauer automatisk oprette destinationen med henblik på vækst og større markedsandel. Århus Charter befinder sig på et marked, hvor der er mange andre udbydere af rejser. I og med at kunderne har præferencer for rejserne, betyder det at Århus Charter befinder sig i ufuldkommen konkurrence. Da der er mange udbydere på markedet af rejser, er markedsformen monopolitisk konkurrence, som er en del af ufuldkommen konkurrence. Monopolistisk konkurrence er den markedsform som minder mest om fuldkommen konkurrence. Forbrugerne i monopolitisk konkurrenceform har præferencer, dvs. at Århus Charters rejser betragtes som en differentieret vare, og at salgsprisen, til en hvis grad, kan påvirkes og ændres af rejsearrangørerne. Hver udbyder har et specielt produkt og en bestemt profil. 9 Dansk branche analyse, analyse over Danmarks 181 største rejsebureauer 10 International markedsføring, s. 237 fig. 9.8 konkurrencemæssige positioner Side 16 af 57

18 Porters five forces I forlængelse af analysen af konkurrencen i rejsebranchen, har jeg derudover valgt at se på de markedskræfter, som påvirker konkurrencesituationen i branchen for charterrejser. Dertil har jeg valgt at anvende Porters five forces 11. Konkurrencesituation Århus Charter bruger flere parametre for, at forsøge at differentiere sig i branchen. De prøver, så vidt det er muligt, at finde specielle destinationer og områder, som ikke er erobret af alt for mange andre rejsebureauer. Derudover vil de differentiere sig på deres gode image. Virksomheden er en familievirksomhed, der har eksisteret i mange år, og de værdsætter mange gode traditioner. Århus Charter sørger for at notere, hvis de rejsende har fødselsdag eller skal fejre noget under deres ophold. Dertil vil Århus Charter altid sørge for en gave i form af vin, blomster eller kage til fødselaren. I rejsebranchen kan man ikke undgå, at komme uden om prisparameteren. Denne prøver de fleste bureauer at differentiere sig på, men dette kan dog blive kompliceret pga. kundernes købsadfærd. Mange rejsebureauerne tilbyder løbende tilbud og kampagner for at tiltrække kunder. Generelt gør sig gældende for charterbureauerne, at de skal differentiere sig på deres pakkeløsning. Det at kunderne kan læne sig tilbage, og alt det praktiske er udført af rejsebureauet, er en vigtig differentierings kilde for charterbureauerne. Leverandørernes forhandlingsstyrke Leverandørerne i rejsebranchen er hoteller, fly og busselskaber. Leverandørernes forhandlingsstyrke kan have en stor indflydelse på rejsebranchen. Mange af bureauerne vælger at bruge mange af de samme hoteller og flyselskaber, for at have solide produkter de kan tilbyde kunderne. Derudover ligger der et krævende stykke arbejde bag et godt samarbejde med de enkelte samarbejdspartnere. Bureauerne kan dog skifte leverandører, hvis de ikke føler at de lever op til bureauernes forventninger, da dette i sidste ende giver kunderne en dårlig oplevelse. Truslen fra nye udbydere Truslen fra nye udbydere er begrænset, da det oftest kræver meget erfaring, at opbygge et solidt rejsebureau, som kunderne har tiltro det. Rejsebranchen besidder store adgangsbarriere, og det er svært at trænge ind på markedet på grund af de mange udbydere. 11 International markedsføring, s. 226 fig. 9.5 Porters five forces Side 17 af 57

19 Købernes forhandlingsstyrke Slutkundernes prisbevidsthed har stor betydning for rejsebranchen. Charterrejser er et dyrt produkt, og derfor er køberne i større grad prisbeviste. Kunderne vil i mange situationer drage sin beslutning ud fra denne parameter. Udbyderne i branchen er mange, og dette gør, at kunderne har mulighed for at substituere produkterne. Konkurrence fra substituerende produkter Konkurrencen for substituerende produkter er meget høj hos rejsebranchen for charterrejser. Mulighederne når man ønsker at holde ferie er uendelige, og charterferier kan substitueres med andre rejseryper. Dertil også at kunderne selv kan planlægge hele rejsen lige fra fly til hotel, frem for at rejsebureauerne skal gøre det. Derudover kan charterrejser substitueres af andre luksus produkter, såsom bil, møbel eller huskøb Købsadfærd, segmentering og målgruppe Købsadfærd Ved købsadfærden bemærkes der, hvilke tiltag Århus Charters kunder gør, når de skal købe en rejse, samt hvordan de agerer. Forbrugerne kan have forskellige baggrunde 12 for køb af en rejse hos Århus Charter. Det kan være kulturelle forhold, såsom hvis det er foreninger som foretager en fælles rejse. Det kunne være en golf klub, der vil dyrke sin interesse sydpå. Det kan være tilhørsforhold til sociale klasse. Der er forskel i forbrugers lønindtægt og uddannelse, hvilket kan være afgørende for valg af folks rejse. De sociale forhold besående af familie og venner har oftest en stor betydning ved valg af rejse. Familie og venner er en primær referencegruppe, eftersom de har en nogenlunde kontinuerlig og uformel indbyrdes kontakt. Hvis man har haft en god oplevelse med et rejsebureau, fortæller mange rejsende det videre til deres familie og venner. De Personlige forhold har ligeledes en indflydelse, på grund af forbrugers forskellige aldersgrupper, familielivscyklus og livsstile. 12 International markedsføring, s. 151 fig. 6.2 Baggrundsvariable hos forbrugerne, der styrker beslutningsprocessen Side 18 af 57

20 Desuden når folk tager på ferie, får de opfyldt det sociale behov ud fra Maslow s Behovspyramide 13. Forbrugerne får en følelse af accept og gruppe tilhør af omgangskredsen. Hvis ens omgangskreds skal på ferie, føler den enkelte også en trang til at tage på ferie, for ikke at føle sig udenfor. Dette er de psykologiske forhold ved køb af en rejse. Dette leder os til købemotivet 14 ved en rejse, som hovedsageligt er det sociale købemotiv. Folk køber en rejse af lyst, men også for at signalere overfor omgangskredsen, at man kan og har råd. Man har stor tendens til at blive påvirket af, hvad omgangskredsen gør og mener. Derunder kan der argumenteres for, at købemotivet blandt forbrugerne er snobeffekt på baggrund af rejsetendenserne i samfundet. Folk vil gerne skille sig ud, og signalere at de er anderledes. Desuden kan der argumenteres for, at band waggon effekten ligger til baggrund for købemotivet. Dette skyldes at mange kunder bliver inspireret af hinanden, og får et behov for at rejse, fordi de andre også rejser. Deltagerne i beslutningsprocessen 15 er næsten altid alle de rejsende i samråd, der afgør alle elementerne ved køb af en rejse. Et eksempel herpå kan være en børnefamilie, som ønsker at rejse på sommerferie. Initiativtagerne er forældrene, som ønsker at give deres børn en god sommerferie, samt ønsker at komme lidt væk fra deres normale hverdag. Børnene er influenterne, som ønsker nogle bestemte børneaktiviteter og forhold på ferien. Beslutningstagerne er forældrene, som træffer den endelige beslutning. Forældrene er ligeledes disponenterne, der betaler for ferien. Konsumenterne er hele familien, som skal med på ferien. Købsadfærdstypen 16 hvad angår køb af en rejse, er en adfærd rettet mod acceptable løsning. Købstypen har en høj involvering ved købet, eftersom det er en dyr service, som kræver en del planlægning og overvejelse. Derved er der tale om, at en rejse er et overvejelseskøb. Mærke differentiering er hovedsagelig lille, eftersom alle rejsebureauerne tilbyder samme produkt. Dog kan nogle køberes adfærd nærme sig en større mærkedifferentiering, hvis køberne foretrækker en hvis sikkerhed ved benyttelse af et anerkendt rejsebureau, eller kunderne køber efter et bureaus omtale og image. Derved nærmere adfærden sig en kompleks købsadfærd. 13 International markedsføring s. 162 fig. 6.7 Maslow s behovspyramide 14 International markedsføring, s. 164 fig. 6.8 De sociale købemotiver 15 International markedsføring, s. 168 fig Købsbeslutningsprocessen 16 International markedsføring s. 170 fig Købsadfærdstyper Side 19 af 57

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Guide til start af rejsebureau

Guide til start af rejsebureau Guide til start af rejsebureau Ønsker du at starte eget rejsebureau, har du mange muligheder for at glæde folk og samtidig leve af det. Der er dog også mange faktorer, du skal tage i betragtning, inden

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Markedsformer i et teoretisk og praktisk perspektiv # Et caseeksempel 1 o r s i d e n Mål for de næste 60 minutter I får nu en Lille smagsprøve på

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj KØBENAVN 25. april Afrejse fra Københavnden 25 april kl. 06:30 ankomst til Palma kl. 09:25 DK 431 afrejse fra Palma den 02 maj kl. 10:45 ankomst til København kl. 13:45 DK 432 2 maj Afrejse fra København

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 3. PROBLEMSTILLING... 4 3.1. Problemformulering... 5 4.AFGRÆNSNING... 6 5. OPGAVEOPBYGNING... 7 5.1. Begrebsdefinitioner... 8 6. METODE... 9 6.1. DATAINDSAMLING...

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015 BORGER- PANEL Maj 2015 At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Amisol Travel Grupperejser & Dykkerture Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Velkommen til en verden med Amisol Over 20 års erfaring Mere end 300 000 gæster Amisol Travel AS er et norsk ejet rejsebureau med

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Tilbagevendende kunder

Tilbagevendende kunder Tilbagevendende kunder LOF Idétræf 4. februar 2012 Præsentation v. Lotte Fløe Marschall Brand Loyalitet Definition Graden af trofasthed blandt forbrugere til et specifikt brand, udtrykt ved deres gentagende

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Fred. Luksusboliger i strandresort med Spa. Afslapning. - i vandkanten

Fred. Luksusboliger i strandresort med Spa. Afslapning. - i vandkanten Fred Luksusboliger i strandresort med Spa Ro Afslapning - i vandkanten Luksus lige ned til vandet - Boligerne i Serenity Terraces ligger lige ned til den smukkeste strand på øen Phuket i Sydthailand. Med

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Klub: Frederikssund tennis klub Art: Jesper Friese Tlf: +45 40452574 Mail: bane@frederikssund-tennis.dk Hermed fremsendes et tilbud på rejse til Tyrkiet. Tilbuddet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere