Markedsstrategi for Azorerne Afsluttende eksamensprojekt ved markedsføringsøkonomuddannelsen hos Erhvervsakademi, Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsstrategi for Azorerne Afsluttende eksamensprojekt ved markedsføringsøkonomuddannelsen hos Erhvervsakademi, Aarhus"

Transkript

1 Markedsføringsøkonomuddannelsen Vejleder, Søren Roar Hansen Markedsstrategi for Azorerne Afsluttende eksamensprojekt ved markedsføringsøkonomuddannelsen hos Erhvervsakademi, Aarhus Århus, d.19. maj år 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Problemområde Problemformulering Afgrænsning Metode Virksomhedsanalyse af Århus Charter Intern analyse Værdikæde Porteføljeanalyse Produktlivscyklus Vækst strategier Finansiel analyse Ekstern analyse Generelle miljø Markedet Århus Charters udvælgelse af ny destination Azorerne som feriedestination Markedsinformation Historie Oplevelser Klima Kultur Turisme Økonomi i Portugal og Azorerne Markedsanalyse Spørgeskema Dybdeinterview Azorerne kontra Århus Charters tjekliste Azorerne som feriedestination hos Århus Charter Segmentering, målgruppevalg og positionering Side 1 af 57

3 9.2. Indtrængningsstrategi Handlingsparametre Økonomisk beregning Driftsbudget Etableringsbudget Projektledelse Interessentanalyse Risikoanalyse Tidsplan Forandringsledelse Konklusion Kildeliste Bilag 1 Vi spør bare Bilag 2 Dybdeinterview Bilag 3 Driftsbudget beregninger Bilag 4 Interessentanalyse Bilag 5 Risikoanalyse Bilag 6 Tidsplan Bilag 7 Driftsbudget Side 2 af 57

4 1. Baggrund Som en del af min uddannelse som markedsføringsøkonom på Erhvervsakademiet Århus, har jeg på mit fjerde semester været i Praktik hos rejsebureauet, Århus Charter. Som afslutning på min uddannelse og mit praktikforløb, har jeg udarbejdet en hovedopgave, som tager afsæt i Århus Charter og min læring på Erhvervsakademiet. 2. Problemområde Århus Charter har i år valgt at oprette destinationen Tyrkiet, men sæsonstarten har ikke tydet på, at give den succes virksomheden havde håbet på. Det har vist sig, at kunderne har en vis fordom om Tyrkiet blandt andet pga. den muslimske religion og tidligere terror. Denne destination har derfor ikke solgt på lige fod med opstartsåret fra de tidligere destinationer. Det kunne derfor være interessant at finde ud af, om en anden destination ville kunne gøre det bedre end Tyrkiet. Dette med henblik på at den nye destination, kunne blive en fast destination i Århus Charters produktportefølje. 3. Problemformulering Rejsebranchen er en hård branche, hvor man som rejsebureau hele tiden skal være opmærksom på, hvad kunderne efterspørger og følge med tidens rejsetrends. Derudover skal et rejsebureau også være observant på tiltag fra konkurrenterne. Jeg vil i min hovedopgave beskrive, analyse og vurdere; Hvordan ser situationen ud for Århus Charter samt virksomhedens omverden? Vil der på baggrund af dette, være vækst potentiale for at Århus Charter opretter rejsedestinationen Azorerne. Vil det være økonomisk rentabelt? Hvordan vil Århus Charter skulle positionere sig og overfor hvilken målgruppe? Hvordan vil indtrængningsstrategien se ud for Århus Charter, og hvilke hensyn skal der tages højde for, ved oprettelse af Azorerne som kommende destination? Hvordan vil processen blive afviklet, samt hvilken indflydelse vil en forandring have på Århus Charter og dets medarbejdere? Er der et marked for Azorerne som kommende destination, og hvordan skal Århus Charter få kunderne til at interessere sig for at rejse til Azorerne? Side 3 af 57

5 4. Afgrænsning Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en enkel destination til Århus Charter, på baggrund af virksomhedens mindre og mere koncentrerede produktportefølje. Jeg har valgt at fokusere på Azorerne som kommende destination, da Azorerne flere gange har været efterspurgt af kunder hos Århus Charter. Det er derudover et anderledes produkt i forhold til Århus Charters nuværende produktportefølje. En desk research for det portugisiske marked, og en field research i form af spørgeskemaet vi spør bare udarbejdet af Århus Charter samt et dybdeinterview danner baggrund for analysen Ved markedsudvælgelsen skal der tages forbehold for de praktiske forhold på destinationen, såsom hotelfaciliteter, infrastruktur mv., som ikke kan vurderes i et tilstrækkeligt omfang. De relevante informationer i denne sammenhæng er fundet udelukkende ved desk research, da jeg ikke selv har besøgt destinationen. I analysen af Azorerne vil der blive dannet et samlet billede af de ni forskellige øer, og der vil ikke blive set på øerne individuelt. 5. Metode For at komme frem til analysens resultater, vil jeg anvende relevante teorier og modeller indenfor de sidste halvandet års fagområder på Erhvervsakademiet Århus. Derudover vil jeg benytte mig af internettet, lærebøger samt skolens databaser. De økonomiske beregninger er egne beregninger, hvor tallene er estimeret ud fra relevante kilder fundet på internettet og gennem Århus Charters kartotek. Derudover er der anvendt mundtlige datakilder i form af direktøren for Århus Charter, Ulla Stæt Andersen, samt intern viden fra mit praktikophold i virksomheden. Side 4 af 57

6 6. Virksomhedsanalyse af Århus Charter Århus Charter startede i år , og virksomheden er et mindre rejsebureau med hovedkontor i hjertet af Århus. Århus Charter er ejet af to søstre, Jette Rantala og Ulla Stæt Andersen. Virksomheden sælger rejser til danske turister og befinder sig derfor udelukkende på det danske marked. Århus Charter beskæftiger omkring 24 medarbejdere på kontoret i Århus samt ca. tre guider på hver destination. Virksomheden er delt op i en administrationsafdeling, en bookingafdeling, et bogholderi samt en salgsafdeling. Århus Charter udbyder charterrejser til Madeira, Tenerife og Fuerteventura i vinterhalvåret samt Cypern, Kreta, Mallorca, Tyrkiet, Zakynthos og Santorini i sommerhalvåret. Afrejsen er hovedsageligt fra Aarhus lufthavn, men virksomheden har også få afgange som afgår fra Aalborg lufthavn. Tyrkiet er den nyeste af Århus Charters destinationer, som har første opstart i år. Århus Charter er kendt for virksomhedens personlige betjening, hvor kunden er i højsædet samt virksomhedens afrejsested, Århus Lufthavn. Afrejsestedet er dog på det senest blevet udvidet med få afrejsegange fra Aalborg lufthavn. Århus Charter har vundet prisen for Danmarks bedste rejsebureau i årene 2001, 2005, 2008, 2009 samt en andenplads i år 2010 valgt af de ferierejsende. Det kan på den baggrund siges at Århus Charters koncept er, at sælge rejser indenfor Europa af en eller to ugers varighed med afgang fra Aarhus eller Aalborg lufthavn. Derudover yder en professionel service, hvor kunden er i centrum. Århus Charters markedsstrategi tager afsæt i Århus Charters aktuelle situation, og derfor analyseres denne som det første. Analysen vil give indsigt i Århus Charters strategiske situation, samt virksomhedens evne til at kombinere ressourcer og kompetencer med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele. Virksomhedsanalysen omfatter en intern samt en ekstern analyse, som er de to delelementer i en SWOT analyse. Den interne analyse viser virksomhedens stærke og svage sider, hvor den eksterne analyse viser Århus Charters muligheder og trusler. 1 Side 5 af 57

7 6.1. Intern analyse Den interne analyse af Århus Charter har til formål at belyse, hvor Århus Charter befinder sig i øjeblikket. Den interne analyse tager afsæt i værdikæden, en porteføljeanalyse, produktlivscyklus, vækststrategier og en finansiel analyse Værdikæde Værdikæden beskriver Århus Charters aktiviteter, der til sidst skaber produktets værdi for kunden. Århus charter er en servicevirksomhed og skiller sig ud fra en produktionsvirksomhed i virksomhedens primæraktiviteter, da Århus Charters produktion og salg sker samtidigt. Begge virksomhedstyper har dog samme støtteaktiviteter, da der forsat skal ansættes personale, udvikles nye serviceydelser og købes ind. Århus Charter er meget afhængig af sine støtteaktiviteter, eftersom virksomhedens medarbejdere skal stå for vejledning til kunderne samt formidling af gode historier og god service. Århus Charters værdikæde ses i nedennævnte figur.. Hotel Fly Busselskaber Hjemmeside Avisannoncer Tv2s tekst tv Sponsorater Personlig vejledning Salg pr. telefon Booking af rejse Fig Værdikæde for Århus Charter som servicevirksomhed Primæraktiviteter Indgående logistik er en meget vigtig aktivitet for Århus Charter. Århus Charter skal under denne aktivitet håndtere hoteller, busser og flyselskaber til destinationerne. Århus Charter skal i samarbejde med hver enkel samarbejdspartner udarbejde gode produkter til konkurrencedygtige priser. Århus Charter skal dertil komprimere de forskellige komponenter, det vil sige hotel, bus og fly, så de ender ud i et samlet produkt til kunden, en charterrejse. Side 6 af 57

8 Århus Charters markedsføringsaktivitet består af virksomhedens hjemmeside, avisannoncer, tv2 s tekst tv samt sponsorater, hvilket gør kunderne opmærksomme på bureauets eksistens. Århus Charter markedsfører sig derudover med henblik på, at kunderne vælger Århus Charter frem for konkurrenterne. Produktion og salg er ligeledes en vigtig aktivitet for Århus Charter. Den personlige vejledning er altafgørende i et salg af en rejse. En rejse er et oplevelses produkt, og kunden kan ved ordreafgivelse ikke mærke eller føle på produktet, hvilket gør salgsekspertisen væsentlig. Århus Charters medarbejdere vejleder kunden på baggrund af deres egne erfaringer fra destinationerne samt interne salgskurser. Når kunden afgiver en ordre per telefon eller ved henvendelse i butikken, skal det samlede produkt tages fra i det interne system og sendes videre til booking afdelingen. Det viser at produktion og salg sker samtidig, hvilket også har en betydning økonomisk for virksomheden. Dette uddybes senere i rapporten Støtteaktiviteter Indkøb af hoteller, fly samt busser sker af ledelsen som udvælger de enkelte komponenter på destinationen. Derefter udvælges agenterne, som skal hjælpe med at styre driften på destinationerne, mens Århus Charter befinder sig i Danmark. Teknologiudvikling er begyndt, at blive et vigtigt punkt for Århus Charter, i takt med at flere danskere vælger at købe deres rejse via internettet. Derfor er Århus Charter i færd med at optimere deres interne bookingsystem. De menneskelige ressourcer bliver prioriteret højt i virksomheden. Virksomheden sørger for at motivere medarbejderne igennem salgskonkurrencer i løbet af ugerne, samt ved afholdelse af løbende salgskurser. Infrastrukturen i Århus Charter er overordnet styret af ledelsen, men hver medarbejder har ansvar for sine egne arbejdsopgaver. Virksomheden skal fungere optimalt, selv når ledelsen ikke er til stede i virksomheden Porteføljeanalyse Århus Charters produkter har jeg valgt at analysere ved hjælp af Bostonmodellen. Herved vil jeg definere, hvilke produkter der henholdsvis tjener virksomheden penge, og hvilke der ikke gør. Hver destination vurderes på baggrund af markedsandel og markedsvækst. Side 7 af 57

9 Markedsandelen er set fra Århus Charters synspunkt. Boston modellen for Århus Charter er vist i nedenstående model. Fuerteventura, Cypern Zakynthos, Santorini, Madeira Kreta, Mallorca, Tenerife Tyrkiet Fig Boston model De destinationer som har en stor markedsandel og en lav markedsvækst er Kreta, Mallorca og Tenerife. Disse destinationer har været charterdestinationer i mange år og er mange danskeres favorit. Derfor vil der altid være et marked for disse, hvilket betegnes som cashcows for Århus Charter. Destinationerne Zakynthos, Santorini, Madeira har en middel markedsandel og en middel markedsvækst. Disse kan derfor ikke sætte i en bestemt kategori, men befinder sig derimod i midten af modellen. Fuerteventura og Cypern er spørgsmålstegn hos Århus Charter for tiden. De har en høj markedsvækst mens markedsandelen er mindre. Kunderne finder for tiden disse destinationer interessante. Tyrkiet som den sidste destination, har ikke formået at give den optimale succes for Århus Charter. Destinationen har en relativ lav markedsandel og en lav markedsvækst. Dette kan skyldes for lav en markedsindsats fra Århus Charters side og derudover folks holdning til Tyrkiet. Derfor skal Århus Charter se tiden an og evt. udfase destinationen. Fælles gør sig gældende, at destinationernes vækst kan variere en del efter trenden i branchen og kundernes købsadfærd, hvilket senere hen i rapporten vil blive uddybet. Side 8 af 57

10 Produktlivscyklus Produktlivscyklussen også betegnet PLC kurven vil tegne et billede af, hvor Århus Charter befinder sig i deres livscyklus med den nuværende produktportefølje. Århus Charter har eksisteret i mange år, og en del af rejsedestinationer har virksomheden haft i mange år. De har en solid kundedatabase, og er en indarbejdet virksomhed på markedet. Århus Charter befinder sig derfor i modningsfasen i PLC kurven. Virksomheden kan risikere at ende ud i nedgangsfasen, som er den efterfølgende fase efter modning. Derfor er det vigtigt for virksomheden, løbende at opdaterer deres produkt portefølje efter kundernes behov. Modellen er vist nedenfor. Fig produktlivscyklus Overstående graf viser de fire faser i en virksomheds produktlivscyklus, og Århus Charters placering heri Vækst strategier Ansoffs vækstmatrice 2 vil kunne give et indblik i, hvor Århus Charter kan finde deres fremtidige vækst. Århus Charter skal arbejde med produktudvikling, hvilket vil sige nye produkter til det nuværende marked. De skal udvikle deres produktportefølje, og se om der er nye destinationer, som kan frembringe Århus Charter vækst. Århus Charter kunne også vælge at markedsudvikle sig, f.eks. ved at udbyde weekendrejser til storbyer. Dette vil være udenfor Århus Charters 2 International markedsføring s. 87 fig. 4.3 Ansoffs vækstmatrix Side 9 af 57

11 koncept, som det ser ud i øjeblikket, og vil være en større proces for Århus Charter, samt kræve en større kapacitet Finansiel analyse Som tidligere nævnt, har Århus Charter sin produktion og salg på samme tid. Det gør, at Århus Charter har valgt en bestemt finansieringsmåde, hvad angår betaling af hoteller og fly. Virksomheden har sine udgifter før sine indtægter. 90 % af virksomhedens hoteller er betalt inden rejserne er solgt, hvilket betegner garanti hoteller, der giver kunderne sikkerhed for en rejse. Derimod er de resterende 10 % hoteller allotment hoteller, som bestilles af Århus Charter på baggrund af efterspørgsel. Disse hoteller kan ved ordremodtagelse ikke bekræftes ledige, og skal først godkendes af bookingafdelingen. Bookingafdelingen hos Århus Charter kontakter hotellejerne på destinationen med henblik på en reservation. Denne finansieringsmåde er en risikabel finansierings måde, hvilket gør, at man som rejsebureau skal have styr på sit lager flow samt rejsemarkedet. Århus Charter har opsat mål for hver måned, med hvor mange rejser de skal have solgt. Endvidere holder virksomheden løbende øje med, hvor mange ledige rejser, der er tilbage på de enkelte destinationer. Århus Charter får solgt 98 % af alle deres rejser. Kunderne behøver ikke ved ordreafgivelse betale det fulde beløb af rejsen, men kan nøjes med at betale et depositum. Det resterende beløb skal betales senest en måned inden afrejse. Dette gør igen, at Århus Charters indtægter kommer væsentlig senere end udgifterne, og virksomheden skal derfor have styr på sit cash management flow. Dog skal det pointeres, at kunderne betaler for en ydelse, som de endnu ikke har fået leveret. Dertil ligger der mange forventninger store som små, hvilket gør arbejdet inden og under et salg meget væsentligt. Århus Charter har aldrig haft et underskud og endte ud med et overskud i år 2010 omkring 6 millioner Ekstern analyse Den eksterne analyse ser på, hvordan Århus Charter står stillet i forhold til sine omgivelser, samt hvordan virksomheden agere i det samfund, det befinder sig i. 3 Dansk branche analyse, analyse over Danmarks 181 største rejsebureauer Side 10 af 57

12 Generelle miljø Det generelle miljø Århus Charter befinder sig i kan analyseres ved udarbejdelse af en pest analyse. Derefter kan tendenserne og væksten i branchen analyseres Pest analyse Pest analysen vil give et billede af Århus Charters makroverden, som dannes ved en analyse af de politiske, økonomiske og demokratiske, sociale og kulturelle samt tekniske og miljøfaktorer. Politisk og lovgivningsmæssig omverden Under den politiske og lovgivningsmæssige omverden skal Århus Charter, have styr på de forskellige love der er relevante, når man driver et rejsebureau. Disse love gælder reglerne i markedsføringsloven når Århus Charter skal markedsføre sig. Derudover er det konkurrenceloven, angående virksomhedens ret overfor konkurrenterne. Ikke mindst købeloven og aftaleloven ved køb af hoteller og flypladser, samt medarbejder ansættelser. Der gælder særlige regler, når Århus Charter skal have ansatte i udlandet. Blandt andet hvad gælder opholdstilladelse og betaling af skat. Derudover skal Århus Charter være sikre på, at deres kunder har sikkerhed, når de sendes af sted til rejsemålene. Det gælder både flysikkerhed men også bus og hotelsikkerhed. Økonomisk og demografisk omverden Den økonomiske omverden har en stor betydning for Århus Charter, eftersom virksomheden sælger et luksusprodukt som kan være det første, forbrugerne vil spare på i krise tider. Finanskrisen samt arbejdsløshed, er derfor en faktor som påvirker virksomheden en del. De danske forbrugere er begyndt at spare mere op på længere sigt til at bruge pengene på en ordentlig rejse med hele familien, hvor der ikke bliver sparet på noget. Hvis den nuværende regerings forslag angående afskaffelsen af efterlønnen træder i kraft, kan det have stor betydning for de danske forbrugeres økonomi, eftersom de vil have færre penge mellem hænderne. Nogle forbrugere vil muligvis selv begynde at spare penge op til alderdommen. Derved kan rejserne blive sparet væk. Den demografiske omverden hvad angår hvor folk er bosatte, har ligeledes stor relevans for Århus Charter, eftersom virksomheden har valgt, kun at have afgange fra Aarhus lufthavn samt Aalborg lufthavn. Side 11 af 57

13 Befolkningsstørrelse og vækst kan på længere sigt have en stor relevans for Århus Charter. Der fødes færre børn end tidligere, hvilket på længere sigt vil gøre Århus Charters kundesegment mindre. Fødselstallet 4 i år 2011 i Danmark er det laveste i de sidste 20 år. I modsætning til dette, er Aarhus by, den hurtigst voksende by 5, hvilket vil gøre Århus Charters kundesegment større. Sociale og kulturel omverden Den sociale og kulturelle omverden har relevans for Århus Charter, eftersom udtrykket at rejse er en del af den danske kulturarv. Som H.C. Andersen sagde at rejse er at leve. Det er en primær kulturel værdi, som varer ved fra generation til generation. Den kulturelle omverden som den er i dag, har øget folks rejselyst. De danske forbrugere vil meget gerne rejse til destinationer, som skiller sig meget ud fra den danske kultur, og giver en oplevelse. Teknologisk og miljø omverden Nu til dags tænkes der meget over forurening, og danskerne er begyndt at blive mere miljøbeviste. Århus Charter påvirkes, eftersom de arbejder med fly og bustransport, som er større transportmidler, der afgiver større mængder Co2. Derfor er det vigtig for Århus Charter, at få fyldt deres flysæder op, og derved udnytte ressourcerne til dets maksimale. Mangel på olie og ustabile energiomkostninger, kan give forhøjede priser, som derved ligeledes påvirker Århus Charter og priserne på de udbydende rejser. Derudover kan forandringer i regeringers rolle af beskyttelse af omverden, gøre danske forbrugere utrygge ved at rejse, og derved forbliver de danske turister i Danmark. Dette kan gøre at Århus Charter mister indtægter. Ydermere vil en større international interesse, påvirke danskernes rejselyst, og derved påvirke Århus Charter positivt. Set i et teknologisk perspektiv er danskerne begyndt at bruge internet til næsten alt. Derfor er markedet for danske forbrugere, som køber rejser over internettet også stigende, og Århus Charter skal følge med denne tendens Side 12 af 57

14 Tendenser i rejsebranchen Hvor man som turist vælger at rejse hen er meget afhængig af, hvor man befinder sig i livet. Tendensen er, at ældre med penge rejser længere væk og gerne flere gange om året. Formålet med rejsen for de ældre er oftest, at de kan dyrke deres interesserer såsom golf. Økonomien har ikke den store betydning for dette segment. Ældre med en del penge tager oftest på charterferie. De rejser gerne af længere varighed end en uge. Det unge segment vil gerne selv arrangere sin rejse, og er meget villige til at møde fremmede mennesker med anden kulturel baggrund. De anvender gerne rejseformen couch turisme, hvor de overnatter gratis på en sofa hos private rundt om i verden. Ellers rejser de gerne som backpacker og får afprøvet diverse grænseoverskridende aktiviteter. Segmentet familier med børn tager oftest i sommerhus et sted i Danmark, på campingferie eller på charterferier. At rejse forbinder de fleste danskere med ultimativ livskvalitet, og derfor er der mange som trods finanskrisen ikke har sløjfet rejsebudgettet. Når man rejser, har man mulighed for, at koble af fra en ellers meget stresset og fortravlet hverdag, som mange danskere besidder. Finanskrisen har på den baggrund, ikke fået danskerne til at stoppe med at købe rejser, men har ændret danskernes forbrugsmønster. Således at vi i dag ser kritisk på, hvad de får for deres rejsepenge. Danskerne er begyndt at værdsætte oplevelsesværdien ved at rejse, og vil hellere rejse til mere unikke og eksotiske rejsemål, som mange europæiske feriedestinationer har svært ved at opfylde. Dertil vil de danske rejsende opleve en hel anden kultur end den danske. Oplevelserne kan være alt lige fra åndelige eller kulturelle fordybelses projekter. Derudover kan det også være personlige udfordringer indenfor interesseområder f.eks. at bestige et bestemt bjerg, køre selv ferie igennem flere af USA s stater eller opleve store naturoplevelser som safari etc. Der er en tendens til at de rejsendes krav til nytteværdi, indhold og oplevelse stiger. Forbrugerne vil have alle detaljerne om destinationen, og kan ikke kun nøjes med sikringen af rejsen. De rejsende skal have kvalificeret rådgivning, med oplysninger om hvad prisen inkludere af udsigt, beliggenhed, mad, service etc. Derudover betyder hotellet på destinationen forsat en del for den luksusbevidste dansker. Mange vælger gerne steder, hvor de har været før, men til Side 13 af 57

15 gengæld på et andet hotel, for at give et andet præg på ferien. Endvidere er der en tendens til, at folk gerne vil foretage sig noget aktivt, når de holder ferie i udlandet. Der er i høj grad efterspørgsel efter aktiviteter på rejsemålene. Dette inkluderer også gode restauranter samt kulturelle seværdigheder. Mange rejsende vælger i dag at rejse, i stedet for at bruge pengene eksempelvis på store fødselsdags eller sølvbryllupsfester. De samler i stedet den nærmeste familie og vennekreds og rejser på ferie sammen. Det sociale aspekt ved at rejse, er blevet en større del af en rejseoplevelse end det har været tidligere. Forbrugsvilligheden 6 i år 2011 tyder på, at de danske forbrugere tilvælger en ekstra stjerne på hotellet eller forlænger rejsen, for at give rejsen en ekstra tillægsværdi. Derudover vil de kommende rejsende blandt andet bestå af familier, som rejser på tværs af generationer, hvor f.eks. bedsteforældrene tager børnebørnene med. Et vigtigt element i rejsen er, at den er unik. Trækfugle mentaliteten, som der tidligere har været tendens til, hvor alle rejser de samme steder hen, er ikke så populært længere. Forbrugerne i dag vil hellere opleve noget unikt, hvor ingen i vennekredsen har været før. Danskerne iscenesætter sig både i en mere bevidst og ubevist grad ved valg af rejseform. Således kan de herefter skrive på facebook, hvor de har været, og hvad de har oplevet. Med det sagt, vil der altid være et marked for charterrejser, eftersom der altid vil være nogen, der elsker at rejse på ferie, hvor alt er planlagt for dem. Dette henvender sig specielt til segmentet familier med mindre børn og ældre. Dog ud fra overstående trend i branchen, tyder det på at charterrejser, vil blive mindre populært i år 2011, og derfor er det utrolig vigtigt for charterbureauer, at finde nye interessante markedsområder, så de derfor ikke mister indtjening Rejsebranchens vækst Rejsebranchen har været ramt af finanskrisen i år 2009, ligesom så mange andre brancher. Rejsebranchen registrerede den største nedtur 7 nogensinde, men formåede dog at tjene penge alligevel. Dette skyldes blandt andet, at branchen er fritaget for store investeringer i form af fast ejendom, flyvemaskiner og mangeårige uopsigelige kontrakter. Derudover havde 6 Artikel: vi vil selv og det skal vaere unikt 7 Dansk branche analyse, analyse over Danmarks 181 største rejsebureauer Side 14 af 57

16 rejsebranchen allerede i det tidlige efterår fokus på, hvor stor krisen ville blive, og mange rejsebureauer tog derfor konsekvensen øjeblikkeligt, og tilpassede deres organisation til en efterspørgsel der var procent lavere. Dog ses det af nedenstående figur, en nedtur for rejsebranchen på 10,1 procent i år 2009, som aldrig har været set før. Selv kriseårene med 11. september, Irak invasion, Afghanistan krig, SARS og fugleinfluenza, endte aldrig så galt som i år Fig vækst i omsætning år Hvis man isolerer charterbureauer og udelukkende ser på charterbureauernes overskud i forhold til andre rejsebrancher, ses det tydeligt, at disse bureauer påtager sig de største afvigelser. Dette skyldes at charterbureauer tager en stor risiko. De forpligter sig ofte til at chartre hele fly i en hel sæson, samt tager selv bøvlet med at få fyldt flyene op. Rejsebranchens overskudsgrad er faldet fra 2,3 procent i år 2007 til 1,8 procent i år 2008 og 1,3 procent i år Dette kan ses af nedenstående graf. Fig Rejsebranchens overskudsgrad år o Dansk branche analyse, analyse over Danmarks 181 største rejsebureauer Side 15 af 57

17 Ligeledes ses det ud fra overstående graf, at omsætningen har været faldende for charterrejer de seneste år, hvilket kan skyldes rejsetrenden i det danske samfund Markedet Århus Charter arbejder på business to konsumer markedet, eftersom de sælger deres ydelse direkte til slutbrugeren Konkurrence analyse Århus Charter befinder sig i snæver konkurrence, da virksomheden er i konkurrence med andre rejsebureauer som yder samme produkt, hvilket vil sige charterrejser. Århus Charter er i snæver konkurrence med Star Tour, My Travel Danmark og Bravo Tours, som befinder sig på de samme destinationssteder som Århus Charter. Århus Charter har en markedsniche 10, da de befinder sig på et afgrænset område i markedet, hvor de har en gunstig position. Virksomheden befinder sig på et marked, som er præget af store og dominerende udbydere. Århus Charter prøver at differentiere sig fra mængden, ved at have afrejse fra Aalborg og Aarhus lufthavn, samt udvælge destinationer hvor andre bureauer ikke befinder sig. Dette er dog svært, eftersom mange af bureauerne bliver inspireret af hinanden. Hvis en rejsedestination går godt, efterspørger kunderne denne, og derved vil flere rejsebureauer automatisk oprette destinationen med henblik på vækst og større markedsandel. Århus Charter befinder sig på et marked, hvor der er mange andre udbydere af rejser. I og med at kunderne har præferencer for rejserne, betyder det at Århus Charter befinder sig i ufuldkommen konkurrence. Da der er mange udbydere på markedet af rejser, er markedsformen monopolitisk konkurrence, som er en del af ufuldkommen konkurrence. Monopolistisk konkurrence er den markedsform som minder mest om fuldkommen konkurrence. Forbrugerne i monopolitisk konkurrenceform har præferencer, dvs. at Århus Charters rejser betragtes som en differentieret vare, og at salgsprisen, til en hvis grad, kan påvirkes og ændres af rejsearrangørerne. Hver udbyder har et specielt produkt og en bestemt profil. 9 Dansk branche analyse, analyse over Danmarks 181 største rejsebureauer 10 International markedsføring, s. 237 fig. 9.8 konkurrencemæssige positioner Side 16 af 57

18 Porters five forces I forlængelse af analysen af konkurrencen i rejsebranchen, har jeg derudover valgt at se på de markedskræfter, som påvirker konkurrencesituationen i branchen for charterrejser. Dertil har jeg valgt at anvende Porters five forces 11. Konkurrencesituation Århus Charter bruger flere parametre for, at forsøge at differentiere sig i branchen. De prøver, så vidt det er muligt, at finde specielle destinationer og områder, som ikke er erobret af alt for mange andre rejsebureauer. Derudover vil de differentiere sig på deres gode image. Virksomheden er en familievirksomhed, der har eksisteret i mange år, og de værdsætter mange gode traditioner. Århus Charter sørger for at notere, hvis de rejsende har fødselsdag eller skal fejre noget under deres ophold. Dertil vil Århus Charter altid sørge for en gave i form af vin, blomster eller kage til fødselaren. I rejsebranchen kan man ikke undgå, at komme uden om prisparameteren. Denne prøver de fleste bureauer at differentiere sig på, men dette kan dog blive kompliceret pga. kundernes købsadfærd. Mange rejsebureauerne tilbyder løbende tilbud og kampagner for at tiltrække kunder. Generelt gør sig gældende for charterbureauerne, at de skal differentiere sig på deres pakkeløsning. Det at kunderne kan læne sig tilbage, og alt det praktiske er udført af rejsebureauet, er en vigtig differentierings kilde for charterbureauerne. Leverandørernes forhandlingsstyrke Leverandørerne i rejsebranchen er hoteller, fly og busselskaber. Leverandørernes forhandlingsstyrke kan have en stor indflydelse på rejsebranchen. Mange af bureauerne vælger at bruge mange af de samme hoteller og flyselskaber, for at have solide produkter de kan tilbyde kunderne. Derudover ligger der et krævende stykke arbejde bag et godt samarbejde med de enkelte samarbejdspartnere. Bureauerne kan dog skifte leverandører, hvis de ikke føler at de lever op til bureauernes forventninger, da dette i sidste ende giver kunderne en dårlig oplevelse. Truslen fra nye udbydere Truslen fra nye udbydere er begrænset, da det oftest kræver meget erfaring, at opbygge et solidt rejsebureau, som kunderne har tiltro det. Rejsebranchen besidder store adgangsbarriere, og det er svært at trænge ind på markedet på grund af de mange udbydere. 11 International markedsføring, s. 226 fig. 9.5 Porters five forces Side 17 af 57

19 Købernes forhandlingsstyrke Slutkundernes prisbevidsthed har stor betydning for rejsebranchen. Charterrejser er et dyrt produkt, og derfor er køberne i større grad prisbeviste. Kunderne vil i mange situationer drage sin beslutning ud fra denne parameter. Udbyderne i branchen er mange, og dette gør, at kunderne har mulighed for at substituere produkterne. Konkurrence fra substituerende produkter Konkurrencen for substituerende produkter er meget høj hos rejsebranchen for charterrejser. Mulighederne når man ønsker at holde ferie er uendelige, og charterferier kan substitueres med andre rejseryper. Dertil også at kunderne selv kan planlægge hele rejsen lige fra fly til hotel, frem for at rejsebureauerne skal gøre det. Derudover kan charterrejser substitueres af andre luksus produkter, såsom bil, møbel eller huskøb Købsadfærd, segmentering og målgruppe Købsadfærd Ved købsadfærden bemærkes der, hvilke tiltag Århus Charters kunder gør, når de skal købe en rejse, samt hvordan de agerer. Forbrugerne kan have forskellige baggrunde 12 for køb af en rejse hos Århus Charter. Det kan være kulturelle forhold, såsom hvis det er foreninger som foretager en fælles rejse. Det kunne være en golf klub, der vil dyrke sin interesse sydpå. Det kan være tilhørsforhold til sociale klasse. Der er forskel i forbrugers lønindtægt og uddannelse, hvilket kan være afgørende for valg af folks rejse. De sociale forhold besående af familie og venner har oftest en stor betydning ved valg af rejse. Familie og venner er en primær referencegruppe, eftersom de har en nogenlunde kontinuerlig og uformel indbyrdes kontakt. Hvis man har haft en god oplevelse med et rejsebureau, fortæller mange rejsende det videre til deres familie og venner. De Personlige forhold har ligeledes en indflydelse, på grund af forbrugers forskellige aldersgrupper, familielivscyklus og livsstile. 12 International markedsføring, s. 151 fig. 6.2 Baggrundsvariable hos forbrugerne, der styrker beslutningsprocessen Side 18 af 57

20 Desuden når folk tager på ferie, får de opfyldt det sociale behov ud fra Maslow s Behovspyramide 13. Forbrugerne får en følelse af accept og gruppe tilhør af omgangskredsen. Hvis ens omgangskreds skal på ferie, føler den enkelte også en trang til at tage på ferie, for ikke at føle sig udenfor. Dette er de psykologiske forhold ved køb af en rejse. Dette leder os til købemotivet 14 ved en rejse, som hovedsageligt er det sociale købemotiv. Folk køber en rejse af lyst, men også for at signalere overfor omgangskredsen, at man kan og har råd. Man har stor tendens til at blive påvirket af, hvad omgangskredsen gør og mener. Derunder kan der argumenteres for, at købemotivet blandt forbrugerne er snobeffekt på baggrund af rejsetendenserne i samfundet. Folk vil gerne skille sig ud, og signalere at de er anderledes. Desuden kan der argumenteres for, at band waggon effekten ligger til baggrund for købemotivet. Dette skyldes at mange kunder bliver inspireret af hinanden, og får et behov for at rejse, fordi de andre også rejser. Deltagerne i beslutningsprocessen 15 er næsten altid alle de rejsende i samråd, der afgør alle elementerne ved køb af en rejse. Et eksempel herpå kan være en børnefamilie, som ønsker at rejse på sommerferie. Initiativtagerne er forældrene, som ønsker at give deres børn en god sommerferie, samt ønsker at komme lidt væk fra deres normale hverdag. Børnene er influenterne, som ønsker nogle bestemte børneaktiviteter og forhold på ferien. Beslutningstagerne er forældrene, som træffer den endelige beslutning. Forældrene er ligeledes disponenterne, der betaler for ferien. Konsumenterne er hele familien, som skal med på ferien. Købsadfærdstypen 16 hvad angår køb af en rejse, er en adfærd rettet mod acceptable løsning. Købstypen har en høj involvering ved købet, eftersom det er en dyr service, som kræver en del planlægning og overvejelse. Derved er der tale om, at en rejse er et overvejelseskøb. Mærke differentiering er hovedsagelig lille, eftersom alle rejsebureauerne tilbyder samme produkt. Dog kan nogle køberes adfærd nærme sig en større mærkedifferentiering, hvis køberne foretrækker en hvis sikkerhed ved benyttelse af et anerkendt rejsebureau, eller kunderne køber efter et bureaus omtale og image. Derved nærmere adfærden sig en kompleks købsadfærd. 13 International markedsføring s. 162 fig. 6.7 Maslow s behovspyramide 14 International markedsføring, s. 164 fig. 6.8 De sociale købemotiver 15 International markedsføring, s. 168 fig Købsbeslutningsprocessen 16 International markedsføring s. 170 fig Købsadfærdstyper Side 19 af 57

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 3. PROBLEMSTILLING... 4 3.1. Problemformulering... 5 4.AFGRÆNSNING... 6 5. OPGAVEOPBYGNING... 7 5.1. Begrebsdefinitioner... 8 6. METODE... 9 6.1. DATAINDSAMLING...

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

Solferie kombineret med frivilligt arbejde

Solferie kombineret med frivilligt arbejde Solferie kombineret med frivilligt arbejde Hovedopgave Udarbejdet af: Louise Thejls Rasmussen, SØK 4.B. Underskrift: Vejleder: Helge Larsen Antal anslag: 90.014 Afleveringsdato: 31. maj 2012 i i 1. Indledning

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

Afgangsprojekt. HD 1. del B&O ---------------~-~::_------------ Vejleder: Brian Nielsen. Maj 2014 - Gruppe BOl

Afgangsprojekt. HD 1. del B&O ---------------~-~::_------------ Vejleder: Brian Nielsen. Maj 2014 - Gruppe BOl Afgangsprojekt HD 1. del 2014 - BEi:O Gruppe B01 - Anette Ørum Ei:Mette Maria Pedersen AALBORG ~ UNIVERSITET Afgangsprojekt HD 1. del B&O Vejleder: Brian Nielsen Maj 2014 - Gruppe BOl ~~ ---------------~-~::_------------

Læs mere

Ferie i Kystdanmark warum nicht?

Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Rapporten er udarbejdet af TNS Gallup på vegne af VisitDenmark, Videncenter for Kystturisme og Region Syddanmark. Undersøgelsen er delvist

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Forord Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Mai Louise Andersen og resten

Læs mere

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59. EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.117 Anslag INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning s. 3 Problemformulering s. 4

Læs mere

FAKTABLAD / Report detail form

FAKTABLAD / Report detail form FAKTABLAD / Report detail form MIK / MIC Eksamensprojekt / Exam project Semester: (x)2 ( )3 ( )4 (x)dansk linje ( )International line Dato for aflevering / Handed in: 20-12-2011 Projektets title / Project

Læs mere

Eksamensprojekt, HD studiet 1. del, AAU, Maj 2013

Eksamensprojekt, HD studiet 1. del, AAU, Maj 2013 Eksamensprojekt, HD studiet 1. del, AAU, Maj 2013 Eksamensprojekt Opstart af virksomhed til levering af solceller i Danmark Kan den få succes? Hold B1, Gruppe B11 Morten Lythe Jørgensen(MLJ), Palle Skarby(PS),

Læs mere

-~TJELE EFTERSKOLE ------------- ---

-~TJELE EFTERSKOLE ------------- --- ------------- --- -~TJELE EFTERSKOLE Karsten Bak, Line Vestergaard og Christina Livoni Pehrson Opdragsgiver: Michael Vendelboe Vejleder: Marianne Aardalsbakke Markedsføringsøkonom Mercantec Viborg 17.

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig?

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig? Advokatbranchen står i disse år over for store udfordringer. Som følge af liberaliseringen på visse sagsområder er konkurrencen øget. Specielt fra ejendomsmæglere, banker og revisionsfirmaer. Det betyder

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere