RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER"

Transkript

1 RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER INTET KØB ELLER NOGEN FORM FOR BETALING ER NØDVENDIG FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. ET KØB VIL IKKE ØGE CHANCEN FOR AT VINDE. UGYLDIGT, HVOR DET ER FORBUDT VED LOV. VED AT TILMELDE SIG ACCEPTERER DEN TILMELDTE AT VÆRE BUNDET AF DISSE OFFICIELLE REGLER. 1. BERETTIGELSE: Radissn Blu -designknkurrencen Ægget TM ("Ægget") er kun åben fr persner, der er myndige i deres phldsland på tidspunktet fr tilmelding. Knkurrencen er ugyldig i g er ikke åben fr indbyggere eller persner, der phlder sig i følgende jurisdiktiner: Aserbajdsjan, Bahrain, Brasilien, Burma, Cuba, Egypten, Etipien, Gabn, Gergien, Iran, Jrdan, Kenya, Kuwait, Libann, Libyen, Mali, Mzambique, Nigeria, Nrdkrea, Oman, Qatar, Quebec, Rwanda, Saudi Arabien, Senegal, Sierra Lene, Sudan, Syrien, Tunesien, De Frenede Arabiske Emirater, Uzbekistan, Venezuela, Zambia g alle lande, sm er underlagt embarg fra USA's regering eller er blevet udnævnt af USA's regering sm "terrristvenligt land", samt alle lande, der ikke findes sm en mulighed på tilmeldingssiden på knkurrence-websitet på tidspunktet fr tilmelding. Ugyldigt i alle lande eller territrier, hvr det er frbudt eller på anden vis underkastet begrænsninger ved lv. Medarbejdere, kntrahenter, direktører g funktinærer g medlemmer af deres nærmeste familie g hushldning hs Radissn Htels Internatinal, Inc., ("Spnsr"), Rezidr Htels, ApS Danmark, DigitasLBi Denmark ApS, Fritz Hansen A/S, Kvadrat A/S, Graven Images Limited samt dmmerne (sm defineret heri) g alle deres respektive mder-, datter- g tilknyttede selskaber samt alle øvrige firmaer, der er invlveret i administratin, udvikling, gennemførelse g afvikling af denne knkurrence (samlet "knkurrenceparter") er ikke kvalificeret til at deltage i denne knkurrence. 2. KONKURRENCEPERIODE: Knkurrencen er åben mellem kl. 12:00:00 central tid ("CT") i USA den 1. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber 2015 ("samlet knkurrenceperide"). Den samlede knkurrenceperide består af fem perider (hver en "knkurrenceperide"). Hver knkurrenceperide har en tilmeldingsperide ("tilmeldingsperide") g en stemmeperide ("stemmeperide"): Knkurrenceperide nummer 1: Tilmeldingsperide 1: mellem 12:00:00 CT i USA den 1. september 2015 g 23:59:59 CT den 7. september Stemmeperide 1: mellem 12:00:00 CT i USA den 8. september 2015 g 23:59:59 CT den 14. september Knkurrenceperide nummer 2: Tilmeldingsperide 2: mellem 12:00:00 CT i USA den 8. september 2015 g 23:59:59 den 14. september Stemmeperide 2: mellem 12:00:00 CT i USA den 15. september 2015 g 23:59:59 CT den 21. september Knkurrenceperide nummer 3: Tilmeldingsperide 3: mellem 12:00:00 CT i USA den 15. september 2015 g 23:59:59 den 21. september

2 Stemmeperide 3: mellem 12:00:00 CT i USA den 22. september 2015 g 23:59:59 CT den 28. september Knkurrenceperide nummer 4: Tilmeldingsperide 4: mellem 12:00:00 CT i USA den 22. september 2015 g 23:59:59 den 28. september Stemmeperide 4: mellem 12:00:00 CT i USA den 29. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber Knkurrenceperide nummer 5: Tilmeldingsperide 5: mellem 12:00:00 CT i USA den 29. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber Stemmeperide 5: mellem 12:00:00 CT i USA den 6. ktber 2015 g 23:59:59 CT den 12. ktber TILMELDING TIL KONKURRENCEN: Tilmeld dig knkurrencen ved at gå til ("knkurrence-site") g følge instruktinerne på skærmen m indsendelse af et Æg-design TM (en "indsendelse"). Der gælder følgende krav: Kreativ pgave til indsendelser: Den kreative pgave til indsendelser ("kreativ pgave") har til frmål, at: Gennemgå designmulighederne i knfiguratren på knkurrence-sitet ("knfiguratren"). Knfiguratren giver mulighed fr designfunktiner sm farve, farvemætning, skala, mønster, rtatin af mønster sv. Knfiguratren er udelukkende til brug i denne knkurrence g må ikke bruges til andre frmål. Brug knfiguratren til at skabe et Æg TM, sm du trr, der pfylder bedømmelseskriterierne. Registrer dig på knkurrence-sitet, eller indskriv dig, hvis du tidligere er blevet registreret på knkurrence-sitet. Du skal plyse navn, adresse g en adgangskde. Du bliver bedt m at verificere dit phldsland g anerkende, at du accepterer at verhlde disse fficielle regler. Indtast din indsendelse. 2

3 Bedømmelseskriterier fr indsendelser: bedømmelseskriterierne ("bedømmelseskriterier") fr indsendelser er, sm følger: Vægt Kriterier Beskrivelse 50 % Skandinavisk designæstetik Et smukt g dg enkelt g rent design prettet fr at hylde frm g funktin i frbindelse med det ikniske Æg TM. 25 % Stilfuld g sfistikeret Karakteriseret af mderne stil g verdslig appel med evnen til prethldelse af relevans ver tid. 25 % Mønsterfleksibilitet Mulighed fr at integrere tilpasset design i interiørdesignplanen fr Radissn Blu. Tekniske krav til indsendelser: Indsendelser må kun bruge elementer fra knfiguratren. Retningslinjer g begrænsninger fr indsendelser Alle indsendelser skal mdtages i løbet af den samlede knkurrenceperide g under ingen mstændigheder senere end 23:59:59 CT den 12. ktber Persnen, der uplader indsendelsen, bliver anset fr at være deltageren ("deltager"). Hvis flere persner bruger den samme knt g tilmelder sig knkurrencen, g der derefter pstår tvist m deltagerens identitet, vil den autriserede knthaver fr knten på tilmeldingstidspunktet blive betragtet sm deltager. "Autriseret knthaver" defineres sm den fysiske persn, der bliver tildelt en adresse af en internetudbyder, en nline tjenesteudbyder eller en anden rganisatin, der er ansvarlig fr tildelingen af adresser eller dmæne i frbindelse med den indsendte adresse. Mere end en persn kan samarbejde m en indsendelse, men den ene persn skal identificeres sm deltageren. Hverken spnsr eller ngen af knkurrenceparterne hæfter fr tvister mellem samarbejdende parter, der pstår under eller i frbindelse med knkurrencen. Hver deltager har tilladelse til en indsendelse under hver knkurrenceperide g maks. fem indsendelser i den samlede knkurrenceperide. Hver indsendelse: skal være det riginale arbejde fra deltageren prduceret til denne knkurrence skal være i verensstemmelse med disse fficielle regler g knkurrencesitets brugsbetingelser må ikke have deltaget i eller vundet tidligere knkurrencer eller priser må ikke have været ffentliggjrt tidligere i nget medie må ikke krænke ngen anden parts intellektuelle ejendmsret inkl., men ikke begrænset til cpyright, varemærke eller ret til frtrlighed af ffentliggørelse eller andre rettigheder; skal være velegnet til visning eller ffentliggørelse på verdensplan må ikke indehlde bskønt, krænkende eller prngrafisk materiale eller indehlde ærekrænkende udsagn eller meddelelser (inkl., men ikke begrænset til rd, billeder eller symbler, der i bred frstand anses fr krænkende ver fr enkeltpersner af en bestemt race, etnicitet, religin, køn eller prfessinel gruppe, aldersgruppe, seksuel rientering eller sciøknmisk eller anden gruppe) må ikke støtte ngen frm fr had eller hadegruppe må ikke mfatte trusler md ngen persn, sted, frretning, gruppe eller verdensfreden, krænke privatliv eller andre rettigheder fr enhver persn, firma eller enhed eller udgøre en krænkelse af gældende lve g frrdninger 3

4 må ikke vise eller henvise til varemærker, lger, karakterer eller andre kendetegn på htelprdukter brtset fra mærkevarehtellerne Radissn g Radissn Blu må ikke afbilde g kan ikke selv udgøre en vertrædelse af ngen frm fr lvgivning må ikke kmmunikere meddelelser eller billeder, der ikke er i verensstemmelse med de psitive billeder g/eller gdwill, sm spnsr ønsker tilknytning til må ikke indehlde arbejder dækket af cpyrights (brtset fra det, der ejes af deltageren g/eller leveres af spnsr i knfiguratren, g må ikke vise genkendelige bygninger eller andre arkitekturarbejder, da mange er beskyttet af cpyright. Spnsr frbehlder sig ret til ikke at ffentliggøre g/eller ikke at pslå til ffentlig afstemning en indsendelse i et territrium, hvr det ikke ville være i verensstemmelse med gældende lvgivning eller frrdninger, g hvis indgivelsen efter spnsrs rimelige antagelse ikke kan ændres på den måde, der er frudsat venstående. Hvis det efter spnsrs bestemmelse er nødvendigt eller tilrådeligt at fretage mindre, ikke væsentlige justeringer af en ellers verensstemmende indsendelse fr at verhlde specifikatiner eller krav til ffentliggørelse (eller lkale lvgivningsmæssige krav i nget relevant territrium), kan spnsr helt efter eget skøn vælge at gøre dette eller evt. bede den relevante deltager m at gøre det. Hvis spnsr anmder deltageren m at fretage disse justeringer, g deltageren vælger ikke at fretage disse justeringer, kan indsendelsen diskvalificeres helt efter spnsrs eget skøn. Indsendelser, der ikke er i verensstemmelse med disse fficielle regler eller på anden måde indehlder frbudt eller upassende indhld sm fastsat af spnsr, kan helt efter spnsrs skøn blive diskvalificeret. Spnsr træffer den endelige afgørelse m, hvilke indsendelser, der er berettiget til at deltage i knkurrencen g kmme i betragtning til en pris. Indsendelser kan fra tid til anden blive vist på knkurrence-sitet under den samlede knkurrenceperide/eller på spnsrs sciale mediesider g andre kanaler. Udvælgelse sm en frevist indsendelse har ikke ngen frbindelse med bedømmelseskriterierne g garanterer ikke udvælgelse sm finalist. Hvis deltagerens faktiske, påståede eller ffentliggjrte adfærd er ulvlig, eller hvis deltageren er blevet dømt fr en frbrydelse, eller sm efter spnsrs pfattelse på anden måde er dybt krænkende eller krænker generelt accepterede nrmer fr adfærd eller på anden måde fører til spnsrs rimelige antagelse af eller knklusin m, at den ffentlige tilknytning i frbindelse med deltageren udsætter spnsr fr latterliggørelse, fragt, tvist, gener eller skandale, kan spnsr helt efter eget skøn diskvalificere deltageren, g en sådan deltagers indsendelse vil ikke længere være berettiget til deltagelse i denne knkurrence. Ved at fretage en indsendelse giver deltageren uigenkaldeligt spnsr g dennes agenter i det af lvgivningen fastsatte mfang ubetinget g vedvarende ret til at pslå, prette afledte værker, vise, udsende, ffentliggøre, bruge, tilpasse, versætte, dubbe g/eller ændre en sådan indsendelse på enhver måde, i ethvert medie, i hele verden, til ethvert frmål, uden begrænsning g uden meddelelse eller gdtgørelse til dig. Deltageren accepterer at frigøre g gdtgøre g skadesløshlde spnsr g knkurrenceparter fr ethvert krav m, at kmmercielt, reklame-, præsentatins-, webindhld eller andet materiale efterfølgende prduceret, præsenteret, g/eller udarbejdet af eller på vegne af spnsr krænker rettighederne i deltagerens arbejde indehldt i en indsendelse. Deltageren frstår g accepterer, at spnsrs brug af uafhængigt udviklet materiale, der ligner eller er identisk med indsendelsen eller indehlder funktiner eller elementer, der ligner eller er identiske med dem, der er indehldt i materialet, ikke vil frpligte Spnsr til at frhandle med deltageren g vil heller ikke berettige deltageren til kmpensatin af ngen art. Deltager er enig i g erkender, at 4

5 intet heri skal udelukke Spnsr fra at anvende nget materiale eller nget, der ligner indsendelsen, uden frpligtelse ver fr deltageren, inkl., men ikke begrænset til, hvis spnsr har eller har besluttet at have en selvstændig juridisk ret til at bruge sådant andet materiale, herunder uden begrænsning, frdi sådanne funktiner eller elementer ikke er nye eller nyskabende eller ikke stammer fra deltageren eller er eller senere måtte blive uafhængigt skabt af eller indsendt til spnsr. Deltageren anerkender, at andre deltagere evt. har brugt ideer g/eller kncepter i deres indsendelse, der ligner eller svarer til ideer eller kncepter, der indgår i deltagerens indsendelse. Deltageren frstår g accepterer, at han/hun ikke har nget krav md andre deltagere eller spnsr sm følge af enhver sådan lighed eller er berettiget til ngen frm fr kmpensatin på grund af en sådan lighed. 4. SÅDAN STEMMES DER PÅ ET DESIGN: Fr at stemme fr en indsendelse skal du gå til knkurrence-sitet g følge instruktinerne på skærmen. Stemmer skal baseres på bedømmelseskriterierne i regel nr. 1. Grænsen er en (1) stemme pr. persn/ adresse pr. stemmeperide. Brug af autmatiserede anrdninger til at stemme i denne knkurrence er frbudt. Stemmeberettigede må ikke fretage registrering med flere adresser eller bruge ngen frm fr anrdning fr at registrere sig flere gange eller ptræde sm flere registrerede. Enhver stemmeberettiget, der frsøger at stemme med flere adresser under flere identiteter eller brug af enhver anrdning eller kunstgreb fr at registrere sig eller stemme flere gange, vil blive diskvalificeret. Deltagere må ikke pnå stemmer med svigagtige g ukrrekte midler, inkl., men ikke begrænset til tilbud m præmier eller andre tilskyndelser til dmmere eller medlemmer af ffentligheden ved at betale en tredjemand fr at stemme fr eller pnå stemmer til deltagerens indsendelse eller samarbejde med andre persner eller grupper med henblik på at handle stemmer. Spnsr frbehlder sig ret til at annullere alle sådanne stemmer g diskvalificere deltageren fra knkurrencen. Ltteritilmelding: Hvis du br i Østrig, Belgien, Canada (ekskl. Quebec), Kina, Clmbia, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Indien, Japan, Luxemburg, Hlland, New Zealand, Sydafrika, Schweiz, Taiwan, United Kingdm, Venezuela, 50 stater i USA g D.C., bliver din stemme autmatisk tilmeldt til ltteriet i frbindelse med Radissn Blu - designknkurrencen Ægget TM ("ltteriet"). Se ltteriets fficielle regler fr detaljer. 5. UDVÆLGELSE AF VINDENDE INDSENDELSER: Finalister: Femten (15) finalister (hver en "finalist") bliver udvalgt under den samlede knkurrenceperide. Tre finalister bliver udvalgt ved hver knkurrenceperide, sm følger: Under hver afstemningsperide: En dmmer udpeget af spnsr (en "dmmer") vil vælge en indsendelse blandt alle indsendelser i den relevante knkurrenceperide baseret på bedømmelseskriterierne angivet venfr i regel nr. 3 ("dmmerens ptentielle finalistindsendelse"), g Besøgende på knkurrence-sitet kan stemme på en indsendelse blandt alle indsendelser i den relevante knkurrenceperide baseret på bedømmelseskriterierne angivet i regel nr. 3 g i verensstemmelse med afstemningsbegrænsningerne i regel nr. 4 (ffentlighedens ptentielle finalistindsendelse"). Dmmerens ptentielle finalistindsendelse g de t ffentlighedens ptentielle finalistindsendelser med flest stemmer udgør de "ptentielle finalistindsendelser". 5

6 Ved afslutningen af hver afstemningsperide: Spnsr vil underrette de deltagere, der har indsendt en ptentiel finalistindsendelse. Meddelelsen vil mfatte udgivelser beskrevet i regel nr. 8. Deltagere, der inden fr ttegfyrre (48) timer efter meddelelsen returnerer udgivelserne til spnsr, vil blive anset fr "Finalister", g deres indsendelser vil være "finalistindsendelser". Hvis en deltager ikke returnerer udgivelserne, vil hans eller hendes ptentielle finalistindsendelse blive anset fr uberettiget, g dmmerens næste ptentielle finalistindsendelse eller ffentlighedens ptentielle finalistindsendelse med det næsthøjeste stemmetal vil blive anset fr at være en ptentiel finalistindsendelse. Spnsr vil på knkurrence-sitet bekendtgøre finalisterne g finalistindsendelserne. Hvedpræmievinder: I løbet af ugen 13. ktber 2015 vil dmmerne vælge en finalistindsendelse baseret på bedømmelseskriterierne angivet i regel nr. 3 sm den vindende indsendelse ("vindende indsendelse"), g deltageren, der indsendte den vindende indsendelse, vil vinde hvedpræmien ("hvedpræmievinderen"). Hvedpræmievinderen bliver underrettet pr. , g hvedpræmievinderen bliver bekendtgjrt ffentligt i eller inden ugen 26. ktber Fremstilling af stl: Finalister g hvedpræmievinder anerkender g accepterer, at spnsr må fremstille g på Radissn Blu -hteller på verdensplan anbringe Æg TM -stlene baseret på enhver finalistindsendelse eller den vindende indsendelse helt efter spnsrs eget skøn g uden at skulle betale yderligere vederlag eller kmpensatin til finalisterne eller hvedpræmievinderen. 6. PRÆMIEOPLYSNINGER: Femten finalistpræmier: Hver finalist vil mdtage (i) en Æg TM -stl i miniature baseret på deres indsendelse ("mini-stl"), g (ii) et elektrnisk certifikat på t efter hinanden følgende vernatninger i et standardværelse, dbbeltværelse, på ethvert Radissn Blu-htel på verdensplan (et "E-Cert") (mini-stlen g E-Cert er "finalistpræmien"). E-Cert udløber den 30. april Anslået markedsværdi ("ARV") fr hver finalistpræmie er US$ 831 eller tilsvarende værdi i den lkale valuta fr vindere, der ikke er bsat i USA. Den samlede markedsværdi fr alle finalistpræmier er US$ ,00 eller tilsvarende værdi i den lkale valuta fr vindere, der ikke er bsat i USA. Den faktiske værdi af finalistpræmier vil variere afhængig af hteludsvingninger. Enhver frskel mellem markedsværdi g faktisk værdi vil ikke blive tildelt. En hvedpræmie: Hvedpræmievinderen vil mdtage (i) finalistpræmien, (ii) en Æg TM -stl i fuld størrelse baseret på den pågældendes egen indsendelse ("stlen") g (iii) en rejse til hvedpræmievinderen plus en gæst til knkurrencens præsentatinsbegivenhed på Radissn Blu Ryal Htel, København ("htellet") planlagt til ugen 16. nvember 2015 med frbehld fr spnsrs skøn ("rejsen") (finalistpræmien, stlen g rejsen udgør "hvedpræmien"). Markedsværdien af hvedpræmien er US$ ,00 eller tilsvarende værdi i den lkale valuta fr vindere, der ikke er bsat i USA. Den faktiske værdi vil variere afhængig af rejsens startpunkt, billetprisen g hteludsvingninger. Enhver frskel mellem markedsværdi g faktisk værdi vil ikke blive tildelt. Rejsen mfatter flybillet fr t persner, tre vernatninger på værelse 606 på htellet, mrgenmad hver mrgen, en middag på Albert K, udpegning sm hvedpræmievinder ved præsentatinsbegivenheden g en eksklusiv rundtur hs Republic f Fritz Hansen. 6

7 Følgende rejsebetingelser gælder fr al rejseaktivitet dækket af disse fficielle regler: Lufthavn, luftfartsselskab, billetter g/eller htelvernatninger fr rejsepræmien skal vælges af spnsr. Kun i det mfang, det er påkrævet i henhld til gældende lvgivning, skal rejsen mfatte en timedagpengesats på US$ 50,00 pr. persn pr. dag. Alle måltider, drikkepenge g andre udgifter frbundet med rejsen, der ikke er nævnt specifikt i disse regler, påhviler udelukkende hvedpræmievinderen. Alle rejser skal afsluttes på de af spnsr angive dater, da rejsen ellers brtfalder. Hvedpræmievinderen g dennes gæst skal rejse ad samme rejserute. Hvedpræmievinderens gæst skal være myndig i den pågældendes phldsland. Det er påkrævet, at gæster inden afrejsen skal udfylde g underskrive en hæftelsesfraskrivelse. Hvedpræmievinderens g/eller den pågældende gæsts deltagelse i ngen eller alle aktiviteter i frbindelse med rejsen er frivillig. Hvis hvedpræmievinderen g/eller gæsten vælger ikke at deltage i ngen eller alle de udpegede aktiviteter fr rejsen, vil hvedpræmievinderen ikke blive tilbudt yderligere kmpensatin til gengæld herfr. Hvedpræmievinderen g gæsten skal være i besiddelse af alle nødvendige identifikatins- g/eller rejsedkumenter (f.eks. gyldigt kørekrt, pas, visum sv.), der er påkrævet til rejsen, g der må ikke være ngen begrænsninger på deres evne til at rejse, herunder ret til adgang til destinatinslandet eller nget andet land, der besøges på deres rejserute. Når hvedpræmievinderens gæst er identificeret, kan den pågældende ikke udskiftes, medmindre det sker efter spnsrs eget skøn. Flybilletter kan ikke refunderes/verdrages g er ikke gyldige til pgraderinger g/eller "frequent flyer miles". Alle flybilletter er med frbehld fr flyrejseafvigelser, arbejdsstp g ændringer af tidsplaner g ruter. Hvis det efter spnsrs skøn ikke er nødvendigt med en flyrejse, frdi hvedpræmievinderen befinder sig tæt på Fritz Hansen, vil frem- g tilbagerejse med fly blive erstattet af landtransprt udelukkende efter spnsrs skøn. Hvedpræmievinderen vil ikke få tildelt frskellen i værdi. Spnsr er ikke ansvarlig fr eventuelle aflysninger, frsinkelser, mdirigeringer eller udskiftning eller ngen handling eller undladelser af enhver slags frårsaget af luftfartsselskaber, hteller, mødestedsperatører, transprtvirksmheder, præmieudbydere eller andre persner, der leverer tjenester eller vernatning i frbindelse med hvedpræmien. Spnsren er ikke ansvarlig, hvis rejsen hæmmes på grund af beslutninger truffet af ffentlige myndigheder eller andre luftfartsselskaber g lufthavne. Yderligere plysninger m præmietildeling g rejseplysninger skal udleveres til hvedpræmievinderen på tidspunktet fr meddelelse herm. Hvedpræmievinderen g hans/hendes gæst er gså ansvarlige fr at tegne en rejsefrsikring (g alle andre frmer fr frsikring) efter eget valg, g hermed anerkender de, at spnsr ikke har g ikke vil sørge fr rejsefrsikring eller ngen anden frm fr frsikring. Mistede, stjålne eller beskadigede flybilletter, rejsevuchers eller certifikater vil ikke blive udskiftet eller mbyttet. Hvis hvedpræmievinderen er frhindret i at deltage i rejsen uanset årsag, herunder manglende evne til at få et visum til rejsen, mister hvedpræmievinderen rejsedelen af hvedpræmien g tildeles ikke ngen tilsvarende mdydelse i frm af penge. I det mfang, at beløbet fr finalistpræmier eller hvedpræmie er begrænset af gældende lvgivning, vil finalisterne g hvedpræmievinderen, sm det måtte være gennemførligt, få tildelt det beløb fr den pågældendes præmie, der er tilladt i henhld til lven, g frskellen vil blive dneret til en velgørende rganisatin efter fælles aftale mellem spnsr g den relevante finalist eller hvedpræmievinder. Spnsr afgiver ingen erklæringer eller garantier m, hvr/hvrnår/eller m en eller flere Æg TM -stle baseret på den vindende indsendelse vil blive fremstillet eller distribueret. VINDERCHANCERNE AFHÆNGER AF DOMMERNES BESLUTNING OG OFFENTLIGHEDENS STEMMEAFGIVNING. MAKS. SAMLET MARKEDSVÆRDI FOR ALLE PRÆMIER I KONKURRENCEN ER: US$ eller den tilsvarende værdi i den lkale valuta fr vindere, der ikke br i USA. 7

8 7. GENERELLE BETINGELSER: Knkurrencedeltagerne er enige i, at spnsren har eneret til at afgøre alle spørgsmål g tvister i frbindelse med denne knkurrence, g at alle afgørelser fra spnsr skal være endelige g bindende, g at de ikke kan udgøre grundlag fr søgsmål eller appel. Knkurrencedeltagere er enige i, at spnsr, knkurrenceparter, Facebk, Inc., Twitter, Inc. g Instagram LLC samt hver af deres respektive mderselskaber, datterselskaber g tilknyttede selskaber g hver af deres respektive medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, repræsentanter, entreprenører, annncører, spnsrer g agenter (under et benævnt "frigjrte parter") i det størst mulige mfang, lven tillader det, skal frihldes g hldes skadesløse fr enhver hæftelse, tab, skade, mkstning eller krav i frbindelse med deltagelse i knkurrencen g accept, brug eller misbrug af en præmie, herunder, men ikke begrænset til ffentliggørelsen af en Indsendelse, g deres deltagelse i alle præmierelaterede aktiviteter. Brtset fra, hvr der er frbudt ved lv, er finalister g hvedpræmievinder eneansvarlige fr alle skatter på deres respektive præmier. Finalister g hvedpræmievindere, der er bsiddende i USA, mdtager en IRS Frm 1099 på den skattepligtige værdi af deres præmie. Der tilbydes ingen substitutin af præmier brtset fra efter spnsrs eget skøn. Præmier kan ikke verdrages. Uafhentede præmier bliver ikke uddelt eller vil blive håndteret på anden vis i henhld til lvgivningen. Hvis en præmie, eller dele heraf, ikke kan tildeles af en eller anden grund, frbehlder spnsr sig retten til at erstatte præmien med en anden præmie af samme eller større værdi. Endvidere frbehlder spnsr sig ret til efter eget skøn at diskvalificere enhver persn, der anses fr (a) at være manipulerende eller frsøger at manipulere med tilmeldings- eller afstemningsprcessen eller driften af knkurrencen eller nget spnsr- eller knkurrence-site (b) at vertræde disse fficielle regler (c) at krænke knkurrence-sitets servicebetingelser, anvendelsesbetingelser g/eller gældende generelle regler eller retningslinjer (d) at handle på en usprtslig eller frstyrrende måde eller med frsæt at ville irritere, misbruge, true eller chikanere en anden persn eller (e) at deltage i bedrageri, uærlighed eller ulvlig aktivitet (f) bevidst at søge at skade eller krrumpere eller på anden måde frsøge at underminere den legitime drift af knkurrencen g/eller spnsrs frretningstransaktiner, herunder uden begrænsning ved snyd, hacking, bedrag g/eller anden unfair praksis herunder, men ikke begrænset til anvendelse af autmatiserede tilmeldings- eller afstemningsprgrammer g/eller anrdninger (g) at bruge aftalt spil fr at ændre resultatet af knkurrencen; g/eller (h) at give urigtige eller vildledende plysninger til spnsr eller knkurrenceparter. Spnsr kan, i videst muligt mfang tilladt ved lv, iværksætte sanktiner ver fr enhver persn, der engagerer sig i den vennævnte adfærd eller handlinger på en måde, der kmprmitterer integriteten af knkurrencen. Arten g mfanget af en sådan sanktin er helt p til spnsrs eget skøn g kan mfatte diskvalifikatin eller tab af ret til at deltage i andre spnsrknkurrencer eller knkurrencer under anden frm. Denne knkurrence er underlagt lvene i staten Minnesta, USA. Alle krav, der på ngen måde vedrører denne knkurrence eller ngen Indsendelse skal indbringes fr de føderale eller statslige dmstle beliggende i Hennepin Cunty, State f Minnesta. I det mfang lven tillader det, fraskriver parterne sig alle rettigheder til rettergang i enhver handling eller prcedure iværksat i frbindelse med disse fficielle regler, herunder, uden begrænsning, knkurrencen. I det mfang lven tillader det, skal enhver tvist eller krav, der udspringer af eller har frbindelse til disse fficielle regler g/eller knkurrencen afgøres på et individuelt grundlag g må ikke sammenlægges med nget andet krav eller tvist med en anden part. Sagen m tvisten eller kravet skal behandles i Hennepin Cunty, State f Minnesta. Lve i en deltagers bpælsland kan give deltageren ret til at indgive krav ved dmstlene i det pågældende land, g kan bestemme, at ngle lve i det pågældende land gså gælder fr denne knkurrence. Men hvis en bestemmelse i disse fficielle regler eller anvendelsen af en sådan bestemmelse i frbindelse med ngen persn eller mstændighed skal erklæres ugyldig, uden retskraft eller ugyldig, må en sådan beslutning ikke have den virkning at ugyldiggøre eller annullere resten af de fficielle regler, da det er hensigten g aftalen mellem parterne, at disse fficielle regler skal anses ændret ved at ændre en sådan bestemmelse i det nødvendige mfang fr at gøre den gældende, lvlig g gennemførlig g samtidig bevare dens hensigt, eller, hvis en sådan 8

9 ændring ikke er mulig, ved at erstatte den med en anden bestemmelse, der er gyldig, lvlig g gennemførlig fr således at effektuere spnsrs hensigt i væsentligt mfang. Se spnsrs plitik m beskyttelse af privatlivet på hvad angår spnsrs plitik vedr. persnlige plysninger indsamlet i frbindelse med denne knkurrence. I tilfælde af knflikt mellem disse fficielle regler g plitikken m persnlige plysninger, skal disse fficielle regler have frrang. JURIDISK ADVARSEL: ETHVERT FORSØG FRA EN ENKELTPERSON, UANSET OM HAN ER DELTAGER ELLER EJ, PÅ BEVIDST AT SKADE, ØDELÆGGE, ÆNDRE, VANDALISERE KONKURRENCE-SITET ELLER FORSTYRRE DRIFTEN AF KONKURRENCEN ER EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOV OG CIVIL LOVGIVNING, OG SPONSOR FORBEHOLDER SIG RET TIL AT KRÆVE SKADESERSTATNING OG FLITTIGT FORFØLGE EN SÅDAN PERSON MED ALLE RETSMIDLER I DET OMFANG, LOVEN TILLADER. 8. FINALISTUNDERRETNING: Finalister bliver underrettet pr. på de venfr angive dater eller snarest derefter. Finalisterne vil blive bedt m at udfylde, udføre g returnere en erklæring m berettigelse (eller fr lvligt phld i Canada, en verensstemmelseserklæring), en ansvarsfrigørelse, g, hvr det er lvligt, en ffentliggørelsesfrigørelse (under et benævnt "frigørelser"). Undtagen hvr det er frbudt ved lv, giver hver finalist tilladelse (g accepterer at bekræfte denne tilladelse skriftligt, hvis der anmdes herm) til spnsr g dem, der handler under dennes myndighed, til at bruge hans/hendes navn, billede, stemme g/eller lighed til reklame- g/eller pr-frmål i alle nu kendte medier eller herefter tilkmne uden territriale eller tidsbegrænsninger g uden kmpensatin. Hvedpræmievinderen kan blive bedt m at underskrive yderligere frigørelser efter spnsrs skøn. I det mfang det er tilladt ved lv, frhlder spnsr sig ret til at bede en ptentiel hvedpræmievinder m at underkaste sig en frtrlig baggrundskntrl fr at bekræfte berettigelse g hjælpe med til at sikre, at brugen af en sådan persn i reklamer eller reklame fr knkurrencen ikke vil bringe Spnsr i ffentlig miskredit eller frårsage fragt, skandale eller latterliggørelse eller stille knkurrencen i et dårligt lys, reflektere negativt på knkurrencen, sm bestemt af spnsr efter hans eget skøn. Enhver fraskrivelse af en frpligtelse i henhld hertil fra spnsrs side udgør ikke en generel fraskrivelse af frpligtelser i frhld til deltagerne. Ved at acceptere en præmie accepterer hver finalist g hvedpræmievinder at de vil acceptere det skriftligt, hvis anmdet herm, at hans/hendes indsendelse(r) vil blive anset fr at være et arbejde under kntrakt i henseende til cpyrightlvgivningen i USA g et arbejde under ansættelsesfrhld i henseende til cpyrightlvgivningen i Canada, men hvis det ikke kan anses fr det, så accepterer hver finalist g hvedpræmievinder i det mfang, det er tilladt ved lv, at udfærdige en frigivelse, der uigenkaldeligt tildeler g verfører alle hans/hendes rettigheder, adkmst g interesse i g til hans/hendes indsendelse m ngen til spnsr, herunder, men ikke begrænset til Spnsr alle hans/hendes phavsrettigheder g varemærkerettigheder, sm han eller hun måtte have i USA g på verdensplan md en gdtgørelse, hvis mdtagelse g tilstrækkelighed herved bekræftes. Hver finalist g hvedpræmievinder giver herved afkald til frdel fr spnsr på alle rettigheder til "Drit Mral" eller "frfatteres mralske rettigheder" eller lignende rettigheder eller retsprincipper, sm finalisterne eller hvedpræmievinderen nu eller senere måtte have til sin indsendelse set i frhld til spnsrs brug af indsendelsen i henhld til disse fficielle regler g spnsrs knkurrence (herunder, men ikke begrænset til trykte, digitale, sciale eller andre medier). Hver finalist g hvedpræmievinderen giver desuden sit samtykke til spnsr eller dennes agenter fr deres handlinger (eller undlader dette) i frbindelse med hans/hendes indsendelse, sm ellers kan udgøre en vertrædelse af finalisternes g hvedpræmievinderens mralske rettigheder. Spnsr frbehlder sig ret til, i det mfang det er tilladt ved lv, at ændre, ændre eller mdificere en Indsendelse, efter eget skøn. Efter anmdning fra spnsr, skal finalister g hvedpræmievinder udarbejde g levere et yderligere tildelingsdkument, sm spnsr selv måtte anse fr rimeligt nødvendigt fr at fastslå ejerskabet til frtegnelsen ver rettighed, adkmst g interesse i g til indleveringen g verført phavsret g afkald på "frfatteres mralske rettigheder" g/eller samtykke i henhld til disse fficielle regler. Hvis 9

10 spnsr undlader at anmde m det pågældende tildelingsdkument, skal det ikke betragtes sm et afkald på spnsrs rettigheder, g Spnsr kan på et senere tidspunkt anmde m tildelingsdkumentet. 9. BEGRÆNSNINGER AF HÆFTELSE OG FRIGØRELSE: I det ved lv maks. tilladte mfang påtager spnsr g andre frigjrte parter sig ikke ngen frm fr hæftelse eller ansvar sm følge af en persns deltagelse i eller frsøg på deltagelse i knkurrencen eller mulighed fr eller manglende mulighed fr at uplade eller dwnlade infrmatin i frbindelse med deltagelse i knkurrencen. Spnsr g andre frigjrte parter påtager sig intet ansvar eller hæftelse fr tekniske prblemer eller tekniske fejlfunktiner, der pstår i frbindelse med enhver af følgende hændelser, der kan påvirke driften af knkurrencen: hardware- eller sftwarefejl, defekt cmputer, telefn, kabel, satellit, netværk, elektrnisk, trådløs eller internettilslutning eller andre nline kmmunikatinsprblemer, fejl eller begrænsninger ifm. internetudbydere, servere, værter eller udbydere, frvanskede, rdede eller fejlbehæftede datatransmissiner, svigt af transmissiner, der skal sendes eller mdtages, mistede, tabte, sene, frsinkede eller psnappede e- mailtransmissiner, utilgængelighed af knkurrence-sitet helt eller delvist af en eller anden grund, trafikprpper på internettet eller knkurrence-sitet, uautriseret menneskelig eller ikke-menneskelig indgriben i driften af knkurrencen, herunder uden begrænsning, uautriseret indgreb, hacking, tyveri, virus, bugs, rme eller ødelæggelse af ethvert aspekt af knkurrencen, eller tab, fejltælling, vildledning, utilgængelighed eller manglende adgang til en knt, der anvendes i frbindelse med knkurrencen. I det mfang lven tillader det, er spnsr g andre frigjrte parter ikke ansvarlige fr eventuelle trykfejl i annnceringen af præmier eller disse fficielle regler, eller eventuelle unøjagtige eller ukrrekte data på knkurrencens site. Brug af knkurrencens site fregår på brugers egen risik. I det mfang lven tillader det, er spnsr g andre frigjrte parter ikke ansvarlige fr ngen persnskade eller skade på ejendm eller tab af ngen art, sm kan påføres brugerne eller andre persners cmputerudstyr sm følge af deltagelse i knkurrencen, brug af knkurrence-sitet eller dwnlad af plysninger fra knkurrence-sitet. Ved at deltage i knkurrencen accepterer deltagerne i det maksimale mfang tilladt ved lv at frigive g hlde spnsr g andre frigjrte parter fri fr ethvert ansvar fr tab, skade, skader, tingskade, persnskade, mkstning eller udgift af enhver slags, inkl., uden begrænsning, tingskade, persnskade g/eller død, der kan pstå i frbindelse med, frberedelse af, rejse til eller deltagelse i Knkurrencen, eller besiddelse, accept, brug g/eller misbrug af præmie eller deltagelse i enhver knkurrencerelateret aktivitet g fr ethvert krav baseret på pr-rettigheder, bagvaskelse, krænkelse af privatlivets fred, krænkelse af phavsretten, krænkelse af varemærker eller anden phavsretsrelateret årsag til handling. Spnsr g andre frigjrte parter er ikke ansvarlige i tilfælde af, at ngen del af knkurrencen, begivenhed eller udsendelse m begivenhed bliver aflyst på grund af vejret, brand, strejke, krigshandlinger eller terrrisme eller enhver anden tilstand uden fr deres kntrl (en "frce majeure-begivenhed"). Skulle der indtræffe en frce majeure-begivenhed, kan Spnsr, men er ikke frpligtet til, at udflde kmmercielt rimelige anstrengelser på at lave en reklameudsendelse m vinderen af hvedpræmien på et andet tidspunkt eller lave et rimelig erstatningsarrangement. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, VIL SPONSOR ELLER ANDRE FRIGIVNE PARTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFFERETLIGE SKADER OPSTÅET SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF KONKURRENCE-SITET OG/ELLER KONKURRENCEN, VED DOWNLOAD FRA OG/ELLER UDSKRIVNING AF MATERIALE DOWNLOADET FRA HJEMMESIDER ELLER APPS I TILKNYTNING TIL KONKURRENCEN. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE, ER DENNE KONKURRENCE OG ALLE PRÆMIER LEVERET "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER MULIGVIS IKKE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSE AF HÆFTELSE FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HVORFOR NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER MÅSKE IKKE FOR DIG. TJEK DINE LOKALE 10

11 LOVE FOR EVENTUELLE RESTRIKTIONER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDR. DISSE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER. Hvis g i det mfang at lvgivningen i Frankrig, Tyskland, Hngkng, Nrge, Singapre, eller anden lvgivning finder anvendelse, g hvr en begrænsning vedrørende dødsfald eller persnskade, eller erstatningsretligt ansvar ikke er tilladt, er der ikke nget i disse fficielle regler, der skal udlægges sm en begrænsning eller udelukkelse af ngen parts ansvar fr død eller persnskade frårsaget af en sådan parts uagtsmhed eller bedrageri eller grv uagtsmhed. Hvad angår Australien, er der intet i disse fficielle regler, der begrænser, udelukker eller ændrer eller fregiver at begrænse, udelukke eller ændre lvmæssige frbrugergarantier eller stiltiende betingelser eller garantier. Udelukkelsen af disse fra disse fficielle regler ville være i strid med enhver lv eller frårsage, at en del af disse fficielle regler ville være ugyldige. 11. ANMODNING OM VINDERLISTE/REGLER: Hvis du udvælges sm finalist eller hvedpræmievinder, bliver dine plysninger medtaget i en ffentlig tilgængelig vinderliste. Fr at anmde m navnene på finalisterne eller hvedpræmievinderen eller anmde m en kpi af disse fficielle regler skal du sende din anmdning med en selvadresseret, frankeret kuvert, der skal mdtages senest den 30. nvember 2015 til: Radissn Blu -designknkurrence Ægget (angiv vinderliste eller fficielle regler), 701 Carlsn Parkway, Minnetnka, Minnesta, 55305, USA eller besøg knkurrence-sitet. Bebere i Vermnt g persner uden bpæl i USA kan undgå prt ved anmdninger m fficielle regler. 12. SPONSOR: Radissn Htels Internatinal, Inc., 701 Carlsn Parkway, Minnetnka, Minnesta 55305, USA. Denne knkurrence bliver på ingen måde spnseret, støttet eller administreret af eller i frbindelse med Facebk, Twitter eller Instagram. 13. ADMINISTRATOR: Denne knkurrence administreres af DigitasLBi Denmark ApS. LOTTERIET I FORBINDELSE MED RADISSON BLU - DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET OFFICIELLE REGLER INTET KØB ELLER NOGEN FORM FOR BETALING ER NØDVENDIG FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. ET KØB VIL IKKE ØGE CHANCEN FOR AT VINDE. UGYLDIGT, HVOR DET ER FORBUDT VED LOV. VED AT TILMELDE DIG ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE OFFICIELLE REGLER. DETTE LOTTERI ER TILTÆNKT AFVIKLET I USA, ØSTRIG, BELGIEN, CANADA (EKSKL. QUEBEC), KINA, COLOMBIA, DANMARK, FINLAND, FRANKRIG, TYSKLAND, GRÆKENLAND, INDIEN, JAPAN, LUXEMBOURG, HOLLAND, NEW ZEALAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, TAIWAN, STORBRITANNIEN OG VENEZUELA OG VIL VÆRE UNDERLAGT AMERIKANSK LOVGIVNING. TILMELD DIG IKKE, HVIS DU IKKE ER BERETTIGET OG PLACERET I USA, ØSTRIG, BELGIEN, CANADA (EKSKL. QUEBEC), KINA, COLOMBIA, DANMARK, FINLAND, FRANKRIG, TYSKLAND, GRÆKENLAND, INDIEN, JAPAN, LUXEMBOURG, HOLLAND, NEW ZEALAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, TAIWAN, STORBRITANNIEN ELLER VENEZUELA PÅ TILMELDINGSTIDSPUNKTET. TILMELD DIG IKKE, HVIS DU IKKE ER BERETTIGET OG BOR I ET AF OVENNÆVNTE LANDE PÅ TIDSPUNKTET FOR TILMELDING. ÅBEN FOR LOVLIGE INDBYGGERE I 50 STATER I USA, DC, USA, ØSTRIG, BELGIEN, CANADA (EKSKL. QUEBEC), 11

12 KINA, COLOMBIA, DANMARK, FINLAND, FRANKRIG, TYSKLAND, GRÆKENLAND, INDIEN, JAPAN, LUXEMBOURG, HOLLAND, NEW ZEALAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, TAIWAN, STORBRITANNIEN ELLER VENEZUELA, SOM ER MYNDIGE I DERES OPHOLDSLAND. Ved at tilmelde dig accepterer du at skulle verhlde alle betingelser g vilkår, der henvises til i disse fficielle regler. 1) BERETTIGELSE: Ltteriet i frbindelse med Radissn Blu -designknkurrencen Ægget ("ltteriet") er kun åbent fr persner, der er myndige i deres phldsland, g sm er lvlige indbyggere i Østrig, Belgien, Canada (ekskl. Quebec), Kina, Clmbia, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Indien, Japan, Luxemburg, Hlland, New Zealand, Sydafrika, Schweiz, Taiwan, Strbritannien, Venezuela, 50 amerikanske stater g D.C. på tidspunktet fr tilmelding. Medarbejdere, kntrahenter, direktører g funktinærer g medlemmer af deres nærmeste familie g hushldning hs Radissn Htels Internatinal, Inc., ("Spnsr"), Rezidr Htels, ApS Danmark, DigitasLBi Denmark ApS, Fritz Hansen A/S, Kvadrat A/S, Graven Images Limited g dmmerne i Radissn Blu -designknkurrencen Ægget ("knkurrencen") g alle deres respektive mder- datter- g tilknyttede selskaber samt alle øvrige firmaer, der er invlveret i administratin, udvikling, gennemførelse g afvikling af dette ltteri (kllektivt benævnt "ltteriparter"), er ikke berettiget til at deltage i dette ltteri. Ltteriet er underlagt alle føderale, enkeltstats- g lkale lve g frrdninger. Ugyldigt i alle lande eller territrier, der ikke er nævnt specifikt venfr, g hvr det er frbudt eller på anden vis underkastet begrænsninger ved lv. 2) LOTTERIPERIODE: Ltteriet er åbent mellem kl. 12:00:00 Central Time i USA ("CT") den 8. september 2015 g kl. 23:59:59 CT den 12. ktber 2015 ("ltteriperiden"). Ltteriperiden består af fem stemmeperider: Stemmeperide 1: mellem 12:00:00 CT i USA den 8. september 2015 g 23:59:59 CT den 14. september Stemmeperide 2: mellem 12:00:00 CT i USA den 15. september 2015 g 23:59:59 CT den 21. september Stemmeperide 3: mellem 12:00:00 CT i USA den 22. september 2015 g 23:59:59 CT den 28. september Stemmeperide 4: mellem 12:00:00 CT i USA den 29. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber Stemmeperide 5: mellem 12:00:00 CT i USA den 6. ktber 2015 g 23:59:59 CT den 12. ktber ) TILMELDING TIL KONKURRENCEN: Tilmeld dig knkurrencen ved at gå til websitet fr knkurrencen på ("knkurrence-site") g følge instruktinerne på skærmen m at stemme på et design af et Æg TM. Stemmer skal baseres på bedømmelseskriterierne fr knkurrencen, der er, sm følger: Vægt Kriterier Beskrivelse af kriterier 50 % Skandinavisk designæstetik Et smukt g dg enkelt g rent design prettet fr at hylde frm g funktin i frbindelse med det ikniske Æg TM. 25 % Stilfuld g sfistikeret Karakteriseret af mderne stil g verdslig appel med evnen til prethldelse af relevans ver tid. 25 % Mønsterfleksibilitet Mulighed fr at integrere tilpasset design i interiørdesignplanen fr Radissn Blu. 12

13 Begrænsning på en tilmelding pr. persn/ adresse pr. stemmeperide. Brug af autmatiserede anrdninger til at stemme i dette ltteri er frbudt. De frigjrte parter påtager sig intet ansvar fr tabte, frsinkede eller fejlsendte tilmeldinger eller cmputer-, nline-, telefnfejl eller andre tekniske fejl, der måtte pstå. Alle tilmeldinger tilhører spnsr g bliver ikke returneret. Deltagerne må ikke fretage registrering med flere adresser eller bruge ngen frm fr anrdning eller kneb fr at registrere sig flere gange eller ptræde sm flere registrerede. Enhver deltager, der frsøger at tilmelde sig med flere adresser under flere identiteter eller bruger enhver frm fr anrdning eller kunstgreb fr at registrere sig/spille flere gange vil efter spnsrs skøn blive diskvalificeret g tabe enhver frm fr præmie, der måtte være vundet. Deltagere skal have en gyldig adresse. Spnsr er ikke ansvarlig fr ukrrekte eller unøjagtige tilmeldingsplysninger, uanset m de er frårsaget af internetbrugere eller af nget udstyr eller prgrammering i tilknytning til eller brugt i ltteriet eller tekniske eller menneskelige fejl, der kan frekmme i behandlingen af tilmeldingerne. Ved deres deltagelse accepterer deltagerne disse fficielle regler, der i alle henseender er endelige g bindende. 4) TILFÆLDIG LODTRÆKNING, CHANCER FOR AT VINDE, PRÆMIER: Inden fr 48 timer efter afslutningen af hver stemmeperide, vil spnsr eller spnsrs stedfrtræder tilfældigt udvælge ti (10) vindere blandt alle berettigede tilmeldinger mdtaget i løbet af den tilsvarende afstemningsperide fr i alt halvtreds (50) vindere i løbet af hele ltteriperiden. Alle tilfældige ldtrækninger vil blive fretaget under spnsrs psyn, g spnsrs afgørelser er endelige. Chancen fr at vinde en præmie afhænger af antallet af berettigede tilmeldinger mdtaget i løbet af hver afstemningsperide. Hvr det er påkrævet, skal en ptentiel vinder af en præmie først g uden hjælp af ngen art give et krrekt svar på et matematisk eller færdighedsafprøvende spørgsmål. I tilfælde af, at den ptentielle præmiemdtageren ikke er i stand til at besvare det færdighedsafprøvende spørgsmål krrekt, har Spnsr ret til tilfældigt at udtrække en anden berettiget deltager, g spnsr skal være fuldt g helt frigjrt fra enhver hæftelse eller ansvar i denne frbindelse. Præmier: Hver præmievinder vil mdtage et (1) elektrnisk certifikat gyldigt i t (2) på hinanden følgende nætter i et standardværelse, dbbeltværelse, på ethvert Radissn Blu -htel på verdensplan (et "E-Cert"). Den anslåede markedsværdi ("ARV") fr hver præmie er US$ 250,00 eller den tilsvarende værdi i den lkale valuta fr vindere, der ikke br i USA. Den samlede markedsværdi ("ARV") fr alle præmier er US$ ,00, eller den tilsvarende værdi i den lkale valuta fr vindere, der ikke br i USA. E-Cert udløber den 30. april Præmievinder kan blive pålagt at give Spnsr et gyldigt CPR-nummer eller skattemæssige identifikatinsnummer, før præmien bliver tildelt g dette af hensyn til skattemæssig rapprtering. Canadiske indbyggere er evt. underlagt kildeskat, g canadiske indbyggere er ansvarlige fr at rapprtere g betale enhver frm fr indkmstskat. Præmier kan ikke mbyttes med kntanter. Ingen substitutin, verførsel eller tildeling af præmien er tilladt, brtset fra at Spnsr frbehlder sig ret til at erstatte en præmie med nget af samme eller større værdi. Alle frmer fr føderale, enkeltstatslige g lkale skatter i relatin til en præmie, g uanset m gevinsten bruges helt eller delvist, påhviler udelukkende præmievinderen, g spnsr vil verhlde alle skattemæssige rapprteringskrav. Alle andre udgifter, der ikke er angivet sm en del af præmiebeskrivelsen, påhviler udelukkende vinderen. 5) VINDERE: Vinderne bliver underrettet g bekræftet, sm følger: a) Præmievinder: Præmievindere bliver underrettet pr. på den adresse, der blev plyst ved tilmelding til ltteriet. Returnering af en præmie sm uanbringelig vil medføre brtfald af præmien. Uafhentede præmier bliver ikke uddelt. Ptentielle vindere bliver kntrlleret, inkl. kntrl af alder. Hvis en ptentiel vinder knstateres ikke at være berettiget eller ikke i verensstemmelse med disse fficielle regler, bliver den ptentielle vinder diskvalificeret. Hvis en underrettet vinder ikke er berettiget, mister præmien eller 13

14 afviser præmien, kan en alternativ vinder blive udvalgt tilfældigt sm præmievinder i det mfang, det lader sig gøre i betragtning af tidspunkt g mstændigheder, g det gså selv m den diskvalificerede ptentielle vinders navn er blevet ffentliggjrt. b) Omtalefrigørelse: Deltagere giver endvidere Spnsr g frigjrte parter ret til at bruge g ffentliggøre deres egennavne, stater g bpælsland nline, på tryk, g i alle andre medier i frbindelse med knkurrencen. Accept af en præmie udgør tilladelse til spnsr til brug af vindernes navn, billede, stemme g/eller lighed til reklame- g/eller pr-frmål i alle nu kendte medier eller herefter tilkmne medier uden territriale eller tidsbegrænsninger g uden kmpensatin g uden varsel, gennemgang, gdkendelse eller supplerende kmpensatin, medmindre det er frbudt ved lv. 6) YDERLIGERE BETINGELSER: Ved at tilmelde sig vedgår deltageren at skulle acceptere g verhlde de fficielle regler fr dette ltteri g accepterer, at enhver tvist med hensyn til afviklingen af dette ltteri, regelfrtlkning eller tildeling af præmie skal løses af spnsr, hvis afgørelse er bindende g endelig. Ved at tilmelde sig accepterer deltager at blive underrettet af spnsr ved hjælp af kntaktplysningerne afgivet ifm. deltagerens stemmeafgivning med henblik på administratin af denne knkurrence. Denne knkurrence er underlagt lvgivningen i staten Minnesta, g deltageren accepterer den eksklusive jurisdiktin g værneting fr retterne i staten Minnesta, hvad angår tvister, der udspringer af denne knkurrence. Alle føderale, enkeltstats- g lkale lve g frrdninger finder anvendelse. Ved sin deltagelse accepterer deltageren, at ltteriparter, Facebk, Inc., Twitter, Inc. g Instagram LLC samt hver af deres respektive datterselskaber g tilknyttede selskaber g alle deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere g agenter ("frigjrte parter") skal frigøres g hldes skadesløse fr enhver persnskade, tab eller skade på persn, inkl. død eller tingskade frårsaget helt eller delvist, direkte eller indirekte ved accept af, brug eller misbrug af en præmie, deltagelse i en ltterirelateret aktivitet eller ved deltagelse i ltteriet. De frigjrte parter er ikke ansvarlige fr typgrafiske eller andre fejl i frbindelse med trykningen af dette tilbud, administratin af ltteriet eller i frbindelse med annnceringen af præmier, herunder sådanne fejl sm kan give en fejlagtig indikatin af, at en præmie er vundet. Hvis spnsr er frhindret i at frtsætte med dette ltteri, eller integritet g/eller gennemførlighed af ltteriet undergraves af en hvilken sm helst begivenhed, herunder, men ikke begrænset til brand, versvømmelse, epidemi, jrdskælv, eksplsin, arbejdsknflikt eller strejke, handlinger frårsaget af naturkatastrfer eller samfundsfjender, satellit- eller udstyrssvigt, ptøjer eller civile urligheder, krig (erklæret eller ikke-erklæret), terrrtrusler eller aktivitet, eller ngen føderale, statslige eller lkale myndigheders lve, rdrer eller frrdninger, kendelse fra en ret eller jurisdiktin eller andre årsager, der ikke med rimelighed kan frlanges at være under spnsrs kntrl (der hver udgør en frce majeure-hændelse), skal spnsr have ret til efter eget skøn at frkrte, ændre, suspendere, annullere eller afslutte ltteriet uden varsel eller yderligere frpligtelser. Hvis Spnsr, efter eget skøn, vælger at frkrte ltteriet sm følge af en Frce Majeure-begivenhed, frbehlder spnsr sig ret til, men er ikke frpligtet til, tilfældigt at vælge vinder(e) blandt alle gyldige g berettigede tilmeldinger mdtaget ind til tidspunktet fr frce majeure-begivenhedens indtræden. Spnsr er ikke ansvarlig fr ændringer i adresse g/eller telefnnummer på deltagere. Se spnsrs plitik m beskyttelse af privatlivet på hvad angår spnsrs plitik vedr. persnlige plysninger indsamlet i frbindelse med dette ltteri. Hvis du bliver valgt sm vinder, bliver dine plysninger gså medtaget i en ffentligt tilgængelig vinderliste. 7) FRIGØRELSE: Sm en betingelse fr tilmelding accepterer deltagere (g er enige i at bekræfte det skriftligt): (a) at frigøre frigjrte parter fra ethvert ansvar, tab eller skade pådraget i frbindelse med tildeling, mdtagelse, besiddelse, g/eller misbrug af en præmie, herunder enhver rejse i tilknytning hertil, (b) under ingen mstændigheder vil deltager være berettiget til at få tildelt erstatning, g deltager frafalder hermed alle rettigheder til at kræve bd, indirekte tab eller følgeskader eller anden erstatning undtagen til faktiske udgifter afhldt af ham, (c) alle 14

15 søgsmål sm følge af eller frbundet med dette ltteri eller ngen tildelt præmie skal løses individuelt, uden at ty til ngen frm fr gruppesøgsmål, g (d) eventuelle g alle krav, dmme g erstatning skal begrænses til de faktiske påløbne mkstninger, brtset fra advkatsalærer g sagsmkstninger. 8) INTERNET: Hvis internetdelen af dette ltteri ikke kan køre sm planlagt, herunder sm følge af infektin med cmputervirus, bugs, manipulatin, uautriseret indgreb, bedrageri, tekniske fejl eller andre fejl eller årsager uden fr spnsrs kntrl, der krrumperer eller påvirker administratin, sikkerhed, retfærdighed, integritet eller krrekt afvikling af dette ltteri, frbehlder spnsr sig ret til efter eget skøn at diskvalificere enhver persn, der manipulerer med tilmeldingsprcessen, g at annullere, afslutte, ændre eller suspendere dette ltteri. I et sådant tilfælde vil spnsr, efter eget skøn, tilfældigt udvælge vinder(e) blandt berettigede tilmeldinger uden fr mistanke, der er mdtaget frud fr begivenheden, der kræver en sådan afslutning, suspendering eller annullering. De frigjrte parter påtager sig intet ansvar fr eventuelle fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning, defekt, frsinkelse i drift eller transmissin, kmmunikatinssvigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautriseret adgang til eller ændring af tilmeldinger. De frigjrte parter er ikke ansvarlige fr eventuelle prblemer eller tekniske fejl i telefnnet eller -linjer, nline cmputersystemer, servere eller udbydere, cmputerudstyr, sftware, svigt i frbindelse med eller tilmelding, der skal mdtages af spnsr, på grund af tekniske prblemer eller trafikprpper på internettet eller på et websted, eller en kmbinatin heraf, herunder eventuelle persnskader eller skader på deltageres eller enhver anden persns cmputer i frbindelse med eller sm følge af deltagelse i eller dwnlad af materiale i dette ltteri. ADVARSEL: ETHVERT FORSØG PÅ AT BEVIDST BESKADIGE NOGEN HJEMMESIDE ELLER UNDERMINERE LOVLIG DRIFT AF DETTE LOTTERI KAN VÆRE EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN OG CIVILRETLIGE LOVE, OG HVIS DER IVÆRKSÆTTES ET SÅDANT FORSØG, FORBEHOLDER SPONSOR SIG RET TIL AT KRÆVE SKADESERSTATNING I VIDEST MULIGT OMFANG SOM TILLADT VED LOV. Tilmeldinger fretaget via internet vil blive erklæret fretaget af den autriserede knthaver fr den indsendte adresse på tidspunktet fr tilmelding. "Autriseret knthaver" defineres sm den fysiske persn, der bliver tildelt en adresse af en internetudbyder, en nline tjenesteudbyder eller en anden rganisatin (f.eks. frretningsmæssig, uddannelsesmæssig, institutinsmæssig), der er ansvarlig fr tildelingen af adresser fr det dmæne, der er frbundet med den indsendte adresse. 9) VINDERLISTE: Navnene på præmievinderne bliver pslået nline mkring den 26. ktber 2015 eller på selve daten på knkurrence-sitet, g listen vil kunne ses der i mindst tredive (30) dage. 10) SPONSOR: Dette ltteri bliver spnseret af Radissn Htels Internatinal, Inc., 701 Carlsn Parkway, Minnetnka, Minnesta 55305, USA. Dette ltteri bliver på ingen måde spnseret, støttet eller administreret af eller i frbindelse med Facebk, Twitter eller Instagram. 11) ADMINISTRATOR: Dette ltteri administreres af DigitasLBi Denmark ApS. 15

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Sponsoren for de daglige sweepstakes (herefter omtalt som sponsoren ) er:

Sponsoren for de daglige sweepstakes (herefter omtalt som sponsoren ) er: OFFICIELLE REGLER DAGLIGE EMPATHICA-SWEEPSTAKES ("daglige sweepstakes") DER KRÆVES IKKE KØB ELLER BETALING AF NOGEN ART FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. DER KRÆVES HELLER IKKE UDFYLDNING AF EN UNDERSØGELSE

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Hvilke oplysninger indsamles, og hvordan bruges de?

Hvilke oplysninger indsamles, og hvordan bruges de? RCI'S FORTROLIGHEDSPOLITIK Fr RCI Eurpe er privatliv en priritet, g vi vil gerne infrmere dig m, hvrdan vi indsamler, bruger g videregiver plysninger. Denne frtrlighedsplitik beskriver vres praksis i frbindelse

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Sponsor: Fossil Group, Inc., dba Skagen Denmark, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA.

Sponsor: Fossil Group, Inc., dba Skagen Denmark, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA. SKAGEN Ønskeseddel Onsdagskonkurrence Officielle regler ÅBEN FOR LOVLIGE STATSBORGERE I DE 50 STATER I USA (INKLUSIVE WASHINGTON DC), TYSKLAND, STORBRITANNIEN, FRANKRIG, JAPAN, DANMARK, MEXICO, SOM ER

Læs mere

Den cubanske quiz Officielle regler

Den cubanske quiz Officielle regler Den cubanske quiz Officielle regler Denne quiz er ikke købsbetinget. 1. ORGANISATION Organisator er Pernod Ricard Denmark, importøren af Havana Club rom i Danmark (PRD), hvis hovedsæde ligger på Kanonbådvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen Ansættelsesaftale fr timelønnede Dina Blander Enevldsen Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Dina Blander Enevldsen [gade/vej g nummer] [pstnummer] [by] CPR-nummer [CPR-nummer]

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET

RESUMÉ AF PROGRAMMET RESUMÉ AF PROGRAMMET Dette resumé skal læses sm en intrduktin til Basisprspektet ("Base Prspectus"). Enhver beslutning m at investere i Obligatinerne ("Ntes") bør baseres på en gennemgang af Basisprspektet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Sklens rdensregler g rusmiddel-/rygeplitik Kære elev Ordensreglerne g rusmiddel-/rygeplitikken på Scial- g Sundhedssklen Fyn er udarbejdet ud fra sklens værdigrundlag, sm er Prfessinalisme. Dette værdigrundlag

Læs mere

GOOGLE BÓKASEMJAN http://www.googlebooksettlement.com/r/home

GOOGLE BÓKASEMJAN http://www.googlebooksettlement.com/r/home GOOGLE BÓKASEMJAN http://www.gglebksettlement.cm/r/hme Síðan er á dnskum Her fáast allar upplýsingar Her skrásetir tú teg Her finnur tú tínar digitaliseraðu bøkur Hetta yvirlit er ein redigering av upplýsingunum

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et

Zalando SE (herefter Zalando) Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et Betingelser Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registreret ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855 B. Zalando

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Klublove. Love for "361 Kano- og Kajakklub"

Klublove. Love for 361 Kano- og Kajakklub Klublve Lve fr "361 Kan- g Kajakklub" I - NAVN OG HJEMSTED 1. Klubbens navn er 361 Kan- g Kajakklub. 2. Klubben er stiftet den 17. juni 1951. 3. Hjemsted : Gladsaxe kmmune. 4. Adresse: Nybrvej 361, 2800

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 /ABT93 46 Praksis ved sagkyndige beslutninger Det Danske Selskab fr Byggeret 14. september 2016 Civilingeniør Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning Frdeling på typer (min

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 46 Temamøde 14 juni 2016 - Selskab fr syn g skøn under IDA Civ.Ing. Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 (G-sager) 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse.

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet)

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 1000-seriens knsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen )

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen ) Danmark: Vilkår og Betingelser LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort ( Konkurrencen ) Ved at deltage i Konkurrencen accepterer og indvilliger hver enkelt Deltager (som

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015 Versin VIII 12.06.2015 Manual fr klubber, dmmere g bservatører i Ligaerne g 1. divisin Gældende pr. 1. august 2015 Frmål Frmålet med denne manual er at give klubber, dmmere g bservatører et arbejdsredskab,

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

KACE 1000- og 2000-seriens konsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang)

KACE 1000- og 2000-seriens konsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang) Servicebeskrivelse KACE 1000- g 2000-seriens knsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere