Turisme. Viden & tendenser vinter tema internationalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme. Viden & tendenser vinter 2012. tema internationalisering"

Transkript

1 Turisme Viden & tendenser vinter 2012 tema internationalisering

2 LEDER En ny virkelighed Indhold I år runder antallet af udlandsrejsende i verden for første gang én milliard, og tallet vil stige de kommende årtier. Turisme+ er Østdansk Turismes magasin til turismeaktørerne på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. I denne udgave har vi særligt fokus på de udenlandske turister. Det er der god grund til. Siden starten af dette årtusind er antallet af udenlandske overnatninger faldet i Danmark og også i Region Sjælland. Men sidste år havde vi på Sjælland, Møn og Lolland-Falster endelig fremgang på de tre, for os, største udenlandske markeder: Tyskland, Sverige og Norge. Det bekræfter mig i, at det nytter at arbejde for at genvinde de udenlandske turister til vores region gennem en målrettet indsats med udvikling af oplevelsesproduktet og salgsorienterede markedsføringsaktiviteter. Men der er et stykke vej igen. Hvor de udenlandske turister for 10 år siden tegnede sig for 39,3 % af regionens samlede overnatninger, udgjorde de sidste år 31,5 %. Vi skal være mere målrettede over for de relevante segmenter, både i vores produktudvikling og i vores markedsføring. Vi skal turde noget mere i fælleskab. Der er andre grunde til at se ud i verden. For alt kan ikke blive, som det var engang. Og vi kan ikke kun fokusere på at genvinde det tabte, når nye muligheder byder sig. I år runder antallet af udlandsrejsende i verden for første gang én milliard, og tallet vil stige de kommende årtier. World Tourism Organisation anslår, at der i 2030 vil være 1,6 milliarder mennesker, der rejser til et andet land for at holde ferie. Væksten kommer især fra BRIK-landene, og det skal dansk turisme forholde sig til. Statistikkerne viser, at disse markeder har betydelig procentuel vækst i Danmark og særligt i København. Som opland til København har Region Sjælland her en mulighed og et medansvar. Billige flyrejser skaber helt nye rejsemønstre, som gør op med forestillingen om nærmarked. Det kan være både lettere og billigere for en tysk børnefamilie fra Hamborg at tage en flyrejse til Spanien end en bilferie til Danmark. Flyene kan også gøre det hurtigere for en russisk familie at komme til Sjælland, Møn og Lolland-Falster end en familie fra Hamborg eller Hanstholm. Hvis nærmarked handler om rejsetid og let adgang til destinationen, så er vores nærmarkeder ikke kun betinget af geografi, men også af direkte flyforbindelser. En ny virkelighed. Den brændende platform Dansk kystturisme er i krise men hvor galt står det egentlig til? Nærmarkederne Kommentarer fra fire af VisitDenmarks markedschefer Feriehuse og camping To bud på årsag og løsning s.10 s.4 s.6 s.8 EU-midler til cykelturisme s.14 Tag med på en tur over den dansk-tyske grænse De drager vestpå s.16 Takket være en målrettet indsats er antallet af russiske turister i Region Sjælland steget markant KOLOFON Udgivet af Østdansk Turisme Banegårdspladsen 2, Næstved Tlf visiteastdenmark.com Redaktion Helle Midtgaard Skribenter Karin Melbye Holm Maike Friede Hens Peter Ole Sørensen Sanne Jacobsen Tine Bjørn Pedersen Camilla Herman-Petersen Vidar Mørch Lars Ramme Nielsen Mathilde Henriques-Nielsen Helle Midtgaard Grafisk design Pajor Reklamebureau Der er flere vækstveje og markeder, det giver mening at forfølge, hvis vi gør det målrettet, indsigtsfuldt og i fællesskab. På de følgende sider kan du læse forskellige bud på udfordringer, årsager og muligheder i forhold til internationaliseringen af vores turisme. Udenlandske turister omsatte i 2010 for 2,5 milliarder kroner i Region Sjælland, hvilket svarer til en tredjedel af det samlede turismeforbrug. Det kan blive til meget mere i en nær fremtid. God læselyst! Direktør Karin Melbye Holm, Østdansk Turisme Turisternes motiver Derfor vælger udlændinge Danmark som rejsemål Kulturturisme i praksis Et nationalt samarbejde med historisk perspektiv Markedsføring af Sjælland, Møn og Lolland-Falster 2013 s.22 En bred vifte af aktiviteter er allerede på plads s.19 Tunnel med potentiale s.12 Den faste forbindelse over Femern Bælt skaber vækst i turismen Bagsiden Det var som att vistas på ett slott... Se, hvad turisterne skriver om overnatningssteder i regionen 2 TURISME+ 3 TURISME+

3 LOREM den brændende IPSUM DOLOR platform SIT AMET Den brændende platform Dansk kystturisme er i krise men hvor galt står det egentlig til? Af Helle Midtgaard, Østdansk Turisme Turismeerhvervet er et af de vigtigste i Danmark. Årligt besøger 53,2 mio. turister landet, og med et samlet forbrug på 74,6 mia. kroner skaber de omsætning for mange andre end de primære aktører. I alt er jobs direkte afledt af turismeforbruget, svarende til 4,1 % af den samlede beskæftigelse. Men ingen kan jo være i tvivl om, at branchen er hårdt ramt af recessionen. Det er især gået ud over kystturisme-områderne, og selv om kurven nu er knækket i flere regioner, er der stadig langt til rekord-niveauet i Fra steg antallet af turistovernatninger i Danmark med ca. 1,5 million til 44,7 mio. heraf 19 % i storbyområder og 81 % i landets øvrige kommuner, men samlet set peger kurven stadig nedad i Region Sjælland. I runde tal taler vi om et fald på overnatninger fra Ca er danske og svenske turister, som har valgt feriecentrene fra; de tyske gæster i feriehusene tegner sig for et fald på ca ; og de sidste er danske campister, som har sat kursen mod andre himmelstrøg end de østdanske. overnatninger fordelt på regioner. alle overnatningskategorier Indextal Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 2 mio. færre tyskere I flere år har Danmark haft en nogenlunde stabil udvikling, hvor et fald i de udenlandske overnatninger blev opvejet af en indenlandsk turisme i vækst. Den vækst er imidlertid stoppet her i 2012, hvor også flere danskere har lagt ferien uden for landets grænser. Men ellers er det især tyskerne, der fravælger Danmark. Hvor de for 10 år siden tegnede sig for hele 65 % af alle udenlandske overnatninger, var tallet sidste år 59 %, svarende til et fald på ca. 2 mio. tyske overnatninger. Det rammer i lighed med landets øvrige kystregioner Region Sjælland hårdt. Antallet af hotelovernatninger i regionen steg med 6 % fra , men der er nedgang inden for alle andre overnatningsformer, især campingpladser og lystbådehavne. Forholdet pris/kvalitet En væsentlig årsag til udviklingen er selvfølgelig, at Danmark stadig er et dyrt land at holde ferie i. Vi ligger nu næsten 42 % over EU-gennemsnittet, og ca. halvdelen af faldet i de udenlandske overnatninger fra kan henføres til pris- og valutakursudviklingen. Men måske ville de høje priser ikke spille så stor en rolle, hvis turisterne oplevede, at de fik mere for pengene her end i de øvrige lande. Og det gør de bestemt ikke. Vi opnår samme score som de øvrige destinationer på forlystelsesparker, transport og mødefaciliteter, men vi bliver lavt bedømt på en række meget væsentlige parametre: madoplevelser, overnatningsstedets kvalitet, seværdigheder, attraktioner generelt og shopping. Kilder: VisitDenmark: Forecast. Turismen i Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Debatoplæg til dialogmøde om turisme og oplevelsesøkonomi, september 2012 Kystturismen i Danmark, udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Udvikling i overnatninger Skemaet viser udviklingen i antal overnatninger (uden feriehuse) i perioden sammenlignet med de foregående 12 måneder. Hvor Danmark som helhed fik lidt flere udenlandske turister, faldt antallet i Region Sjælland med 7,4%. I alt Danmark Udlændinge Holland Italien Norge Polen Rusland Storbritannien Sverige Tyskland Overnatningstal i Region Sjælland Alle typer Hoteller Feriecentre Camping Vandrerhjem Lystbådehavne Feriehuse Sidste 12 måneder Hele Danmark +/- Sidste 12 +/- måneder -0,4% -0,8% 0,3% -11,8% 2,3% 2,1% -6,0% 27,7% 2,6% -2,4% -4,8% Region Sjælland ,6% -2,8% -7,4% -21,9% 1,4% -8,9% -4,8% 71,9% 1,8% -4,6% -9,4% Tyskland, Sverige og Norge udgør 25,8 % af de samlede overnatninger og 82 % af de udenlandske på Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Forbrug Nærmarkeder Tyskerflugt Forecast En udenlandsk turist har et døgnforbrug på 450 kr., mens en dansker nøjes med at spendere 390 kr. i døgnet. Målt på volumen udgør svenske og tyske overnatninger næsten to tredjedele af alle udenlandske overnatninger i Danmark. Siden midten af 90 erne er antallet af tyske overnatninger i Danmark faldet med en tredjedel (fra ca. 20 til ca. 13 mio.) I Forecast. Turismen i Danmark venter VisitDenmark, at de udenlandske overnatninger er steget med ca. 1,1 mio. og de danske med knap 2 mio. i Væksten skal dog primært ventes mod slutningen af perioden. Optimisme Alle tallene til trods er det turismevirksomhederne i Region Sjælland, der har de mest positive forventninger til årets omsætning. Ifølge Horestas konjunkturanalyse fra september måned forventer hele 68 % øget omsætning i TURISME+ 5 TURISME+

4 NÆRMARKEDERNE Nærmarkederne Nærmarkederne Tyskland, Sverige, Norge og Holland tegner sig for en meget stor andel af turismeforbruget på Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Her får du fire kvalificerede bud på, hvorfor turisterne vælger regionen fra (hvis ellers de gør det), og hvordan vi kan knække kurven, så de vender tilbage. Appellér til alle sanserne Af Vidar Mørch, markedschef for VisitDenmark i Norge Det norske marked er lidt specielt. Der er et befolkningsgrundlag på ca. 4,9 mio. mennesker, og de tegner sig for hele 2,4 mio. årlige overnatninger i Danmark. Nordmændene kommer altså gerne herned der er ingen negative barrierer, der skal fjernes, og markedet er meget stabilt. Selv om der var en lille tilbagegang fra , så var der fremgang året før, og udsvingene er marginale. Så krise eller ej, er markedspotentialet det samme som for 7-9 år siden. Og det er ikke alene kendskabet til Danmark som destination, der er højt: Hele 97 % kender vores slogan. Det giver os et særdeles godt udgangspunkt, når vi skal kommunikere med markedet. Det siger sig selv, at vi ikke kan regne med vækst på volumen. Hvis antallet af indbyggere stiger, er de nye nordmænd immigranter, som næppe har den samme forkærlighed for Danmark og danskerne. Derfor må vi arbejde på at fastholde volumen og skabe vækst i omsætningen i stedet. Eftersom antallet af børnefamilier stagnerer, koncentrerer vi os om målgruppen Det gode liv, som er voksne par uden børn, der har masser af appetit på unikke oplevelser. Den gode historie, den gode mad Hvis vi skal skabe omsætningsvækst, skal vi finde nogle nye, gode historier at fortælle de nordmænd, som allerede har været i København og Nordjylland. De føler sig knyttet til landet og danskerne, og de er bestemt motiverede til at prøve nye områder. Så egentlig er opgaven bare at fortælle dem om alle de muligheder, der findes i den københavnske baghave. Her kan de få en totaloplevelse med små, hyggelige spisesteder, en anderledes natur, en fantastisk kystlinje, fine strande, masser af lys, højt til himlen VisitDenmark Det er dejlig å være norsk - i Danmark Og så er det hele jo lettilgængeligt. Den danske natur er ikke reason to go for nordmændene, men det er en vigtig hygiejnefaktor. Nordmænd er livsnydere, og mad og drikke betyder meget for ferieoplevelsen. Selv om det er relativt billigt for dem at gå ud at spise i Danmark, så er det ikke prisen, der er afgørende. Det vigtige er, at de får en oplevelse, der appellerer til alle sanser. Det med at indtage en madpakke på en rasteplads er der ingen norsk turist, der kan finde på. Når en nordmand vender hjem fra ferie, vil han gerne kunne fortælle om de små hemmelige steder, han har fundet. Alt det, de andre ikke har set, prøvet eller smagt. Så det ligger ret lige for at skabe vækst på det norske marked kan blive året, hvor svenskerne indtager Danmark Af Camilla Herman-Petersen, markedschef for VisitDenmark i Sverige Der er ingen finanskrise og recession i Sverige. I et ellers ustabilt Europa er den svenske økonomi solid med en lav rente og en krone, der ikke har været stærkere i forhold til den danske siden årtusindskiftet. Der er allerede ca. 1,8 mio. svenske overnatninger om året i Danmark, og hele 68 % af de næsten 9,5 millioner indbyggere kender til broderlandet mod øst. Mulighederne for at gøre 2013 til det år, hvor svenskerne igen vælger ferielandet Danmark, er med andre ord til stede. Pakkerejser til solen Vi har imidlertid også en række udfordringer, for det er jo ikke uden grund, at præferencen for Danmark har været faldende. En familie skal bruge mange penge på transporten hertil med bil og færge/bro, ikke mindst i højsæsonen, og indtil nu har den svage svenske krone også gjort det dyrt at opholde sig i landet. Rigtig mange foretrækker at blive i Sverige og bruge ferien på at være sammen med venner Der er go plads i Danmark og familie. Andre har sol og strand som det primære motiv for at rejse udenlands, og med flere kølige og regnfulde somre i træk er Danmark desværre ikke varm og solrig nok. Lavprisselskaberne tilbyder til gengæld meget billige rejser sydpå, og svenskerne elsker færdigpakkede ture. De efterspørger også pakkerejser til Danmark, men dem er der ikke mange af endnu da. Tæt på det hele Vi kan imidlertid gøre meget for at vende tallene. Vi skal sikre, at der er et stærkt marketingtryk på det svenske marked, at der er en rød tråd i budskaberne, og at der er en god blanding af destinations- og produktmarkedsføring. Svenskerne kender primært til København, Skagen, Legoland og Tivoli, så der er behov for at formidle den mangfoldighed af oplevelser, som Danmark har at tilbyde. Børneattraktioner, kultur, natur, store og små hyggelige byer, shopping, gastronomi, aktiv ferie og afslapning vi har det hele, og det er tæt på. Man kan nå rigtig meget forskelligt i løbet af en ferie, fordi afstandene er korte, og uanset hvor man befinder sig, er der fx aldrig mere end ca. 45 minutter til hav og strand. Uudnyttet potentiale Svenskerne skal altså inspireres, og der er et stort, uudnyttet potentiale i Mälarregionen omkring Stockholm. Dér bor 1/3 af befolkningen, og de står for 35 % af svenskernes forbrug. Hvorfor skal de planlægge den næste ferie i Region Sjælland? Fortæl dem om alle perlerne, ikke kun de kendte fyrtårne, og gør det nemt for dem: Sammensæt nogle attraktive og overkommelige pakker til de forskellige målgrupper. VisitDenmarks svenske kampagner henvender sig til målgrupperne familier ( Sjov, leg og læring ) og voksne par ( Det gode liv ), og man kan fx købe digitale og printede advertorials, som er redaktionelle artikler med tekst og billeder, der bringes på reklameplads. Den form for markedsføring er rigtig god, når man vil motivere læseren til at besøge en destination. Derudover har vi en stor Danmarksevent i Stockholm i maj 2013, hvor der bliver rig mulighed for at fortælle om regionen og alt det, den byder på. Danmark er niche! Af Lars Ramme Nielsen, markedschef for VisitDenmark i Tyskland Det er nødvendigt at tage kundens perspektiv. Kig fx på et kort over Tyskland og forestil dig, at du er medlem af en familie med bopæl i Hannover. Den kunne jo bestå af to voksne, et par børn, bil, campingvogn og en hund. Fra Hannover er der gode feriedestinationer hele kompasset rundt. Så hvilken retning ta r I til næste sommer, hvis det er kystferie, der er præferencen? Normandiet er jo fantastisk og har et behageligt klima. Men der er også relativt langt at køre specielt med børn og hund på bagsædet. Strandene nordpå er til gengæld i passende afstand, og det er ikke uden grund, at den attraktive kyststrækning ved Østersøen måske er den største konkurrent til Region Sjælland. Tysk Nordsee er også en oplagt mulighed, og de tyske priser er generelt lavere end de danske. Så hvorfor skulle I tage til Sjælland? Der er vel ikke nogen ferieattraktioner, I ikke kan få billigere og/eller tættere på? Udgangspunkt i målgruppen Danmark hverken kan eller skal konkurrere med sol-destinationerne. Den kamp er tabt på forhånd. Men hvis vi nu i dansk turisme valgte at flytte fokus fra pris og produkt til turisternes reelle behov og ønsker, så har vi faktisk noget unikt at tilbyde tyskerne. Her er et enkelt eksempel: Hvis den tyske turist, som elsker at ride, tager sin trailer med til Danmark, så kan han lukke hesten ud og ride sig en tur på stranden. Det må man ikke i Tyskland, hvor man sågar mange steder skal betale kur-skat for at gå en tur på stranden. Man må heller ikke lade sin hund gå løs, som man må de fleste steder herhjemme uden for højsæsonen. Og alt andet lige er det jo sjovere at kaste pinden ud i bølgerne, når hunden ikke er i snor. Vi er nødt til at finde og opdyrke de nicher, hvor vi har en konkurrencefordel. Cyklisterne, lystfiskerne og dem, der bor i etageejendom og savner en feriehusaltan at grille på, er eksempler. Derfor allierer vi os med kompetente mediebureauer, som kan sikre, at vi benytter de rigtige kanaler. For eksempel er det i Berlin rationelt at kommunikere uden om den store tyrkiske befolkningsgruppe, der foretrækker at besøge familien hjemme i ferierne. Af Mathilde Henriques-Nielsen, markedschef for VisitDenmark i Holland Hollænderne bor tæt faktisk tre gange så tæt som danskerne. Måske er det en af grundene til, at det hollandske nærmarked er kendetegnet ved et meget højt ferieforbrug. 36 millioner ferier bliver det til om året, og heraf går halvdelen til udlandet. Næsten 10 millioner ferier foregår pr. bil til udlandet, og det er hér, de danske regioner har mulighed for at skabe øget omsætning. Frihed & selskab Hollænderne må ofte høre for, at de holder kortene tæt ind til kroppen, hvis de fx finder en dansk campingplads, som er værd at vende tilbage til år efter år. Der skulle jo nødig komme for mange landsmænd til ferieoasen. Men faktum er, at hollænderne i stort antal kører på sommerferie til Frankrig, Italien og Spanien, og det sociale aspekt spiller også en vigtig rolle for ferieoplevelsen. Befolkningstætheden i hjemlandet skaber feriebehov for plads og frihed, især for syd- og vesthollændere, men samtidig er de vant til at være mange sammen på ét sted. Derfor er camping og feriecentre generelt populære, for så kan man være sikker på legekammerater og selskab. I forhold til de sydeuropæiske destinationer er der typisk mere plads på overnatningsstederne i Danmark, så her får man frihed og rum, uden at der er langt til naboen, når man har lyst til at være social. Aktiv ferie i naturen De hollændere, som bor i de nordlige og østlige områder, har generelt lidt mere plads omkring sig til hverdag, så de vælger ofte at prioritere privatlivet i feriehusene. Men uanset overnatningsform, så er det ikke afslapning, de hollandske turister kommer til Danmark for. Ferien skal være fyldt med oplevelser, både kulturelle og ude i den natur, som også er en mangelvare i Holland. De skandinaviske lande har et positivt image, hvad angår miljø, natur og børnevenlighed, og det kan sagtens udnyttes bedre. Der er rigtig mange muligheder for at få en god, aktiv familieferie i den østdanske natur, og så er Danmark i øvrigt et oplagt rejsemål for dem, der tager bilen med en beslutning om at få mange forskellige oplevelser og indtryk i løbet af ferien. 6 TURISME+ 7 TURISME+

5 FERIEHUSE OG CAMPING Feriehuse og camping Vi skal slet ikke være så bekymrede Carlos Villaro Lassen, adm. direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening Folk grænsehandler et andet sted Poul Fejer Christiansen, direktør i Campingrådet Det er et velkendt faktum, at langt de fleste feriedestinationer lever af turister fra nærmarkederne. Når de fx oplever et boom i Tyskland netop nu, så skyldes det turisme fra delstat til delstat; ikke gæster fra udlandet. Svenskerne foretrækker en storby eller et feriecenter, så for vores branche er det internationale fokus Norge og Tyskland. Nordmændene og (nord)- tyskerne kommer stadig gerne til de danske kyster for at bo i et feriehus eller på camping, og vi har flere udenlandske turister i Danmark, end Norge og Sverige har tilsammen. Selv om nedgangen i overnatningstallene selvfølgelig er bekymrende, så ser jeg altså ikke så sort på det hele. Her i finanskriseårene har vi lige så mange overnattende feriehusgæster som i 90 erne, og godt nok er flere af dem danskere nu, men så tager de til gengæld ikke til udlandet og bruger feriepengene, og det er jo fint rent samfundsøkonomisk. Hvis vi skal internationalisere, så skal det ikke være Rusland og de øvrige BRIK-lande. For en russisk turist ville det være urimelig dyrt at vælge et rejsemål uden for København, for hvis han skal bo i feriehus, har han brug for en bil. Og den er så dyr at leje, at han ville få mere for pengene ved at rejse en uge til Spanien. Skulle vi endelig begynde at investere i fjernmarkeder, tænker jeg, at vi kan starte med Nordrhein-Westfalen og de sydlige tyske delstater. Dem kan vi nemlig tilbyde et rigtig godt ferieprodukt ved de danske strande. Hvorfor platformen brænder? Mit svar er klart: Danmark er blevet alt for dyrt et ferieland, og det har alle gennemskuet både ferie- og forretningsrejsende, danske og udenlandske turister. De danske campingpladsejere har præcis samme problem som de danske købmænd: Folk grænsehandler et andet sted. Vores produkt er jo i sagens natur mobilt og derfor meget let at flytte et andet og billigere sted hen. Hvorfor skulle man så ikke vælge at tage til Skåne, Sydslesvig eller Femern? Så kan man jo oven i købet tage Nutella, rødvin, øl og snaps med sig hjem. Selvfølgelig præger krisen også danskernes adfærd, når de er på ferie. Børnefamilierne går og bekymrer sig om arbejdsløshed og det afdragsfrie lån på huset, der snart skal betales, og de er nødt til at passe på pengene. Derfor er de også langt mere opmærksomme på at få noget for dem. Løsningen er tilsvarende enkel: Vi bliver nødt til at ændre skatte- og afgiftsstrukturen, så turisterne får bedre vilkår her i landet. Ellers får vi aldrig et konkurrencedygtigt produkt. Der er jo ingen tysk campinggæst, der tænker: Det er søreme godt, at strømmen er så dyr i Danmark! Så husker vi at spare på den! Når man er på ferie, tænker man ikke på bæredygtighed. Så vil man bare nyde livet i det omfang, pengepungen nu tillader det. 8 TURISME+ 9 TURISME+

6 sådan VæLGer de danmark sådan vælger de danmark Hvem er så de udlændinge, som trods alt vælger at holde ferie i Danmark? Hvordan finder de frem til os, og hvad kommer de for? Af Helle Midtgaard, Østdansk Turisme Når vi markedsfører Sjælland, Lolland-Falster og Møn sammen med VisitDenmark, arbejder vi med to overordnede målgrupper: Sjov, leg og læring og Det gode liv. Den første er den største målgruppe for dansk turisme: familier fra nærmarkederne Tyskland, Norge, Sverige og Holland. Den anden målgruppe er unge og voksne par uden børn, primært fra Tyskland, Norge og Sverige, sekundært fra Holland og Storbritannien. Begge målgrupper overnatter i hele Danmark, undtagen i København og omegn, og især i feriehuse og på campingpladser. 7 %, svarende til hhv. 0,5 og 0,7 mio. mennesker, vælger Region Sjælland. Vi lægger ud med børnefamilierne. Nettet er vigtigt For næsten halvdelen af børnefamilierne startede planlægningen af ferien i Danmark med en søgning på nettet. Visitdenmark.com er ikke overraskende et populært sted at søge information: Ca. hver fjerde familie klikker ind dér, og rigtig mange, nemlig 51 %, tjekker også hjemmesiderne for de destinationer, overnatningssteder eller attraktioner, de finder interessante. Offline-kommunikation er ikke passé af den grund. I gennemsnit har 14 % læst kataloger, brochurer og lignende om Danmark, og specielt hollænderne er glade for den trykte information. De kommer igen! 85 % af de børnefamilier, der valgte Danmark i 2011, havde været her før, og for tyskernes vedkommende var tallet helt oppe på 90 %. Ellers var det hovedsagelig en anbefaling fra venner og bekendte, der fik målgruppen til at træffe beslutningen. Natur og kultur Tre fjerdedele af den anden store målgruppe, Det gode liv-turisterne, kommer fra Tyskland. De overnatter helst i feriehus eller på camping, hvilket de hollandske par og børnefamilierne også foretrækker, mens svenskerne har præference for feriecentre og hoteller. Nordmændene fordeler sig nogenlunde jævnt på feriecentre, hoteller, camping og feriehuse, og ligesom svenskerne kan de også finde på at bo på vandrerhjem. Livsnyder-turisterne ved helt klart, hvad der venter dem, for 91 % har været her en eller flere gange inden for de sidste fem år. De kommer dels for at opleve bylivet med historie, kultur og shopping, dels for at udforske naturen på cykel eller gåben. Og så spiller udbuddet af gastronomiske oplevelser også en vigtig rolle, selv om det ikke er med på top 10-listen: Især de norske og tyske par sætter pris på at spise godt på ferien. Information og inspiration Hollænderne er den nationalitet, som bruger mest energi på at søge information og planlægge rejsen, hvilket hænger godt sammen med, at kun 84 % af dem har været her før. De lytter til anbefalinger fra venner og familie, er opmærksomme på reklamer, går på nettet og tager, ligesom hver fjerde tysker, på rejsemesse. Ikke overraskende planlægger turisterne i Det gode liv-målgruppen ikke ferien lige så grundigt som børnefamilierne. Hver tredje har søgt på nettet for at finde information om Danmark. Nærvær Og KONtaKt Sjov, leg og læring -målgruppen er familier, der rejser ud for at opleve noget sammen. Ikke nødvendigvis kernefamilier det kan også være bedsteforældre og børnebørn eller far/søn-rejser. Det centrale er at pleje relationerne. Top 10-motiver for at vælge Danmark 1 Børnevenligt land 2 Strand, kyst og hav 3 Naturoplevelser 4 Gode overnatningssteder 5 Trygt at opholde sig i Danmark 6 Rent land 7 Befolkningen 8 Miljøvenligt rejseland 9 Forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og andre attraktioner 10 Interessante byer I 2011 var der besøgende på Østdansk Turismes hjemmeside, visiteastdenmark.com. Livets gode stunder Det gode liv -målgruppen er unge og voksne par, der holder ferie uden børn. Livsnydere, der kobler af fra en travl hverdag med en lækker middag, gåture i solnedgangen eller en slentretur ad gågaden. Top 10-motiver for at vælge Danmark 1 Strand, kyst og hav 2 Naturoplevelser 3 Gode overnatningssteder 4 Trygt at opholde sig i Danmark 5 Rent land 6 Befolkningen 7 Interessante byer 8 Mulighed for at vandre 9 Miljøvenligt rejseland 10 Gode/billige transportmuligheder til landet 10 turisme+ Kilde: VisitDenmarks Målgruppeprofiler turisme+

7 Interregionalt & internationalt InterREGIONalt & internationalt Den kommende tunnel under Femern Bælt og udbygningen af infrastrukturen i øvrigt kan forvandle den såkaldte STRING-korridor fra Hamborg til Skåne til Europas største vækstdestination. Og midt i dén ligger Region Sjælland. Af Maike Friede Hens og Helle Midtgaard I Østdansk Turisme er vi vant til grænseoverskridende samarbejder: Siden 1994 har vi i forskellige sammenhænge indgået forpligtende partnerskaber med danske og tyske turismeaktører. Nu viser alle analyser, at den faste forbindelse rummer vækstmuligheder for turismen på både kort og langt sigt, og vi har fast fokus på at realisere potentialerne. Turismen i Femern Bælt-regionen har et omfang, der svarer til turismen på De kanariske Øer, og det er navnlig storbyerne Hamborg og København, der driver væksten. Derfor arbejder vi blandt andet på at styrke Region Sjællands tilbud og produkter, så vi kan udnytte nærheden til storbyerne. Nyt liv i den rekreative baghave Det grænseoverskridende Recharge-koncept blev udviklet i et regionalt samarbejde og lanceret i 2011, og det lagde en stabil grund for et kontinuerligt samarbejde om udviklingen af turismen i hele Femern Bælt-regionen. Vi fik skabt en vision om regionen som storbyernes rekreative baghave et sted, hvor turister fra København, Berlin og Hamborg kan lade op og få ny energi, både fysisk og mentalt. Visionen har allerede udmøntet sig i forskellige tiltag, blandt andet en koordineret markedsføringsindsats. Nu går Østdansk Turisme i partnerskab med Ostsee-Holstein-Tourismus og syv lokale destinationsselskaber på både dansk og tysk side, så vi kan fungere som bindeled og samle turismen i området mellem millionbyerne. Dels skal vi synliggøre den rekreative baghave for københavnske og tyske turister, og dels skal vi arbejde sammen med storbyerne om at tiltrække gæster fra fjernmarkederne til storbyoplevelser, vikingekultur og aktiviteter i naturen. Selve tunnelbyggeriet skaber i øvrigt også et betragteligt turisme-potentiale via individuelle besøgende og grupperejsende på technical visits. En sammenhængende turismestrategi Det såkaldte STRING-partnerskab arbejder på at fremme regional udvikling og grøn vækst i korridoren fra Øresundsregionen til Hamborg. Et af STRINGs fokusområder er turismen, og organisationen har etableret et nyt netværk med både offentlige og private aktører. Fem af dem Wonderful Copenhagen, Hamburg Tourismus og regionerne Sjælland, Skåne og Schleswig-Holstein samarbejder i netværkets første strategiprojekt, Building Tourism, som på lidt længere sigt skal resultere i en ny, sammenhængende turismestrategi for hele regionen. I netværket bliver Region Sjælland repræsenteret af Østdansk Turisme, og også her er målet både at tiltrække turister fra de internationale markeder og at øge den interregionale turisme. Det er slående at konstatere et så lavt niveau af naboturisme i Femern Bælt-regionen. Samtidig er det godt nyt og en tydelig indikation af de enorme muligheder for integration af turistindustrierne, når tunnellen kommer. Tunnellen vil forbedre tilgængeligheden og kommunikationen betydeligt, og mange vil pludselig opdage de fantastiske attraktioner lige i nærheden. I det større perspektiv afslører og fremhæver denne undersøgelse turismens strategiske betydning som katalysator for vækst og jobskabelse i den nye Femern Bælt-region. Jacob Vestergaard, administrerende direktør i STRING, kommenterede i efteråret på STRINGs nye analyse af turismen i Femern Bælt. I starten af november lavede han selv et tankeeksperiment på baggrund af tallene fra Storebælt og Øresund: Hvis man overfører dem til Rødby- Puttgarden, vil den faste forbindelse give 16 mio. flere rejsende over Femern Bælt alene det første år. Jacob Vestergaard finder ikke tallet urealistisk: Storebæltsbroen forbinder 2,5 mio. danskere på hver side med hinanden; Øresundsbroen forbinder 2,5 mio. danskere med 1,5 mio. indbyggere i Skåne; og tunnelen vil forbinde 3,7 mio. indbyggere i Øresundsregionen med mindst 4,6 mio. indbyggere i Schleswig-Holstein og Hamborg. Antal passagerer pr. år på de tre forbindelser mio / Storebælt Øresund Rødby-Puttgarden 12 TURISME+ 13 TURISME+

8 Det skal være nemt. Det skal være trygt. Det skal være godt. Det skal være nemt. Det skal være trygt. Det skal være godt. Af Peter Ole Sørensen og Helle Midtgaard I sommer var projektleder Jesper Pørksen fra Cyklistforbundet på cykeltur med en kammerat syd for grænsen. De var bestemt ikke alene: Tyskerne er meget begejstrede for cykelferier, og de vil egentlig også gerne trille rundt i den smukke danske natur, siger de. De gør det bare ikke men det kommer de til. Med Østdansk Turisme som samarbejdspartner har Cyklistforbundet nemlig fået bevilget midler fra Regionalfonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Friluftsrådet til et nyt projekt, som skal gøre dansk cykelturisme attraktivt på internationalt niveau. Vest- og Østdanmark Der er to cykelruter i Danmark, som især er interessante for udenlandske turister: Vestkystruten fra Rudbøl til Skagen og Berlin- København. Den sidste kan være med til at skabe forretning for turismeaktørerne i Region Sjælland, og Østdansk Turisme er aktiv samarbejdspartner i Cyklistforbundets Regionalfondsprojekt, Powered by Cycling: Panorama. Bedre mærkning Det nye EU-projekt skal ikke alene udvikle den direkte vej Berlin-København, men også etablere en række attraktive sløjfer langs ruten, hvor turisterne kan tage på cykeltur ud fra et overnatningssted. Og så skal det hele synliggøres. De tyske turister er vant til at have et veludviklet net med cykelvenlige ruter, hvor de kan finde overnatning, som passer til deres behov. Derfor vil vi gerne kickstarte en fælles mærkeordning, hvor vi lægger os op ad det, tyskerne kender fra fx Luxembourg, Tjekkiet og Østrig. De kommer nemlig først, når de kan føle sig trygge. Vil du være med? Powered by Cycling: Panorama skal opdatere, udvikle og markedsføre Vestkystruten og den danske del af København-Berlin som fyrtårnsruter for dansk cykelturisme. I samarbejde med turismeerhvervet skal projektet bl.a. skabe nye tilbud til børn og voksne, så Region Sjælland og resten af Danmark kan markere sig som international cyklistdestination. Kontakt Peter Ole Sørensen eller Karen Lilleør fra Østdansk Turisme, hvis du er interesseret i at blive en del af projektet. Der er stigende interesse for den tohjulede ferieform, og det er nu, vi skal sætte ind, hvis vi vil markere os som en attraktiv cykelnation i internationalt regi, påpeger Jesper Pørksen. Der er over km skiltede ruter i Danmark, og selv om der de senere år har været mange gode initiativer både lokalt og regionalt, så har der ikke været et samlet fokus på de nationale ruter. Med den nye bevilling kan Cyklistforbundet samle de forskellige aktører og koordinere indsatsen på nationalt plan. En attraktiv målgruppe Ifølge Jesper Pørksen er der al mulig grund til at satse på de tyske cykelturister. 70 ernes klassiske touring-cyklist, som sov i telt og lavede mad på primus, svarer nemlig meget dårligt til billedet anno Uanset om cyklen er omdrejningspunktet for hele ferien eller bare det foretrukne køretøj på kortere udflugter, så er cyklisterne parate til at udnytte de tilbud, som findes i lokalområdet. Den voksende gruppe af seniorer VisitDenmarks Det Gode Liv -målgruppe sætter fx både pris på god mad, god service og en god seng at sove i, og de er villige til at betale for høj kvalitet. "Turisterne skal også have en god oplevelse, når de står af cyklen. Og det er der al mulig grund til, at overnatningsstederne og de andre aktører får øjnene op for, for cykelturismen kan sagtens være med til at løfte udviklingen i et lokalområde." 14 TURISME+ Udvikling er nødvendig Det er helt afgørende, at vi også kan give turisterne en fin oplevelse, når de stiger af cyklerne, siger Jesper Pørksen. Danmark er langt bagud i forhold til fx Tyskland, Holland og Schweiz, hvor der bliver afsat midler til udvikling, og hvor der er vilje til en fælles indsats. Derfor skal vi i Panorama-projektet blandt andet udvikle nogle attraktive pakkerejser i samarbejde med turoperatørerne. De dækker kun en beskeden del af omsætningen på cykelruterne, men de er med til at skabe synlighed via messer og feriekataloger og så kan man nemt blive inspireret til at arrangere sin egen ferie. 15 TURISME+

9 Kan dit KasseaPParat tage russiske rubler? Kan dit kasseapparat tage russiske rubler? Af Tine Bjørn Pedersen, projekt- og webkoordinator, Østdansk Turisme I samarbejde med VisitDenmark besluttede Østdansk Turisme, at vi i 2012 og 2013 skulle udvikle Rusland som nyt marked for Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Det er en beslutning, vi ikke har fortrudt: Antallet af russiske turister er steget mere end 70 % i de seneste 12 måneder, så noget tyder på, at indsatsen allerede har båret frugt. Ser man på det samlede antal udenlandske overnatninger i regionen, udgør russerne selvfølgelig stadig et beskedent mindretal, og de kommer ikke til at dække det stadig faldende antal af tyske turister over natten. Men der er et potentiale, og det er altid et godt sted at starte. Et nyt nærmarked? Blandt de fire BRIK-lande er Rusland det hurtigst voksende marked med hensyn til udenlandsrejser, og i 2011 gennemførte russerne mere end 23 mio. rejser. Samtidig har de den højeste gennemsnitlige indkomst og afholder i snit 1,3 flere udenlandsrejser end kineserne og 4,6 flere end brasilianerne. Den høje indkomst har ført russerne direkte ind på en flot førsteplads som de udenlandske turister, der har det højeste døgnforbrug i Danmark. Russerne kommer typisk til Danmark via fly fra enten Moskva, Skt. Petersborg eller Kaliningrad, hvor selskaber som SAS, Aeroflot, Estonian Air og AirBaltic har op til flere daglige afgange. Flyvetiden er mellem to og to en halv time, så relativt set er Danmark kun et stenkast væk. Derudover er der et lovende marked i området omkring Skt. Petersborg, hvorfra en del vælger at køre i egen bil via Finland og Sverige. Østdansk Turisme og russerne I 2012 har Østdansk Turisme i samarbejde med VisitDenmark, Novasol og Small Danish Hotels gennemført en lang række aktiviteter på det russiske marked. Året startede med en produktkendskabstur for det russiske rejsebureau Jazz Tours, hvor vi kørte regionen tynd i tre dage, besigtigede hoteller og afprøvede 16 turisme+ attraktioner. Derefter lagde rejsebureauet sig fast på Marielyst som primær destination og har i løbet af juli og august 2012 genereret mere end 300 overnatninger, fordelt på Hotel Nørrevang og Novasols sommerhuse. Jazz Tours har en klar forventning om, at tallet bliver væsentligt højere næste sommer. I foråret var to rejsejournalister på pressetur, og i juni afholdt vi endnu en pressetur for fem journalister, denne gang med særligt fokus på gastronomi. Presseturene har resulteret i flere artikler, både trykte og online, som tilsammen har en estimeret ad value på mere end 1.1 mio. DKK. I august gennemførte vi endnu en produktkendskabstur med repræsentanter fra seks af de største russiske rejsebureauer, som sælger Skandinavien, og de udtrykte alle begejstring for regionen. I september deltog vi sammen med 11 andre danske turismevirksomheder på Nordic Workshop 2012 i Moskva og Skt. Petersborg. Målgruppen for de to workshops var russiske rejsebureauer og turoperatører, hvoraf en stor del i forvejen sender gæster til København. De var derfor på udkig efter enten en ferieform, der kunne kombineres med et par dage i København, eller et reelt alternativ til København og Legoland, som flere af deres gæster allerede har oplevet. Her fandt flere udbydere, at Sjælland, Møn og Lolland-Falster rummer et stort potentiale i kraft af nærheden til København. Og når man kommer fra et land, der er knap 400 gange større end Danmark, regner man ikke en times kørsel eller to for noget særligt. Workshoppen resulterede foreløbig i en produktkendskabstur med repræsentanter fra Skt. Petersborg-afdelingen af bureauet Russian Express. Turen blev afholdt i efterårsferien, så de allerede i sommeren 2013 kan udbyde rejser til Region Sjælland. Foreløbigt resultat af presseture: Ad value 1,1 mio. kroner, svarende til et oplag på Fakta om BRIK-landene Betegnelsen BRIK dækker Brasilien, Rusland, Indien og Kina, der alle har udvist langvarig og stabil vækst i deres BNP. Alle landene er både geografisk og befolkningsmæssigt store økonomier, og med en voksende, købedygtig middelklasse er der opstået et stort potentiale for såvel eksport som turisme. Selv om organisationer som Global Business Travel Association spår, at Kina i 2015 vil være verdens største rejsemarked, er der stadig langt til Danmark, og foreløbig er Rusland det hurtigst voksende marked med hensyn til udlandsrejser. Tilmed har russerne det højeste indkomstniveau, efterfulgt af Brasilien, Kina og Indien. Kilder: VisitDenmark, Danmarks Statistik og TMI Consultancy Det russiske marked i tal Antallet af russiske turister i Danmark steg med 19 % fra 2010 til Sammenligner man perioden jan.-okt med samme periode i 2012, er stigningen på 31 %. 45 % af russerne booker deres rejse via internettet, mens 55 % booker via rejsebureauer. En russisk turist bruger i snit DKK om dagen. Det tilsvarende tal for en tysker er 431 DKK. Pressefolk på vej ned ad trappen på Møns Klint Mindst 5 mio. russere har i 2012 holdt sommerferie uden for Rusland. 17 turisme+

10 Kan dit KasseaPParat tage russiske rubler? HvOrdaN var de russiske gæster, i Havde på besøg i sommer? Det var meget positive turister, der var glade for området. De lejede biler og cykler og besøgte de lokale seværdigheder og attraktioner. De var meget interesserede i slotte, godser og historie generelt. Vores gæster var både par, familier og enkeltpersoner, og de benyttede ofte restauranten og resten af hotellets faciliteter. De var fascinerede af vores lækre strand og gode bademuligheder, så vi må sige, at vi har haft nogle rigtig glade og tilfredse russiske gæster. Sophie Peterson, hotelchef, Hotel Nørrevang HvOrFOr er rusland interessant FOr small danish HOteLs? Med 100 hoteller og næsten værelser til salg igennem vores salgsplatform er vi hele tiden på jagt efter nye relevante markeder og gæster. Nærmarkederne har vi godt styr på, og kigger vi mod nye markeder, hvor der findes vækst, tilgængelighed og kendskabsgrad omkring Danmark, så er Rusland interessant. Mangfoldigheden i vores produkt og den nære beliggenhed gør det muligt at tiltrække russiske målgrupper inden for både ferie- og mødeturisme. Russerne rejser tillige på tidspunkter, hvor vi traditionelt har ledig kapacitet. Jørgen Christensen, direktør, Small Danish Hotels HvOrFOr bør danske turistvirksom- Heder investere i rusland? Blandt BRIK-landene er Rusland det hurtigst voksende marked med hensyn til udlandsturisme. Der er 143 mio. indbyggere, og de russiske turister har det højeste døgnforbrug blandt udenlandske turister i Danmark. Lægger man til, at flyveturen til Danmark kun tager 2 timer, så har man bestemt et marked med stort potentiale. Nina Akimova, Marketing Manager Rusland, VisitDenmark HvOrFOr Har dfds valgt at investere i det russiske marked? Vikingerne genindtager england Rusland er et uhyre vigtigt marked for DFDS, og vi bearbejder det meget seriøst. Antallet af russiske gæster på DFDS s skibe er steget fra blot 400 gæster i 2003 til mere end gæster i Russerne er vigtige for os, fordi de kommer store dele af året og ikke kun om sommeren. De er med til at udvide sæsonen for os. Daniel Wong Frandsen, Area Sales Manager, DFDS Seaways some clients prefer mild, not hot climate Det russiske rejsebureau Jazz tours har foretaget en kundeundersøgelse blandt de gæster, de sendte til Marielyst i sommeren Her sammenfatter anna leshkova, som også var guide på Marielyst i sommer, resultatet. Summer holidays in seaside resort in Denmark is good for the clients (mostly families with kids) who prefer mild, not hot climate. As it turned out from the communication with the customers, climate is the first reason when they start considering Denmark. After that come all other things (good infrastructure, nature, attractions, accommodation). Also most of the travelers live in the big cities and for them another one reason to find the place there they can have a good vacation with a fantastic nature, fresh air and the sea. Besides all this points they would like to get a good accommodation with high quality service. Marielyst matches all these factors very satisfactory. Marielyst has a good location. You have a lot of possibilities to travel around the region. You can easily reach Nykobing nearest big city the capital of Falster (20 minutes by bus), where you can rent a car and travel around the area. A lot of tourists have already done that. Besides that you can go to Copenhagen and spend all day in the city of Hans Christian Andersen. From the other side you can easily reach another city, Gedser. Gedser is a seaport and you can go to Germany (Rostock) it takes 2 hours by ferry. Many Russians like the idea to go to Germany for one day. There are a lot of people who like fishing and Marielyst has very good possibilities for that. Men just take bicycle and in 15 minutes they were at beautiful lake where they can fish all day and take catch home and grill it. As for Marielyst the weather was not so good but the atmosphere, air, sea all these things made people quite satisfied. Marielyst combine two important things sea holidays and good options for sights. Tourists went to Medieval Centre and to Mons Klint both of these places were very interesting for Russians. In Centre they learnt a lot about culture, tradition of medieval ages. Mons Klint definitely top attraction and bestselling excursion. I can t describe their feeling about this place, really breathtaking! And the Russian speaking guide provided a good service and interesting story. All tourists expected to have a good vacation in Marielyst and for sure each of them had it. Every Saturday on our way back to the airport they asked me to stay one-two days more in Marielyst. Af Sanne Jacobsen, projektleder, Østdansk Turisme I 2013 er det præcis 1000 år siden, at de danske vikinger rejste ud for at finde nye jagtmarker. Under ledelse af den danske konge Svend Tveskæg gik turen over Nordsøen til den engelske østkyst ikke primært for at slås og stjæle, men med henblik på at slå sig ned og dyrke jorden. Det sidste års tid har vi fulgt i deres fodspor, men denne gang har vi ikke tænkt os at blive. Nej, vi vil i al fredsommelighed gøre vikingernes efterkommere, de nuværende briter, opmærksomme på, at her i landet ligger en stor del af deres kulturelle bagage og venter på, at de skal opleve den som kulturturister. 18 turisme+ 19 turisme+

11 ViKinGerne GenindtaGer england Et stærkt brand Set på verdensplan kalder 40 % af alle turister sig selv for kulturturister, mens det kun gælder 4 % af dem, der besøger Danmark. Der er altså et klart potentiale for vækst inden for denne type turisme. Men hvordan får vi fat på de internationale kulturturister? For at opnå succes på et internationalt marked er tre faktorer afgørende: Et stærkt brand med tilknyttede produkter af høj kvalitet, målrettet markedsføring med fokus på at skabe salg og så et samarbejde, som ikke bare er regionalt, men nationalt. Danmark er et lille, undseligt land, og vi er ikke internationalt kendt for så meget andet end høje skatter, den lille havfrue og Peter Schmeichel. Vi havde dog en storhedstid mellem ca. 750 og 1050 i det, vi i dag kender som Vikingetiden. Her har vi altså alligevel en form for mærkevare, som rigtig mange europæere forbinder med Danmark. Vikingerne drog i stort antal ud i verden, og de har sat sig varige spor mange steder spor, som for længst er integreret i de forskellige steders egen historie. Dermed ligger der et oplagt reason to go i vikingebrandet: Dels kan man opleve en unik kulturhistorisk periode, og dels kan man især hvis man kommer fra en europæisk nation blive klogere på sin egen historie. Østdanmark har flere attraktioner, der formidler vikingetiden, og udviklingsplaner for flere hundrede millioner kroner skal de kommende år udvikle kvaliteten af oplevelsesproduktet yderligere. og et nationalt samarbejde Udviklingen af et nationalt samarbejde er sjældent ligetil, men i forbindelse med vikingetemaet opstod det helt naturligt via VisitDenmark Londons satsning under sommerens OL. Imagination var et såkaldt hus til branding af Danmark og danske produkter, og i tre dage præsenterede vi det danske vikingeferieprodukt i samarbejde med vikingedestinationer og attraktioner fra hele landet. 30 vikinger var rejst fra Danmark til London, hvor de optrådte med slåskampe, autentiske vikingelege og en teaterforestilling med gamle vikingesagn. Gæsterne kunne prøve at sidde i et rigtigt vikingeskib, slå deres egen vikingemønt eller binde deres egne sokker på vikingemanér. Og turismefagligt personale stod klar med flere gode historier og en fælles brochure med forslag til transport, overnatning og gode spisesteder. Bred opbakning til samarbejdet De gode samarbejdstakter, der blev slået an i London, er fortsat hen over efteråret. For eksempel var 10 britiske turoperatører i efterårsferien på en produktkendskabstur, arrangeret af Østdansk Turisme, projektet Da Danmark blev til, Roskilde & Lejre Turistbureau og VisitSydvestsjælland i fællesskab. Som arrangører fik vi et fantastisk og sundt kig på regionens attraktioner, spisesteder og overnatningsmuligheder, set gennem andres øjne, og turen gav anledning til en konstruktiv dialog om de mange muligheder for produktudvikling, der ligger i vikingebrandet. Udtalelserne her på siderne kommer fra fire af turoperatørerne. I starten af oktober havde Østdansk Turisme desuden inviteret hele landet til debatmøde med titlen Dansk vikingeturisme hvad gør vi nu?. Der var både livlig diskussion og fuld enighed om, at temaet har en fremtid, så vi (sam)arbejder videre med forskellige projekter, produktudvikling og markedsføringstiltag. Vikingerne er helt sikkert tilbage! en FOrretNiNgsmULigHed Vores niche er grupperejser med britiske skolebørn i alderen år, så vores destinationer skal være relevante i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Ingen af vores konkurrenter sælger rejser til Danmark, så vi kom for at tjekke, om vi kunne skabe forretning her. Og det tror jeg, vi kan, fx med udgangspunkt i Roskilde. Vikingerne er oplagte rent historisk, og det flade landskab er ret unikt i geografisk henseende. Den danske indsats for bæredygtighed er også meget interessant både vindmøllerne og det nye nordiske køkken med fokus på lokale råvarer er værd at studere. Matt & Claire Connelly, Adaptable Travel, Gloucestershire the vikings are reason to go! Interessen for vikinger er stigende i Storbritannien, bl.a. takket være et meget populært tv-show på BBC her i efteråret, og jeg er overbevist om, at der er et marked for vikingeturismen i Danmark. Det handler bare om at markedsføre sit produkt på en god måde og til den rigtige målgruppe. Færgen fra Esbjerg er fx en fin rejserute, afstandene er overkommelige, og så kan man endda cykle rundt. Selv om der er gode strande på Sjælland, kan de ikke i sig selv trække turister til. Man skal kombinere udendørs aktiviteter med noget kulturelt, og det at sejle i vikingeskib er fx en helt speciel og meget fantastisk oplevelse. I Best Served s sommerprogram for 2013 har vi en kør-selv-pakkerejse, som vi har udviklet i samarbejde med Østdansk Turisme. Fly til København, udlejningsbil, de relevante attraktioner og overnatning i Roskilde og Ruds Vedby undervejs. Jeg er helt overbevist om, at den bliver solgt. Simon Clifford, Best Served Scandinavia, London vi vil Levere OpLeveLser Vi arrangerer individuelle rejser, og indtil nu har vi kun solgt København som stopover, men vi vil gerne udvide sortimentet og arrangere nogle ture ud fra hovedstaden fx til Sagnlandet Lejre. Vi får stadig flere børnefamilier, og de er mere interesserede i, hvad de kan foretage sig på ferien, end hvor smukt der er. Turen over Nordsøen er et plus man kan tage sin bil med, og afstandene skræmmer ikke. Og man kan nå så meget på kort tid på Sjælland. For os er det til gengæld helt afgørende, at man kan få lov at opleve attraktionerne, uden at man kommer som en stor gruppe. Jeg er glad for at have været rundt i Region Sjælland, så jeg kan anbefale kunderne de rigtige oplevelser. Vi vil ikke sælge noget, vi ikke har prøvet selv. Vi oplever en stigende interesse for Danmark, og vikingerne er definitivt værd at rejse efter englændere valfarter jo fx også til York. Jo Chapman, Taber Holidays, West Yorkshire bestemt attraktivt Vi arrangerer rejser for kunder fra Storbritannien, Australien og USA familier, par og vennegrupper. Hvis kunderne ønsker det, sørger vi for det hele, også billetterne til teaterforestillingen og balletten. Derfor vil jeg også helst tjekke destinationerne personligt, så jeg ved, hvad jeg sælger. Vi sender turister til Finland, Rusland og Baltikum, og jeg kan godt forestille mig, at Østdanmark kommer med på listen. Vikingetemaet er bestemt attraktivt. Naturen er velegnet til børnefamilierne, og en gruppe yngre amerikanske par vil også kunne få en rigtig sjov vikingeferie fx med base i et af de fine sommerhuse på vestkysten. Heidi Walker, Baltic Holidays, Manchester Kulturturismen det største og hurtigst voksende turismemarked Ifølge World Tourism Organisation kalder 40 % af alle turister på verdensplan sig selv for kulturturister, mens det kun gælder 4 % af dem, der besøger Danmark. Vikingerne er et effektivt trækplaster, når vi skal tiltrække flere gæster fra udlandet. 78 % af de besøgende på VisitDenmarks OL-stand mente, at det var sandsynligt, at de vil besøge Danmark i nær fremtid. 20 turisme+ Der blev delt masser af foldere ud under OL. Beowulf er helten i et oldengelsk kvad, nedskrevet omkring år turisme+

12 Østdansk turisme markedsføring af sjælland, møn og Lolland-Falster 2013 Hvis vi skal tiltrække flere og nye udenlandske og danske turister, er vi nødt til at øge kendskabet gennem målrettet markedsføring. medarbejdere Karin Melbye Holm Direktør Mobil Peter Ole Sørensen Souschef Mobil Af Tine Bjørn Pedersen, projekt- og webkoordinator, Østdansk Turisme Lene Birlie Eriksen Administrator Telefon Inge-Vibeke Boysen Udviklingschef Mobil Den største gennemslagskraft opnås med større kampagner, og Østdansk Turisme arbejder derfor for at sikre fællesskab om målrettede markedsføringsaktiviteter mellem en lang række aktører. I 2013 iværksættes et nyt markedsføringssamarbejde med kommuner, turismeerhverv, Vækstforum Sjælland og VisitDenmark med fokus på målgrupperne Sjov, leg og læring og Det gode liv. Derudover gennemføres en lang række markedsføringstiltag i regi af Østdansk Turismes projekter, målrettet specifikke segmenter. I 2013 koncentrerer indsatsen sig om de velkendte nærmarkeder Danmark, Tyskland og Sverige, der tilsammen tegner sig for 91 % af det samlede antal overnatninger i regionen. Der vil endvidere blive gennemført markedsføring på andre relevante markeder som fx England, Norge og Holland. Endelig sættes der fokus på at udvikle nye markeder som Rusland og Kina, så Sjælland, Møn og Lolland-Falster på længere sigt kan få en andel i de høje vækstrater og den hastigt voksende udlandsturisme derfra. Markedsføringen i 2013 omfatter en række forskellige tiltag: Bearbejdning af salgsledet: Vi sætter yderligere fokus på at etablere samarbejde med incoming bureauer og turoperatører i ind- og udland. Vi vil initiere og være tovholder på at udvikle pakketilbud i samarbejde med turismeerhvervet, og vi arrangerer skræddersyede produktkendskabsture, der giver salgsledet et indgående kendskab til regionen og skaber den optimale forudsætning for et videresalg. 22 turisme+ Pressebearbejdning: Medierne er et vigtigt redskab i arbejdet med at øge kendskabet til regionen. Vi prioriterer fortsat bearbejdningen af udvalgte medier i Danmark og på de udenlandske markeder, bl.a. ved at udsende pressemeddelelser og arrangere presserejser. Online markedsføring og visiteastdenmark.com: En markant online tilstedeværelse er helt nødvendig, når man vil tiltrække turister. Næsten 80 % af danskerne booker deres ferie via internettet, og andelen af udenlandske turister, der bestiller online, er stadig stigende. Østdansk Turisme udvikler og vedligeholder visiteastdenmark.com i en række sprogversioner. Vi genererer årligt omkring en halv million besøgende på sitet ved hjælp af Google Adwords, Facebook og annoncering i eksterne nyhedsbreve. Online-mediet bliver desuden en vigtig del af flere af de internationale kampagner, hvor vi vælger de mest effektive kanaler i samarbejde med VisitDenmarks respektive markedskontorer. KræveNde LivsNydere Med over besøgende på hjemmesiden og en konverteringsprocent på ca. 8 er der et godt grundlag for at videreføre konceptet Recharge. I 2013 bliver der derfor udviklet nye produkter, som formidles via Recharge-ferie.dk og Auftanken-im-urlaub.de. Produkterne henvender sig til den krævende livsnyder, som trænger til et pusterum og/eller forkælelse, og vi gennemfører en målrettet kampagne, primært via sociale medier og Google Adwords. vikingerne som trækplaster Østdansk Turisme er i samarbejde med VisitDenmark tovholder på den nationale indsats for at fremme vikingerne som reason to go. Det skal ske gennem produktudvikling, internationalisering og styrket oplevelseskommunikation på de attraktioner, der har vikinger og dansk vikingehistorie som kerne i deres aktiviteter. FØdevarer I projekt GRO Grønne Regionale madoplevelser sætter vi spot på Region Sjællands fødevareoplevelser og kulinariske turisme. På planen er events i regionen og i udlandet, magasinudgivelser, formidling via mobil-apps, synliggørelse på internettet, presserejser med journalister og operatør-kendskabsture til regionens fødevarefristelser. cykelturisme Østdansk Turisme samarbejder med Cyklistforbundet og flere jyske partnere i projektet Powered by Cycling: Panorama. Projektet omhandler Nordsøruten og den danske del af Berlin-København, og formålet er at skabe en bedre infrastruktur på cykelruterne, forbedre og udvikle servicetilbud, udvikle og sælge cykelpakkeprodukter og ikke mindst markedsføre Danmark som en cykeldestination på internationalt niveau. Østdansk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab for Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Vi arbejder for at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse inden for Region Sjællands turismeerhverv og afledte erhverv gennem værdikædesamarbejde, innovation, videnformidling og markedsføring. På Østdansk Turismes hjemmeside, visiteastdenmark.com, kan du blandt meget andet interessant stof finde analyser af den udenlandske turisme i Region Sjælland og Danmark i øvrigt. bestyrelse Helle Midtgaard Kommunikations- og pressekonsulent Mobil Tine Bjørn Pedersen Web- og projektkoordinator Mobil Kirsten Borup Marketingkoordinator Mobil Videninstitutioner Henrik Toft Jensen, RUC (formand) Region Sjælland og Vækstforum Bent Normann Olsen, Region Sjælland Jane Strange Nielsen, Vækstforum Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR) Marie Stærke, Køge Kommune Flemming Jensen, Lejre Kommune VisitDenmark Flemming Bruun Sanne Jakobsen Projektleder Mobil Maike Friede Hens Analyse- og udviklingskonsulent Mobil Karen Lilleør Projektkonsulent Mobil Horesta (Region Sjælland) Allan Hansen, Middelaldercentret Overnatningssektor Ole Eskling, Camping Møns Klint Attraktioner Tinna Damgaard-Sørensen, Vikingeskibsmuseet Christoffer Knuth, Knuthenborg Safaripark Turismeorganisationer Hans-Jørgen Olsen, Team Odsherred 23 turisme+

13 Hotel Hvide Hus, Køge modent par fra USA Initially, booked in room overlooking parking lot, but friendly staff gave option for room overlooking coast/walking path/meadow. Rooms are spacious and beds extremely comfortable. Staff is helpful and friendly. Ifølge Nielsen Global Online Consumer Survey (2010) er anbefalinger fra venner, bekendte og familie den mest troværdige form for reklame. Derefter følger anmeldelser på nettet: 70 % har tillid til online-anmeldelser, publiceret af kendte og ikke-kendte forbrugere. Vi har plukket fra anmeldelserne på booking.com. Hotel Prindsen, Roskilde en gruppe venner fra Storbritannien A gem of a hotel. Spacious, beautifully furnished rooms within the framework of one of the most historic hotels in Denmark. We loved having an early morning coffee in the sun in the secluded courtyard, surrounded by vine covered buildings. Private parking was an added bonus. It was an easy walk to the bustling market square and to the Viking Ship Museum. The absolute highlight of our stay was dinner in the restaurant. The food, both presentation and taste, was the best we have enjoyed anywhere on our recent travels and that includes top restaurants in London and Paris. A memorable stay. Hotel Frederik II, Slagelse yngre par fra Norge Et rent og pent hotell med god mat og et hyggelig personale. De var veldig serviceinnstillt og alltid smilende. Ebsens Hotel, Maribo enlig turist fra Storbritannien Good food and the staff friendly and very helpful. Hotel Liselund, Nykøbing Falster modent par fra Sverige Bra läge nära till promenad längs vattnet. Gemytlig atmosfär, god mat, bra service. Comwell Sorø Storkro enlig rejsende fra Storbritannien The breakfast is really lovely. Lots of choice and lots of fresh food. Brilliant way to start the day. The hotel is easy to get to/from and there is a great area with lakes and woods for running, if one is into that. Wi-fi is hotel wide, free and fast. Bingo! Holberggaard Apartments, Vordingborg familie med større børn fra Estland Beautiful location, very nice nature around. Nice owners, very well equipped and clean apartment. Svogerslev Kro modent par fra USA The staff were SUPERB. The food is the best we had on our 27 day holiday around Scandinavia and although expensive for the rest of the world the hotel is good value in Scandinavia. We will stay again!!! Karlslunde Strand Hotel en gruppe venner fra Sverige Har varit på Karlslunde många gånger både med vänner och familj. Nära till Köpenhamn via tåg, nära till Tyskland. Flera bra matställen och affärer i närheten. Otroligt vacker strand. Aldrig träffat någon otrevlig personal. Mycket tillmötesgående. Helt enkelt mycket för pengarna. Danhostel Holbæk yngre par fra Norge Et flott overnattingssted til en rimelig pris. Nydelig frokost. Best Western Hotel Jens Baggesen, Korsør modent par fra Østrig Dort fühlt man sich gleich sehr willkommen. Røsnæs Hotel modent par fra Sverige Det var som att vistas på ett slott, med en fantastisk utsikt över Stora Bält. Trots att det var obemannat vid ankomst var allt väl förberett och fungerade perfekt. Mycket vänlig personal och en mycket fin frukost på morgonen. Denna vistelse blev något utöver den vanliga och mycket minnesvärd.

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2003 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009 Danmarks nationale turismeorganisation Årsberetning 2009 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske ferie-

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Ferie i Kystdanmark warum nicht?

Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Rapporten er udarbejdet af TNS Gallup på vegne af VisitDenmark, Videncenter for Kystturisme og Region Syddanmark. Undersøgelsen er delvist

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Fyn gennem kinesiske briller

Fyn gennem kinesiske briller Værtskab på kinesisk 2.0: Fyn gennem kinesiske briller --smilende og nærværende personale, gratis wifi, gode fotospots, kvalitetssouvenirs, value for money, story telling i kinesisk kontekst, shopping

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Indholdsfortegnelse Nordjysk turisme står sammen og tænker stort 2007 var et spændende år............ 5 KICKSTART Nordjylland mål og baggrund...................................

Læs mere

Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Indhold

Læs mere

Turisme i Ilulissat. Fakta og potentialer

Turisme i Ilulissat. Fakta og potentialer Turisme i Ilulissat Fakta og potentialer februar 2013 1 2 Turisme i Ilulissat - fakta og potentialer februar 2013 Anja Bach-Jensen og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Center

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Stendrup & Partners Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Titel: Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Udarbejdet for:

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Martin skabte Nordic Aviation Capital

Martin skabte Nordic Aviation Capital Pris DKK 48,00 (inkl. moms) OKTOBER KVARTAL 2014 14. ÅRG. NR. 35 Martin skabte Nordic Aviation Capital og blev milliardær! Med hovedsæde i Billund dirigerer Martin Møller Nielsen i dag verdens største

Læs mere

April 2007, 16. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Turisme og naturvejledning

April 2007, 16. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Turisme og naturvejledning RNATURVEJLEDE April 2007, 16. årg, nr. 1 NATUR vejleder FORENI NGEN Turisme og naturvejledning RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt

Læs mere