Velkommen ved Søren Myrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen ved Søren Myrup"

Transkript

1 6. marts 2013

2 Program 9.45 Konferencen åbnes af Ungdomsskoleforeningens formand Søren Myrup ungdomsskolers bidrag i Ny Nordisk Skole: Kl Fredensborg Ungdomsskole: Tværgående nytænkning, ved Sus Schack Kl Odder Ungdomsskole: Fælles indsats skaber synergi ved Gitte Soelberg Kl Vordingborg Ungdomsskole: Flow og social mobilitet ved Henrik Hald Krog Kl Frederikshavn Ungdomsskole: Den bløde ungepakke og genvundne kompetencer ved Christian Mikkelsen Kl Syddjurs Ungdomsskole: Sproglig udvikling som personlig udvikling ved Thomas Esbøl. Kl Ungdomsskolen Hedensted: Ungdomsdemokrati i samarbejde ved Anders Møller og Lone Brock Hansen Frokostbuffet Hvad skal Ungdomsskoleforeningen gøre for jer? Christine Rasmussen, medlem af Dialoggruppen i Ny Nordisk Skole, Søren Myrup Pedersen, formand for Ungdomsskoleforeningen, står efter et kort personligt indlæg, mål for forsamlingens ønsker Kaffe med kage Konturer og tendenser. Ved Andreas Rasch Efter en gennemgang af ansøgningerne tegner der sig tendenser i lokale ønsker. Regeringens udspil peger også på skoleudviklinger. Og tankerne bag Ny Nordisk Skole gennemsyrer det hele men er der noget der tegner sig i krystalkuglen? Forventet slut for i dag.

3 Grøn er vårens hæk Grøn er vårens hæk, kåben kastes væk, jomfruer sig alt på volden sole; luften er så smuk, deres længselssuk kendes let på deres silkekjole. Nu har viben æg, pilen dygtig skæg, og violen småt på volden pipper. Gåsen sine små lærer flittig gå, skaden vindigt med sin hale vipper. Svenden med sin brud går i haven ud, på de grønne sko hun synes danse; ak, hvor hun er let! foden er så net. Pogen sælger til dem grønne kranse. Storken er så travl højt på bondens gavl, og de røde fødder næbbet slibe; høkren med sin viv går for tidsfordriv med sin sølvbeslagne merskumspibe. Hulde piger små, røde, hvide, blå, sende deres blikke ud som pile; og som krigerflag i det kælne slag silkebånd fra liljenakken ile. Aftenen driver på, mens de skønne gå. Bare de dem ikke skal forkøle! Hvilken yndig strøm! barmen bli'r så øm, man mit hjerte kan på vesten føle. I den tavse nat som en stor dukat, månen stænker guld på alle grene. Ak, de skønne svandt jo fra hver en kant! Det er tungt, man skal gå hjem alene.

4 Velkommen ved Søren Myrup

5 6 ungdomsskoler i NY NORDISK SKOLE Præsentationer Overvejelser i egen praksis. Mål og resultat. Dannelse af netværk?

6 Fredensborg Ungdomsskole: Tværgående nytænkning, ved Sus Schack

7 Odder Ungdomsskole Fælles indsats skaber synergi ved Gitte Soelberg

8 Fremlagt uden dias

9 Vordingborg Ungdomsskole: Flow og social mobilitet ved Morten Brandt Jacobsen

10 Ny Nordisk Skole i Vordingborg Et netværkssamarbejde mellem Vordingborg Gymnasium, ZBC, 10. klasse og ungdomsskolen

11 Langsigtet plan Gøre uddannelsesverdenen mindre -Stor geografi -Stor mental afstand

12 Givne omstændigheder -Ringe social mobilitet -Svag lokal kultur omkring uddannelse -Overlevering fra Sogne-tiden

13 Værktøj til flow og forandring -Actionslæring -Videoanalyse -Omvendt brobygning - læring på udebane -Den mobile uddannelsescafe -Tværfaglig sparring -Ung til ung og omvendt! -Gøre det usynlige synligt

14 Ungdomsskolens kerneopgave Klubber Arena for ungdomskultur Etisk (ud)-fordring Autoritetsneutral Projekter Arena for relationer Social (ud)-fordring 95 %-målsætningen Dobbeltautoritet Undervisning Arena for mange fagligheder Individuel/faglig (ud)- fordring Enkeltautoritet

15 Implementering i Ungdomsskolen Værdibaseret forandring det lange lys gøre verden mindre! Arbejdsmiljødrøftelse Medarbejderforening Pressestrategi Nyhedsbrev Aktionslæring Familielæring læring mellem generationer Mobil uddannelsescafe Ungdomskultur, dialog udvikling Praksisbaseret forandring nærlyset den lokale forankring

16 IDE-fond Kommunikation i medier, presse, kommune Ung til Ungundervisning SKYPE som ramme for undervisning Vi skal organisere UV på andre og måder, så vi konstruktivt følger de unges behov samtidig med vi udvikler vores pædagogiske, faglige og didaktiske forståelse Undervisningens form aftales mellem underviser og elever Glade unge, der oplever, det giver mening at deltage i fritidsuv. Og efterspørger fortsættelse af hold med emner, de kan identificere sig med UNGEtænketank Ungdomsskolernes dag Forældreforedrag Undervisning i lokaler på ungdomsuddannelserne MUS Indsatsområde: Vi skal synliggøre mulighederne for vores medarbejdere ift. at arbejde i USK Lærere der stiller krav og udviser engagement Medarbejdere sprudler Medarbejdere genkender sig selv i processen Konstruktive lærersamtaler Flere ikke-udd. Lærere De unge skal kunne se værdien af at gå i USK Nye ideer opstår og gennemføres De unge giver konstruktiv feedback, som vi forstår De unge flokkes om faget Unge udviser behov Aktive unge i UV Synlig ledelse - også i klasserum og aktivitet Opfølgning -Lærere der trives -Unge, der skaffer unge -Unge, der er stolte over at gå i USK -Færre dropouts -Der opstår grupper af unge -Hold til alle -Unge som ambassadører - ta en med! -Efterspørgsel -Nye ideer opstår -Der fyldes op i IDEbank -Fag vi ikke selv har fundet på Fritidsundervisning

17 Frederikshavn Ungdomsskole: Den bløde ungepakke og genvundne kompetencer ved Christian Mikkelsen

18 Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Den bløde ungepakke og genvundne kompetencer. Ny Nordisk Ungdomsskole Christian Nonboe Mikkelsen Side 18

19 Demokratisk dannelse Ungdomsskolelovgivning 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Side 19

20 Organisatorisk ramme Side 20

21 Ny Nordisk Ungdomsskole og synergier. Innovationsprojekt i tråd med vores tanker. Opgave/Lovgivning Best til Next Practice Kontekst afklaring/møde Almenundervisning Projekter Traktor. Ad hoc Undervisning efter ungepakken. Igangsætning af undervisning. Ungdomsskolen Mentorkorps Fælles aftaler/løsninger Heltidsundervisning Knallertundervisning Uddannelses forløb/fokus på kommende krav. 10 klasse center Arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne. Side 21 Fælles møde/justering af indhold

22 Samarbejde omkring Ny Nordisk Skole Arbejdstitel: Forbedre muligheder for elever med læse og skrivevanskeligheder i mødet med og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Handelsskolen Fr.havn VUC Fr.havn 10.klassecenter Frederikshavn UUF Samarbejd spartner Fr:havn Kommunes Ungdomsskole Side 22

23 Fokus omkring samarbejdet i NNS Mål Midler Via Målet er, at vi har elever med motivation, lyst og kompetencer til ungdomsuddannelser. Midlerne til målet er øget fokus på digitaliserings strategi, tekniske hjælpemidler, ekstra lærerkræfter, elevmotivation og kompetence udvikling hos elever, lærere og ledelse. Målene tilstræbes gennem netværk, vidensdeling, samarbejde, åbenhed og fokus på høj faglighed og lavpraktisk viden, der sættes i spil i øjenhøjde med alle, hvor det giver mening. Side 23

24 Konkrete tiltag i vores Ny Nordisk Skole Test Unge med læse og skrivevanskeligheder testes af VUC, som er ekstern samarbejdspartner. Handleplan VUC laver individuelle handlingsplaner i forlængelse af test. Kompetencer Ungdomsskolen laver konkrete tiltag, som hold i den digitale ordbog, eksamens angst, mere engelsk, brush up i eksamensfag osv. Side 24

25 Eksempel på hold Bliv ven med din elektroniske ordbog! Siger din lærer, at du bruger ordbogen alt for lidt? Synes du, det er svært at slå op i ordbogen? Har du glemt, hvordan du får læst ordforslagene i ordbøgerne op? Vil du blive endnu bedre til at bruge CD-ord? Så er det her holdet for dig! Vi tilbyder nu tre eftermiddage, hvor vi arbejder med CD-ord og så du får chancen for at blive ven med begge dele. Vi mødes i det store It-lokale onsdag 10/4 kl onsdag 17/4 kl onsdag 24/4 kl HUSK at medbringe høretelefoner vi sørger for frugt og vand! Vi ses Kenneth Pedersen og Julie Tyron Side 25

26 Eksempel på øget samarbejde. Side 26

27 Visualisering af muligheder for de unge af de unge! Side 27

28 Tiltag i fremtiden Tekniske hjælpemidler Kursus for elever med værge/forældre forud for skolestart. Fokus på forforståelse i overgangen til en ungdomsuddannelse i anvendelse af tekniske hjælpemidler Personlige kompetancer Hold med fokus på eksamen (Udvikles i samspil med Psykologer) PG (Hold med fokus på den gode pigetrivsel) OSO forberedelses kursus. Netværks udvikling Fokus på medlæring blandt personale via netværk og vidensdeling Øget åbenhed på tværs af enheder omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Side 28

29 Fokus på - Best til Next Practice Opgave/Lovgivning Best til Next Practice Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Kontekst afklaring/møde Ad hoc Projekter UU Igangsætning af undervisning. Handelsskolen Frederikshavn NNS Fr-Havn. Frederikshavn VUC Frederikshavn Fælles aftaler/løsninger Uddannelses forløb/fokus på kommende krav. 10 klasse center Frederikshavn Arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne. Side 29 Fælles møde/justering af indhold

30 Validering af praksis Brugerevaluering. Mere overordnet igangsatte FKU sammen med Holbæk en brugerevaluering af vores samlede virksomhed i sommeren 2008 med henblik på en komparativ analyse. Formålet var, at få et øjebliksbillede af 2 kommuner, der størrelsesmæssigt lignede hinanden. Evalueringen stiller overordnet spørgsmålene. Hvad bruger de unge Ungdomsskolen til? Hvordan opleves aktiviteterne? Hvad ønsker man sig i fremtiden? Den retter sig mod Almenundervisning, Heltidsundervisning, Projekter og koncentrerer sig i hver type tilbud omkring 3 hovedelementer: Ungdomskultur, Kompetencer og De gode ideer. Denne vidensopsamling har igen været gjort til genstand for møder med relevante faggrupper sammen med vores bestyrelse. Igen med fokus på, at involverer de enkelte medarbejdere i anvendelse af opsamlet viden i mødet med vores unge og skærpe fokus på next practice Side 30

31 NNS som valideringsplatform for Ny Nordisk Ungdomsskole Beskrivelse Beskrivelser, dokumentation understøttet af emperi og teori! Fænomelogi Hvad viser sig for os i processen? Ungdomsskolen som dynamisk enhed i mødet med de unge! Metode udvikling Hvad virker for de unge? Best til Next practice! Side 31

32 Paradigmeskifte på de overordnet linjer. Side 32

33 Samspillet omkring unges fremtid Side 33

34 Anerkendelse af Ungdomsskolens potentiale i kampen for 95% målsætningen Organisatorisk ramme omkring 10. klassecenteret og Ungdomsskolen 1 Frederikshavn kommunale Ungdomsskole Afdeling 10. Klassecenter Tranåsskolen Heltidsuv. Garagen Fritidsklub Afdeling Ungdomsskolen 10. klassesatellit Aalbæk Jyllandsgade Ud. tilbud for årlige Efter kl Pigegruppe og klub Mentorvirksomhed efter bestilling hos Undervisning og spor, jf. folkeskoleloven Undervisning og forløb, jf. Ungdomsskoleloven Omverden Netværk, samarbejde, videndeling m.m. Folkeskoler, ungdomsuddannelser, ungetilbud, UU vejledningen, SSP, ungevejledning m.fl. Ungenetværk, elevråd m.fl. Andet Side 34 1 Realiseringsplan 10 klassecenter Frederikshavn Nov. 2011

35 Syddjurs Ungdomsskole: Sproglig udvikling som personlig udvikling ved Thomas Esbøl.

36

37 Ny Nordisk Skole Sproglig udvikling som personlig udvikling Et samarbejde mellem børnehave, skole og ungdomsskole Samarbejdet mellem institutionerne, herunder dyrke netværket og aflive myter

38 Syddjurs Ungdomsskole Juniorklub - NNS Fritidsundervisning Ungdomsklub Heltidsundervisning - NNS SSP Projekter

39 Distriktets udfordringer Indikatorer på udfordringerne Distriktsbeskrivelse - Børnehaven - Skolen - Ungdomsskolen - Den fælles opgave

40 Projektets kerne Sproget er vejen til: - Inklusion, eksklusion - Uddannelsesparathed - Et godt børne/ungeliv - Minimere kommunikationsmisforståelser

41 Indsatsen Juniorklubbens tiltag Heltidsundervisningens tiltag Samarbejdet herunder rotation mellem institutionerne, temadage og faglig sparring Ungdomsklubben som et kommende indsatsområde

42 Målet NNS-mål og vores særlige fokus: Betydningen af social baggrund mindskes i forhold til faglige resultater Fælles værdigrundlag mellem partnerne

43

44 Ungdomsskolen Hedensted: Ungdomsdemokrati i samarbejde ved Anders Møller og Lone Brock Hansen, Skoleleder Tørring Skole

45

46 Baggrund radikal innovativ Hedensted Kommune Sæt lokalområderne fri Tørring området pilotprojekt Institutionslederne samles Ungdomsskolen af bagvejen Dynamik og fælles interesser Nye tanker omkring Ungdomsskolens klubliv

47 Mål Tørring Skole Konkretisering af målarbejdet er i gang Tørring Skole i midten - forpligter Nøgleord er: Fokus på overgange Inddragelse af lokalområdet Ung til ung formidling Kulturbærende blivende samarbejdsstruktur

48 Folkeskolereformen Ny chance for at tænke anderledes Turde bruge hinandens ressourcer anderledes Tænke valgfag anderledes i samarbejde ml. ungdomsskole og folkeskole Samarbejde mellem personalet bør udvides

49 Baggrund: Børnepolitik haves Ungestrategi ønskes Fra kommissorium: At dialogen mellem de unge og politikerne/forvaltningen udvikles, og at der derigennem sker ændring i rutiner blandt ansatte i mødet med unge på en række områder Hvem: Tværgående styregruppe OG unge Samtidighed: Evaluering af eksisterende politikker i kommunen

50

51 What s next i VORES rolle! Strategi vedtaget Ungeinddragelse Hvad rager det mig. Konference den 19. marts Brug ungerådet kontakt Ungdomsskolen indtil videre Gennemfør ungehøringer Gennemfør interviews med unge Inddrag unge i opgaver og projekter/arbejdsgrupper Tænk Ad hoc og i korte procesforløb Keep it simple just do it! Unge borgere borger for fremtiden!

52 Hvorfor gå i kast med NNS? Lægge udvikling ind i en større sammenhæng Fokus på kerneopgaver Skarp profil og klar vision Presset kommunal økonomi De unges frivillige læringsrum 2014

53

54

55 Frokost

56 NNS i ungdomsskolen konkrete muligheder, samarbejdspotentialer og perspektiver. Ved Christine Rasmussen Og Søren Myrup

57

58 Søren Myrup

59 Drøftelse Debat ledet af Ejnar Bo Pedersen

60 Kaffepause

61 Andreas Rasch

62

63 Fremgangsmåde Hvad peger ny nordisk skole frem mod? Inklusion Ledelse Viden i spil på nye måder Digitalisering

64 Mål for ny nordisk skole Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.

65 Inklusion Hvad er det? Hvem skal inkluderes? Hvordan gør man det?

66 Hvad er inklusion? Minimum tre dimensioner: Fysisk inklusion (optagelse i fællesskabet) Social inklusion (deltagelse i fællesskabet) Psykisk inklusion (oplevelse af at være inkluderet)

67 Hvilke fællesskaber? Det formelle og professionelle læringsfællesskab Andre voksenstyrede fællesskaber Børnestyrede fællesskaber

68 Hvordan? Ledelse og organisering: Målfastsættelse Forandringsledelse Projektledelse Teamstruktur: Pædagogisk praksis på bordet Integration af ressourcepersoner og eksternt samarbejde

69 Viden i spil Anvende viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale løsninger og ledelse Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i den pædagogiske praksis. Arbejde systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle.

70 Digitale læringsmiljøer Dialogskabende og responsive digitale læremidler og ressourcer Samspil med børn og unges digitale hverdag og digitale opvækst Praksisnær kompetenceudvikling

71 Digitale platforme Læse- og skriveteknologier, digitale læremidler, læringsmål, læringsoutput m.v. Videndeling mellem lærere, børn og unge, forældre m.v.

72 Skolers organisatoriske udvikling

73 Viden i spil T P t p T = Teori P = Praksis t = egen teori p = egen praksis

74

75

76 Tak for i dag

77

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere