Sjælland Rundt 2015 Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjælland Rundt 2015 Program"

Transkript

1 Sjælland Rundt 2015 Program

2 Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu i 69 år blevet arrangeret af Helsingør Sejlklub. Den var i mange år verdens største kapsejlads, sejladsen er stadig lige spændende og intet år er lig de andre. Sjælland Rundt er nok den sejlads i Danmark der bliver mest diskuteret ved middagsselskaber, i klubhusene og på arbejdspladserne. De fleste sejlere har et minde fra denne sejlads, så snart samtalen kommer ind på kapsejlads. Det skal den fortsat være, så vi fortsætter med at forsøge at få sejladsen tilbage på sporet og stadig være en fantastisk sejlads hvor man får afprøvet sine færdigheder med at sejle langt og sejle om natten. Vi fortsætter med at give mulighed for at prøve kræfter med de ekstreme ved at sejle single- og twohanded, en barsk mundfuld, men det er oppe i tiden og så skal man også kunne afprøve det under Sjælland Rundt. Med baggrund i sidste års erfaring, har vi taget konsekvensen og indført tvungne hvilepauser undervejs for Singlehanded sejlerne. Erfaring og videnskabelige undersøgelser viser, at 4 timers pause er nok til at give hjernen tid til at lade op igen, så der skal være 4 timers sammenhængende pause for hver 24 timer der sejles Singlehanded. Vi håber at dette giver større mulighed for at gennemføre sejladsen forsvarligt. Vor udvikling fortsætter igen i år, hvor vi nærmer os 90 deltagere, en 3 dobling på 3 år, det synes vi er flot og sammen skal vi sørge for at sejladsen kommer tilbage som en stor sejlads, der giver jer sejlere en oplevelse I ikke glemmer. Sejlere der ikke sejler kapsejlads som sport, skal også have mulighed for at deltage som cruising sejlere og opleve det at sejle Sjælland Rundt, uden at skulle sætte sig ind i kapsejladsreglerne. Cruising sejlerne sejler døgnet rundt under de Internationale Søvejsregler, både overfor de kapsejlende og andre sejlere, de kapsejlende sejler under Kapsejladsreglerne i dagtimerne når de møder andre kapsejlende. Det er vigtigt, at du og din besætning sætter jer grundigt ind i Sejladsbestemmelserne, Program og Banebeskrivelse HELSINGØR SEJLKLUB ØNSKER ALLE DELTAGERE GOD VIND! STÆVNELDELSEN Stævneleder: Kim Christian Dragstrup, Helsingør Sejlklub SEJLERSERVICE (under Sjælland Rundt) Telefon: mobilnr (hele døgnet under Sjælland Rundt) Internet : og Følg bådenes placering direkte på : Facebook: Send mail til ADRESSE Helsingør Sejlklub (Sjælland Rundt) Strandpromenaden Helsingør SEJLADSBUREAUET og DEN OFFICIELLE OPSLAGSTAVLE er i klubhuset på 1. sal SPONSORER Pava Center Farum, Palby Marine, TDC, Klarlund, Elvstrøm Sails Øst, Servicefirmaet Renell. Trac Trac. SAMABEJDSPARTNERE Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsenet, Havnekontoret (Helsingør Havne), Færgeoverfarten Helsingør-Helsingborg, Helsingør Kommune. LEVERANDØRER TeeDawn (Low Alcoholic Beer), Harboes Bryggerier Side 2

3 Ankomst til Helsingør Nordhavn Instrukser givet af havneopsyn og SR officials skal efterkommes Brud mod dette betragtes som brud på sejladsbestemmelserne Anløb af havnen Vis størst muligt hensyn og brug motor ved både ind- og udsejling og tilbyd slæb til både uden drivkraft. Der er placeret Lystfiskefartøjer for enden af næsten alle broer, lad være med at lægge til uden på dem. PLACERING AF BÅDE og havnefaciliteter Bådene har ingen specielle pladser i havnen, men pladser med grønt skilt kan frit benyttes. Både med en dybgang på over 3,5m. henvises til Kulturhavn Kronborg. Havneafgift, havnekontor Perioden fra 20. juni kl til 4. juli kl er fri for betaling af havneafgift for alle deltagende sejlbåde, som fremgår af deltagerlisten, der senest den 19. juni skal sendes til Havnevagten. Såfremt båden forlades uden mandskab inden- eller efter sejladsen, skal havnevagten kontaktes på mail: eller på telefon Hvis båden befinder sig i havnen uden for dette tidsrum, skal almindelig gæsteafgift betales på Havnekontoret. Forbrugskort til bad, toilet, vaskemaskiner og strøm kan købes i automaten uden for Havnekontoret. I gæsterummet findes der 2 pc-er med gratis internet. Havnekontorets åbningstider Mandag - onsdag og fredag kl. 08:00 15:00 Torsdag åbent kl. 08:00-17:00 Tlf.: (kontor) (Havnevagt) Internet: Mail: Internet adgang fra Havnekontoret Internet adgang ude på havnen. User Id: havn Login: 3000 Hjertestarter befinder sig i Havnekontorets forrum - indgang med Tallycard.Henlæggelse af både uden mandskab ombord Deltagere, der påtænker at henlægge deres båd uden mandskab ombord såvel før som efter Sjælland Rundt, skal, inden båden forlades, rette henvendelse til havnekontoret. Uden for åbningstiden, skal anmeldelsesblanket udfyldes og afleveres (blanketter findes i havnekontorets forrum). Havnevagten træffes alle dage (1.april til 1. september), fra på tlf.: Side 3

4 Sejlerservice Sejladsbureau I Helsingør Sejlklubs lokaler på 1.sal i klubhuset finder du Sejladsbureauet, som kan oplyse om alt vedrørende sejladsen. Vi er behjælpelig med alt fra A til Z. Her kan du, familie og venner få svar på de ting I måtte være i tvivl om, og under sejladsen oplyses om de enkelte bådes placering ved meldepunkterne. Klubbar På 1.sal i klubhuset står medlemslokalet med bar til rådighed for deltagere og pårørende. Der findes computer med Internet. Fra klublokalet er der en pragtfuld panoramaudsigt over Havnen, Kronborg og Sverige fra Helsingborg til Kullen. Forfriskninger kan købes til klubpriser. Kronborg Havbad Restaurant Kronborg Havbad holder åbent under hele arrangementet Kronborg Fiskehus Udendørs servering overfor Havnekontoret Havnegrillen Serverer burgers, grillmad, pølser, sodavand, is m.v. Kronborg Marine Bådudstyr Køb ind til sejladsen hos Kronborg Marine Bådudstyr. Du kan få alt inden for bådudstyr Provianten Her kan du få alt inden for fødevarer og frisk morgenbrød og kaffe Bad, toiletter, vaskemaskine, tørretumbler og el på broerne Toiletbygninger er angivet på havneskitsen. Kort (TallyCard) til bad kan købes i automat uden for Havnekontoret. Vaskerum er i toilettet over for Havnekontoret. Samme kort benyttes til at få strøm på broerne. Benzin og diesel Standere med automater findes for enden af Midtermolen. Bådoptagning Man kan selv træffe aftale med Claus Hansen Kranservice på telefon eller via Havnekontoret Generelle Oplysninger Stævneleder Kim Christian Dragstrup, Helsingør Sejlklub Protestkomitéformand Keld Stentoft, KDY Registrering af startende både og udlevering af Deltagerliste, Program, Sejladsbestemmelser og Banebeskrivelse Singlehanded og Twohanded torsdag d. 25. juni kl. 09:00 10:00 i Bureauet på 1. sal i Klubhuset Racing og Cruising torsdag d. 25. juni kl. 14:00 16:00 samme sted. Registrering og afhentning af sejladspapirerne samt aflevering af mandskabslisten tages som udtryk for at fartøjet starter og deltager i sejladsen. Er dette ikke sket inden starttidspunktet, betragtes båden som ikke startet. Skippermøde Single- og Twohanded torsdag kl. 10:00 i klublokalet på 1. sal Racing og Cruising torsdag kl. 16:00 foran klubhuset VHF information På VHF kanal 72 sendes, som en service til sejlerne, informationer vedr. sejladsen. Startproceduren kan ligeledes følges her. Der må udelukkende lyttes på kanalen. Telefon og internet Pårørende kan følge sejladsen på tlf eller på og hver båds placering på vandet kan følges via Tracking på Side 4

5 Generelle bestemmelser Sejladsprogram, Bestemmelser og Banebeskrivelse skal forefindes ombord på deltagende både. PLIGT TIL AT RAPPORTERE Alle både skal aflevere mandskabsliste i fuldt udfyldt stand ved registreringen. Såfremt mandskabsliste ikke er afleveret eller er mangelfuld, betragtes båden som værende ikke startet (DNS). Blanket til Mandskabsliste findes på hjemmesiden. Alle både er pligtige til efter anmodning, at installere en boks til automatisk tracking. Deltagerne skal snarest efter målgang indlevere logbog i bureauet i Helsingør. Dette skal ske senest 1 time efter egen målgang. Udskiftning af ødelagt eller mistet udstyr er ikke tilladt uden tilladelse fra Sejladsledelsen. Ansøgning om dette skal gøres ved første mulighed til Sejladsledelsen. SØKORT Kort nr. 128, 129, 131, 132, 141, 143, 160/161, 162, 198 og evt. 133 skal forefindes i udgaver, der bør være opdaterede ifølge "Søkortrettelser" og/eller Efterretning for Søfarende. Bemærk at der er kommet ændringer til kort 131. KONTROL PÅ BANEN Alle fartøjer forsynet med SR flag er bemyndiget til at notere overtrædelse af Sejladsbestemmelserne. For skader opstået under hjælp fra SR-officialbåde gives ikke erstatning. KAMERAER OG ELEKTRONISK UDSTYR Deltagende både kan blive påbudt at installere kameraer, lydudstyr samt positioneringsudstyr om bord. KONTROLMÅLING m.h.t. MÅLEBREV/KLASSEBEVIS af Racing både. Alle både skal efter hjemtagning anløbe Helsingør Nordhavn og være til disposition for kontrol. Både der p.g.a. størrelsen ikke kan anløbe Nordhavnen henvises til Helsingør Kulturhavn. Kontrolmåling vil blive foretaget af autoriserede målere. Både der prajes til kontrol ved hjemtagningen, skal anløbe Midtermolen, hvis ikke andet anråbes. Husk at alle sejl ombord skal være målt (kontrolleret) og stemplet eller forsynet med sejlknap i henhold til gældende regler (stemplerne skal være synlige). Det er altid skipperen, der har det fulde ansvar for, at båden er i overensstemmelse med målebrevet. AFLEVERING AF LOGBOG Logbog skal inden 1 timer efter sejladsen afleveres i Sejladsbureauet. Samtidig kan deltagerne få udleveret udskrift med foreløbig placering i sejladsen og eventuelle meddelelser. Ved opgivelse skal logbogen afleveres i Sejladsbureauet eller sendes til Helsingør Sejlklub. (Se endvidere Udgå af sejladsen ) MEDDELELSE TIL DELTAGERNE Meddelelser til deltagerne vil blive opslået på opslagstavlen i Sejladsbureauet. Vi gør dog opmærksom på, at løbsledelsen af sikkerhedshensyn kan ringe til besætningen på det oplyste mobilnummer under sejladsen. TIDSSTRAF Hvor der i disse Sejladsbestemmelser er anført straftid som alternativ til diskvalifikation, kan denne blive tildelt administrativt, dvs. uden protestafhøring. En sådan straftid er så vidt muligt anført på den kvittering, der udleveres ved aflevering af deltagernummer og logbog. Markeret som et + udfor sejltiden. STÆVNEFLAG Ved registreringen udleveres et stævneflag. Flaget angiver, at fartøjet deltager i "Sjælland Rundt". Flaget skal føres synligt i hækstaget under hele sejladsen. KLUBMEDLEMSKAB Skipper skal være medlem af en sejlklub godkendt af Dansk Sejlunion (eller den nationale myndighed for udenlandske både). Side 5

6 SEJLADSENS TIDSBEGRÆNSNING Sjælland Rundt weekenden afsluttes kl søndag d. 28. juni. Alle både der fuldfører efter tidsbegrænsningen noteres DNF (ikke fuldført). BRUG AF MOTOR Det er tilladt at benytte motoren under sejladsen til opladning uden skruen er aktiveret det skal opføres i logbogen, med tid og sted som afleveres efter sejladsen. Single- og twohanded bådene må benytte motor for at komme fri af en grundstødning, tid og sted skal markeres i logbogen. Ved anløb af nødhavn er det tilladt at bruge motor i havnebassinet. Motor må i forbindelse med undsætning benyttes. Det skal dokumenteres og fremgå af logbogen, at motoren igen standses på det sted på banen, hvor den blev taget i brug. AFFALD Bådene MÅ IKKE kaste affald i vandet. Affald skal blive om bord og bortskaffes ved hjemkomst. Side 6

7 Logbog 2015 DELT.NR. NR. : LØB NR. : START KL. : Logbogen skal føres under sejladsen og afleveres i Sejladsbureauet efter ankomsten til Helsingør Nordhavn for at båden kan betragtes som reglementeret fuldført. Hvis fartøjet udgår af sejladsen, skal der snarest muligt afgives besked herom til Sejladsbureauet på tlf. nr.: Udgår fartøjet af sejladsen, skal logbogen tilsendes HAS snarest muligt efter hjemkomsten. Undlades udfyldelse og aflevering af logbogen, betragtes dette som brud på Sejladsbestemmelserne. Fartøjets navn : Fartøjets skipper : Mærke i sejl : Skippers tlf.nr : Position Dato & Tidspunkt Vid Bemærkninger Send SMS ved hvert meldepunkt på (Deltagernr. Meldepunkt og tid) Snekkeløbet / Odden : Storebæltsbroen : Farøbroen : Hestehoved : Stevns Fyr/Falsterbo Rev Fyr : Øresundsbroen : Helsingør (mål) : Omkringliggende fartøjer ved målgang (vigtigt at udfylde for din placering) Foranliggende fartøjer* : Agtenfor liggende fartøjer* : *) Oplyses med bådtype, sejlnummer, bådfarve og evt. bådnavn. Position ved opgivelse af sejladsen: Motor har været startet (Position og tidsrum): Årsag til opgivelsen Dato: Skippers underskrift: Side 7

8 Side 8

9 Mandskabsliste 2015 Afleveres i bureauet. DELT.NR. NR. : LØB NR.: START KL.: Bådens navn: Skippers navn: Adresse: Telefonnr.: Mobiltlf.nr: VHF: Evt. kontakt adresse: Besætningsmedlemmer Navn: Adresse: Tlf.nr. Jeg bekræfter, at båden er i sødygtig stand og behørigt udrustet, samt at besætningens størrelse og erfaring er tilstrækkelig til at gennemføre sejladsen på betryggende vis i alt slags vejr. Underskrift: Side 9

10 Side 10

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Nummer 2 Juni 2014. En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2014. En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2014 En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 APRIL 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker

Læs mere

Med udsendelsen af denne infopakke

Med udsendelsen af denne infopakke side 1 af 12 Med udsendelsen af denne infopakke er den endelige tilmelding til Sø 15 åbnet. Hvordan du tilmelder din spejdergruppe, kan du læse mere om sidst i infopakken. Målet med denne infopakke er

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Det er ganske vist I skrivende stund (søndag d. 3. marts) kan man rigtig fornemme foråret, og dermed også begynde at tænke

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2013 36. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Klubhuset marts 2013 1 Foto: Bo Ravn 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kolofon... 4 Formanden har ordet... 5 Traktorførere/Kranførere... 6

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå NR 4// september 2013 www.sejlklubbenkbh.dk Sensommer på Sundet Sæson 2013 Pinsetræf i Nivå Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer:

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere