Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013"

Transkript

1 Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013

2 Agenda Kort introduktion til den danske transportvaneundersøgelse (TU) Historien bag Vigtige pointer om dataindsamlingen TU som kontinuert undersøgelse Baggrund Erfaringer TU som kombinationsundersøgelse web/telefon Baggrund Erfaringer 2 DTU Transport

3 Transportvaneundersøgelsens formål At kortlægge danskernes transportvaner Hvor meget Hvordan Hvor Personer i alderen år, bosat i Danmark Hvornår Al persontransport indenfor landets grænser Og hvorfor + formål/rejsemål rejses TU indeholder der? for viden, udlandsture der ikke kan findes i andre datakilder: Statistisk repræsentativt - ensartet beskrivelse af al persontransport Personernes faktiske adfærd - systematisk beskrivelse af cykel- og gangtrafik Vi spørger om ét døgns rejseaktivitet - kobling af adfærd med mange baggrundsvariable - detaljeret geografibeskrivelse Vejforum 8. december - formålsbeskrivelse 3 DTU Transport 2010

4 Lidt mere om Transportvaneundersøgelsen TU samples via det Danske Folkeregister (CPR) - stratifikation efter køn, alder og geografi - efterfølgende søgning efter telefonnumre Hver respondent tildeles en tilfældig dato, dag0 TU er en kombination af internet (20%) og telefon (80%) TU gennemføres helt kontinuerligt - alle årets 365 dage, alle dage siden 12. maj mulighed for internetinterview er 24 timer, 365 dage om året - telefoninterview gennemføres alle dage, altid med dagen før - 2 undtagelser 24. og 31. december: ingen interview efter kl DTU Transport

5 Det spørger vi om Sædvanlige daglige udgangspunkt Antal pendlerdage per uge Parkeringsforhold Turdagbog Erhvervstransport Supplerende spørgsmål om grænseovergange og formål i udlandet 2 efterfølgende stop med erhvervstransport -> ny side om erhvervstransport Internationale rejser Kollektiv rejser Ventetid (Bus) linje Fra/til (tog) station Billettype/pris Generelt om transport til hovedbeskæftigelse Afgangstid Destination Formål Antal medrejsende Transportmidler med længde og tid Fører/passager Adresse Offentlig/privat Arbejdstimer Mulighed for hjemmearbejde Relation Fødeår Køn Kørekort 5 DTU Transport Socioøkonomi Arbejdsplads Øvrige husstand Spørgeskema Boligadresse Fødeår Køn Primær beskæftigelse Uddannelse Indkomst Boligtype Generelt om transportmuligheder Biler til rådighed i husstanden: Årgang Brændstof Ejerskab Ejerskab af: Cykel Bus/togkort Kørekort År for erhvervelse Delebil Handikap

6 Organisation og økonomi TU har en bred kreds af partnere: Transportministeriet, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Movia, Region Hovedstaden, Rådet for Sikker Trafik, DTU Transport 22 ud af 98 kommuner (København, Aarhus, Aalborg, Odense etc.) dækkende næsten 45% af Danmarks befolkning Partnere har fuld adgang til data Visse data stilles gratis til rådighed for andre (forskning, presse m.m.) Eksterne kan købe ad-hoc adgang til detaljerede data DTU Transport er ansvarlig for undersøgelsen (projektledelse, databehandling, formidling). Epinion er underleverandør (telefoninterviews, sampling, support) Budget i typisk år: 2-2,5 million DKK 6 DTU Transport

7 Historisk baggrund for TU Først gennemført som enkeltstående undersøgelser i 1975, 1981 og bruges i dag kun sjældent Derefter nogenlunde sammenhængende gennemførelse i årene Den gamle TU-serie - mange metodeændringer undervejs i perioden - problemer med dataindsamlingen i længere perioder - uforklarlige udviklinger i nøgletal Undersøgelsen standset med udgangen af økonomiske årsager - men også behov for en tænkepause Vejforum 8. december 7 DTU Transport 2010

8 Eksperimentet i 2005 Planlægning af ny metro i København - Videreudvikling af trafikmodellen OTM - Behov for en transportvaneundersøgelse i det centrale København Fokus var - At undgå problemerne i den tidligere undersøgelse - Om muligt: billigere dataindsamling - Data, som danner grundlag for OTM - Kun hverdage, diverse fravalg af spørgsmål mv. Indenfor disse rammer blev der gennemført en række eksperimenter - Ren telefon vs. kombineret telefon/internet - Individbaseret vs. husstandsbaseret spørgeskema - Forskellige samplingmetoder og indsamlingsprocedurer - Internetbaseret spørgeskema som grundlag for telefoninterview -... og meget mere - Ikke alle eksperimenter var planlagt 8 DTU Transport

9 Erfaringerne fra 2005 leder frem til en ny start i 2006 Kombinationen af internet og telefon er teknisk mulig - Fælles internetbaseret spørgeskema Nødvendigt med leverandørskifte - En række af problemerne fra den gamle serie var gentaget I maj 2006 bliver der lanceret en ny, landsdækkende TU - Teknisk på samme platform som Men med ny leverandør - En mængde andre ændringer - Første 4 samples baseret på særbevillinger Principielt er det denne undersøgelse, som stadig kører - Udviklinger, tilpasninger, skift af platform, udbud, osv. 9 DTU Transport

10 Datamængder i TU År Interview Sessions Rejser Journeys Ture Trips Delture Stages 2006 (fra 12. maj) Gamle serie ( ) indeholder interview med ture > Samlet set interview / 5% af danskerne , første 4 mdr I alt, datasæt TU0612v DTU Transport

11 Kontinuert undersøgelse: Historien bag I perioden blev TU principielt gennemført som en enkeltstående undersøgelse i hver måned I starten kun 1 uge i hver måned, senere hele måneden uden helligdage. Hver måned vægtes separat. Alle interview henregnes til udtræksmåneden, uanset gennemførelsestidspunkt. Forsøget i 2005: Respondenter blev udtrukket pr uge. Vægtning for hele perioden under et. Teknisk set en kontinuert undersøgelse, over uger i stedet for år Starten i 2006 blev født som en række enkeltstående undersøgelser Omkring nytår 2006/7 blev det besluttet bare at fortsætte Altså at dataindsamlingen nu skulle køres som et kontinuert forløb 2008: Beslutning at data vægtes som en kontinuert undersøgelse 11 DTU Transport

12 Fordele og ulemper ved en kontinuert undersøgelse Vægtning Den kontinuerte undersøgelse løser problemerne med vægtning og repræsentativitet i opstart/nedlukningsperioden Til gengæld er der ikke længere nogen hård kobling mellem sampling og vægtning Detailresultater kan beregnes som glidende gennemsnit, i stedet for enkeltår Tidsserier med alle år, kontra datadybde i enkelte år Muligt at adskille årstidsvariation fra indkørings-/rutine problemer i dataindsamlingen Løbende kvalitetssikring, opfølgning og dataproduktion 12 DTU Transport

13 Anbefaling om evt. kontinuert undersøgelse Det optimale valg afhænger af antal interview og dermed undersøgelsens økonomi: Hvis mindst ca interview pr år (gennemsnit, inkl. tillæg): Kontinuert undersøgelse Ellers: Enkeltundersøgelser med mindst ca interview pr gang Hvis interviewtætheden er for lille, bliver fordelene for små i forhold til omkostningerne I forhold til den Norske RVU vil vi derfor sige: Den tidligere proces med interview hvert 4. år er for lille til en kontinuert undersøgelse Hvis interview i 2013 er udtryk for permanent niveau med hvert 4 år: Da anbefaler vi en omlægning til hvert år 13 DTU Transport

14 Antal km på cykel, pr person pr dag. Simuleret med forskellige interviewantal Samlet antal interview i 5 år 14 DTU Transport

15 Historien bag vores kombinerede dataindsamlingsmetode Metoden med kombineret dataindsamling var en del af eksperimentet i 2005 Planen var: Hvis 25% af interview sker via internettet, giver det en besparelse på 25%! Dertil en teori om at det kunne løfte svarraten Personer uden (kendt) telefonnummer får mulighed for at svare Mere fleksible muligheder for svartidspunkt I praksis opnåede TU2005 i visse samples og strata internetsvarrater på 30% og derover. + ustabil performance på telefoninterview = dele af materialet er domineret af internet Internetinterview gav delvis løsning for problemer med telefoninterview ustabil performance i brevudsendelsen gav perioder med få/ingen internetinterview Umiddelbart viste forsøget altså en succes TU fra 2006 blev grundlagt som en kombineret undersøgelse Baseret på best practice fra DTU Transport

16 Virkeligheden i den kombinerede dataindsamlingsmetode Erfaringerne fra 2006 og frem... Landsdækkende internetrate er lavere end i København Postvæsenet kan ikke levere breve tilstrækkeligt præcist Betyder udfald, når respondenterne ikke har fået information Robusthed: udfald på telefon og internet følger ikke samme mønster Omkostningssiden omkostninger til (dyrere) webspørgeskema omkostninger til support, serverdrift,... Begrænsningerne Spørgeskemaet skal kunne fungere uden anden instruktion Længden af spørgeskemaet må max. være minutter Ellers: afbrudte interview Løses med telefon Note: gns. varighed på internet er dobbelt af telefoninterview 16 DTU Transport

17 Kvalitet og den kombinerede dataindsamlingsmetode Kombinationen reducerer frafaldet i undersøgelsen med 1-2% <1% respondenter uden telefon <1% besvarer via internet, men ville have nægtet telefon + Forenkler interview med børn: barn og forælder sidder sammen ved computeren Internetinterview adskiller sig systematisk fra telefoninterview Forskellen kan ikke vægtes bort: de 2 populationer er dybtgående forskellige Efterbehandling Data fra internetinterview anvendes som benchmark af performance blandt interviewpersonalet Ingen interviewereffekt Fejl i internetinterview har en anden karakter end telefoninterview Generelt flere, små fejl Lavere succesrate i stedfæstelse Grove stedfæstelsesfejl sjældne Internetinterview er ca. 3 gange dyrere i efterbehandling, regnet pr interview. 17 DTU Transport

18 Pris for web og telefon Omtrentlige omkostninger: web telefon Gennemsnit 20% web+80% tlf Basispris ,50 DKK 135 DKK 115 DKK Efterbehandling Ca. 21 DKK Ca. 7 DKK 10 DKK SUM marg. omkost. 58 DKK 142 DKK 125 DKK Vor konklusion: Undersøgelsen bliver noget billigere og lidt bedre... Internet kan ikke stå alene, men er et godt supplement til telefon 18 DTU Transport

19 Interviewprocessen Dag -2 Respondenten modtager introbrev pr. Kgl. post Dag 0 Udtrukken dag til internetinterview Web-interview Dag 1-2 Mulighed for at besvare via internettet Dag 2 Næsten færdiggjorte internet interview færdiggøres via telefon Dag 7 Udtrukken dag til 1. telefoninterviewforsøg Telefon-interview Dag 8 1. telefon interview Dag 14 Udtrukken dag til 2. telefoninterviewforsøg Dag telefon interview Dag telefondag Telefoninterview foretages altid dagen efter udtrukken dag Resultat: Gennemførte interview for ca. 60 % af sample. Ca. 1 % kasseres af div. årsager. 19 DTU Transport

20 TU-spørgeskemaet Fuldt webbaseret samme skema bruges til telefon- og webinterview Detaljeret adresseinformation opsamles Database med 2.8 million adresser 95% af adresser findes i løbet af interview Automatisk kvalitetskontrol Mange logiske tests indbygget i spørgeskemaet Reducerer antallet af logiske fejl på turlængde, rejsetid etc. Avanceret beskrivelse af rutevalg i kollektiv trafik Alle delture beskrives detaljeret Prøv selv: 20 DTU Transport

21 Efterbehandling og kvalitetssikring Vi opdager og retter fejl i data på daglig basis Kvalitetsrapporter genereres automatisk Vi har fuld adgang til alle data i Epinions databaser Der er brugt mange ressourcer på opbygning af et webbaseret efterbehandlingssystem Største efterbehandlingsopgave handler om geografi: koordinater for ture ca. 95% findes under interview, resten er manuelt arbejde 5% * 6 steder/interview * interview 3000 steder/år koster hundredvis af arbejdstimer! 21 DTU Transport

22 Vægtning af TU Hver respondent har en markperiode på 22 dage Fra internettrafikdagen dag0 til sidste mulige telefondag Største svarrate for dag 7, fulgt af dag 0 og 14 Undersøgelsen er kontinuert og alle årets 365 dage indgår Interview gennemføres ikke altid i samme år som sample Kobling mellem naboår i vægtningen svarraten påvirkes af data fra følgende år Løsningen i Danmark: Forvægtning, korrigerer for svarrate i sample og strata, uanset gennemførelsesdato Herefter korrektion efter faktisk dato, alder, køn og geografi Hver af årets 365 dage vægtes som præcis 1/365 Summen af årets vægte er Danmarks befolkning år 22 DTU Transport

23 ? 23 DTU Transport

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Thomas Chr. Jensen Marie K. Anderson Hjalmar Christiansen Britt Z. Skougaard Niels Buus Kristensen September 2013 Konsekvensberegninger af

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

0-takst på Svendborgbanen

0-takst på Svendborgbanen Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni 2004 Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1 Hjalmar Christiansen & Britt Zoëga Skougaard 11.2.2015 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU 2006-14,

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1. Resumé og konklusioner

1. Resumé og konklusioner Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 3 2. Delundersøgelser 4 2.1. Forbrugerpanelsundersøgelse 4 2.1.1. Markedet for e-supermarkeder 4 2.1.2. Årsager til at forbrugere benytter sig af e-supermarkeder

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Center for Skov, Landskab og Planlægning Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Berit Kaae og Karen Sejr Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 19-2007 københavns universitet Rapportens titel Brugerundersøgelse

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Call centre i Danmark 2004. Ledelse, samarbejde og teknologi. December 2004. Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA

Call centre i Danmark 2004. Ledelse, samarbejde og teknologi. December 2004. Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi December 2004 Nadia El-Salanti, Inger-Marie Wiegman, CASA og Ole H. Sørensen, DTU CASA Call centre i Danmark 2004 Ledelse, samarbejde og teknologi

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere