Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007"

Transkript

1 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK i forhold til 602 mio. DKK i 4. kvartal 2006 og en combined ratio på 86,2 Resultat før skat for året 2007 udgør mio. DKK og indfrier vores forventninger for året Resultatet og en tilpasset kapital udløser en samlet tilbagebetaling til aktionærerne på mio. DKK, som svarer til 38 DKK pr. aktie eller en udlodning på 113 % af årets resultat efter skat. Den samlede udlodning afspejler TrygVestas stærke kapitalposition. For 2008 forventes en bruttopræmievækst på 5 % i lokal valuta og en combined ratio før afløb i niveauet 90, og et resultat før skat på mio. DKK. Såfremt kurstab på aktier frem til 18. februar indregnes falder resultat før skat til mio. DKK. Højdepunkter Bruttopræmievækst på 5,1 % i lokal valuta (7,1 % i DKK) i 4. kvartal 2007 i forhold til samme periode 2006 drevet af 8,6 % vækst i lokal valuta (10,6 % i DKK) i Industri og 80,3 % vækst i Finland/Sverige Højt aktivitetsniveau i Finland og Sverige, som tilsammen har øget porteføljen med en nettotilvækst på nye forsikringer i løbet af 4. kvartal Den samlede portefølje for Sverige og Finland udgør nu over 500 mio. DKK Forbedringen i forsikringsteknisk resultat på 119 mio. DKK er realiseret på trods af et højt storskadeniveau i 4. kvartal på brutto 372 mio. DKK (netto 219 mio. DKK) mod 32 mio. DKK i samme kvartal 2006 Combined ratio for kvartalet forbedret fra 87,2 i 2006 til 86,2 med en underliggende positiv udvikling i omkostnings-procenten. Omkostningsprocenten er samlet faldet med 0,2 procentpoint til 16,6 i 4. kvartal drevet af en fortsat god udvikling i etablerede markeder Investeringsresultat i 4. kvartal 2007 efter overførsel af forsikringsteknisk rente på -44 mio. DKK mod 662 mio. DKK. i 4. kvartal Resultatet er negativt påvirket af kursfald på aktier Resultat før skat på 638 mio. DKK, hvilket er 610 mio. DKK lavere end 4. kvartal Udviklingen er et resultat af fremgang i det forsikringstekniske resultat og et betydeligt lavere investeringsresultat Egenkapitalforrentning efter skat på 23 % for året 2007 Webcast og telekonference TrygVesta afholder webcast og telekonference den kl CET. Telekonferencedeltagere kan ringe på eller Denne rapport er udarbejdet som service information for investorer med interesse for den kvartalsvise udvikling. Vi henviser til årsrapporten 2007 for en fuld gennemgang af TrygVestas finansielle og strategiske position og udvikling. Regnskabsmeddelelsen er ikke revideret.

2 2 Koncernens hoved- og nøgletal 2

3 3 Koncernens udvikling 4. kvartal 2007 Bruttopræmieindtægter Koncernens bruttopræmieindtægter udgør mio. DKK i 4. kvartal 2007 svarende til en vækst på 5,1 % i lokal valuta (7,1 % i DKK) i forhold til 4. kvartal Præmievæksten er drevet frem af 8,6 % vækst i lokal valuta i Industri (10,6 % i DKK), samt 80,3 % vækst i Finland og Sverige. Væksten i Privat & Erhverv Danmark er 2,4 % for kvartalet. Privat & Næringsliv Norge har en positiv vækst på 1 % i lokal valuta (6 % i DKK) i 4. kvartal mod en vækst på 0,6 % ved 3. kvartal. Væksten kan henføres til en fortsat stigning i gennemsnitpræmien for Bil og Villa, som følge af prisændringer i juli 2007 og bedre fornyelse. Væksten i Industri er især drevet af tilgangen af nye kunder, men også den nye lov på Arbejdsskade, der blev indført 1. juli 2007, løfter væksten med cirka 0,7 procentpoint. I de nye markeder, Sverige og Finland, er væksten opnået som følge af nye kunder og en nettotilvækst på cirka forsikringer i løbet af kvartalet. Udviklingen på privatmarkederne præges fortsat af konkurrence på biler, men på trods heraf har privatforretningen i både Danmark og Norge gennem 2007 forbedret fornyelsesprocenten, hvilket anses for tilfredsstillende. Health Care har igen i 4. kvartal 2007 realiseret en bestandsvækst på over 50 % sammenlignet med samme kvartal 2006, og en fortsat stor efterspørgsel i det danske marked vil sammen med udrulningen til de andre nordiske lande sikre et fortsat højt vækstniveau inden for dette område. Erstatningsudvikling Bruttoerstatningsprocenten udgør 68,6 i 4. kvartal 2007 mod 66,3 i samme periode Erstatningsniveauet i 4. kvartal indeholder et storskadeniveau, der er højere end ventet. Storskaderne udgør brutto 372 mio. DKK i 4. kvartal mod 32 mio. DKK brutto i samme periode Ud af de 372 mio. DKK, relaterer cirka 180 mio. DKK sig til opjustering af marineskader, som dog dækkes fuldt af reassurance, hvorfor nettoudgiften udgør 219 mio. DKK. Storskaderne påvirker erstatningsniveauet med 8,7 procentpoint og combined ratio med 5,1 procentpoint. Samlet beløb storskaderne sig til mio. DKK i 2007 (netto 637 mio. DKK) mod 501 mio. DKK i Dette er ligeledes betydeligt højere end i et normalt år, som i 2007 lå på på 410 mio. DKK. En større industriportefølje medfører naturligt flere storskader, hvilket sammen med forløbet i 2007 og tidligere år medfører en ændring i normalniveauet. Mere herom i forventningsafsnittet. Udgiften til vejrrelaterede skader udgør i 4. kvartal 80 mio. DKK mod 56 mio. DKK i samme periode Samlet beløb de vejrrelaterede skader sig til 332 mio. DKK i 2007 mod 202 mio. DKK i 2006, og er dermed på et lidt højere niveau, end de 225 mio. DKK, der forventes i et gennemsnitligt år. 3

4 4 Afløbsgevinster udgør i 4. kvartal 2007 brutto 188 mio. DKK (netto 190 mio. DKK) og påvirker erstatningsprocenten positivt med 4,4 procentpoint. Til sammenligning var afløbsgevinsterne i samme periode 2006 brutto 133 mio. DKK og påvirkede erstatningsprocenten med 3,3 procentpoint. Hensættelserne på brancheniveau vurderes løbende og rebalanceres for at arbejde mod et mere ensartet sikkerhedsniveau. Dette har medført afløbsgevinster på bil, ulykke og ansvar som i et vist omfang modsvares af en styrkelse af hensættelser til Arbejdsskade på tidligere årgange. Udgiften til vejrrelaterede skader udgør i 4. kvartal 80 mio. DKK mod 56 mio. DKK i samme periode Samlet beløb de vejrrelaterede skader sig til 332 mio. DKK i 2007 mod 202 mio. DKK i 2006, og er dermed på et lidt højere niveau, end de 225 mio. DKK, der forventes i et gennemsnitligt år. Omkostninger Omkostningsprocenten udviklede sig positivt til 16,6 i 4. kvartal 2007 mod 16,8 i samme periode sidste år. Den underliggende udvikling viser at de danske og norske aktiviteter har reduceret bruttoomkostningsprocenten til 15,1 mod 15,6 i samme periode Investeringerne i Nye Markeder (Finland og Sverige) påvirker omkostningsprocenten negativt, men forretningsområderne styrker TrygVestas nordiske markedsposition, innovationssatsning og konkurrencekraft. I takt med at de finske og svenske aktiviteter gradvist bliver større, vil de påvirke koncernens samlede omkostningsprocent positivt. I de hastigt voksende aktiviteter i Finland og Sverige ligger omkostningerne i 4. kvartal mio. DKK højere end i samme periode 2006 og udgør samlet 62 mio. DKK. Resultat af investeringsvirksomhed I 4. kvartal 2007 er det samlede investeringsresultat før andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel til forsikringsteknisk rente 322 mio. DKK mod 935 mio. DKK i samme kvartal Resultatet er negativt påvirket af udviklingen på aktiemarkedet. Investeringsresultatet efter overførsel af forsikringsteknisk rente blev -44 mio. DKK mod 662 mio. DKK i samme periode Bruttoafkastet svarer til et samlet afkast på 0,7 % sammensat af et afkast på obligationerne på 1,2 %, ejendomme på 4,9 % og et tab på aktierne på 4,5 %. Combined ratio Combined ratio udgør i 4. kvartal ,2 svarende til en reduktion på 1 procentpoint i forhold til samme periode Combined ratio er negativt påvirket af det høje storskadeniveau med 5,1 procentpoint og vejrrelaterede skader med 1,9 procentpoint, mens afløbsgevinster påvirker combined ratio positivt med 4,5 procentpoint. 4

5 5 Resultat før skat Resultat før skat udgør 638 mio. DKK i 4. kvartal 2007 mod mio. DKK i samme periode Resultatet er således 610 mio. DKK lavere, som skyldes det lavere investeringsafkast på 706 mio. DKK, der hovedsageligt hænger sammen med forskelle i aktieudviklingen i 4. kvartal 2006 og 4. kvartal Resultat efter skat Resultat efter skat udgør i 4. kvartal mio. DKK og ligger 700 mio. DKK lavere end i samme periode sidste år. Årsagen er det lave investeringsresultat i 4. kvartal Egenkapitalforrentningen efter skat er 23 % for året Geografiske segmenter TrygVesta er organisatorisk og driftsmæssigt opdelt i de enheder, der er nævnt tidligere i meddelelsen. For at give et billede af udviklingen i henholdsvis Danmark og Norge har vi udarbejdet en segmentering, hvor Industris aktiviteter er opdelt i Danmark og Norge, og de respektive aktiviteter Privat & Erhverv Danmark og Privat & Næringsliv Norge er lagt sammen med disse. Danmark Fordelt på geografiske segmenter er præmieindtægten i Danmark steget med 3,5 % i 4. kvartal i forhold til samme periode sidste år, og det forsikringstekniske resultat er forbedret med 103 mio. DKK til 388 mio. DKK i forhold til samme periode året før. Combined ratio for den danske forretning udgør 85,7 i 4. kvartal 2007 mod 89,6 i samme periode 2006, skadeforløbet 71,7 % mod 73,4 i 4. kvartal 2006, og omkostningsprocenten var 14 i 4. kvartal mod 16,2 i samme kvartal Resultatforbedringen afspejler både den positive præmie- og omkostningsudvikling. Norge Tilsvarende har præmieindtægterne i Norge i 4. kvartal udviklet sig særdeles tilfredsstillende med en vækst på 4,6 % i NOK (9,5 % i DKK) i forhold til samme periode året før. Det forsikringstekniske resultat er forbedret med 15. mio. DKK til 377 mio. DKK i forhold til samme periode sidste år. Combined ratio for den norske forretning udgør 83,2 mod 80,8 i samme periode året før, skadeforløbet er 66,4 % mod 65,5 %, og omkostningsprocenten er 16,8 mod 15,3 året før grundet højere provisionsomkostninger. Resultatforbedringen skyldes især den positive præmieudvikling. Andre højdepunkter: TrygVestas Industridivision vil i anden halvdel af 2008 påbegynde salg af forsikringer til svenske erhvervsvirksomheder og opstarten understreger TrygVestas nordiske strategi. Peter Falkenham, koncerndirektør for Privat & Erhverv Danmark, bliver udnævnt til Chief Operation Officer. Dansk Kaution skifter navn til TrygVesta Garanti. Navneændringen tydeliggør tilhørsforholdet til TrygVesta og hænger sammen med selskabets nordiske markedsposition og strategi. 5

6 6 Forventninger til 2008 (Dette afsnit er identisk med det tilsvarende afsnit i Årsrapport 2007) TrygVesta anser det for vigtigt at kunne give markedet præcise forventninger til koncernens resultatudvikling. Vi lægger stor vægt på at anvende en omfattende historik som et væsentligt grundlag for at fastlægge vores finansielle forventninger. Vores forventning til 2008 tager udgangspunkt i et normalt forløb for året, men grundet begivenheder i de finansielle markeder og specielt i aktiemarkedet i starten af 2008 har vi ekstraordinært valgt at udvide vores kommentarer til vores forventning for året 2008, se side 39. I tabellen nedenfor ses vores forventning ved indgangen til året 2008 baseret på udviklingen frem til slutningen af 2007 og 4 % aktievægt. TrygVesta har ingen eksponering i strukturerede gældspapirer (CDO/subprime). Mio. DKK Realiseret 2007 Forventet 2008 Gunstigt forløb Negativt forløb Præmievækst (*) 4% 5% Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat før afløb Investeringsresultat Resultat før skat Resultat efter skat Combined ratio (%) 86, Højere præmievækst forventes i 2008 Præmieindtægterne forventes at stige cirka 5 % i lokal valuta under forudsætning af, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant fra niveauet ved udgangen af Vi fastholder vores strategi om, at vækst skal være lønsom. Præmievæksten på 5 % kommer ved organisk vækst. Finland og Sverige bidrager samlet med 1,5 %. Danmark og Norge bidrager med 3,5 % af væksten, som svarer til en realvækst på omkring 0,5 %. Forventning ved indgangen til 2008 Ved indgangen til 2008 og med en forudsætning om 4 % aktieandel i investeringsporteføljen forventede vi et resultat før skat på mio. DKK i forhold til mio. DKK i Denne forventning svarede til en egenkapitalforrentning på godt 26 % før skat og cirka 20 % efter skat. Combined ratio på 90 før afløb. Combined ratio vurderes i 2008 at ligge i niveauet med en forventning om 90 før afløb. Afløb har de seneste 3 år udgjort 2,3-4,5 % af bruttopræmieindtægterne. I 2007 var combined ratio således 86,1 efter afløb og før afløb var den 90,6. 6

7 7 Fortsat fald i omkostningsprocenten I 2008 forventer vi et mindre fald i omkostningsprocenten i forhold til 2007, hvor den var 16,7. Dette til trods for ekspansion i Finland og Sverige der forventes at belaste omkostningsprocenten i 2008 og de nærmeste år. Omkostningsprocenten var i 2007 påvirket med 1,5 % af de finske og svenske aktiviteter og disse vil i 2008 påvirke med cirka 1 procentpoint. Forudsætninger for forsikringsvirksomhed Forudsætninger for forventning til resultatet i 2008 omfatter bruttopræmier, bruttoerstatninger, bruttoomkostninger, resultat af afgiven forretning og forsikringsteknisk rente. Den forventede bruttopræmieindtægt er fastlagt med udgangspunkt i koncernens portefølje ved udgangen af2007. Hertil kommer forudsætninger for salg og afgang af forsikringer og prisjusteringer af nuværende forsikringer. Forudsætningerne for salg og afgang af forsikringer baserer vi på historik, planlagte initiativer og markedssituation. Forudsætninger for prisjusteringer baserer vi primært på aftaler om reguleringer, som gælder den enkelte forsikringspolice. Forventningerne er i lokal valuta. Vi fastlægger generelt erstatninger ud fra forudsætningerne for de forskellige produkter i de enkelte forretningsområder. Ved fastlæggelse af erstatningsprocenterne inddrager vi historiske erfaringer i form af gennemsnitlige erstatningsprocenter inden for de seneste fem år, hvor de seneste års udvikling generelt vægter højst. De væsentligste områder, som kan påvirke det samlede resultat, er udviklingen i prissætningen af forsikringspræmier, skadefrekvenser og den anvendte diskonteringsrente. Forudsætninger for storme og storskader fastlægges med udgangspunkt i historiske erfaringer på ikke under 10 år, hvor de seneste år vægter tungest. Herudover indarbejdes effekten af lønsomhedstiltag og eventuelle effekter af lovgivningsmæssige forhold i det forventede erstatningsniveau. I forventningerne for 2008 forudsætter vi vejrrelaterede erstatninger for cirka 225 mio. DKK og storskadeerstatninger for brutto cirka 500 mio. DKK. I forventningerne forudsættes, at de afsatte erstatningsreserver ikke vil give afløbstab eller -gevinster i Forventningerne til bruttoomkostningerne baseres på det forventede antal af medarbejdere i løbet af 2008 og de dertil hørende omkostninger. I det forventede antal af medarbejdere indgår effekten af iværksatte effektiviseringstiltag og ansættelser i Finland og Sverige. Hertil kommer øvrige omkostninger såsom it-, drifts- og domicilomkostninger, som gennemgående er fastlagt med baggrund i kendte aftaler. Resultatet af afgiven forretning baseres på indgåede aftaler med reassuranceselskaber for dækning af skadebegivenheder og -hændelser som for eksempel storme og storskader. Med udgangspunkt i disse aftaler og historiske data beregnes det forventede resultat af afgiven forretning. Vi har beregnet den forsikringstekniske rente på baggrund af de gældende renteforudsætninger i slutningen af januar Forudsætninger for investeringsvirksomhed Investeringsresultatet for 2008 baseres på følgende forudsætninger for investeringsaktiverne. Afkastforventninger for 2008 er baseret på en forudsætning om en aktieandel på 4 % mod tidligere %, idet TrygVesta i januar 2008 reducerede aktieandelen til cirka 4 %. Obligationsandelen er tilsvarende øget fra cirka 82 % til 90 % vægt, og til forventningerne for 2008 er anvendt renteniveauet ved udgangen af januar Obligationer forventes således at udgøre cirka 90 % af de samlede investeringsaktiver med en forudsætning om et afkast på 4,7 % baseret på renteniveauerne ved udgangen af januar Aktier forventes at udgøre cirka 4 % af de samlede aktiver med en forudsætning om et afkast på 7,0 % inklusive udbytte, men der kan forekomme store variationer i forskellige perioder. Endelig forventes ejendomsporteføljen at udgøre 6 % af aktiverne med en 7

8 8 forudsætning om et afkast på 6,1 %. Afkastet for ejendomsporteføljen svarer til de årlige lejeindtægter minus administrationsomkostninger, og afkastet indeholder ikke værdiændringer af ejendommene. I 2007 var afkastet for obligationer, aktier og ejendomme på henholdsvis 3,7 %, 2,0 % og 6,1 % (10,4 % inklusive værdiændringer). Forudsætninger for skat Selskabsskatten er 25 % i Danmark og 28 % i Norge. Den effektive skatteprocent afhænger i en vis udstrækning af størrelsen af skattefrie eller ikke fradragsberettigede aktiegevinster eller -tab. Vi har tidligere forventet en fremadrettet skattesats på 24 %. Denne er skabelonmæssigt ændret til 25 % med udgangspunkt i kompositionen af vores forretning. Aktiemarkedsudviklingen i 2008 påvirker forventning til året 2008 Det volatile aktiemarked og tab på aktier medfører en ny forventning til året 2008 med et resultat før skat på mio. DKK. i forhold til mio. DKK i Resultatforventningen er sammensat af højere forsikringsteknisk resultat før afløb og et lavere investeringsresultat, hvilket understreger vigtigheden af at holde fast i en god og stabil forsikringsdrift som fundament for vores indtjening i perioder med negativ udvikling i de finansielle markeder. Det meget ustabile aktiemarked har i januar og frem til 18. februar 2008 givet cirka 400 mio. DKK. mindre aktieafkast end forventet. Tabet på aktierne vil have en negativ påvirkning på den effektive skatteprocent, da denne afhænger af størrelsen af skattefrie eller ikke fradragsberettigede aktiegevinster eller tab. For 2008 forudsætter vi nu en effektiv skattesats på 32 % baseret på de beskrevne forudsætninger og det realiserede tab på aktierne. Det er således alene udviklingen på aktiemarkedet, der betyder, at forventningerne til 2008 pr. 18. februar giver en egenkapitalforrentning på cirka 23 % før skat og cirka 16 % efter skat. Forventninger på mellemlangt sigt På baggrund af vores forretnings sammensætning og en vurdering af markedsforhold ændrer vi forventningerne på mellemlangt sigt fra en combined ratio i niveauet til niveauet Cirka halvdelen af denne forbedring skyldes en ændring i anvendt regnskabspraksis omkring unwinding. En combined ratio på giver en målsætning om en forbedret forrentning af egenkapitalen fra tidligere forventet % efter skat til nu %. I vores forventning på mellemlang sigt forudsættes en tilbagevenden til en aktieandel på 8-10 % af de samlede aktiver med en forventning om et aktieafkast på 7 %. 8

9 9 Kapitalforhold og overskudsdeling (Dette afsnit er identisk med det tilsvarende afsnit i Årsrapport 2007) Politik for overskudsdeling Udbyttet for regnskabsåret 2007 fastsættes ud fra koncernens strategi for kapitalisering og politik for overskudsdeling. TrygVesta udlodder 50 % af årets overskud som ordinært kontant udbytte. Overskudskapital efter udlodning af ordinært udbytte og under hensyntagen til minimumskravet for kapitalbehov samt strategi og vækst kommer aktionærerne til gode i form at et aktietilbagekøbsprogram. Udbyttepolitikken afspejler vores langsigtede indtjenings- og pengestrømspotentiale med opretholdelse af en passende kapitaliseringsgrad. I praksis fastlægger vi udbyttet ved at sammenligne kapitalkravet i Standard & Poor s kapitalmodel med målsætningen om en A- rating. Kapital ud over dette beløb udbetaler vi til aktionærerne i form af kontantudbytte og aktietilbagekøb. Det foreslåede tilbagekøbsprogram af egne aktier efter ordinært udbytte vil for 2007 således være bestemt både af indtjeningsniveauet og ekstraordinært af to engangseffekter omkring ny kapitalmodel og diskonteringsmetode. Standard & Poor s indførte i efteråret 2007 en ny kapitalmodel som omdefinerer målingen af kapitalen. Den primære ændring er at investeringsrisiko nu er et krav til kapitalen frem for et fradrag i opgørelsen af kapitalen. Samtidigt er en række faktorer i modellen blevet opdateret og kravet til de enkelte ratings er nu baseret på en risikofordeling. En hjørnesten i koncernens risikostyring er matching mellem varighed på obligationsbeholdningen og diskontering af forsikringshensættelser for at sikre den lavest mulige nettorenterisiko. Standard & Poor s anvender en modelbaseret tilgang til diskontering, hvilket har givet udsving i forhold til TrygVestas diskonteringsmodel. I løbet af 2007 var TrygVesta i dialog med Standard & Poor s herom, og vi har nu tilpasset kapitalmodellen i overensstemmelse med den diskonteringsmetode, som er reguleret og godkendt af det Danske Finanstilsyn. Den ændrede diskonteringsmetode medfører, at kapital frigives samtidig med at TrygVesta fastholder sin stærke kapitalposition og A- rating. Kapitalmodellen opdateres hvert kvartal på TrygVesta.com. 9

10 10 Udbytte for regnskabsåret 2007 Resultat efter skat udgjorde mio. DKK i I henhold til politikken for overskudsdeling uddeler vi således et kontant udbytte på 17 DKK pr. aktie eller i alt mio. DKK. Aktietilbagekøb I forbindelse med den årlige kalibrering af kapitalbehovet har vi efter udbetaling af kontant udbytte mulighed for at give yderligere 660 mio. DKK tilbage til aktionærerne i form af et aktietilbagekøb af egne aktier. I tillæg hertil kommer ovennævnte to engangseffekter omkring Standard & Poor s nye kapitalmodel og ændret diskontering. Dette giver anledning til, at aktietilbagekøbsprogrammet forøges med 745 mio. DKK Samlet aktietilbagekøb bliver derfor på mio. DKK. I tillæg til det ordinære udbytte på mio. DKK bliver TrygVestas samlede udlodning til aktionærerne mio. DKK Årets resultat i mio. DKK Kontant udbytte i mio. DKK Kontant udbytte pr. aktie (DKK) Kontant udbytteprocent 51% 70% 68% Ordinært aktietilbagekøb 660 Ekstraordinært aktietilbagekøb 745 Tilbagekøb i alt i mio. DKK Tilbagekøb pr. aktie (DKK) 21 Samlet udlodning pr. aktie (DKK) Samlet udlodning i mio. DKK Samlet udlodningsprocent 113% 70% 68% CAR N/A 128% 128,5% Buffer til A-niveau 5% 2,4% 2,8% Solvens 318% 383% 362% Den samlede udlodning svarer til en buffer til minimumsgrænsen for A -niveau på 5 %. Dette er højere end tidligere, hvor bufferen reelt var omkring 2,5-3 % af minimumsgrænsen. Aktietilbagekøbet vil blive iværksat efter godkendelse på TrygVestas generalforsamling den 3. april 2008 og ventes at løbe over fire kvartaler. 10

11 11 Forbehold usikkerheder og risici Visse udsagn i denne regnskabsmeddelelse er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn vedrørende TrygVestas fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, ville, vil kunne fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i denne regnskabsmeddelelse, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. TrygVesta opfordrer alle til at læse kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens fremtidige resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan TrygVestas faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i denne regnskabsmeddelelse. TrygVesta er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger lovgivningens krav hertil. 11

12 12 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt den ikke-reviderede regnskabsmeddelelse for 4. kvartal Regnskabsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, samt de krav som lov om finansiel virksomhed og Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabsmeddelelsen efter vores opfattelse giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 4. kvartal Ballerup, den Direktion: Christine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Niels Bjørn Christiansen Trond Christiansen John R. Frederiksen Håkon J. Huseklepp Peter Wagner Mollerup Birthe Petersen Per Skov 12

13 Tabeller Privat & Erhverv Danmark Privat & Næringsliv Norge Industri 15

14 Finland Sverige Investeringsafkast 16

15 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta 17

16 18

17 19

18 20

19 21

20 22

21 23

22 24

23 5 års oversigt. 25

24 Yderligere information Besøg vores hjemmeside for yderligere information eller kontakt Investor Relations; Investor Relations direktør Ole Søeberg. Telefon Investor Relations Manager Lars Møller. Telefon Finansiel kalender Ordinær generalforsamling 3. april kvartal maj kvartal august kvartal november 2008 TrygVesta består af Danmarks største skadeforsikringsselskab, Tryg, og TrygVesta, som er det tredjestørste forsikringsudbyder i Norge. Siden henholdsvis 2002 og 2006 har koncernen haft forsikringsaktiviteter i Finland og Sverige og er i dag den næststørste skadeforsikringskoncern i Norden. Godt medarbejdere arbejder i TrygVesta. Vores forsikringsprodukter sikrer hver dag tryghed for mere end 2 millioner privatpersoner og mere end virksomheder i Norden. Langt størstedelen af produkterne distribueres via egne stærke distributionskanaler. Vi har desuden et godt strategisk samarbejde med Nordea, som er en af Nordens største finansielle servicevirksomheder. Nordea forhandler vores forsikringer gennem deres filialer i hele Norden, samtidig med at vi sælger Nordeas livsforsikrings- og pensionsprodukter. 26

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør Dansk Aktionærforening Tryg En sikker havn i en turbulent tid Lars Møller, IR-direktør Download præsentationen på tryg.com 1 Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse,

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere