Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd"

Transkript

1 Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

2 Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne. Det sker ved at støtte fælleskab, aktivitet, omsorg, rummelighed, tolerance og medmenneskelighed i boligafdelingerne. Boligafdelingerne og deres beboere kan selv tage ansvar for fælleskabet og udvikle det gennem beboeraktiviteter, der er båret af frivillighed. Fokusgruppen har drøftet de følgende 10 gode råd om frivillige aktiviteter i boligafdelingen og giver afdelingsbestyrelser og andre, nogle brugbare redskaber, som bidrager til at opnå fælleskab og tryghed i boligafdelingen. Fokusgruppen Lene Møllenberg, Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Poul Brix Andersen, Brøndby alm. Boligselskab Leon Friis Jørgensen, Gladsaxe alm. Boligselskab Morten Lykke Poulsen, Gladsaxe alm. Boligselskab Thomas Eiersted, Herlev alm. Boligselskab Lars Pedersen, Hillerød alm. Boligselskab Camilla Hegnsborg, Hovedstadens alm. Boligselskab Mickal Andersen, Køge alm. Boligselskab Janni Rosendahl, Lyngby alm. Boligselskab Michael Lomholt, Ringsted Boligselskab Flemming Udbjørg, Slagelse alm. Boligselskab Niels Olsen, DAB Tormod Ousager, DAB Redaktion: Kommunikation Layout: Uwe Jahn Tryk: CS Grafisk Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

3 1. Tag ansvar for fællesskabet gennem beboeraktiviteter Boligafdelingen danner rammen om beboernes liv og skal være et godt og trygt sted at være et sted, hvor beboerne kommer hinanden ved og er stolte af at bo. Fællesaktiviteter som banko, fællesspisning eller en udflugt på tværs af beboere og beboergrupper bidrager til et solidt fællesskab, et attraktivt boligmiljø og en større social sammenhængskraft i boligafdelingen. Beboere, der kender hinanden, og indgår i netværk med andre beboere, viser større respekt og tager mere hensyn til deres naboer og til boligafdelingen. Det skaber værdi på det personlige plan for dem, der gennemfører beboeraktiviteterne og for dem, der medvirker som deltagere. Skab rammer, der muliggør aktiviteter på tværs af beboergrupper. Tag initiativ til fællesaktiviteter. Hav en synlig frivillighedspolitik og bak op om frivillige, der gerne vil gøre en indsats. Læs mere på dabbolig.dk, hvor du også kan finde inspiration fra aktiviteter i andre boligafdelinger. FRIVILLIGHED 10 GODE RÅD 3

4 2. Aktivér og brug beboernes egne frivillige ressourcer Beboerne får en følelse af medejerskab, når de arbejder frivilligt og er med til at udvikle beboeraktiviteter, der styrker fællesskabet i boligafdelingen. Aktivering af beboernes egne ressourcer har desuden den fordel, at de på egen hånd kan iværksætte projekter. Brug beboernes ressourcer til at styrke fællesskabet. Jo flere, der bidrager, jo mere styrkes sammenhængskraften blandt dem. Spred budskabet om fællesaktiviteter til beboerne. Fortæl dem, at der er brug for dem, og at deres frivillige indsats bliver værdsat. Brug beboernes egne ressourcer i de forskellige aktiviteter. Derved øges afdelingens sociale kapital. Samtidig har det den fordel, at afdelingen selv kan iværksætte nye aktiviteter uden at være afhængig af nogen udefra. Foto: Martin Ljung Krabbe 4

5 3. Find de frivillige ildsjæle Ildsjæle, der brænder for projekterne og vil stå i spidsen for dem, er vigtige for, at projekter bliver sat i gang og gennemført. Blandt afdelingens beboere findes der ofte ildsjæle, som gerne vil deltage i et projekt. Et opslag i opgangen eller på opslagstavlen i vaskeriet kan være dét, der fanger en ildsjæls opmærksomhed, hvis bestyrelsen har en idé til et projekt, men ikke nogen til at udføre det. Afhold et særligt beboermøde, hvor beboerne kan komme med ideer til nye aktiviteter, lade sig inspirere af andre, der gør en frivillig indsats og melde sig som frivillige. Opfordr beboere til at starte nye aktiviteter. Måske er de ikke klar over muligheden for selv at starte projekter, eller måske har de brug for en vejledning til, hvordan de kommer i gang. Henvis gerne til informationen på DAB's hjemmeside. Gør det let for beboeren at komme med nye idéer og melde sig som frivillig. FRIVILLIGHED 10 GODE RÅD 5

6

7 Brug beboernes ressourcer og styrk fællesskabet Foto: Nicolas Egedorf

8 4. Vær åben for frivillighed på flere niveauer Der er brug for alle, som vil gøre en frivillig indsats også dem, der hverken er ildsjæle eller aktive i bestyrelsen, men måske bare har et par timer, de kan undvære om ugen. Nogle beboere undlader at melde sig som frivillige, netop fordi de tror, det er for tidskrævende eller for kompliceret at deltage. Udfordringen er derfor at afpasse den frivillige indsats, så også beboerne med en travl hverdag får mulighed for at bidrage uden, at det går ud over job og familie. Giv både gamle og nye beboere en oplevelse af, at det er let at blive frivillig og deltage i beboeraktiviteter. Giv travle beboere mulighed for at være med i kort tid engang imellem ved at matche den frivillige indsats med beboerens ressourcer. Motivér også ressourcesvage beboere. De har ofte meget tid og dermed mulighed for at være med i det frivillige arbejde. Match den frivillige indsats med beboerens ressourcer. 8

9 5. Synliggør udbyttet for den frivillige Det er en drivkraft for beboeren, at han eller hun også selv får noget ud af at være frivillig. For de fleste vil det være afgørende, at aktiviteten er meningsfuld, at de føler, de er med i et godt projekt, og at de gør en forskel. Beboeren skal føle sig værdsat og lyttet til. Vær derfor åben over for nye ideer, og giv frihed i forhold til opgaveløsningen. Forklar beboerne, hvordan de kan udvide deres netværk med nye venskaber gennem det frivillige arbejde. Støt de frivilliges kompetenceudvikling med kurser til dem, der bidrager særligt til afdelingen. Frivillige, der ikke er ledere, vil også gennem aktiviteten kunne opleve en udvikling af deres menneskelige kompetencer. Foto: Martin Ljung Krabbe FRIVILLIGHED 10 GODE RÅD 9

10 6. Hjælp med faciliteter, ressourcer og gode rammer De frivillige skal ikke være overladt til sig selv. Afdelingsbestyrelsen bør tilstræbe den bedst mulige ramme for frivillige aktiviteter i boligafdelingen og støtte aktiviteten med fysiske og økonomiske ressourcer, hvis den skal blive en succes. Og da ejendomskontoret ofte har et indgående lokalkendskab og et stort netværk blandt lokale aktører, kan den frivillige med fordel samarbejde med kontoret. Stil lokaler og andre fælles faciliteter til rådighed til beboernes aktiviteter. Sørg for at der bliver afsat midler på budgettet til aktiviteter i afdelingen. Selv mindre beløb kan have stor betydning og give et skulderklap til de frivillige. Få opbakning fra ejendomsfunktionen, der råder over faciliteter, netværk, lokal kendskab og kan give praktisk støtte. Lad ikke de frivillige i stikken støt op hele vejen. 10

11 7. Giv god plads og frihed Bæredygtige projekter bygger på frivilligt initiativ og engagement. Men ildsjæle og andre frivillige kan hurtigt brænde ud og miste interessen, hvis de føler, at afdelingen begrænser deres ejerskab i projektet. Frivillige er "frivillige" og de kan gå fra et projekt fra dag til dag. Derfor er det vigtigt, at de selv bestemmer, hvor meget de vil bidrage med. Vis tillid og undgå for meget kontrol og bureaukrati i forhold til beboernes frivillige indsats. Giv ejerskab og ansvar til de frivillige, og lad dem udføre opgaven på deres måde. Hjælp de nye ind i fællesskabet. Lad beboerne selv tage sig af resten uden at de bliver presset til at udføre andres ideer. Foto: Thomas Brolyng Steen FRIVILLIGHED 10 GODE RÅD 11

12

13 Giv ejerskab og ansvar til de frivillige Foto: Nicolas Egedorf

14 8. Anerkend og vis respekt Anerkendelse og respekt for den frivillige indsats er drivkraften for mange ildsjæle, og skaber opbakning fra de øvrige beboere. Anerkend afdelingens ildsjæle med en gave, et diplom eller et socialt arrangement. Fortæl de øvrige beboere om det frivillige arbejde, og fremhæv personerne bag. Det kan for eksempel ske i beboerbladet, på beboermødet eller på afdelingens hjemmeside. Tilbyd de frivillige at dygtigøre sig via et kursus eller et efteruddannelsesforløb. Det vil ikke bare gavne boligafdelingen, men også pynte på de frivilliges cv. Foto: Mathias Søbjerg Jensen 14

15 9. Brug omgivelserne Afdelingen kan komme langt med beboernes egne ressourcer men endnu længere, hvis lokalområdet også inddrages. Eksempelvis råder naboafdelinger, sportsklubber, skoler, biblioteker og lokale virksomheder typisk over faciliteter, som afdelingen ikke selv har. Et samarbejde med lokale aktører kan derfor muliggøre aktiviteter, som afdelingen ellers ikke kunne afholde. Skab et samarbejde med naboafdelinger, foreninger og sportsklubber, frivillige organisationer, skoler, biblioteker og frivillighedscentre. Brug kommunen til at skabe kontakt til andre frivillige og relevante samarbejdspartnere som for eksempel det kommunale integrationsråd, ældreråd og andre lokale aktører. Tag kontakt til de lokale virksomheder. Især større virksomheder har ofte en CSR-strategi, som de ønsker at inddrage deres lokalområde og dermed også boligafdelingen i. Samarbejd med kommunen og lokale virksomheder. FRIVILLIGHED 10 GODE RÅD 15

16 10. Find inspiration hos andre Et indgående kendskab til boligafdelingen og dens beboere gør det nemmere at starte frivillige aktiviteter, men hent også gerne viden og inspiration fra andre: Find forslag til konkrete aktiviteter på DAB's hjemmeside med beskrivelser af, hvordan de planlægges og afholdes. Du finder også information om økonomi, fundraising, forsikring og regler for eksterne deltagere. Læs om aktiviteter i boligafdelingerne på DAB's hjemmeside og i beboerbladet "DAB Information". Lad dig inspirere af andre boligafdelinger i nærområdet, i boligselskabet eller i DAB-regi. Her kan du hente mere inspiration: frivilligraadet.dk frivilligcenter-hillerod.dk cfbu.dk bcenter.dk Forsidefoto: Maj Carboni Finsensvej Frederiksberg CVR-nr Tlf.: dabbolig.dk

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc.

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN - Ressourcebaserede metoder

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere