SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1"

Transkript

1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1

2 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil ske kort tid før, vi skal i gang med renoveringen af den blok, du bor i. Ca. 5-6 mdr. før vil I modtage brev fra os omkring genhusning. Hvor kan man blive genhuset? I vil/eller har modtaget en folder over hvilke afdelinger vi kan tilbyde jer midlertidig genhusning i. Kan man flytte direkte fra sin nuværende lejlighed til en nyrenoveret i afdelingen? Ja, det bliver muligt for nogle beboeres vedkommende. Blokkene vil blive renoveret én ad gangen. Hvis der i de første blokke, der renoveres, er beboere som ikke ønsker at flytte tilbage til afd. 1, vil der blive ledige lejligheder. Disse lejligheder vil kunne overtages af beboere som bor i en af de andre blokke. Hvis man bor i en af de blokke, der renoveres til sidst, vil der sandsynligvis blive mulighed for at flytte direkte fra sin nuværende bolig til en nyrenoveret i en anden blok, hvorved det kun er nødvendigt at flytte én gang. Hvis man bor i en blok, som renoveres først, vil dette selvsagt ikke være muligt. Hvem har ret til at flytte ind i de nyrenoverede lejligheder? Du har førsteret til boligerne i din egen blok. Hvis der er flere interesserede i den samme bolig, er det din anciennitet på ventelisten der gælder. Er der plads til, at alle kan flytte tilbage til afd. 1? Ja. Skal man betale højere husleje, hvis man bliver midlertidig genhuset i en dyrere afdeling? Nej, i genhusningsperioden betaler beboerne den husleje, som man normalt betaler i afd. 1, ex. forbrug, antenne osv.

3 ? GENHUSNING! Er det muligt at overtage genhusningslejligheden? Kan man flytte permanent til en anden attraktiv bolig i stedet for at blive genhuset? Ja. Vi vil gerne allerede inden genhusning have en pejling om, hvor vidt der ønskes en midlertidig eller permanent genhusning. Hvis man vælger midlertidig genhusning, men bliver man så glad for sin lejlighed, at man har lyst til at blive boende, vil det kunne lade sig gøre. Vær dog opmærksom på, at du skal beslutte dig indenfor 3 mdr. Ja, under store renoveringer som denne, vil beboerne i afdelingen få førsteret til lejligheder i afdelinger af samme kvalitet og beliggenhed, som den der renoveres. Ca. et halvt år inden renovering af jeres blok, vil I få mere information om hvilke muligheder I har. Er der risiko for, at den afdeling man lader sig permanent genhuse i, skal renoveres inden for kortere tid, således at man bliver kostet rundt for afdeling til afdeling? Vi kan på nuværende tidspunkt sige, at afd. 2 og 3 står over for renovering indenfor en tiårs periode. Kan man springe køen over til lejemål i andre boligforeninger? Nej, vi kan ikke disponere over lejligheder hos samarbejdspartnere i Århusbolig. Men, hvis der bliver behov, vil vi naturligvis spørge, om de kan hjælpe os med at finde genhusningslejligheder. Hvis man opsiger sin lejlighed i renoveringsperioden, hæfter man så for den i 3 måneder? Kan man efter midlertidig genhusning, flytte tilbage til en større lejlighed end den man har nu? Vi vil i det enkelte tilfælde tage en snak om en fornuftig hæftelsesperiode, i forhold til hvornår du fraflytter din lejlighed. Ja, det er faktisk muligt efter den ny lovgivning, der trådte i kraft pr. 1. januar Familier med børn har ikke længere automatisk fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum. Hvis man selv skaffer genhusning, betaler byggesagen så for opmagasinering af møbler? Ja. Vi kan tilbyde dig, at flyttefirmaet opmagasinerer dine ejendele. Du skal være opmærksom på, at du ikke vil kunne komme til dit indbo, før du er flyttet ind i den nyrenoverede lejlighed.

4 ? FLYTNINGEN! Hvordan foregår flytning til midlertidig genhusning? Når tiden nærmer sig for flytning, vil du enten kunne få udbetalt kr. og selv klare flytning, eller vi betaler et flyttefirma for at flytte dine ting. Som udgangspunkt pakker folk selv alt i kasser, men for de knapt så mobile beboere, vil der være hjælp at hente hos vores varmemestre ved nedtagning af særligt vanskelige ting. Det samme gælder, når du/i flytter tilbage til afd. 1. Får man økonomisk støtte til flytning ved permanent genhusning? Ja, hvis du vælger permanent genhusning i forbindelse med renoveringen, vil du få kr. til en flytning eller få flytning med flyttefirma betalt. Får man tilskud til flytning til permanent genhusning, hvis man flytter ud af Ringgårdens boliger? Dækker byggesagen flytning af beboernes telefon/internet ved midlertidig eller permanent genhusning? Hvordan bliver boligerne synet? Ja, hvis man holder sig i omegnen af Århus, vil man helt sikkert kunne få flyttehjælp eller tilskud. Vi vil dog ikke betale hele flytningen, hvis det bliver længere væk. Ja, Ringgården betaler for flytning af telefon og internet, men vi betaler ikke for genopretning. Boligerne bliver synet med milde øjne. Hvis du har et komfur af nyere dato, skal det afleveres rengjort. Herudover skal du aflevere nøgler, vaskekort mv. Hvis du er i tvivl, så spørg varmemesteren.

5 ? ØKONOMI! Hvad bliver den kommende husleje? Ca. 830 kr. pr. kvm. pr år. Eksempler på husleje: 67,7 m 2 = kr. pr. mdr. 2 rums. 91,2 m 2 = kr. pr. mdr. 3 rums. 106,8 m 2 = kr. pr. mdr. 4 rums. Hvad kan man få i boligstøtte? Bliver beboernes indskud forhøjet? Bliver lejlighederne på tageetagen dyrere end lejlighederne på de øvrige etager? Hvad bliver indskuddet i de nye taglejligheder? Se vedlagte side med eksempler på boligstøtte. På kan du beregne, hvor meget du kan få i boligstøtte. Nej, ikke for de beboere som allerede bor i afdelingen og ønsker at flytte tilbage til en af de nyrenoverede boliger. Men udefrakommende beboere, der ønsker at flytte til afdelingen får et højere indskud. Derimod skal alle beboere både nuværende og udefrakommende betale forhøjet indskud i de nye tagboliger. Ja, tagboligerne bliver lidt dyrere, da der her er tale om nybyggeri. De får også et højere indskud end de øvrige lejligheder. Ca. 440 kr. pr. kvm. pr år. Hvad sker der med ens indskud, hvis man ønsker at blive permanent boende i sin midlertidige genhusning i en anden afdeling? Hvad sker der med opsparingen på vedligeholdelseskontoen? Betaler man husleje for de kvadratmeter der er på de nye altaner? Hvis du vælger at blive i din midlertidige genhusning, betaler du indskud i dit nye lejemål, som ved enhver anden flytning. Samtidig vil din lejlighed i afd. 1 blive opsagt, og du vil få dit oprindelige indskud retur. Da afdelingen skal renoveres, vil der ikke blive foretaget modregning i dit indskud og du vil få hele indskuddet retur. Pengene følger lejligheden. Men da der bygges helt nye lejligheder, vil pengene indgå i renoveringsprojektet. Nej, det gør man ikke. Hvad bliver den fremtidige varmeregning? Vores mål er at afd. 1 efter renoveringen er Lavenergiklasse 2, hvilket betyder en forventet besparelse på ca. 50%, af det I forbruger i varme i dag.

6 ? DE NYE LEJLIGHEDER! Kan jeg få min gamle lejlighed igen? Nej, man kan slet ikke sammenligne lejlighederne før og efter. Den bærende væg i midten af blokken åbnes op, så de nye lejligheder får lysindfald fra to sider; det vil sige at vægge flyttes rundt og alle installationer udskiftes. Men det bliver muligt at få en lejlighed med nogenlunde samme placering som din nuværende. Hvad gør man for at få en bedre lydisolering mellem etagerne? Hvordan bliver varmeforbruget i de nyrenoverede lejligheder? Bliver der isoleret mod gaden? Bliver der forberedt til opvaskemaskine? Får vi nye komfurer eller beholder vi de gamle? Får vi emhætter? Får vi kølefryseskabe? Får vi nye toiletter? Kommer der indbyggede skabe i entreen? Får vi nye gulve? Hvad sker der med de tekniske installationer? Der etableres helt nye etagedæk overalt, så det er slut med gyngende gulve og slut med at høre hvad over- eller underboen taler om. Det nuværende forbrug er udgangspunkt for de oplyste varmepriser Ja. Der bliver betydeligt bedre isloleret mod vejene. Ja. Der kommer nye komfurer. Ja. Nej, man sørger stadig selv for kølefryseskabe. Vi vil hellere bruge pengene på renoveringen. Ja. Hvis der bliver penge i budgettet ellers ikke. Ja i og med at alle etagedæk bliver nye, får I nye gulve overalt. Trægulve i stue og fliser i badeværelser. Alle el-installationer udskiftes, og der installeres elmålere i de enkelte lejligheder. Samtidig udskifter vi faldstammer samt vand- og varmerør.

7 ? DE NYE LEJLIGHEDER! Hvilken vej vender altanerne i midterblokkene? Får alle boliger altaner? Er det ikke svært at indrette en stue, når den er i åben forbindelse med køkkenet? Mod vest det vil sige i retning mod Storcenter Nord. Ja, alle boliger får altan eller tagterrasse. Der bliver lejlighedstyper med både separat køkken og køkkenalrum, så der er mulighed for at vælge den type køkken, man bedst kan lide. I mange af vores nybyggerier har vi valgt at indrette åbne køkkener og det har hidtil været meget populært. Kan man selv vælge køkken? Nej, men der bliver nogle valgmuligheder. Afdelingsbestyrelsen finder i samarbejde med det valgte køkkenfirma 2-3 forskellige køkkener, I kan vælge imellem. Får taglejlighederne skråvægge? Ja, primært mod gaden. På havesiden bliver lejlighederne i fuld højde, dog undtaget taglejligheder i gavlene. Får vi postkasseanlæg? Kommer der porttelefoner? Bliver der elevatorer i alle opgange? Sker der noget med de bevaringsværdige facader mod Ringggaden? Nej, de eksisterende postkasser genbruges. Ja. Nej. I hver blok kommer der en opgang med elevator på havesiden. De nuværende to opgange mod gadesiden bevares og her installeres ikke elevator. Ja, de bliver renset og fuget om.

8 ? RUMMENE! Forsvinder pulterrummene på loftet? Ja. Loftsetagen ombygges til nye lejligheder, men alle får pulterrum i kælderen. Hvad med de beboede rum på loftet? De nuværende lejemål i loftsrum opsiges, da hele loftet ombygges til boliger. Hvad med barnevognsrum? Vil vi fortsat have vaskeri i kælderen? Beholder vi tørrerummene i kælderen? Hvad med beboerrummene til dart, madklub m.v.? Bliver knallertrummene bevaret? Hvordan foregår den fremtidige affaldshåndtering? Skal vi ansøge kommunen om, at få de elevatorbetjente lejligheder mærket som + 55 boliger? Der vil fortsat være plads til at sætte barnevogne i kælderen. Ja. Nogle af dem bevares; nogle inddrages til pulterrum. Der oprettes nye lækre beboerrum med køkken og taghave, hvor der bliver plads til de nuværende aktiviteter. Planen er indtil videre at bevare det nuværende bestyrelseslokale. Ja, det er planen, at der fortsat skal være mulighed for at parkere sin knallert i kælderen. Der etableres en nedgravet løsning (læs mere i sidste nummer af Ringgården Update, eller på Jf. det ekstraordinære afdelingsmøde i juni 2010 har kommunen nu givet os dispensation fra kravet om, at der skulle etableres affaldsskakte i de nye elevatorbetjente opgange. Ja, vi vil ansøge kommunen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, betyder det at folk i alderen + 55 har fortrinsret til boligerne.

9 INFORMATION OM PROJEKTET Åbent Hus I den første blok vil vi lave et åbent hus arrangement, når vi har nogle lejligheder færdige. Kontor Vi har nu åbnet et kontor i butikken Vestre Ringgade 76. Kontoret er åbent torsdag eftermiddag fra kl (vi ændrer åbningstiden, hvis der er behov for det). Målet med kontoret er at gøre det nemt for jer at få rådgivning omkring tildeling af lejligheder, indretning af de kommende boliger, se materialer m.v. Nyhedsbreve Vi vil løbende holde jer orienteret om renoveringsprojektet. Indtil videre benytter vi ikke Ringgårdens hjemmeside til at informere om projektet, da vi i efteråret tager hul på at udvikle en helt ny side. Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis også altid velkomne til at kontakte udlejningen.

10 KONTAKTPERSONER Udlejningen: Marianne Engelbrekt Petersen Direkte tlf.: Inspektør: Ole Andersen Direkte tlf.: Varmemester: Verner Madsen Direkte tlf.: Kommunikationschef: Lulu Grønlund Direkte tlf.: Informationsmedarbejder: Mia Løvkvist Direkte tlf.:

11 BLOKOVERSIGT AFDELING 1 Tage Hansens Gade Nr. 33 Nr. 31 Nr. 29 Nr. 27 Blok 6 CA. APRIL 2012 Blok 3 CA. APRIL 2011 Nr. 78 Nr. 76 Nr. 6 Nr. 4 Blok 5 CA. JANUAR 2012 Blok 2 CA. DECEMBER 2010 Blok 4 CA. SEPTEMBER 2011 Blok 1 CA. JULI 2010 Nr. 82 NR. 80 Nr. 74 Nr. 72 Vestre Ringgade

12

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere