Velkommen til Uvelse Park

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Uvelse Park"

Transkript

1 Velkommen til Uvelse Park side Hillerød Kommune 3550 Slangerup Revideret 1. marts 2013

2 Bestyrelsen byder velkommen til Uvelse Park side 2 som er beliggende i den hyggelige landsby Uvelse. Denne pjece er fremstillet som stifinder vedrørende almen viden omkring husenes materialer både udvendig og indvendig. Pas godt på denne pjece, som er god at have som opslag, når huset skal vedligeholdes. Bag i pjecen findes omtale af Uvelse Park Grundejerforening. Enhver grundejer har pligt til at være medlem af Grundejerforeningen. Uvelse Park har en hjemmeside Her findes oplysninger, referater fra generalforsamlinger, mailliste over beboer m.m. Bestyrelsen står til rådighed med hensyn til spørgsmål du/i måtte have ang. Uvelse Park Placering af husene i Uvelse Park

3 side 3 12 km Frederikssund Slangerup Afstande til andre byer 3 km Gørløse Lystrup Uvelse 5 km ½ km 4 km Nr. Herlev 5 km Lynge INDHOLDSFORTEGNELSE 10 km Hillerød Allerød 32 km København Side Emner Forsiden Billede af Uvelse Park 1. Velkommen v/ formanden og placering af husene 2. Om Uvelse Park 3. Afstande til andre byer og indholdsfortegnelse 4. Opførelse af Uvelse Park 5. Bebyggelsen og hegn 6. Udvendig beskrivelse af husene5 7. Indvendig beskrivelse af husene. 8. Teknikskab 9. TV, internet, telefon. 10. Røgalarm, ringklokke og stue termometer 11. Vandforsyning, vedligeholdelse af vandarmatur 12. Fællesaktiviteten i Uvelse Park 13. Aktiviteter også udenfor Uvelse Park. 14. Sortering af affald i Uvelse Park. 15. Genbrugsstationen i Hillerød. 16. Grundejerforeningen i Uvelse Park. 17. Grundejer i Uvelse Park. 18. Uvelse Park s omgivelser. 19. Vanafledning Bagsiden Bestyrelsen

4 Opførelse af Uvelse Park side 4 Husene er opført af byggefirmaet Bedre Bolig ApS Slangerup i årene 2005 til 2006, under Slangerup Kommune, jfr. lokalplan 66, idet Uvelse først kom ind under Hillerød Kommune ved sammenlægningen i Uvelse Park består af 52 rækkehuse. Heraf 23 på 82 m 2 og 29 på 112 m 2. Til hvert hus hører en lille have, samt en integreret carport. Husene er bygget på et areal der svare til m 2, med et friareal på 9735 m 2 hvoraf de m 2 er vej, sti og parkeringsareal og de m 2 er ud lagt til to grønne fællesarealer.

5 Bebyggelsen side 5 Der kan på hver parcel opføres et drivhus og et legehus på tilsammen 10 m 2. Betingelsen herfor er: Afstanden til skel og andre bygninger på samme matrikelnummer, skal være 2,5m. Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5m over terræn. Eller der kan opføres et udhus. Uvelse Park grundejerforening har af Hillerød Kommune fået en princip godkendelse af et integreret udhus på 8,5m 2, der må bygges til samtlige huse i Uvelse Park. Ønsker beboerne at opføre et sådan udhus skal der sendes en ansøgning til Hillerød Kommune med tegninger og en dispensationsansøgning. Grundejerforeningens bestyrelse er behjælpelig med tegninger og dispensationsansøgning. Hegn På den primære opholdshave og terrasse kan der vinkelret på huset opsættes fast hegn, med en vandret træbeklædning af lærketræ på en højde af 1,8 m over terræn og en længde på 3m målt fra facaden. Hegn om ejendommen skal ifølge lokalplanen 8.2 være levende hegn, der kan suppleres med trådhegn, hvis disse kan forventes på sigt at blive dækket af levende hegn. Ligusterhækken er plantet ved overtagelse af husene, 30cm indenfor skel, og mellem husene i skel. Ligusterhækken har en pælerod og nogle meget fine rødder i jordoverfladen, disse rødder har stor betydning for hækkens trivsel. Gror der græs, ukrudt og anden beplantning op til hækken, bliver der ingen næring til hækkens rødder og den kan sættes helt i stå. Rens derfor jævnligt omkring hækken, tilfør en god kompostjord, pas på ikke at beskadige de mange små rødder der ligger i jordoverfladen.. Hækken skal klippes mindst en gang om året, klip sidegrenene af tæt ind ved stammen for at hækken bliver tæt og forgrener sig rigtig, klip ikke toppen før hækken har nået den ønskede højde.

6 side 6 Udvendig beskrivelse husene Husenes ydervægge er opført til taghøjde af blødstrøgne rosa teglsten. Tagdægningen er sorte cementsten fra Benders. Undertaget er sarnafil. Udhænget og loftet i carport og udhus er hvide, høvlede brædder, der er ludbehandlet. Stern og vindskeder er høvlet lærketræ. Tagrenden er opsat i konsoljern og er som nedløbsrøret udført af galvaniseret stål fra Lindab. Gavltrekanten og udhus er beklædt med lærketræ. Fra starten behandlet med grundingsolie, og malet med gylden lærketræs olie 632. Lærketræet skal behandles årlig med lærketræs olie gylden 632. Udvendige døre er Rationel Patus hvide med Clima Plus 1, med lavenergiruder. Flisebelægningen er grå nybrosten 14x21x6 cm. Fliserne rengøres jævnligt og strø med sand en gang årligt.

7 side 7 Indvendig Loft Døre er ludbehandlede 5 profilbrædder. er glatte hvide fra Moland med rustfri coupe greb. Andre fabrikater kan forekomme. Vægge er Letbeton. Gulve er ask eller bøg fra Tarkett. Tæppebelægning er af forskellig fabrikat og fliser er også af forskellig fabrikat. Vinduer er Rationel Patus hvide topstyret Clima Plus 1, med lavenergiruder. Træ er et ægte naturprodukt med de mange fordele og få ulemper som det medfører. Der kan dannes et såkaldt harpiksudtræk, der kan afhjælpes på følgende måde: * Tag en blød klud vædet med husholdningssprit og gnid forsigtig på misfarvningen. Vask med rent Vand. * Erfaringen viser, at misfarvningen af knasterne aftager efter måneder. Fjernes den brune farve herefter, vil der kun sjældent fremkomme yderlige misfarvninger af overfladen. * Krystallinsk harpiks kan børstes af med en stiv børste eller skrabes bort. * Hvis den malede overflade er blevet beskadiget under processen, slibes området med fint sandpapir, og ny maling påføres, med en malerrulle med kort lud. * Reparationsmalingen kan eventuelt rekvireres hos Rationel Vinduer, eller kan købes hos din farvehandler oplys blot farven RAL RAL nr. er en international standard. Man får altid den samme farve uanset fabrikat. Justering af vinduer og døre. Ved eventuel justering af vinduer og døre kan der rekvireres en vejledning hos: www. Rationel.dk eller nærmeste Rationel forhandler: Lyngby Tømmerhandel Allerød, Fog Ølstykke har leveret de fleste materialer til Uvelse Park.

8 side 8 Sikringer + HPFI Relæ Teknikskab Gasfyr I samtlige huse blev der i 2005/2006 installeret et BAXI Nuvola 280 gasfyr. Men efterhånden er en del af disse gasfyr udskiftet. Indstilling af varmen Manometer for vandpåfyldning Husk at manometeret skal vise et vandtryk på 0,5-1 bar Er trykket lavere fyldes vand på. Herfra udgår kabler til: Strøm, telefon, internet og TV til samtlige rum i huset. Ringeklokken og røgalarm er også strømforsynet herfra. I hver rum i huset er der stik for tilslutning til telefon, TV, internet og 220V strømforsyning. Uvelse Park har sit egent kabelnet, hvor YouSee i dag er udbyder af TV m.m. Derudover kan TDC tilbyde alle tjenester både i et kobbernet såvel i et fibernet.(fibernettet er ikke indført i alle huse.)

9 side 9 TV - internet - telefon Grundejerforeningens antennekabelnet. TDC fik i sin tid til opgave,- af Bedre Bolig -,at etablere et antennekabelnet til samtlige rum i alle husene i Uvelse Park. Dette antennekabelnet overdrog Bedre Bolig til grundejerforeningen i TDC tilsluttede vores antennekabelnet til en antennemast tæt ved Uvelse Park. På antennemasten var opsat et antal antenner og paraboler til nedtagning af TV. Det var derfor et begrænset antal kanaler, vi på denne måde kunne modtage. YouSee har i mellemtiden overtager formidlingen af TV i vores antennekabelnet af TDC. YouSee fjernede nu antennemasten, og forbinder vores antennekabelnet til det overordnet kabelnet, og kan dermed tilbyde os, alle de kanaler vi ønsker. På grund af den nye måde at formidle TV på, opsagde YouSee kontrakten med os til ophør 31.december På Uvelse Parkens generalforsamling i 2009 blev det vedtaget, og i december 2009 blev der underskrevet en ny kontrakt med YouSee. YouSee kan i dag tilbyde os TV i alle rum, internet og telefon. TDCs kobberkabelnet. I starten blev det kun brugt til fremføring af telefon og internet. I dag kan der også leveres TV i dette net, det er dog begrænset af, at der skal bruges en boks i hver rum. TDC kan i dag tilbyde telefon, internet og TV der skal bestilles til hver enkelt rum. Fibernet. I 2009 gravede DONG et fibernet ned i Uvelse Park. I dag er det overtaget af TDC. I september 2008 var 12 af 52 huse tilmeldt. Hvor mange der i dag er tilsluttet dette net er der ingen opgørelse over. Fibernettet ligger i dag lige udenfor hver hus i fællesarealet eller i vejrrabatten. At ikke alle dengang fik afsluttet fiberen inde i huset, skyldes sikkert den høje pris, der var på ca. kr med 6 måneder abonnement til DONG, derudover skulle der så betales en udbyder til et antal kr. for at få tilslutte TV, internet og telefon. TDC kan i dag tilbyde telefon, TV og internet med en høj hastighed i fibernettet, og der er ikke de samme forstyrrelser, som kan forekomme i et kobberkabelnet. Egen antenne. I følge Lokalplan nr må der IKKE opsættes udvendige antenner. Der kan dog opsættes parabolantenne, såfremt overkanten af denne ikke overstiger 1,2 m over terræn og afstand til skel er mindst 2,5 m. Det er dog lovlig at opsætte en antenne under taget. Antenneledningen skal så tilsluttes en boks, hvis fjernsynet kun kan modtage analog signaler.

10 side 10 Røgalarm Klokken Røgalarmen er den optiske type, der er tilsluttet boligens 230 volt installation, samt forsynet med et 9 volts backup batteri, som bevirker at røgalarmen stadig vil virke ved strømsvigt. Lydstyrken er på 85 db. Hvis backup batteriet skal udskiftes, bipper alarmen ca. hvert 45 sekund i mindst en uge. HUSK at afbryde de 230 volt strømforsyning inden udskiftningen. Hvis der opstår en utilsigtet alarm, TRYK på test/ pauseknappen, indtil alarmen ophøre. Alarmen er normal igen efter ca. 10 min. En klokke er monteret på væggen i stuen, og den aktiveres, når der bliver trykket på kontakten, der er monteret ved siden af indgangsdøren. Ringeklokken er en vedligeholdelses fri type, der bliver forsynet fra boligens 230 volt installation. Termostat Boligens varmeinstallation er udført som gulvvarme separat styret for hvert enkelt rum, dette bevirker en nem temperatur regulering i hvert rum. Temperaturen bliver reguleret ved hjælp af en termostat, som er placeret på væggen i hvert rum. Termostaten er forbundet direkte til husets 230 volt installation, og har ikke indbygget batteri. Derudover er termostaten forbundet direkte til gasfyrets varmekreds, opmærkningen af dette kan aflæses direkte på hver enkelt magnetventil som er placeret under fyret.

11 Forbrugsvand side 11 Uvelse Park modtager vandforsyning fra det private vandværk Uvelse-Lystrup Vandværk. Vandværket blev stiftet den 7.maj 1955 og forsynede i forbrugere. Vandværket har to boringer, hvorfra der årligt indvindes ca m3 vand. Drikkevandet fra vandværket er temmelig hårdt vand, det vil sige ca. 14 dh. Vedligeholdelse af: Vandarmatur Grohe Eurosmart, og Brusearmatur Grohe Eurosmart, Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, kalkfjerner, eddike og rensemidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - armaturet bliver mat og ridset. Da gængse rensemidler sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler armaturet skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes det med GrohClean, et miljøvenligt rensemiddel. Farvede armaturer kan desuden efter rensningen plejes med GROHE Colur-Care-kluden - den får farven til at virke som ny igen. GrohClean nr og GROHE Colour-Care-klude nr kan købes hos installatøren. IFÖ Produkter Ifö s toilet, bidet og håndvask er alle fremstillet af porcelæn med en glaseret overflade. Det giver en hård og slidstærk finish, der er er nem at holde ren. Vask dagligt fladerne med vand og tør med en klud. Brug ikke midler som indeholder hårde slibemidler - f.eks. ståluld, grønne fibersvampe, eller svovlsyre. Anvend heller ikke stærke alkalier som kaustisk soda, da alle disse midler kan ødelægge porcelænets overflade. Vandet hvor vi bor, indeholder meget kalk og det kan danner kalkaflejringer i toilettet og på håndvasken. Dette fjernes ved mindst en gang om ugen at anvende et rengøringsmiddel som indeholder citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre. lad rengøringsmidlet virke 5-10 minutter alt efter hvor kraftige belægningerne er, og skur godt efter med en kraftig børste eller fin skuresvamp. Rustbelægninger kan fjernes med oxalsyre. Er der opstået gullige eller brunlige belægninger i toilettet under vandoverfladen kan disse også fjernes. Hæld ca. 5 liter 50 grader varmt vand i skålen og tilsæt et par spiseskeer maskinopvaskemiddel. Lad det stå i mindst 15 minutter, inden du børster rent med toiletbørsten.

12 Når haveudvalget indkalder til plante & lugedag side 12 Når festudvalget indkalder Kaffemøde på fællesarealet Grillaften i en carport Grillfest på fællesarealet

13 Eller når haveudvalget indkalder til arbejdsdage for at få udført side 13 En terrasse på fællesarealet En legepladsen på fællesarealet Du kan også være med - som beboer i Uvelse Park - til de mange aktiviteterne i Uvelse By. Loppemarked Høvdingebold I "baghaven" til Uvelse Park ligger UFC. Uvelse Fritids Center det er det moderne forsamlingshus. Her er det muligt, at dyrke alle former for idræt, se udstillinger, holde møder og holde fester.

14 Sortering af affald Jo bedre vi sorterer vores affald, jo mere kan genbruges. Det er godt for miljøet og økonomien i affaldsordningerne. side 14 Den grønne spand med grøn låg, er til affald fra den daglige husholdning. Når bioaffaldet bliver hentet, køres det i første omgang til en central opsamlingsplads, hvor det om lastes til større biler. Bioaffaldet køres til Bioværket nord for Holbæk, der sorterer skraldeposer fra og bioaffaldet bliver omdannet til biogas og gødning. (spanden tømmes hver 14 dag i lige uger) Her er eksempler på bioaffald: Aftørringspapir, brød, fisk, frugt, grønsager, kartoffelskræller, kaffefilter, kaffegrums, kager, kød uden knogler, mejeriprodukter, teblade, te filtre, pasta, pizza, potteplanter uden potte, ris, æggebakker og æggeskaller. Spanden med det røde låg er til det restaffald. Restaffald køres i første omgang til en central opsamlings-plads, hvor det om lastes til større biler. Restaffaldet køres til Vest forbrændingen i Glostrup, hvor det bliver brændt. Energien fra forbrændingsprocessen bliver udnyttet til el og varme. Vest forbrændingen producerer el til omkring husstande og varme til omkring husstande (spanden tømmes hver 14 dag i ulige uger) Papir lægges i spanden. Papir indsamles hver 5. uge. Når papir afleveres til genbrug, sælges det til papirfabrikker eller genbrugsfirmaer. På den måde bliver papiret til en indtægt, blev det sendt med affaldet til forbrænding, var det en udgift. Papir til genbrug er ikke kun aviser og ugeblade. Også kuverter, kopipapir, breve og telefonbøger. Børnefamilier kan udover de tre spande, bestille en "Blespand".

15 side 15 Genbrugsstationen i Hillerød Ring til genbrugsstationen i Hillerød og bestil afhentning af følgende affald: (HUSK at bestille mandag i ugen før på tlf ). Haveaffald: Hæk og græsafklip Grene under 2m Plantedele og bambus, placeret i en pæn bunke Grene til flisning: Friske grene med en diameter på 4 cm placeres med den tykke ende udad Storskrald Pap, plast, jern og metal El ektronik, hårde hvidvarer Småt og stort brandbart. Haveaffald indsamles to gange årligt ved husstanden. Gren til flisning indsamles to gange årligt ved husstanden. Storskral indsamles fire gange årligt ved hustanden. Glas, flasker og papir kan også afleveres i kuben, opstillet på offentlige pladser. Batterier kan lægges i en klar plastpose på låget af skraldestativet. Hillerød Kommune genbrugstation Rønneallé 5. Åbningstider: Alle ugens dage Lukket: Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Pinsedag og og 31. december samt 1. januar. Affald uger for Uvelse Park er: Storskrald uge 9, 22, 37 og 49 onsdag og torsdag. Flis: uge 18 og 42 mandag onsdag. Haveaffald: uge 24 og 44 onsdag og torsdag.

16 side 16 Grundejerforeningen Uvelse Grundejerforeningens formål Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, herunder: at administrere og foranledige vedligeholdelse af de til foreningen hørende fællesarealer, herunder vej- sti- og parkeringsarealer. at stå for drift og vedligeholdelse af det på fællesarealet beliggende regnsvandsbassin med tilhørende pumpebrønd og regnvandsledning. at indgå aftaler med udbyder om signalforsyning af fælles antennekabelnettet. at varetage de opgaver, der i øvrigt følger af fællesskabet eller som måtte blive Bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valget gælder for en periode af 2 år. Valg af suppleanterne gælder for en periode af 1 år. Afgår et medlem i løbet af en valgperiode, indtræder en af suppleanterne i den resterende del af den pågældende valgperiode. Der sker successiv udskiftning af medlemmerne, så alle ikke udtræder på en gang. Formand og et medlem er på valg i ulige år og kasserer, næstformand og et medlem er på valg i lige år. Genvalg af et medlem af bestyrelsen kan finde sted. Til medlem af bestyrelsen kan foruden foreningens medlemmer vælges en grundejers ægtefælle/samlever. Hver husstand kan kun være repræsenteret med en person i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan aftale arbejde til gavn for foreningen med et eksternt firma. Enhver af bestyrelsens afgørelser kan af ethvert medlem, som den pågældende afgørelse vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal, inden den foretager dispositioner, der er væsentligt forøger udgifterne for medlemmerne, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse. Optagelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage for, at gyldig beslutning kan tages. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Referater fra bestyrelsesmøder indføres i foreningens protokol. Hvert referat underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen og dermed foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Et medlem af bestyrelsen er pligtig til at afgå, når den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt eller kommer ud af rådighed over sit bo.

17 side 17 Grundejerpligt. Enhver Grundejeren hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor grundejerforeningen. Ejerskifte skal anmeldes skriftlig til kasseren i bestyrelsen, som indtil dette er sket, kan holde sig til den tidligere ejer. Medlemsbidrag. Til imødegåelse af grundejerforeningens udgifter, der vedtages af generalforsamlingen, indbetaler medlemmerne et á conto beløb fordelt med 1/52. Indbetalingspligt. Beløbet indbetales til anviste konto, forfalden til betaling senest den af generalforsamlingen fastsatte dato. Indbetales bidraget ikke rettidigt, sendes rykkerskrivelse, og der opkræves morarenter på 2% fra forfaldsdagen. Efter 30 dage kan bestyrelsen bestemme. at skyldig beløb med renter indbetales efter et varsel på 8 dage, og derefter overgives beløbet til retlig inkasso. Medlemmernes pligter Det påhviler de enkelte medlemmer at renholde det til hver ejendom beliggende haveareal, således også det udenfor parcel hørende vejstykke, parkeringsareal, stianlæg og hvor græsslåning vanskelig kan udføres af det firma, som har kontrakt på græsslåning af fællesarealerne. Derudover har man også (så vidt helbredet tillader det) pligt til at møde op ved de fælles lugedage, der indkaldes af haveudvalget.

18 Næsten i vores baghave ligger Uvelse Fritids Center. Det er et moderne forsamlingshus med mulighed for sport og fester. side 18 Uvelse Skole er over hundrede år gammel. I 70érne er der bygget en ny fløj til skolen der også rummer et bibliotek. Brugsen i Uvelse er fra 1906, og har været byens indkøbssted i over 100 år. I dag er det en Daglig Brugs, med en tilknyttet OK benzintank. Brugsen har åben alle ugens dage fra 7.00 til Uvelse har sin egen lille meget velbevaret kirke fra begyndelsen af 1200 tallet. Den regnes for en af de smukkeste kirker fra denne tid. Forrretningen Byens Bedste Brugskunst startede 7. marts 2005 i det små. Siden har der været udvidelser ad flere gange og vi har nu en brugskunstforretning med alt dertil hører. Forretningen er klar til at hjælpe, og give dig den bedste service. På den anden side af Lystrupvejen, ligger der en meget stor smuk sø. Det har tidligere været en grusgrav. I dag er den bevaringsværdig til naturoplevelser.

19 Vandafledning side 19 På hver parcel er der nedgravet to brønde, herover ses den ene brønd, det er en gennemløbsbrønd for kloakvand. Kloakvandet ledes fra toilet, håndvask, bad, bryggers og køkkenvask ud gennem denne brønd og ud til kloakledningen som ligger ude i vejen., og derefter ud af området til rensningsanlægget. Den anden brønd (som ses herover) er en rensebrønd for faskinen. Regnvand fra taget ledes til denne brønd, hvor et sandfang opsamler snavs fra tagets tagrende, og vandet ledes derefter til faskinen. Faskinen her i Uvelse Park er en nedgravede "plastickasser" fyldt med perforerede plastikrør. Faskinen fungerer som Vedligeholdelse af faskinen. Tagrenderne skal holdes ren for blade og skidt, så det ikke føres med vandet ned i faskinen. Er der rester af snavs og skidt, fanges det i sandfanget, der skal tømmes en gang om året. Ved normalt nedbør fungerer faskinen fint, og de fleste steder ledes regnvandet væk uden problemer. Nogle steder er der dog problemer med oversvømmelse - enten fordi faskinens sandfang ikke er tømt, så faskinen ikke kan fungere, eller faskinen kan også være for lille, så den ikke kan opsamle alt tagvandet. Regnvand fra vejen og p pladser ledes fra rørledningen, der med vejriste er placeret ca. midt i vejen, til bassinet i fællesarealet. Bassinet virker som opsamling og depot for regnvandet. Når vandet er nået til en bestemt højde, sørger en pumpe for, at vandet føres videre i en vandledning der går parallel med kloakledningen, og fører vandet ud af området.

20 side 20 Bestyrelsen i Uvelse Park Grundejerforening 2012/2013 Formand Steen Vindahl Nielsen UP / Næstformand Birgitte Vind Ponsaing UP Kasserer Jytte Lindberg Duus UP Bestyrelsesmedlem Martin Rud Jakobsen UP / Bestyrelsesmedlem Emil Malmberg Forsdal UP / Suppleant Kim F. Kristoffersen UP Suppleant Svend Erling Nielsen UP / Besøg jævnlig hvor hjemmeside Her vil vigtige meddelelser blive bragt.

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Gammelsøparken 4760 Vordingborg

Gammelsøparken 4760 Vordingborg Velkommen til Gammelsøparken 4760 Vordingborg 1 Kære lejer Vi ønsker dig hermed velkommen i et af HD Ejendommes lejemål. Vi håber, du vil falde godt til i området, og at du hurtigt vil føle dig hjemme.

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311 Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere og lignende trækkes frem på bordpladen,

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE

Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Revideret august 2013 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Om grundejerforeningen... 6 3. Om de fælles arealer, aktiviteter

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere