Velkommen til Uvelse Park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Uvelse Park"

Transkript

1 Velkommen til Uvelse Park side Hillerød Kommune 3550 Slangerup Revideret 1. marts 2013

2 Bestyrelsen byder velkommen til Uvelse Park side 2 som er beliggende i den hyggelige landsby Uvelse. Denne pjece er fremstillet som stifinder vedrørende almen viden omkring husenes materialer både udvendig og indvendig. Pas godt på denne pjece, som er god at have som opslag, når huset skal vedligeholdes. Bag i pjecen findes omtale af Uvelse Park Grundejerforening. Enhver grundejer har pligt til at være medlem af Grundejerforeningen. Uvelse Park har en hjemmeside Her findes oplysninger, referater fra generalforsamlinger, mailliste over beboer m.m. Bestyrelsen står til rådighed med hensyn til spørgsmål du/i måtte have ang. Uvelse Park Placering af husene i Uvelse Park

3 side 3 12 km Frederikssund Slangerup Afstande til andre byer 3 km Gørløse Lystrup Uvelse 5 km ½ km 4 km Nr. Herlev 5 km Lynge INDHOLDSFORTEGNELSE 10 km Hillerød Allerød 32 km København Side Emner Forsiden Billede af Uvelse Park 1. Velkommen v/ formanden og placering af husene 2. Om Uvelse Park 3. Afstande til andre byer og indholdsfortegnelse 4. Opførelse af Uvelse Park 5. Bebyggelsen og hegn 6. Udvendig beskrivelse af husene5 7. Indvendig beskrivelse af husene. 8. Teknikskab 9. TV, internet, telefon. 10. Røgalarm, ringklokke og stue termometer 11. Vandforsyning, vedligeholdelse af vandarmatur 12. Fællesaktiviteten i Uvelse Park 13. Aktiviteter også udenfor Uvelse Park. 14. Sortering af affald i Uvelse Park. 15. Genbrugsstationen i Hillerød. 16. Grundejerforeningen i Uvelse Park. 17. Grundejer i Uvelse Park. 18. Uvelse Park s omgivelser. 19. Vanafledning Bagsiden Bestyrelsen

4 Opførelse af Uvelse Park side 4 Husene er opført af byggefirmaet Bedre Bolig ApS Slangerup i årene 2005 til 2006, under Slangerup Kommune, jfr. lokalplan 66, idet Uvelse først kom ind under Hillerød Kommune ved sammenlægningen i Uvelse Park består af 52 rækkehuse. Heraf 23 på 82 m 2 og 29 på 112 m 2. Til hvert hus hører en lille have, samt en integreret carport. Husene er bygget på et areal der svare til m 2, med et friareal på 9735 m 2 hvoraf de m 2 er vej, sti og parkeringsareal og de m 2 er ud lagt til to grønne fællesarealer.

5 Bebyggelsen side 5 Der kan på hver parcel opføres et drivhus og et legehus på tilsammen 10 m 2. Betingelsen herfor er: Afstanden til skel og andre bygninger på samme matrikelnummer, skal være 2,5m. Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5m over terræn. Eller der kan opføres et udhus. Uvelse Park grundejerforening har af Hillerød Kommune fået en princip godkendelse af et integreret udhus på 8,5m 2, der må bygges til samtlige huse i Uvelse Park. Ønsker beboerne at opføre et sådan udhus skal der sendes en ansøgning til Hillerød Kommune med tegninger og en dispensationsansøgning. Grundejerforeningens bestyrelse er behjælpelig med tegninger og dispensationsansøgning. Hegn På den primære opholdshave og terrasse kan der vinkelret på huset opsættes fast hegn, med en vandret træbeklædning af lærketræ på en højde af 1,8 m over terræn og en længde på 3m målt fra facaden. Hegn om ejendommen skal ifølge lokalplanen 8.2 være levende hegn, der kan suppleres med trådhegn, hvis disse kan forventes på sigt at blive dækket af levende hegn. Ligusterhækken er plantet ved overtagelse af husene, 30cm indenfor skel, og mellem husene i skel. Ligusterhækken har en pælerod og nogle meget fine rødder i jordoverfladen, disse rødder har stor betydning for hækkens trivsel. Gror der græs, ukrudt og anden beplantning op til hækken, bliver der ingen næring til hækkens rødder og den kan sættes helt i stå. Rens derfor jævnligt omkring hækken, tilfør en god kompostjord, pas på ikke at beskadige de mange små rødder der ligger i jordoverfladen.. Hækken skal klippes mindst en gang om året, klip sidegrenene af tæt ind ved stammen for at hækken bliver tæt og forgrener sig rigtig, klip ikke toppen før hækken har nået den ønskede højde.

6 side 6 Udvendig beskrivelse husene Husenes ydervægge er opført til taghøjde af blødstrøgne rosa teglsten. Tagdægningen er sorte cementsten fra Benders. Undertaget er sarnafil. Udhænget og loftet i carport og udhus er hvide, høvlede brædder, der er ludbehandlet. Stern og vindskeder er høvlet lærketræ. Tagrenden er opsat i konsoljern og er som nedløbsrøret udført af galvaniseret stål fra Lindab. Gavltrekanten og udhus er beklædt med lærketræ. Fra starten behandlet med grundingsolie, og malet med gylden lærketræs olie 632. Lærketræet skal behandles årlig med lærketræs olie gylden 632. Udvendige døre er Rationel Patus hvide med Clima Plus 1, med lavenergiruder. Flisebelægningen er grå nybrosten 14x21x6 cm. Fliserne rengøres jævnligt og strø med sand en gang årligt.

7 side 7 Indvendig Loft Døre er ludbehandlede 5 profilbrædder. er glatte hvide fra Moland med rustfri coupe greb. Andre fabrikater kan forekomme. Vægge er Letbeton. Gulve er ask eller bøg fra Tarkett. Tæppebelægning er af forskellig fabrikat og fliser er også af forskellig fabrikat. Vinduer er Rationel Patus hvide topstyret Clima Plus 1, med lavenergiruder. Træ er et ægte naturprodukt med de mange fordele og få ulemper som det medfører. Der kan dannes et såkaldt harpiksudtræk, der kan afhjælpes på følgende måde: * Tag en blød klud vædet med husholdningssprit og gnid forsigtig på misfarvningen. Vask med rent Vand. * Erfaringen viser, at misfarvningen af knasterne aftager efter måneder. Fjernes den brune farve herefter, vil der kun sjældent fremkomme yderlige misfarvninger af overfladen. * Krystallinsk harpiks kan børstes af med en stiv børste eller skrabes bort. * Hvis den malede overflade er blevet beskadiget under processen, slibes området med fint sandpapir, og ny maling påføres, med en malerrulle med kort lud. * Reparationsmalingen kan eventuelt rekvireres hos Rationel Vinduer, eller kan købes hos din farvehandler oplys blot farven RAL RAL nr. er en international standard. Man får altid den samme farve uanset fabrikat. Justering af vinduer og døre. Ved eventuel justering af vinduer og døre kan der rekvireres en vejledning hos: www. Rationel.dk eller nærmeste Rationel forhandler: Lyngby Tømmerhandel Allerød, Fog Ølstykke har leveret de fleste materialer til Uvelse Park.

8 side 8 Sikringer + HPFI Relæ Teknikskab Gasfyr I samtlige huse blev der i 2005/2006 installeret et BAXI Nuvola 280 gasfyr. Men efterhånden er en del af disse gasfyr udskiftet. Indstilling af varmen Manometer for vandpåfyldning Husk at manometeret skal vise et vandtryk på 0,5-1 bar Er trykket lavere fyldes vand på. Herfra udgår kabler til: Strøm, telefon, internet og TV til samtlige rum i huset. Ringeklokken og røgalarm er også strømforsynet herfra. I hver rum i huset er der stik for tilslutning til telefon, TV, internet og 220V strømforsyning. Uvelse Park har sit egent kabelnet, hvor YouSee i dag er udbyder af TV m.m. Derudover kan TDC tilbyde alle tjenester både i et kobbernet såvel i et fibernet.(fibernettet er ikke indført i alle huse.)

9 side 9 TV - internet - telefon Grundejerforeningens antennekabelnet. TDC fik i sin tid til opgave,- af Bedre Bolig -,at etablere et antennekabelnet til samtlige rum i alle husene i Uvelse Park. Dette antennekabelnet overdrog Bedre Bolig til grundejerforeningen i TDC tilsluttede vores antennekabelnet til en antennemast tæt ved Uvelse Park. På antennemasten var opsat et antal antenner og paraboler til nedtagning af TV. Det var derfor et begrænset antal kanaler, vi på denne måde kunne modtage. YouSee har i mellemtiden overtager formidlingen af TV i vores antennekabelnet af TDC. YouSee fjernede nu antennemasten, og forbinder vores antennekabelnet til det overordnet kabelnet, og kan dermed tilbyde os, alle de kanaler vi ønsker. På grund af den nye måde at formidle TV på, opsagde YouSee kontrakten med os til ophør 31.december På Uvelse Parkens generalforsamling i 2009 blev det vedtaget, og i december 2009 blev der underskrevet en ny kontrakt med YouSee. YouSee kan i dag tilbyde os TV i alle rum, internet og telefon. TDCs kobberkabelnet. I starten blev det kun brugt til fremføring af telefon og internet. I dag kan der også leveres TV i dette net, det er dog begrænset af, at der skal bruges en boks i hver rum. TDC kan i dag tilbyde telefon, internet og TV der skal bestilles til hver enkelt rum. Fibernet. I 2009 gravede DONG et fibernet ned i Uvelse Park. I dag er det overtaget af TDC. I september 2008 var 12 af 52 huse tilmeldt. Hvor mange der i dag er tilsluttet dette net er der ingen opgørelse over. Fibernettet ligger i dag lige udenfor hver hus i fællesarealet eller i vejrrabatten. At ikke alle dengang fik afsluttet fiberen inde i huset, skyldes sikkert den høje pris, der var på ca. kr med 6 måneder abonnement til DONG, derudover skulle der så betales en udbyder til et antal kr. for at få tilslutte TV, internet og telefon. TDC kan i dag tilbyde telefon, TV og internet med en høj hastighed i fibernettet, og der er ikke de samme forstyrrelser, som kan forekomme i et kobberkabelnet. Egen antenne. I følge Lokalplan nr må der IKKE opsættes udvendige antenner. Der kan dog opsættes parabolantenne, såfremt overkanten af denne ikke overstiger 1,2 m over terræn og afstand til skel er mindst 2,5 m. Det er dog lovlig at opsætte en antenne under taget. Antenneledningen skal så tilsluttes en boks, hvis fjernsynet kun kan modtage analog signaler.

10 side 10 Røgalarm Klokken Røgalarmen er den optiske type, der er tilsluttet boligens 230 volt installation, samt forsynet med et 9 volts backup batteri, som bevirker at røgalarmen stadig vil virke ved strømsvigt. Lydstyrken er på 85 db. Hvis backup batteriet skal udskiftes, bipper alarmen ca. hvert 45 sekund i mindst en uge. HUSK at afbryde de 230 volt strømforsyning inden udskiftningen. Hvis der opstår en utilsigtet alarm, TRYK på test/ pauseknappen, indtil alarmen ophøre. Alarmen er normal igen efter ca. 10 min. En klokke er monteret på væggen i stuen, og den aktiveres, når der bliver trykket på kontakten, der er monteret ved siden af indgangsdøren. Ringeklokken er en vedligeholdelses fri type, der bliver forsynet fra boligens 230 volt installation. Termostat Boligens varmeinstallation er udført som gulvvarme separat styret for hvert enkelt rum, dette bevirker en nem temperatur regulering i hvert rum. Temperaturen bliver reguleret ved hjælp af en termostat, som er placeret på væggen i hvert rum. Termostaten er forbundet direkte til husets 230 volt installation, og har ikke indbygget batteri. Derudover er termostaten forbundet direkte til gasfyrets varmekreds, opmærkningen af dette kan aflæses direkte på hver enkelt magnetventil som er placeret under fyret.

11 Forbrugsvand side 11 Uvelse Park modtager vandforsyning fra det private vandværk Uvelse-Lystrup Vandværk. Vandværket blev stiftet den 7.maj 1955 og forsynede i forbrugere. Vandværket har to boringer, hvorfra der årligt indvindes ca m3 vand. Drikkevandet fra vandværket er temmelig hårdt vand, det vil sige ca. 14 dh. Vedligeholdelse af: Vandarmatur Grohe Eurosmart, og Brusearmatur Grohe Eurosmart, Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, kalkfjerner, eddike og rensemidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - armaturet bliver mat og ridset. Da gængse rensemidler sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler armaturet skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes det med GrohClean, et miljøvenligt rensemiddel. Farvede armaturer kan desuden efter rensningen plejes med GROHE Colur-Care-kluden - den får farven til at virke som ny igen. GrohClean nr og GROHE Colour-Care-klude nr kan købes hos installatøren. IFÖ Produkter Ifö s toilet, bidet og håndvask er alle fremstillet af porcelæn med en glaseret overflade. Det giver en hård og slidstærk finish, der er er nem at holde ren. Vask dagligt fladerne med vand og tør med en klud. Brug ikke midler som indeholder hårde slibemidler - f.eks. ståluld, grønne fibersvampe, eller svovlsyre. Anvend heller ikke stærke alkalier som kaustisk soda, da alle disse midler kan ødelægge porcelænets overflade. Vandet hvor vi bor, indeholder meget kalk og det kan danner kalkaflejringer i toilettet og på håndvasken. Dette fjernes ved mindst en gang om ugen at anvende et rengøringsmiddel som indeholder citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre. lad rengøringsmidlet virke 5-10 minutter alt efter hvor kraftige belægningerne er, og skur godt efter med en kraftig børste eller fin skuresvamp. Rustbelægninger kan fjernes med oxalsyre. Er der opstået gullige eller brunlige belægninger i toilettet under vandoverfladen kan disse også fjernes. Hæld ca. 5 liter 50 grader varmt vand i skålen og tilsæt et par spiseskeer maskinopvaskemiddel. Lad det stå i mindst 15 minutter, inden du børster rent med toiletbørsten.

12 Når haveudvalget indkalder til plante & lugedag side 12 Når festudvalget indkalder Kaffemøde på fællesarealet Grillaften i en carport Grillfest på fællesarealet

13 Eller når haveudvalget indkalder til arbejdsdage for at få udført side 13 En terrasse på fællesarealet En legepladsen på fællesarealet Du kan også være med - som beboer i Uvelse Park - til de mange aktiviteterne i Uvelse By. Loppemarked Høvdingebold I "baghaven" til Uvelse Park ligger UFC. Uvelse Fritids Center det er det moderne forsamlingshus. Her er det muligt, at dyrke alle former for idræt, se udstillinger, holde møder og holde fester.

14 Sortering af affald Jo bedre vi sorterer vores affald, jo mere kan genbruges. Det er godt for miljøet og økonomien i affaldsordningerne. side 14 Den grønne spand med grøn låg, er til affald fra den daglige husholdning. Når bioaffaldet bliver hentet, køres det i første omgang til en central opsamlingsplads, hvor det om lastes til større biler. Bioaffaldet køres til Bioværket nord for Holbæk, der sorterer skraldeposer fra og bioaffaldet bliver omdannet til biogas og gødning. (spanden tømmes hver 14 dag i lige uger) Her er eksempler på bioaffald: Aftørringspapir, brød, fisk, frugt, grønsager, kartoffelskræller, kaffefilter, kaffegrums, kager, kød uden knogler, mejeriprodukter, teblade, te filtre, pasta, pizza, potteplanter uden potte, ris, æggebakker og æggeskaller. Spanden med det røde låg er til det restaffald. Restaffald køres i første omgang til en central opsamlings-plads, hvor det om lastes til større biler. Restaffaldet køres til Vest forbrændingen i Glostrup, hvor det bliver brændt. Energien fra forbrændingsprocessen bliver udnyttet til el og varme. Vest forbrændingen producerer el til omkring husstande og varme til omkring husstande (spanden tømmes hver 14 dag i ulige uger) Papir lægges i spanden. Papir indsamles hver 5. uge. Når papir afleveres til genbrug, sælges det til papirfabrikker eller genbrugsfirmaer. På den måde bliver papiret til en indtægt, blev det sendt med affaldet til forbrænding, var det en udgift. Papir til genbrug er ikke kun aviser og ugeblade. Også kuverter, kopipapir, breve og telefonbøger. Børnefamilier kan udover de tre spande, bestille en "Blespand".

15 side 15 Genbrugsstationen i Hillerød Ring til genbrugsstationen i Hillerød og bestil afhentning af følgende affald: (HUSK at bestille mandag i ugen før på tlf ). Haveaffald: Hæk og græsafklip Grene under 2m Plantedele og bambus, placeret i en pæn bunke Grene til flisning: Friske grene med en diameter på 4 cm placeres med den tykke ende udad Storskrald Pap, plast, jern og metal El ektronik, hårde hvidvarer Småt og stort brandbart. Haveaffald indsamles to gange årligt ved husstanden. Gren til flisning indsamles to gange årligt ved husstanden. Storskral indsamles fire gange årligt ved hustanden. Glas, flasker og papir kan også afleveres i kuben, opstillet på offentlige pladser. Batterier kan lægges i en klar plastpose på låget af skraldestativet. Hillerød Kommune genbrugstation Rønneallé 5. Åbningstider: Alle ugens dage Lukket: Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Pinsedag og og 31. december samt 1. januar. Affald uger for Uvelse Park er: Storskrald uge 9, 22, 37 og 49 onsdag og torsdag. Flis: uge 18 og 42 mandag onsdag. Haveaffald: uge 24 og 44 onsdag og torsdag.

16 side 16 Grundejerforeningen Uvelse Grundejerforeningens formål Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, herunder: at administrere og foranledige vedligeholdelse af de til foreningen hørende fællesarealer, herunder vej- sti- og parkeringsarealer. at stå for drift og vedligeholdelse af det på fællesarealet beliggende regnsvandsbassin med tilhørende pumpebrønd og regnvandsledning. at indgå aftaler med udbyder om signalforsyning af fælles antennekabelnettet. at varetage de opgaver, der i øvrigt følger af fællesskabet eller som måtte blive Bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valget gælder for en periode af 2 år. Valg af suppleanterne gælder for en periode af 1 år. Afgår et medlem i løbet af en valgperiode, indtræder en af suppleanterne i den resterende del af den pågældende valgperiode. Der sker successiv udskiftning af medlemmerne, så alle ikke udtræder på en gang. Formand og et medlem er på valg i ulige år og kasserer, næstformand og et medlem er på valg i lige år. Genvalg af et medlem af bestyrelsen kan finde sted. Til medlem af bestyrelsen kan foruden foreningens medlemmer vælges en grundejers ægtefælle/samlever. Hver husstand kan kun være repræsenteret med en person i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan aftale arbejde til gavn for foreningen med et eksternt firma. Enhver af bestyrelsens afgørelser kan af ethvert medlem, som den pågældende afgørelse vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal, inden den foretager dispositioner, der er væsentligt forøger udgifterne for medlemmerne, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse. Optagelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage for, at gyldig beslutning kan tages. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Referater fra bestyrelsesmøder indføres i foreningens protokol. Hvert referat underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen og dermed foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Et medlem af bestyrelsen er pligtig til at afgå, når den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt eller kommer ud af rådighed over sit bo.

17 side 17 Grundejerpligt. Enhver Grundejeren hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor grundejerforeningen. Ejerskifte skal anmeldes skriftlig til kasseren i bestyrelsen, som indtil dette er sket, kan holde sig til den tidligere ejer. Medlemsbidrag. Til imødegåelse af grundejerforeningens udgifter, der vedtages af generalforsamlingen, indbetaler medlemmerne et á conto beløb fordelt med 1/52. Indbetalingspligt. Beløbet indbetales til anviste konto, forfalden til betaling senest den af generalforsamlingen fastsatte dato. Indbetales bidraget ikke rettidigt, sendes rykkerskrivelse, og der opkræves morarenter på 2% fra forfaldsdagen. Efter 30 dage kan bestyrelsen bestemme. at skyldig beløb med renter indbetales efter et varsel på 8 dage, og derefter overgives beløbet til retlig inkasso. Medlemmernes pligter Det påhviler de enkelte medlemmer at renholde det til hver ejendom beliggende haveareal, således også det udenfor parcel hørende vejstykke, parkeringsareal, stianlæg og hvor græsslåning vanskelig kan udføres af det firma, som har kontrakt på græsslåning af fællesarealerne. Derudover har man også (så vidt helbredet tillader det) pligt til at møde op ved de fælles lugedage, der indkaldes af haveudvalget.

18 Næsten i vores baghave ligger Uvelse Fritids Center. Det er et moderne forsamlingshus med mulighed for sport og fester. side 18 Uvelse Skole er over hundrede år gammel. I 70érne er der bygget en ny fløj til skolen der også rummer et bibliotek. Brugsen i Uvelse er fra 1906, og har været byens indkøbssted i over 100 år. I dag er det en Daglig Brugs, med en tilknyttet OK benzintank. Brugsen har åben alle ugens dage fra 7.00 til Uvelse har sin egen lille meget velbevaret kirke fra begyndelsen af 1200 tallet. Den regnes for en af de smukkeste kirker fra denne tid. Forrretningen Byens Bedste Brugskunst startede 7. marts 2005 i det små. Siden har der været udvidelser ad flere gange og vi har nu en brugskunstforretning med alt dertil hører. Forretningen er klar til at hjælpe, og give dig den bedste service. På den anden side af Lystrupvejen, ligger der en meget stor smuk sø. Det har tidligere været en grusgrav. I dag er den bevaringsværdig til naturoplevelser.

19 Vandafledning side 19 På hver parcel er der nedgravet to brønde, herover ses den ene brønd, det er en gennemløbsbrønd for kloakvand. Kloakvandet ledes fra toilet, håndvask, bad, bryggers og køkkenvask ud gennem denne brønd og ud til kloakledningen som ligger ude i vejen., og derefter ud af området til rensningsanlægget. Den anden brønd (som ses herover) er en rensebrønd for faskinen. Regnvand fra taget ledes til denne brønd, hvor et sandfang opsamler snavs fra tagets tagrende, og vandet ledes derefter til faskinen. Faskinen her i Uvelse Park er en nedgravede "plastickasser" fyldt med perforerede plastikrør. Faskinen fungerer som Vedligeholdelse af faskinen. Tagrenderne skal holdes ren for blade og skidt, så det ikke føres med vandet ned i faskinen. Er der rester af snavs og skidt, fanges det i sandfanget, der skal tømmes en gang om året. Ved normalt nedbør fungerer faskinen fint, og de fleste steder ledes regnvandet væk uden problemer. Nogle steder er der dog problemer med oversvømmelse - enten fordi faskinens sandfang ikke er tømt, så faskinen ikke kan fungere, eller faskinen kan også være for lille, så den ikke kan opsamle alt tagvandet. Regnvand fra vejen og p pladser ledes fra rørledningen, der med vejriste er placeret ca. midt i vejen, til bassinet i fællesarealet. Bassinet virker som opsamling og depot for regnvandet. Når vandet er nået til en bestemt højde, sørger en pumpe for, at vandet føres videre i en vandledning der går parallel med kloakledningen, og fører vandet ud af området.

20 side 20 Bestyrelsen i Uvelse Park Grundejerforening 2012/2013 Formand Steen Vindahl Nielsen UP / Næstformand Birgitte Vind Ponsaing UP Kasserer Jytte Lindberg Duus UP Bestyrelsesmedlem Martin Rud Jakobsen UP / Bestyrelsesmedlem Emil Malmberg Forsdal UP / Suppleant Kim F. Kristoffersen UP Suppleant Svend Erling Nielsen UP / Besøg jævnlig hvor hjemmeside Her vil vigtige meddelelser blive bragt.

Velkommen til Uvelse Park

Velkommen til Uvelse Park Bestyrelsen i Uvelse Park Grundejerforening 2012/2013 Formand Steen Vindahl Nielsen UP 4 45 87 80 35 / 20 47 80 35 steen@vindahl.eu side 20 Næstformand Birgitte Vind Ponsaing UP24 40 59 47 87 Kasserer

Læs mere

Ny af dit køkkenaffald

Ny af dit køkkenaffald Ny sortering af dit køkkenaffald Beholder med sort låg er til restaffald, beholder med grønt låg er til bioaffald. Kære borger I løbet af 2012 skal alle husstande i den tidligere Ledøje Smørum Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning

22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning 22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning Trankær Mosevej 31-73, 8310 Tranbjerg Etape 1 - Salg Fakta Type A: Antal Boligareal Grundareal Carport Udhus Indflytning Energimærke Pris 7 stk. 136 m2 min. 200

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Velkommen til dit nye hjem på Gøteborg Allé

Velkommen til dit nye hjem på Gøteborg Allé Velkommen til dit nye hjem på Gøteborg Allé I denne lille folder har vi samlet de vigtigste råd og vejledninger. Indholdsfortegnelse Adgangsanlæg Postkasser, lift og vaskeri Køkken og bad Vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Velkommen til dit nye hjem på Skovfyrvej

Velkommen til dit nye hjem på Skovfyrvej Velkommen til dit nye hjem på Skovfyrvej I denne lille folder har vi samlet de vigtigste råd og vejledninger. Indholdsfortegnelse Køkken og bad Rengøring Ventilation Vinduer og udvendige døre EL-måler

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Side: 1 revideret september 2015

Side: 1 revideret september 2015 Side: 1 revideret september 2015 Andelsboligforeningen A/B Birkehaven består af 30 boliger, der arealmæssigt er mellem 64 og 86 m 2. Bebyggelsen blev taget i brug i december 1985. Til hver bolig er der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet Det er ikke tilladt at ændre væsentligt ved beplantningen i haverne uden afdelingsbestyrelsens tilladelse. Kontakt derfor afdelingsbestyrelsen inden du sætter gang i omfattende havearbejde. Det gælder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

KLOKKELYNGEN MATERIALEVALG SE MERE PÅ : Boliger ved Vandkraftsøen - Holstebro KONTAKTOPLYSNINGER:

KLOKKELYNGEN MATERIALEVALG SE MERE PÅ : Boliger ved Vandkraftsøen - Holstebro KONTAKTOPLYSNINGER: SE MERE PÅ : www.lavenergiboliger-holstebro.dk KLOKKELYNGEN Boliger ved Vandkraftsøen - Holstebro KONTAKTOPLYSNINGER: JUNGE BYG APS INDUSTRIKROGEN 1, FILSKOV 7200 GRINDSTED TLF: 75 34 83 70 EMAIL: kontakt@jungebyg.dk

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

KAPLEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER

KAPLEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER KAPLEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER November 2002 1 Foreningens navn er Kaplevejens Grundejerforening. Dens hjemsted er Kaplevej, Virum. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning vedrørende badeværelser. Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser

Brugervejledning. Brugervejledning vedrørende badeværelser. Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser Brugervejledning vedrørende badeværelser Brugervejledning Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser Udarbejdet 2011 Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S 4800 Nykøbing

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER Vedtægter for grundejerforeningen BOGHVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Boghvedemarken. Dens område er de I deklaration, lyst den 6.9.1977

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter Bønsvig Pilelaug Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Anlæggets anvendelse. 5. Foreningens driftsøkonomi. 6. Generalforsamling. 7. Bestyrelsen. 8. Vedtægtsændring

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere