LEDERKURSER I KREDSEN. Lederroller. hvordan er jeg overfor børnene?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERKURSER I KREDSEN. Lederroller. hvordan er jeg overfor børnene?"

Transkript

1 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederroller hvordan er jeg overfor børnene? Lederroller Kurset er udarbejdet af Asger Steen Thomsen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe 1999 Revideret af Lederuddannelsesudvalget foråret 2003

2 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side2 Indhold 1. Formål 3 2. Vejledning til instruktøren 3 3. Forret 3 4. Program for aftenen 4 5. Hovedret Oplæg Opgave Oplæg Opgave Sammenfatning af teori Gruppearbejde Afrunding Motivation til dessert Dessert 8 7. Bilag (OHs + kopiark) OH 1: De 4 lederroller til oplæg 1 9 OH 2-6 til oplæg Forret til kopiering Test til opgave 1 til kopiering Test til opgave 1 til kopiering (RIDA-scorediagram) Ekstraopgave til opgave 2 til kopiering Gruppearbejdsark til kopiering Testspørgsmål Dessert til kopiering 25

3 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side3 1. Formål Formålet med kurset om lederroller er at lederne kigger på sig selv og sine medledere med andre øjne, og dermed synliggør evner og ønsker hos hinanden, som måske ikke er bevidst tilstede i lederflokken. at man derefter i fællesskab kan udarbejde en ny lederfordeling af opgaverne i kredsen, der tager højde for motivation, kvaliteter og ønsker i lederflokken. 2. Vejledning til instruktøren Forret, hovedret og dessert Kursusmodulet om lederroller består af forret, hovedret og dessert. Forret og dessert kan vælges til eller fra. Lederflokken må dog i forvejen beslutte sig for om kursusmenuen skal bestå af 1, 2 eller 3 retter. Forretten (bilag 7.1) udleveres af kursusinstruktøren til kredslederen i god tid før kursusaftenen. Hovedretten er en blanding af oplæg og opgaver. Det giver forhåbentlig en god dynamik i forløbet. Aftenen er opbygget på nogle tests, og det er vigtigt for et godt kursusforløb, at alle i lederflokken er med på at deltage i disse tests. Desserten er meget fremadrettet mod kredsens videre planlægning. Det er nok en god idé at diskutere desserten med kredslederen inden kursusaftenen, sådan at han/hun kan forberede sig. Materialer Til afvikling af dette kursusmodul skal du bruge: overheadprojekter og lærred farver/tusser en rulle tape til hver leder opslagstavle med mange tegnestifter eller væg til ophængning 3. Forret Til instruktøren Kursusdeltagerne skal inden kursusaftenen have udleveret og løst/spist forretten - hvis den er valgt. I forbindelse med navnepræsentation på selve kursusaftenen i kredsen, hænges forretssedlerne op. Lederne kan evt. lige læse op, hvad de har skrevet på deres egen forretsseddel. Målet med forretten er bl.a. at lederne er forberedte, at de har noget at være stolte over - at de jo godt kan noget, selvom de nu skal igennem teori og tests om lederroller.

4 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side4 4. Program for aftenen 00:00 Sang 00:03 Kredslederen byder velkommen til lederkursus i kredsen og til instruktøren. 00:05 Kredslederen holder en kort andagt (fortælling/tekst, bøn og salme) 00:15 Instruktøren præsenterer kort sig selv, kursets program, og kursets sammenhæng med den øvrige lederuddannelse. 00:20 Lederne præsenterer sig selv, og hvis de har valgt forret præsenterer de også denne. 00:30 Hovedret Oplæg 1 00:35 Opgave 1 01:00 Oplæg om de 4 lederroller 01:30 Opgave 2. Scorekort 01:45 Sammenfatning af teori 01:50 Pause 02:00 Gruppearbejde Kopiark 3 02:30 Afrunding 02:45 Præsentation og start af dessert 03:00 Tak for denne gang Vi har forsøgt at sætte tider på, men det kan naturligvis variere meget.

5 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side5 5. Hovedret 5.1 Oplæg 1 Lederroller præsenteres, hvor du laver en lille karikatur af nogle roller v/ OH1 men ikke en uddybende gennemgang (Vent til punkt 5.3). Lad overheaden tale sit eget sprog. Gå herefter direkte til opgave 1 - testen. (Man skal helst ikke vide for meget om teorien, før testen gennemarbejdes). 5.2 Opgave 1 Hver deltager får udleveret test og får følgende besked. v/kopiark - Test Udfyld testen ved afkrydsning så hurtigt som muligt - lad dig ikke mærke af at spørgsmålene ligner hinanden, bare besvar spørgsmålene. Alle spørgsmål skal besvares, ved at vælge et af udsagnene. (Sammentælling på scorekortet uddeles først efter oplæg 2 (opgave 2 sammen med lille ekstra opgave). 5.3 Oplæg 2 a) De 4 lederroller gennemgås mere grundigt v/oh2, OH3,OH4, OH5 b) Vi er forskellige - heldigvis Der er mange meninger om og forslag til, hvordan mennesker kan inddeles i forskellige rollefigurer. Men sådan er virkelighedens verden jo ikke. Vi mennesker er ikke en fast brik, der kun passer ét sted, men er alle sammensat af forskellige roller. Men vi kan have megen glæde af at se på os selv og hinanden gennem disse stereotype personer. Vi kan se tingene fra flere sider Vi kan udnytte hinandens stærke sider Vi kan få en forståelse om os selv, som leder i FDF Vi kan give hinanden en bedre gensidig forståelse Vi kan dermed måske opnå et bedre samarbejde

6 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side6 De 4 lederroller kan selvfølgelig opfattes negativt, så det er vigtigt at holde sig for øje at: Den Resultatorienterede Igangsætteren Den Diplomatiske Administratoren - Uden ham ingen der laver noget - Uden hende ingen fornyelse og udvikling - Uden ham ingen samarbejde - Uden hende ingen der har styr på tingene Ingen mennesker er sådan i en fast rolle - vi er alle en kombination. Det kan beskrives i en simpel kode. f. eks. R I d - (Meget: R Lidt: I Noget: d Ingen: A) Teorien stammer fra den amerikanske Dr. Ichak Adizes, der i sin bog Lederens faldgruber beskriver, at effektiv ledelse og udvikling af organisationer kræver udfyldelse af 4 lederroller, nemlig: Producentrollen (R), Administratorrollen (A), Entrepeneurrollen (I) og Integratorrollen (D) - kendt i erhvervskredse som PAEI-koden. (Her i modulet er betegnelserne gjort mere almindelige, så vi får koden RIDA) Læs evt. mere i: Henning Heltbech m.fl. Ledelse og Samarbejde, 6. udgave side Vi skal besidde lidt af alle roller v/oh6 En god resultatorienteret har en stor viden om kredsen, udviser handlekraft og har et stærkt præstationsbehov. En god igangsætter har kreativitet, er villig til at prøve noget nyt og har et vågent øje for nye muligheder og trusler. En god diplomatisk har interesse og sans for mellemmenneskelige relationer, indfølingsevne samt lyst og evne til at få andre til at arbejde effektivt sammen. En god administrator har sans for systematik, orden og detaljer. Hvis vi forsømmer dem alle sammen på en gang - er der ikke tale om nogen form for ledelse. En god lederflok har mere eller mindre af alle roller. 5.4 Opgave 2 a) Scorekort uddeles v/kopiark 2 + bagside Sæt ring omkring punktnumrene og tæl sammen - indtegn resultatet i koordinatsystemet på bagsiden Ekstra opgave ( Til de hurtige) Sæt jer sammen i grupper på 4 personer - og prøv at score hinanden. Begrund overfor hinanden hvorfor I sætter hinanden i bås på den måde.

7 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side7 b) Når alle har lavet deres personlige test-score færdig og udfyldt deres scorekort kan du spørge om forskellige lederroller blandt lederne. r I D a = R i D a = r I d A = Kan evt. sammenfattes på en tavle, for at fastholde hvilke ledertyper kredsen besidder. Kom der noget overraskende ud af det? På det personlige plan? På det kredsmæssige plan? Hvordan er det billede de andre ledere giver af dig, i forhold til din egen forestilling (Kortene fra opg. 1) 5.5 Sammenfatning af teori Hele teorien går i al sin enkelthed ud på at ingen besidder alle 4 egenskaber lige meget, men vi skal samle dem for at få en ideel kreds / lederfordeling / udvalg. Dette giver - når vi ikke har forståelse for denne teori - nogle naturlige problemer. F.eks., er det Igangsætteren eller Den Diplomatiske vi gerne vil have som kredsleder? Eller er det Igangsætteren eller Den Diplomatiske der ønsker at være kredsleder? 5.6 Gruppearbejde Kopiark 3 Den Ideelle lederrolle i FDF (4 i hver gruppe i ca min.) Spørg efterfølgende til gruppens points - lav sammenligninger (evt. også med virkeligheden).

8 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side8 5.7 Afrunding Spørg om hvad vi kan bruge det til : Nogle af de ting der kunne hives frem: Samarbejde - ved at forstå hinanden Der er brug for alle 4 lederroller i kredsen Hvilke typer mangler der eventuelt i kredsen? Hvilke typer er kredsen domineret af? Lære at bruge hinandens stærke sider i stedet for at påpege de svage. 5.8 Motivation til dessert Lad lederne som afslutning på aftenen sammen beslutte hvilke områder der skal laves ny lederfordeling på i den kommende sæson, og giv derefter de ledere, der skal udføre opgaven en kopi af desserten (bilag 7.8) 6. Desserten Lederne skal finde nogle områder i den kommende sæsons planlægning, hvor de vil prøve at lave en ny lederfordeling. Det kan være på klasserne, på sommerlejren, til kredsmøderne, til julefesten, m.m. Det skal være områder, som kan tage højde for det de nu ved om hinanden, dem selv og kredsens behov. Og hvor der tages højde for ønsker og stærke sider fra FORRETTEN. (Kredslederen bør gemme forretssedlerne.)

9 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side9 OH1 De 4 Lederroller Den resultatorienterede Igangsætteren Den Diplomatiske Administratoren

10 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side10 OH2 Den typiske resultatorienterede genkendes ved arbejdsnarkoman - kommer først og går sidst vil selv, kan selv, gør selv tager ikke på kursus (kan jo det hele i forvejen) altid travlt - knokler i 24 timer telefontid bedst mellem 2300 og 0100 har og tager selv hele ansvaret og prestigen selvretfærdig - henviser til sine resultater planlægger altid i sidste øjeblik altid en fyldt kalender altid et fyldt skrivebord problemer løses gennem praktiske løsninger kortsigtet (20 års erfaring = 1 års erfaring, da det er det samme program hvert år) Ingen følger efter - da man ikke kan leve op til den samme indsats.. Ordstyrer taler selv påtager sig selv arbejdsopgaverne. (punkterne er set i DGI-materialet Lederpleje - de fire typer - FORM)

11 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side11 OH3 Den typiske Igangsætter kendes ved ingen faste arbejdstider ingen faste møder - ingen dagsorden ingen kalender - eller 3-4 stykker taler uafbrudt engagement - engagerende bobler af nye ideer tænder og brænder for en ny sag skifter ustandselig prioriteringer mange skibe i søen elsker projekter er farlig at sende på kurser hader love, paragraffer og budgetter skrivebordet (arbejdsværelset) er kaos har et stort netværk - kontakter til lokalsamfundet overbebyrder andre - inden man er færdig med en opgave, er den uinteressant - nye venter (punkterne er set i DGI-materialet Lederpleje - de fire typer - FORM)

12 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side12 OH4 Den typiske Diplomatiske genkendes ved: kompromisøgende snakker med alle undgår konfrontationer, hvis dette er muligt medløberen - følger altid flertallet prøver altid at forstå de andre radikal - svajende i holdninger lange møder forsøger at nå til enighed (consencus) følsom (pas på) udpræget fornemmelse for magtkampe passer sine ting - utryg ved megen uro kalenderen er Mayland arbejdsplads i alrummet (punkterne er set i DGI-materialet Lederpleje - de fire typer - FORM)

13 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side13 OH5 Den typiske Administrator genkendes ved: Ordensmenneske - elsker styr på tingene kommer og går til tiden elsker love, paragraffer og vedtægter holder sig til bogen præcis og altid korrekt elsker budgetter elsker statistikker og grafer elsker skemaer (opslagstavler) elsker håndbøger, tips- og handlingsplaner kalenderen er mindst en time-manager skrivebordet er ryddet - der er ind- og udskuffe arkivet er i orden mindst 10 år tilbage reolen er fyldt med ringbind ( 94-95, 95-96, 96-97) computeren er fast arbejdsredskab (hvis den altså ikke ødelægger hans allerede udarbejdede system) (punkterne er set i DGI-materialet Lederpleje - de fire typer - FORM)

14 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side14 OH6 En god resultatorienteret har: en stor viden om kredsen udviser handlekraft et stærkt præstationsbehov. En god igangsætter har/er: kreativitet villig til at prøve noget nyt et vågent øje for nye muligheder og trusler. En god diplomatisk har: interesse og sans for mellemmenneskelige relationer indfølingsevne samt lyst og evne til at få andre til at arbejde effektivt sammen. En god administrator har: sans for systematik, orden og detaljer. Hvis vi forsømmer alle roller på en gang - er der ikke tale om nogen form for ledelse. En god lederflok er sammensat mere eller mindre af alle roller.

15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side15 KOPIARK Forret - til kopiering Udfyld punkterne inden du møder op på kursusmodulet. Skriv 3 ting du er god til i kredsen! 1: 2: 3: Skriv 3 ting du har lyst til at arbejde med i kredsen 1: 2: 3:

16 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side16 KOPIARK Test Scoreark: Beskriver din lederadfærd Beskriver dine personlige drivkræfter R I D A R I D A Total Total Beregn din samlede score R I D A TOTAL SCORE: Farv resultatet ind i søjlediagrammet næste side:

17 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side17 KOPIARK Din RIDA score Indfarv din score i søjlediagrammet Navn: R I D A

18 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side18 KOPIARK Ekstraopgave 2 Gruppearbejde: Scor hinanden i grupper på 4 personer. Fordel 20 point i søjlediagrammet. Vis hinanden jeres scoring af hinanden og diskuter eventuelle uenigheder. Er I meget uenige? Navn: R I D A Navn: R I D A

19 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side19 KOPIARK Gruppearbejde Hvordan er den ideelle lederrolle i FDF Resultatorienteret Igangsætter Diplomatiske Administrator eksempel: I skal fordele 10 point! R I D A Hvordan er den ideelle tumlingeleder R I D A Fordel de 10 point Hvordan er den ideelle væbnerleder R I D A Fordel de 10 point Hvordan er den ideelle lederfordeling på en klasse R I D A Fordel de 10 point Hvordan er den ideelle kredsleder R I D A Fordel de 10 point Hvordan er det ideelle sommerlejrudvalg R I D A Fordel de 10 point Hvordan er den ideelle... find selv på flere R I D A Fordel de 10 point

20 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side20 KOPIARK 6 (1:5) 7.6 Testspørgsmål (1-56) Besvar spørgsmålene hurtigst muligt ved at sætte cirkel ved den påstand du mener beskriver dig bedst. Du skal besvare alle spørgsmål, dvs. du skal vælge én af de to svarmuligheder. Lad dig ikke mærke af, at nogle af spørgsmålene ligner hinanden. 1. Hvad vil du helst have, at andre lægger mærke til hos dig? 1.1 Mine mange gode ideer 1.2 Min menneskelige omsorg 2. Hvad lægger du mest vægt på i den ledergerning? 2.1 At skabe resultater her og nu 2.2 At holde orden i ting og traditioner 3. Hvad giver dig mest tilfredsstillelse? 3.1 At koordinere andres arbejde 3.2 At løse en opgave alene 4. Din mest typiske beklagelse 4.1 De andre gør ikke hvad jeg siger de bør gøre 4.2 De andre forstår ikke hvad jeg mener 5. Din indstilling til forandring 5.1 Jeg kan godt lide små forandringer, der giver øjeblikkelige resultater 5.2 Jeg hader forandringer 6. Hvad udmærker du dig mest ved? 6.1 At skabe enighed i gruppen 6.2 At få nye ideer 7. Hvilken aktivitet er du bedst til? 7.1 Etablere nye regler og systemer 7.2 Lege med ideer til et nyt arrangement/møde 8. Hvordan vil du helst opfattes af dine FDF-venner? 8.1 Som den der kan sørge for at få tingene gjort 8.2 Som den der kan samle kredsen/udvalgene rundt omkring mig 9. Hvad roser de andre ledere dig for? 9.1 At jeg kan samle folk omkring mig 9.2 At jeg kan få tingene gjort 10. Hvad misunder de andre ledere dig mest for? 10.1 Mine analytiske evner 10.2 Mine samarbejdsevner

21 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side21 KOPIARK 6 (2:5) 11. Hvordan vil du helst have, at din familie opfatter din rolle i FDF? 11.1 Som den, der lægger planerne for kredsen Som den, de andre i kredsen holder mest af 12. Din indstilling til konflikt 12.1 Konflikter er spild af tid 12.2 Konflikter lægger jeg hyppigt op til 13. Hvad bruger du mest tid på i dit FDF-arbejde? 13.1 Skabe nye ideer 13.2 Få de daglige ting fra hånden 14. Din holdning til ændringer 14.1 Jeg kan bedst lide ordnede stabile forhold 14.2 Jeg kan godt lide at indføre/afprøve nye ideer i kredsen 15. Hvad betyder mest for dig i dit FDF-arbejde? 15.1 At jeg kan udrette noget meningsfyldt 15.2 At jeg kan føle tryghed og sikkerhed 16. Hvad er dine vigtigste opgaver? 16.1 At hjælpe andre til et bedre samarbejde 16.2 at få de daglige opgaver løst 17. Hvad vurderer du dig selv efter? 17.1 Hvor gennemarbejdet aktiviterne i min kreds udføres 17.2 Hvor mange aktiviteter jeg kan få de andre til at være med til 18. Hvad foretrækker du at lave, når du ikke er sammen med din familie, på arbejde eller til FDF? 18.1 Checke mit personlige- og familiens budget og/eller forsikringer 18.2 Lave noget FDF-arbejde der trænger til at blive gjort 19. Hvad har du mest behov for at føle? 19.1 At jeg er sammen med mennesker, der betyder noget for mig 19.2 At der hele tiden sker noget nyt omkring mig 20. Hvad tiltaler dig mest? 20.1 At holde orden i tingene og tage det roligt 20.2 At være konstant produktiv fra morgen til aften 21. Hvad ville du helst roses for af de andre ledere? 21.1 Mine analytiske evner 21.2 Mine mange nye initiativer 22. Hvordan vil du helst arbejde? 22.1 Arbejde i team sammen med andre 22.2 Arbejde selvstændigt og alene med tingene 23. Hvilket arbejde giver dig størst tilfredsstillelse? 23.1 Få problemerne ud af verden i en fart 23.2 Analysere og lave planer

22 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side22 KOPIARK 6 (3:5) 24. Hvordan vil du inderst inde helst se dig selv? 24.1 Som den, der har fået en af kredsens bedste ideer 24.2 Som den, der har et stort netværk 25. Hvad vil andre mest lægge mærke til hos dig? 25.1 Mine mange gode ideer 25.2 At jeg har check på det jeg laver i kredsen og andre steder i FDF 26. Hvornår føler du dig bedst tillrette? 26.1 Når jeg farer gennem luften og får tingene gjort 26.2 Når jeg sidder roligt og analyserer en sag eller et problem 27. Hvis en anden skal lave det du gør i FDF, hvad skal han så være mest opmærksom på? 27.1 At præge opgaven med sine ideer 27.2 At være taktisk nok 28. Hvornår føler du dig bedst til rette? 28.1 Når jeg arbejder med en ny vild idé 28.2 Når jeg planlægger det næste sociale leder-arrangement 29. Din reaktion på konflikter 29.1 Konflikter irriterer mig 29.2 Konflikter giver mulighed for at få problemerne åbent diskuteret 30. Hvad kægger andre mest mærke til hos dig? 30.1 Min menneskelige varme 30.2 Min effektive travlhed 31. Din mest typiske beklagelse 31.1 Jeg har for meget at bestille, og jeg har for lidt tid 31.2 Vi burde have færre konflikter 32. Din indstilling til forandring 32.1 Jeg elsker forandringer, som jeg selv indfører 32.2 Jeg kan godt lide forandringer, som vi alle er enige om 33. Hvilket arbejde i FDF giver dig størst tilfredsstillelse? 33.1 Forfølge en ny vild idé 33.2 At sikre mig at mine medledere har det godt 34. Hvad vil du helst have, at de andre skal lægge mærke til hos dig? 34.1 Min effektive travlhed 34.2 Den gode kontrol jeg har over mit arbejde i kredsen 35. Din reaktion på konflikter 35.1 Konflikter bør bekæmpes 35.2 Konflikter kan opildne de andre til at arbejde mere

23 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side23 KOPIARK 6 (4:5) 36. Hvad lægger du mest vægt på i dit FDF-arbejde? 36.1 At jeg har mulighed for at skabe nye ideer 36.2 At jeg har en plan at gå efter 37. Hvordan vil du inderst inde helst se dig selv? 37.1 Som den travle leder 37.2 Som den der trækker i trådene 38. Hvad har du mest behov for at føle? 38.1 At jeg har kontrol over min tilværelse 38.2 At jeg får præsteret noget hver dag 39. Hvad tiltaler dig mest? 39.1 At kontrollere om de andre i kredsen får tingene gjort 39.2 At sætte gang i helt nye tiltag 40. Hvad vil du meget gerne roses for af de andre ledere? 40.1 Min effektivitet 40.2 Mine samarbejdesevner 41. Hvordan foretrækker du at bruge din fritid, når du ikke er sammen med din familie, på arbejde eller til FDF? 41.1 Besøge eller ringe til nogen af mine venner 41.2 Finde på nogle nye spændende FDF-aktiviteter 42. Hvad betyder mest for dig i FDF? 42.1 At jeg arbejder sammen med andre mennesker, som jeg kan lide 42.2 At jeg kan være kreativ 43. Hvad er dine vigtigste opgaver i kredsen? 43.1 At finde ud af hvorfor tingene ikke går som planlagt 43.2 At sætte gang i nye aktiviteter 44. Hvad vurderer du dig selv efter? 44.1 Hvor hårdt jeg arbejder i kredsen 44.2 Hvor central min rolle er i kredsen 45. Hvad bruger du mest tid på i FDF? 45.1 Kontrollere og planlægge 45.2 Sikre at kredsen virker effektivt 46. Hvordan vil du helst have at din familie opfatter din rolle i FDF? 46.1 Som den der skaber de nye ideer for kredsen 46.2 Som den kredsen ikke kan undvære 47. Din holdning til ændringer 47.1 Jeg har ikke tid til nye ideer 47.2 Jeg kan godt lide ændringer, som vi indfører sammen

24 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side24 KOPIARK 6 (5:5) 48. Hvad misunder de andre ledere dig mest for? 48.1 Min effektivitet 48.2 Mine nye initiativer 49. Hvad bliver du rost for af de andre ledere? 49.1 At jeg har system i tingene 49.2 At jeg skaber nye projekter 50. Hvilken aktivitet er du bedst til? 50.1 Få det daglige arbejde fra hånden 50.2 Forbedre samarbejdet i en arbejdsgruppe 51. Hvordan vil du helst opfattes af dine venner? 51.1 Som den der har den bedste økonomi 51.2 Som den, der lever det mest spændende liv 52. Hvad lægger du mest vægt på i dit FDF-arbejde? 52.1 At sætte nye aktiviteter i gang 52.2 At få kredsen/klassen til at virke samlet 53. Din indstilling til konflikt 53.1 Konflikter elsker jeg at medvirke til at løse 53.2 Konflikter ignorerer jeg 54. Hvad udmærker du dig mest ved? 54.1 At holde orden i mine ting 54.2 At overholde mine tidsfrister 55. Hvad giver dig mest tilfredsstillelse? 55.1 At konstruere en rigtig detaljeret plan uden fejl 55.2 At tænke generelt over fremtiden 56. Hvis en anden skal overtage det du gør i FDF, hvad skal vedkommende så være mest opmærksom på? 56.1 At være systematisk nok 56.2 At være flittig Tæl din score sammen på score-kortet som udleveres af instruktøren.

25 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side Dessert til kopiering A. Skriv de områder, hvor der skal ny lederfordeling: B. Lav et fordelingsforslag på områderne til næste ledermøde. C. Efter diskussion på ledermødet laves den endelige fordeling, som rundsendes med referatet fra ledermødet.

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Fremtidsværksted et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes Fremtidsværksted Kurset er udarbejdet af Grethe Andreasen for

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene?

LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene? F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Den dygtige leder hvordan er jeg overfor børnene? Den dygtige leder Kurset er udarbejdet af Torben Svendsen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

LEDEREN OG LEDERENS ROLLER

LEDEREN OG LEDERENS ROLLER LEDEREN OG LEDERENS ROLLER Hvordan karakteriserer vi en leder? Lederens menneskesyn Lederens personlige opfattelser af hvordan andre mennesker egenskaber er Påvirker i høj grad hvordan han/hun virker

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederansvar hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar Kurset er udarbejdet af Stig Fog Jensen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Kredsens livscyklus. en status på kredsens liv. Kredsens livscyklus

LEDERKURSER I KREDSEN. Kredsens livscyklus. en status på kredsens liv. Kredsens livscyklus F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Kredsens livscyklus en status på kredsens liv Kredsens livscyklus Kurset er udarbejdet af Brian R. Jensen for LederUddannelsesUdvalget 1999 Revideret

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Lederkurser i kredsen

Lederkurser i kredsen side1 Lederkurser i kredsen Lederkursus i kredsen er lederuddannelsens teoretiske del, der går på tværs af grunduddannelses-strukturen. Lederkurset er for kredsens samlede lederflok, hvor man i fællesskab

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Demokratisk Iværksætter - et udviklingsprojekt i Efterskoleforeningen Selvvurderingsskema

Demokratisk Iværksætter - et udviklingsprojekt i Efterskoleforeningen Selvvurderingsskema Selvvurderingsskema 1. Det er vigtigt for mig at have en stærk og behændig krop 2. Jeg har brug for at forstå ting grundigt 3. Jeg elsker at arbejde alene 4. Det giver mig energi at være sammen med andre

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederidealet i FDF hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF Kurset er udarbejdet af Anette og Jens Thorsen for

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KOMPETENCEBESKRIVELSER

VÆRKTØJER TIL KOMPETENCEBESKRIVELSER Organisering VÆRKTØJER TIL KOMPETENEESKRIVELSER Organisering // KOMPETENEESKRIVELSER KOMPETENER I ESTYRELSEN Formålet med dette værktøj er at få beskrevet hvilke kompetencer, der er i jeres nuværende bestyrelse

Læs mere

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber:

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber: Indhold Projektledelse! Hvorfor projektledelse?! Hvad er ledelse?! Ledelsesopgaver! Ledelsesholdninger! Ledelsesformer! Ledelsesroller 1 2 Projektledelse - citater Vi vil ikke have nogen projekt til at

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. !

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Projektledelse 1 Indhold! Projektorganisation, uformel/formel! Projektledelse, hvorfor og hvad?! Ledelsesopgaver! Ledelsesformer! Ledelsesroller! Opgave 2 1 Organisering og projektledelse De uformelle

Læs mere

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger Effektivitet kræver godt samarbejde Merete Lehmann Andersen Merete Lehmann Andersen 100 pct. ledelse - soliv Rekruttering Samarbejde og kommunikation MUS-samtaler Motivation af ejer og medarbejdere Fastholdelse

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. !

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Projektledelse 1 Indhold! Projektorganisation, uformel/formel! Projektledelse, hvorfor og hvad?! Ledelsesopgaver! Ledelsesformer! Ledelsesroller! Opgave 2 1 Organisering og projektledelse De uformelle

Læs mere

En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger.

En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger. Ledelse Lederens opgaver En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger. Opgaverne kan lidt skarpt opdeles i følgende hovedarbejdsområder:

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. !

! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Indhold Projektledelse! Projektorganisation, uformel/formel! Projektledelse, hvorfor og hvad?! Ledelsesopgaver! Ledelsesformer! Ledelsesroller! Opgave 1 2 Organisering og projektledelse De uformelle roller

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Forbedringsafdelingen Kortlægning af relationel koordinering i grupper Drejebog til lederen Fakta Mål: Forberedelse: At få et billede af samarbejdsevnen i afdelingen, og hvor der bør sættes

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden til mere effektive arbejdsvaner. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et ønske om at

Læs mere

Tema Samarbejde: Den gode gruppe

Tema Samarbejde: Den gode gruppe Tema Samarbejde: Den gode gruppe Mål Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal blive bevidste om gruppevalg, dvs. at de skal træffe valg om, hvem de vil være i gruppe med ud fra saglige og faglige

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Undervisningsmiljøvurdering (UMV) - juni 2014 Som tillæg til overbliksrapporten har Toftevangskolen

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management)

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management) Projektledelse SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Læringsmål På kort sigt at blive i stand til at afprøve en række redskaber til projektstyring og projektledelse På længere

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

De kristne grundbegreber

De kristne grundbegreber F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN De kristne grundbegreber hvad er det vi tror på? De kristne grundbegreber Kurset er udarbejdet af Jakob Rönnow Revideret 2003 F D F s l e d e

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen

Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen I efterskolen har vi tradition for at arbejde med fagligheden, men vi

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Kulturmøde i plejen og på arbejdspladsen. Kursusprogram. mhtconsult Juni 2011

Kulturmøde i plejen og på arbejdspladsen. Kursusprogram. mhtconsult Juni 2011 Kulturmøde i plejen og på arbejdspladsen Kursusprogram mhtconsult Juni 2011 Første kursusdag - fredag den 3. juni 2011 Kl. 09.10-09.25 Velkomst samt præsentations- og forventningsrunde: Hvem er kursuslederne?

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Forside Sjakbajsen som leder Emne: Skilleblad: 2 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

7.1 Flugten. Check-in. Introduktion til denne Temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Formål

7.1 Flugten. Check-in. Introduktion til denne Temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Formål 71 Flugten - Temaaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 71 Flugten Introduktion til denne Temaaften I aften skal det handle om Jonas flugt fra Gud, og det Gud kaldte ham til Nogle gange kan vi opleve os selv

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Adizes lederroller. Skemaet består af i alt 27 parvise udsagn.

Adizes lederroller. Skemaet består af i alt 27 parvise udsagn. Adizes lederroller Skemaet består af i alt 27 parvise udsagn Du skal vælge det udsagn, som bedst karakteriserer dig selv Det er vigtigt, at du gennem hele skemaet tænker på, hvordan du selv er og hvad

Læs mere

Organisering og projektledelse. Projektledelse. Indhold. Organisering og projektledelse. Diskussion. Socialisering og professionalisering af gruppen

Organisering og projektledelse. Projektledelse. Indhold. Organisering og projektledelse. Diskussion. Socialisering og professionalisering af gruppen Organisering og projektledelse Projektledelse Socialisering og professionalisering af gruppen 1! De uformelle roller er led i en socialiseringsproces! Specielt i starten af uddannelsen har studerende et

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation Teamledelse og samarbejde Teamforståelse og motivation Verden ændres hurtigere og hurtigere Før i tiden kunne man planlægge for en kendt cyclus I dag kender man ikke den virkelighed, som man planlægger

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskolingen

Undervisningsmateriale til indskolingen Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak i fællesskab Du kan starte med at (gen)fortælle, at tegnefilmen bl.a. viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet

Læs mere