2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV"

Transkript

1 GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet af ansættelsesbevisloven? 3 Hvornår skal en ansættelseskontrakt udarbejdes? 4 Hvilke oplysninger skal med i kontrakten? 4 Hvordan skal oplysningerne gives til lønmodtageren? 6 Ændringer i ansættelsesvilkår 6 Fratrædelsesalder 6 Særligt om elever 6 Godtgørelse for manglende eller mangelfuld ansættelseskontrakt 7 Standardkontrakter og vejledninger 7 Mere information 7 2

3 Gode råd om ansættelseskontrakter Indledning I denne pjece bliver de punkter gennemgået, som du skal være opmærksom på, når du udarbejder en kontrakt. Det er vigtigt, at den enkelte kontrakt tilpasses det konkrete ansættelsesforhold, herunder om der er tale om en funktionær eller ikke-funktionær, om ansættelsesforholdet er overenskomstdækket osv. Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? For at: Overholde ansættelsesbevisloven Fastsætte rammerne for ansættelsesforholdet Skabe klarhed om rettigheder og forpligtelser og dermed undgå tvivlsspørgsmål Undgå betaling af godtgørelse Hvem er omfattet af ansættelsesbevisloven? Loven gælder for alle lønmodtagere, når ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid er på over 8 timer. Undtaget er dog direktører, der indtager en så selvstændig stilling, at de ikke er underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse. Det vil typisk gælde for administrerende direktører. 3

4 Hvornår skal en ansættelseskontrakt udarbejdes? Det anbefales, at kontrakten udleveres og underskrives inden ansættelsens begyndelse. Kontrakten skal dog senest udleveres 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Selvom lønmodtageren fratræder inden for den første måned, skal der alligevel udarbejdes en ansættelseskontrakt, hvis ansættelsesforholdet var planlagt til at vare mere end 1 måned. Har lønmodtageren oprindeligt haft en arbejdstid på 8 timer ugentligt eller derunder, men har den ugentlige arbejdstid inden for de sidste 4 uger udgjort over 8 timer i gennemsnit, skal lønmodtageren alligevel have en kontrakt. Hvilke oplysninger skal med i kontrakten? 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse * 2. Arbejdsstedets beliggenhed * 3. Angivelse af titel/stilling evt. beskrivelse af arbejdet * 4. Tiltrædelsesdato * 5. Ved tidsbegrænset ansættelse: Oplysning om forventet varighed 6. Ferierettigheder 7. Opsigelsesvarsler 8. Løn, tillæg, andre løndele samt udbetalingsterminer * 9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid * 10. Angivelse af hvilke overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet 11. Øvrige væsentlige vilkår De oplysninger, der er markeret med *, skal stå i ét og samme dokument. Arbejdssted Hvis der ikke er et fast arbejdssted, skal der gives oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige arbejdssteder samt oplyses om hovedkontorets eller arbejdsgiverens adresse. Hvis virksomheden har flere filialer, kan det angives, at lønmodtageren er forpligtet til at påtage sig arbejde i andre af virksomhedens filialer, hvis der er behov herfor. Ferie Oplysning om lønmodtagerens ferierettigheder kan ske ved henvisning til ferieloven. Det anbefales, at det præciseres, om lønmodtageren får ferie med løn eller feriegodtgørelse. Hvis lønmodtageren får feriefridage, skal dette fremgå af kontrakten, evt. via henvisning til overenskomst eller personalehåndbog. 4

5 Opsigelsesvarsel Længden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler skal være anført i kontrakten. Alternativt kan der henvises til opsigelsesvarsler i henhold til overenskomst og/eller lovgivning, eksempelvis funktionærloven. Ved ansættelse af funktionærer skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at prøvetid og 120-dagsreglen kun gælder, hvis det er aftalt i kontrakten, hvorfor lønmodtagerens underskrift af kontrakten er nødvendig. Løn Lønmodtageren skal have oplysning om den aftalte løn ved ansættelsesforholdets start, herunder tillæg og andre løndele, f.eks. pension, fri bil, fri telefon, internet, bonus osv. Bonusaftaler kan oftest med fordel skrives i et separat tillæg. I givet fald bør det anføres i bonusaftalen, at denne udgør en integreret del af kontrakten, ligesom der i kontrakten bør henvises til bonusaftalen. Der er ikke krav om, at ansættelseskontrakten skal ændres i forbindelse med løbende lønreguleringer. Derudover skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer, herunder om lønnen betales forud eller bagud. Arbejdstid Arbejdstiden kan anføres som daglig eller ugentlig arbejdstid enten ved angivelse af mødetider eller timeantal. Ved variabel arbejdstid skal arbejdstiden angives så præcist som muligt. Det kan f.eks ske ved at oplyse, at der er tale om tilkaldevagter, og hvis der er aftalt et vist minimumtimetal, skal dette ligeledes oplyses. Hvis arbejdstiden varierer så meget, at det er umuligt at præcisere den nærmere, kan det oplyses, at arbejdstiden er variabel. Ved variabel arbejdstid bør det altid fremgå, hvordan arbejdstiden fastlægges. Kollektive overenskomster Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal der henvises til denne. Overenskomsten skal benævnes ved dens fulde navn. Lønmodtageren skal kunne gøre sig bekendt med indholdet af overenskomsten, eksempelvis ved at den udleveres til lønmodtageren eller stilles til rådighed på virksomheden enten fysisk eller på et intranet. Alternativt kan der i kontrakten henvises til internettet, eksempelvis hvor Dansk Erhverv Arbejdsgivers overenskomster er tilgængelige. Væsentlige vilkår Arbejdsgiveren skal oplyse om vilkår i ansættelsen, der må antages at være væsentlige. Hvilke vilkår, der er væsentlige, afhænger af en konkret vurdering af ansættelsesforholdet. F.eks. vil regler om overarbejde være væsentlige. 5

6 Desuden anbefales en henvisning til den enhver tid gældende personalehåndbog, hvor virksomhedens interne regler, der er gældende for ansættelsesforholdet, er oplistet. Hvordan skal oplysningerne gives til lønmodtageren? Oplysningerne skal gives i et skriftligt dokument. Det er ikke et krav, at lønmodtageren underskriver ansættelseskontrakten, men det anbefales, at den underskrives inden ansættelsesforholdets start. Det er nemlig arbejdsgiveren, som skal kunne bevise, at lønmodtageren har fået oplysningerne. Ansættelseskontrakten kan udleveres elektronisk, hvis det er en sædvanlig kommunikationsform på virksomheden. Af bevismæssige årsager anbefales det at få lønmodtagerens accept af vilkårene. Ændringer i ansættelsesvilkår Når der sker ændringer i en lønmodtagers ansættelsesvilkår, skal arbejdsgiveren foretage de nødvendige ændringer i ansættelseskontrakten. Det skal ske hurtigst muligt og senest en måned efter, at ændringen er trådt i kraft. Ændringer kan ske i form af tillæg til kontrakten, hvoraf det fremgår, at tillægget udgør en integreret del af ansættelseskontrakten. Det anbefales, at tillægget underskrives. Fratrædelsesalder Hvis virksomheden har fastsat en bestemt fratrædelsesalder, skal det fremgå af kontrakten. Aftaler om pligtmæssig fratræden før det 70. år i ansættelseskontrakter eller personalehåndbøger er ugyldige pr. 1. januar Sådanne bestemmelser skal være ændret pr. 1. februar Særligt om elever For elever skal uddannelsesaftalen udfyldes på en særlig blanket, som er tilgængelig på Hvis der gælder væsentlige vilkår, som ikke er nævnt i uddannelsesaftalen, skal der udarbejdes et tillæg herom. Hvis virksomheden har overenskomst på området, er eleven omfattet af overenskomsten på lige fod med andre ansatte, og der skal derfor henvises til overenskomsten i uddannelsesaftalen. Hvis virksomheden ikke har overenskomst på området, anbefales det, at virksomheden søger rådgivning omkring de særlige regler, der gælder for elevers løn og ansættelsesvilkår. 6

7 Godtgørelse for manglende eller mangelfuld ansættelseskontrakt Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt ansættelsesbevisloven, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse. Standardkontrakter og vejledninger På findes en række standardkontrakter herunder: funktionærkontrakt funktionærkontrakt for midlertidig ansat (max. 1 md.) ikke-funktionærkontrakt mellemlederkontrakt (i henhold til Landsoverenskomsten for butik) lederkontrakt vikarkontrakt (for vikarbureauvikarer) uddannelsesaftale (for elever) ansættelseskontrakt (i henhold til hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F) Standardkontrakten er et godt udgangspunkt, men den skal tilrettes, således at den afspejler det konkrete ansættelsesforhold. Der findes vejledninger til udfyldelse af de enkelte standardkontrakter, som bør læses inden udfyldelsen af kontrakten. Mere information Medlemmer af Dansk Erhverv kan få rådgivning om ansættelseskontrakter. Få yderligere information og materiale hos Dansk Erhverv på telefon eller på 7

8 Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger

Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat/LSC/kka Maj 2013 Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger Følgende emner bliver behandlet:

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Skriftlige forretningsgange

Skriftlige forretningsgange Vejledning til ansættelseskontrakt for forretningsfører/direktør Indledning: Ansættelseskontrakten og vejledningen skal anvendes samlet som et vejledende værktøj for den enkelte bestyrelse, og skal betragtes

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere