Praktisk Introduktion Til Borchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk Introduktion Til Borchen"

Transkript

1 Praktisk Introduktion Til Borchen I denne introduktion finder du information om de praktiske aspekter af at bo på Borchen. Du skal også have udleveret en Internet- og telefonguide af IT. Der er en række andre skrifter ud over denne praktiske introduktion der er gode at kende. IC udleverer et eksemplar af Leges & Regulativer som er kollegiets love og forordninger. Hvis du er i tvivl om nogen formelle aspekter af livet på Borchen, kan du slå op her. Desuden får alumner et eksemplar af Kollegiets Fundats og Festskriftet for kollegiets 300-års jubilæum. Festskriftet er sjov læsning og giver en god fornemmelse for hvad det er for et sted du netop er blevet en del af. Du kan også se Velkommen til Borchs Kollegium! Efor Inspektor Collegii 1

2 Indholdsfortegnelse PRAKTISK INTRODUKTION TIL BORCHEN..1 HUSLEJE, PBS, DEPOSITUM, FORSIKRING (IC)...5 TELEFON, INTERNET OG TV (IT)...5 POST, PROTOKOL & OPSLAGSTAVLE (BC)...7 SEKRETÆRAFTEN (SEKRETÆR)...7 ØL & VINKÆLDEREN...8 GRISE, FREMLEJERE & GÆSTER (IC)...8 EMBEDER OG ANSVARSPOSTER...9 LEGES OG REGULATIVER...9 EMBEDSTITLER...10 IC (INSPECTOR COLLEGII, INSPEKTOR)...10 IH (INSPECTOR HORTI, HAVEINSPEKTOR)...10 ID (INSPECTOR DOMUS, HUSINSPEKTOR)...10 BC (BIBLIOTHECARIUS COLLEGII, BIBLIOTEKAREN)...10 II (INSPECTOR INNOVATIONUM)...10 KI (KØKKEN INSPEKTOR)...11 RI (RADIO INSPEKTOR)...11 IT (INSPECTOR TECHNICES, TEKNIK INSPECTOR)

3 SEKRETÆR...11 ØVRIGE ANSVARSPOSTER...12 POST...12 ØL & VINKÆLDEREN...12 FONDSUDVALGET...12 REVISORER...12 STØTTEFESTKOMITÉEN...13 BORCHS KOLLEGIUMS STUDENTERFOND...13 REPRÆSENTANTER I KOLLEGIESAMVIRKET (KS)...13 ID- HJÆPER...13 IH- HJÆLPER...13 ARRANGEMENTER...14 HAVEDAG HOVEDRENGØRING ID- DAG...14 FESTER...14 BRAND OG BRANDALARMER...16 GANGE OG TRAPPER (ID)...17 RENGØRING (KI)...17 VASK (KI)...18 ØKORÅD...19 Rengøring...19 El og varmeforbrug (radiatorer)

4 Vask/skyllemiddel/opvask...20 VISKESTYKKETJANSEN (KI)...21 KØKKEN & BAD (KI)...22 KØKKENTJANS...22 KØKKENRÅD...22 UDLÅNSREGLER...23 VÆRKTØJ (ID)...23 MALERGREJ (ID)...24 BØGER FRA THECA (BC)...24 AVISER (BC)...24 DET FINE STEL (KI)...25 FÆLLESAREALER...25 GENBRUGSORDNINGER...26 LOPPEMARKEDSEFFEKTER (ID)...26 GLAS OG FLASKER (IH)...26 TØJ (KI)...27 FARLIGT AFFALD (ID)...27 STORSKRALD (ID)...27 ELEKTRONIK (ID)...27 NÅR DU FLYTTER:

5 Husleje, PBS, depositum, forsikring (IC) Du skal hurtigst muligt tilmelde huslejebetaling til PBS for at undgå administrative problemer. Dette gøres ved din første indbetaling af husleje i banken. Hvis du ikke har modtaget et girokort, kan IC oplyse de relevante numre. Du skal ved indflytning betale tre måneders husleje som depositum. Evt. intern gæld ved fraflytning (kollegieskat, fester, bibliotek, ølgæld, nøgler eller telefonregning) dækkes af dette depositum. Borchen har en bygningsforsikring og en løsøreforsikring, der dækker brand, vandskade og tyveri på fællesarealer. Al anden forsikring herunder indbo og ansvarsforsikring skal du selv sørge for. Telefon, internet og tv (IT) Der er installeret telefonstik og internetstik på alle loca. For at komme på nettet skal du have en computer med netværkskort, ledninger, IT s Internet-guide samt have oplyst dit IP-nr. af IT. 5

6 Telefonsystemet er internt (fælles med Regensen og Elers) og man kan derfor ringe internt på firecifrede numre. For at få en linie ud trykkes 0 først. Se desuden den omdelte telefonliste. Telefonen virker som dørtelefon. For at åbne døren trykkes 5 døren kan ikke åbnes, før knappen slippes! Du kan først ringe ud når du har indbetalt penge på din telefonkonto. Dette gøres over telefonen eller internettet. Du kan dog stadig modtage opkald og ringe internt uden penge på din konto. Kontakt IT for en introduktion til telefon og internet. Hvis du vil kunne findes via De Gule Sider, skal du selv tilføje dig på deres hjemmeside! Kollegiet fører en -liste. Hvis du har en e- mail adresse, bedes du oplyse den til Inspektor. Kollegiet abonnerer på satellit-tv. Betaling for satellit-tv sker direkte til IT (/Sekretær). 6

7 Post, Protokol & Opslagstavle (BC) I musikstuen er der placeret dueslag, hvor du får tildelt en plads. I biblioteket ligger husets læsestue- og ankeprotokol (protokollen) fremme. Her skrives beskeder, meddelelser fra embedsholdere og anker. På opslagstavlen opslås diverse meddelelser, regninger og information. Biblioteket har en særskilt låneprotokol til udlån af bøger. Sekretæraften (Sekretær) En gang om måneden arrangerer sekretæren en aften til betaling af husskat. P.t. betales der kr. 200,- pr. måned i husskat og kr. 25,- pr, måned i biblioteksafgift. I alt kr. 225,-. Desuden betales der for deltagelse i kollegiets fester hhv. kr. 75,- (skydefest & kroketfest), 150,- (sommerfest og julefest) for egen deltagelse og kr. 150,- pr. gæst til sommerfest og julefest. Betalingen falder bagud. Du har som regel også mulighed for at betale ølregning og telefonregning på sekretæraften. Tilmelding sker i protokollen. 7

8 Øl & Vinkælderen Borchen har en velfungerende Øl & Vinkælder hvor du kan købe øl, sodavand, vin og slik. Afregning sker månedligt bagud. Hvis du ikke betaler din regning uden at have en aftale, mister du retten til at benytte Øl & Vinkælderen. Retten generhverves først ved fuld betaling af regning. Grise, fremlejere & gæster (IC) Enhver alumne kan få lov til at have en person fast boende hos sig (en gris). Grise udnævnes af Inspektor. Grise betaler husskat. Se Leges. Hvis du er bortrejst i en længere periode kan dit loca fremlejes. Se Leges. Du kan selvfølgeligt have gæster og holde selskaber, men skal du i den forbindelse låne fællesarealer, skal du spørge først. Se udlånsregler. 8

9 Embeder og ansvarsposter På kollegiet er der en række opgaver der skal varetages for at kollegiet fungerer i det daglige. Derfor er en række embeder og poster på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Embedsholderne påtager sig ansvaret for løsningen af en række opgaver, men vil ofte have brug for at andre hjælper til. De fleste af opgaverne på Borchen er af sådan en karakter at vi kun ved fælles anstrengelser kan løfte dem. Leges og regulativer Beboerne på Borchen er underlagt et sæt love (Leges) og regler (regulativer). Lovene og reglerne er skrevet for at f å huset til at fungere både i det daglige og på længere sigt for fremtidige generationer af Borchianere. Det er en god ide at sætte sig ind i dem. Der ligger altid et opdateret eksemplar i biblioteket. I Leges og Regulativerne er embedsholderes og øvrige ansvarsposters opgaver udførligt beskrevet. 9

10 Embedstitler IC (Inspector Collegii, Inspektor) Det øverste embede på Kollegiet. IC varetager kollegiets daglige administration, holder styr på den interne økonomi og optagelse af nye alumner blandt mange andre ting. IH (Inspector Horti, Haveinspektor) Embede for haven. IH har at gøre med alt udendørs, samt en række fester. ID (Inspector Domus, Husinspektor) Embede for huset. ID holder styr på huset, står for ind- og udflytninger, fællesarealer og sommerfesten. BC (Bibliothecarius Collegii, Bibliotekaren) Embede for bibliotek og musikstue. BC står for kollegiets bøger, spil, musik og film. II (Inspector Innovationum) Embede for fondsansøgninger og byggesager 10

11 KI (Køkken inspektor) Embede for køkkener, bade, toiletter, vaskerum og KI-rum. KI sørger for forsyninger til køkken, bad og toilet. RI (Radio inspektor) Embede for belysning og alt teknisk udstyr. RI har ansvaret for TV, Kabeltv, DVD, Video og musikanlæg. IT (Inspector Technices, Teknik inspector) Embede for telefon, internet og hjemmeside. Sekretær Sekretæren bistår IC i sit arbejde med at administrere kollegiet. Af hensyn til ordenens opretholdelse er beboere og gæsters gøren og laden i Borchens fællesarealer underkastet de relevante embedsmænds direktiver. Biblioteket (BC) TVstue (ID) Festsal (ID) Haven (IH). I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af Inspektor. 11

12 Øvrige ansvarsposter Post - BC s højre hånd og kollegiets medium, dvs. vores kontakt med Borchianersamfundet, foreningen for afdøde alumner. Øl & Vinkælderen Kelner øl, vand & slik ansvarlig Kelnerassistent hjælper Kelner Kyper - vinansvarlig Fondsudvalget - står for at rejse midler til kollegiets fortsatte vedligeholdelse og anskaffelser der ikke kan dækkes i Kollegiesamvirke-regi eller indenfor kollegiets interne økonomi. Revisorer - Sørger for at holde embedsholdere i ørerne, så regnskaberne er i orden. 12

13 Støttefestkomitéen - afholder årligt to støttefester. Overskuddet går til støtte for det sociale liv på Borchen. Borchs Kollegiums studenterfond - vores interne fond. Der foretages uddelinger hvert år. Repræsentanter i Kollegiesamvirket (KS) - KS er vores økonomiske samarbejde og kontakt med de andre kollegier. I KS sidder: - Inspektor (/Sekretær suppleant) - KS-sekretæren (KS-suppleant) ID-hjæper - assisterer ID med at varetage sit hverv. IH-hjælper assisterer IH med at varetage sit hverv. 13

14 Arrangementer Havedag Hovedrengøring ID-dag Alle beboere har pligt til efter ID, IH og KI s anvisninger at deltage i hver af arrangementerne ID-dag, Havedag og Hovedrengøring to gange om året (forår og efterår seks i alt). Disse dage arrangeres mellem KI, ID og IH og vil som regel være sammenfaldende (dvs. to-tre arrangementer pr. år). Generalforsamlinger: Årlig (ordinær) først i oktober Halvårlig ordinær i maj måned Ekstraordinær IC s indkaldelse Se i øvrigt Leges Fester Julefest (IC) I december Sommerfest (ID) Ultimo juni, primo juli Skydefest (IH) I foråret ca. i maj Kroketfest (IH) I efteråret ca. i september Romtoddy (IH) ved første snefald 14

15 Sauterne (IH) Når Guldregnen blomstrer Ole Borchs Fødselsdag (BC) 7.april Støttefester (Støttefestkomité), forår (april) og efterår (oktober) De Dødes Dag (Post) Sidste lørdag i august Collympiade hver andet år alt efter aftale Interkol efter aftale ml. de små kollegier De små kollegiers fodboldturnering sensommer afhængig af forsvarende mester. 15

16 Brand og Brandalarmer Borchen har intern varsling installeret der udløses ved brandtryk. På alle etager findes brandtryk og vandpumper. Køkkenerne er forsynet med brandtæpper. Pulverslukker findes ved el-tavler og kulsyreslukker ved vaskekælder. Desuden er hvert loca forsynet med en røgalarm. Kontakt ID ved fejl og mangler eller hvis røgalarm eller batteri skal skiftes. Misbrug og hærværk medfører erstatningskrav. I tilfælde af brand: Aktiver brandalarm, varsko brandvæsen, bekæmp ilden og foretag livredning til brandvæsnet når frem, informér redningsmandskabet om sted og omfang. Værelser forlades med døre og vinduer lukkede, døre må ikke låses. HUSK ved alarmopkald fra kollegiet skal du ringe 0112 Ved mistanke om falsk alarm skal Inspektor tilkaldes. Brandslukningsudstyr må aldrig blokeres og skal altid være fuldt operationelt. Ved fejl og mangler: Henvend dig til ID. 16

17 Forbindingskasse Borchens forbindingskasse står i musikstuen. Fejl og mangler meddeles til ID. Gange og trapper (ID) Gangarealer og trapper skal af hensyn til sikkerheden (Brandregulativer) på alle tidspunkter holdes fri for alt andet end fodtøj (på skohylderne) og overtøj (på knagerne) til daglig brug. Branddøre må ikke forhindres i at lukke vha. stopklodser eller lignende. Rengøring (KI) Vi har rengøring ansat til at gøre rent på fællesarealer. Det er op til beboerne at holde orden og rydde op i disse områder. Hvis der ikke er ryddet op, bliver der ikke gjort rent. Hvert køkken har en køkkentjans, hvor alle beboere efter tur har ansvaret for oprydning og bestemte opgaver en uge ad gangen. Du står selv for rengøring i og omkring dit loca. Du kan låne husets støvsuger, der skal sættes tilbage i rengøringsskabet på 2.den sal. 17

18 Vask (KI) Tider Vasketiderne er fra til Brug af vaskemaskinerne på alle andre tider er forbudt (+ irriterende for beboerne over vaskerummet). Dosering Dosér vaskepulveret med måleskeen. Lad være med at overskride den anbefalede dosering (ca. ¾ ske til en fuld maskine) - tøjet bliver ikke renere, det skader miljøet og det slider på tøj såvel som vaskemaskine. Se økoråd. Brug af vaskeposer Alle BH er og lign. med metal eller andet der kan skade maskinen skal vaskes i vaskeposer. Ophængning & Nedtagning Tøj må ikke efterlades i tørrerummet udover den tid det tager at tørre. Andres tørre tøj må fjernes fra tørresnorene, såfremt det lægges pænt på foldebordet. 18

19 KI har ret til at placere uafhentet tøj der har ligget i tørrerummet over to uger i KI-rummets genbrugsafdeling. Økoråd Med så stor en husholdning som Borchen kan det godt betale sig at tænke økologisk over en række ting i hverdagen. Ganske vist betaler du ikke for disse ting, men kollegiernes samlede økonomi kan sagtens påvirkes. Hvis alle alumner tænker sig om undgår vi huslejestigninger. Se desuden Rengøring Et af de større problemer ved rengøring er overdosering. Alle rengøringsmidler i dag (inkl. opvaskemiddel og vaskepulver) er koncentreret, dvs. designet til at virke optimalt i et bestemt måleforhold til mængden af vand der skal bruges. Midlet bliver ikke mere effektivt af overdosering, snarere tværtimod! 19

20 El og varmeforbrug (radiatorer) Huset er ikke særligt godt isoleret i det hele taget hvilket giver en høj varmeregning. Luk radiatorerne når du lufter ud og skru ned når du ikke er hjemme i en længere periode. Sluk lyset efter dig og hold dørene lukket i fællearealer. Vask/skyllemiddel/opvask Ovennævnte doseringsproblem gælder især vask. Som sagt bliver tøjet ikke renere, overdosering skader miljøet og det slider på tøj såvel som vaskemaskine. Fyld altid maskinen helt op. Lad være med bare at vaske et par shorts og en sok. Undgå skyllemiddel det er overflødigt og skader miljøet. Brug balje når du vasker op. Brug spray til opvaskemidlet. 20

21 Viskestykketjansen (KI) Ca. to uger om året har du viskestykketjans. Du har tjansen hele ugen! Du kan følge hvem der har viskestykketjansen på viskestykketjans-snoren i biblioteket. Efter endt viskestykketjans skriver man i protokollen hvem der er den næste. Tjansen løber fra søndag til søndag og består i følgende: 1. Vask af kollegiets viskestykker, karklude og håndklæder (fra bøtten i ved linnedskabet). Efterfølgende foldes alt og lægges på plads i linnedskabet. 2. Oprydning og gulvvask af vaskerummet 3. Oprydning og aftørring af borde, lamper og vindueskarme samt vanding af blomster og planter i biblioteket 4. Oprydning og aftørring af borde, lamper og vindueskarme samt vanding af blomster og planter i TV-stuen Viskestykketjansen varer hele ugen. Sørg for at der er rene viskestykker til rådighed og at både tv-stuen og biblioteket er ryddelige. 21

22 Køkken & Bad (KI) Hvert køkken fastsætter og holder selv justits med regler for køkken og bad. Køkkentjans Hver køkken har en turnusordning for rengøring af køkken. Se opslag i køkkenet. Køkkenråd Med mange brugere er der en række praktiske forholdsregler i køkkenerne der er gode at overholde Potter og pander Kollegiet har to slags pander: Teflon-pander der skal have sulfo. Resten bliver ødelagt af sulfo (se opslag). Glas imod møl Du skal købe patentglas til at opbevare mel, havregryn, cornflakes, sukker, nødder o.lign. i dette sikrer mod at møl og bananfluer hærger køkkenerne. 22

23 Krydderier & omnes Kollegiet køber en række varer ind til fælles brug bl.a. krydderier. Hvis du køber disse varer og beholder bonen kan du få beløbet refunderet hos KI. Spørg din flinke KI hvilke varer det drejer sig om. Udlånsregler Du kan låne en række effekter på kollegiet med tilladelse fra den ansvarshavende embedsmand. Anmodninger om lån rettes til den relevante embedsholder i ankeprotokollen. Al udlån sker under erstatningsansvar. Sker udlån ud af huset kræves der særskilt aftale. Værktøj (ID) Kollegiet råder udover almindeligt værktøj blandt andet over en boremaskine, en rystepudser og en stiksav. Almindeligt værktøj kan lånes ved blot at tegne sig for lånet i værkstedets låneprotokol. 23

24 Malergrej (ID) Maler du dit loca i kollegiets farver (hvid og grå) betaler kollegiet. Vælger du at male i andre farver skal du selv betale og selv sørge for at bringe loca tilbage til kollegiefarver ved udflytning. Malergrej findes i værkstedet. Ofte vil der også være maling, lak og polyfilla. Spørg ID. Malergrej skal selvsagt rengøres efter brug, især pensler. Alle udlæg refunderes imod bon. Bøger fra Theca (BC) Bøger fra bibliotekets sæsonbibliotek og alumnebibliotek kan lånes med på værelser ved at låner tegner sig for lånet i bibliotekets låneprotokol. Lånetiden er en (1) måned. Bøger fra håndbiblioteket kan normalt ikke lånes for mere end en kort bemærkning. Der kan under ingen omstændigheder lånes bøger ud af Borchen. Aviser (BC) Kollegiet holder et antal aviser. Aviserne kan lånes og skal bringes tilbage til Theca straks efter brug. 24

25 Det fine stel (KI) Borchen råder over et stel (service, glas, mm.) vi bruger til vores store fester. Da det er vigtigt at dette holdes så intakt som muligt må det aldrig benyttes i køkkenerne til daglig. Stellet har plads i tv-stuens reoler og kan kun lånes til specielle arrangementer ved skriftlig anmodning til KI. Fællesarealer Kollegiets have, bibliotek, tv-stue og festsal kan lånes af beboere til private arrangementer, fester, læsegruppemøder, etc. med tilladelse fra ansvarshavende embedsholder. Anmodning sker skriftligt i ankeprotokollen. Lånet træder først i kraft ved embedsholderens godkendelse af lånet. Når du låner et fællesareal skal det selvsagt gøres rent umiddelbart efter. Theca (BC) Festsal (ID) Fjernsynsstue (ID) Haven (IH) 25

26 Genbrugsordninger Hvis du står og skal smide noget ud, så tænk dig lige om før du gør det - måske er der andre der kan bruge det + en del affald skal håndteres specielt. Tager du noget fra genbrugsordningen du mener er af værdi så aftal en passende pris med ansvarshavende embedsmand. Loppemarkedseffekter (ID) Alt lige fra køkkengrej, tøj, gamle bøger og brugt elektronik kan sættes i KI-rummet (lige overfor kældertrappedøren) her har andre alumner mulighed for at købe det. Med jævne mellemrum vil rummet blive tømt af en udvalgt nødhjælpsorganisation. Glas og flasker (IH) Alt glas og pantløse flasker placeres i vores flaskecontainer ved cykelskuret, hvor det bliver afhentet. Husk at fjerne låg, metal o.lign. fra det du lægger i containeren. 26

27 Tøj (KI) KI rydder med jævne mellemrum op i vaskekælderen, efter opslag i protokollen, og alt uafhentet tøj bliver lagt til side i KI-rummet. Farligt affald (ID) Herunder malingrester, terpentin, klorin, sprit, lysstofrør, printerpatroner, engangs- og genopladelige batterier skal placeres i KIrummet. Storskrald (ID) Kasseret indbo såsom møbler. Placering aftales med ID, hvis der opmagasineres/efterlades storskrald. Elektronik (ID) Kasserede genstande forsynet med en ledning eller som drives af genopladelige batterier eller kører på solceller placeres i KI-rummet. 27

28 Når du flytter: Opsigelse kan med mindst en (1) måneds frist ske til den sidste i en måned. Opsigelse skal meddeles IC skriftligt. Medmindre andet aftales betragtes opsigelsesdato som fraflytningsdato. Bemærk at dit loca skal være rømmet tre (3) dage før fraflytningsdato! Når du flytter fra Borchen bliver du udskrevet af alumnefortegnelsen og bliver erklæret afdød. Dødemiddag - En afdød afholder en middag for kollegiets beboere på sin nye adresse. Efterladte effekter - Hvis du efterlader noget umærket vil det højst sandsynligt blive smidt ud ved første oprydningsdag. Fremsendelse af post Husk at skrive din nye adresse i 28

29 adressebogen. Husk at udfylde flyttemeddelelse på posthuset. Den postansvarlige fremsender post forudsat at adressen er opdateret i adressebogen. Alumnebiblioteket - Skulle du senere i dit liv og karriere udgive et værk, er der tradition for at sende et signeret eksemplar af værket til Borchens alumnebibliotek. Borchianersamfundet - Du kan holde dig ajour med livet på Borchen ved at melde dig ind i Borchianersamfundet og oplyse når du skifter adresse, tlf.nr. eller til posten. De Dødes Dag - Borchianersamfundet afholder hvert år sidste lørdag i august fra kl De Dødes Dag, Her kan afdøde alumner møde hinanden og følge med i Borchens liv og tilstand. 29

Værd at vide når man flytter ind på Borchen

Værd at vide når man flytter ind på Borchen Værd at vide når man flytter ind på Borchen Indhold Indflytning...4 Husleje, PBS, depositum og forsikring...4 Protokol, post & opslagstavle...4 Leges og regulativer...4 Internet, tv og dørtelefon...5 Sekretæraften...5

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Hørhus Kollegiets husorden

Hørhus Kollegiets husorden Hørhus Kollegiets husorden 1: Generelt. Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver.

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN Adresse: Gustav Bangs Gade 28, 2450 København SV Telefon: 20 62 46 98 Ved nødstilfælde: 71 99 29 45 / 20 60 39 02 E-mail: Karen@kvartershuset.dk

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

TÅRNBYPARKENS festsal

TÅRNBYPARKENS festsal Boligorganisationen Tårnbyhuse TÅRNBYPARKENS festsal Ordensreglement og vejledning Boligorganisationen Tårnbyhuse Ordensreglement for festsalen i Tårnbyparken Lokalerne skal være forladt senest klokken

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 november 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Lejeperioden starter om fredagen inden det nævnte ugenummer. Du kan benytte huset fra fredag kl.

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Værelse- og lejlighedsadministrationen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FM-enheden Bygning 30, 1.sal september 2014 Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vejledning til Baghuset Kontaktinformationer:

Vejledning til Baghuset Kontaktinformationer: Vejledning til Baghuset Kontaktinformationer: Brand : 112 - Politi : 114 Vand, varme og strøm problemer - Forsyning Ballerup på 4477 2900 Vagtnummer til private udlejninger - Proteck - 30919629-70206711

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød.

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. VIGTIGT: Udfyld venligst med let læselig skrift. Lejekontrakten skal sendes med posten til Anders Winthereik, Præstøgade 3,

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger.

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger. I forbindelse med indflytningen i den nye bolig melder der sig sikkert nogle spørgsmål. Dette hæfte skulle gerne give svar på nogle af dem. Andre kan sikkert besvares af bestyrelsen. Og endelig bliver

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Pejsebrænde: Skal lejer selv fremskaffe. Der ligger ikke brænde til afbenyttelse, og vi sælger heller ikke brænde.

Pejsebrænde: Skal lejer selv fremskaffe. Der ligger ikke brænde til afbenyttelse, og vi sælger heller ikke brænde. Velkommen på Næsgården. Vi håber, at I må få et godt ophold i på lejren. Det er vort håb, at I vil hjælpe os med at bevare lejrområdet således, at det fortsat kan være attraktivt at komme her.derfor er

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LILLE ODINSHØJ

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LILLE ODINSHØJ HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LILLE ODINSHØJ [1] FORORD En andelsboligforening er et miniature-samfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting- og

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere