Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/ samt Balance pr. 31/ Regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår"

Transkript

1 Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/ samt Balance pr. 31/ Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent

2 Side 2 Side Resultatopgørelse 3 Balance pr. 31/ Regnskabserklæring 5 Revisorpåtegning 5 Noter 1-15 incl. 6 til 9

3 Side 3 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1-31/ Note : Budget Regnskab Regnskab Regnsk./budget Medlemskontingent , , , ,00 Green Fee , , , ,00 2 Øvrige indtægter , , , ,91 Sponsorindtægter , , , ,13 3 Drift automat m. m , , , ,12 Øvrige salgsvarer-indkøb , , ,54-875,32 Indtægter i alt , , , ,16 Driving range , , , ,53 4 Klubblad m.m , , , ,50 5 Klubudvalg , , , ,09 6 Lønninger , , , ,57 7 Banens drift , , , ,07 8 Administration , , , ,99 Forsikringer , , ,22 953,50 9 Bygningssæt drift , , , ,31 Baneleje 0, , , ,08 Leasing maskiner 0, ,79 0, ,79 Omkostninger i alt , , , ,63 Resultat før afskrivninger , , , ,53 10 Afskrivninger , , , ,00 Resultat før renter , , , ,47 Renteindtægter,rykkergebyr 0,00 650,00 400,00 650,00 Låneomkostninger 0, ,37 0, ,37 11 Renteomkostninger m. m , , , ,13 Resultat af ordinær drift , , , ,23 Ekstraordinære indtægter 0,00 0, ,00 0,00 Ekstraordinære omkostninger , , , ,75 Årets resultat/overskud , , , ,98

4 Side 4 BALANCE PR. 31/ Note AKTIVER 31.dec dec Baneanlæg og Ejendomme , ,00 13 Driftsmidler, inventar, materiel og udstyr , ,97 Anlægsaktiver i alt , ,97 Terminaltilgodehavende 200,00 0,00 Varelager , ,00 Varelager momspl. salg 3.700, ,00 Kassebeholdning 1.342,50 263,00 Debitorer-kontingent , ,00 Debitorer-sponsorer 0,00 0,00 Debitorer-greenfee 0,00 0,00 Andre tilgodehavender , ,00 Forudbetalte poster 3.562, ,75 Gavefond ,00 0,00 Omsætningsaktiver i alt , ,75 AKTIVER I ALT , ,72 PASSIVER Egenkapital pr. 31/ , ,79 Årets resultat , ,00 Formuebevægelser 7.150, ,04 Egenkapital pr. 31/ , ,75 Nordjyske Bank, , var , ,75 Nykredit, , 5% , ,52 Nykredit, , 3% , ,09 Nykredit eu var.rente , ,72 Langfristet gæld i alt , ,08 Nordjyske Bank - driftkredit , ,48 14 Merværdiafgift , ,05 15 Omkostningskreditorer , ,46 Øvrige kreditorer 3.000, ,00 Klubaktier , ,00 Kortfristet gæld i alt , ,89 GÆLD I ALT , ,97 PASSIVER I ALT , ,72

5 Side 5 Regnskabserklæring Resultatopgørelse for 2011 samt balancen pr. 31/ er gennemgået og godkendt Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Sindal, den 18. Januar 2012 Jesper Billund Karen Magne Lauritsen Helle Hove Formand Næstformand Kasserer Mogens Ellegård Pedersen Lone Fjeldgård Per Falk Jensen Baneudvalgsformand Kristian Kveiborg Honorær sekretær PÅTEGNING Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2011 samt balancen pr. 31/ Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade. Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/ Kassereren har besvaret de stillede spørgsmål Vi er bekendt med reglerne i folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen samt Hjørring ordningen Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Sindal, den 23.januar 2012 Erling Johansen Ulla Magersholt

6 Side 6 NOTER Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab Medlemskontingent Kontingentindbetaling , , ,00 Indskud , , ,00 Medlemskontingent i alt , , ,00 2 Øvrige indtægter Leje bagrum , , ,45 Udleje bagvogne 5.000, , ,00 Udleje Golfbiler , , ,00 Udleje golfudstyr 3.000, , ,00 Turneringsfee , , ,00 Tilskud kommunen , , ,00 Salg søbolde 2.000, , ,50 Diverse indtægter 4.000, , ,30 Øvrige indtægter ialt , , ,25 3 Drift af automat m.m. Salg fra automat og køkken , , ,25 Varekøb , , ,40 Drift af automat m.m , , ,85 4 Klubblad m.m. Klubblad 1.000,00 0,00 0,00 Scorekort , ,50 80,00 Greenfeeposer 6.000,00 425, ,00 Bagmærker/årstalsmærker 3.000, , ,00 Klubblad/scorekort ialt , , ,00 5 Klubudvalg Turneringsudvalg/præmier , , ,99 Sportsudvalg , , ,38 Juniorudvalg , , ,95 Begynderudvalg , , ,63 Handicap/regeludvalg+diverse 2.000,00 190, ,50 Klubudvalg ialt , , ,45 6 Lønninger Løn greenkeepere , , ,53 Løn administration , , ,87 Løn servicemedarbejder , , ,00 Løn træner , , ,00 ATP samt personaleudgifter , , ,37 Lønninger i alt , , ,77

7 Side 7 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab Banens drift Vedligeholdelse banen , , ,15 Vedligeholdelse vandingsanlæg , , ,04 Græsfrø , , ,13 Dressing Sand , , ,88 Vedlh. veje og stier ,00 0, ,13 Gødning , , ,63 Planteværn , , ,00 Brændstof maskiner , , ,01 Vedligeholdelse maskiner , , ,78 Værksted/småmaskiner , , ,81 Leje maskiner/entreprenørhjælp , , ,25 Vandafgift , , ,33 Elforbrug - 40% , , ,31 Varmeudgift 0,00 0, ,00 Telefon/internet 5.000, , ,81 Vedligeholdelse/drift maskinhus , , ,39 Diverse banen 5.000, , ,29 Banens drift ialt , , ,36 8 Administration Telefon/internet , , ,47 EDB udgifter/software , , ,50 Kontorartikler , , ,65 Porto 5.000, , ,50 Gebyrer , , ,19 Kontingent DGU , , ,70 Kontingent SGN m.m , , ,00 Markedsføringsudgifter , , ,79 Repræsentation 2.000, ,00 150,00 Mødeudgifter 2.000, , ,30 Bestyrelsesudgifter , , ,00 Administration ialt , , ,10

8 Side 8 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab Bygningssæt Elforbrug - 60% , , ,96 Vandafgift 5.000, , ,64 Fyringsolie , , ,26 Renovation 5.000, , ,14 Rengøringsmidler 7.000, , ,35 Vedligeholdelse , , ,22 Diverse 2.000, , ,19 Bygningssæt ialt , , ,76 10 Afskrivninger Småanskaffelser 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger baneanlæg , , ,00 Afskrivninger klubhus , , ,00 Afskrivninger bagrum , , ,00 Afskrivninger maskinhus , , ,00 Afskrivninger maskiner , , ,50 Afskrivninger golfbiler 0, ,00 0,00 Afskrivninger inventar 0, , ,00 Afskrivninger automater 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger ialt , , ,50 11 Renteudgifter Renteudgifter kassekredit , , ,88 Renteudg. lån Nordjyske Bank , , ,62 Renteudgifter Nykredit , , ,48 Øvrige Renteudgifter 0,00 0,00 0,00 Renteudgifter ialt , , ,98

9 Side 9 12 Baneanlæg og ejendomme Baneanlæg Klubhus/bagrum Maskinhus I alt Anskaffelsessum , , , ,60 Tilgang , , , ,00 Jordkøb ej afskrevet ,40 0, ,40 Anskaffelsessum 31 Dec , , , ,00 Afskrivninger pr. 1. Jan , , , ,00 Afskrivninger i , , , ,00 Afskrivninger pr. 31. Dec , , , ,00 Bogført værdi pr. 31. Dec , , , ,00 13 Driftsmidler, materiel og inventar Maskinpark AutomaterGolfbiler/inventar I alt Anskaffelsessum 1. Jan , , , ,43 Tilgang i ,00 0,00 0, ,00 Afgang i ,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffelsessum 31 dec , , , ,43 Afskrivninger pr. 1. Jan , , , ,46 Afskrivninger i ,000,00 0, ,000, ,000,00 Afskrivninger pr. 31. Dec , , , ,46 Bogført værdi pr. 31. Dec ,81 0, , ,97 14 Merværdiafgift Regnskab 2011 Regnskab 2010 Udgående afgift, ifl. Angivelser , ,50 Indgående afgift, ifl. Angivelser , ,91 Tilsvar , ,59 Afregnet , ,64 Momstilgh. pr. 31. Dec , ,05 15 Omkostningskreditorer Skyldig A-skat , ,00 Skyldig ATP 4.050, ,00 Skyldig pension 4.775, ,06 Skyldige feriepenge , ,40 Skyldig AM-bidrag 9.218, ,00 Skyldige lønninger ,00 0,00 Hensat feriepengeforpligtigelser ,00 0,00 Kreditorer ,00 0,00 Anden gæld i alt , ,46

10 Side 10 Forpligtelser Pansætning mv. Til sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank, Sindal er deponeret løsøreejerpantebrev st. kr med pant i maskiner samt ejerpantebrev, st. kr med pant i matr. nr. 30 m.fl. Den nordlige del, Hørmested KAUTIONER : Oplyst til kr. 0,00

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2014 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2014. Foreningens regnskabsår er 1.1. 31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013

Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013 Hørsholm Rungsted Tennisklub CVR nr. 23 40 46 13 Hørsholm Kommune ----oo0oo---- Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: 32 72 68 44 Årsregnskab 1/1 31/12 2014. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: 32 72 68 44 Årsregnskab 1/1 31/12 2013. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere