Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver"

Transkript

1 - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen Ny kredsstruktur Arbejdsopgaver Kredsene skal i den nye struktur tage sig af følgende arbejdsopgaver: af TR-uddannelse (dog ikke TR-E) til skoler, som ønsker at vælge TR med medlemmer (herunder blandt andet oplæg på skoler med stort medlemspoten-tiale eller på opfordring. På nystartede skoler, tages der en konsulent med, men det er kredsen, som har kontakten til skolen) Kredsene kan i den nye struktur tage sig af følgende arbejdsopgaver: møder for særlige grupper (grundskoler, efterskoler, TR, AMR m.fl.) i foreningens almene politiske liv netværksgrupper af alle slags - udbrede almene faglige og uddannelsespolitiske debatter i foreningen - deltage i det lokalpolitiske liv (evt, med hjælp fra formandsskabet eller KIT) Listen er ikke udtømmende, nr det handler om kan opgaverne. Der skal årligt foretages en evaluering af kredsenes skal -opgaver, som iværksættes af FU. Hvis der ændres i kredsenes skal opgaver, kan dette kun ske i HB. i

2 De nye kredse Det fremtidige antal kredse bliver 8, der afgrænses efter kommunegrænserne - Danmarkskort. se vedlagte Kreds Ca. antal lærermed lemmer Antal skoler (heraf efterskoler og kostskoler) (49) (24) (52) (40) (40) (36) (4) (18) Ledere, pensionister, studerende og ledige er ikke medtaget i opgørelsen. Kreds 1: Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Skive, Vesthimmerland, Viborg, Aalborg, Rebild. Kreds 2: Randers, Mariagerfjord, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Skanderborg, Odder, Samsø. Kreds 3: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Silkeborg, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Hor sens, Hedensted, Vejle. Kreds 4: Varde, Fanø, Billund, Vejen, Fredericia, Esbjerg, Kolding, Haderslev, Tønder, Aaben raa, Sønderborg. Kreds 5: Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Assens, Odense, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Svend borg, Ærø, Langeland. Kreds 6: Kalundborg, Sorø, Slagelse, Ringsted, Køge, Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund. Kreds 7: Greve, Solrød, Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj, Glostrup, Frederiksberg, Gentofte, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, København, Tårnby, Dragør, Bornholm. Kreds 8: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hil lerød, Frederikssund, Egedal, Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Lyngby-Trbæk, Furesø, Gladsaxe, Ballerup, Herlev. 2

3

4 Kredsbestyrelserne Antal medlemmer Hver kredsbestyrelse består af fem medlemmer. Konstituerin g Først konstitueres næstformanden, hvorefter samtlige kredsens arbejdsopgaver fordeles. Et medlem af kredsbestyrelsen skal være det økonomiske bindeled til sekretariatet. Det øko nomiske bindeled kan ikke være kredsformanden. Frikøb Det samlede KB-frikøb udgør 45%. Kredsformanden frikøbes 20%. Frikøbet for de fire øvrige KB-medlemmer, som sammenlagt er 25%, besluttes i den enkelte kreds. KB-honorar KB medlemmer ydes et honorar, der kompenserer for eventuelt delvist mistet undervisningstil læg og eventuel nedgang i lokale løntillæg som følge af frikøbet. Værdien af honoraret er kr. 500 pr. r pr. frikøbsprocent. Beløbet er i niveau 31. marts KB-honoraret ydes ikke til kredsformænd, som i stedet fr stigning p kr. i ulempetil lægget for HB-arbejdet. Alle eksisterende ordninger om løntillæg, tilskud til telefon m.m. afløses af ovennævnte ord ning. 4

5 A, Økonomi Drift Kredsenes udgifter kan opdeles i faste og variable udgifter. De faste udgifter er basisudgifter forbundet med at drive en kreds (min. frikøb af formand, frikøb af øvrige medlemmer, generalforsamling, administration, telefon, internet m. v., honorar og lønsumsafgift til KB samt KB-møder). De variable udgifter indeholder medlemsmøder og kurser, TR møder og kurser, KBs rejseud gifter og repræsentantskabsmøde. Alle kredses økonomi (betalinger, bogføring, formueforvaltning m.v.) administreres p sekreta riatet i Aarhus. Der vælges en økonomiansvarlig i hver kreds, som er bindeled mellem sekretariatet og kred sen er p det økonomiske område. Kørsel Kørselsordninger er ens i alle kredse, således at kørsel for KB-medlemmer sker til statens høje takst, mens kørsel for tillidsrepræsentanter og almindelige medlemmer sker til statens lave takst. Budget og kontingent Foreningens budget og kontingent besluttes af Repræsentantskabet. Alle almindelige med lemmer betaler samme kontingent uanset hvilken kreds, de er tilknyttet. Tilskud Alle kredse har samme basisøkonomi, som fastsættes p Repræsentantskabsmødet i.f.m. ved tagelsen af budgettet for foreningen. Grundtilskuddet udgøres af tre komponenter B og C: A. Et fast tilskud, som er det samme for alle kredse, og som udgør de faste basisudgifter, incl. kredsfrikøb og -honorar, som er forbundet med at drive en kreds uanset størrelse og andre karakteristika. B. Et variabelt beløb, som tilgodeser antallet af medlemmer og skoler i kredsen, beregnet som (antal medlemmer*x) + (antal skoler*y), hvor x og y er de kronebeløb, der besluttes, ligesom x og y er de samme for alle kredse. Antal medlemmer og antal skoler opgøres p en nærmere fastsat dato i året før budget ret. C. Et variabelt beløb baseret p geografiske parametre. Grundtilskuddet (A+B+C) er til brug for alle ordinære aktiviteter i budgetret, men der kan med visse begrænsninger opereres med bade over- og underskud, som overføres mellem åre ne se nedenfor. Særligt tilskud Foruden grundtilskuddet afsættes der i foreningens budget en pulje til ekstraordinære kredstil skud, som mlrettes aktiviteter p tværs af kredsene. Puljen kan også søges til aktiviteter af mere eksperimenterende karakter, som vil kunne kom me andre kredse - eller hovedforeningen - til gode. 5

6 Fordeling af eksisterende kredsformuer Ved nedlæggelse af de eksisterende 11 lærerkredse puljes kredsformuerne, hvorefter midlerne fordeles ligeligt til de 8 nye kredse. Kredsformuer samt over- og underskud 75% af kredsens overskud kan overføres til kredsens formue og dermed til aktiviteter året ef ter. De resterende 25 % overføres til den særlige pulje. Kredsformuen kan højest udgøre 3Q% af kredsens årlige driftsbudget. Hvis et overskud over stiger 3Q% i en kreds, tilfalder midlerne hovedforeningen. Såfremt en kreds har underskud i et finansår, overføres dette til næste finansår. Budgettet for dette finansår skal herefter revideres, således at det balancerer. 6

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling 25.05.2002 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 04.05.2003 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2005 Ændringer vedtaget på

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere