Kære samarbejdspartner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære samarbejdspartner"

Transkript

1 Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene og til os selv - alt imens foråret sagte sniger sig ind på os. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om de første pædagogiske assistenter og om de undervisningsmetoder, skolen anvender. Desuden fortæller vi om åbent hus, om unges muligheder for uddannelse og endelig om vores kommende fyrtårnsmøde om Raskhedsfremme. God fornøjelse med nyhedsbrevet. Direktør Lars Jakobsen Praktikforum Er du daglig/ansvarlig praktikvejleder eller praktikkoordinator, så er SOSU Nords Praktikforum et godt sted at holde dig opdateret om skolens uddannelser. Udviklingskonsulent Jytte Solhøj, der til dagligt vedligeholder siden, siger, på Praktikforum har vi samlet alt det, du som praktikvejleder/koordinator kan få brug for i forbindelse med uddannelsen af SOSU/PAU elever. Vi sørger for at holde siden opdateret, så du altid kan fi nde de sidst nye skemaer og retningslinjer med mere. I vidensbank SOSU og PAU fi ndes gældende retningslinjer, skole/praktikplaner, lokale uddannelsesplaner og praktik mål. Du kan fi nde gode råd om refl eksion, helhedsvurderinger og vejledningssamtaler. Med jævne mellemrum sendes der nyt om spændende tiltag som fyrtårnsmøder, praktikvejledertræf og lignende, hvor praktikken er velkommen til at deltage. et sendes også ud, hvis der sker ændringer i retningslinjer og love. Har du gode ideer eller forslag til andet som eventuelt kan ligge på Praktikforum, så er du velkommen til at maile eller ringe til Jytte Solhøj. Skriv til eller ring på tlf Link til praktikforum: Under fanen blanketter fi nder du evalueringsskemaer som midtvejs- og afsluttende evalueringer og skemaer til godskrivning af praktikken. Praktikforum har også sit eget nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Ansvarshavende redaktør: Lars J. L. Jakobsen. Kontakt: Lone S. Dremstrup, tlf eller Anette M. Svendsen,

2 Nye og positive vinkler i arbejdslivet Af uddannelseskonsulent Marianne K. Stage Helle Ranch er social- og sundhedsassistent og ansat på rehabiliteringsafsnit M3 på Hobro sygehus. Afdelingen er normeret til 24 patienter, som i gennemsnit er indlagt op til 2-3 måneder. Hun har omkring 50 kollegaer med forskellig faglig baggrund, heriblandt flere social- og sundhedsassistenter. Arbejdsdagen består ud over pleje og omsorg og rehabilitering også af tæt kontakt til hjemkommunen og hjemmeplejen i forbindelse med udskrivelse og planlægning af den hverdag, som patienterne skal hjem til. Det er i alles interesse, at patienter, der udskrives til eget hjem eller plejecentre, oplever sammenhæng i deres sygdomsog behandlingsforløb. At relevante informationer havner de rigtige steder, og at der er etableret den hjælp der er behov for, i det øjeblik en patient bliver udskrevet fra et langvarigt rehabiliteringsforløb. Ny og mere viden Helle Ranch startede Akademiuddannelse i sundhedspraksis med modulet Sammenhængende patientforløb. Et modul der i overskrifterne og målene for læring passer meget godt til de arbejdsopgaver, der er på M3. Jeg har igennem længere tid haft stor lyst til at tilegne mig ny og mere viden, viden som kunne være til gavn for både mig selv og min arbejdsplads. Modulet fra akademiuddannelse i sundhedspraksis var derfor en oplagt mulighed for at fordybe sig i teori og opgaveskrivning. Helle udtrykker det på denne måde i en travl hverdag er det svært at f Helle Ranch er social- og sundhedsassistent og ansat på rehabiliteringsafsnit M3 på Hobro sygehus. finde tid til at læse og lære. Som studerende bliver det mit arbejde i en afgrænset periode at læse og lære nyt, hvilket har været et stort privilegium. Forventningerne indfries Hendes forventninger til modulet Sammenhængende patientforløb, var at få større viden om den primærkommunale sektor, især forvaltningsdelen. Ligeledes havde Helle en forventning om at udviklingen af faglige og personlige kompetencer ville kunne udvikle på det i forvejen gode samarbejde med patienterne og hjemkommunen. Blev hendes forventninger så indfriet? Ifølge Helle har modulet været en stor succes for hende både fagligt og personligt. Det var en gave, at holdet var sammensat af studerende fra primærkommunal praksis, somatik og socialpsykiatri. Der skete dagligt en erfaringsudveksling og gensidig læring. De forskellige arbejdslivs historier satte gang i refleksionerne og gav en bevidsthed om, at alle ønsker, at patienter og borger oplever deres forløb som sammenhængende og uden fejltrin. Undervisningen og den skriftlige opgave har givet mig en teoretisk ballast, som jeg ikke tidligere har haft, og som jeg allerede nu kan mærke giver mig redskaber til mit daglige arbejde. Teori og argumentation Hvordan har din hverdag været efter modulets afslutning? Jeg er blevet meget bedre til at bringe relevante ting i spil, mine argumentationer er blevet mere sikre og helt sikkert bedre funderet på et teoretisk grundlag, siger Helle og fortsætter: Jeg har tilegnet mig teori og erfaret sammenhænge, der gør at jeg tænker i andre baner, når jeg er sammen med patienterne. Jeg oplever at den faglige og personlige udvikling, jeg har været igennem, på få uger giver mit arbejdsliv nye og positive vinkler. Da Helle Ranch startede på modulet Sammenhængende patientforløb på Akademiuddannelsen, var det tanken, at det var det ene modul, hun skulle på. Men de gode erfaringer har betydet, at Helle nu fortsætter, og aktuelt er i gang med modulet Sundhedspraksis. Akademiuddannelsens opbygning Akademiuddannelsen er bygget op af 6 moduler: 2 obligatoriske, 2 valgfrie, et specialeforløb samt et afgangsprojekt. Hele studiet svarer til et års fuldtidsstudium eller 60 ECTS point. Hvert modul vægter 10 ECTS point i alt. De obligatoriske moduler: Professionel praksis i sundhedssektoren Sundhedspraksis Man kan vælge et eller flere moduler eller hele uddannelsen. Gennemføres de 4 fagmoduler, har man ret til at kalde sig humanom. Gennemføres en hel VVU i Akademiuddannelse i Sundhedspraksis, har man ret til at kalde sig Akademiuddannet i Sundhedspraksis. Før man begynder på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, kan man deltage i to korte indledende kurser: 1. Studieforberedelse og metode 2. Udvikling og læreprocesser Udbudsplan 2012 Foråret 2012 Uge 4: Studieforberedende forløb - eftermiddag/aftenhold Uge 7: Modul 1: Professionel praksis - eftermiddag/aftenhold Modul 1: Professionel praksis Uge 14: Specialeforløb Modul 2: Sundhedspraksis Uge 21: Modul 3: Sammenhængende patientforløb Efteråret 2012 Uge 33 Modul 4: Tværfaglige funktionsområder i sundhedspraksis Uge 39 Modul 5: Specialeforløb Uge 46 Modul 6: Afsluttende projekt Akademiuddannelsen som fuldtidsstudium løber fra uge Du kan læse mere om akademiuddannelsen, tilmelding og priser, på vores hjemmeside eller skriv en mail til os med spørgsmål på De valgfrie moduler: Sammenhængende patientforløb Tværfaglige funktionsområder i sundhedspraksis 2 3

3 Fyrtårnsmøde De første pædagogiske assistenter fra I vores samtid handler det ikke om at beskytte sundheden mod sygdomme via forebyggelse, men om en stræben efter raskhed og velvære via adfærds- og personlighedsregulerende midler. Dermed hænger den medicinske diskurs sammen med pædagogiske fordringer om raskhed og ungdommelighed og, med moderne styrings- og kontrolformers mål om omstillingsparat, arbejdskraft. At folk tager medicinske hjælpemidler i brug med henblik på raskhed, det er i sig selv ikke misbrug. Problemet opstår, når raskhedsfremmen bliver livstruende, når livsstilen ikke er bæredygtig. Det er livsstilen, som udgør et moralsk problem og en pædagogisk opgave, ikke hjælpemidlerne. - fi losof Lars Henrik Schmidt - Om raskhedsfremme Lyder det som noget for dig? Så reserver allerede nu onsdag den 28. marts 2012, og kom og hør filosof Lars-Henrik Schmidt s foredrag om raskhedsfremme. Mødet fi nder sted på: Østre Allé Aalborg onsdag 28/3-12 kl i Salen. Arrangementet er gratis. byder på kaffe/the og kage i forbindelse med mødet. Tilmelding til Jane Hegner Heilesen på tlf eller Tilmeldingsfrist fredag 23/3-12. Den 11. november 2011 var dagen, hvor de første 56 pædagogiske assistentelever blev færdige på. Det var tid til sang, fl otte taler og overrækning af beviser. Dagens første taler var direktør Lars Jakobsen som sagde, at han var stolt over at stå her i dag ikke kun på skolens vegne, men også på elevernes vegne. I har fået en god uddannelse, som dækker det behov, der er brug for i arbejdet. I er fagligt dygtige teoretikere som kan sætte aktiviteter i gang. Der sker noget, hvor I befi nder jer. I er de første pædagogiske assistenter fra og skal være med til at bane vejen for jer selv og kommende pædagogiske assistenter. Det er vigtigt, at I har gejsten også i fagligheden. Til slut ønskede han eleverne tillykke med deres eksamen. FOA var repræsenteret ved sektorformand i FOA Frederikshavn, Susanne Jensen, der også ønskede eleverne tillykke med eksamen og en god festdag. Hun sagde blandt andet, - I er nu klar til at høste frugten af jeres eksamen. I har nogen særlige evner og kvalifi kationer. Husk at vise kommunerne hvad I kan, når I arbejder med mennesker. del af sin tid på at tale om personlig udvikling, klassens trivsel, et bedre liv med en uddannelse, praktik i udlandet og om naturlig nysgerrighed. Det lykkedes det hele. Der er altid håb, hvor der er en vilje og lyst til at lære. Uddannelse er ikke noget man får, det er noget man tager, sagde han. Jan K. Bertelsen ønskede de nyuddannede hjertelig tillykke med uddannelsen. Og så var det tid til at overrække eksamensbeviserne til de ny-udklækkede pædagogiske assistenter. Fremtiden for de pædagogiske assistenter På følger man de første pædaogiske assistenter på tæt hold. Kort før de blev færdige spurgte eleverne om deres fremtidsplaner. Undersøgelsen følges op i foråret 2012, så man kan se, hvad der sker med det første hold. Lige nu er jobsituationen således: Hvad skal der ske når du er færdig med din uddannelse Antal Jeg har fået fast job 6 Jeg har fået vikar job 10 Jeg vil videreuddanne mig 12 Hatte til lejligheden! Hvad prioriteres i et nyt job: Hvad er vigtigst i dit kommende arbejde? (Flere svarmuligheder) Antal Gode kollegaer 42 Mulighed for at udvikle mig 36 Spændende arbejdsopgaver 22 Indfl ydelse på arbejdet 21 Tryghed i jobbet 16 En god leder 8 God balance mellem arbejdsliv 7 og familieliv De fysiske rammer 6 Lønnen 3 Kort afstand til arbejdet 2 Andet 1 Frynsegoder 0 Arbejdspladsens image 0 Begyndervanskeligheder Jeg vil gerne hvae et job, 19 Herefter fi k afdelingsleder Jan K. men har ikke noget endnu Bertelsen ordet. Han fortalte om Andet 9 begyndervanskeligheder med IT I alt 56 4 og lokalerne, men brugte også en 5

4 Unges muligheder for at få en uddannelse Af direktør Lars J. L. Jakobsen Det er som bekendt en vigtig ambition for samfundet og for den enkelte, at alle unge får en god mulighed for at komme i gang med en ungdomsuddannelse, og ikke mindst at de gennemfører. For ca. en måned siden blev jeg i medierne citeret for at skulle have sagt at kommunerne misbruger SOSU-uddannelserne til at anbringe unge i en uddannelse. Citatet ikke korrekt, idet jeg ikke mener, at det forholder sig sådan. Tværtimod er min holdning, at uddannelserne bredt set sammen med gode kræfter i kommunerne, har en fælles opgave i at bidrage til, at det skal gå godt for de unge i vores samfund afviste ansøgere Ifølge offi cielle tal, skulle der mangle ca praktikpladser ud over dem, der søger ind på SOSU-uddannelserne uden held. Tilsammen ligger vi nok omkring afviste ansøgere i alt i erhvervsuddannelserne. Det gør jo arbejdet med at nå 95 % målsætningen meget svær. Det er op ad bakke og vil fortsat være det, hvis vi ikke får fundet nye løsninger. Et af de synlige tiltag er praktikpladskampagner for at få hovedsagelig den private sektor til at tage fl ere elever eller lærlinge. Et arbejde, også deltager aktivt i. Vi håber blandt andet på, at der kan være åbninger i den pædagogiske sektor, som er præget af mange ansatte uden den faglige uddannelse, der hører til det pædagogiske arbejde. Dette er sagt uden at bedømme det seriøse arbejde, der dagligt leveres i sektoren, men nævnes fordi der her kunne være et potentiale for, at både den offentlige og private sektor opretter lidt fl ere elevpladser, måske især i den private sektor. I nogle uddannelser er der indført adgangsbegrænsning allerede til grundforløbet. Det er der ikke på den indgang, vi er en del af. Derfor optages stort set alle, der søger. Stigning i ansøgerantal har haft en stor stigning i antallet af unge, der søger vores grundforløb. Vi optager fl ere end, der umiddelbart efter vil kunne få en karriere indenfor SOSU- eller den pædagogiske sektor. Det gør vi med god samvittighed, idet vi anser det for en samfundsnyttig opgave at udvikle unge optimalt, og det vel at bemærke ud fra det ståsted, de møder med. Det er en forholdsvis ligetil professionel opgave for nogles vedkommende og for andres vedkommende en stor udfordring for skolen. For at sidstnævnte gruppe får optimale muligheder, arbejder vi bl.a. med mentorstøtte, særlig specialpædagogisk støtte, SPS, fra staten, læsevejledning, ekstra lærerressourcer i undervisningen. Desuden har vi jo med arbejdspladsernes velvilje en glimrende mulighed for at indbygge praktik, hvilket er guld værd. Endelig er der muligheden for at vi kan forlænge varigheden af grundforløbet i op til 60 uger. Fair chance Der er altså fi ne muligheder i lovgivningen, og vi mener selv, at vi når gode resultater, og at vores sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige miljø betyder, at det vi tilbyder, giver unge et solidt løft både på det personlige og faglige plan. Endemålet er jo altid at gøre den enkelte arbejdsmarkedsparat eller i første omgang uddannelsesparat. Som det her viser, går vi ind og løfter det vi kan, så vi bidrager til at alle unge får en fair chance for uddannelse og job. Resultater fra s elevtrivselsundersøgelse 2011 I forhold til den overordnede elevtrivsel scorer SOSU Nord 70. En score på 70 svarer til en god vurdering. Landsgennemsnittet for social og sundhedsskoler samlet er også % af eleverne på kan karakteriseres som Ambassadører. Disse er kendetegnet ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Landsgennemsnittet for social og sundhedsskoler samlet er på 66 % Ambassadører. Undersøgelsen viser, at s styrker især er underviserne og elevernes egen-motivation, mens der kan forbedres angående organisering og fysisk miljø. Statistik fra seneste optag på Uddannelse Antal ansøgere Antal optagne Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Future Lab åbner den 30. april Læs mere på inden så længe. 246 ansøgere til optaget i januar ansøgere til optaget i januar ansøgere til optaget i marts ansøgere til optaget i januar elever 216 elever 118 elever 39 elever 6 7

5 Redskabsgymnastik Alle disse redskaber hvad er nu hvad i denne buket af nye udtryk og årgangsvin? Hænger redskaberne sammen? Kan man bruge mere end ét ad gangen, eller må man have en favorit? I denne artikel forsøger vi at skabe overblik over, hvilke redskaber der især arbejdes med på, samt hvordan de hænger sammen og bringes i spil i elevernes og undervisernes dagligdag. s arbejder ud fra værdier som bygger på et åbent og kreativt miljø præget af samarbejde og fleksibilitet, og det stiller krav til de redskaber, der til dagligt tages i brug i undervisningsøjemed. Redskaberne skal på den ene side understøtte og styrke undervisningssituationen, hjælpe eleverne i indlæringssituationen og afspejle samfundets udvikling. Samtidig skal de også harmonere med og synliggøre de centrale værdier der gennemsyrer, nemlig: respekt, troværdighed, dialog og kompetence. De undervisnings redskaber, der især anvendes på SOSU Nord, er: Problembaseret Læring (PBL), Læringsstile og Cooperative Learning (CL). Problembaseret læring Allerede I 1999 indførte SOSU Nord undervisning med udgangspunkt i PBL principperne, og det er til stadighed et relevant og bærende undervisningsredskab den dag i dag. 8 PBL fokusere i høj grad på, at elevernes egne spørgsmål og erfaringer inddrages i undervisningssituationen, og at det faglige altid relateres tæt til situationer, eleverne kan møde i deres fremtidige arbejde. Samtidig veksles der i undervisningen imellem klasseundervisning, hvor underviserne præsenterer eleverne for forskellige relevante cases og problemstillinger og casebaseret gruppearbejde, hvor eleverne arbejder med konkrete praksisnære problemstillinger. Tanken med PBL er at understøtter såvel udviklingen af elevernes personlige som faglige kompetencer. Læringsstile Indsatsområderne i handlingsplan for øget gennemførelse på SOSU Nord i omfattede blandt andet læringsstile som et redskab, med hvilket gennemførelsen skulle øges. Med henblik på at Udvikle og anvende anderledes undervisningsmetoder, der kan imødekomme elevernes individuelle læringsstil, dygtiggjorde skolen i alle undervisere og i øvrigt relevant personale udi læringsstile, og undervisning udfra disse. Ligesom også praktikvejleder-kurserne kom til at omfatte viden omkring læringsstile, således at dette redskab kunne følge eleverne ud i praktikken. serumsledelse og Cooperative Learning (CL) som pædagogisk værktøj. Når eleverne begynder på SOSU Nord, får de en introduktionsfolder omkring læringsstile, og når de er i gang gennemfører de en læringsstilstest, der efterfølgende gennemgås sammen med deres kontaktlærer. Udover at kendskabet til elevernes forskellige læringsstile giver underviserne bedre mulighed for at tilpasse materialer og tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt, så får de enkelte elever, som kender deres egen læringsstil, også meget lettere ved at tage ansvar for og tilrettelægge deres egen læring på skolen og derhjemme. Cooperativ Learning I Handlingsplan for øget gennemførelse 2011 kan man læse, at fastholdelsen skal øges igennem undervisningsdifferentiering, klas- Undervisningsdifferentieringen hænger sammen med arbejdet med læringsstile, som fortsætter ufortrødent. Klasserumsledelse hænger sammen med CL, idet underviseren i forbindelse med CL virker som en facilitator af forskellige øvelser, og det i høj grad er eleverne selv, der formidler til og samarbejder med hinanden i grupper. Undervisningen bliver tilrettelagt så det er muligt, at bevæge sig indimellem og få ilt til hjernen, mens eksempelvis faglige områder diskuteres eller der arbejdes med klassen sociale liv. Formålet med CL er, at øge elevernes selvstændighed og samarbejdsevner, igennem de skiftende øvelser i undervisningen. I første omgang er CL som undervisningsredskab taget forsøgsvis i brug, af en udvalgt gruppe undervisere, men efter evaluering af forløbet er der bevilget yderligere midler fra Fastholdelseskaravanen, til at yderligere 50 medarbejdere kan komme på kursus i løbet af foråret Hvordan redskaberne spiller sammen til dagligt? Når vi bruger så mange forskellige redskaber, og hele tiden afsøger vores omverden for nye relevante af slagsen, så er det fordi, vi ved at anvende de til enhver tid bedste redskaber, og ved at kombinerer dem bedst muligt, kan give vores elever en fleksibilitet og struktur, der muliggør navigation i en foranderlig og til tider uoverskuelig verden, udtaler vicedirektør Anja Viegh Jørgensen. tilgås og diskuteres på skolen, så er læringsstilene det redskab, der bruges af eleverne, når de skal forholde sig til undervisningen og tage den til sig. CL harmonerer med læringsstilene, som et supplement til disse. Hvor læringsstile identificerer forskellige læringstyper, giver CL mulighed for den forskellighed i undervisningen, som understøtter de mange læringsstile, der ellers er svære at indarbejde i en klassisk undervisningssituation. Hvor PBL er den overordnede tilgang til, hvordan undervisning tilrettelægges og virkeligheden 9

6 Åbent hus 2012 i Aalborg og i Hjørring har i år haft åbent hus to gange. Først i Aalborg den 1. februar 2012 og derefter i Hjørring den 9. februar Der har ikke tidligere været holdt åbent hus i Hjørring. Begge steder var velbesøgt, og interessen for at finde ud af mere om SOSU uddannelserne var tilfredsstillende. På Østre Allé var salen næsten fyldt Besøgende havde begge steder lejlighed til at tale med repræsentanter fra praktikken. Det er en god mulighed for kommende ansøgere til at få afstemt forventninger til praktikopholdet. er glade for, at det kan lade sig gøre, og vil gerne benytte denne lejligheden til at takke praktikken for deres indsats. Sygehus Vendsyssel og Frederikshavn Kommune var på besøg i Hjørring I Hjørring var der også mange gæster Her finder du 10 Aalborg/Jammerbugt Storemosevej Vodskov Vendsyssel Hedevold Hjørring Aalborg/Himmerland Jellingvej Svenstrup Vendsyssel (Frederikshavn Handelsskole) Kirkegade Frederikshavn Aalborg/Himmerland (Tradium) Kirketoften Hobro Aalborg Kursus- og UdviklingsCenter Østre Alle Aalborg Spørgelysten var stor Det grønne hold i Aalborg

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Nyhedsbrev Maj 2010 Kære samarbejdspartner Jubilæumsaktiviteterne er godt i gang. De er meget forskelligartede og der sættes meget i gang. Lige om lidt er der både fremtidsworkshops for eleverne et stort

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

2 SOSU Nord SOSU Nord

2 SOSU Nord SOSU Nord Udviklingsplan 2010-2011 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................................. 5 Om.......................................................... 6 Opgaver og formål

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben Kære samarbejdspartner Velkommen tilbage fra ferie. På forventer vi, at der begynder 809 nye elever på skolen i ugerne 32-35. Af dem er de 420 grundforløbselever, 243 social- og sundhedshjælperelever og

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik Kære samarbejdspartner steder, og på arbejder vi på højtryk for at blive klar til juleferien. I dette blad kan du bl.a. læse om Ny Nordisk Skole, jobrotation, første spadestik til vores nye skole, DM i

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere