Kære samarbejdspartner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære samarbejdspartner"

Transkript

1 Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene og til os selv - alt imens foråret sagte sniger sig ind på os. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om de første pædagogiske assistenter og om de undervisningsmetoder, skolen anvender. Desuden fortæller vi om åbent hus, om unges muligheder for uddannelse og endelig om vores kommende fyrtårnsmøde om Raskhedsfremme. God fornøjelse med nyhedsbrevet. Direktør Lars Jakobsen Praktikforum Er du daglig/ansvarlig praktikvejleder eller praktikkoordinator, så er SOSU Nords Praktikforum et godt sted at holde dig opdateret om skolens uddannelser. Udviklingskonsulent Jytte Solhøj, der til dagligt vedligeholder siden, siger, på Praktikforum har vi samlet alt det, du som praktikvejleder/koordinator kan få brug for i forbindelse med uddannelsen af SOSU/PAU elever. Vi sørger for at holde siden opdateret, så du altid kan fi nde de sidst nye skemaer og retningslinjer med mere. I vidensbank SOSU og PAU fi ndes gældende retningslinjer, skole/praktikplaner, lokale uddannelsesplaner og praktik mål. Du kan fi nde gode råd om refl eksion, helhedsvurderinger og vejledningssamtaler. Med jævne mellemrum sendes der nyt om spændende tiltag som fyrtårnsmøder, praktikvejledertræf og lignende, hvor praktikken er velkommen til at deltage. et sendes også ud, hvis der sker ændringer i retningslinjer og love. Har du gode ideer eller forslag til andet som eventuelt kan ligge på Praktikforum, så er du velkommen til at maile eller ringe til Jytte Solhøj. Skriv til eller ring på tlf Link til praktikforum: Under fanen blanketter fi nder du evalueringsskemaer som midtvejs- og afsluttende evalueringer og skemaer til godskrivning af praktikken. Praktikforum har også sit eget nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Ansvarshavende redaktør: Lars J. L. Jakobsen. Kontakt: Lone S. Dremstrup, tlf eller Anette M. Svendsen,

2 Nye og positive vinkler i arbejdslivet Af uddannelseskonsulent Marianne K. Stage Helle Ranch er social- og sundhedsassistent og ansat på rehabiliteringsafsnit M3 på Hobro sygehus. Afdelingen er normeret til 24 patienter, som i gennemsnit er indlagt op til 2-3 måneder. Hun har omkring 50 kollegaer med forskellig faglig baggrund, heriblandt flere social- og sundhedsassistenter. Arbejdsdagen består ud over pleje og omsorg og rehabilitering også af tæt kontakt til hjemkommunen og hjemmeplejen i forbindelse med udskrivelse og planlægning af den hverdag, som patienterne skal hjem til. Det er i alles interesse, at patienter, der udskrives til eget hjem eller plejecentre, oplever sammenhæng i deres sygdomsog behandlingsforløb. At relevante informationer havner de rigtige steder, og at der er etableret den hjælp der er behov for, i det øjeblik en patient bliver udskrevet fra et langvarigt rehabiliteringsforløb. Ny og mere viden Helle Ranch startede Akademiuddannelse i sundhedspraksis med modulet Sammenhængende patientforløb. Et modul der i overskrifterne og målene for læring passer meget godt til de arbejdsopgaver, der er på M3. Jeg har igennem længere tid haft stor lyst til at tilegne mig ny og mere viden, viden som kunne være til gavn for både mig selv og min arbejdsplads. Modulet fra akademiuddannelse i sundhedspraksis var derfor en oplagt mulighed for at fordybe sig i teori og opgaveskrivning. Helle udtrykker det på denne måde i en travl hverdag er det svært at f Helle Ranch er social- og sundhedsassistent og ansat på rehabiliteringsafsnit M3 på Hobro sygehus. finde tid til at læse og lære. Som studerende bliver det mit arbejde i en afgrænset periode at læse og lære nyt, hvilket har været et stort privilegium. Forventningerne indfries Hendes forventninger til modulet Sammenhængende patientforløb, var at få større viden om den primærkommunale sektor, især forvaltningsdelen. Ligeledes havde Helle en forventning om at udviklingen af faglige og personlige kompetencer ville kunne udvikle på det i forvejen gode samarbejde med patienterne og hjemkommunen. Blev hendes forventninger så indfriet? Ifølge Helle har modulet været en stor succes for hende både fagligt og personligt. Det var en gave, at holdet var sammensat af studerende fra primærkommunal praksis, somatik og socialpsykiatri. Der skete dagligt en erfaringsudveksling og gensidig læring. De forskellige arbejdslivs historier satte gang i refleksionerne og gav en bevidsthed om, at alle ønsker, at patienter og borger oplever deres forløb som sammenhængende og uden fejltrin. Undervisningen og den skriftlige opgave har givet mig en teoretisk ballast, som jeg ikke tidligere har haft, og som jeg allerede nu kan mærke giver mig redskaber til mit daglige arbejde. Teori og argumentation Hvordan har din hverdag været efter modulets afslutning? Jeg er blevet meget bedre til at bringe relevante ting i spil, mine argumentationer er blevet mere sikre og helt sikkert bedre funderet på et teoretisk grundlag, siger Helle og fortsætter: Jeg har tilegnet mig teori og erfaret sammenhænge, der gør at jeg tænker i andre baner, når jeg er sammen med patienterne. Jeg oplever at den faglige og personlige udvikling, jeg har været igennem, på få uger giver mit arbejdsliv nye og positive vinkler. Da Helle Ranch startede på modulet Sammenhængende patientforløb på Akademiuddannelsen, var det tanken, at det var det ene modul, hun skulle på. Men de gode erfaringer har betydet, at Helle nu fortsætter, og aktuelt er i gang med modulet Sundhedspraksis. Akademiuddannelsens opbygning Akademiuddannelsen er bygget op af 6 moduler: 2 obligatoriske, 2 valgfrie, et specialeforløb samt et afgangsprojekt. Hele studiet svarer til et års fuldtidsstudium eller 60 ECTS point. Hvert modul vægter 10 ECTS point i alt. De obligatoriske moduler: Professionel praksis i sundhedssektoren Sundhedspraksis Man kan vælge et eller flere moduler eller hele uddannelsen. Gennemføres de 4 fagmoduler, har man ret til at kalde sig humanom. Gennemføres en hel VVU i Akademiuddannelse i Sundhedspraksis, har man ret til at kalde sig Akademiuddannet i Sundhedspraksis. Før man begynder på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, kan man deltage i to korte indledende kurser: 1. Studieforberedelse og metode 2. Udvikling og læreprocesser Udbudsplan 2012 Foråret 2012 Uge 4: Studieforberedende forløb - eftermiddag/aftenhold Uge 7: Modul 1: Professionel praksis - eftermiddag/aftenhold Modul 1: Professionel praksis Uge 14: Specialeforløb Modul 2: Sundhedspraksis Uge 21: Modul 3: Sammenhængende patientforløb Efteråret 2012 Uge 33 Modul 4: Tværfaglige funktionsområder i sundhedspraksis Uge 39 Modul 5: Specialeforløb Uge 46 Modul 6: Afsluttende projekt Akademiuddannelsen som fuldtidsstudium løber fra uge Du kan læse mere om akademiuddannelsen, tilmelding og priser, på vores hjemmeside eller skriv en mail til os med spørgsmål på De valgfrie moduler: Sammenhængende patientforløb Tværfaglige funktionsområder i sundhedspraksis 2 3

3 Fyrtårnsmøde De første pædagogiske assistenter fra I vores samtid handler det ikke om at beskytte sundheden mod sygdomme via forebyggelse, men om en stræben efter raskhed og velvære via adfærds- og personlighedsregulerende midler. Dermed hænger den medicinske diskurs sammen med pædagogiske fordringer om raskhed og ungdommelighed og, med moderne styrings- og kontrolformers mål om omstillingsparat, arbejdskraft. At folk tager medicinske hjælpemidler i brug med henblik på raskhed, det er i sig selv ikke misbrug. Problemet opstår, når raskhedsfremmen bliver livstruende, når livsstilen ikke er bæredygtig. Det er livsstilen, som udgør et moralsk problem og en pædagogisk opgave, ikke hjælpemidlerne. - fi losof Lars Henrik Schmidt - Om raskhedsfremme Lyder det som noget for dig? Så reserver allerede nu onsdag den 28. marts 2012, og kom og hør filosof Lars-Henrik Schmidt s foredrag om raskhedsfremme. Mødet fi nder sted på: Østre Allé Aalborg onsdag 28/3-12 kl i Salen. Arrangementet er gratis. byder på kaffe/the og kage i forbindelse med mødet. Tilmelding til Jane Hegner Heilesen på tlf eller Tilmeldingsfrist fredag 23/3-12. Den 11. november 2011 var dagen, hvor de første 56 pædagogiske assistentelever blev færdige på. Det var tid til sang, fl otte taler og overrækning af beviser. Dagens første taler var direktør Lars Jakobsen som sagde, at han var stolt over at stå her i dag ikke kun på skolens vegne, men også på elevernes vegne. I har fået en god uddannelse, som dækker det behov, der er brug for i arbejdet. I er fagligt dygtige teoretikere som kan sætte aktiviteter i gang. Der sker noget, hvor I befi nder jer. I er de første pædagogiske assistenter fra og skal være med til at bane vejen for jer selv og kommende pædagogiske assistenter. Det er vigtigt, at I har gejsten også i fagligheden. Til slut ønskede han eleverne tillykke med deres eksamen. FOA var repræsenteret ved sektorformand i FOA Frederikshavn, Susanne Jensen, der også ønskede eleverne tillykke med eksamen og en god festdag. Hun sagde blandt andet, - I er nu klar til at høste frugten af jeres eksamen. I har nogen særlige evner og kvalifi kationer. Husk at vise kommunerne hvad I kan, når I arbejder med mennesker. del af sin tid på at tale om personlig udvikling, klassens trivsel, et bedre liv med en uddannelse, praktik i udlandet og om naturlig nysgerrighed. Det lykkedes det hele. Der er altid håb, hvor der er en vilje og lyst til at lære. Uddannelse er ikke noget man får, det er noget man tager, sagde han. Jan K. Bertelsen ønskede de nyuddannede hjertelig tillykke med uddannelsen. Og så var det tid til at overrække eksamensbeviserne til de ny-udklækkede pædagogiske assistenter. Fremtiden for de pædagogiske assistenter På følger man de første pædaogiske assistenter på tæt hold. Kort før de blev færdige spurgte eleverne om deres fremtidsplaner. Undersøgelsen følges op i foråret 2012, så man kan se, hvad der sker med det første hold. Lige nu er jobsituationen således: Hvad skal der ske når du er færdig med din uddannelse Antal Jeg har fået fast job 6 Jeg har fået vikar job 10 Jeg vil videreuddanne mig 12 Hatte til lejligheden! Hvad prioriteres i et nyt job: Hvad er vigtigst i dit kommende arbejde? (Flere svarmuligheder) Antal Gode kollegaer 42 Mulighed for at udvikle mig 36 Spændende arbejdsopgaver 22 Indfl ydelse på arbejdet 21 Tryghed i jobbet 16 En god leder 8 God balance mellem arbejdsliv 7 og familieliv De fysiske rammer 6 Lønnen 3 Kort afstand til arbejdet 2 Andet 1 Frynsegoder 0 Arbejdspladsens image 0 Begyndervanskeligheder Jeg vil gerne hvae et job, 19 Herefter fi k afdelingsleder Jan K. men har ikke noget endnu Bertelsen ordet. Han fortalte om Andet 9 begyndervanskeligheder med IT I alt 56 4 og lokalerne, men brugte også en 5

4 Unges muligheder for at få en uddannelse Af direktør Lars J. L. Jakobsen Det er som bekendt en vigtig ambition for samfundet og for den enkelte, at alle unge får en god mulighed for at komme i gang med en ungdomsuddannelse, og ikke mindst at de gennemfører. For ca. en måned siden blev jeg i medierne citeret for at skulle have sagt at kommunerne misbruger SOSU-uddannelserne til at anbringe unge i en uddannelse. Citatet ikke korrekt, idet jeg ikke mener, at det forholder sig sådan. Tværtimod er min holdning, at uddannelserne bredt set sammen med gode kræfter i kommunerne, har en fælles opgave i at bidrage til, at det skal gå godt for de unge i vores samfund afviste ansøgere Ifølge offi cielle tal, skulle der mangle ca praktikpladser ud over dem, der søger ind på SOSU-uddannelserne uden held. Tilsammen ligger vi nok omkring afviste ansøgere i alt i erhvervsuddannelserne. Det gør jo arbejdet med at nå 95 % målsætningen meget svær. Det er op ad bakke og vil fortsat være det, hvis vi ikke får fundet nye løsninger. Et af de synlige tiltag er praktikpladskampagner for at få hovedsagelig den private sektor til at tage fl ere elever eller lærlinge. Et arbejde, også deltager aktivt i. Vi håber blandt andet på, at der kan være åbninger i den pædagogiske sektor, som er præget af mange ansatte uden den faglige uddannelse, der hører til det pædagogiske arbejde. Dette er sagt uden at bedømme det seriøse arbejde, der dagligt leveres i sektoren, men nævnes fordi der her kunne være et potentiale for, at både den offentlige og private sektor opretter lidt fl ere elevpladser, måske især i den private sektor. I nogle uddannelser er der indført adgangsbegrænsning allerede til grundforløbet. Det er der ikke på den indgang, vi er en del af. Derfor optages stort set alle, der søger. Stigning i ansøgerantal har haft en stor stigning i antallet af unge, der søger vores grundforløb. Vi optager fl ere end, der umiddelbart efter vil kunne få en karriere indenfor SOSU- eller den pædagogiske sektor. Det gør vi med god samvittighed, idet vi anser det for en samfundsnyttig opgave at udvikle unge optimalt, og det vel at bemærke ud fra det ståsted, de møder med. Det er en forholdsvis ligetil professionel opgave for nogles vedkommende og for andres vedkommende en stor udfordring for skolen. For at sidstnævnte gruppe får optimale muligheder, arbejder vi bl.a. med mentorstøtte, særlig specialpædagogisk støtte, SPS, fra staten, læsevejledning, ekstra lærerressourcer i undervisningen. Desuden har vi jo med arbejdspladsernes velvilje en glimrende mulighed for at indbygge praktik, hvilket er guld værd. Endelig er der muligheden for at vi kan forlænge varigheden af grundforløbet i op til 60 uger. Fair chance Der er altså fi ne muligheder i lovgivningen, og vi mener selv, at vi når gode resultater, og at vores sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige miljø betyder, at det vi tilbyder, giver unge et solidt løft både på det personlige og faglige plan. Endemålet er jo altid at gøre den enkelte arbejdsmarkedsparat eller i første omgang uddannelsesparat. Som det her viser, går vi ind og løfter det vi kan, så vi bidrager til at alle unge får en fair chance for uddannelse og job. Resultater fra s elevtrivselsundersøgelse 2011 I forhold til den overordnede elevtrivsel scorer SOSU Nord 70. En score på 70 svarer til en god vurdering. Landsgennemsnittet for social og sundhedsskoler samlet er også % af eleverne på kan karakteriseres som Ambassadører. Disse er kendetegnet ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Landsgennemsnittet for social og sundhedsskoler samlet er på 66 % Ambassadører. Undersøgelsen viser, at s styrker især er underviserne og elevernes egen-motivation, mens der kan forbedres angående organisering og fysisk miljø. Statistik fra seneste optag på Uddannelse Antal ansøgere Antal optagne Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Future Lab åbner den 30. april Læs mere på inden så længe. 246 ansøgere til optaget i januar ansøgere til optaget i januar ansøgere til optaget i marts ansøgere til optaget i januar elever 216 elever 118 elever 39 elever 6 7

5 Redskabsgymnastik Alle disse redskaber hvad er nu hvad i denne buket af nye udtryk og årgangsvin? Hænger redskaberne sammen? Kan man bruge mere end ét ad gangen, eller må man have en favorit? I denne artikel forsøger vi at skabe overblik over, hvilke redskaber der især arbejdes med på, samt hvordan de hænger sammen og bringes i spil i elevernes og undervisernes dagligdag. s arbejder ud fra værdier som bygger på et åbent og kreativt miljø præget af samarbejde og fleksibilitet, og det stiller krav til de redskaber, der til dagligt tages i brug i undervisningsøjemed. Redskaberne skal på den ene side understøtte og styrke undervisningssituationen, hjælpe eleverne i indlæringssituationen og afspejle samfundets udvikling. Samtidig skal de også harmonere med og synliggøre de centrale værdier der gennemsyrer, nemlig: respekt, troværdighed, dialog og kompetence. De undervisnings redskaber, der især anvendes på SOSU Nord, er: Problembaseret Læring (PBL), Læringsstile og Cooperative Learning (CL). Problembaseret læring Allerede I 1999 indførte SOSU Nord undervisning med udgangspunkt i PBL principperne, og det er til stadighed et relevant og bærende undervisningsredskab den dag i dag. 8 PBL fokusere i høj grad på, at elevernes egne spørgsmål og erfaringer inddrages i undervisningssituationen, og at det faglige altid relateres tæt til situationer, eleverne kan møde i deres fremtidige arbejde. Samtidig veksles der i undervisningen imellem klasseundervisning, hvor underviserne præsenterer eleverne for forskellige relevante cases og problemstillinger og casebaseret gruppearbejde, hvor eleverne arbejder med konkrete praksisnære problemstillinger. Tanken med PBL er at understøtter såvel udviklingen af elevernes personlige som faglige kompetencer. Læringsstile Indsatsområderne i handlingsplan for øget gennemførelse på SOSU Nord i omfattede blandt andet læringsstile som et redskab, med hvilket gennemførelsen skulle øges. Med henblik på at Udvikle og anvende anderledes undervisningsmetoder, der kan imødekomme elevernes individuelle læringsstil, dygtiggjorde skolen i alle undervisere og i øvrigt relevant personale udi læringsstile, og undervisning udfra disse. Ligesom også praktikvejleder-kurserne kom til at omfatte viden omkring læringsstile, således at dette redskab kunne følge eleverne ud i praktikken. serumsledelse og Cooperative Learning (CL) som pædagogisk værktøj. Når eleverne begynder på SOSU Nord, får de en introduktionsfolder omkring læringsstile, og når de er i gang gennemfører de en læringsstilstest, der efterfølgende gennemgås sammen med deres kontaktlærer. Udover at kendskabet til elevernes forskellige læringsstile giver underviserne bedre mulighed for at tilpasse materialer og tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt, så får de enkelte elever, som kender deres egen læringsstil, også meget lettere ved at tage ansvar for og tilrettelægge deres egen læring på skolen og derhjemme. Cooperativ Learning I Handlingsplan for øget gennemførelse 2011 kan man læse, at fastholdelsen skal øges igennem undervisningsdifferentiering, klas- Undervisningsdifferentieringen hænger sammen med arbejdet med læringsstile, som fortsætter ufortrødent. Klasserumsledelse hænger sammen med CL, idet underviseren i forbindelse med CL virker som en facilitator af forskellige øvelser, og det i høj grad er eleverne selv, der formidler til og samarbejder med hinanden i grupper. Undervisningen bliver tilrettelagt så det er muligt, at bevæge sig indimellem og få ilt til hjernen, mens eksempelvis faglige områder diskuteres eller der arbejdes med klassen sociale liv. Formålet med CL er, at øge elevernes selvstændighed og samarbejdsevner, igennem de skiftende øvelser i undervisningen. I første omgang er CL som undervisningsredskab taget forsøgsvis i brug, af en udvalgt gruppe undervisere, men efter evaluering af forløbet er der bevilget yderligere midler fra Fastholdelseskaravanen, til at yderligere 50 medarbejdere kan komme på kursus i løbet af foråret Hvordan redskaberne spiller sammen til dagligt? Når vi bruger så mange forskellige redskaber, og hele tiden afsøger vores omverden for nye relevante af slagsen, så er det fordi, vi ved at anvende de til enhver tid bedste redskaber, og ved at kombinerer dem bedst muligt, kan give vores elever en fleksibilitet og struktur, der muliggør navigation i en foranderlig og til tider uoverskuelig verden, udtaler vicedirektør Anja Viegh Jørgensen. tilgås og diskuteres på skolen, så er læringsstilene det redskab, der bruges af eleverne, når de skal forholde sig til undervisningen og tage den til sig. CL harmonerer med læringsstilene, som et supplement til disse. Hvor læringsstile identificerer forskellige læringstyper, giver CL mulighed for den forskellighed i undervisningen, som understøtter de mange læringsstile, der ellers er svære at indarbejde i en klassisk undervisningssituation. Hvor PBL er den overordnede tilgang til, hvordan undervisning tilrettelægges og virkeligheden 9

6 Åbent hus 2012 i Aalborg og i Hjørring har i år haft åbent hus to gange. Først i Aalborg den 1. februar 2012 og derefter i Hjørring den 9. februar Der har ikke tidligere været holdt åbent hus i Hjørring. Begge steder var velbesøgt, og interessen for at finde ud af mere om SOSU uddannelserne var tilfredsstillende. På Østre Allé var salen næsten fyldt Besøgende havde begge steder lejlighed til at tale med repræsentanter fra praktikken. Det er en god mulighed for kommende ansøgere til at få afstemt forventninger til praktikopholdet. er glade for, at det kan lade sig gøre, og vil gerne benytte denne lejligheden til at takke praktikken for deres indsats. Sygehus Vendsyssel og Frederikshavn Kommune var på besøg i Hjørring I Hjørring var der også mange gæster Her finder du 10 Aalborg/Jammerbugt Storemosevej Vodskov Vendsyssel Hedevold Hjørring Aalborg/Himmerland Jellingvej Svenstrup Vendsyssel (Frederikshavn Handelsskole) Kirkegade Frederikshavn Aalborg/Himmerland (Tradium) Kirketoften Hobro Aalborg Kursus- og UdviklingsCenter Østre Alle Aalborg Spørgelysten var stor Det grønne hold i Aalborg

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb Virksomhedsophold på grundforløbet Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra i virksomhedsforløb 2 Indledning 3 Jeres institution skal have en grundforløbselev fra i virksomhedsophold.

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3 42 31 12 1 8 6 4 2 99 97 18 16 96 29 26 28 31 8 8 8 Lærere Adm.Bibl og IKT Ledelse Service 14 12 1 8 16 6 5 4 3 2 1 52 Antal ansøgere i.f.t Ansøgere Årselever 28 Antal hold/mål Antal dage pr. mål 488 331

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %:

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %: Personale: Ansatte fordelt på medarbejdergrupper Aldersfordeling på optagne i %: Antal årsværk 2009 i tal ordeling på optagne i %: Social og sundhedsassistentuddannelsen Ansøgere og optagne: Etnicitet

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område torsdag den 22. november 2012, kl. 8.30-10.30 Undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Mogens Andersen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis?

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Så er Akademiuddannelse en spændende mulighed! I et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt udbyder Efter- og videreuddannelse på

Læs mere

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT Social- og sundhedsuddannelserne - opbygning og muligheder for videreuddannelse Kære

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Vodskov d. 22. marts 2013

Vodskov d. 22. marts 2013 Vodskov d. 22. marts 2013 Opsamling på møde om lockout-situationen Indbudte: Alle relevante arbejdsgiverrepræsentanter for elever, kursister og studerende, der deltager i undervisning/uddannelse på SOSU

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov Referat af møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 2. marts 2010, kl. 9.00-11.30 Lokale 17, Vodskov. Deltagere: Birger Thomsen Leif Skaarup Susanne Jensen Pia

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Efteråret er over os. Bladene på træerne omkring os har de mest fantastiske farver lige nu og inden vi får set os om, kommer vinteren på besøg. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Tema i social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub. Faglighed. Connie Geissler Sektorformand Social- og sundhedssektoren

Tema i social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub. Faglighed. Connie Geissler Sektorformand Social- og sundhedssektoren Tema i social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub Faglighed Connie Geissler Sektorformand Social- og sundhedssektoren Er der behov for at snakke faglighed! Eller hjælper det, at argumentere for den

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Fagligt Nyhedsbrev. Pædagogisk Assistentuddannelse er nu en realitet. Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede!

Fagligt Nyhedsbrev. Pædagogisk Assistentuddannelse er nu en realitet. Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede! Fagligt Nyhedsbrev Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede! nyhedsbrev nr. 2 /august 2008 Læs bl.a. om: Pædagogisk Assistentuddannelse FOREDRAG og sektorgeneralforsamling Nye G-dags regler Lån et

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Nyhedsbrev Maj 2010 Kære samarbejdspartner Jubilæumsaktiviteterne er godt i gang. De er meget forskelligartede og der sættes meget i gang. Lige om lidt er der både fremtidsworkshops for eleverne et stort

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område manddag den 4. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 206, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Nina Hæsum SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC

SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Nina Hæsum SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. februar 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Jonna Hansen Jane

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema septemper Kære kollega! På vores personalemøde i maj blev I præsenteret for et projekt, som i dette efterår skal udspille sig i vores afdeling i et samarbejde med sygeplejeskolen i Vejle. Projektet

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Referat fra møde. Dagsorden:

Referat fra møde. Dagsorden: Referat fra møde Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 28. maj 2013, kl. 8.30-12.00 lokale 101, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen Maria Bruun Klavs

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse Lærerkursus Sønderborg 16-9-15 DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2 år 1 1/2 mdr.

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Praktikant eller studiejobber

Praktikant eller studiejobber Hej studerende Praktikant eller studiejobber også noget for dig! I en praktik eller et studiejob kan du som studerende fra en relevant uddannelse byde ind på at løse opgaver ude hos virksomhederne med

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere