FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt årige Søren Kristiansen, Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31"

Transkript

1 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt årige Søren Kristiansen, Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1

2 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål: (1) at måle omfanget af pengespil og pengespilsproblemer og (2) skabe indsigt i opfattelser og håndteringer af risici forbundet med pengespil hos danske børn og unge. Metode: Spørgeskemaundersøgelse (2.223 respondenter/skoleelever på 24 forskellige skoler i Danmark i alderen år samt kvalitative interviews (19 informanter fra det kvantitative sample). Screeningsredskabet SOGS-RA mhp at identificere personer uden spilleproblemer, med risikabel spilleadfærd og med potentiel problematisk spilleadfærd. Dataindsamling 2008/09 Projektet finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. 2

3 Præsentation af Aalborg Universitet 3 af 31 Udgangspunkt Ungdommen (især teenageårene) som eksperimenternes og afprøvningens periode. Naturlig proces på vej mod voksenlivet Nogle unge mennesker oplever en sværere vej mod voksenlivet end andre, hvor risikoadfærd kan føre til decideret misbrug. Pengespil: Et relativt underbelyst og uudforsket fænomen blandt børn og unge 3

4 Præsentation af Aalborg Universitet 4 af 31 Teori og hypoteser Goffman: Pengespil som action og kontekst for fremvisning af stærk karakter. Håndtering af risici mulig vej til befæstelse af social position i sociale fællesskaber Social indlæring/differential association (Sutherland): Fokus på social interaktion og læreprocesser i primærgrupper. Sammenhæng mellem problematisk spilleadfærd og oplevelsen af venners og families holdning til og opførsel i forhold til pengespil. Hegemonisk maskulinitet: Er pengespil forbundet med værdsatte maskuline værdier Irrationel tænkning og kontrolillusion: Overvurdering af evner til at påvirke udfald, undervurdering af held og tilfældighed 4

5 Tabel 1. Datagrundlag Køn: 48,6% drenge, 51,3% af piger Skoletype Antal % Folkeskole ,6 Fri/privatskole ,7 Alder Antal % , ,7 Ungdomsskole/10.klassecenter ,7 Efterskoler ,1 Total ,3 Total Præsentation af Aalborg Universitet 5 af 31 5

6 Hovedresultater - prævalens Livsprævalens: 84% har prøvet pengespil mindst én gang i livet. Periodeprævalens: 70% har prøvet pengespil inden for det seneste år. Har spillet pengespil nogensinde Piger (N/%) Drenge (N/%) Total (N/%) Alder 11-13** 467/42,8 452/41,4 1092/84, ** 352/36,6 450/46,8 961/83, * 61/37,7 80/49,4 162/87,1 Præsentation af Aalborg Universitet 6 af 31 6

7 Hovedresultater - frekvens Pengespil - frekvens 5.7% af drengene spiller hver dag eller flere gange om ugen 25,04% 0,62% 2,99% 16,34% Hvor ofte spiller du pengespil på nuværende tidspunkt Hver dag Flere gange om ugen Få gange om måneden Få gange om året Aldrig 1.1% af pigerne spiller hver dag eller flere gange om uge 55,01% Præsentation af Aalborg Universitet 7 af 31 7

8 Hovedresultater mest populære spil/alder Alder Pengespil nogensinde (N/%) (N/%) (N/%) Skrabelod/Quickspil 693(64,2) 610(64,6) 112 (70,4) Lotto 322(30) 282(30,2) 40(25,6) Kortspil** 254(23,7) 306(32,7) 65(41,4) Tips/oddset** 234(21,7) 267(28,4) 48(30,2) Sportskampe via udenlandske spilletjenester* 88(8,2) 109(11,8) 14(9) Ældre har i højere grad end yngre prøvet færdighedsspil. Samlet set (med periodeprævalens tendens til, at færdighedspil bliver mere udbredt med alderen, mens chancespil (eks. skrabespil) er mest udbredt blandt de yngste Præsentation af Aalborg Universitet 8 af 31 8

9 Hovedresultater mest populære spil/køn Flere drenge end piger spiller færdighedsspil ofte (ugentligt/dagligt) Køn Har spillet pengespil Pige Antal(%) Dreng Antal(%) Færdighedsspil mest udbredt blandt ældre og drenge Skrab** 680(62) 733(67,7) Lotto** 287(26,4) 356(33,3) Kortspil** 181(16,7) 443(41,3) Tips/oddset** 113(10,4) 435(40,1) Udl. Spilletjenester** 28(2,6) 182(17,1) Præsentation af Aalborg Universitet 9 af 31 9

10 Motiver/køn Motiver*** Piger (N/%) Drenge N/% Total (N/%) Vinde penge** 341(41,7) 548(57,6) 889 (99,3) Sjov/underholdning** 347(42,5) 508(53,4) 855 (95,9) For at hygge sammen med min familie eller venner 363(44,4) 418(44) 781 (88,4) Spænding** 260(31,8) 458(48,2) 718 (80) For at prøve det* 245(30) 241(25,3) 486 (55,3) Få tiden til at gå 63(7,7) 68(7,2) 131 (14,9) Kan ikke lade være 13(1,6) 28(2,9) 41 (4,5) For at glemme problemer i hverdagen 13(1,6) 23(2,4) 36 (4) For at slappe af* 16(2) 39(4,1) 55 (6,1) For at blivepopulær 1(0,1) 7(0,7) 8 (0,8) Andet 140(17,1) 157(16,5) 297 (33,6) 10 Præsentation af Aalborg Universitet 10 af 31

11 Præsentation af Aalborg Universitet 11 af 31 Indgangen Gennemsnitlig debutalder: 10½ år Flere piger end drenge er introduceret til pengespil af deres forældre, omvendt er drengene i højere grad introduceret til pengespil af venner. Drengene har hovedsageligt lært at spille gennem deres far og sekundært af deres venner i sammenhæng med en sportsinteresse, mens piger især har lært pengespil gennem familien Vedligeholdelsen af pengespil foregår hovedsageligt i sociale fællesskaber. En accepterende holdning til pengespil i omgangskredsen afgørende. 11

12 Problematisk spiladfærd Køn: Signifikant flere drenge end piger er risikospillere (6.4% vs 2.6%) og problemspillere (1.5% vs 1.0%) Alder: Risiko- og problemspillere er mest udbredte i de ældste aldersgrupper 12 Præsentation af Aalborg Universitet 12 af 31

13 Når de unge selv skal sige det (drenge) Jeg kender faktisk slet ikke nogen piger, der spiller pengespil [ ] Jeg kender ikke ret mange piger, der kan spille poker og jeg kender ikke ret mange piger, der er sportsinteresseret og slet ikke nogen spiller pengespil. Så det føler jeg, meget er en drengeting på en måde Drengenes pengespil: ofte forbundet med sportsinteresse/viden om sport tages seriøst, går op i det, spil for spillets skyld foregår hyppigere end pigernes 13 Præsentation af Aalborg Universitet 13 af 31

14 Når de unge selv skal sige det (piger) Man hjælper hinanden [ ]Ikke så tit drengene, fordi de vil holde det for sig selv, så de ligesom kan vinde. Piger hjælper ligesom så n hinanden Mig og min veninde sad og spillede det sammen med én af mine andre veninder, så øh min veninde hun bluffede helt vildt! Hun havde så dårlige kort, og min anden veninde hun troede så på det, og så endte det med at hende der bluffede hun vandt, og det var SÅ sjovt! Pigernes pengespil: enkeltstående oplevelser forbundet med sjov og hygge spiller for sjov 14 Præsentation af Aalborg Universitet 14 af 31

15 Præsentation af Aalborg Universitet 15 af 31 Er det risikabelt at spille pengespil? Generel enighed om (på tværs af personer med og uden spilleproblemer), at pengespil kan være forbundet med risici, hvis man spiller ofte Klar signifikant sammenhæng mellem hvor ofte den enkelte spiller og hvorvidt det opfattes som risikabelt at spille pengespil: Jo oftere, der spilles pengespil, jo mindre risikabelt opfattes det Piger vurderer pengespil som mere risikabelt end drenge gør Flere drenge (12.5%) end piger (7.3%) er uenige i, at man blive afhængig, hvis man spiller ofte Spillefællesskabet har sammenhæng med risikoopfattelse (spil med venner eller solospil vs. spil med familie) 15

16 Tro på egne evner 38,5% af problemspillerne mener, at de er dygtigere end andre til at spille pengespil. Risikospillere (16,2%), unge uden spilleproblemer (7,1%) Drenge føler sig i højere grad end piger dygtige til at spille pengespil: 14,7% af drengene føler sig dygtigere end andre på deres egen alder til at spille mod 0,7% af pigerne. Flere drenge (32,5%) end piger (17,3%) tror på, at de en dag vil vinde stort. 16 Præsentation af Aalborg Universitet 16 af 31

17 Præsentation af Aalborg Universitet 17 af 31 Pengespil og status Pengespil er i sig selv ikke forbundet med social status og popularitet. Opfattes ikke specielt smart eller sejt. Involvering i pengespil kan fungere socialt integrerende i perioder, hvor pengespil er en værdsat aktivitet i de grupper, den enkelte indgår i. Statusgivende at have kontrol over spillet og over sin egen involvering i det. Udelukker dog ikke risikotagning, men der sættes tilsyneladende parentes om risici gennem tro på sig selv, sin egen kontrol og egne færdigheder (særlig problem- og risikospillere). 17

18 Præsentation af Aalborg Universitet 18 af 31 Pengespil og maskulinitet Både piger og drenge knytter spilleevner og spilleinteresse til mandekønnet. Flere problem- og risikospillere blandt drenge end blandt piger, og et gennemgående træk for disse drenge er en traditionel maskulin interesse i sport. De fleste drenge lærer at spille pengespil (tips/oddset samt poker) gennem fædre og sportstrænere og udbygger interessen for pengespil gennem samvær med drengevenner (søgen efter spænding). 18

19 Pengespil som spændingskatalysator Den bedste grund det er nok, at der kommer den der ekstra spænding i kampene, når man ser dem [ ] jeg synes, det er sjovt at se fodbold, men jeg ville nok ikke se helt så mange fodboldkampe, hvis jeg ikke oddsede [ ] Ja, jeg ville savne spændingen den ekstra spænding, der er i fodboldkampene, når man ser dem og den risiko, der er i at tabe penge og vinde penge. 19 Præsentation af Aalborg Universitet 19 af 31

20 Præsentation af Aalborg Universitet 20 af 31 Opsummerende Pengespil er en social aktivitet. For langt de fleste børn og unge er det forbundet med fællesskab og sammenhold på tværs af forskellige former for spilleadfærd. Ikke i sig selv statusgivende, statusgivende at kunne kontrollere sin involvering For nogle få udvikler pengespillet sig problematisk men for langt størstedelen forbliver det på et uproblematisk niveau. Risikoopfattelser er forbundet med social kontekst og spilpraksis Personer, der spiller ofte og oplever spilleproblemer, kender typisk til risici og til sandsynligheden for at tabe, men forbinder ikke umiddelbart disse risici med sig selv (illusion om kontrol). 20

21 Tak for opmærksomheden! 21 Præsentation af Aalborg Universitet 21 af 31

Veje ind i pengespil:

Veje ind i pengespil: Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af tidlige pengespilserfaringer blandt danske børn og unge 1 MARIA CAMILLA TRABJERG, KARINA VODSTRUP JOHANNESEN & SØREN KRISTIANSEN Institut for Sociologi

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DE UNGE SPILLERE. Patologisk LUDOMANI AF LOUISE DUE

DE UNGE SPILLERE. Patologisk LUDOMANI AF LOUISE DUE LUDOMANI AF LOUISE DUE DE UNGE SPILLERE Langt flere børn og unge end voksne danskere har problemer med spil. En psykolog har undersøgt sagen og peger på et hidtil overset problem. ILLUSTRATIONER: LISBETH

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff

Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff Unge og gambling 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff Unge og gambling Forord I denne rapport offentliggør vi

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere