GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf Internet: .:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir."

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf Internet: .: Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Åsen 26. april 2015 Tid: Sted: Onsdag den 22. april 2015 kl Rønnebæk Samlingshus, Åsen Kirkevej 17, Rønnebæk. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år - bilag 1 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - bilag 2 a. Regnskab for Grundejerforeningen Åsen perioden b. Regnskab for Vejfonden perioden ) Redegørelse for foreningens aktivitet i det kommende år - bilag 3 5) Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer Ingen indkomne forslag fra bestyrelsen Ingen indkomne forslag fra medlemmerne 6) Fastsættelse af kontingent til grundejerforeningen Åsen og henlæggelse til vejfonden. I henhold til budgetforslag foreslår bestyrelsen et samlet kontingent på kr ,-, hvoraf kr ,- til Grundejerforeningen Åsen, kr. 300,- til snerydning af foreningens veje og kr ,- til vejfonden - bilag 4. 7) Valg af formand og kasserer På valg er: Kasserer: Max Aarsleff Nielsen 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Bestyrelsesmedlem: Peter Rasselnberg 9) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår 1. suppleant Rene Neerup Pedersen, Elverdalen 22 og 2. suppleant Niels Hartvig Andersen, Heksehøjen 19 10) Valg af revisor Bestyrelsen foreslår valg af revisor PricewaterhouseCoopers 11) Eventuelt Side 1 af 5

2 Ad 1. Valg af dirigent Som dirigent valgtes Henrik Rasmussen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse af 2. marts og uploading af bilag m.m. på foreningens hjemmeside 12. april, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Ad 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Formanden gennemgik hovedpunkterne i den udsendte skriftlige beretning og supplerede med, at der i den aktuelle måned havde været 250 besøgende på hjemmesiden, at den ene af disse har en russisk adresse, samt at sikkerhedsforanstaltningerne efter alt at dømme virker efter hensigten, således at ingen har kunnet komme ind og forvolde skade på hjemmesiden. Videre nævnte formanden, at de opsatte pæle mod det grønne område for enden af Dværghøjen også synes at virke efter hensigten, idet han af beboere på Præstøvej med have op til det grønne område to gange var blevet forespurgt om muligheden for, at de kunne køre ind på området med trailer for at hente haveaffald. I begge tilfælde var dette blevet nægtet. - Den ene af gangene havde været på en regnvejrsdag, hvor bil og trailer utvivlsomt ville have forvoldt skade på græsplænen. Endelig erindrede formanden om, at medlemmerne skulle huske at foretage nødvendig beskæring mv. ud til fortovene, herunder sikre at rødder fra træer ikke vokser under fortovet og derved skader det. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorfor dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt. Ad 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kassereren gennemgik hovedpunkterne i foreningens og Vejfondens regnskaber og erindrede om, at driftsunderskuddet i foreningens regnskab jo skyldes beslutningen på generalforsamlingen i 2014 om at rydde bevoksningen på arealet mellem stierne fra Heksehøjen og Troldehøjen ud mod Uglehusene, hvilket omvendt også har betydet, at budgettet til vedligeholdelse af området har kunnet sættes ned. Videre påpegede kassereren, at Vejfondens beholdning på 1,3 mio. kr. 4 % realkreditobligationer var blevet udtrukket, samt at midlerne - efter råd fra to banker - var blevet reinvesteret i skibskreditobligationer. Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til regnskaberne, konstaterede dirigenten, at såvel regnskabet for Grundejerforeningen Åsen som regnskabet for Vejfonden var godkendt. Ad 4 Redegørelse for foreningens aktivitet i det kommende år Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til aktiviteter i 2012, således som de fremgik af det udsendte materiale. Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år var taget til efterretning. Side 2 af 5

3 Ad 5 Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Dirigenten konstaterede, at der hverken forelå forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, hvorfor generalforsamlingen gik over til behandlingen af næste punkt på dagsordenen. Ad 6. Fastsættelse af kontingent til Grundejerforeningen Åsen og henlæggelse til vejfonden. Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget og kontingent, hvilket indebar et kontingent for 2014 på i alt kr ,-, heraf kr ,- til grundejerforeningen Åsen, kr. 300,- til snerydning på foreningens veje og kr ,- til vejfonden. Kassereren gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at bestyrelsen havde besluttet fra og med 2014 at yde hvert bestyrelsesmedlem en kompensation på kr. årligt til dækning af telefon-, internetkørselsudgifter mv. i foreningens regi. Endvidere at der også i budgettet for 2015 er taget højde for en fortsættelse af traditionen med en sommerudflugt for bestyrelsens medlemmer med ægtefæller: Endelig gjorde han opmærksom på, at mødeudgifter - bortset fra bespisningen til bestyrelsens julemøde - afholdes af bestyrelsens medlemmer selv. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag blev vedtaget. Ad 7. Valg af formand og kasserer Efter at have forespurgt generalforsamlingen, om der var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Max Aarsleff Nielsen, Troldehøjen 34 var genvalg som kasserer. Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter at have forespurgt generalforsamlingen, om der var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Lars Urup, Alfehøjen 10 var valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Peter Rasselnberg, der ikke havde ønsket genvalg. Ad 9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen Dirigenten konstaterede, at Rene Neerup Pedersen, Elverdalen 22 var valgt som 1. suppleant uden modkandidat. Videre konstaterede dirigenten, at Niels Hartvig Andersen, Heksehøjen 19 uden modkandidat var valgt som 2. suppleant. Ad 10. Valg af revisor. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Preben Majdahl Nielsen, Price Waterhouse Coopers, og at der ikke var andre forslag, hvorfor statsautoriseret revisor Preben Majdahl Nielsen, Price Waterhouse Coopers var genvalgt uden modkandidat. Ad 11. Eventuelt Formanden rettede en stor tak til Peter Rasselnberg for en stor indsats i bestyrelsen siden 2003 og som formand siden Det var bl.a. Peter Rasselnberg, der havde stået i front for at sikre, at der i Vejfonden år for år bliver sparet penge op til renovering af veje og fortove. Side 3 af 5

4 Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og takkede medlemmerne for fremmødet og interessen. d Mortensen Henrik Rasmussen Øvrig bestyrelse for GF Åsen Jan Sørense Forma Max Aarsleff Nielsen Thomas Andreasen Bestyrelsesmedlem Lars Urup Bestyrelsesmedlem Side 4 af 5

5 Bestyrelsens sammensætning: Funktion Navn Efternavn Adresse Telefon Formand Jan Sørensen Dværghøjen Næstformand og Ove Höilund Mortensen Faunedalen sekretær Kasserer Max Aarsleff Nielsen Troldehøjen Webmaster Thomas Andreasen Elverdalen 2A Bestyrelses Lars Urup Alfehøjen medlem 1. suppleant Rene Neerup Pedersen Elverdalen suppleant Niels Hartvig Andersen Heksehøjen 19 Side 5 af 5

6

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er fraflyttet Schoutgården. Bestyrelsen foreslår, at Jutta Hørlyck indtræder i bestyrelsen

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er fraflyttet Schoutgården. Bestyrelsen foreslår, at Jutta Hørlyck indtræder i bestyrelsen Side 1 af 7 Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 26. marts 2014 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallen mødelokaler Referent Bodil Tersbøl 04. april 2014 Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere