Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme for institutionens pædagogik og de praktiske gøremål. Formålet er at beskrive vores værdigrundlag, visioner og med den pædagogiske læreplan at sikre fortsat udvikling i Børnehuset Ådalen Vi vil løbende evaluere målene og forholde os til udviklingen af såvel børnegruppe, forældregruppe og samfund. Vi har beskrevet institutionens kultur, det vi står for og det vi kan tilbyde samt vores fremtidige arbejde. Virksomhedsplanen er en slags kontrakt mellem forældre, ledelse, personale og det politiske system. Den skal i takt med decentraliseringer beskrive, hvorledes vi arbejder praktisk, pædagogisk og økonomisk således at kommunens overordnede ansvar sikres. Den pædagogiske læreplan skal sikre udviklingen af pædagogikken i institutionen, således at kvaliteten sikres og børnenes læring understøttes. udviklingsplan er Syddjurs kommunes styrings redskab for deres sikring af udvikling såvel som styring i en kommunal daginstitution. Målgruppen er Syddjurs kommune, institutionens fastansatte personale og det fremtidige personale der kommer til institutionen. Vores forældre og interesserede nye forældre. Det er ud fra vores virksomhedsplan, pædagogiske læreplan og udviklingsplan vi diskuterer og formulerer vores nuværende som fremtidige tiltag. Virksomhedsplanene udarbejdes i fællesskab af forældrebestyrelsen, institutionen og godkendes af kommunen. Vores virksomhedsplan, læreplan, børnemiljøvurdering og udviklingsplan er beskrevet hver for sig. Denne del er vores virksomhedsplan. 2. Fysisk beskrivelse Adresse: Børnehuset Ådalen 0-6år. Kløvevej 1, Skørring 8544 Mørke Tlf.nr: Mail leder: Åbningstid: Mandag-torsdag Fredag Ferielukning: Dagen efter Kristihimmelfartsdag, samkøring med distrikt1 Grundlovsdag lukket 1

2 Den 24. december Lukket Den 31. december, samkøring med distrikt1 Uge 29 og 30, samkøring med distrikt1 Mellem jul og nytår, samkøring med distrikt1 Normering: Ledelse: 75 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn Leder: Susanne Lyholm Andersen Souschef. Jette Køtter Personale: 9 Pædagoger 2 pædagogmedhjælper 1 Studerende 1 PGU medhjælper 1 Kontor assistent Økonomi: Kr. til Børnehuset Ådalen er afhængig af indskrevne børn. Bestyrelsen Forældrerep.: Suppleanter: Personale rep.: 5 personer 0 personer 2 personer Børnehuset Ådalen 0-6år er en kommunal daginstitution oprettet den 1. september 1981 og beliggende i det natur skønne Skørring. Området er præget af et hyggeligt landsbysamfund som har børn fra de nærliggende byer. Vores hus er udvidet af flere gange og en af grupperne er blevet lavet om til en vuggestue. Vi har en lille bus med plads til 12 børn, til at komme ud og se verden omkring os. Vi har det mest fantastiske uderum, hvor der er højt til loftet, dejlige træer og de skønneste legepladser, hvor der er plads til udfoldelse, udvikling og læring. Institutionens grundnormering er 15 vuggestuebørn og 75 børnehavebørn. 3. Målopfyldning Værdigrundlaget Vision og mission - nær kontakt - en forudsætning for læring og udvikling I Børnehuset Ådalen ses barndommen som et liv der skal leves og udvikles. Børnehuset Ådalen skal være et trygt og rart sted at være. Institutionen skal ses som barndommens gade for børnene 2

3 med glade børnestemmer, hvor der er plads til forskelligheder og rige muligheder for udvikling og udfoldelse. Samværet med barnet er baseret på værdierne. Vores miljø er et reflekterende miljø, der kontinuerligt arbejder med at udvikle og implementere viden om, hvorledes vi bedst muligt tilgodeser de behov, vi ved barnet har. 4. Værdier i Børnehuset Ådalen Børnehuset Ådalen er forpligtet til at arbejde for at fremme Syddjurs kommunes værdier, som er åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet. Vores værdier er også tryghed, rummelighed og anerkendelse. I børnehuset Ådalen har vi valgt den anerkendende tilgang som vores overordnede værdi for kulturen. Vi øver os i at blive rigtigt gode til det. Vi har valgt at definere vores forståelse for anerkendende tilgang som er følgende: Anerkendende tilgang I Børnehuset Ådalen har vi valgt den anerkendende tilgang som et bærende element i institutionen. Den skal være tråden til at binde hele organisations kulturen sammen. Teoretisk tager vi udgangspunkt i Berit Bae (Norsk pædagog og forsker): Hun mener at anerkendelse er en grundholdning, som kommer til udtryk gennem hele den måde man er i relationerne til andre på og udspringer af den grundlæggende holdning af ligeværd og respekt. Anerkendelse har med forståelse at gøre. Ros handler om bedømmelse og må ikke forveksles med anerkendelse. Anerkendelse er: Noget der kan gives En fri og frivillig handling Ikke beregnet og beregnende, man skal ikke have noget igen Ikke smiger Identitetsskabende (personlighed) Fundamentet under alle former for social væren En anerkendende tilgang til barnet styrker selvværdet. For at forstå anerkendelse er det nødvendigt at vide noget om det som skal anerkendes. Vi skal forstå barnets oplevelsesverden og se tingene derudefra. Det er vigtigt at være opmærksom på den nonverbale kommunikation. Være opmærksomme overfor metakommunikative signaler. (et barn slår sig, men siger at det ikke gør ondt selvom tårer sidder i øjenkrogen) Måden der spørges ind på er vigtig. Man kan hurtigt lukke for dialog hvis ordvalget et forkert. Anerkendende relationer er baseret på ligeværd den ene part må ikke se sig selv som mere værd end den anden. Anerkendelse betyder ikke enighed, men det indebærer at man erkender at det kun er den enkelte som er autoritet i egne oplevelser. (stop med at græde det gør ikke ondt. Du fryser m.m.) 3

4 Bevidstgørelse om egen kommunikationsmåder er vigtig, og forandringer er en proces som sker over tid og ikke her og nu. I næste omgang bliver man mere observerende i forhold til dagligdagens samspil. Voksnes definitionsmagt: Den voksne er i en overmægtig position i forhold til barnet når det gælder om retten til at opleve sig selv. Denne magt er tilstede i forholdet mellem barn voksen. Det er vigtigt at vi voksne forholder os til hvordan magten håndteres. Og er bevidste om det også når magten anvendes. Anerkendelse betyder for os at styrke det enkelte barn i troen på at det er noget helt speciel, det gør vi ved at styrke selvværd og selvtillid. Det er de voksnes egen personlighed der er fundamentet for anerkendelsens sociale væren. Anerkendelse er noget, man giver eller får af andre. Anerkendt er noget, man bliver. Man kan ikke selv beslutte sig for at være anerkendt. ICDP (International Child Development Programmes) I Børnehuset Ådalen har vi alle fået uddannelsen ICDP og vi arbejder med dette i hverdagen. ICDP er en relationsuddannelse og et samspil og stilladseret læring som er afgørende for barnets udvikling, Karsten Hundeide. ICDP har 8 retningslinier opdelt i tre dele, det er en måde at kommunikere med børn på, der fremmer deres udvikling. En afgørende faktor i børns udvikling er kvaliteten af samspillet og relationen med nære omsorgsgiver (forældre, ansatte i institutionen) En hovedpointe i ICDP er at fremme omsorgsgiverens oplevelse af barnet som person og medmenneske, således at omsorgsgiveren kan bruge sin indlevelses evne til at forstå barnets holdninger og handlinger indefra Åbenhed/troværdighed Børns tillid og positive udvikling bygger på de voksnes troværdighed og åbenhed om hensigter, holdninger og beslutninger. Voksne der siger tingene åbent og troværdigt, uanset om det er positivt eller negativt, vil skabe tryghed og tillid mellem børn, forældre og kolleger. Vi tager tingene alvorligt, når forældrene betror sig til os. De voksne i Ådalen skal være tydelige, udvise troværdighed og overholde aftaler, da vi mener, det skaber gode samarbejdsmuligheder og et godt arbejdsmiljø i Ådalen. Udvikling Vi arbejder for at styrke børnenes positive udvikling. Det er vigtigt at give børnene mulighed for at fordybe sig i leg, mulighed for selvbestemmelse og medansvar. Det er af afgørende betydning for socialiseringsprocessen, at få lov til at forholde sig til oplevelser og læring gennem leg. Legen ses som barnets proces for at få orden på sine erfaringer og komme videre. 4

5 Vi giver barnet mulighed for at møde fysisk og psykisk udfoldelse og udfordring. Dels inden for det de selv søger og afprøver, dels ved aktivt at støtte, opmuntre og udfordre dem med planlagte processer. Vi styrker det enkelte barns selvværdsfølelse ved at være en aktiv medspiller gennem opmuntring og ved at bruge barnets styrker og erfaringer til gavn for fællesskabet og venner. Vi bruger vores egen viden og erfaring til at stille barnet passende udfordringer. Vi arbejder på at være gode forbilleder for barnet, og ved at prøve at fortælle og forklare, så barnet kan forstå det. Vi vil understøtte og inspirere, vise relevant materiale og stille spørgsmål, så der gennem positiv kontakt kan skabes udvikling. Vi hjælper barnet til at tage det næste skridt i forhold til nærmeste udviklingszone, hertil anvender vi Ådalens barnets bog for at sikre gode udviklingsmuligheder. Respekt Der skal være respekt for det enkelte menneske uanset alder, således at der opstår gensidig respekt og ligeværdighed. Vi skaber respekt ved at møde mennesker med fordomsfrihed, da det skaber et godt grundlag for at møde børn og voksne, der hvor de er. Vi behandler børn, forældre, personale og ting ved at tolerere og acceptere hinandens forskellighed. Vi behandler hinanden ordentligt, taler anerkendende og positivt, så der opstår et trygt miljø, hvor man kan handle og udvikle sig. Vi understøtter relationer mellem børnene, der bygger på respekt og venskaber. Vi er bevidste om, at børnene spejler sig i deres omgivelser, både i de voksnes adfærd og de andre børns adfærd. Kvalitet Vi er helhedsorienteret og tænker i store enheder. Vores nøgleord er respekt og ansvar, for at få en kontinuerlig kvalitet i vores pædagogiske arbejde. Der holdes ad hoc møder ex tema møder, team møder og personaledag, hvor planlægning, iagttagelser og læreplaner, praksisfortællinger og tras (tidlig registrering af sprogudvikling), læringshjul sikre vores kvalitet i det pædagogiske arbejde. Tryghed Vi skaber tryghed, når børnene modtages imødekommende og personligt ved dagens begyndelse, bliver set og kan få støtte til at sige farvel. Vi skaber tryghed, når barnet oplever personalet som stabile, tydelige og troværdige voksne. Det er trygt, når der er en genkendelighed i dagens rutiner og kultur. Det er trygt at være barn, når den voksne tager det fulde ansvar for samspillet med barnet. 5

6 Rummelighed Rummelighed betyder for os at vi kan rumme børnenes og hinandens forskellighed og behov. De voksne skal kunne se mulighederne i den forskellighed Ådalen har, for derved at kunne rumme og forstå børnene. Vi gør forskel på folk, både børn og voksne, og behandler ALLE ud fra hvilke behov de har. Forskellig behandling er lig med retfærdig behandling. Anerkendelse Anerkendelse betyder for os at styrke det enkelte barn i troen på at det er noget speciel. Det gør vi ved at styrke selvværd og selvtillid. De voksne skal have en bevidsthed om anerkendelse, for det er de voksne som skaber betingelserne. Vi arbejder bevidst med anerkendelse som er noget, man bliver. Man kan ikke selv beslutte sig for at være anerkendt. 5. Årets gang i Ådalen Vi har forskellige dejlige traditioner som vi holder i hævd og fejrer: - sensommerfest - Fastelavn - Sankt hans bål - Juleture - Julefrokost for børn - Julefrokost for voksne 6. Overgange og grupper Vi arbejder bevidst med overgangene i barnets liv både i forholdt til: - overgangen fra hjem til institution og institution til institution - overgangen fra hjem til vuggestue (Alfer) - overgangen fra dagpleje til børnehave (Drager) - overgangen fra børnehave (Drager) til trolde (Trolde) - overgangen fra trolde til skole, SFO. Der holdes overgangsmøder med overlevering af barnets kompetencer og udviklingspotentialer. 7. Lærings og udviklingsforståelse i Ådalen I bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner hedder det at: Læring både sker gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybning, forandring og erfaring. Vores læringsforståelse ligger godt i tråd med denne opfattelse. På den ene side tror vi meget på at børn selv kan og vil tilrettelægge egen læringsbane, men vi tror også det et vigtigt, at de færdes i et 6

7 stimulerende miljø med voksne, der er i stand til at tilrettelægge og målrette aktiviteter og samvær, der udfordrer og understøtter barnets udvikling. Børn lærer af hinanden, og gennem leg, børn lærer over hele dagen. Hver gang en erfaring er lært, har de lært noget i en helt naturlig proces, som ingen kan forhindre. 8. Børn med særlige behov I børnehuset Ådalen har vi mange forskellige børn med mange forskellige behov og kompetencer. Derfor tager vores arbejde altid udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe. Derfor arbejdes der med at dele børnene op i mindre grupper, hvor der er optimale betingelser for at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov. Vi arbejder til stadighed med at kvalificere personale til at arbejde med sprog og motorik, bl.a. via kurser. Dermed sikrer Børnehuset Ådalen, at der findes ressourcepersoner i personalegruppen, som står til rådighed med viden og erfaringer til gavn for børn og personale. Periodevis arbejdes der med sproggrupper og motorikgrupper. 9. Principper og værdier i samarbejdet med forældre og institutionsbestyrelse Vi vægter et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor vi løbende vender blikket ud af for at se hvad der røre sig i samfundet og især i børnefamiliernes vilkår. Vi tager udgangspunkt i den enkelte families virkelighed. Personalets fornemmeste opgave er at være imødekommende og engagerede i mødet med forældrene, samt at vise faglig indsigt, således at dialogen med forældrene foregår åben, troværdigt og med gensidig respekt for hinanden. Forældrene holdes orienteret om Børnehuset Ådalen gennem børneintra, der skrives ved behovet for at informere. På børneintra står der om specielle tiltage, ture, oplevelser.m.m. Vi vægter kommunikationen højt i hverdagen for at skabe forudsigelighed og for at børnene trives og udvikles. Inden barnet begynder i Børnehuset Ådalen vil det modtage et brev fra os, for at byde barnet med familie velkommen i Børnehuset Ådalen. I brevet vil der være informationer om, hvilken gruppe barnet skal gå i. Inden begyndelsen indbydes alle nye forældre, sammen med barnet til at komme på besøg i institutionen på samme dag og tidspunkt. Der vil de møde personalet fra den gruppe barnet skal begynde i, og vi vil fortælle om Børnehuset Ådalen. Efter ca. tre måneder tilbydes forældrene en samtale i institutionen. Vi kender nu barnet bedre og forældrene kender os, og vi kan begynde at lære hinanden endnu bedre at kende. Der vil til denne samtale være mulighed for at stille uddybende spørgsmål. 7

8 Der afholdes herefter forældresamtaler efter behov, tilbydes i forbindelse med fødselsdag og ved overgangen til Trolde og skolestart. Hvis der opstår et behov for tolk til møder, vil det være i samarbejdet med forældrene, hvor forældrene eller vi synes det er vigtigt for at forstå hinanden bedst muligt. Om foråret inden den 1. april holdes et forældremøde i Børnehuset Ådalen, hvor der vil være en beretning fra forældrebestyrelsen og leder samt et bestyrelsesvalg. Der er valg til bestyrelsen hver år, et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år adgangen, en bestyrelse består af 3-5 valgte forældre. Vi vægter et godt samarbejde, hvor alle har ret til at udtrykke sig. 10. Kompetencer i Børnehuset Ådalen Hvad prioriterer vi, når vi ansætter nyt personale Ved ansættelse af nyt personale ligger vi vægt på at institutionen får 4 elementer, der er med til at sikre institutionens udvikling. De 4 elementer er følgende: Vi har brug for medarbejdere der er handlekraftige, resultatorienterede, som besidder en vis viden indenfor området. Der har drive til at sætte aktiviteter i gang og indeholder en vis utålmodighed. Derudover skal medarbejderne have mod på at arbejde med netop de børn og forældre som er kendetegnende for vores område i det natur skønne Skørring. Vi har brug for medarbejdere der er kreative, dækker de aspekter i børnenes udvikling som vi er svagest i, risikovillige, iværksættende og som kommer med nye ideer. Vi har brug for et antal medarbejder der er systematiske. Kan se orden og sætte ting i system og som forstår, at en vis grad af rutiner og regler er af afgørende betydning for arbejdspladsen trivsel og børnenes kulturforståelse. Vi har brug for personer, der kan integrere fælles visioner for huset. For at få et fællesskab og det bliver et rart sted at være. 11. Kompetencer for at arbejde i Ådalen Vi har i Ådalen udarbejdet et koncept som vi arbejder efter, dette gør vi for at opnå den bedste mulige arbejdsplads med glæde i arbejdet. Vi har den holdning at vi ikke taler om hinanden men med hinanden. Hos os er det umulige muligt Når du præsenteres for et problem, eller ønske, er det vores udgangspunkt dette kan ordnes. Forældrene er eksperter i Deres eget barn I alt hvad der angår barnet, er forældrene dem som først får informationer, og dem som er de vigtigste rådgivere. Vi er tydelige i alt hvad vi gør, og siger Vi er et forbillede for børnene. Vi skal gribe ind, når vi ser ting som vi ikke tolererer. Vi skal være lige så hurtige til at anerkende, når vi oplever noget positivt. Vi har et ansvar for vores egen udvikling. Alle opfordres til at tænke på sig selv, for at tage vare på at udvikle deres kundskaber. 8

9 Børnehuset er vores fælles ansvar At skabe den bedste institution er alles ansvar. Vi kender ikke udtrykket, det er ikke mit arbejde. Vi springer ikke over hvor gærdet er lavest. Vi er åbne over for ideer, opmærksomme på detaljen og forandringen i Ådalen. Vi arbejder fremad, åbner nye døre og gør nye ting. Vi behandler ingen ens Vi gør forskel på folk, både børn og voksne, og behandler alle ud fra hvilke behov de har. Forskellig behandling er lig med retfærdig behandling. Vi er bevidst om vores ansigt udadtil Alle som henvender sig til børnehuset Ådalen ved besøg, telefon og lignende skal hjælpes tilrette på en hensigtsmæssig og hyggelig måde. Det ses i den daglige kommunikation mellem personale og ledelse. Alle bliver imødekommet af hvert enkelt personale og glæden i gruppen mærkes. Alle tager et medansvar og handler omsorgsfuldt både verbalt og nonverbalt. Alle har et positivt og fremadrettet syn. Vi har på møderne løbende pædagogiske temaer på dagsordnen for at sikre den pædagogiske udvikling og personalet ejerskab. Hvis vi finder behov for udefra kommende ekspertise, når der er pædagogiske læringsrum som skal udvikles, finder vi eksterne inspirationer. Mus samtaler bliver afholdt en gang om året, hvor det er den enkelte medarbejders rum til at få fremtidsperspektivet sat på dagsordenen. Ledelsen og den enkelte medarbejder beskræber, at der sker en udvikling ved at udarbejde handleplaner fra samtalen. Vi har forskellige sociale arrangementer, dette er også med til at øge arbejdsglæden, ex vores årlige personaletur, hvor oplevelsen giver glæde og fællesoplevelser styrker fællesskabet. Vi laver vores APV og sætter fokus på handlingerne, de bliver forsøgt løst i bedst mulig omfang og med overensstemmelse i nuværende økonomien. VI TALER IKKE OM HINANDEN MEN MED HINANDEN 12. Team ledelse Vi, leder og souschef har teammøder en gang om ugen, hvor vi får koordineret tingene, det kan være administrative, pædagogiske tiltag, praktiske ting og personalets trivsel, vi følger løbende op på tingene for at sikre afslutning, læring og udvikling Vi samarbejder med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere i en åben, respektfuld dialog med fokus på udvikling i en kvalitet baseret på dialog. Det gør vi ved at være forberedt til vores samtaler og lytter til emnerne og i samarbejdet finde den bedst mulige forståelse for emnet og dermed de bedste lærings og udviklingsmuligheder for den enkelte 9

10 13. Ledelse i Ådalen Det er ledelsens ansvar at sikre, at der i Børnehuset Ådalen sker en kontinuerlig udvikling, der er til gavn for børn, forældre og personale. Samarbejdet skal være åbent og troværdigt for at sikre den bedst mulig udvikling, til gavn for alle. Der er lederens ansvar at alle bidrager til denne udvikling. Ledelsen bygger på et åbent og troværdigt samarbejde med personalet. Den enkelte medarbejder ses som en vigtig medspiller til fælles eje af Børnehuset Ådalen og hele personalets udvikling og samarbejd baseret på de fælles værdier. Ledelsen arbejder på en fælles forståelse af mål og værdier blandt personalet og på at alle arbejder med de fælles værdier. Ledelsen fokuserer på muligheder frem for begrænsninger, og bakker op omkring gode initiativer. I god tid informerer vi hinanden og taler om forhold, der har betydning for personalet, børnene, forældrene og samarbejdspartnerne. Det er ledelsen, der er ansvarlig for arbejdstilrettelæggelse, herunder for eksempel udarbejdelse af personalets mødetider, og planlægning af diverse møder. Alle disse forhold skal, så vidt det er muligt, løses i samarbejde med personalet. Lederen er med i alle ansættelsessamtaler. Der er Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) en gang om året, for hele personalegruppen. Der vil til udvikling af specifikke pædagogiske temaer være Gruppe Udviklingssamtaler (GUS) det kan være for den enkelte gruppe og hele personalegruppen. Lederteamet Souschefen er lederens nærmeste samarbejdspartner, men det er lederens ansvar at ledelsesopgaverne bliver udført. Ledelsesopgaverne bliver udført i tæt samarbejde mellem lederen og souschefen. Der arbejdes sammen i et team, som har indgående kendskab til ledelsesmæssige forhold. Der afsættes tid til teamledelse. Souschefen deltager i de daglige faste ledelsesmæssige opgaver. I lederens fravær er det souschefen, der har lederrollen. Samarbejde med Syddjurs kommune Den kommunale administration er underlagt byrådets beslutninger og dermed det politiske system. Vi skal i samarbejde med kommunen sikre at de givne regler implementeres. Et eksempel er deltagelse i diverse ad hoc udvalg, dette er for at sikre os de bedst mulige løsninger. I samarbejdet med kommunen er det af stor betydning for alle at vi samarbejder åbent, respektfuldt og troværdigt. Vi forventer at vores dagtilbudschef er vores nærmeste samarbejdspartner, skal være en støtte til institutionen, som kan hjælpe og vejlede os. Samarbejdet skal foregå ligeværdigt og baseres på troværdighed, respekt og engagement. Dette sikrer den bedst mulige udvikling. 14. Budget og økonomi Da der ofte sker ændringer i vores budget og dermed vores økonomi kan du henvende dig på kontoret og du vil kunne se budgettet og få en orientering om økonomien. 15. Dokumentation Der er lavet iagttagelser, skriftligt materiale såvel foto og bøger. 10

11 Vi har i form af vores iagttagelser observeret, at børnene lærer, når vi formår at gøre det interessant. Fx da vi lavede sundhedsprojekt hvori der indgik hvordan det er bedst at vaske fingere. De fik et kulturelt indblik i hvordan vi i Danmark ser på hygiejne og de grundlæggende smittefarer. Herefter høres børnestemmer der genfortæller til forældrene hvordan og hvorfor de skal vaske finger. Efterfølgende er både personale og forældre blevet rettet på hvis de ikke vasker finger som lært. Vi øver i den forbindelse det kognitive, finmotorikken og sproget. Som fortalt ovenover er det lykkedes. I forhold til foto og bøger giver det megen kommunikation og opmærksomhed på hvad de har været i gang med. Børnene fortæller meget gerne om oplevelserne og er gode til at fortælle. Læringshjulet i Børnehuset Ådalen ser vi som en understøttelse til dokumentation og evaluering af vores læreplaner. Læringshjulet er et samarbejde mellem jer som forældre og Børnehuset Ådalen. Det er en løbende proces hvor vi hver for sig skal udfylde et skema på nettet hvor vi efterfølgende laver en handleplan. Det vil foregå i følgende to perioder. Ved ca. 2½år Ved skolestart Vi ser læringshjulet som en gave til at kunne uddybe og konkretisere det enkelte barns udviklingsmuligheder i tæt forældresamarbejde. Generelt i Børnehuset Ådalen omkring læring Generelt som personalegruppe i Ådalen er vi blevet opmærksomme på hvad vi tilbyder børnene og hvad de mon lærer af det. Vi er gode til at observere/iagttage børnene og har derfor en både faglig, etisk og personlig indsigt/dimension til læring. Når vi som voksne er gode til at igangsætte spændende aktiviteter for børnene, er de meget lærevillige og opøver stor koncentration og udholdenhed. Det kræver forudsigelighed, ressourcer, struktur og planlægning. Evaluering og dokumentation af læreplanerne vil finde af sted omkring årsskiftet. Alfer, Drager og Trolde evaluering: Bliver udarbejdet i november Revideret den 25. marts

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen 2013/2014 1 Virksomhedsplan 2013/2014 1. Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mariehønen Privat skovbørnehaven Mariehønen Adr.: Hummeltoftevej 139 2830 Virum

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere