Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme for institutionens pædagogik og de praktiske gøremål. Formålet er at beskrive vores værdigrundlag, visioner og med den pædagogiske læreplan at sikre fortsat udvikling i Børnehuset Ådalen Vi vil løbende evaluere målene og forholde os til udviklingen af såvel børnegruppe, forældregruppe og samfund. Vi har beskrevet institutionens kultur, det vi står for og det vi kan tilbyde samt vores fremtidige arbejde. Virksomhedsplanen er en slags kontrakt mellem forældre, ledelse, personale og det politiske system. Den skal i takt med decentraliseringer beskrive, hvorledes vi arbejder praktisk, pædagogisk og økonomisk således at kommunens overordnede ansvar sikres. Den pædagogiske læreplan skal sikre udviklingen af pædagogikken i institutionen, således at kvaliteten sikres og børnenes læring understøttes. udviklingsplan er Syddjurs kommunes styrings redskab for deres sikring af udvikling såvel som styring i en kommunal daginstitution. Målgruppen er Syddjurs kommune, institutionens fastansatte personale og det fremtidige personale der kommer til institutionen. Vores forældre og interesserede nye forældre. Det er ud fra vores virksomhedsplan, pædagogiske læreplan og udviklingsplan vi diskuterer og formulerer vores nuværende som fremtidige tiltag. Virksomhedsplanene udarbejdes i fællesskab af forældrebestyrelsen, institutionen og godkendes af kommunen. Vores virksomhedsplan, læreplan, børnemiljøvurdering og udviklingsplan er beskrevet hver for sig. Denne del er vores virksomhedsplan. 2. Fysisk beskrivelse Adresse: Børnehuset Ådalen 0-6år. Kløvevej 1, Skørring 8544 Mørke Tlf.nr: Mail leder: Åbningstid: Mandag-torsdag Fredag Ferielukning: Dagen efter Kristihimmelfartsdag, samkøring med distrikt1 Grundlovsdag lukket 1

2 Den 24. december Lukket Den 31. december, samkøring med distrikt1 Uge 29 og 30, samkøring med distrikt1 Mellem jul og nytår, samkøring med distrikt1 Normering: Ledelse: 75 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn Leder: Susanne Lyholm Andersen Souschef. Jette Køtter Personale: 9 Pædagoger 2 pædagogmedhjælper 1 Studerende 1 PGU medhjælper 1 Kontor assistent Økonomi: Kr. til Børnehuset Ådalen er afhængig af indskrevne børn. Bestyrelsen Forældrerep.: Suppleanter: Personale rep.: 5 personer 0 personer 2 personer Børnehuset Ådalen 0-6år er en kommunal daginstitution oprettet den 1. september 1981 og beliggende i det natur skønne Skørring. Området er præget af et hyggeligt landsbysamfund som har børn fra de nærliggende byer. Vores hus er udvidet af flere gange og en af grupperne er blevet lavet om til en vuggestue. Vi har en lille bus med plads til 12 børn, til at komme ud og se verden omkring os. Vi har det mest fantastiske uderum, hvor der er højt til loftet, dejlige træer og de skønneste legepladser, hvor der er plads til udfoldelse, udvikling og læring. Institutionens grundnormering er 15 vuggestuebørn og 75 børnehavebørn. 3. Målopfyldning Værdigrundlaget Vision og mission - nær kontakt - en forudsætning for læring og udvikling I Børnehuset Ådalen ses barndommen som et liv der skal leves og udvikles. Børnehuset Ådalen skal være et trygt og rart sted at være. Institutionen skal ses som barndommens gade for børnene 2

3 med glade børnestemmer, hvor der er plads til forskelligheder og rige muligheder for udvikling og udfoldelse. Samværet med barnet er baseret på værdierne. Vores miljø er et reflekterende miljø, der kontinuerligt arbejder med at udvikle og implementere viden om, hvorledes vi bedst muligt tilgodeser de behov, vi ved barnet har. 4. Værdier i Børnehuset Ådalen Børnehuset Ådalen er forpligtet til at arbejde for at fremme Syddjurs kommunes værdier, som er åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet. Vores værdier er også tryghed, rummelighed og anerkendelse. I børnehuset Ådalen har vi valgt den anerkendende tilgang som vores overordnede værdi for kulturen. Vi øver os i at blive rigtigt gode til det. Vi har valgt at definere vores forståelse for anerkendende tilgang som er følgende: Anerkendende tilgang I Børnehuset Ådalen har vi valgt den anerkendende tilgang som et bærende element i institutionen. Den skal være tråden til at binde hele organisations kulturen sammen. Teoretisk tager vi udgangspunkt i Berit Bae (Norsk pædagog og forsker): Hun mener at anerkendelse er en grundholdning, som kommer til udtryk gennem hele den måde man er i relationerne til andre på og udspringer af den grundlæggende holdning af ligeværd og respekt. Anerkendelse har med forståelse at gøre. Ros handler om bedømmelse og må ikke forveksles med anerkendelse. Anerkendelse er: Noget der kan gives En fri og frivillig handling Ikke beregnet og beregnende, man skal ikke have noget igen Ikke smiger Identitetsskabende (personlighed) Fundamentet under alle former for social væren En anerkendende tilgang til barnet styrker selvværdet. For at forstå anerkendelse er det nødvendigt at vide noget om det som skal anerkendes. Vi skal forstå barnets oplevelsesverden og se tingene derudefra. Det er vigtigt at være opmærksom på den nonverbale kommunikation. Være opmærksomme overfor metakommunikative signaler. (et barn slår sig, men siger at det ikke gør ondt selvom tårer sidder i øjenkrogen) Måden der spørges ind på er vigtig. Man kan hurtigt lukke for dialog hvis ordvalget et forkert. Anerkendende relationer er baseret på ligeværd den ene part må ikke se sig selv som mere værd end den anden. Anerkendelse betyder ikke enighed, men det indebærer at man erkender at det kun er den enkelte som er autoritet i egne oplevelser. (stop med at græde det gør ikke ondt. Du fryser m.m.) 3

4 Bevidstgørelse om egen kommunikationsmåder er vigtig, og forandringer er en proces som sker over tid og ikke her og nu. I næste omgang bliver man mere observerende i forhold til dagligdagens samspil. Voksnes definitionsmagt: Den voksne er i en overmægtig position i forhold til barnet når det gælder om retten til at opleve sig selv. Denne magt er tilstede i forholdet mellem barn voksen. Det er vigtigt at vi voksne forholder os til hvordan magten håndteres. Og er bevidste om det også når magten anvendes. Anerkendelse betyder for os at styrke det enkelte barn i troen på at det er noget helt speciel, det gør vi ved at styrke selvværd og selvtillid. Det er de voksnes egen personlighed der er fundamentet for anerkendelsens sociale væren. Anerkendelse er noget, man giver eller får af andre. Anerkendt er noget, man bliver. Man kan ikke selv beslutte sig for at være anerkendt. ICDP (International Child Development Programmes) I Børnehuset Ådalen har vi alle fået uddannelsen ICDP og vi arbejder med dette i hverdagen. ICDP er en relationsuddannelse og et samspil og stilladseret læring som er afgørende for barnets udvikling, Karsten Hundeide. ICDP har 8 retningslinier opdelt i tre dele, det er en måde at kommunikere med børn på, der fremmer deres udvikling. En afgørende faktor i børns udvikling er kvaliteten af samspillet og relationen med nære omsorgsgiver (forældre, ansatte i institutionen) En hovedpointe i ICDP er at fremme omsorgsgiverens oplevelse af barnet som person og medmenneske, således at omsorgsgiveren kan bruge sin indlevelses evne til at forstå barnets holdninger og handlinger indefra Åbenhed/troværdighed Børns tillid og positive udvikling bygger på de voksnes troværdighed og åbenhed om hensigter, holdninger og beslutninger. Voksne der siger tingene åbent og troværdigt, uanset om det er positivt eller negativt, vil skabe tryghed og tillid mellem børn, forældre og kolleger. Vi tager tingene alvorligt, når forældrene betror sig til os. De voksne i Ådalen skal være tydelige, udvise troværdighed og overholde aftaler, da vi mener, det skaber gode samarbejdsmuligheder og et godt arbejdsmiljø i Ådalen. Udvikling Vi arbejder for at styrke børnenes positive udvikling. Det er vigtigt at give børnene mulighed for at fordybe sig i leg, mulighed for selvbestemmelse og medansvar. Det er af afgørende betydning for socialiseringsprocessen, at få lov til at forholde sig til oplevelser og læring gennem leg. Legen ses som barnets proces for at få orden på sine erfaringer og komme videre. 4

5 Vi giver barnet mulighed for at møde fysisk og psykisk udfoldelse og udfordring. Dels inden for det de selv søger og afprøver, dels ved aktivt at støtte, opmuntre og udfordre dem med planlagte processer. Vi styrker det enkelte barns selvværdsfølelse ved at være en aktiv medspiller gennem opmuntring og ved at bruge barnets styrker og erfaringer til gavn for fællesskabet og venner. Vi bruger vores egen viden og erfaring til at stille barnet passende udfordringer. Vi arbejder på at være gode forbilleder for barnet, og ved at prøve at fortælle og forklare, så barnet kan forstå det. Vi vil understøtte og inspirere, vise relevant materiale og stille spørgsmål, så der gennem positiv kontakt kan skabes udvikling. Vi hjælper barnet til at tage det næste skridt i forhold til nærmeste udviklingszone, hertil anvender vi Ådalens barnets bog for at sikre gode udviklingsmuligheder. Respekt Der skal være respekt for det enkelte menneske uanset alder, således at der opstår gensidig respekt og ligeværdighed. Vi skaber respekt ved at møde mennesker med fordomsfrihed, da det skaber et godt grundlag for at møde børn og voksne, der hvor de er. Vi behandler børn, forældre, personale og ting ved at tolerere og acceptere hinandens forskellighed. Vi behandler hinanden ordentligt, taler anerkendende og positivt, så der opstår et trygt miljø, hvor man kan handle og udvikle sig. Vi understøtter relationer mellem børnene, der bygger på respekt og venskaber. Vi er bevidste om, at børnene spejler sig i deres omgivelser, både i de voksnes adfærd og de andre børns adfærd. Kvalitet Vi er helhedsorienteret og tænker i store enheder. Vores nøgleord er respekt og ansvar, for at få en kontinuerlig kvalitet i vores pædagogiske arbejde. Der holdes ad hoc møder ex tema møder, team møder og personaledag, hvor planlægning, iagttagelser og læreplaner, praksisfortællinger og tras (tidlig registrering af sprogudvikling), læringshjul sikre vores kvalitet i det pædagogiske arbejde. Tryghed Vi skaber tryghed, når børnene modtages imødekommende og personligt ved dagens begyndelse, bliver set og kan få støtte til at sige farvel. Vi skaber tryghed, når barnet oplever personalet som stabile, tydelige og troværdige voksne. Det er trygt, når der er en genkendelighed i dagens rutiner og kultur. Det er trygt at være barn, når den voksne tager det fulde ansvar for samspillet med barnet. 5

6 Rummelighed Rummelighed betyder for os at vi kan rumme børnenes og hinandens forskellighed og behov. De voksne skal kunne se mulighederne i den forskellighed Ådalen har, for derved at kunne rumme og forstå børnene. Vi gør forskel på folk, både børn og voksne, og behandler ALLE ud fra hvilke behov de har. Forskellig behandling er lig med retfærdig behandling. Anerkendelse Anerkendelse betyder for os at styrke det enkelte barn i troen på at det er noget speciel. Det gør vi ved at styrke selvværd og selvtillid. De voksne skal have en bevidsthed om anerkendelse, for det er de voksne som skaber betingelserne. Vi arbejder bevidst med anerkendelse som er noget, man bliver. Man kan ikke selv beslutte sig for at være anerkendt. 5. Årets gang i Ådalen Vi har forskellige dejlige traditioner som vi holder i hævd og fejrer: - sensommerfest - Fastelavn - Sankt hans bål - Juleture - Julefrokost for børn - Julefrokost for voksne 6. Overgange og grupper Vi arbejder bevidst med overgangene i barnets liv både i forholdt til: - overgangen fra hjem til institution og institution til institution - overgangen fra hjem til vuggestue (Alfer) - overgangen fra dagpleje til børnehave (Drager) - overgangen fra børnehave (Drager) til trolde (Trolde) - overgangen fra trolde til skole, SFO. Der holdes overgangsmøder med overlevering af barnets kompetencer og udviklingspotentialer. 7. Lærings og udviklingsforståelse i Ådalen I bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner hedder det at: Læring både sker gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybning, forandring og erfaring. Vores læringsforståelse ligger godt i tråd med denne opfattelse. På den ene side tror vi meget på at børn selv kan og vil tilrettelægge egen læringsbane, men vi tror også det et vigtigt, at de færdes i et 6

7 stimulerende miljø med voksne, der er i stand til at tilrettelægge og målrette aktiviteter og samvær, der udfordrer og understøtter barnets udvikling. Børn lærer af hinanden, og gennem leg, børn lærer over hele dagen. Hver gang en erfaring er lært, har de lært noget i en helt naturlig proces, som ingen kan forhindre. 8. Børn med særlige behov I børnehuset Ådalen har vi mange forskellige børn med mange forskellige behov og kompetencer. Derfor tager vores arbejde altid udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe. Derfor arbejdes der med at dele børnene op i mindre grupper, hvor der er optimale betingelser for at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov. Vi arbejder til stadighed med at kvalificere personale til at arbejde med sprog og motorik, bl.a. via kurser. Dermed sikrer Børnehuset Ådalen, at der findes ressourcepersoner i personalegruppen, som står til rådighed med viden og erfaringer til gavn for børn og personale. Periodevis arbejdes der med sproggrupper og motorikgrupper. 9. Principper og værdier i samarbejdet med forældre og institutionsbestyrelse Vi vægter et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor vi løbende vender blikket ud af for at se hvad der røre sig i samfundet og især i børnefamiliernes vilkår. Vi tager udgangspunkt i den enkelte families virkelighed. Personalets fornemmeste opgave er at være imødekommende og engagerede i mødet med forældrene, samt at vise faglig indsigt, således at dialogen med forældrene foregår åben, troværdigt og med gensidig respekt for hinanden. Forældrene holdes orienteret om Børnehuset Ådalen gennem børneintra, der skrives ved behovet for at informere. På børneintra står der om specielle tiltage, ture, oplevelser.m.m. Vi vægter kommunikationen højt i hverdagen for at skabe forudsigelighed og for at børnene trives og udvikles. Inden barnet begynder i Børnehuset Ådalen vil det modtage et brev fra os, for at byde barnet med familie velkommen i Børnehuset Ådalen. I brevet vil der være informationer om, hvilken gruppe barnet skal gå i. Inden begyndelsen indbydes alle nye forældre, sammen med barnet til at komme på besøg i institutionen på samme dag og tidspunkt. Der vil de møde personalet fra den gruppe barnet skal begynde i, og vi vil fortælle om Børnehuset Ådalen. Efter ca. tre måneder tilbydes forældrene en samtale i institutionen. Vi kender nu barnet bedre og forældrene kender os, og vi kan begynde at lære hinanden endnu bedre at kende. Der vil til denne samtale være mulighed for at stille uddybende spørgsmål. 7

8 Der afholdes herefter forældresamtaler efter behov, tilbydes i forbindelse med fødselsdag og ved overgangen til Trolde og skolestart. Hvis der opstår et behov for tolk til møder, vil det være i samarbejdet med forældrene, hvor forældrene eller vi synes det er vigtigt for at forstå hinanden bedst muligt. Om foråret inden den 1. april holdes et forældremøde i Børnehuset Ådalen, hvor der vil være en beretning fra forældrebestyrelsen og leder samt et bestyrelsesvalg. Der er valg til bestyrelsen hver år, et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år adgangen, en bestyrelse består af 3-5 valgte forældre. Vi vægter et godt samarbejde, hvor alle har ret til at udtrykke sig. 10. Kompetencer i Børnehuset Ådalen Hvad prioriterer vi, når vi ansætter nyt personale Ved ansættelse af nyt personale ligger vi vægt på at institutionen får 4 elementer, der er med til at sikre institutionens udvikling. De 4 elementer er følgende: Vi har brug for medarbejdere der er handlekraftige, resultatorienterede, som besidder en vis viden indenfor området. Der har drive til at sætte aktiviteter i gang og indeholder en vis utålmodighed. Derudover skal medarbejderne have mod på at arbejde med netop de børn og forældre som er kendetegnende for vores område i det natur skønne Skørring. Vi har brug for medarbejdere der er kreative, dækker de aspekter i børnenes udvikling som vi er svagest i, risikovillige, iværksættende og som kommer med nye ideer. Vi har brug for et antal medarbejder der er systematiske. Kan se orden og sætte ting i system og som forstår, at en vis grad af rutiner og regler er af afgørende betydning for arbejdspladsen trivsel og børnenes kulturforståelse. Vi har brug for personer, der kan integrere fælles visioner for huset. For at få et fællesskab og det bliver et rart sted at være. 11. Kompetencer for at arbejde i Ådalen Vi har i Ådalen udarbejdet et koncept som vi arbejder efter, dette gør vi for at opnå den bedste mulige arbejdsplads med glæde i arbejdet. Vi har den holdning at vi ikke taler om hinanden men med hinanden. Hos os er det umulige muligt Når du præsenteres for et problem, eller ønske, er det vores udgangspunkt dette kan ordnes. Forældrene er eksperter i Deres eget barn I alt hvad der angår barnet, er forældrene dem som først får informationer, og dem som er de vigtigste rådgivere. Vi er tydelige i alt hvad vi gør, og siger Vi er et forbillede for børnene. Vi skal gribe ind, når vi ser ting som vi ikke tolererer. Vi skal være lige så hurtige til at anerkende, når vi oplever noget positivt. Vi har et ansvar for vores egen udvikling. Alle opfordres til at tænke på sig selv, for at tage vare på at udvikle deres kundskaber. 8

9 Børnehuset er vores fælles ansvar At skabe den bedste institution er alles ansvar. Vi kender ikke udtrykket, det er ikke mit arbejde. Vi springer ikke over hvor gærdet er lavest. Vi er åbne over for ideer, opmærksomme på detaljen og forandringen i Ådalen. Vi arbejder fremad, åbner nye døre og gør nye ting. Vi behandler ingen ens Vi gør forskel på folk, både børn og voksne, og behandler alle ud fra hvilke behov de har. Forskellig behandling er lig med retfærdig behandling. Vi er bevidst om vores ansigt udadtil Alle som henvender sig til børnehuset Ådalen ved besøg, telefon og lignende skal hjælpes tilrette på en hensigtsmæssig og hyggelig måde. Det ses i den daglige kommunikation mellem personale og ledelse. Alle bliver imødekommet af hvert enkelt personale og glæden i gruppen mærkes. Alle tager et medansvar og handler omsorgsfuldt både verbalt og nonverbalt. Alle har et positivt og fremadrettet syn. Vi har på møderne løbende pædagogiske temaer på dagsordnen for at sikre den pædagogiske udvikling og personalet ejerskab. Hvis vi finder behov for udefra kommende ekspertise, når der er pædagogiske læringsrum som skal udvikles, finder vi eksterne inspirationer. Mus samtaler bliver afholdt en gang om året, hvor det er den enkelte medarbejders rum til at få fremtidsperspektivet sat på dagsordenen. Ledelsen og den enkelte medarbejder beskræber, at der sker en udvikling ved at udarbejde handleplaner fra samtalen. Vi har forskellige sociale arrangementer, dette er også med til at øge arbejdsglæden, ex vores årlige personaletur, hvor oplevelsen giver glæde og fællesoplevelser styrker fællesskabet. Vi laver vores APV og sætter fokus på handlingerne, de bliver forsøgt løst i bedst mulig omfang og med overensstemmelse i nuværende økonomien. VI TALER IKKE OM HINANDEN MEN MED HINANDEN 12. Team ledelse Vi, leder og souschef har teammøder en gang om ugen, hvor vi får koordineret tingene, det kan være administrative, pædagogiske tiltag, praktiske ting og personalets trivsel, vi følger løbende op på tingene for at sikre afslutning, læring og udvikling Vi samarbejder med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere i en åben, respektfuld dialog med fokus på udvikling i en kvalitet baseret på dialog. Det gør vi ved at være forberedt til vores samtaler og lytter til emnerne og i samarbejdet finde den bedst mulige forståelse for emnet og dermed de bedste lærings og udviklingsmuligheder for den enkelte 9

10 13. Ledelse i Ådalen Det er ledelsens ansvar at sikre, at der i Børnehuset Ådalen sker en kontinuerlig udvikling, der er til gavn for børn, forældre og personale. Samarbejdet skal være åbent og troværdigt for at sikre den bedst mulig udvikling, til gavn for alle. Der er lederens ansvar at alle bidrager til denne udvikling. Ledelsen bygger på et åbent og troværdigt samarbejde med personalet. Den enkelte medarbejder ses som en vigtig medspiller til fælles eje af Børnehuset Ådalen og hele personalets udvikling og samarbejd baseret på de fælles værdier. Ledelsen arbejder på en fælles forståelse af mål og værdier blandt personalet og på at alle arbejder med de fælles værdier. Ledelsen fokuserer på muligheder frem for begrænsninger, og bakker op omkring gode initiativer. I god tid informerer vi hinanden og taler om forhold, der har betydning for personalet, børnene, forældrene og samarbejdspartnerne. Det er ledelsen, der er ansvarlig for arbejdstilrettelæggelse, herunder for eksempel udarbejdelse af personalets mødetider, og planlægning af diverse møder. Alle disse forhold skal, så vidt det er muligt, løses i samarbejde med personalet. Lederen er med i alle ansættelsessamtaler. Der er Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) en gang om året, for hele personalegruppen. Der vil til udvikling af specifikke pædagogiske temaer være Gruppe Udviklingssamtaler (GUS) det kan være for den enkelte gruppe og hele personalegruppen. Lederteamet Souschefen er lederens nærmeste samarbejdspartner, men det er lederens ansvar at ledelsesopgaverne bliver udført. Ledelsesopgaverne bliver udført i tæt samarbejde mellem lederen og souschefen. Der arbejdes sammen i et team, som har indgående kendskab til ledelsesmæssige forhold. Der afsættes tid til teamledelse. Souschefen deltager i de daglige faste ledelsesmæssige opgaver. I lederens fravær er det souschefen, der har lederrollen. Samarbejde med Syddjurs kommune Den kommunale administration er underlagt byrådets beslutninger og dermed det politiske system. Vi skal i samarbejde med kommunen sikre at de givne regler implementeres. Et eksempel er deltagelse i diverse ad hoc udvalg, dette er for at sikre os de bedst mulige løsninger. I samarbejdet med kommunen er det af stor betydning for alle at vi samarbejder åbent, respektfuldt og troværdigt. Vi forventer at vores dagtilbudschef er vores nærmeste samarbejdspartner, skal være en støtte til institutionen, som kan hjælpe og vejlede os. Samarbejdet skal foregå ligeværdigt og baseres på troværdighed, respekt og engagement. Dette sikrer den bedst mulige udvikling. 14. Budget og økonomi Da der ofte sker ændringer i vores budget og dermed vores økonomi kan du henvende dig på kontoret og du vil kunne se budgettet og få en orientering om økonomien. 15. Dokumentation Der er lavet iagttagelser, skriftligt materiale såvel foto og bøger. 10

11 Vi har i form af vores iagttagelser observeret, at børnene lærer, når vi formår at gøre det interessant. Fx da vi lavede sundhedsprojekt hvori der indgik hvordan det er bedst at vaske fingere. De fik et kulturelt indblik i hvordan vi i Danmark ser på hygiejne og de grundlæggende smittefarer. Herefter høres børnestemmer der genfortæller til forældrene hvordan og hvorfor de skal vaske finger. Efterfølgende er både personale og forældre blevet rettet på hvis de ikke vasker finger som lært. Vi øver i den forbindelse det kognitive, finmotorikken og sproget. Som fortalt ovenover er det lykkedes. I forhold til foto og bøger giver det megen kommunikation og opmærksomhed på hvad de har været i gang med. Børnene fortæller meget gerne om oplevelserne og er gode til at fortælle. Læringshjulet i Børnehuset Ådalen ser vi som en understøttelse til dokumentation og evaluering af vores læreplaner. Læringshjulet er et samarbejde mellem jer som forældre og Børnehuset Ådalen. Det er en løbende proces hvor vi hver for sig skal udfylde et skema på nettet hvor vi efterfølgende laver en handleplan. Det vil foregå i følgende to perioder. Ved ca. 2½år Ved skolestart Vi ser læringshjulet som en gave til at kunne uddybe og konkretisere det enkelte barns udviklingsmuligheder i tæt forældresamarbejde. Generelt i Børnehuset Ådalen omkring læring Generelt som personalegruppe i Ådalen er vi blevet opmærksomme på hvad vi tilbyder børnene og hvad de mon lærer af det. Vi er gode til at observere/iagttage børnene og har derfor en både faglig, etisk og personlig indsigt/dimension til læring. Når vi som voksne er gode til at igangsætte spændende aktiviteter for børnene, er de meget lærevillige og opøver stor koncentration og udholdenhed. Det kræver forudsigelighed, ressourcer, struktur og planlægning. Evaluering og dokumentation af læreplanerne vil finde af sted omkring årsskiftet. Alfer, Drager og Trolde evaluering: Bliver udarbejdet i november Revideret den 25. marts

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014 Børnehuset Mariendal AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere