KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS"

Transkript

1 KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha tidli favalt snd mind i fobindls md vos lotti Mn nu ha tstt mindbv o fåt d, d band Kæftns Bkæmpls positivt o kan sik os ov 0 % ksta spons «Pnill Winth Sidin, dict maktin spcialist Kæftns Bkæmpls ha til fomål bkæmp kæftsydomm o ds følknin Konkt abjd oanisionn md fosknin, fobyls o støtt af pint o ds ønd, o dsudn tal Kæftns Bkæmpls pintns sa ov fo myndihdn REMINDERBREVE GIVER HØJE GEVINSTER MENS HAR EN RINGE EFFEKT Ov dansk støtt hvt å Kæftns Bkæmpls vd spill md i lottit, hvo pæmin fx js o pnbløb op til million kon D ti lotti hvt å, o nol spill væl væ md hv an, mns and væl spill md fæ an Lottin ha d snst to å ivt m nd 50 million kon i ovskud hvt å, o pnn å dikt til fosknin, fobyls o hjælp til kæftpint o ds ønd

2 To u ft blv d sndt mind a bv ll -mail til t udvalt tstsmnt Budskabn va ns, uanst om tstuppdltan fik bv ll -mail Fodi d i fovjn snds man bv ud, ha Kæftns Bkæmpls tidli favalt snd mind Man ha mnt, modtan måsk ll syns, d fik fo man hnvndls om lottit, o man ha fytt, dtt ll hav n niv ffkt I dan ft nnmføt Wilk tlfonintws md tstuppdltan Effktmålinn skull blys spillns faktisk adfæd I fobindls md Høstlottit i auust 200 ll man tst, om dnn antals va iti I samabjd md analysbuaut Wilk nnmføt Kæftns Bkæmpls n omftnd tst, d skull afdækk, om dt ll iv n målba ffkt snd mind om lottit, o om d i ivt fald va non foskl ffktn af snd mind i t bv ll n mail Dsudn blv d sput ind til spillns nll holdnin til mind samt udfomninn af mialt Eftfølnd blv d nnmføt n kvalitiv tst i fom af fokusuppintws H blv d isæ lat væt få n dyb dn om spillns holdnin til mind, mialts udfomnin o kommunikionns vn til band Kæftns Bkæmpls REMINDEREN BLEV SENDT TIL 3 SEGMENTER Rsultt va, dn skiftli mind ød antallt af dlta i lottit md 0 %, mns ffktn af -mail mindn næstn ikk kunn måls Kæftns Bkæmpls fik oså d, kundn nlt foholdt si positivt til mindn En dl af d spill ha oplyst ds -mail adss o ivt Kæftns Bkæmpls pmission til bu dn Rmindn blv tstt to upp blandt d spill, d ha ivt -mail pmission: OMFATTENDE KVANTITATIV OG KVALITATIV TEST Tstupp ha ivt -mail pmission o modto n -mail mind Tstupp 2 ha ivt -mail pmission mn fik t fysisk mindbv sndt md postn Kæftns Bkæmpls ha navn o adss fl nd dlta i lottin, o i auust fik all diss spill n skiftli intion til spill md i Høstlottit BREV MED INVITATION TIL AT SPILLE MED I HØSTLOTTERIET Aktult fa Kæftns Bkæ mpl 74 million til kæftfo kon sknin s: All spilln havd modtat dn føst intion til væ md i Høstlottit Dn bstod af t bv, n fold, t iokot o n konvolut 49 lvadn Standbou nh 200 Køb Tlfon Fax dk wwwcanc SPIL KTION AF UNDER PROTE DRONNINGEN MAJESTÆT Kæftns Bkæ mpls ha foskl fo uddlt 74 mio kæf k til i alt 56 ansønin tpint kot ll fa n læn sit pojkt, d all ha i baan potntial D valt Kæ n tilmd mind blan?dt t ko hjm fa ø n fi mn du fisk kom int til ndnu Måsk ha dstot nå man hovdv ov md200 E du paa nyd sommn man oft tænk, flt Løb du Topp fx,, du kot d in? J håb t af dt føst jsav cykl, ta afst, ll t fi? No Hvonå kan j djli st andl tfi kon Du kan oså nd nok: af foskn 00 k inspnn million sk, sjovt læn op til 500 js 22,5 mio k til 9 fosk va alt fo nst hlt lottit : I alt t ant lli dt ikk Mål ninspojk stn i Høst indi kont bhøvkæftfoskt 200 k,sto Et0foskninsp dul stålbhandlin 00Dt ninsmiljø kæftm nd 500 ojkt, d ha Åhus a o fosk-fold t 4,8 alkamuniv modt fik blt sitts t mio k, skal diit li a- DNA i altm i dn vdlahospital fosønsk 4,2 mio mn dt stål utæ i s li pojklæs k fob til 8 fosklind dlinn os i vo d- ttli t bhan t js af hovd- o s indtæ n halsk æftp til støtt 7 % af vo ha hjin oså ilbh du mdint få Vikni skn kun nn af ståftfo Dt å pn andlin n o som du Kæ i vos lott halvkæft, d n affinanslov svulst nsk dlt bland afhæ finansi Undsø and til: ikk n ækk Vd af mn fakto, d lspaf,mod t fo os nkæf t tda afhæni hvofo ha md væ muli man mtbåd bystkæftp pintn o kam intoff hll ikk ntli, slv kæft dt ha ø ll dt konis svulstn smt ft fa Som fx man Ells ak stdk n opa l ilt o Danm tt kæft tion At få dn tt kan k knin i d skyld i, fa laboa svulstcll blod, al kæf tfos, d fø til ænd s vækst o bdst mukonkt bhan dln aftoin oms til ins idna dn i vo svulst fjl sfind Fom Gundfoskn dlin miko ålt dt miljø t md pojktt in, d skal vd, intnsiv s undsøt n ækk udklin Slv om kotlæ afftpa fot o mkanism jd disstin tin, o hvod i o d hæn ab nklt kæft ops i dn ltkæ nk an otapi, kiu l samm cll tå, Så kæft in, km mcl in fo dn fohåbntli kan n bh andlpin li løsn fx cancsta få tilbudt n somt du d stål Vidn skal du fob l o optim indi- af foldn kan ud mulihdbåd idn al stål andt vd i ny ntn bhan bas Blandt d 56 til piø k blandt vd fosk mp kæf t På dlin pojk alt 74 mio Dt O Vil t, d ha støtt, å md i i bkæ fåton til s hl ovs man kikktop du i 200 støtt bd u itn, tæt Som fx und hlt ndn ov sama jkt pin pojk tnfoskbjds nin spo sølsn t så af,bliv man bystk Bkæmpls o læs om Kæftns hvofo oså om d så m æftpint s Vidnskab, hs du læs få konisk du iti lad Udva bliv fo os smt ft oplv dså lli vos hjmm l,st 6 auust Så altbsø n opa D oså få Så j sid bty www sn kan t tion canc n lan ækk dk onli lodd hjælp, Din støt l pojkt, tansl fo all- dn din ps buion dvs hvo Vi dha an Køb målttt bliv abjd dnn få dnspill md t inn fa n oms til lodtækn bhandlinmdlaboa i all toihos pin Endli ønsk tn Få M ViD om, sk støtt båd o kstn fo! hvodan Støtt støtt ø undfoskn Din fo din nytt bjdt md innånd 000 tak foh o aha du lyst mkanism kotlæ På udk til bliv holdt lin o i dn nkl lottin? opdt om: t kæftcll kamp n af dansk o nodisk fosknin va samlt i Køb kæftda Kæftns Bkæmpls nhavn, skabli Udva s Vidn l (KBVU) tidli åt uddlt pn d kæftfoskn til d mst lovn ts 5 fosk inspojkt Udval but t nnmå hl 202 ansø da støst antal nin dt nonsind n løb op! Ansønin i t mio k, hvoa samlt bløb 373 valt o støttf 56 pojkt blv udt md 74 mio k Så mt fik d: Købnhavns univsitt: 22,5 mio k (9 pojkt) Åhus univ sittshospita (8 pojkt) l: 4,2 mio k Ø: 37,3 mio k (29 pojkt) 37,3 mio 22,5 mio 4,2 mio C Fosk, d Vi m kan ø n foskl t lad fo, intssn kæftfoskn fo inn så sto n styk fo n mod kæft? Kæftns BkæO dt Vi m fosknin, spændnd a mplss js, cykl, t lad anmnt? fo, intssn o intniona ha d dytist dansk Såavkot tilmld dio mt fo kæftfo vos nyhd ansøninl kspt til vudninn wwwlottidk sbv m ns nivau så sto O sk/nyhdsbv nmli, Dt sik hilsn n sty dt samabjd k fo Kæ Md vnli md fosk d kli ftns Bkæmp kan ø n, S, om du lss fos foskl fo kæftpint ha knin, kot ha d Du kan bstill vundt Kæftns Bkæ ll læn sit, si dytist ksta lodsd ns histoi o l, læs nd dansk mplss foma o intn s, om du h fsso Fd nd, poional ksptin Sisbo wwwcancd a vundt Olsn til vud t Bkæmpls k/lotti Købnhavn s Univsitt tns ns nivau ansøninkæf fik dn støpofs VIND fomand fo Kæftns VIND js, cykl avkot o, mt m da Tænk n si til kunn nbø fx din du ha bøn, til væt md af dnn n løs mst vdns syfy td m dom Tin Sisbo M fi ll illion km on Køb sonli din p st lodd sn 6 auust md i all Så du ninn lodtæk _STindd 2 Køb din lodd snst 6 væ md i all 3 lodtæauust fo knin Kontonumm Kontonumm Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh Undskift vd ovføsl fa n konto Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh All nd få dikt bskd! Post Danmak s kttin Ø Btalinsdo Til maskinl aflæsnin Undå vnlist skiv i,ndnstå nd Kæftns Bkæm plss 08/2/0 622 GHøst0_DMindd ll Btals nu Gby fo indbtali n btals kontant Kon Ø flt Da Millionæcha nc Månd Å Sæt X 4030 S (05-0) DB , Chck o linnd accpts und Bank modta fobhold posthus md btalinn Nå D btal af, Dansk tminal, dt d bs fo, kun posthus kontant t ts hlkt bløb D ha btalt kttinstyk, 02/06/ /06/0 524 KHøst0_DM-STindd Glæd di til få dikt bskd, nå du nd Indbtal ind din bankkon to? 3 GIRO INDBETALIN G KVITTERING 7 Kon til ø potntial d all ha dstot flt 56 pojkt, blandt t ko tfosknin k til i alt valt 40 www til kæf kon lt 74 mio canc sit D 74 million mpdk ls ha udd kot ll læn Bkæ n Kæftns pint ba fold fo kæft Læs m n foskl nin ansø ov 200 Bhøst0_DM iokott i ntbank, posthust ll i din bank 8 so Fd Olsn, Bkæmpls 00indd Så nmt dt spill md: Btal Ovføsl fa kontonumm ns Bkæ TænkKæft fåmpls million kon Standboul vadn Købn h Tlfo ind bankkonton n LukFHøst op,0_dm_2 spil md o støt os i kampn mod kæft Md o St øt os I ka MP n Mod k æf t 3/05/0 048 Afivs indn btalin HENDES

3 Dsudn blv d udvalt n tdj tstupp blandt d spill, d ikk ha ivt -mail pmission: Tstupp 3 ha ikk ivt -mail pmission o fik t fysisk mindbv sndt md postn D va 2000 modta i hv af d t upp FORSKELLE PÅ INVITATIONSMAILEN OG REMINDERMAILEN Båd intionsmailn o mindmailn bstod af n kuvt, t bv, n fold o t iokot D va do t ti foskll i indholdt o dn kiv udfomnin I tkstn til mindbvt blv d fo ikk stød non tat højd fo, nol modta alld kunn hav btalt til lottin a ntbank o indtastt n btalinsdo tæt btalinsfistn Dsudn fik modtan af mindn t nyt iokot md and lodd Dmd va dt 00 % målbat, om spilln havd indbtalt dt opindli iokot, ll om d havd bnyttt iokott i mindbvt Dn tdj foskl va, mindn blv sndt i n m nkl konvolut På fosidn kunn modtan læs budskabt Vi l nd, o basidn jod Kæftns Bkæmpls opmæksom, oanisionn kun få 7 % af indtætn fa dt offntli DET FYSISKE BREV GAV LANGT STØRRE GEVINST END EN Dt mst iøjnfaldnd sult va, dn faktisk dltals i lottit blv øt makant i tstupp 2 o 3, d modta t fysisk mindbv Samlt blv antallt af spill fa d to tstupp øt md 0 % i fohold til dm, d ikk modto n mind Effktn af dn -mail mind, d blv sndt til tstupp, kunn dimod næstn ikk måls Dn od modtals af mindbvt blv bkæftt i dn kvantitiv ffktmålin H blv dt fysisk bv opftt væsntlit m positivt nd - mail mindn isæ nå dt æld indin o foståls af budskabt Dsudn sad næstn all d spill, d blv int op, d havd n uændt ll m positiv opftls af Kæftns Bkæmpls Spontan indin I tstupp, d modto n -mail mind, va dt kun 25 %, d spontant indd mindn, mns dt va hl 58 % af tstupp 2, d havd ivt -mail pmission o modtat t bv, d spontant indd mindn Blandt d spill, d ikk havd ivt -mail pmission o fik t bv, va dn spontan indin 55 % REMINDER TIL TESTGRUPPE mindn havd d samm budskab som intionsbvt o dt mindbv, d blv sndt til tstupp 2 o 3

4 Samlt indin Md lidt hjælp kunn hnholdss 63 %, 85 % o 80 % husk hav modtat mindn fa Kæftns Bkæmpls dvs dt fysisk bv oså h blv indt bdst BREVET VÆKKER EKSTRA OPMÆRKSOMHED HOS MODTAGERE, DER HAR GIVET PERMISSION Nå man sammnlin md and kvantitiv målin af bv sndt fa oanision o ksomhd, så blv mindn fa Kæftns Bkæmpls sædls odt modtat Dt do bmæklssvædit, dn mind, d blv sndt a -mail, pfomd makant dålist all paamt Samlt budskabsfoståls Hnholdss 45 %, 65 % o 60 % kunn husk o fostod budskabt om dlta i Høstlottit DET FYSISKE REMINDERBREV SIGNALERER SERIØSITET Bslutninstidspunkt Blandt dltan i Høstlottit va dt hnholdss 2 %, 24 % o 29 %, d md sikkhd kunn si, d føst havd bsluttt si ft hav modtat n mind Hnholdss 33 %, 29 % o 33 % huskd ikk, om d havd bsluttt si fo dlta fø ll ft mindn I fokusuppn fotalt dltan, d føst o fmmst spill md i Kæftns Bkæmplss lotti, fodi d l støtt n od sa Dsudn d t lmnt af spændin, d høj hos mænd nd hos knd Fodi holdninn til spillt så positiv, opft spilln dt oså som lvant få n mindls om husk spill D spill, d jævnlit spill md, mst positiv Holdnin til Kæftns Bkæmpls Eft hav modtat mindn havd hnholdss 96 %, 99 % o 96 % af spilln n uændt holdnin til Kæftns Bkæmpls ll synts ndda bd om oanisionn Dmd blv dt slåt fast, n mind ikk iv n niv holdnin til Kæftns Bkæmpls Kommunikionn opfts nlt som tovædi, mninsfuld o oplysnd, o d flst sad, d hll ll hav t fysisk bv nd n -mail Bvt sinal omhu, tovædihd o siøsitt, o fodi t bv psonlit, pass mdit odt til t vlønhdslotti REMINDERBREV TIL TESTGRUPPE 2 OG 3 Aktult fa Kæftns Bkæ mpl 74 million til kæftfo kon sknin s: Pæcis som dn føst intion, bstod dn fysisk mind af t bv, n fold, t iokot o n konvolut 49 lvadn Standbou nh 200 Køb Tlfon Fax dk wwwcanc SPIL KTION AF UNDER PROTE DRONNINGEN MAJESTÆT Kæftns Bkæ mpls ha foskl fo uddlt 74 mio kæf k til i alt 56 ansønin tpint kot ll i læn sit pojkt, d all ha tfi kon potntial t md i vos lott D valt million sk Kæ s dt t ko os i vo ø ndblan p n i du ha spilltil hjæl s nå sidn, fod dstot it o du nuli ov skal200 Du kan fotdi fo små to u væ md i Høstlottflt t di til, Topp til ha mld du l J skv mit håb, du alld fots kæf t Hs Dt st andl kun af foskn kamp mod slovn o insp ttli nn utæ 22,5 mio dtt bv finan li k til bot fa : I alt Målt fodi, ikk mt taknmm ninspojk s blot9sfosklli kæftfoskindi dt dulostål bha t Et, t fo os foskn Df af din støtt ndlin ninsmiljø Dt sto kæft muli insp ntli foskojkt, d væ afhæni Åhus så toff ha modtauniv dt fx ikk 4,8smio t fa dt fik blt sittshospi Nå llk, skal i alt 4,2 Ell tal vos indtæ fosø fob ak md stål 7 % afmio Danm li pojkfå k i spill bhan til 8 foskldknin dlinn af hovd t tfosæftp indimllm kæfhalsk - o fo, du int Vikni ln af al av halvd js nn af stålbhandlin Dt å pn finansi, ll t kæftsvulst højkant n blandt af tfi kon afhæ d Du kan oså Undsø and til: nst n n sk ækk millio fakto klihn- hlt op til ls af, s 2067 t, d n pin t væ instbåd ha md ha hvofo man bystkæftp st Viint tnsna js hovdv o slv antn md kæft 0 kont duha ø Som konis k, kan dinnæst svulstn smt ft Løb fx 200 man m nd n opa k okan d fx tion At få dn kot svulst l ilt o blod, k alkama fold fa laboa diit t, kæft clls væks vdla toin konkt bhan til ændin i dn fø nd cykl o ld i, mt til tsky dlin00 k Læsomsa svulst,s d Fomålt md si DNA Gundfoskn 500 miko dn bdst mupojktt findmiljø vo in, d skal fjl i af udklin kotlæ t undsø, dtd n ækk o mkanism nsiv diss tin, o s int nklt kæft Slv t hvodan hæn om ivd dn fot samm cll ftpa n tin Så kæftpin fohålt abjd bntlikæ nk kan få tilbud t opstå, DNA dn li fo i Vidn skal t n båd dul o optim nskindiapi, kiu mn ud piløsnin al stål i dtbhan kmot ind ntn Blandt d 56 til li mclandl dlinin, nd js pojkt, d fx cancsta kan stålbh støtt, å Vil du s n spænd ha fobd n fåt hd som man Ta md t md hl ovs ny muli idn af fold iitn tæt pin dt andbjds Som fx und hlt k ov På bas fosk pojk jd blantn kæf tsama sølsn t o læs O vd i alt 74 mio Vi ab mpom onbkæ man bystk af, hvofo Kæft støtt md topi så til sbkæ æftpint Vidn i 200 ns u bdmpls o kikk,skab oplv få konisk li ndn så bsø smt ft vosjkt nin spo l, så bliv hjmmsid Udva l n d fosk D oså opa om www md pn tion canc n lan ækk dk du læs m spa, du l spilldu l pojkt, lp os md Så j håb dvs hvo d tanslionlt o hjæ hjælp, kan få sto hjælp fo os, hsspa målttt bliv abjd kot få dnudf yld sva t n al dn fo fa labooin oms til bu fo Dt l væ iv os mulihd lit di bhandlinvi ha som sat lls kan Dt hos pin Du fop Endli ønsk, o nå du tn Få M t svakot l lotti, du ønsk an vdla dnn ViD om, sk støtt båd o kst n tunstøtt hvodan dt anta di ø undfoskn Din ld ofosnd nytt udfy bjdt md inn o a-o o kun o pot Ha t du mkanism kotlæ papi udk lyst til bliv lin ikk til no i dn nkl holdt opd is o lottin? t om: tnu kæftliv cll! kampn mod støtt Vi m tak fo din kæft? t lad På fohånd 000 spændnd aanm n af dansk o nodisk fosknin va samlt i Køb kæftda Kæftns Bkæmpls nhavn, skabli Udva s Vidn l (KBVU) tidli åt uddlt pn d kæftfoskn til d mst lovn ts 5 fosk inspojkt Udval but t nnmå hl 202 ansø da støst antal nin dt nonsind n løb op! Ansønin i t mio k, hvoa samlt bløb 373 valt o støttf 56 pojkt blv udt md 74 mio k Så mt fik d: Købnhavns univsitt: 22,5 mio k (9 pojkt) Åhus univ sittshospita (8 pojkt) l: 4,2 mio k Ø: 37,3 mio k (29 pojkt) 37,3 mio 22,5 mio 4,2 mio Fosk, d Vi m kan ø n foskl t lad fo, intssn kæftfoskn fo inn så sto n styk fo Kæftns BkæO dt fosknin, mplss fo, nt? intssn o intniona ha d dytist dansk Så tilmld fo kæftfo di vos nyhd ansøninl kspt til vudninn wwwlottidk sbv ns nivau så sto O sk/nyhdsbv hilsn nmli, Dt sik Md n sty dtvnli samabjd k fo Kæ md fosk d kli ftns Bkæmp kan ø n, S, om du lss fos foskl fo kæftpint ha knin, kot ha d Du kan bstill vundt Kæftns Bkæ ll læn sit, si dytist ksta dansksisbo ns histoi o s, o lodsdl, læs ndmplss foma o intn fsso Fd m du ha vund nd, poional ksp Tin ls wwwc Olsn mp t ancdk/lott til vud t Købnhavn tns i Bkæ Kæf s Univsitt ns nivau ansøninfik dn støpofs fomand VIND Md o St øt os I ka MP n Mod k æf t js, cykl avkot o, mt m da Tænk n si til kunn nbø fx din du ha bøn, til væt md af dnn n løs mst vdns syfy td m dom Tin Sisbo M fi ll illion km on Så nmt dt spill md: Btal iokott i ntbank, posthust ll i din bank 2 Køb din lodd snst 6 væ md i all 3 lodtæauust fo knin Ovføsl fa kontonumm 8 Køb sonli din p st lodd sn 6 auust md i all Så du ninn lodtæk _Tindd B4høst0_DM Kontonumm Undskift vd ovføsl fa n konto Btalinsdo Til maskinl aflæsnin Undå vnlist skiv i,ndnstå nd Kæftns Bkæm plss 08/2/0 622 Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh All nd få dikt bskd! Post Danmak s kttin GHøst0_DMindd ll Btals nu Gby fo indbtali n btals kontant Kon Ø flt Da Millionæcha nc Månd Å Sæt X 4030 S (05-0) DB , Chck o linnd accpts und Bank modta fobhold posthus md btalinn Nå D btal af, Dansk tminal, dt d bs fo, kun posthus kontant t ts hlkt bløb D ha btalt kttinstyk, 02/06/ /06/0 524 K2Høst0_DM-Tindd Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh Ø Bkæmp kot ll foldn Kæftns pint fo kæft m ba n foskl Læs ansønin ov indd Glæd di til få dikt bskd, nå du nd Kon so Fd fo Kæft Olsn, ns Bkæm pls Kæftns Bkæ mpls Stand til ø boulvad potntial n d all ha Købnhavn dstot flt Ø Tlfon 56 pojkt, blandt t ko tfosknin k til i alt valt til kæf www kon lt 74 mio canc sit D dk læn 74 million ls ha udd FHøst0_DM_2 Kontonumm Indbtal ind din bankkon to? 3 GIRO INDBETALIN G KVITTERING 7 3/05/0 03 Afivs indn btalin HENDES

5 GIROKORTET OG KONVOLUTTEN VIGTIGE ELEMENTER D flst af d tstdlta, d blv int op, sad ntn, udfomninn af mindbvt va od, ll d ikk havd non holdnin til udfomninn I fokusuppn va iokott dt lmnt, dltan but mst tid H kunn d find all d cntal infomion, så dt blv opftt som t tit mdi Dn hd konvolut md Vi l nd -budskabt va dt lmnt, d blv mst positivt modtat Dltan mnt, odspillt Vi l nd fmhæv dobblthdn i spill o nd ov kæftn, o dt fotæll om kampiv o livsmod VIDEN, DER KAN GIVE ENDNU BEDRE EFFEKT På baund af tstsultn anbfal Wilk, Kæftns Bkæmpls fots bu fysisk bv som pimæt mdi til kommunik dikt om lottin Wilk konklud oså, mind tilskynd man, d ikk li ha fåt dt jot, til dlta i Kæftns Bkæmplss lotti Mn da d n følsom balanc mllm opnå positiv o niv opmæksomhd, bø mindbv kun bus t pa an om åt, o kun ov fo udvalt målupp Kæftns Bkæmpls ha bsluttt føl dtt åd K2Høst0_DM-Tindd 3/05/0 03

6 Post Danmak A/S Titnsad Købnhavn V wwwpostdanmakdk FÅ MERE AT VIDE OM BREVET Post Danmak tilbyd di væktøj o dn, d ø dt nmm bu bv til infom o skab od lion Du kan fx bsø postdanmakdk o download: Bskivls af and businss cass fa fx Noda Liv & Pnsion, Falck, Mtoslskabt o Nu-Eni Danskns bvvan 0 n analys, d fotæll om danskns holdnin til bvt En vjldnin, hvo kommunikionsfosk, phd Ann Kin Lunds iv od åd om bu bv til skab lion Vil du hll hav mialt i tykt udav? Så snd n -mail til o skiv hlk analys o cass, du ønsk læs Husk oså skiv dit navn o din ksomhds navn o adss

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere