KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS"

Transkript

1 KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha tidli favalt snd mind i fobindls md vos lotti Mn nu ha tstt mindbv o fåt d, d band Kæftns Bkæmpls positivt o kan sik os ov 0 % ksta spons «Pnill Winth Sidin, dict maktin spcialist Kæftns Bkæmpls ha til fomål bkæmp kæftsydomm o ds følknin Konkt abjd oanisionn md fosknin, fobyls o støtt af pint o ds ønd, o dsudn tal Kæftns Bkæmpls pintns sa ov fo myndihdn REMINDERBREVE GIVER HØJE GEVINSTER MENS HAR EN RINGE EFFEKT Ov dansk støtt hvt å Kæftns Bkæmpls vd spill md i lottit, hvo pæmin fx js o pnbløb op til million kon D ti lotti hvt å, o nol spill væl væ md hv an, mns and væl spill md fæ an Lottin ha d snst to å ivt m nd 50 million kon i ovskud hvt å, o pnn å dikt til fosknin, fobyls o hjælp til kæftpint o ds ønd

2 To u ft blv d sndt mind a bv ll -mail til t udvalt tstsmnt Budskabn va ns, uanst om tstuppdltan fik bv ll -mail Fodi d i fovjn snds man bv ud, ha Kæftns Bkæmpls tidli favalt snd mind Man ha mnt, modtan måsk ll syns, d fik fo man hnvndls om lottit, o man ha fytt, dtt ll hav n niv ffkt I dan ft nnmføt Wilk tlfonintws md tstuppdltan Effktmålinn skull blys spillns faktisk adfæd I fobindls md Høstlottit i auust 200 ll man tst, om dnn antals va iti I samabjd md analysbuaut Wilk nnmføt Kæftns Bkæmpls n omftnd tst, d skull afdækk, om dt ll iv n målba ffkt snd mind om lottit, o om d i ivt fald va non foskl ffktn af snd mind i t bv ll n mail Dsudn blv d sput ind til spillns nll holdnin til mind samt udfomninn af mialt Eftfølnd blv d nnmføt n kvalitiv tst i fom af fokusuppintws H blv d isæ lat væt få n dyb dn om spillns holdnin til mind, mialts udfomnin o kommunikionns vn til band Kæftns Bkæmpls REMINDEREN BLEV SENDT TIL 3 SEGMENTER Rsultt va, dn skiftli mind ød antallt af dlta i lottit md 0 %, mns ffktn af -mail mindn næstn ikk kunn måls Kæftns Bkæmpls fik oså d, kundn nlt foholdt si positivt til mindn En dl af d spill ha oplyst ds -mail adss o ivt Kæftns Bkæmpls pmission til bu dn Rmindn blv tstt to upp blandt d spill, d ha ivt -mail pmission: OMFATTENDE KVANTITATIV OG KVALITATIV TEST Tstupp ha ivt -mail pmission o modto n -mail mind Tstupp 2 ha ivt -mail pmission mn fik t fysisk mindbv sndt md postn Kæftns Bkæmpls ha navn o adss fl nd dlta i lottin, o i auust fik all diss spill n skiftli intion til spill md i Høstlottit BREV MED INVITATION TIL AT SPILLE MED I HØSTLOTTERIET Aktult fa Kæftns Bkæ mpl 74 million til kæftfo kon sknin s: All spilln havd modtat dn føst intion til væ md i Høstlottit Dn bstod af t bv, n fold, t iokot o n konvolut 49 lvadn Standbou nh 200 Køb Tlfon Fax dk wwwcanc SPIL KTION AF UNDER PROTE DRONNINGEN MAJESTÆT Kæftns Bkæ mpls ha foskl fo uddlt 74 mio kæf k til i alt 56 ansønin tpint kot ll fa n læn sit pojkt, d all ha i baan potntial D valt Kæ n tilmd mind blan?dt t ko hjm fa ø n fi mn du fisk kom int til ndnu Måsk ha dstot nå man hovdv ov md200 E du paa nyd sommn man oft tænk, flt Løb du Topp fx,, du kot d in? J håb t af dt føst jsav cykl, ta afst, ll t fi? No Hvonå kan j djli st andl tfi kon Du kan oså nd nok: af foskn 00 k inspnn million sk, sjovt læn op til 500 js 22,5 mio k til 9 fosk va alt fo nst hlt lottit : I alt t ant lli dt ikk Mål ninspojk stn i Høst indi kont bhøvkæftfoskt 200 k,sto Et0foskninsp dul stålbhandlin 00Dt ninsmiljø kæftm nd 500 ojkt, d ha Åhus a o fosk-fold t 4,8 alkamuniv modt fik blt sitts t mio k, skal diit li a- DNA i altm i dn vdlahospital fosønsk 4,2 mio mn dt stål utæ i s li pojklæs k fob til 8 fosklind dlinn os i vo d- ttli t bhan t js af hovd- o s indtæ n halsk æftp til støtt 7 % af vo ha hjin oså ilbh du mdint få Vikni skn kun nn af ståftfo Dt å pn andlin n o som du Kæ i vos lott halvkæft, d n affinanslov svulst nsk dlt bland afhæ finansi Undsø and til: ikk n ækk Vd af mn fakto, d lspaf,mod t fo os nkæf t tda afhæni hvofo ha md væ muli man mtbåd bystkæftp pintn o kam intoff hll ikk ntli, slv kæft dt ha ø ll dt konis svulstn smt ft fa Som fx man Ells ak stdk n opa l ilt o Danm tt kæft tion At få dn tt kan k knin i d skyld i, fa laboa svulstcll blod, al kæf tfos, d fø til ænd s vækst o bdst mukonkt bhan dln aftoin oms til ins idna dn i vo svulst fjl sfind Fom Gundfoskn dlin miko ålt dt miljø t md pojktt in, d skal vd, intnsiv s undsøt n ækk udklin Slv om kotlæ afftpa fot o mkanism jd disstin tin, o hvod i o d hæn ab nklt kæft ops i dn ltkæ nk an otapi, kiu l samm cll tå, Så kæft in, km mcl in fo dn fohåbntli kan n bh andlpin li løsn fx cancsta få tilbudt n somt du d stål Vidn skal du fob l o optim indi- af foldn kan ud mulihdbåd idn al stål andt vd i ny ntn bhan bas Blandt d 56 til piø k blandt vd fosk mp kæf t På dlin pojk alt 74 mio Dt O Vil t, d ha støtt, å md i i bkæ fåton til s hl ovs man kikktop du i 200 støtt bd u itn, tæt Som fx und hlt ndn ov sama jkt pin pojk tnfoskbjds nin spo sølsn t så af,bliv man bystk Bkæmpls o læs om Kæftns hvofo oså om d så m æftpint s Vidnskab, hs du læs få konisk du iti lad Udva bliv fo os smt ft oplv dså lli vos hjmm l,st 6 auust Så altbsø n opa D oså få Så j sid bty www sn kan t tion canc n lan ækk dk onli lodd hjælp, Din støt l pojkt, tansl fo all- dn din ps buion dvs hvo Vi dha an Køb målttt bliv abjd dnn få dnspill md t inn fa n oms til lodtækn bhandlinmdlaboa i all toihos pin Endli ønsk tn Få M ViD om, sk støtt båd o kstn fo! hvodan Støtt støtt ø undfoskn Din fo din nytt bjdt md innånd 000 tak foh o aha du lyst mkanism kotlæ På udk til bliv holdt lin o i dn nkl lottin? opdt om: t kæftcll kamp n af dansk o nodisk fosknin va samlt i Køb kæftda Kæftns Bkæmpls nhavn, skabli Udva s Vidn l (KBVU) tidli åt uddlt pn d kæftfoskn til d mst lovn ts 5 fosk inspojkt Udval but t nnmå hl 202 ansø da støst antal nin dt nonsind n løb op! Ansønin i t mio k, hvoa samlt bløb 373 valt o støttf 56 pojkt blv udt md 74 mio k Så mt fik d: Købnhavns univsitt: 22,5 mio k (9 pojkt) Åhus univ sittshospita (8 pojkt) l: 4,2 mio k Ø: 37,3 mio k (29 pojkt) 37,3 mio 22,5 mio 4,2 mio C Fosk, d Vi m kan ø n foskl t lad fo, intssn kæftfoskn fo inn så sto n styk fo n mod kæft? Kæftns BkæO dt Vi m fosknin, spændnd a mplss js, cykl, t lad anmnt? fo, intssn o intniona ha d dytist dansk Såavkot tilmld dio mt fo kæftfo vos nyhd ansøninl kspt til vudninn wwwlottidk sbv m ns nivau så sto O sk/nyhdsbv nmli, Dt sik hilsn n sty dt samabjd k fo Kæ Md vnli md fosk d kli ftns Bkæmp kan ø n, S, om du lss fos foskl fo kæftpint ha knin, kot ha d Du kan bstill vundt Kæftns Bkæ ll læn sit, si dytist ksta lodsd ns histoi o l, læs nd dansk mplss foma o intn s, om du h fsso Fd nd, poional ksptin Sisbo wwwcancd a vundt Olsn til vud t Bkæmpls k/lotti Købnhavn s Univsitt tns ns nivau ansøninkæf fik dn støpofs VIND fomand fo Kæftns VIND js, cykl avkot o, mt m da Tænk n si til kunn nbø fx din du ha bøn, til væt md af dnn n løs mst vdns syfy td m dom Tin Sisbo M fi ll illion km on Køb sonli din p st lodd sn 6 auust md i all Så du ninn lodtæk _STindd 2 Køb din lodd snst 6 væ md i all 3 lodtæauust fo knin Kontonumm Kontonumm Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh Undskift vd ovføsl fa n konto Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh All nd få dikt bskd! Post Danmak s kttin Ø Btalinsdo Til maskinl aflæsnin Undå vnlist skiv i,ndnstå nd Kæftns Bkæm plss 08/2/0 622 GHøst0_DMindd ll Btals nu Gby fo indbtali n btals kontant Kon Ø flt Da Millionæcha nc Månd Å Sæt X 4030 S (05-0) DB , Chck o linnd accpts und Bank modta fobhold posthus md btalinn Nå D btal af, Dansk tminal, dt d bs fo, kun posthus kontant t ts hlkt bløb D ha btalt kttinstyk, 02/06/ /06/0 524 KHøst0_DM-STindd Glæd di til få dikt bskd, nå du nd Indbtal ind din bankkon to? 3 GIRO INDBETALIN G KVITTERING 7 Kon til ø potntial d all ha dstot flt 56 pojkt, blandt t ko tfosknin k til i alt valt 40 www til kæf kon lt 74 mio canc sit D 74 million mpdk ls ha udd kot ll læn Bkæ n Kæftns pint ba fold fo kæft Læs m n foskl nin ansø ov 200 Bhøst0_DM iokott i ntbank, posthust ll i din bank 8 so Fd Olsn, Bkæmpls 00indd Så nmt dt spill md: Btal Ovføsl fa kontonumm ns Bkæ TænkKæft fåmpls million kon Standboul vadn Købn h Tlfo ind bankkonton n LukFHøst op,0_dm_2 spil md o støt os i kampn mod kæft Md o St øt os I ka MP n Mod k æf t 3/05/0 048 Afivs indn btalin HENDES

3 Dsudn blv d udvalt n tdj tstupp blandt d spill, d ikk ha ivt -mail pmission: Tstupp 3 ha ikk ivt -mail pmission o fik t fysisk mindbv sndt md postn D va 2000 modta i hv af d t upp FORSKELLE PÅ INVITATIONSMAILEN OG REMINDERMAILEN Båd intionsmailn o mindmailn bstod af n kuvt, t bv, n fold o t iokot D va do t ti foskll i indholdt o dn kiv udfomnin I tkstn til mindbvt blv d fo ikk stød non tat højd fo, nol modta alld kunn hav btalt til lottin a ntbank o indtastt n btalinsdo tæt btalinsfistn Dsudn fik modtan af mindn t nyt iokot md and lodd Dmd va dt 00 % målbat, om spilln havd indbtalt dt opindli iokot, ll om d havd bnyttt iokott i mindbvt Dn tdj foskl va, mindn blv sndt i n m nkl konvolut På fosidn kunn modtan læs budskabt Vi l nd, o basidn jod Kæftns Bkæmpls opmæksom, oanisionn kun få 7 % af indtætn fa dt offntli DET FYSISKE BREV GAV LANGT STØRRE GEVINST END EN Dt mst iøjnfaldnd sult va, dn faktisk dltals i lottit blv øt makant i tstupp 2 o 3, d modta t fysisk mindbv Samlt blv antallt af spill fa d to tstupp øt md 0 % i fohold til dm, d ikk modto n mind Effktn af dn -mail mind, d blv sndt til tstupp, kunn dimod næstn ikk måls Dn od modtals af mindbvt blv bkæftt i dn kvantitiv ffktmålin H blv dt fysisk bv opftt væsntlit m positivt nd - mail mindn isæ nå dt æld indin o foståls af budskabt Dsudn sad næstn all d spill, d blv int op, d havd n uændt ll m positiv opftls af Kæftns Bkæmpls Spontan indin I tstupp, d modto n -mail mind, va dt kun 25 %, d spontant indd mindn, mns dt va hl 58 % af tstupp 2, d havd ivt -mail pmission o modtat t bv, d spontant indd mindn Blandt d spill, d ikk havd ivt -mail pmission o fik t bv, va dn spontan indin 55 % REMINDER TIL TESTGRUPPE mindn havd d samm budskab som intionsbvt o dt mindbv, d blv sndt til tstupp 2 o 3

4 Samlt indin Md lidt hjælp kunn hnholdss 63 %, 85 % o 80 % husk hav modtat mindn fa Kæftns Bkæmpls dvs dt fysisk bv oså h blv indt bdst BREVET VÆKKER EKSTRA OPMÆRKSOMHED HOS MODTAGERE, DER HAR GIVET PERMISSION Nå man sammnlin md and kvantitiv målin af bv sndt fa oanision o ksomhd, så blv mindn fa Kæftns Bkæmpls sædls odt modtat Dt do bmæklssvædit, dn mind, d blv sndt a -mail, pfomd makant dålist all paamt Samlt budskabsfoståls Hnholdss 45 %, 65 % o 60 % kunn husk o fostod budskabt om dlta i Høstlottit DET FYSISKE REMINDERBREV SIGNALERER SERIØSITET Bslutninstidspunkt Blandt dltan i Høstlottit va dt hnholdss 2 %, 24 % o 29 %, d md sikkhd kunn si, d føst havd bsluttt si ft hav modtat n mind Hnholdss 33 %, 29 % o 33 % huskd ikk, om d havd bsluttt si fo dlta fø ll ft mindn I fokusuppn fotalt dltan, d føst o fmmst spill md i Kæftns Bkæmplss lotti, fodi d l støtt n od sa Dsudn d t lmnt af spændin, d høj hos mænd nd hos knd Fodi holdninn til spillt så positiv, opft spilln dt oså som lvant få n mindls om husk spill D spill, d jævnlit spill md, mst positiv Holdnin til Kæftns Bkæmpls Eft hav modtat mindn havd hnholdss 96 %, 99 % o 96 % af spilln n uændt holdnin til Kæftns Bkæmpls ll synts ndda bd om oanisionn Dmd blv dt slåt fast, n mind ikk iv n niv holdnin til Kæftns Bkæmpls Kommunikionn opfts nlt som tovædi, mninsfuld o oplysnd, o d flst sad, d hll ll hav t fysisk bv nd n -mail Bvt sinal omhu, tovædihd o siøsitt, o fodi t bv psonlit, pass mdit odt til t vlønhdslotti REMINDERBREV TIL TESTGRUPPE 2 OG 3 Aktult fa Kæftns Bkæ mpl 74 million til kæftfo kon sknin s: Pæcis som dn føst intion, bstod dn fysisk mind af t bv, n fold, t iokot o n konvolut 49 lvadn Standbou nh 200 Køb Tlfon Fax dk wwwcanc SPIL KTION AF UNDER PROTE DRONNINGEN MAJESTÆT Kæftns Bkæ mpls ha foskl fo uddlt 74 mio kæf k til i alt 56 ansønin tpint kot ll i læn sit pojkt, d all ha tfi kon potntial t md i vos lott D valt million sk Kæ s dt t ko os i vo ø ndblan p n i du ha spilltil hjæl s nå sidn, fod dstot it o du nuli ov skal200 Du kan fotdi fo små to u væ md i Høstlottflt t di til, Topp til ha mld du l J skv mit håb, du alld fots kæf t Hs Dt st andl kun af foskn kamp mod slovn o insp ttli nn utæ 22,5 mio dtt bv finan li k til bot fa : I alt Målt fodi, ikk mt taknmm ninspojk s blot9sfosklli kæftfoskindi dt dulostål bha t Et, t fo os foskn Df af din støtt ndlin ninsmiljø Dt sto kæft muli insp ntli foskojkt, d væ afhæni Åhus så toff ha modtauniv dt fx ikk 4,8smio t fa dt fik blt sittshospi Nå llk, skal i alt 4,2 Ell tal vos indtæ fosø fob ak md stål 7 % afmio Danm li pojkfå k i spill bhan til 8 foskldknin dlinn af hovd t tfosæftp indimllm kæfhalsk - o fo, du int Vikni ln af al av halvd js nn af stålbhandlin Dt å pn finansi, ll t kæftsvulst højkant n blandt af tfi kon afhæ d Du kan oså Undsø and til: nst n n sk ækk millio fakto klihn- hlt op til ls af, s 2067 t, d n pin t væ instbåd ha md ha hvofo man bystkæftp st Viint tnsna js hovdv o slv antn md kæft 0 kont duha ø Som konis k, kan dinnæst svulstn smt ft Løb fx 200 man m nd n opa k okan d fx tion At få dn kot svulst l ilt o blod, k alkama fold fa laboa diit t, kæft clls væks vdla toin konkt bhan til ændin i dn fø nd cykl o ld i, mt til tsky dlin00 k Læsomsa svulst,s d Fomålt md si DNA Gundfoskn 500 miko dn bdst mupojktt findmiljø vo in, d skal fjl i af udklin kotlæ t undsø, dtd n ækk o mkanism nsiv diss tin, o s int nklt kæft Slv t hvodan hæn om ivd dn fot samm cll ftpa n tin Så kæftpin fohålt abjd bntlikæ nk kan få tilbud t opstå, DNA dn li fo i Vidn skal t n båd dul o optim nskindiapi, kiu mn ud piløsnin al stål i dtbhan kmot ind ntn Blandt d 56 til li mclandl dlinin, nd js pojkt, d fx cancsta kan stålbh støtt, å Vil du s n spænd ha fobd n fåt hd som man Ta md t md hl ovs ny muli idn af fold iitn tæt pin dt andbjds Som fx und hlt k ov På bas fosk pojk jd blantn kæf tsama sølsn t o læs O vd i alt 74 mio Vi ab mpom onbkæ man bystk af, hvofo Kæft støtt md topi så til sbkæ æftpint Vidn i 200 ns u bdmpls o kikk,skab oplv få konisk li ndn så bsø smt ft vosjkt nin spo l, så bliv hjmmsid Udva l n d fosk D oså opa om www md pn tion canc n lan ækk dk du læs m spa, du l spilldu l pojkt, lp os md Så j håb dvs hvo d tanslionlt o hjæ hjælp, kan få sto hjælp fo os, hsspa målttt bliv abjd kot få dnudf yld sva t n al dn fo fa labooin oms til bu fo Dt l væ iv os mulihd lit di bhandlinvi ha som sat lls kan Dt hos pin Du fop Endli ønsk, o nå du tn Få M t svakot l lotti, du ønsk an vdla dnn ViD om, sk støtt båd o kst n tunstøtt hvodan dt anta di ø undfoskn Din ld ofosnd nytt udfy bjdt md inn o a-o o kun o pot Ha t du mkanism kotlæ papi udk lyst til bliv lin ikk til no i dn nkl holdt opd is o lottin? t om: tnu kæftliv cll! kampn mod støtt Vi m tak fo din kæft? t lad På fohånd 000 spændnd aanm n af dansk o nodisk fosknin va samlt i Køb kæftda Kæftns Bkæmpls nhavn, skabli Udva s Vidn l (KBVU) tidli åt uddlt pn d kæftfoskn til d mst lovn ts 5 fosk inspojkt Udval but t nnmå hl 202 ansø da støst antal nin dt nonsind n løb op! Ansønin i t mio k, hvoa samlt bløb 373 valt o støttf 56 pojkt blv udt md 74 mio k Så mt fik d: Købnhavns univsitt: 22,5 mio k (9 pojkt) Åhus univ sittshospita (8 pojkt) l: 4,2 mio k Ø: 37,3 mio k (29 pojkt) 37,3 mio 22,5 mio 4,2 mio Fosk, d Vi m kan ø n foskl t lad fo, intssn kæftfoskn fo inn så sto n styk fo Kæftns BkæO dt fosknin, mplss fo, nt? intssn o intniona ha d dytist dansk Så tilmld fo kæftfo di vos nyhd ansøninl kspt til vudninn wwwlottidk sbv ns nivau så sto O sk/nyhdsbv hilsn nmli, Dt sik Md n sty dtvnli samabjd k fo Kæ md fosk d kli ftns Bkæmp kan ø n, S, om du lss fos foskl fo kæftpint ha knin, kot ha d Du kan bstill vundt Kæftns Bkæ ll læn sit, si dytist ksta dansksisbo ns histoi o s, o lodsdl, læs ndmplss foma o intn fsso Fd m du ha vund nd, poional ksp Tin ls wwwc Olsn mp t ancdk/lott til vud t Købnhavn tns i Bkæ Kæf s Univsitt ns nivau ansøninfik dn støpofs fomand VIND Md o St øt os I ka MP n Mod k æf t js, cykl avkot o, mt m da Tænk n si til kunn nbø fx din du ha bøn, til væt md af dnn n løs mst vdns syfy td m dom Tin Sisbo M fi ll illion km on Så nmt dt spill md: Btal iokott i ntbank, posthust ll i din bank 2 Køb din lodd snst 6 væ md i all 3 lodtæauust fo knin Ovføsl fa kontonumm 8 Køb sonli din p st lodd sn 6 auust md i all Så du ninn lodtæk _Tindd B4høst0_DM Kontonumm Undskift vd ovføsl fa n konto Btalinsdo Til maskinl aflæsnin Undå vnlist skiv i,ndnstå nd Kæftns Bkæm plss 08/2/0 622 Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh All nd få dikt bskd! Post Danmak s kttin GHøst0_DMindd ll Btals nu Gby fo indbtali n btals kontant Kon Ø flt Da Millionæcha nc Månd Å Sæt X 4030 S (05-0) DB , Chck o linnd accpts und Bank modta fobhold posthus md btalinn Nå D btal af, Dansk tminal, dt d bs fo, kun posthus kontant t ts hlkt bløb D ha btalt kttinstyk, 02/06/ /06/0 524 K2Høst0_DM-Tindd Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh Ø Bkæmp kot ll foldn Kæftns pint fo kæft m ba n foskl Læs ansønin ov indd Glæd di til få dikt bskd, nå du nd Kon so Fd fo Kæft Olsn, ns Bkæm pls Kæftns Bkæ mpls Stand til ø boulvad potntial n d all ha Købnhavn dstot flt Ø Tlfon 56 pojkt, blandt t ko tfosknin k til i alt valt til kæf www kon lt 74 mio canc sit D dk læn 74 million ls ha udd FHøst0_DM_2 Kontonumm Indbtal ind din bankkon to? 3 GIRO INDBETALIN G KVITTERING 7 3/05/0 03 Afivs indn btalin HENDES

5 GIROKORTET OG KONVOLUTTEN VIGTIGE ELEMENTER D flst af d tstdlta, d blv int op, sad ntn, udfomninn af mindbvt va od, ll d ikk havd non holdnin til udfomninn I fokusuppn va iokott dt lmnt, dltan but mst tid H kunn d find all d cntal infomion, så dt blv opftt som t tit mdi Dn hd konvolut md Vi l nd -budskabt va dt lmnt, d blv mst positivt modtat Dltan mnt, odspillt Vi l nd fmhæv dobblthdn i spill o nd ov kæftn, o dt fotæll om kampiv o livsmod VIDEN, DER KAN GIVE ENDNU BEDRE EFFEKT På baund af tstsultn anbfal Wilk, Kæftns Bkæmpls fots bu fysisk bv som pimæt mdi til kommunik dikt om lottin Wilk konklud oså, mind tilskynd man, d ikk li ha fåt dt jot, til dlta i Kæftns Bkæmplss lotti Mn da d n følsom balanc mllm opnå positiv o niv opmæksomhd, bø mindbv kun bus t pa an om åt, o kun ov fo udvalt målupp Kæftns Bkæmpls ha bsluttt føl dtt åd K2Høst0_DM-Tindd 3/05/0 03

6 Post Danmak A/S Titnsad Købnhavn V wwwpostdanmakdk FÅ MERE AT VIDE OM BREVET Post Danmak tilbyd di væktøj o dn, d ø dt nmm bu bv til infom o skab od lion Du kan fx bsø postdanmakdk o download: Bskivls af and businss cass fa fx Noda Liv & Pnsion, Falck, Mtoslskabt o Nu-Eni Danskns bvvan 0 n analys, d fotæll om danskns holdnin til bvt En vjldnin, hvo kommunikionsfosk, phd Ann Kin Lunds iv od åd om bu bv til skab lion Vil du hll hav mialt i tykt udav? Så snd n -mail til o skiv hlk analys o cass, du ønsk læs Husk oså skiv dit navn o din ksomhds navn o adss

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole uivsity of copha Ftis ø by Js, Maia B; Backhaus, Atj; Fy, Ol Publish i: Nå ost ko Publicatio at: 2012 Docut Vsio Folats li vsio (oft folats pf) Citatio fo publish vsio (APA): Js, M. B., Backhaus, A., &

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere