KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS"

Transkript

1 KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha tidli favalt snd mind i fobindls md vos lotti Mn nu ha tstt mindbv o fåt d, d band Kæftns Bkæmpls positivt o kan sik os ov 0 % ksta spons «Pnill Winth Sidin, dict maktin spcialist Kæftns Bkæmpls ha til fomål bkæmp kæftsydomm o ds følknin Konkt abjd oanisionn md fosknin, fobyls o støtt af pint o ds ønd, o dsudn tal Kæftns Bkæmpls pintns sa ov fo myndihdn REMINDERBREVE GIVER HØJE GEVINSTER MENS HAR EN RINGE EFFEKT Ov dansk støtt hvt å Kæftns Bkæmpls vd spill md i lottit, hvo pæmin fx js o pnbløb op til million kon D ti lotti hvt å, o nol spill væl væ md hv an, mns and væl spill md fæ an Lottin ha d snst to å ivt m nd 50 million kon i ovskud hvt å, o pnn å dikt til fosknin, fobyls o hjælp til kæftpint o ds ønd

2 To u ft blv d sndt mind a bv ll -mail til t udvalt tstsmnt Budskabn va ns, uanst om tstuppdltan fik bv ll -mail Fodi d i fovjn snds man bv ud, ha Kæftns Bkæmpls tidli favalt snd mind Man ha mnt, modtan måsk ll syns, d fik fo man hnvndls om lottit, o man ha fytt, dtt ll hav n niv ffkt I dan ft nnmføt Wilk tlfonintws md tstuppdltan Effktmålinn skull blys spillns faktisk adfæd I fobindls md Høstlottit i auust 200 ll man tst, om dnn antals va iti I samabjd md analysbuaut Wilk nnmføt Kæftns Bkæmpls n omftnd tst, d skull afdækk, om dt ll iv n målba ffkt snd mind om lottit, o om d i ivt fald va non foskl ffktn af snd mind i t bv ll n mail Dsudn blv d sput ind til spillns nll holdnin til mind samt udfomninn af mialt Eftfølnd blv d nnmføt n kvalitiv tst i fom af fokusuppintws H blv d isæ lat væt få n dyb dn om spillns holdnin til mind, mialts udfomnin o kommunikionns vn til band Kæftns Bkæmpls REMINDEREN BLEV SENDT TIL 3 SEGMENTER Rsultt va, dn skiftli mind ød antallt af dlta i lottit md 0 %, mns ffktn af -mail mindn næstn ikk kunn måls Kæftns Bkæmpls fik oså d, kundn nlt foholdt si positivt til mindn En dl af d spill ha oplyst ds -mail adss o ivt Kæftns Bkæmpls pmission til bu dn Rmindn blv tstt to upp blandt d spill, d ha ivt -mail pmission: OMFATTENDE KVANTITATIV OG KVALITATIV TEST Tstupp ha ivt -mail pmission o modto n -mail mind Tstupp 2 ha ivt -mail pmission mn fik t fysisk mindbv sndt md postn Kæftns Bkæmpls ha navn o adss fl nd dlta i lottin, o i auust fik all diss spill n skiftli intion til spill md i Høstlottit BREV MED INVITATION TIL AT SPILLE MED I HØSTLOTTERIET Aktult fa Kæftns Bkæ mpl 74 million til kæftfo kon sknin s: All spilln havd modtat dn føst intion til væ md i Høstlottit Dn bstod af t bv, n fold, t iokot o n konvolut 49 lvadn Standbou nh 200 Køb Tlfon Fax dk wwwcanc SPIL KTION AF UNDER PROTE DRONNINGEN MAJESTÆT Kæftns Bkæ mpls ha foskl fo uddlt 74 mio kæf k til i alt 56 ansønin tpint kot ll fa n læn sit pojkt, d all ha i baan potntial D valt Kæ n tilmd mind blan?dt t ko hjm fa ø n fi mn du fisk kom int til ndnu Måsk ha dstot nå man hovdv ov md200 E du paa nyd sommn man oft tænk, flt Løb du Topp fx,, du kot d in? J håb t af dt føst jsav cykl, ta afst, ll t fi? No Hvonå kan j djli st andl tfi kon Du kan oså nd nok: af foskn 00 k inspnn million sk, sjovt læn op til 500 js 22,5 mio k til 9 fosk va alt fo nst hlt lottit : I alt t ant lli dt ikk Mål ninspojk stn i Høst indi kont bhøvkæftfoskt 200 k,sto Et0foskninsp dul stålbhandlin 00Dt ninsmiljø kæftm nd 500 ojkt, d ha Åhus a o fosk-fold t 4,8 alkamuniv modt fik blt sitts t mio k, skal diit li a- DNA i altm i dn vdlahospital fosønsk 4,2 mio mn dt stål utæ i s li pojklæs k fob til 8 fosklind dlinn os i vo d- ttli t bhan t js af hovd- o s indtæ n halsk æftp til støtt 7 % af vo ha hjin oså ilbh du mdint få Vikni skn kun nn af ståftfo Dt å pn andlin n o som du Kæ i vos lott halvkæft, d n affinanslov svulst nsk dlt bland afhæ finansi Undsø and til: ikk n ækk Vd af mn fakto, d lspaf,mod t fo os nkæf t tda afhæni hvofo ha md væ muli man mtbåd bystkæftp pintn o kam intoff hll ikk ntli, slv kæft dt ha ø ll dt konis svulstn smt ft fa Som fx man Ells ak stdk n opa l ilt o Danm tt kæft tion At få dn tt kan k knin i d skyld i, fa laboa svulstcll blod, al kæf tfos, d fø til ænd s vækst o bdst mukonkt bhan dln aftoin oms til ins idna dn i vo svulst fjl sfind Fom Gundfoskn dlin miko ålt dt miljø t md pojktt in, d skal vd, intnsiv s undsøt n ækk udklin Slv om kotlæ afftpa fot o mkanism jd disstin tin, o hvod i o d hæn ab nklt kæft ops i dn ltkæ nk an otapi, kiu l samm cll tå, Så kæft in, km mcl in fo dn fohåbntli kan n bh andlpin li løsn fx cancsta få tilbudt n somt du d stål Vidn skal du fob l o optim indi- af foldn kan ud mulihdbåd idn al stål andt vd i ny ntn bhan bas Blandt d 56 til piø k blandt vd fosk mp kæf t På dlin pojk alt 74 mio Dt O Vil t, d ha støtt, å md i i bkæ fåton til s hl ovs man kikktop du i 200 støtt bd u itn, tæt Som fx und hlt ndn ov sama jkt pin pojk tnfoskbjds nin spo sølsn t så af,bliv man bystk Bkæmpls o læs om Kæftns hvofo oså om d så m æftpint s Vidnskab, hs du læs få konisk du iti lad Udva bliv fo os smt ft oplv dså lli vos hjmm l,st 6 auust Så altbsø n opa D oså få Så j sid bty www sn kan t tion canc n lan ækk dk onli lodd hjælp, Din støt l pojkt, tansl fo all- dn din ps buion dvs hvo Vi dha an Køb målttt bliv abjd dnn få dnspill md t inn fa n oms til lodtækn bhandlinmdlaboa i all toihos pin Endli ønsk tn Få M ViD om, sk støtt båd o kstn fo! hvodan Støtt støtt ø undfoskn Din fo din nytt bjdt md innånd 000 tak foh o aha du lyst mkanism kotlæ På udk til bliv holdt lin o i dn nkl lottin? opdt om: t kæftcll kamp n af dansk o nodisk fosknin va samlt i Køb kæftda Kæftns Bkæmpls nhavn, skabli Udva s Vidn l (KBVU) tidli åt uddlt pn d kæftfoskn til d mst lovn ts 5 fosk inspojkt Udval but t nnmå hl 202 ansø da støst antal nin dt nonsind n løb op! Ansønin i t mio k, hvoa samlt bløb 373 valt o støttf 56 pojkt blv udt md 74 mio k Så mt fik d: Købnhavns univsitt: 22,5 mio k (9 pojkt) Åhus univ sittshospita (8 pojkt) l: 4,2 mio k Ø: 37,3 mio k (29 pojkt) 37,3 mio 22,5 mio 4,2 mio C Fosk, d Vi m kan ø n foskl t lad fo, intssn kæftfoskn fo inn så sto n styk fo n mod kæft? Kæftns BkæO dt Vi m fosknin, spændnd a mplss js, cykl, t lad anmnt? fo, intssn o intniona ha d dytist dansk Såavkot tilmld dio mt fo kæftfo vos nyhd ansøninl kspt til vudninn wwwlottidk sbv m ns nivau så sto O sk/nyhdsbv nmli, Dt sik hilsn n sty dt samabjd k fo Kæ Md vnli md fosk d kli ftns Bkæmp kan ø n, S, om du lss fos foskl fo kæftpint ha knin, kot ha d Du kan bstill vundt Kæftns Bkæ ll læn sit, si dytist ksta lodsd ns histoi o l, læs nd dansk mplss foma o intn s, om du h fsso Fd nd, poional ksptin Sisbo wwwcancd a vundt Olsn til vud t Bkæmpls k/lotti Købnhavn s Univsitt tns ns nivau ansøninkæf fik dn støpofs VIND fomand fo Kæftns VIND js, cykl avkot o, mt m da Tænk n si til kunn nbø fx din du ha bøn, til væt md af dnn n løs mst vdns syfy td m dom Tin Sisbo M fi ll illion km on Køb sonli din p st lodd sn 6 auust md i all Så du ninn lodtæk _STindd 2 Køb din lodd snst 6 væ md i all 3 lodtæauust fo knin Kontonumm Kontonumm Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh Undskift vd ovføsl fa n konto Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh All nd få dikt bskd! Post Danmak s kttin Ø Btalinsdo Til maskinl aflæsnin Undå vnlist skiv i,ndnstå nd Kæftns Bkæm plss 08/2/0 622 GHøst0_DMindd ll Btals nu Gby fo indbtali n btals kontant Kon Ø flt Da Millionæcha nc Månd Å Sæt X 4030 S (05-0) DB , Chck o linnd accpts und Bank modta fobhold posthus md btalinn Nå D btal af, Dansk tminal, dt d bs fo, kun posthus kontant t ts hlkt bløb D ha btalt kttinstyk, 02/06/ /06/0 524 KHøst0_DM-STindd Glæd di til få dikt bskd, nå du nd Indbtal ind din bankkon to? 3 GIRO INDBETALIN G KVITTERING 7 Kon til ø potntial d all ha dstot flt 56 pojkt, blandt t ko tfosknin k til i alt valt 40 www til kæf kon lt 74 mio canc sit D 74 million mpdk ls ha udd kot ll læn Bkæ n Kæftns pint ba fold fo kæft Læs m n foskl nin ansø ov 200 Bhøst0_DM iokott i ntbank, posthust ll i din bank 8 so Fd Olsn, Bkæmpls 00indd Så nmt dt spill md: Btal Ovføsl fa kontonumm ns Bkæ TænkKæft fåmpls million kon Standboul vadn Købn h Tlfo ind bankkonton n LukFHøst op,0_dm_2 spil md o støt os i kampn mod kæft Md o St øt os I ka MP n Mod k æf t 3/05/0 048 Afivs indn btalin HENDES

3 Dsudn blv d udvalt n tdj tstupp blandt d spill, d ikk ha ivt -mail pmission: Tstupp 3 ha ikk ivt -mail pmission o fik t fysisk mindbv sndt md postn D va 2000 modta i hv af d t upp FORSKELLE PÅ INVITATIONSMAILEN OG REMINDERMAILEN Båd intionsmailn o mindmailn bstod af n kuvt, t bv, n fold o t iokot D va do t ti foskll i indholdt o dn kiv udfomnin I tkstn til mindbvt blv d fo ikk stød non tat højd fo, nol modta alld kunn hav btalt til lottin a ntbank o indtastt n btalinsdo tæt btalinsfistn Dsudn fik modtan af mindn t nyt iokot md and lodd Dmd va dt 00 % målbat, om spilln havd indbtalt dt opindli iokot, ll om d havd bnyttt iokott i mindbvt Dn tdj foskl va, mindn blv sndt i n m nkl konvolut På fosidn kunn modtan læs budskabt Vi l nd, o basidn jod Kæftns Bkæmpls opmæksom, oanisionn kun få 7 % af indtætn fa dt offntli DET FYSISKE BREV GAV LANGT STØRRE GEVINST END EN Dt mst iøjnfaldnd sult va, dn faktisk dltals i lottit blv øt makant i tstupp 2 o 3, d modta t fysisk mindbv Samlt blv antallt af spill fa d to tstupp øt md 0 % i fohold til dm, d ikk modto n mind Effktn af dn -mail mind, d blv sndt til tstupp, kunn dimod næstn ikk måls Dn od modtals af mindbvt blv bkæftt i dn kvantitiv ffktmålin H blv dt fysisk bv opftt væsntlit m positivt nd - mail mindn isæ nå dt æld indin o foståls af budskabt Dsudn sad næstn all d spill, d blv int op, d havd n uændt ll m positiv opftls af Kæftns Bkæmpls Spontan indin I tstupp, d modto n -mail mind, va dt kun 25 %, d spontant indd mindn, mns dt va hl 58 % af tstupp 2, d havd ivt -mail pmission o modtat t bv, d spontant indd mindn Blandt d spill, d ikk havd ivt -mail pmission o fik t bv, va dn spontan indin 55 % REMINDER TIL TESTGRUPPE mindn havd d samm budskab som intionsbvt o dt mindbv, d blv sndt til tstupp 2 o 3

4 Samlt indin Md lidt hjælp kunn hnholdss 63 %, 85 % o 80 % husk hav modtat mindn fa Kæftns Bkæmpls dvs dt fysisk bv oså h blv indt bdst BREVET VÆKKER EKSTRA OPMÆRKSOMHED HOS MODTAGERE, DER HAR GIVET PERMISSION Nå man sammnlin md and kvantitiv målin af bv sndt fa oanision o ksomhd, så blv mindn fa Kæftns Bkæmpls sædls odt modtat Dt do bmæklssvædit, dn mind, d blv sndt a -mail, pfomd makant dålist all paamt Samlt budskabsfoståls Hnholdss 45 %, 65 % o 60 % kunn husk o fostod budskabt om dlta i Høstlottit DET FYSISKE REMINDERBREV SIGNALERER SERIØSITET Bslutninstidspunkt Blandt dltan i Høstlottit va dt hnholdss 2 %, 24 % o 29 %, d md sikkhd kunn si, d føst havd bsluttt si ft hav modtat n mind Hnholdss 33 %, 29 % o 33 % huskd ikk, om d havd bsluttt si fo dlta fø ll ft mindn I fokusuppn fotalt dltan, d føst o fmmst spill md i Kæftns Bkæmplss lotti, fodi d l støtt n od sa Dsudn d t lmnt af spændin, d høj hos mænd nd hos knd Fodi holdninn til spillt så positiv, opft spilln dt oså som lvant få n mindls om husk spill D spill, d jævnlit spill md, mst positiv Holdnin til Kæftns Bkæmpls Eft hav modtat mindn havd hnholdss 96 %, 99 % o 96 % af spilln n uændt holdnin til Kæftns Bkæmpls ll synts ndda bd om oanisionn Dmd blv dt slåt fast, n mind ikk iv n niv holdnin til Kæftns Bkæmpls Kommunikionn opfts nlt som tovædi, mninsfuld o oplysnd, o d flst sad, d hll ll hav t fysisk bv nd n -mail Bvt sinal omhu, tovædihd o siøsitt, o fodi t bv psonlit, pass mdit odt til t vlønhdslotti REMINDERBREV TIL TESTGRUPPE 2 OG 3 Aktult fa Kæftns Bkæ mpl 74 million til kæftfo kon sknin s: Pæcis som dn føst intion, bstod dn fysisk mind af t bv, n fold, t iokot o n konvolut 49 lvadn Standbou nh 200 Køb Tlfon Fax dk wwwcanc SPIL KTION AF UNDER PROTE DRONNINGEN MAJESTÆT Kæftns Bkæ mpls ha foskl fo uddlt 74 mio kæf k til i alt 56 ansønin tpint kot ll i læn sit pojkt, d all ha tfi kon potntial t md i vos lott D valt million sk Kæ s dt t ko os i vo ø ndblan p n i du ha spilltil hjæl s nå sidn, fod dstot it o du nuli ov skal200 Du kan fotdi fo små to u væ md i Høstlottflt t di til, Topp til ha mld du l J skv mit håb, du alld fots kæf t Hs Dt st andl kun af foskn kamp mod slovn o insp ttli nn utæ 22,5 mio dtt bv finan li k til bot fa : I alt Målt fodi, ikk mt taknmm ninspojk s blot9sfosklli kæftfoskindi dt dulostål bha t Et, t fo os foskn Df af din støtt ndlin ninsmiljø Dt sto kæft muli insp ntli foskojkt, d væ afhæni Åhus så toff ha modtauniv dt fx ikk 4,8smio t fa dt fik blt sittshospi Nå llk, skal i alt 4,2 Ell tal vos indtæ fosø fob ak md stål 7 % afmio Danm li pojkfå k i spill bhan til 8 foskldknin dlinn af hovd t tfosæftp indimllm kæfhalsk - o fo, du int Vikni ln af al av halvd js nn af stålbhandlin Dt å pn finansi, ll t kæftsvulst højkant n blandt af tfi kon afhæ d Du kan oså Undsø and til: nst n n sk ækk millio fakto klihn- hlt op til ls af, s 2067 t, d n pin t væ instbåd ha md ha hvofo man bystkæftp st Viint tnsna js hovdv o slv antn md kæft 0 kont duha ø Som konis k, kan dinnæst svulstn smt ft Løb fx 200 man m nd n opa k okan d fx tion At få dn kot svulst l ilt o blod, k alkama fold fa laboa diit t, kæft clls væks vdla toin konkt bhan til ændin i dn fø nd cykl o ld i, mt til tsky dlin00 k Læsomsa svulst,s d Fomålt md si DNA Gundfoskn 500 miko dn bdst mupojktt findmiljø vo in, d skal fjl i af udklin kotlæ t undsø, dtd n ækk o mkanism nsiv diss tin, o s int nklt kæft Slv t hvodan hæn om ivd dn fot samm cll ftpa n tin Så kæftpin fohålt abjd bntlikæ nk kan få tilbud t opstå, DNA dn li fo i Vidn skal t n båd dul o optim nskindiapi, kiu mn ud piløsnin al stål i dtbhan kmot ind ntn Blandt d 56 til li mclandl dlinin, nd js pojkt, d fx cancsta kan stålbh støtt, å Vil du s n spænd ha fobd n fåt hd som man Ta md t md hl ovs ny muli idn af fold iitn tæt pin dt andbjds Som fx und hlt k ov På bas fosk pojk jd blantn kæf tsama sølsn t o læs O vd i alt 74 mio Vi ab mpom onbkæ man bystk af, hvofo Kæft støtt md topi så til sbkæ æftpint Vidn i 200 ns u bdmpls o kikk,skab oplv få konisk li ndn så bsø smt ft vosjkt nin spo l, så bliv hjmmsid Udva l n d fosk D oså opa om www md pn tion canc n lan ækk dk du læs m spa, du l spilldu l pojkt, lp os md Så j håb dvs hvo d tanslionlt o hjæ hjælp, kan få sto hjælp fo os, hsspa målttt bliv abjd kot få dnudf yld sva t n al dn fo fa labooin oms til bu fo Dt l væ iv os mulihd lit di bhandlinvi ha som sat lls kan Dt hos pin Du fop Endli ønsk, o nå du tn Få M t svakot l lotti, du ønsk an vdla dnn ViD om, sk støtt båd o kst n tunstøtt hvodan dt anta di ø undfoskn Din ld ofosnd nytt udfy bjdt md inn o a-o o kun o pot Ha t du mkanism kotlæ papi udk lyst til bliv lin ikk til no i dn nkl holdt opd is o lottin? t om: tnu kæftliv cll! kampn mod støtt Vi m tak fo din kæft? t lad På fohånd 000 spændnd aanm n af dansk o nodisk fosknin va samlt i Køb kæftda Kæftns Bkæmpls nhavn, skabli Udva s Vidn l (KBVU) tidli åt uddlt pn d kæftfoskn til d mst lovn ts 5 fosk inspojkt Udval but t nnmå hl 202 ansø da støst antal nin dt nonsind n løb op! Ansønin i t mio k, hvoa samlt bløb 373 valt o støttf 56 pojkt blv udt md 74 mio k Så mt fik d: Købnhavns univsitt: 22,5 mio k (9 pojkt) Åhus univ sittshospita (8 pojkt) l: 4,2 mio k Ø: 37,3 mio k (29 pojkt) 37,3 mio 22,5 mio 4,2 mio Fosk, d Vi m kan ø n foskl t lad fo, intssn kæftfoskn fo inn så sto n styk fo Kæftns BkæO dt fosknin, mplss fo, nt? intssn o intniona ha d dytist dansk Så tilmld fo kæftfo di vos nyhd ansøninl kspt til vudninn wwwlottidk sbv ns nivau så sto O sk/nyhdsbv hilsn nmli, Dt sik Md n sty dtvnli samabjd k fo Kæ md fosk d kli ftns Bkæmp kan ø n, S, om du lss fos foskl fo kæftpint ha knin, kot ha d Du kan bstill vundt Kæftns Bkæ ll læn sit, si dytist ksta dansksisbo ns histoi o s, o lodsdl, læs ndmplss foma o intn fsso Fd m du ha vund nd, poional ksp Tin ls wwwc Olsn mp t ancdk/lott til vud t Købnhavn tns i Bkæ Kæf s Univsitt ns nivau ansøninfik dn støpofs fomand VIND Md o St øt os I ka MP n Mod k æf t js, cykl avkot o, mt m da Tænk n si til kunn nbø fx din du ha bøn, til væt md af dnn n løs mst vdns syfy td m dom Tin Sisbo M fi ll illion km on Så nmt dt spill md: Btal iokott i ntbank, posthust ll i din bank 2 Køb din lodd snst 6 væ md i all 3 lodtæauust fo knin Ovføsl fa kontonumm 8 Køb sonli din p st lodd sn 6 auust md i all Så du ninn lodtæk _Tindd B4høst0_DM Kontonumm Undskift vd ovføsl fa n konto Btalinsdo Til maskinl aflæsnin Undå vnlist skiv i,ndnstå nd Kæftns Bkæm plss 08/2/0 622 Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh All nd få dikt bskd! Post Danmak s kttin GHøst0_DMindd ll Btals nu Gby fo indbtali n btals kontant Kon Ø flt Da Millionæcha nc Månd Å Sæt X 4030 S (05-0) DB , Chck o linnd accpts und Bank modta fobhold posthus md btalinn Nå D btal af, Dansk tminal, dt d bs fo, kun posthus kontant t ts hlkt bløb D ha btalt kttinstyk, 02/06/ /06/0 524 K2Høst0_DM-Tindd Kæftns Bkæm pls Høstlottit 200 Standboulva dn Købnh Ø Bkæmp kot ll foldn Kæftns pint fo kæft m ba n foskl Læs ansønin ov indd Glæd di til få dikt bskd, nå du nd Kon so Fd fo Kæft Olsn, ns Bkæm pls Kæftns Bkæ mpls Stand til ø boulvad potntial n d all ha Købnhavn dstot flt Ø Tlfon 56 pojkt, blandt t ko tfosknin k til i alt valt til kæf www kon lt 74 mio canc sit D dk læn 74 million ls ha udd FHøst0_DM_2 Kontonumm Indbtal ind din bankkon to? 3 GIRO INDBETALIN G KVITTERING 7 3/05/0 03 Afivs indn btalin HENDES

5 GIROKORTET OG KONVOLUTTEN VIGTIGE ELEMENTER D flst af d tstdlta, d blv int op, sad ntn, udfomninn af mindbvt va od, ll d ikk havd non holdnin til udfomninn I fokusuppn va iokott dt lmnt, dltan but mst tid H kunn d find all d cntal infomion, så dt blv opftt som t tit mdi Dn hd konvolut md Vi l nd -budskabt va dt lmnt, d blv mst positivt modtat Dltan mnt, odspillt Vi l nd fmhæv dobblthdn i spill o nd ov kæftn, o dt fotæll om kampiv o livsmod VIDEN, DER KAN GIVE ENDNU BEDRE EFFEKT På baund af tstsultn anbfal Wilk, Kæftns Bkæmpls fots bu fysisk bv som pimæt mdi til kommunik dikt om lottin Wilk konklud oså, mind tilskynd man, d ikk li ha fåt dt jot, til dlta i Kæftns Bkæmplss lotti Mn da d n følsom balanc mllm opnå positiv o niv opmæksomhd, bø mindbv kun bus t pa an om åt, o kun ov fo udvalt målupp Kæftns Bkæmpls ha bsluttt føl dtt åd K2Høst0_DM-Tindd 3/05/0 03

6 Post Danmak A/S Titnsad Købnhavn V wwwpostdanmakdk FÅ MERE AT VIDE OM BREVET Post Danmak tilbyd di væktøj o dn, d ø dt nmm bu bv til infom o skab od lion Du kan fx bsø postdanmakdk o download: Bskivls af and businss cass fa fx Noda Liv & Pnsion, Falck, Mtoslskabt o Nu-Eni Danskns bvvan 0 n analys, d fotæll om danskns holdnin til bvt En vjldnin, hvo kommunikionsfosk, phd Ann Kin Lunds iv od åd om bu bv til skab lion Vil du hll hav mialt i tykt udav? Så snd n -mail til o skiv hlk analys o cass, du ønsk læs Husk oså skiv dit navn o din ksomhds navn o adss

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Det skrå kast. Teori: Erik Øhlenschlæger, Fysik for Diplomingeniører, Gyldendal 1996, side 13-14.

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Det skrå kast. Teori: Erik Øhlenschlæger, Fysik for Diplomingeniører, Gyldendal 1996, side 13-14. Det skå kast o ballistiske kue side 1 Institut fo Matematik, DTU: Gymnasieopae Det skå kast Teoi: Eik Øhlenschlæe, Fysik fo Diplomineniøe, Gyldendal 1996, side 13-14 Fa kastemaskine til pojektile Fiu 1

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi fin ksist mmnhæ din 5 md fin frmov 6 Alt., d hør til mmnh æng 7 Er ngisygdom ngisygdomm tilbyd ll høj udvikling tion LNS gør pg på andt 48 ja - d måls ja h bjdt hal clairvoy ant i 18 år bhandl ing af kroppn

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere