Folkeskolens afgangsprøve Maj Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1

2 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt mellem lande og folk end tidligere. Men hvordan kan vi bekæmpe fattigdom og sikre en bæredygtig fremtid? Det er nogle af disse spørgsmål, du nu skal arbejde med. Cambodia Norge Kaare Øster 2/22 G1

3 Opgave 1 Bruttonationalprodukt (BNP) Hvilke af nedenstående udsagn er sande? Sæt 2 X BNP/indbygger kan bruges til at sammenligne to landes generelle velstandsniveau. Et lands BNP/indbygger viser, hvor mange mennesker, der lever i fattigdom. BNP/indbygger er udtryk for et lands rigdom udregnet som et gennemsnitligt beløb per indbygger. Frivilligt arbejde, sort arbejde og arbejde i selvforsyningslandbrug medregnes i et lands BNP/indbygger. BNP/indbygger fortæller, hvor mange naturlige råstoffer et land eksporterer. 3/22 G1

4 Opgave 2 Sådan hjælper Danmark Peter Bejder Hvad er baggrunden for, at Danmark især yder udviklingshjælp til lande i Afrika? Sæt et X De fleste immigranter i Danmark kommer fra afrikanske lande. Verdensdelen ligger i den tempererede klimazone og har barske naturforhold. Afrikanske lande er blandt verdens største udledere af CO 2 til atmosfæren. Mange afrikanske lande har et meget lavt bruttonationalprodukt (BNP). 4/22 G1

5 Opgave 3 Hvordan mindsker vi fattigdom i verden? Kaare Øster FN har opstillet en række mål for, hvordan verdens fattigste mennesker kan få et bedre liv. Hvilke af nedenstående mål arbejder FN blandt andet for? Sæt 2 X At skabe et bedre og mere bæredygtigt miljø. At rige lande som Danmark og Japan kun må handle med fattige lande. At både rige og fattige lande kun må bruge fossil energi. At alle verdens fattige skal flytte fra landbrugsområder til storbyer. At alle børn skal have ret til at gå i skole. 5/22 G1

6 Opgave 4 Fattigdom og udvikling Hvilke forhold skal du undersøge for at bestemme et lands udviklingsniveau? Sæt 2 X Antal indbyggere, der sidder i fængsel. Den klimazone, som landet ligger i. HDI (Human Development Index). Mængden af metaller i undergrunden. Omfanget af analfabetisme. Samlede udgifter til landets militær. 6/22 G1

7 Opgave 5 Havstrømme og fattigdom Kilde: Alinea Havstrømme er med til at påvirke klima og dyrkningsmuligheder på kloden. Hvilken betydning kan havstrømme have for dyrkning af afgrøder? Understreg det rigtige svar i hver parentes Benguelastrømmen kan være med til at begrænse dyrkning af afgrøder i (Namibia, Marokko, Indonesien, Australien). Humboldtstrømmen er med til at begrænse dyrkning af afgrøder i (Brasilien, Chile, Etiopien, Indien). En kold havstrøm er med til at begrænse dyrkning af afgrøder i (Østaustralien, Brasilien, Vestafrika, Filippinerne). Den Californiske Strøm er med til, at afgrøder i (Florida, Skandinavien, Mellemøsten, Mexico) ofte skal kunstvandes for at klare sig. 7/22 G1

8 Opgave 6 Fattigdom og naturkatastrofer Naturkatastrofer er med til at gøre livet endnu sværere for verdens fattige. Hvilken naturkatastrofe sker med størst hyppighed i hvert af de tre lande? Sæt et X i hver linje Lavine af sne Tørke og hungersnød Meteornedslag Tsunami Nepal Niger Mexico 8/22 G1

9 Opgave 7 Hvad går pengene til hos Folkekirkens Nødhjælp? Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp samler ligesom andre organisationer penge ind til forskellige projekter i fattige lande. Illustrationen viser, hvordan Folkekirkens Nødhjælp i 2012 anvendte i alt 560,8 mio. kr. Understreg det rigtige svar i hver parentes Katastrofehjælp ydes til (skovplantning i troperne, ofre for oversvømmelser, udryddelse af malaria, kystsikring). Udviklingsbistand ydes til (at undgå jordskælv, skolegang, de rigeste folk i et land, frivillige hjælpere i Folkekirkens Nødhjælp). Folkekirkens Nødhjælp brugte i 2012 de fleste penge på (oplysning, katastrofehjælp, udviklingsbistand, sekretariatsudgifter). 9/22 G1

10 Opgave 8 Hvordan lever folk? HDI-placering nummer Forventet levealder Antal år i skolen i gennemsnit Telefoner per 100 indbygger C0 2 -udledning i tons per indbygger Land ,8 4,4 64,3 1,5 Land ,3 12,6 149,3 10,5 Land ,8 7,2 125,7 2,1 Land ,7 3,5 18 0,0 Kilde: UNDP, 2013 Hvilket land på verdenskortet passer med oplysningerne om de fire lande (Land 1, Land 2, Land 3 og Land 4) i tabellen? Sæt et X i hver linje Brasilien Congo Norge Indien Land 1 Land 2 Land 3 Land 4 10/22 G1

11 Opgave 9 Bryd ud af fattigdommen Folk i verdens ulande er ofte fanget i Fattigdomscirklen. Tag stilling til, hvordan den onde cirkel i et uland kan brydes. Sæt 3 X Der skal bruges færre penge på sundhedssystemet. Landmænd skal støttes og uddannes for at dyrke flere salgsafgrøder. Der skal bygges nye og bedre veje, jernbaner og lufthavne. Der skal produceres færre varer. Udviklingsbistand skal bruges til at give unge en bedre uddannelse. Landets naturlige råstoffer som jernmalm skal sælges billigere til verdens ilande. 11/22 G1

12 Opgave 10 Levevilkår og klima Kilde: GO Forlag Temperatur og nedbørsforhold har stor betydning for levevilkår rundt om i verden. Sæt et X i hver linje Højslette Ørken Regnskov Monsunområde Hydrotermfigur 1 Hydrotermfigur 2 Hydrotermfigur 3 Hydrotermfigur 4 12/22 G1

13 Opgave 11 Naturen raser I 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv. Understreg det rigtige svar i hver parentes Et så kraftigt jordskælv ramte Haiti, fordi landet (ligger ved tektoniske pladegrænser, består af bjergarter fra prækambrium, ligger midt på en tektonisk plade, består af istidsaflejringer). Tyfus spreder sig som en epidemi især på steder, hvor (kloaksystemet fungerer, drikkevandet er forurenet, befolkningstætheden er lav, klimaet er tempereret). Tallet på Richterskalaen viser (hvor tit der er jordskælv, et jordskælvs styrke, hvornår jordskælvet opstår, antal dræbte ved et jordskælv). 13/22 G1

14 Opgave 12 Uddannelse og fattigdom Kilde: GO-Atlas, Geografforlaget Folk, der ikke kan læse og skrive, er analfabeter. Hvilke af disse udsagn om analfabeter er sande? Brug kortet. Sæt 2 X De fleste analfabeter bor i den sydlige tempererede klimazone. Mange børn i fattige lande har ikke tid til at gå i skole, fordi de skal hjælpe familien med at arbejde. Folk i fattige lande synes ikke, at skolegang er nødvendig. Afrika er den verdensdel, der har flest lande med mere end 60% analfabeter. 25% af befolkningen i Brasilien er analfabeter. 14/22 G1

15 Opgave 13 Ørkener Der findes ørkener flere steder i verden. Det er steder, hvor levevilkårene er særligt hårde. Understreg det rigtige svar i hver parentes Sahara i Afrika og Great Sandy Dessert i Australien er tørre, fordi områderne ligger der, hvor der er (tropiske lavtryk, vandrende lavtryk, subtropiske højtryk, mangel på tryk) og derfor nedsynkende tør luft. Ørkendannelse langs kystområder kan forstærkes af (kolde havstrømme, overfiskeri, varme havstrømme, næringsfattige havstrømme). Nye områder med ørkener kan opstå, fordi jorden (udpines, lægges brak, urbaniseres, fredes) på grund af stort befolkningspres. 15/22 G1

16 Opgave 14 Børnedødelighed Kilde: UNICEF, 2012 Antallet af børn, der dør tidligt, kan fortælle meget om et lands udvikling og indbyggernes levevilkår. Hvilke af udsagnene er rigtige? Sæt 2 X Asien er den verdensdel, der har flest lande med en børnedødelighed på over 100 per 1000 børn. Verdensdelen Afrika har flest lande med en børnedødelighed over 150 per 1000 børn. Børnedødelighed er antallet af børn per 1000 levendefødte, som dør, før de fylder ti år. Alle vesteuropæiske lande har en børnedødelighed på over 20 per 1000 børn. Rent drikkevand kan nedbringe børnedødeligheden. Verdens ilande har en højere børnedødelighed end verdens ulande. 16/22 G1

17 Opgave 15 Naturkræfter Hvilke naturkræfter har været på spil? Understreg det rigtige svar i hver parentes En kraftig vind og ringe nedbør er forudsætninger for, at (et vulkanudbrud, en skovbrand, en oversvømmelse, et jordskælv) kan tage til. En havtemperatur på over 26 C kan sætte gang i (et jordskælv, en tsunami, en tropisk orkan, en langvarig tørkeperiode). To lithosfæreplader glider væk fra hinanden og kan udløse (en cyklon, et vulkanudbrud, en oversvømmelse, en skovbrand). 17/22 G1

18 Opgave 16 Rindende vand og toiletter Kilde: WHO og Unicef, 2006 Hvilke af nedenstående udsagn er sande? Brug kortet. Sæt 2 X Mere end halvdelen af Indiens befolkning har rindende vand og toiletter i deres boliger. 5 30% af Brasiliens indbyggere lever uden rindende vand og toiletter. I Norge har mindre end halvdelen af befolkningen adgang til rindende vand og toiletter. I Uganda har over halvdelen af befolkningen adgang til rindende vand og toiletter. Alle lande i den tropiske del af Afrika har adgang til rindende vand og toiletter. I Australien har de fleste indbyggere adgang til rindende vand og toiletter. 18/22 G1

19 Opgave 17 Madspild og holdninger I verden er der mere end 870 millioner mennesker, der sulter. Samtidig kasserer vi i Danmark og andre rige lande store mængder mad. Det kaldes for madspild. Hvilke af disse udsagn er udtryk for en rigtig faglig viden, en forkert faglig viden eller en holdning? Sæt et X i hver linje Folk i fattige lande sulter, fordi disse lande kun har sekundære og tertiære erhverv. Folk, der sulter, vil helst slippe for at arbejde for meget. I fattige lande går der mad tabt, blandt andet fordi høsten let kan slå fejl. Rigtig faglig viden Forkert faglig viden En holdning Alt madspild fra Danmark sendes til fattige lande 19/22 G1

20 Opgave 18 Få eller mange børn? Kaare Øster Fertilitet angiver det antal levendefødte børn, som 1000 kvinder har fået i løbet af et år. Hvilke forklaringer kan der være på, at fertiliteten er særlig høj i nogle lande? Sæt et X Fertiliteten er typisk høj, fordi sundhedssystemet er godt. I lande med høj fertilitet opfordrer regeringer ofte især fattige familier til at få mange børn. Lande med høj fertilitet har typisk en god fødevareforsyning. Forældrene har brug for mange børn for at sikre deres alderdom, fordi velfærdssystemet er ustabilt. 20/22 G1

21 Opgave 19 Klimaforandringer og befolkningsvækst Kaare Øster Den største befolkningstilvækst sker i disse år i Asien. Det har blandt andet betydning for klimaet. Understreg det rigtige svar i hver parentes. I Indien, Kina og andre asiatiske lande stiger udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser, blandt andet fordi (indbyggernes forbrug stiger, produktionen falder, der bliver færre indbyggere, antallet af private biler falder). Udover CO 2 udledes blandt andet også drivhusgassen (oxygen, helium, hydrogen, metan). En stigning i et lands udledning af CO 2 skyldes blandt andet et øget forbrug af (vindkraft, vandkraft, kulkraft, atomkraft). En drivhusgas opfanger (varmestråling, lyn, ozon, nordlys). En stigning i et lands indbyggertal kan især skyldes (høj dødelighed, mange fødedygtige kvinder, færre plejehjem, udvandring). 21/22 G1

22 Opgave 20 Verdens store byer Kilde: UN Habitat FN forventer, at der i 2015 er 23 megabyer (> 10 millioner indbyggere) i verden. Brug diagrammet og kortet. Understreg det rigtige svar i hver parentes De fleste megabyer i 2015 ligger sandsynligvis i (ilande, Skandinavien, ulande, Europa). De to største megabyer i 2015 ligger sandsynligvis i verdensdelen (Nordamerika, Afrika, Europa, Asien). 22/22 G1

23

24

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Mød verden livet i fattige lande Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder &

Læs mere

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE F I V E Havdrup Skole 7.b - oktober 2010 FORURENET VAND GØR FOLK SYGE ALLE VED, AT DET ER USUNDT AT DRIKKE URENT VAND. MEN I ULANDENE HAR MAN OFTE IKKE ADGANG TIL ANDET. SIDE 5 Mærker der støtter en god

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande MØD VERDEN P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R MØD VERDEN LIVET I FATTIGE LANDE Udsigt til U-lande Mød verden livet i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4 Folkeskolens afgangsprøve December 2012 G4 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G4 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

CARLSBERG SÆLGER GOD SAMVITTIGHED PÅ FLASKE

CARLSBERG SÆLGER GOD SAMVITTIGHED PÅ FLASKE Gudumholm Skole 9.a - november 2010 DRUKNER VI I HJÆLPE- ORGANISATIONER? CARLSBERG SÆLGER GOD SAMVITTIGHED PÅ FLASKE LILLE BELØB - STOR HJÆLP KØB EN BRØND FOR 400 KRONER Gudumholm Skole 9.a - november

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster Indhold Velkommen til Klimakaravanen 1. Seks grader en verden til forskel............... 4 2. Verdens vejr og klima......................... 8 3. Klimaforandringer fra kridttid til fremtid......... 10

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ALLE FOLKESKOLER OKTOBER 2014 UNDERVISNINGSMATERIALE PRODUCERET styrpaaklimaet.dk Selv om klimaforandringerne kan virke både skræmmende og uoverskuelige, behøver vi ikke bare at lade stå til. I denne

Læs mere

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster samt Turbine Layout: Søren Kirkemann Tryk: Johnsen, Grenaa Printed in Denmark 2012 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen OL FOR ORKANER: Se, hvem der har fyret den mest af de sidste ti år DE VÆRSTE

Læs mere

Fem steder, du ikke vil bo, når klimaet raser. Røde klimaagenter vil ha en fair klimaaftale s. 4. De taler gennem tøjet i Tanzania s. 24.

Fem steder, du ikke vil bo, når klimaet raser. Røde klimaagenter vil ha en fair klimaaftale s. 4. De taler gennem tøjet i Tanzania s. 24. #4 2009 www.ms.dk s. Røde klimaagenter vil ha en fair klimaaftale s. 4 De taler gennem tøjet i Tanzania s. 24 Tema: Fem steder, du ikke vil bo, når klimaet raser #4 2009 s.2 actionmagazine udgives af Mellemfolkeligt

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere